0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-007-6350
02-007-6351
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ฮ่องกง

 
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น D-DAY หมู่บ้านวัฒนธรรม 3วัน2คืน (HC15-CX)
 เดินทาง : 14-19, 22-24, 29 ก.พ. - 2 มี.ค. 63  ราคา 3,999.-
 เดินทาง : 6-8, 7-9, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23, 27-29,28-30 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 3,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น Option กระเช้านองปิง 3วัน 2คืน (HKG-021)
 เดินทาง : 14-16, 21-23, 26-28 ก.พ. 63
 เดินทาง : 13-15, 21-23, 28-30 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 4,994 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น สวนฮอลแลนด์ เมืองโบราณลี่เจียง 4วัน 2คืน (CTP5A-HX)
 เดินทาง : 20-23, 23-26 ก.พ. , 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 63
 เดินทาง : 1-4, 4-7, 5-7, 8-11, 11-14, 12-14, 15-18, 18-21, 19-21 มี.ค. 63
 เดินทาง : 22-25, 25-28 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 6,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง เซินเจิ้น 4วัน2คืน HX (CTP1-NP360)
 เดินทาง : 6-9, 8-11, 20-23, 23-26 ก.พ. 63
 เดินทาง : 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 63
 เดินทาง : 1-4, 4-7, 5-7, 8-11, 11-14, 12-14, 15-18, 18-21, 19-21 มี.ค. 63
 เดินทาง : 22-25, 25-28 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท
 
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น สะพานกระจก5D ล่องแม่น้ำเปบเจียง 4วัน 2คืน (CTP6-HX)
 เดินทาง : 13-16, 16-19, 20-23, 23-26 ก.พ. 63
 เดินทาง : 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 63
 เดินทาง : 1-4, 4-7, 5-7, 8-11, 11-14, 12-14, 15-18, 18-21, 19-21 มี.ค. 63
 เดินทาง : 22-25, 25-28 มี.ค. 63 
ราคาเริ่มต้น : 8,888 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เน้นๆ 3วัน 2คืน (HKG-011-MS)
 เดินทาง : 4-6, 6-8, 13-15, 27-29 ก.พ. 63 
 เดินทาง : 10-12, 17-19, 24-26 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 8,998 บาท
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น 4วัน 3คืน (FDMFM01)
 เดินทาง : 05-08, 06-09, 12-15, 13-16, 15-18, 19-22, 20-23, 22-25, 26-29 ก.พ.63
 เดินทาง : 28 ก.พ.-2 มี.ค., 29 ก.พ.- 3 มี.ค.63
 เดินทาง : 04-07, 05-08, 07-10, 11-14, 12-15, 14-17, 18-21, 19-22, 21-24 เม.ย.63
 เดินทาง : 25-28, 26-29, 28-31 มี.ค.63 
 เดินทาง : 02-05, 04-07, 10-13, 15-18, 16-19, 18-21, 23-26, 25-28 เม.ย.63
 เดินทาง : 29 เม.ย.- 2 พ.ค.63, 30 เม.ย.-3 พ.ค.63
 เดินทาง : 07-10, 09-12, 13-16, 16-19, 20-23, 21-24, 23-26, 27-30, 28-31 พ.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า เซินเจิ้น จูไห่ 3วัน2คืน FD (ZHKG23)
 เดินทาง : 06-08, 07-09, 12-14, 13 -15, 14-16, 19-21, 20-22, 21-23, 26-28 มี.ค.63
 เดินทาง : 27-29, 28-30 มีนาคม 2563
 เดินทาง : 05-07, 17-19, 18-20, 23-25, 24-26, 25-27 เม.ย.63
 เดินทาง : 03-05, 04-06, 08-10, 09-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25, 29-31 พ.ค.63
 เดินทาง : 30 พ.ค. – 01 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 05-07, 06-08, 12-14, 13-15, 19-21, 20-22, 26-28 มิ.ย.63
 เดินทาง : 04-06 ก.ค.63
 เดินทาง :  21-23, 22-24, 28-30, 29-31 ส.ค.63
 เดินทาง : 04-06, 05-07 ก.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ล้วนๆ 3วัน 2คืน (HKG-014)
 เดินทาง : 09-11, 10-12, 27-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 01-03, 09-11 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,889 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ไหว้พระดัง 3วัน 2คืน CX (HKG-CX004)
 เดินทาง : 21-23 ก.พ.63
 เดินทาง : 28 ก.พ.- 01 มี.ค.63
 เดินทาง : 07-09, 20-22, 28-30 มี.ค.63 
ราคาเริ่มต้น : 9,900 บาท
 
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 4วัน2คืน (CTP1-HX)
 เดินทาง : 6-9, 8-11, 20-23, 23-26 ก.พ. 63
 เดินทาง : 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 63
 เดินทาง : 1-4, 4-7, 5-7, 8-11, 11-14, 12-14, 15-18, 18-21, 19-21 มี.ค. 63
 เดินทาง : 22-25, 25-28 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เพียวๆ กระเช้านองปิง 3วัน 2คืน (HKG-027-CX)
 เดินทาง : 06-08, 15-17, 22-24 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
 
ทัวร์ฮ่องกง กวางเจา เซินเจิ้น ไหว้พระ 4วัน2คืน (CTP9-HX)
 เดินทาง : 20-23, 23-26, 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 63
 เดินทาง : 1-4, 4-7, 5-7, 8-11, 11-14, 12-14, 15-18, 18-21, 19-21 มี.ค. 63
 เดินทาง : 22-25, 25-28 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง360 พระใหญ่วัดโป่หลิน 3วัน2คืน (BTHKG02-CX)
 เดินทาง : 15-17 ก.พ. , 29 ก.พ. - 2 มี.ค. 63
 เดินทาง : 7-9, 21-23, 28-30 มี.ค. 63
 เดินทาง : 4-6, 11-13 เม.ย. 63 
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้ง ไหว้พระ เลทส์โก ส้มพาช้อป 3วัน 2คืน (ZHKG12-TG)
 เดินทาง : 07-09, 13-15, 27-29, 28-30 มี.ค. 63
 เดินทาง : 10-12, 12-14, 17-19, 18-20, 24-26, 25-27 เม.ย. 63
 เดินทาง : 30 เม.ย. - 02 พ.ค. 63
 เดินทาง : 01-03, 02-04, 08-10, 09-11, 15-17, 16-18, 22-24, 29-31 พ.ค. 63
 เดินทาง : 05-07, 12-14, 19-21, 26-28 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3วัน 2คืน   (ZHKG01-FD)
 เดินทาง : 12-14, 13-15, 14-16, 19-21, 20-22, 21-23, 26-28, 27-29, 28-30 มี.ค.63
 เดินทาง : 05-07, 16-18, 17-19, 18-20, 19-21 ,23-25, 24-26, 25-27 เม.ย.63
 เดินทาง : 09-11, 15-17, 16-18 พ.ค.63
 เดินทาง : 06-08, 10-12 ก.ค.63
 เดินทาง : 28-30, 29-31 ส.ค.63
 เดินทาง : 04-06, 05-07 ก.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (ZHKG14)
 เดินทาง : 07-09, 13-15, 20-22, 21-23 มี.ค. 63
 เดินทาง : 03-05, 10-12, 12-14, 17-19, 24-26, 25-27 เม.ย. 63
 เดินทาง : 01-03, 03-05, 04-06, 08-10 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน   (ZHKG08-CX)
 เดินทาง : 08-10, 09-11, 14-16, 15-17, 16-18, 21-23, 22-24, 23-25 ก.พ.63
 เดินทาง : 28 ก.พ.– 01 มี.ค.63, 29 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563
 เดินทาง : 01-03, 06-08, 07-09, 08-10, 13-15, 14-16, 15-17, 20-22, 21-23 มี.ค.63
 เดินทาง : 22-24, 27-29, 28-30, 29-31 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ลันเตา V.1 (HKG15-CX)
 เดินทาง : 14-16 ก.พ. 63
 เดินทาง : 06-08, 13-15 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท