0
เที่ยวต่างประเทศ ในประเทศ ล่องเรือ นึกถึง loveyoutour  loveyoutour@gmail.com

ทัวร์ลาว

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทร์ วังเวียง นั่งรถไฟความเร็วสูง 3วัน 2คืน (BT-LAO62-VZ)

 17-19, 24-26 มิ.ย. 65
 01-03, 08-10, 22-24 ก.ค. 65
 01-03, 08-10, 22-24 ก.ค. 65
 02-04, 09-11, 16-18, 23-25 ก.ย. 65
 07-09, 28-30 ต.ค. 65

3วัน 2คืน

12,999

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทร์ วังเวียง นั่งรถไฟความเร็วสูง 3วัน 2คืน (BT-LAO63-DD)

 17-19, 24-26 มิ.ย. 65
 01-03, 08-10, 13-15, 15-17, 28-30, 29-31 ก.ค. 65
 11-13, 12-14, 19-21 ส.ค. 65
 09-11, 23-25 ก.ย. 65
 13-15, 14-16, 21-23, 22-24, 28-30 ต.ค. 65

3วัน 2คืน

12,999