0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-007-6350
02-007-6351
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ลาว

 
แพคเกจลาว ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (PKG-FD311)
 เดินทาง : 25-27 เม.ย. 63
 เดินทาง : 03-05, 09-11, 16-18, 23-25 พ.ค. 63
 เดินทาง : 30 พ.ค.-01 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 20-22, 27-29 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 6,888 บาท
ทัวร์ลาว สะบายดี หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (FD311)
 เดินทาง : 12-14, 13-15, 14-16, 25-27 เม.ย. 63 
 เดินทาง : 03-05, 09-11, 16-18, 23-25 พ.ค. 63 
 เดินทาง : 30 พ.ค.-01 มิ.ย. 63 
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 20-22, 27-29 มิ.ย. 63 
 เดินทาง : 11-13, 18-20 ก.ค. 63 
 เดินทาง : 01-03, 15-17, 22-24, 29-31 ส.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท
ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย 3วัน 2คืน (LAO001_FD)
 เดินทาง : 04-06, 13-15 เม.ย. 63
 เดินทาง : 08-10, 22-24 พ.ค. 63
 เดินทาง : 03-05, 12-14, 26-28 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 05-07, 17-19, 26-28 ก.ค. 63
 เดินทาง : 08-10, 12-14, 21-23 ส.ค. 63
 เดินทาง : 04-06, 11-13, 18-20 ก.ย. 63
 เดินทาง : 02-04, 11-13, 16-18 ต.ค. 63
 เดินทาง : 30 ต.ค.-01 พ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,900 บาท
ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (LAO01-FD)
 เดินทาง : 11-13, 12-14 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (LAO01-PG)
 เดินทาง : 13-15 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-03, 02-04, 09-11, 29-31 พ.ค. 63
 เดินทาง : 03-05, 05-07, 19-21 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (LAO02-FD)
 เดินทาง : 07-09, 21-23 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-06, 11-13, 12-14, 13-15 เม.ย. 63
 เดินทาง : 02-04, 16-18 พ.ค. 63
 เดินทาง : 30 พ.ค.-01 มิ.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท