0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-007-6350
02-007-6351
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาะเชจู (JEJU) ทัวร์พูซาน (BUSAN)
 
ทัวร์เกาหลี โซล ชุนชอน ยงอิน 6วัน 3คืน (SKS13-TW)
 เดินทาง : 02-07, 18-23, 25-30 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 02-07, 03-08, 23-28 ก.ค. 63
 เดินทาง : 07-12, 11-16 ส.ค. 63
 เดินทาง : 27 ส.ค.-02 ก.ย. 63
 เดินทาง : 17-22 ก.ย. 63
 เดินทาง : 01-06, 08-13, 12-17, 22-27 ต.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 10,777 บาท
ทัวร์เกาหลี โซล ชุนซอน ชกโช ยงอิน 6วัน 3คืน (SKS14-TW)
 เดินทาง : 11-16, 18-23, 25-30 ก.ย. 63
 เดินทาง : 02-07, 09-14, 12-17, 16-21, 22-27 ต.ค. 63
 เดินทาง : 30 ต.ค.-04 พ.ย. 63
 เดินทาง : 13-18, 20-25 พ.ย. 63 
 เดินทาง : 27 พ.ย.-02 ธ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 10,777 บาท
ทัวร์เกาหลี AZALEA BLOSSOM 6วัน 3คืน (PKR33-XJ)
 เดินทาง : 03-08, 06-11, 07-12, 08-13 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์เกาหลี โอปป้า ซากุระ ช้อปปิ้งย่านดัง 6วัน 3คืน (SKS11)
 เดินทาง : 06-11, 07-12, 08-13, 10-15, 11-16, 13-18 เม.ย. 63
 เดินทาง : 14-19, 15-20, 21-26, 23-28, 24-29 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,990 บาท
ทัวร์เกาหลี BLOSSOM SOUL 5วัน 3คืน (KRWE72)
 เดินทาง : 28 มี.ค.- 01 เม.ย. / 29 มี.ค.- 02 เม.ย. 63
 เดินทาง : 30 มี.ค.- 03 เม.ย. / 31 มี.ค.- 04 เม.ย. 63
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11 เม.ย. 63
 เดินทาง : 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18 เม.ย. 63
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25 เม.ย. 63
 เดินทาง : 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 เม.ย. 63
 เดินทาง : 27 เม.ย.- 01 พ.ค./ 28 เม.ย.- 02 พ.ค. 63
 เดินทาง : 29 เม.ย.- 03 พ.ค./ 30 เม.ย.- 04 พ.ค. 63 
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11 พ.ค. 63
 เดินทาง : 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18 พ.ค. 63
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25 พ.ค. 63
 เดินทาง : 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 พ.ค. 63
 เดินทาง : 28 พ.ค.- 01 มิ.ย./ 29 พ.ค.- 02 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 30 พ.ค.- 03 มิ.ย./ 31 พ.ค.- 04 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท
ทัวร์เกาหลี ซุปตาร์ซากุระ ชุปปี้ดูวว 5วัน 3คืน (XJICN11)
 เดินทาง : 05-09, 10-14, 12-16, 19-23, 24-28 เม.ย. 63
 เดินทาง : 01-05, 03-07, 08-12, 15-19, 22-26 พ.ค. 63
 เดินทาง : 29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์เกาหลี SAKURA BLINK BLINK บินบ่าย 5วัน3คืน (ICN06)
 เดินทาง : 02-06, 03-07, 04-08, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 22-26 เม.ย. 63
 เดินทาง : 28 เม.ย. - 02 พ.ค. /29 เม.ย. - 03 พ.ค. /30 เม.ย. - 04 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ ซูวอน โซล 6วัน 3คืน (KXJ22)
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 03-08, 08-13, 09-14, 10-15 เม.ย. 63
 เดินทาง : 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท
ทัวร์เกาหลี Saranghae Sakura 5วัน 3คืน (ICN05-XJ)
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 03-08, 04-09, 07-12, 08-13, 09-14, 10-15, 11-16 เม.ย. 63
 เดินทาง : 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 17-22, 18-23, 21-26, 22-27, 24-29 เม.ย. 63
 เดินทาง : 28 เม.ย. – 03 พ.ค. , 29 เม.ย. – 04 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์เกาหลี เทศกาลซากุระ ลอตเต้เวิล 5วัน 3คืน XJ (ZICN02)
 เดินทาง : 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 08-12, 09-13, 10-14 เม.ย. 63
 เดินทาง : 11-15, 12-16, 13-17, 18-22, 23-27, 24-28, 25-29 เม.ย. 63
 เดินทาง : 29 เม.ย. - 03 พ.ค. 63
 เดินทาง : 30 เม.ย. - 04 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์เกาหลี เลทส์โก สปริงส์อินเลิฟ 5วัน 3คืน (ZICN03)
 เดินทาง : 02-06, 03-07, 05-09, 07-11, 08-12, 10-14, 11-15, 12-16 เม.ย. 63
 เดินทาง : 13-17, 18-22, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 เม.ย. 63
 เดินทาง : 28 เม.ย. - 02 พ.ค. 63
 เดินทาง : 29 เม.ย. - 03 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์เกาหลี Cherry Blossom ชมซากุระ 5วัน 3คืน (LJ)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 เม.ย.63
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 เม.ย.63
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 เม.ย.63
 เดินทาง : 27 เม.ย.- 01 พ.ค. ,  28 เม.ย.- 02 พ.ค.63
 เดินทาง : 29 เม.ย.- 03 พ.ค. ,  30 เม.ย.- 04 พ.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์เกาหลี SPRING CHERRY BLOSSOM 5วัน 3คืน (GQ1ICN-OZ007)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 08-12, 09-13 เม.ย. 63
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 22-26, 23-27 เม.ย. 63
 เดินทาง : 29 เม.ย. - 03 พ.ค. / 30 เม.ย. - 04 พ.ค. 63 (วันหยุดวันแรงงาน)
 เดินทาง : 01-05 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท
ทัวร์เกาหลี KOREA SAKURA BLOSSOM LOVE 5วัน 3คืน (ICN07-TG)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 04-08, 08-12, 09-13, 11-15, 12-16 เม.ย. 63
 เดินทาง : 13-17, 15-19, 16-20, 17-21, 22-26, 24-28 เม.ย. 63
 เดินทาง : 29 เม.ย. - 03 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์เกาหลี โซล ชุนชอน เลสโก โซล สวีท 5วัน 3คืน (ZICN10-KE)
 เดินทาง : 08-12 เม.ย. 63
 เดินทาง : 13-17 พ.ค. 63
 เดินทาง : 10-14 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 08-12 ก.ค. 63
 เดินทาง : 12-16 ส.ค. 63
 เดินทาง : 09-13 ก.ย. 63
 เดินทาง : 14-18 ต.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท
ทัวร์เกาหลี สงกรานต์ เอเวอร์แลนด์ โซล ซ็อคกิ้งพิ้ง 5วัน3คืน (XJ-151)
 เดินทาง : 10-14 เม.ย. 63
 เดินทาง : 11-15 เม.ย. 63 
ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท
ทัวร์เกาหลี สงกรานต์ เอเวอร์เเลนด์ โซล โกโก้พิ้ง 6วัน3คืน (XJ161)
 เดินทาง : 11-16 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท
ทัวร์เกาหลี สงกรานต์ โซล พิ้ง พิ้ง ซากุระ 5วัน3คืน (KE-151)
 เดินทาง : 10-14 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 27,999 บาท
ทัวร์เกาหลี ชมซากุระ ช่วงสงกรานต์ 6วัน 4คืน (HNT-ICN05)
 เดินทาง : 10-15 เม.ย. 63 (วันหยุดสงกรานต์)
ราคาเริ่มต้น : 31,900 บาท