0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-007-6350
02-007-6351
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์เฉิงตู

 
ทัวร์เฉิงตู เล่อซาน ง๊อไป๊ 5วัน 3คืน (MU115)
 เดินทาง : 07-11 ก.พ. 63
 เดินทาง : 27 ก.พ.-2 มี.ค.63
 เดินทาง : 05-09, 20-24, 27-31 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท
ทัวร์เฉิงตู ดินแดนสวรรค์จิ่วจ้ายโกว 4วัน 2คืน (8L85)
 เดินทาง : 08-11, 22-25 ก.พ. 63
 เดินทาง : 07-10, 21-24 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-07, 11-14, 25-28 เม.ย. 63 
 เดินทาง : 09-12, 23-26 พ.ค. 63
 เดินทาง : 06-09, 20-23 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท
ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง หงหยาต้ง 3วัน 2คืน (WE103)
 เดินทาง : 07-09 ก.พ. 63
 เดินทาง : 06-08, 28-30 มี.ค. 63
 เดินทาง : 03-05, 04-06, 25-27 เม.ย. 63
 เดินทาง : 01-03, 08-10 พ.ค. 63
 เดินทาง : 13-15, 20-22 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท
ทัวร์เฉินตู เขาง้อไบ๊ หลวงพ่อโตเล่อซาน 5วัน 2คืน 8L (ZCTU06)
 เดินทาง : 06-10, 07-11, 13-17, 14-18, 18-22, 19- 23, 20-24, 21-25, 25-29 ก.พ.63
 เดินทาง : 26 ก.พ.-1 มี.ค.63, 27 ก.พ. -2 มี.ค.63, 28 ก.พ.-3 มี.ค.63
 เดินทาง : 03-07, 04-08 ,05-09, 06-10 มี.ค.63
 เดินทาง : 31 มี.ค. – 04 เม.ย. 2563
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16 เม.ย.63
 เดินทาง : 13-17, 14-18, 15-19, 16 -20, 17-21, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 เม.ย.63
 เดินทาง :  28 เม.ย. – 02 พ.ค.63, 29 เม.ย. – 03 พ.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
  
ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว โชว์ธิเบต โชว์เปลี่ยนหน้ากาก  6วัน3คืน 8L (ZCTU05)
 เดินทาง : 06-11, 07-12, 13-18, 14-19, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26 ก.พ.63
 เดินทาง : 25 ก.พ.-1 มี.ค. 63, 26 ก.พ.-2 มี.ค.63
 เดินทาง : 27 ก.พ.-3 มี.ค.63, ,28 ก.พ.-4 มี.ค.63
 เดินทาง : 03-08, 04- 09, 05-10, 06-11, 10-15, 11-16, 12-16, 13-18, 17-22 มี.ค.63
 เดินทาง : 18- 23, 19-24, 20-25, 24-29, 25-30, 26-31 มี.ค.63
 เดินทาง : 27 มี.ค. -1 เม.ย.63
 เดินทาง : 31 มี.ค.- 5 เม.ย.63
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 03-08 เม.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน3คืน (ZCTU09-8L)
 เดินทาง : 7-12, 8-13, 9-14, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19 เม.ย. 63
 เดินทาง : 16-21, 17-22, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29, 28 เม.ย. - 3 พ.ค. 63
 เดินทาง : 29 เม.ย. - 4 พ.ค. , 30 เม.ย. - 5 พ.ค. 63
 เดินทาง : 1-6, 5-10, 6-11, 7-12, 8-13, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20 พ.ค. 63
 เดินทาง : 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 26-31, 27 พ.ค. - 1 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 28 พ.ค. - 2 มิ.ย. , 29 พ.ค. - 3 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 2-7, 3-8, 4-9, 5-10, 9-14, 10-15, 11-16, 12-17, 16-21, 17-22 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 18-23, 19-24, 23-28, 24-29, 25-30, 26 มิ.ย. - 1 ก.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
 
ทัวร์อู่หลง ฉงชิ่ง อุทยานเขานางฟ้า 4วัน 3คืน WE (ZCKG12)
 เดินทาง : 12-15, 26-29 มี.ค.63
 เดินทาง :  02-05, 09-12, 10-13, 11-14 เม.ย.63
 เดินทาง : 30 เม.ย. – 03 พ.ค.63
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 14-17, 21-24, 28 -31 พ.ค.63
 เดินทาง :  04-07, 11-14, 18-21, 25-28 มิ.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
  
ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมบ่อฟ้า สพะานสวรรค์ 3วัน 2คืน (CKG001)
 เดินทาง : 11-13 เม.ย. 63
 เดินทาง : 01-03 พ.ค. 63
 เดินทาง : 04-06 ก.ค. 63
 เดินทาง : 10-12, 23-25 ต.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า 4วัน 3คืน FD (ZKG10)
 เดินทาง : 04-07, 11-14, 12-15, 24-27 เม.ย.63
 เดินทาง : 01-04, 03-06, 08-11 พ.ค.63
 เดินทาง : 03-06 ก.ค.63
 เดินทาง : 18-21 ก.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
 
ทัวร์ฉงชื่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า 4วัน 3คืน WE (ZCKG11)
 เดินทาง : 13-16, 14-17, 20-23, 21-24 ก.พ.63
 เดินทาง : 27 ก.พ.-1 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ.-2 มี.ค. 63
 เดินทาง : 05-08 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
 
ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า Oriental Buddha Capital “ตงฟางฝ๋อจู” 6วัน5คืน (FD)
 เดินทาง : 7-12, 12-17 ก.พ. 63  ราคา 11,999.-
 เดินทาง : 14-19, 19-24, 21-26 ก.พ., 26 ก.พ.-2 มี.ค. , 28 ก.พ.-4 มี.ค. 63 
 เดินทาง : 4-9, 6-11, 11-16, 13-18, 18-23, 20-25, 25-30 มี.ค. , 27 มี.ค. - 1 เม.ย. 63
 เดินทาง : 1-6, 3-8 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท