0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

เวียดนามกลาง

ทัวร์เวียดนามเหนือ

ทัวร์เวียดนามกลาง

ทัวร์เวียดนามใต้

 
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน FD (PVN20)
 เดินทาง : 20-22, 27-29 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 31 ธ.ค.- 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 17-19, 24-2625-27 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ม.ค.- 02 ก.พ. 63
 เดินทาง : 07-09, 09-11, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ. - 01 มี.ค. , 29 ก.พ.- 02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 06-08, 07-09, 13-15, 14-16, 21-23, 27-29, 28-30 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พัก 4ดาว 4วัน3คืน (VZ94)
 เดินทาง : 13-16 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 22-25 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ม.ค. - 02 ก.พ. 63
 เดินทาง : 06-09, 12-15, 15-18, 19-22 ก.พ. 63
 เดินทาง : 29 ก.พ. - 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-07, 07-10, 09-12, 14-17, 18-21, 21-24, 25-28 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน 2 สวนสนุก 4วัน 3คืน (DAD05) 
 เดินทาง : 04-07 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
 เดินทาง : 04-07, 09-12, 11-14, 15-18 ม.ค. 63
 เดินทาง : 07-10, 12-15, 15-18, 19-22, 22-25 ก.พ. 63
 เดินทาง : 27 ก.พ. - 01 มี.ค. / 29 ก.พ.-03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-07, 07-10, 11-14, 14-17 มี.ค. 63
 เดินทาง : 18-21, 21-24, 25-28, 28-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-07, 09-12, 10-13, 11-14, 12-15, 13-16, 14-17, 25-28 เม.ย. 63
 เดินทาง : 29 เม.ย. - 02 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,989 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (PVN26)
 เดินทาง : 12-15, 14-17, 21-24 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-07, 09-12, 11-14, 18-21, 23-26, 25-28, 26-29, 27-30 ม.ค. 63
 เดินทาง : 01-04, 06-09, 08-11, 13-16, 15-18, 20-23, 22-25 ก.พ. 63
 เดินทาง : 27 ก.พ.-01 มี.ค. 63 / 29 ก.พ.-03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 05-08, 07-10, 12-15, 14-17, 19-22, 21-24 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 3วัน2คืน FD (PVN21)
 เดินทาง : 20-22, 21-23 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-03, 03-05, 10-12, 11-13, 17-19, 18-20, 24-26, 25-27 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ม.ค.-02 ก.พ. 63
 เดินทาง : 01-03, 07-09, 08-10, 09-11, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ.-01 มี.ค., 29 ก.พ.-02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 06-08 , 07-09, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23, 27-29, 28-30 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ สาวน้อยร้อยล้านวิว 3วัน2คืน (DAD04-VZ)
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 1 ม.ค.63
 เดินทาง : 24-26, 25-27 ม.ค. 63
 เดินทาง : 15-17 ก.พ. 63
 เดินทาง : 06-08, 07-09, 20-22 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง บาน่า เอเชียพาร์ค 3วัน 2คืน (HVD-S01-FD)
 เดินทาง : 03-05, 12-14 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 16-18 ม.ค. 63
 เดินทาง : 13-15, 20-22 ก.พ. 63
 เดินทาง : 05-07, 25-27, 29-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 03-05, 17-19, 19-21, 23-25, 28-30 เม.ย. 63
 เดินทาง : 30 เม.ย.-02 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 10,876 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ซุปตาร์ โอโหหห...บานาฮิลล์จุใจ 4วัน 3คืน (VZDAD12)
 เดินทาง : ธันวาคม 62
 เดินทาง : มกราคม 63
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 63
 เดินทาง : มีนาคม 63
ราคาเริ่มต้น : 10,888 บาท
 
ทัวร์เวียดนามกลาง พักออนเซน ซุปตาร์ บานาน่า สปริท 4วัน 3คืน (VNDAD03)
 เดินทาง : 03-06, 04-07, 05-08, 06-09, 07-10, 08-11, 12-15 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 13-16, 14-17, 15-18, 20-23, 21-24 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,888 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (ZDAD03)  
 เดินทาง : 22-25, 23-26 ม.ค.63
 เดินทาง : 29 ม.ค.- 1 ก.พ.63, 30 ม.ค.- 2 ก.พ.63, 31 ม.ค.- 3 ก.พ.63
 เดินทาง : 05-08, 06-09, 07-10, 08-11, 12-15, 14-17, 19-22, 20-23, 21-24 ก.พ.63
 เดินทาง : 26-29 ก.พ.63, 27 ก.พ.-1 มี.ค.63, 28 ก.พ.- 2 มี.ค.63
 เดินทาง : 04-07, 05-08, 06-09, 11-14, 12-15, 13-16, 18-21, 19-22, 20-23, 25-28 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ มหาสนุก 4วัน 3คืน (ZDAD10)
 เดินทาง : 05-08, 06-09, 07-10, 08-11, 12-15, 13-16, 14-17  ม.ค. 63
 เดินทาง : 15-18,19-22, 20-23, 21-24, 22-25, 26-29, 27-30, 28-31 ม.ค. 63 
 เดินทาง : 29 ม.ค. – 01 ก.พ. 63
 เดินทาง : 02-05, 03-06, 04-07, 05-08, 09-12, 10-13, 11-14, 12-15 ก.พ. 63 
 เดินทาง : 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 03-06, 04-07, 08-11, 09-12, 10-13, 11-14 มี.ค. 63
 เดินทาง : 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 22-25, 23-26, 24-27, 25-28 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (PVN23)
 เดินทาง : 08-11 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 22-25 ก.พ. 63
 เดินทาง : 27 ก.พ.-01 มี.ค./ 29 ก.พ.-03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 05-08, 07-10, 12-15, 14-17, 19-22, 21-24 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์สุดฟิน พักบานาฮิลล์ 1คืน ดานัง เว้ ฮอยอัน 4วัน 3คืน (ฺBZVZ003)
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 10-13, 21-24, 24-27, 28-31 ม.ค. 63
 เดินทาง : 21-24, 25-28 ก.พ. 63
 เดินทาง : 01-04, 03-06, 09-12, 10-13, 13-16, 14-17, 15-18 มี.ค. 63
 เดินทาง : 23-26, 26-29 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (VZ95)
 เดินทาง : 12-15, 19-22, 23-26, 26-29 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ม.ค. - 01 ก.พ. 63
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 13-16, 16-19, 20-23, 23-26 ก.พ. 63
 เดินทาง : 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-04, 05-08, 08-11, 12-15, 15-18, 19-22, 22-25 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท
ทัวร์ทัวร์เวียดนามกลาง พักบาฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน V2-บินบ่าย 4วัน3คืน VZ 
 เดินทาง : 08-11, 11-14, 12-15, 15-18, 18-21, 19-22 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ม.ค.-2 ก.พ.63, 31 ม.ค.-3 ก.พ.63
 เดินทาง : 02-05, 05-08, 10-13, 21-24, 23-26, 26-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 29 ก.พ.-3 มี.ค.63
 เดินทาง : 01-04, 06-09, 08-11, 11-14, 13-16, 14-17, 15-18, 18-21, 22-25, 25-28 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง พักบาฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน V1-บินเช้า 4วัน3คืน VZ 
 เดินทาง : 22-25, 23-26 ม.ค.63
 เดินทาง : 30 ม.ค.2 ก.พ. 63
 เดินทาง : 02-05, 05-08, 26-29 ก.พ.63
 เดินทาง : 01-04ม 04-07, 08-11, 18-21, 19-22, 22-25, 25-28 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง สวรรค์แห่งเมืองดานัง พักบานาฮิลล์ 1 คืน 4วัน 3คืน (VN081)
 เดินทาง : 10-13, 22-25, 24-27, 27-30, 28-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 31 ธ.ค.- 03 ม.ค. 63
 เดินทาง : 03-06, 07-10, 14-17, 21-24 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ม.ค. - 03 ก.พ. 63
 เดินทาง : 07-10, 11-14, 18-21 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 11-14, 20-23, 24-27 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ดางนัง ฮอยอัน เว้ 4วัน 3คืน (ZDAD11)
 เดินทาง : 31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 63
 เดินทาง : 02-05, 03-06, 04-07, 05-08, 09-12, 10-13, 11-14, 12-15, 16-19 ม.ค. 62
 เดินทาง : 17-20, 18-21, 19-22 ม.ค. 63 
 เดินทาง : 02-05, 06-09, 07-10, 08-11, 09-12, 13-16, 14-17 ก.พ. 63
 เดินทาง : 15-18, 16-19, 20-23, 21-24, 22-25, 23-26 ก.พ. 63
 เดินทาง : 27 ก.พ. – 01 มี.ค./28 ก.พ. – 02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-04, 06-09, 07-10, 08-11, 12-15, 13-16, 14-17, 15-18, 19-22 มี.ค.63
 เดินทาง : 21-24, 22-25 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (PVN24-VZ)
 เดินทาง : 6-9, 8-11, 9-12, 13-16, 22-25, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 03-06, 04-07, 05-08, 06-09, 07-10, 08-11 ม.ค. 63
 เดินทาง : 09-12, 10-13, 11-14, 13-16, 14-17, 16-19, 17-20, 18-21 ม.ค. 63
 เดินทาง : 20-23, 21-24, 22-25, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29, 27-30, 28-31 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ม.ค.-01 ก.พ. / 30 ม.ค.-02 ก.พ./31 ม.ค.-03 ก.พ. 63
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 03-06, 04-07, 05-08, 06-09, 08-11, 09-12 ก.พ. 63
 เดินทาง : 10-13, 11-14, 12-15, 13-16, 14-17, 15-18, 16-19, 17-20 ก.พ. 63 
 เดินทาง : 18-21, 19-22, 20-23, 21-24, 22-25, 23-26, 24-27, 26-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 27 ก.พ.-01 มี.ค./28 ก.พ.-02 มี.ค./29 ก.พ.-03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 03-06, 04-07, 05-08, 06-09, 07-10, 08-11 มี.ค. 63
 เดินทาง : 09-12, 10-13, 11-14, 12-15, 13-16, 14-17, 15-18, 16-19 มี.ค. 63
 เดินทาง : 17-20, 18-21, 19-22, 20-23, 21-24, 22-25, 23-26, 24-27, 25-28 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง รักจ๋า..ดานัง 3วัน 2คืน (DAD-PG010)
 เดินทาง : 28 ก.พ.-01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 06-08 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (VN082-PG)
 เดินทาง : 05-08, 07-10, 20-23, 26-29, 27-30, 28-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ธ.ค. 62 - 03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (PVN25)
** บินบ่าย - กลับเย็น **
 เดินทาง : ธันวาคม 62
 เดินทาง : มกราคม 63
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 63
 เดินทาง : มีนาคม 63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน (VZ)
 เดินทาง : 12-15 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 09-12, 18-21 ม.ค. 63
 เดินทาง : 06-09, 08-11 ก.พ. 63
 เดินทาง : 29 ก.พ. - 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 05-08, 21-24 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ 2คืน ซุปตาร์ บานาน่า มิลค์เชค 4วัน 3คืน (VNDAD01)
 เดินทาง : 03-06, 05-08, 08-11, 10-13, 12-15, 15-18, 18-21 ม.ค. 63
 เดินทาง : 02-05, 05-08, 07-10, 09-12, 12-15, 14-17, 16-19, 19-22 ก.พ. 63
 เดินทาง : 21-24, 23-26 ก.พ. , 27 ก.พ.  – 01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-04, 03-06, 05-08, 07-10, 10-13, 12-15, 14-17, 17-20 มี.ค. 63
 เดินทาง : 20-23, 24-27 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮลล์ ซันเวิลด์ 4วัน 3คืน (HVD-VZ43-A01)
 เดินทาง : 18-21, 19-22 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 08-11, 22-25 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,988 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ดานัง 2 สวนสนุก 4วัน 3คืน (DAD06)
 เดินทาง : 08-11, 12-15, 21-24, 24-27, 28-31 ธ.ค.62
 เดินทาง : 06-09, 13-16 ม.ค. 63
 เดินทาง : 10-13, 13-16, 17-20 ก.พ. 63
 เดินทาง : 06-09, 16-19, 23-26 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ สาวออนเซ็น 4วัน3คืน (ZDAD02-PG)
 เดินทาง : 12-15, 13-16, 14-17 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง รักนะ...บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (DAD-PG007)
 เดินทาง : 23-26 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ.-02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 15-18, 22-25, 27-30 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์เวียดนาม รักนะ...ดานัง 4วัน 3คืน (DAD-PG008)
 เดินทาง : 19-22 ม.ค. 63
 เดินทาง : 16-19  ก.พ. 63
 เดินทาง : 06-09, 13-16, 20-23  มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง พักบานาฮิลล์ 4วัน3คืน (ZDAD05-FD)
 เดินทาง : 12-15, 16-19 ม.ค. 63
 เดินทาง : 13-16 ก.พ. 63
 เดินทาง : 5-8, 12-15, 19-22 มี.ค. 63 
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ 2คืน ซุปตาร์ บานาฮิลล์ 4วัน3คืน(PG-DAD1)
 เดินทาง : 02-05, 04-07, 08-11, 10-13, 14-17 ธันวาคม 62
 เดินทาง : 16-19, 18-21, 21-24, 23-26, 25-28 ธันวาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท 
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ 4วัน3คืน (PGD2)
 เดินทาง : 05-08, 06-09, 07-10, 12-15, 13-16 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 14-17, 19-22, 20-23, 21-24 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 26-29, 27-30, 28-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,899 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง สวรรค์แห่งเมองดานัง พักบานาฮิลล์ 1 คืน (VN082)
 เดินทาง : 05-08, 06-09, 13-16, 14-17, 20-23, 21-24, 27-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 10-13 ม.ค. 62
 เดินทาง : 08-11, 14-17, 22-25 ก.พ. 62
 เดินทาง : 06-09, 13-16, 28-31 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง มหัศจรรย์บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (VN081-FD)
 เดินทาง : 13-16 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 10-13, 17-20 ม.ค. 63 
 เดินทาง : 14-17, 21-24 ก.พ. 63 
 เดินทาง : 28 ก.พ.-02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 06-09, 13-16, 20-23, 27-30 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์มหัศจรรย์เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ 1 คืน ดานัง ฮอยอัน เว้ 4วัน3คืน (VN082-FD)
 เดินทาง : 13-16 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 10-13, 17-20 ม.ค. 63
 เดินทาง : 14-17, 21-24 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 06-09, 13-16, 20-23, 27-30 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ฮอยอัน เว้ มหัศจรรย์บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (VN082-PG)
 เดินทาง : 20-23
 เดินทาง : 29-01 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ & สวนสนุกSUN WORLD 4วัน 2คืน (HVDFD43A01)
พิเศษลด 1,000.-  ทุกพีเรียด (เฉพาะ 30 ท่านแรกเท่านั้น)
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31ธ.ค. - 3 ม.ค. 63 
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์เวียดนาม สุดฟิน...ดานัง บาน่า ฮิลล์ 4วัน 3คืน (DADFD01)
 เดินทาง : 13-16 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
 
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน ปีใหม่ 3วัน 2คืน (VZ)
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
ราคา : 14,555 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน ส.ค.ส. สวีทฮาร์ท 4วัน 3คืน VZ(DAD11)
 เดินทาง : 27-30 ธ.ค.62 
 เดินทาง : 28-31 ธ.ค.62
 เดินทาง : 29 ธ.ค.- 01 ม.ค.63
 เดินทาง : 30 ธ.ค.- 02 ม.ค.63
 เดินทาง : 31 ธ.ค.- 03 ม.ค.63
 เดินทาง : 01-04 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 14,588 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน พิเศษชมโชว์ที่ฮอยอัน 4วัน3คืน VZ(DAD10)
 เดินทาง : 27-30 ธ.ค. 62 
 เดินทาง : 28-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค.- 01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค.- 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ธ.ค.- 03 ม.ค. 63
 เดินทาง : 01-04 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (PGD3)
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1คืน  4วัน 3คืน (FD43-A04)
พิเศษลด 1,000.-  ทุกพีเรียด (เฉพาะ 30 ท่านแรกเท่านั้น)
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 3 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ซุปตาร์บานา นิวเยียร์ (VNDAD04)
 เดินทาง : 27-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63/30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63/31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท
ทัวร์เวียดนาม VINPEAR LAND BANAHILLS PREMIUM 4วัน 3คืน (DAD03)
 เดินทาง : 07-10 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน มหัศจรรย์บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (VN0822)
 เดินทาง : 26-29, 27-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 31-03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง HAPPY BANAHILL NEW YEAR 4วัน 3คืน (PGDAD03)
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 17,888 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน มหัศจรรย์ บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (VN0811)
 เดินทาง : 27-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 31-03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 18,900 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง เลสโก บานาฮิลล์ นิวเยียร์ 4วัน 3คืน (ZDAD01-VZ)
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
ราคา  : 18,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ฉลองปีใหม่ 4วัน 3คืน พักบานาฮิลล์ (VZ99)
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ฉลองปีใหม่ พักบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (PVN28)
 เดินทาง : 30 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท