0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-007-6350
02-007-6351
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ฝรั่งเศส
 
ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส เริดไหมคะ 6วัน 3คืน (EY753)
 เดินทาง : 03-08, 17-22 มี.ค. 63
 เดินทาง : 30 เม.ย. - 05 พ.ค. 63
 เดินทาง : 12-17, 26-31 พ.ค. 63
 เดินทาง : 09-14, 23-27 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส ไปซิคะ ปารีส 5วัน 3คืน (WY112)
 เดินทาง : 12-16 เมษายน 63
** ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า **
ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING EP.2 6วัน 3คืน (PEU02-KU)
 เดินทาง : 02-07 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 34,999 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ EASY CHARMING VILLAGE EUROPE 7วัน 4คืน (CX)
 เดินทาง : 17-23 มี.ค. 63
 
ราคาเพียง : 37,990 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส มหัศจรรย์ FRANCE 7วัน 4คืน (BT-EUR055-EK)
 เดินทาง : 18-24 พ.ค. 63
 เดินทาง : 03-09 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอแลนด์ 8วัน 5คืน (ZCDG20)
 เดินทาง : 09-16 พ.ค. 63
 เดินทาง : 30 พ.ค. - 06 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เลทส์โก วอนกังหันลมฝากรัก 8วัน 5คืน (ZCDG25-CX)
 เดินทาง : 21-28 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 8วัน 5คืน (ZCDG19)
 เดินทาง : 10-17 เม.ย.63 * สงกรานต์ 63*
 เดินทาง : 11-18 เม.ย. 63 * สงกรานต์ 63*
ราคาเริ่มต้น : 42,999 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์ KEUKENHOF 2020 7วัน 4คืน EK (EK10A)
 เดินทาง : 18-24,  20-26, 25-30 มี.ค.63
 เดินทาง : 01-07 / 15-21 เม.ย.63
 เดินทาง : 29 เม.ย.- 5 พ.ค. 63
 เดินทาง : 10-16, 11-17 เม.ย. 63
 เดินทาง : 01-07, 02-08,  05-11 พ.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 42,900  บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส นอร์มังดี 7วัน 4คืน (BT-EUR05-EK)
 เดินทาง : 23-29 มี.ค. 63
 เดินทาง : 27 เม.ย. - 03 พ.ค. 63
 เดินทาง : 18-24 พ.ค. 63
 เดินทาง : 03-09 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 42,900 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส PRO GRAND FRANCE ROMANCE 7วัน 4คืน TG  (PEU01-TG)
 เดินทาง : 01-07, 08-14, 15-21, 22-28 มี.ค. 63 
 เดินทาง : 29 มี.ค. - 04 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 44,900 บาท
 
ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ซุปตาร์...หลงรักดอกทิวลิป 8วัน 5คืน QR-CDG01
 เดินทาง : 27 มี.ค. - 3 เม.ย.63 (Tulip Festival)
 เดินทาง : 04-11 เม.ย.63 (Tulip Festival)
ราคาเริ่มต้น : 48,888 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ มหัศจรรย์ EUROPE TULIP FESTIVAL 8วัน 5คืน (BT-EUR04-EK)
 เดินทาง : 07-14 เม.ย. 63
 เดินทาง : 24 เม.ย. - 01 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตฯ เยอรมัน เลสโก หลงรักทิตลิส 8วัน 5คืน (ZCDG18-SQ)
 เดินทาง : 01-08 มี.ค. 63
 เดินทาง : 14-21 เม.ย. 63
 เดินทาง : 02-09 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 49,999 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอเเลนด์ (ทิตลิส) อิตาลี (ปารีส-โรม) 9วัน 6คืน EK009
 เดินทาง : 02-10 เม.ย.63
 เดินทาง : 30 เม.ย. - 8 พ.ค.63
 เดินทาง : 09-17, 11-19 เม.ย. 63
 เดินทาง : 05-13, 09-17 พ.ค.63
 เดินทาง : 30 พ.ค.- 7 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 11-19 มิ.ย.63
 เดินทาง : 25 มิ.ย.-3 ก.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 54,900 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี มหัศจรรย์ EUROPE 8วัน 5คืน (BT-EUR02-EK)
 เดินทาง : 30 เม.ย. - 07 พ.ค. 63
 เดินทาง : 02-09, 23-30 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 55,900 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เลทส์โก ทิวลิปสุดที่รัก 8วัน 5คืน (ZCDG22-QR)
 เดินทาง : 08-15 เม.ย. 63
 เดินทาง : 12-19 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 58,999 บาท
ทัวร์อิตาลี
  
ทัวร์อิตาลี มิลาน เวนิส ปิซ่า เลทส์โก รอรัก ณ เวนิส 6วัน 3คืน (ZMXP17-EY)
 เดินทาง : 11-16 มี.ค. 63
 เดินทาง : 10-15, 11-16 เม.ย. 63
 เดินทาง : 30 เม.ย. - 05 พ.ค. 63
 เดินทาง : 01-06, 06-11, 20-25 พ.ค. 63
 เดินทาง : 28 พ.ค. - 02 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 03-08 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 32,999 บาท
ทัวร์อิตาลี มิลาน เจนัว ชิงเกว วาติกัน โรม 6วัน 3คืน (ZMXP14)
 เดินทาง : 04-09, 11-16, 18-23, 10-15, 11-16 เม.ย. 63
 เดินทาง : 30 เม.ย. - 05 พ.ค. 63
 เดินทาง : 01-06, 06-11, 20-25 พ.ค. 63 
 เดินทาง : 28 พ.ค. - 02 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 03-08, 17-22 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 34,999 บาท
ทัวร์อิตาลี EASY CLASSIC ITALY 7วัน 4คืน (CX)
 เดินทาง : 14-20 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 26 ส.ค. - 01 ก.ย. 63
 เดินทาง : 13-19 ก.ย. 63
 เดินทาง : 09-15, 18-24 ต.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 37,990 บาท
ทัวร์อิตาลี โรม วาติกัน ปิซ่า เวนิส มิลาน 7วัน4คืน (QR209)
 เดินทาง : 05-11 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท
ทัวร์อิตาลี โรม วาติกัน ฟลอเรนซ์ ปิซา เวนิส 7วัน 4คืน (ZFCO05)
 เดินทาง : 22-28 มี.ค. 63
 เดินทาง : 12-18 เม.ย. 63
 เดินทาง : 26 เม.ย.- 02 พ.ค. 63
 เดินทาง : 31 พ.ค.- 06 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เลสโก สามขุนเขาแห่งรัก 7วัน 4คืน (ZMXP16)
 เดินทาง : 12-18, 24-30 มี.ค. 63
 เดินทาง : 9-15 เม.ย. 63
 เดินทาง : 30 เม.ย. - 06 พ.ค. 63
 เดินทาง : 14-20, 21-27 พ.ค. 63
 เดินทาง : 02-08, 18-14 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 42,999 บาท
ทัวร์อิตาลีใต้ กรุงโรม วาติกัน 7วัน 4คืน EK (EK027)
 เดินทาง : 12-18 เม.ย. 63
 เดินทาง : 14-20 เม.ย. 63
 เดินทาง : 28 พ.ค.-3 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 44,900 บาท
ทัวร์อิตาลี มหัศจรรย์ GRAND ITALY 7วัน 4คืน (EUR03)
 เดินทาง : 20-26 มี.ค. 63
 เดินทาง : 08-14 เม.ย. 63
 เดินทาง : 29 เม.ย. - 05 พ.ค. 63
 เดินทาง : 01-07 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 45,900 บาท
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน 5คืน (CX884)
 เดินทาง :  07-14 มี.ค. 63
 เดินทาง : 25 มี.ค. - 01 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 46,888 บาท
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส EUROPE LOVE LOVE 9วัน 6คืน (TG994)
 เดินทาง : 03-11 มี.ค. 63
 เดินทาง : 05-13, 19-27 พ.ค. 63
 เดินทาง : 02-10, 16-24 มิ.ย. 63 
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เลสโก รักนี้ที่ทิตลิส 8วัน 5คืน (ZMXP13-SQ)
 เดินทาง : 29 เม.ย. - 06 พ.ค. 63
 เดินทาง : 03-10 พ.ค. 63
 เดินทาง : 28 พ.ค. - 04 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 49,999 บาท
ทัวร์อิตาลี สวิตฯ ฝรั่งเศส เลสโก สุดที่รักจุงเฟรา 8วัน 5คืน (ZMXP15-TG)
 เดินทาง : 24 เม.ย. - 01 พ.ค. 63
 เดินทาง : 08-15, 12-19, 22-29 พ.ค. 63
 เดินทาง : 29 พ.ค. - 05 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 02-09, 12-19 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 52,999 บาท
ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส มหัศจรรย์ EUROPE 9วัน 6คืน (BT-EUR03-TG)
 เดินทาง : 03-11 เม.ย. 63
 เดินทาง : 01-09 พ.ค. 63
 เดินทาง : 02-10 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 03-11 ก.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 65,900 บาท
ทัวร์ออสเตรีย 
 
ทัวร์ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย 7วัน 4คืน (TG991)
 เดินทาง : 12-18, 19-25 มี.ค. 63
 เดินทาง : 22-28 เม.ย. 63
 เดินทาง : 13-19 พ.ค. 63
 เดินทาง : 10-16, 17-23 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 35,888 บาท
 
ทัวร์ออสเตรีย เช็ก เยอรมัน 6วัน 3คืน (ZVIE08)
 เดินทาง : 14-19 มี.ค. 63
 เดินทาง : 13-18 เม.ย. 63
 เดินทาง : 27 เม.ย. - 02 พ.ค. 63
 เดินทาง : 11-16 พ.ค. 63
 เดินทาง : 30 พ.ค. - 04 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 13-18 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 27 มิ.ย. - 02 ก.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 36,999 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก เลทส์โก ไฮไลท์ฮัลสตัท 6วัน 3คืน (ZVIE01-BR)
 เดินทาง : 27 เม.ย. - 02 พ.ค. 63
 เดินทาง : 11-16 พ.ค. 63
 เดินทาง : 30 พ.ค. - 04 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 13-18 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 27 มิ.ย. - 02 ก.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 38,999 บาท
ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10วัน 7คืน (VIE-TG014)
 เดินทาง : 27 พ.ค. - 5 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 6-15 มิ.ย. 63
 
ราคาเริ่มต้น : 56,900 บาท
ทัวร์ฮังการี
ทัวร์ฮังการี เช็ก ออสเตรีย 7วัน 4คืน (BT-EUR01-EK)
 เดินทาง : 10-16, 23-29 มี.ค. 63
 เดินทาง : 08-14 เม.ย. 63
 เดินทาง : 28 เม.ย. - 04 พ.ค. 63
 เดินทาง : 01-07 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท
ทัวร์เยอรมัน 
  
ทัวร์เยอรมัน เชค ฮังการี ออสเตรีย ซุปตาร์...ยอดฮิต 4 คันทรี 8วัน 5คืน TG-MUC01
 เดินทาง : 03-10, 10-17, 17-24, 24-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 เม.ย.- 05 พ.ค.63
 เดินทาง : 12-19, 22-29 พ.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 42,888 บาท
ทัวร์เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์เเลนด์ 7วัน 4คืน (EK005)
 เดินทาง : 18-24 มี.ค. 63
 เดินทาง : 24-30 มี.ค. 63
 เดินทาง : 10-16, 11-17, 14-20 เม.ย. 63
 เดินทาง : 05-11 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 42,900 บาท
 
ทัวร์เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8วัน 5คืน (CX882)
 เดินทาง : 03-10 มี.ค. 63
 เดินทาง : 18-25 มี.ค. 63
* ไม่รวมค่าวีซ่า *
ราคาเริ่มต้น : 42,900 บาท
 
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวัคเกีย ฮังการี 9วัน (EURO 10.7-EK)
 เดินทาง : 7-15, 11-19, 18-26, 21-29 มี.ค. 63
 เดินทาง : 2-10, 5-13, 22-30, 29 เม.ย. - 7 พ.ค. 63
 เดินทาง : 1-9, 6-14, 30 พ.ค. - 7 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 3-11 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 23-31 ก.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 42,999 บาท
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8วัน 5คืน (GQ3MUC-EK005)
 เดินทาง : 04-11, 23-30 เม.ย. 63
 เดินทาง : 28 พ.ค. - 04 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 24 มิ.ย. - 01 ก.ค. 63
 เดินทาง : 22-29 ก.ค. 63
* ไม่รวมค่าวีซ่า *
ราคาเริ่มต้น : 43,900 บาท
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน (QR208)
 เดินทาง : 13-20, 20-27 ก.พ. 63 
 เดินทาง : 06-13, 20-27 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 44,900 บาท
 
ทัวร์เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์  8วัน 5คืน (CX883)
 เดินทาง : 28 เม.ย. - 5 พ.ค. 63
 เดินทาง : 13-20 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 45,900 บาท
  
ทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ซุปตาร์...ดอกทิวลิปมาแว้ววว 8วัน 5คืน (EY-FRA1)
 เดินทาง :  22-29 เม.ย. 63             
 เดินทาง : 30 เม.ย.- 7 พ.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 46,888 บาท
ทัวร์เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เทศกาลดอกทิวลิป 8วัน 5คืน (QR212)
 เดินทาง : 25 มี.ค. - 01 เม.ย. 63
 เดินทาง : 02-09 เม.ย. 63
 เดินทาง : 29 เม.ย. - 06 พ.ค. 63
 เดินทาง : 21-28 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 49,888 บาท
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน 5คืน (TG993)
 เดินทาง : 23-30 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-11, 18-25 พ.ค. 63
 เดินทาง : 01-08, 15-22 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 49,888 บาท
 
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8วัน 5คืน EK (EK007)
 เดินทาง : 11-18 เม.ย. 63
 เดินทาง : 06-13 พ.ค.63
 เดินทาง : 30 พ.ค.-6 มิ.ย.63
 เดินทาง : 11-18  มิ.ย.63
 เดินทาง : 25 มิ.ย.-2 ก.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 45,900 บาท
 
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก เลสโก พิชิตรักซุกสปิตเซ่ 8วัน 5คืน (ZMUC25-TG)
 เดินทาง : 27 มี.ค. - 03 เม.ย. 63
 เดินทาง : 09-16 พ.ค. 63
 เดินทาง : 30 พ.ค. - 06 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 02-09, 13-20 มิ.ย. 63 
ราคาเริ่มต้น : 49,999 บาท
 
ทัวร์เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ  9วัน 6คืน TG (FRA-TG020)
 เดินทาง : 05-13, 10-18, 11-19, 21-29 เม.ย. 63
 เดินทาง :  01-09, 12-20 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
    
ทัวร์ยุโรปตะวันตก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เลสโก หลงรักสี่ดินแดน 9วัน 6คืน (FRA02-TG)
 เดินทาง : 02-10 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 16-24 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 49,999 บาท
ทัวร์เยอรมนี ออสเตรีย ชมยอดเขาซุกสปิตเซ่ 9วัน 6คืน (TG010)
 เดินทาง : 10-18 มี.ค. 63
 เดินทาง : 06-14, 10-18, 12-20, 13-21 เม.ย. 63
 เดินทาง : 18-26 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 55,900 บาท
    
ทัวร์เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี 9วัน 6คืน (EUR001_TG)
 เดินทาง : 05-13 มี.ค. 63
 เดินทาง : 08-16, 13-21 เม.ย. 63
 เดินทาง : 30 เม.ย. - 08 พ.ค. 63
 เดินทาง : 21-29 พ.ค. 63
 เดินทาง : 01-09 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 25 มิ.ย. - 03 ก.ค. 63
 เดินทาง : 07-15 ส.ค. 63
 เดินทาง : 17-25 ก.ย. 63
 เดินทาง : 08-16, 21-29 ต.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 55,900 บาท
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 
  
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ EASY PANARAMIC BEAUTY SWIZERLAND 7วัน 4คืน (CX)
 เดินทาง : 01-07 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 25-31 ส.ค. 63
 เดินทาง : 07-11 ก.ย. 63
 เดินทาง : 18-24 ต.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 44,990 บาท
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทิตลิส 7วัน 4คืน (TG992)
 เดินทาง : 03-09, 17-23 มี.ค. 63
 เดินทาง : 05-11, 19-25 พ.ค. 63
 เดินทาง : 02-08, 16-22 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 45,888 บาท
 
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค เบิร์น เลสโก รักสุดใจทิตลิส 7วัน 4คืน (ZZRH11)
 เดินทาง : 06-12 มี.ค. 63
 เดินทาง : 08-14 พ.ค. 63
 เดินทาง : 29 พ.ค. - 04 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 45,999 บาท
 
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เจนีวา ลูเซิร์น เลสโก พบรักที่จุงเฟรา 7วัน 4คืน (ZZRH10)
 เดินทาง : 01-07, 22-28 มี.ค. 63
 เดินทาง : 11-17, 12-18 เม.ย. 63
 เดินทาง : 03-09, 17-23 พ.ค. 63
 เดินทาง : 03-09 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 49,999 บาท
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ EASY SONGKRAN SNOW SWITZERLAND 7วัน 4คืน (SQ)
 เดินทาง : 13-19 เม.ย. 63
* ไม่รวมค่าวีซ่า *
ราคา : 55,990 บาท
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5คืน TG-ZRH01
 เดินทาง : 21-28 เม.ย. 63
 เดินทาง : 15-22 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 56,888 บาท
 
ทัวร์สวิตเซอเเลนด์ 7วัน 4คืน (EK008A)
 เดินทาง : 31 มี.ค.-6 เม.ย. 63
 เดินทาง : 09-15,10-16 เม.ย.63
 เดินทาง : 29 เม.ย.-5 พ.ค.63
 เดินทาง : 01-07 มิ.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 62,900 บาท
   
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พิชิต 2 ยอดเขา จุงเฟรา แมทเทอฮอร์น 8วัน 5คืน (BT-EUR02-TG)
 เดินทาง : 07-14 ก.พ. 63
 เดินทาง : 14-21 มี.ค. 63
 เดินทาง : 03 มี.ค. - 06 เม.ย. 63
 เดินทาง : 08-15 เม.ย. 63
 เดินทาง : 29 เม.ย. - 06 พ.ค. 63
 เดินทาง : 06-13 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 69,900 บาท
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GLACIER EXPRESS SWITZERLAND GRAND TOUR 10วัน 7คืน (TG)
 เดินทาง : 01-10, 20-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 03-12 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-13, 05-14, 06-15, 07-16, 08-17, 10-19, 11-20, 12-21 เม.ย. 63
 เดินทาง : 
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์สเปน
 
ทัวร์สเปน บาร์เซโลน่า มาดริด 7วัน 4คืน (CX)
 เดินทาง : 06-12 ก.พ. 63
 เดินทาง : 25 ก.พ. - 2 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 38,990 บาท
  
ทัวร์ HOLA MADRID 8วัน 4คืน (MAD-MU001)
 เดินทาง : 11-18 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 42,900 บาท
ทัวร์สเปน โปรตุเกส HILIGHT OF SPAIN & PORTUGAL 10วัน 7คืน (GQ3BCN-EK004)
 เดินทาง : 02-11, 16-25 มี.ค. 63
 เดินทาง : 08-17 เม.ย. 63
 เดินทาง : 25 เม.ย. - 04 พ.ค. 63
 เดินทาง : 04-13, 16-25 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 52,900 บาท
 
ทัวร์สเปน โปรตุเกส 9วัน (WQR0809B)
 เดินทาง : 9-17 เม.ย. 63
 
ราคาเริ่มต้น : 68,900 บาท
ทัวร์โปรตุเกส
  
ทัวร์โปรตุเกส สเปน ปอร์โต้ มาดริด 8วัน 5คืน (GQ3OPO-EK003)
 เดินทาง : 12-19 ก.พ. 63
 เดินทาง : 02-09 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท
ทัวร์โปรตุเกส สเปน บาร์เซโลน่า 10วัน 7คืน (GQ3LIS-LH001)
 เดินทาง : 07-16, 13-22 พ.ค. 63
 เดินทาง : 07-13, 15-24 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 55,900 บาท
ทัวร์โครเอเชีย 
 
ทัวร์โครเอเชีย ซาเกร็บ ซาดอร์ สปลิท เลสโก ซีฟิอัส 7วัน 4คืน (ZZAG02-QR)
 เดินทาง : 15-21 มี.ค. 63
 เดินทาง : 29 มี.ค. - 4 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
 
ทัวร์โครเอเชีย ซาเกร็บ มหาวิหารแห่งซาตาร์  นั่งกระเช้า Hill SRD 8วัน5คืน (EK021)
 เดินทาง : 05-12, 19-26 มี.ค.63
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***
ราคาเริ่มต้น : 43,900 บาท
 
ทัวร์สแกนดิเนเวีย 
  
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก เลสโก ไดโอนี่ 8วัน 5คืน (ZARN06-QR)
 เดินทาง : 28 ก.พ. - 06 มี.ค. 63
 เดินทาง : 13-20 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 43,999 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก เลสโก รักแท้สแกนดิเนเวีย (ZARN09-TG)
 เดินทาง : 07-14, 08-15, 12-19 เม.ย. 63
 เดินทาง : 30 เม.ย. - 07 พ.ค. 63
 เดินทาง : 02-09, 09-16 พ.ค. 63
 เดินทาง : 27 พ.ค. - 03 มิ.ย. / 30 พ.ค. - 06 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 02-09, 13-20, 20-27 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 49,999 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก เลสโก อโฟรไดท์ 8วัน 5คืน (ZARN07-QR)
 เดินทาง : 21-28 ก.พ. 63
 เดินทาง : 06-13 มี.ค. 63
 เดินทาง : 27 มี.ค. - 03 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 55,999 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก เลสโก หลงรักฟลัมสบาน่า 8วัน 5คืน (ZARN08-QR)
 เดินทาง : 24 เม.ย. - 01 พ.ค. 63
 เดินทาง : 01-08 พ.ค. 63
 เดินทาง : 29 พ.ค. - 05 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 55,999 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก เลทส์โก หลงรักฟลัมสบาน่า EP.2 8วัน 5คืน (ZARN10-QR)
 เดินทาง : 13-20 เม.ย. 63
 เดินทาง : 14-21 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 62,999 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10วัน 7คืน EK (EK016)
 เดินทาง : 07-16 ก.พ.63
 เดินทาง : 06-15 มี.ค.63
 เดินทาง : 13-22 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 65,900 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย ฟินแลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 9วัน6คืน (QR902)
 เดินทาง : 22-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 25 ก.พ. - 04 มี.ค. 63
 เดินทาง : 13-21 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 65,900 บาท