0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-007-6350
02-007-6351
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์มาเก๊า

 
ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3วัน2คืน NX (MFM005)
 เดินทาง : 21-23 ก.พ.63
 เดินทาง : 29 ก.พ.- 2 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 2,992 บาท
ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3วัน2คืน NX (MFM004)
 เดินทาง : 13-15, 20-22, 25-27, 27-29 ก.พ.63
 เดินทาง : 04-06, 05-07, 12-14, 19-21, 25-27, 26-28 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 3,993 บาท
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3วัน2คืน (FD)
 เดินทาง : 12-14 ม.ค. 63
 เดินทาง : 14-16, 15-17, 16-18, 21-23, 22-24, 23-25 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ.-01 มี.ค. , 29 ก.พ.-02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-03, 06-08, 07-09, 08-10, 13-15, 14-16, 15-17, 20-22, 21-23 มี.ค. 63
 เดินทาง : 22-24, 27-29, 28-30, 29-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 19-21, 24-26, 25-27, 26-28 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 4,899 บาท
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ สะพานแก้วหวงถงเซีย  3วัน2คืน (FD)
 เดินทาง : 12-14 ม.ค. 63
 เดินทาง : 14-16, 15-17, 16-18, 21-23, 22-24, 23-25 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ.-01 มี.ค. , 29 ก.พ.-02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-03, 06-08, 07-09, 08-10, 13-15, 14-16, 15-17 มี.ค. 63
 เดินทาง : 20-22, 21-23, 22-24, 27-29, 28-30, 29-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 19-21, 24-26, 25-27, 26-28 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 5,899 บาท
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ กวางโจว ซุปตาร์ขาซี๊ด 4วัน3คืน FD (MFM02)
 เดินทาง : 04-07, 08-11, 11-14, 15-18 ม.ค. 63
 เดินทาง : 05-08, 06-09, 12-15, 13-16, 15-18, 19-22, 20-23, 22-25, 26-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ.- 02 มี.ค. , 29 ก.พ. - 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-07, 05-08, 07-10, 11-14, 12-15, 14-17, 18-21, 19-22, 21-24 มี.ค. 63
 เดินทาง : 25-28, 26-29, 28-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 02-05, 04-07, 10-13, 15-18, 16-19, 18-21, 23-26, 25-28 เม.ย. 63
 เดินทาง : 29 เม.ย. - 02 พ.ค. , 30 เม.ย. - 03 พ.ค. 63
 เดินทาง : 07-10, 09-12, 13-16, 16-19, 20-23, 21-24, 23-26, 27-30, 28-31 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 6,499 บาท
ทัวร์ 3เมือง มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3วัน2คืน (FD)
 เดินทาง : 12-14 ม.ค. 63
 เดินทาง : 14-16, 15-17, 16-18, 21-23, 22-24, 23-25 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ.-01 มี.ค. , 29 ก.พ.-02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-03, 06-08, 07-09, 08-10, 13-15, 14-16, 15-17, 20-22, 21-23 มี.ค. 63
 เดินทาง : 22-24, 27-29, 28-30, 29-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 19-21, 24-26, 25-27, 26-28 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 8,888 บาท
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น 4วัน 3คืน (FDMFM01)
 เดินทาง : 04-07, 08-11, 11-14, 15-18 ม.ค. 63
 เดินทาง : 05-08, 06-09, 12-15, 13-16, 15-18, 19-22 ก.พ. 63
 เดินทาง : 20-23, 22-25, 26-29, 28 ก.พ. - 02 มี.ค. , 29 ก.พ. - 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-07, 05-08, 07-10, 11-14 มี.ค. 63
 เดินทาง : 12-15, 14-17, 18-21, 19-22, 21-24, 25-28ล 26-29, 28-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 02-05, 04-07, 10-13, 15-18, 16-19, 18-21, 23-26, 25-28 เม.ย. 63
 เดินทาง : 29 เม.ย. - 02 พ.ค. , 30 เม.ย. - 03 พ.ค. 63
 เดินทาง : 07-10, 09-13, 13-16, 16-19, 20-23, 21-24, 23-26, 27-30, 28-31 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ท่องโลกใต้ทะเลและสวนสนุกสุดมันส์ 3วัน 2คืน (CSMFMNX10)
 เดินทาง : 08-10, 15-17, 28-30 มี.ค. 63
 เดินทาง : 05-07, 26-28 เม.ย. 63
 เดินทาง : 10-12, 23-25 พ.ค. 63
 เดินทาง : 07-09, 18-20 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 10,899 บาท
ทัวร์มาเก๊า ซัวเถา นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 5วัน 3คืน (CSMFMSWANX02)
 เดินทาง : 10-14, 20-24 ก.พ. 63
 เดินทาง : 11-15, 26-30 มี.ค. 63
 เดินทาง : 31 มี.ค. - 04 เม.ย. 63
 เดินทาง : 23-27 เม.ย. 63
 เดินทาง : 07-11, 21-25 พ.ค. 63
 เดินทาง :03-07, 25-29 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,899 บาท
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ชิงหยวน กวางเจา 4วัน 3คืน (CSMFMNX11)
 เดินทาง : 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-04, 13-16, 25-28, 26-29 มี.ค. 63
 เดินทาง : 06-09, 16-19, 19-22 เม.ย. 63
 เดินทาง : 25-28 พ.ค. 63
 เดินทาง : 09-12, 21-24 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,899 บาท