0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-007-6350
02-007-6351
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์จีนเมืองอื่นๆ

ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กุ้ยหลิน 
ทัวร์เฉินตู ทัวร์ฉงชิ่ง ทัวร์จีน เมืองอื่นๆ 
ทัวร์อิ่มบุญ สุขใจ ไห่โขว่ ซานย่า พักอุทยานวัดหนานซาน 5วัน 4คืน (HAK-HU002)
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 11-15, 18-22, 20-24, 25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค.62-01 ม.ค. 63  , 29 ธ.ค.62-02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค.62-03 ม.ค. 63  , 31 ธ.ค.62-04 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท
  
ทัวร์ซัวเถา 
  
ทัวร์ซัวเถา แต้จิ๋ว ย้อนรอยบรรพบุรุษ 4วัน 3คืน (FD)
 เดินทาง : 07-10, 14-17 ก.พ. , 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 06-09, 13-16, 21-24 มี.ค. 63
 เดินทาง : 09-12, 18-21, 24-27, 25-28 เม.ย. 63
 เดินทาง : 08-11, 22-25 พ.ค. , 29 พ.ค. - 01 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
ทัวร์ซัวเถา แต่จิ๋ว อิสระเยี่ยมญาติ  ออนเซ็นสปาทะเล 5วัน 4คืน (FD)
 เดินทาง : 08-12, 10-14, 15-19 ม.ค. 63
 เดินทาง : 12-16, 19-23, 20-24, 21-25 ก.พ. , 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 19-23, 25-29, 26-30, 27-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 10-14, 12-16, 22-26 เม.ย. 63
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24, 27-31 พ.ค. 63 
ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท
ทัวร์ซัวเถา เหมยฌจว มรดกบ้านดิน หยงติ้ง 5วัน 4คืน (FD)
 เดินทาง : 08-12, 10-14, 15-19 ม.ค. 63
 เดินทาง : 12-16, 19-23, 20-24, 21-25 ก.พ. , 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 19-23, 25-29, 26-30, 27-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 10-14, 12-16, 22-26 เม.ย. 63
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24, 27-31 พ.ค. 63 
ราคาเริ่มต้น : 16,888 บาท
ทัวร์ซัวเถา เหมยโจว มรดกโลกบ้านดิน หยงติ้ง 5วัน 4คืน (FD)
 เดินทาง : 6-10, 7-11, 13-17, 14-18, 20-24, 21-25 พ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
 
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์ซัวเถา เซี๊ยะเหมิน หมู่บ้านจี๋เหมย 5วัน 4คืน (FD)
 เดินทาง : 08-12, 10-14, 15-19 ม.ค. 63
 เดินทาง : 12-16, 19-23, 20-24, 21-25 ก.พ. , 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 19-23, 25-29, 26-30, 27-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 10-14, 12-16, 22-26 เม.ย. 63
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24, 27-31 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,888 บาท
ทัวร์เที่ยวซีอาน ลั่วหยาง ถ้ำหินแกะสลักหลงเหมิน 5วัน 4คืน (XIY-FD007)
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 08-12 ม.ค. 63
 เดินทาง : 13-17 ก.พ. 63
 เดินทาง : 11-15, 18-22 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 24,900 บาท
ทัวร์จีน เส้นทางอื่น ๆ 
  
ทัวร์อู๋อี๋ซาน ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีวซี สัมผัสความงาม 2 มรดกโลก 4วัน 3คืน (CSWUS3U01)
 เดินทาง : 07-10, 14-17, 21-24, 28-31 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์จีน เจิ้งโจว ซีอาน ลั่วหยาง 4วัน 3คืน (ZCGO01)
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฮาร์บิ้น ฉางชุน ซุปตาร์ ฮาร์บิ้นน้ำแข็งหิมะ 6วัน 4คืน (XWSHE04)
 เดินทาง : 25-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 01-06, 03-08, 08-13, 10-15, 15-30 ม.ค. 63
 เดินทาง : 05-10, 07-12, 12-17, 14-19, 19-24, 21-26 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,888 บาท
ทัวร์ฮาร์บิ้น เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฉางชุน 6วัน 4คืน (XW-H25)
 เดินทาง : 20-25, 25-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 01-06, 03-08, 08-13, 10-15, 15-20 ม.ค. 63
 เดินทาง : 05-10, 07-12, 12-17, 14-19, 19-24, 21-26 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,888 บาท
ทัวร์จีน เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 6วัน 4คืน (ZSHE02)
 เดินทาง : 25-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-06, 03-08, 08-13, 10-15, 15-20 ม.ค. 63
 เดินทาง : 05-10, 07-12, 12-17, 14-19, 19-24, 21-26 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์ฮาร์บิน ปักกิ่ง เสิ่นหยาง 5วัน 3คืน (SHE01)
 เดินทาง : 20-25, 25-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-06, 08-13, 15-20, 22-27 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ม.ค – 03 ก.พ 63
 เดินทาง : 05-10, 12-17, 19-24 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 25,989 บาท
ทัวร์ฮาร์บิ้น เสิ่นหยาง เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง เลสโก หิมะฮองเฮา 6วัน 4คืน (ZSHE01)
 เดินทาง : 15-20 ม.ค. 63
 เดินทาง : 05-10, 07-12, 12-17, 14-19, 19-24 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท
ทัวร์เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง ซุปตาร์ ฮาร์บิ้น หมู่บ้านหิมะ 6วัน 4คืน (XWSHE03)
 เดินทาง : 25-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 01-06, 03-08, 08-13, 10-15, 15-30 ม.ค. 63
 เดินทาง : 05-10, 07-12, 12-17, 14-19, 19-24, 21-26 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 26,888 บาท
ทัวร์ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมู่บ้านหิมะ เกาะพระอาทิตย์ 7วัน 5คืน (SHXWSHE14)
 เดินทาง : 24-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 10-16 ม.ค. 63 
 เดินทาง : 04-10, 07-13, 11-17, 14-20, 18-24 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 33,999 บาท
ทัวร์ฮาร์บิน SNOW FROZEN COUNTDOWN 6วัน 4คืน (HRB-FM002)
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 36,900 บาท
ทัวร์ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมู่บ้านหิมะ 7วัน 5คืน (HRB2)
 เดินทาง : 26 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท