0
เที่ยวต่างประเทศ ในประเทศ ล่องเรือ นึกถึง loveyoutour  loveyoutour@gmail.com

ทัวร์บาหลี

 
ทัวร์บาหลี SPEEDY BALI 3วัน 2คืน (SL)
 เดินทาง : 13-15, 20-22, 21-23, 27-29, 28-30 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-06 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท
ทัวร์บาหลี PRIME BALI 3วัน 2คืน (SL)
 เดินทาง : 06-08 มี.ค. 63
 เดินทาง : 16-18, 17-19, 25-27 เม.ย. 63
 เดินทาง : 30 เม.ย.-02 พ.ค. 63
 เดินทาง : 01-03, 02-04, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25, 29-31 พ.ค. 63
 เดินทาง : 05-07, 13-15, 19-21, 26-28 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์บาหลี PRIME BALI 3วัน 2คืน (SL)
 เดินทาง : 28 ก.พ. - 01 มี.ค. / 29 ก.พ.- 02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 06-08, 07-09, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23, 27-29, 28-30 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 10,555 บาท
ทัวร์บาหลี อุบัติรักเกาะสวรรค์ 3วัน 2คืน (ZDPS10) 
 เดินทาง : 12-14, 19-21, 20-22, 27-29 มี.ค. 63
 เดินทาง : 02-04, 03-05, 09-11, 10-12, 13-15, 14-16, 17-19, 23-25 เม.ย. 63
 เดินทาง : 01-03, 15-17, 22-24, 29-31 พ.ค. 63
 เดินทาง : 05-07, 12-14, 19-21, 26-28 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์บาหลี วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ คินตามณี 4วัน 3คืน (BAL01-SL)
 เดินทาง : 26-29 มี.ค. 63
 เดินทาง : 02-05, 03-06, 09-12, 10-13, 11-14, 12-15, 13-16, 16-19, 23-26 เม.ย. 63
 เดินทาง : 30 เม.ย. - 03 พ.ค. 63
 เดินทาง : 01-04, 03-06, 07-10, 10-13, 14-17, 17-20, 21-24, 28-31 พ.ค. 63
 เดินทาง : 04-07, 11-14, 18-21, 24-27 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,900  บาท
ทัวร์บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี 4วัน 2คืน (ZDPS08)
 เดินทาง : 13-16, 14-17, 20-23, 21-24 ก.พ. 63
 เดินทาง : 27 ก.พ. - 01 มี.ค. / 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 05-08, 06-09, 12-15, 13-16, 19-22, 20-23, 26-29 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี อุบัติรักข้ามขอบฟ้า 4วัน 3คืน (ZDPS09)
 เดินทาง : 07-10, 14-17, 21-24, 28-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 11-14, 18-21, 25-28 เม.ย. 63
 เดินทาง : 02-05, 03-06, 09-12, 16-19, 23-26 พ.ค. 63
 เดินทาง : 30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 06-09, 13-16, 20-23, 27-30 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์บาหลี เลทส์โก มนต์รักประตูสวรรค์ 4วัน 2คืน (ZDPS11-FD)
 เดินทาง : 12-15, 23-26, 24-27 เม.ย. 63
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 15-18, 22-25 พ.ค. 63
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22, 26-29 ก.ย. 63
 เดินทาง : 16-19, 17-20, 22-25, 23-26, 24-27 ต.ค. 63
 เดินทาง : 29 ต.ค. - 01 พ.ย. / 30 ต.ค. - 02 พ.ย. / 31 ต.ค. - 03 พ.ย. 63
 เดินทาง : 06-09, 07-10, 13-16, 14-17, 20-23, 21-24, 27-30 พ.ย. 63
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์บาหลี FOLLOW REVIEW 4วัน 3คืน (SL)
 เดินทาง : 11-14, 18-21 มี.ค. 63
 เดินทาง : 2-5, 9-12, 10-13, 22-25 เม.ย. 63
 เดินทาง : 7-10 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์ วิหารทานาห์ลอต วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ 4วัน 2คืน (BAL002-FD)
 เดินทาง : 03-06 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 18,900 บาท
ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์ เกาะนูซา ปนีดา 5วัน 4คืน (BT-BAL02-SL)
 เดินทาง : 29 พ.ค. - 02 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 26-30 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 18,900 บาท
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ วัดเบซากีย์ 5วัน 3คืน (FD)
 เดินทาง : 19-23, 26-30 มี.ค. 63
 เดินทาง : 11-15, 12-16 เม.ย. 63 (วันหยุดสงกรานต์)
 เดินทาง : 01-05 พ.ค. 63 (วันหยุดแรงงาน)
 เดินทาง : 03-07, 16-20 ก.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 18,999 บาท
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ หมู่บ้านคินตามณี (บินภายใน 2 เที่ยว)  5วัน 4คืน (BAL03-SL)
 เดินทาง : 27-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 14-18, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 24-28 เม.ย. 63
 เดินทาง : 05-09, 22-26, 23-27 พ.ค. 63
 เดินทาง : 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 01-05, 05-09, 13-17, 14-18, 16-20, 19-23 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 22,900 บาท
ทัวร์บาหลี พรีเมี่ยม 4วัน 3คืน (TG)
 เดินทาง : 11-14, 12-15, 16-19, 23-26 เม.ย. 63
 เดินทาง : 01-04, 07-10, 14-17, 21-24, 28-31 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 26,999 บาท
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ 5วัน 4คืน (TG)
 เดินทาง : 10-14, 11-15 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 32,999 บาท