0
เที่ยวต่างประเทศ ในประเทศ ล่องเรือ นึกถึง loveyoutour  loveyoutour@gmail.com

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 5 วัดดัง (JT14-DD)

 พฤศจิกายน 65
 ธันวาคม 65
 มกราคม 66
 กุมภาพันธ์ 66
 มีนาคม 66

1วัน 

3,999

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี (MMR15-DD)

 ธันวาคม 65
 มกราคม 66
 กุมภาพันธ์ 66
 มีนาคม 66

2วัน 1คืน

8,999

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน (MMR53-DD)

 ธันวาคม 65
 มกราคม 66
 กุมภาพันธ์ 66
 มีนาคม 66

3วัน 2คืน

10,999

ทัวร์พม่า ย่างกุ้งหงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน (MMR54-DD)

 ธันวาคม 65
 มกราคม 66
 กุมภาพันธ์ 66
 มีนาคม 66

3วัน 2คืน

11,999

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน (RNG-22018M)

 ธันวาคม 65
 มกราคม 66

3วัน 2คืน

11,990