0
เที่ยวต่างประเทศ ในประเทศ ล่องเรือ นึกถึง loveyoutour  loveyoutour@gmail.com

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด เริ่งร่าตะลุยหิมะ (CTS01)

 เดินทาง : ธ.ค. 65

5วัน 3คืน

49,999

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด หนาวจับใจ (CTS02)

 เดินทาง : ธ.ค. 65 - ก.พ. 66
 

6วัน 4คืน

55,999

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า ฟูราโน่ ซัปโปโร (ฺBTCTS01)

 ธ.ค. 65 - ม.ค. 66
 

5วัน 3คืน

45,999

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ อาซาฮิกาว่า (CTS2201TG)

 ม.ค. 66

5วัน 3คืน

49,990

ทัวร์ฮอกไกโด ซุปตาร์รอบเกาะ (XJ049)

 ธ.ค. 2565 - มี.ค. 2566 

7วัน 5คืน

48,888

ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ  (JXJ24)

 ธันวาคม 2565 
 มกราคม 2566 
 กุมภาพันธ์ 2566 
 มีนาคม 2566 

5วัน 3คืน

33,888

ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร ฮาโกดาเตะ(JXJ25)

 ธันวาคม 2565
 มกราคม 2566

6วัน 4คืน

37,888