0
เที่ยวต่างประเทศ ในประเทศ ล่องเรือ นึกถึง loveyoutour  loveyoutour@gmail.com

ทัวร์รัสเซีย

 
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6วัน 3คืน EY (ZDME07)
 เดินทาง : 21-26 มี.ค. 63
 
ราคาเริ่มต้น : 27,999 บาท
 
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม 6วัน3คืน (ZDME19-EY)
 เดินทาง : 3-8, 4-9, 9-14, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 18-23 เม.ย. 63
 เดินทาง : 21-26, 24-29, 25-30, 28 เม.ย. - 3 พ.ค. 63
 เดินทาง : 29 เม.ย. - 4 พ.ค. , 30 เม.ย. - 5 พ.ค. 63
 เดินทาง : 1-6, 2-7, 5-10, 6-11, 9-14, 15-20, 16-21, 23-28, 26-31  พ.ค. 63
 เดินทาง : 29 พ.ค. - 3 มิ.ย. , 30 พ.ค. - 4 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 2-7, 3-8, 6-11, 16-21, 20-25, 27 มิ.ย. - 2 ก.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 27,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว 6วัน3คืน (VK001)
 เดินทาง : 15-20, 22-27 เม.ย. 63
 เดินทาง : 29 เม.ย. - 4 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 31,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย ซากรอส 5วัน 3คืน มอสโคว์ (PRS08-WY)
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 34,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ SUPER SAVE 6วัน 4คืน (BT-DME001-TG)
 เดินทาง : 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 07-12, 19-24 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 มี.ค. - 02 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 38,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอรเสบิร์ก 8วัน5คืน (VK008-W5)
 เดินทาง : 11-18, 25 เม.ย. – 2 พ.ค. 63
 เดินทาง : 2-9, 16-23, 30 พ.ค. – 6 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว เซนปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน4คืน  SQ (DME16)
 เดินทาง : 18-24 มี.ค. 63
 เดินทาง : 06-12 ,09-15, 12-18 เม.ย. 63
 เดินทาง : 29 เม.ย..-05 พ.ค. 63
 เดินทาง : 03-09, 06-12,10-16, 20-26 พ.ค. 63
 เดินทาง : 27 พ.ค.-02 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 03-09, 10-16, 24-30 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (บินตรง) 7วัน5คืน TG (ZDME17)
 เดินทาง : 1-17, 16-22, 23-29 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-07, 04-10, 15-21, 18-24, 20-26, 22-28 เม.ย. 63
 เดินทาง : 25 เม.ย.-01 พ.ค. 63
 เดินทาง : 09-15, 13-19, 20-26, 25-31 พ.ค. 63
 เดินทาง : 27 พ.ค.-02 มิ.ย.63, 30 พ.ค.-05 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 03-09, 06-12, 10-16, 13-19, 17-23, 20-26, 24-30 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 44,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ WINTER FESTIVAL 6วัน 4คืน (BT-DME01-TG)
 เดินทาง : 23 ก.พ. - 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 07-12, 19-24 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 มี.ค. - 02 เม.ย. 63
 เดินทาง : 04-09 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 45,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก LUXURY 7วัน 5คืน (DME04)
 เดินทาง : 07-13, 18-24, 21-27 มี.ค. 63
 เดินทาง : 22-28 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 47,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน 5คืน EK (EK002B)
 เดินทาง :  28 ก.พ.- 6 มี.ค.63
 เดินทาง :  13-20 มี.ค.63
 เดินทาง :  20-27 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8วัน 5คืน (ZDME18)
 เดินทาง : 04-11 เม.ย. 63
 เดินทาง : 09-16 เม.ย. 63
 เดินทาง : 11-18 เม.ย. 63
 เดินทาง : 12-19 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 49,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน5คืน EK (EK002)
 เดินทาง : 28 ก.พ.- 6 มี.ค. 63
 เดินทาง : 06-13,  13-20, 20-27 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 52,900 บาท
 
ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ WINTER FESTIVAL 7วัน 5คืน (DME007-SU)
 เดินทาง : 05-11, 12-18 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 มี.ค. - 03 เม.ย. 63
 
ราคาเริ่มต้น : 52,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย AURORA BOREALIS 7วัน5คืน (DME05-WY)
 เดินทาง : 13-19, 20-26, 27 มี.ค. - 2 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 55,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย SUPER AURORA 7วัน 5คืน (DME03)
 เดินทาง : 04-10, 14-20 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 55,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ มอสโคว์ เมอร์มังส์ 7วัน 5คืน (WY211)
 เดินทาง : 10-16 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 59,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ ตามล่าหาแสงเหนือ 7วัน 5คืน (DME05-SU)
 เดินทาง : 03-09, 12-18, 17-23, 24-30 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 65,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย FANTASTIC NORTHERN LIGHTS 7วัน 5คืน (DME-TG002)
 เดินทาง : 08-14, 29 ก.พ. - 6 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-10 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 65,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 9วัน 6คืน (DME-EK018)
 เดินทาง : 18-26, 25 ก.พ. -4 มี.ค. 63
 เดินทาง : 23-31 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 69,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย AURORA HUNTING 9วัน 7คืน (DME-TG017)
 เดินทาง : 22 ก.พ.- 1 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-12, 11-19, 18-26 มี.ค. 63
 เดินทาง : 25 มี.ค. - 2 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 75,900 บาท