0
เที่ยวต่างประเทศ ในประเทศ ล่องเรือ นึกถึง loveyoutour  loveyoutour@gmail.com

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไฮไลท์ ไทเป WOW TAIWAN  4วัน 2คืน SL ( VWTPE01)
 เดินทาง : 25-28 ก.พ. 63
 เดินทาง : 03-06, 10-13, 17-20, 24-27 มี.ค. 63
 เดินทาง : 31 มี.ค. - 03 เม.ย. 63
 เดินทาง : 07-10 เม.ย. 63
 เดินทาง : 28 เม.ย. - 01 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน BEST PRICE  4วัน 2คืน  (VWTPE02-SL)
 เดินทาง : 25-28 ก.พ. , 29 ก.พ. - 03 มี.ค.63
 เดินทาง : 08-11, 15-18, 28-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 05-08, 04-07, 06-09, 13-16, 20-23, 27-30 พ.ค. 63
 เดินทาง : 10-13, 17-20 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 2คืน (VWTPE07N-SL)
 เดินทาง : 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 06-09, 13-16, 20-23, 27-30 มี.ค. 63
 เดินทาง : 17-20, 24-27 เม.ย. 63
 เดินทาง : 30 เม.ย. - 03 พ.ค. 63
 เดินทาง : 07-10, 14-17, 21-24 พ.ค. 63
 เดินทาง : 03-06 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 10,555 บาท
ทัวร์ไต้หวัน WOW TAIWAN เที่ยวไฮไลท์ ไทเป 4วัน 2คืน (VWTPE-01)
 เดินทาง : 03-06, 10-13, 17-20, 24-27 มี.ค. 63
 เดินทาง : 31 มี.ค. - 03 เม.ย.63
 เดินทาง : 07-10 เม.ย. 63
 เดินทาง : 28 เม.ย. - 01 พ.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 10,555 บาท
 
ทัวร์ต้หวัน เซใจไปไทเป 4วัน2คืน (XW009)
 เดินทาง : 21-24, 23-26, 25-28  ก.พ. 63
 เดินทาง : 27 ก.พ. – 1 มี.ค. , 29 ก.พ. – 3 มี.ค. 63
 เดินทาง : 2-5, 4-7, 6-9, 8-11, 10-13, 12-15, 14-17, 16-19  มี.ค. 63
 เดินทาง : 18-21, 20-23, 22-25, 24-27 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 10,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง อุทยานเย๋หลิ่ว 4วัน 3คืน (STW7)
 เดินทาง : 21-24 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ.- 02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 13-16, 20-23 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 10,990 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 5วัน3 คืน (TPE05-XW)
 เดินทาง : 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 ก.พ.63
 เดินทาง : 26 ก.พ.-1 มี.ค.63, 27 ก.พ.-2 มี.ค.63, 28 ก.พ.-3 มี.ค.63, 29 ก.พ.-4 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 มี.ค. 63
 เดินทาง : 10-14, 11-15,12-16, 13-17, 14-18 ,15-19, 16-20, 17-21, 18-22 มี.ค. 63   
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 มี.ค.63 
ราคาเริ่มต้น : 11,878 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป 101 ซุปตาร์ ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค2 4วัน3คืน VZ (VZRMQ01)
 เดินทาง : 01-04, 06-09, 07-10, 12-15,  20-23 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน Tiger High Season 4วัน 3คืน (FJLS09-IT)
 เดินทาง : 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 05-08, 06-09, 07-10, 12-15, 13-16, 14-17, 19-22 มี.ค. 63
 เดินทาง : 20-23, 21-24, 26-29, 27-30  มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์ใต้หวัน อุทยานเย๋หลิ๋ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 5วัน 3คืน  (BT-TPE02-SL)
 เดินทาง : 28ก.พ. -3 มี.ค. 63      
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24, 27-31 มี.ค. 63      
 เดินทาง : 03-07, 04-08, 05-09, 12-16, 13-17, 14-18, 17-21, 24-28 เม.ย. 63     
 เดินทาง : 01-05, 15-19, 22-26 พ.ค. 63
 เดินทาง : 29 พ.ค.- 2 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 12-16, 19-23, 26-30 มิ.ย. 63      
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน COYOTE GURU 5วัน 3คืน (VWTPE03)
 เดินทาง : 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 05-09, 12-16 มี.ค. 63
 เดินทาง : 02-06, 10-14, 11-15, 13-17, 16-20, 22-26 เม.ย. 63
 เดินทาง : 07-11, 14-18 พ.ค. 63
 เดินทาง : 28 พ.ค. - 01 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 11-15 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป 5วัน 3คืน (ZTPE41)
 เดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 63
ราคาเริ่มต้น : 12,878 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน SL (BT-TPE03)
 เดินทาง : 28 ก.พ.- 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 13-17, 27-31 มี.ค. 63      
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 12-16, 13-17, 14-18, 17-21, 24-28 เม.ย. 63     
 เดินทาง : 01-05, 15-19, 22-26 พ.ค. 63
 เดินทาง : 29 พ.ค. - 02 มิ.ย. 63      
 เดินทาง : 12-16, 19-23, 26-30 มิ.ย. 63      
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา HIGHT LIGHT 5วัน3คืน SL (VWTPE04)
 เดินทาง : 21-25, 25-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 19-23, 26-30 มี.ค. 63
 เดินทาง : 02-06, 03-07, 10-14, 11-15, 12-16, 15-19, 17-21, 23-27 เม.ย. 63
 เดินทาง : 29 เม.ย.-3 พ.ค. 63
 เดินทาง : 06-10, 02-06, 03-07 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง LOVER TAIWAN 5วัน 3คืน SL (VWTPE-08N)
 เดินทาง : 04-08, 18-22 มี.ค. 63
 เดินทาง : 02-06, 10-14, 11-15, 13-17, 15-19, 22-26 เม.ย. 63
 เดินทาง : 02 - 06 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 13,333 บาท
ทัวร์ไหต้หวัน  ตึกไทเป101 COYOTE GURU 5วัน3คืน SL (VWTPE03)
 เดินทาง : 27 ก.พ.- 2 มี.ค. 63
 เดินทาง : 05-09, 12-16 มี.ค. 63
 เดินทาง : 02-06, 10-14, 11-15, 13-17, 16- 20, 22-26 เม.ย. 63
 เดินทาง : 07-11, 14-18 พ.ค. 63
 เดินทาง : 28 พ.ค. - 01 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 11-15 มิ.ย. 63 
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ซากุระ ไทเป ไทจง 5วัน 3คืน (XW-T42)
 เดินทาง : 19-23, 21-25, 23-27, 25-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ.-01 มี.ค. /28 ก.พ.-03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 05-09, 07-11, 12-16, 14-18, 19-23, 21-25 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเ เย๋หลิ่ว ตึกไทเป 101 5วัน 3คืน (TPEXW03)
 เดินทาง : 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-05, 06-10, 08-12, 13-17, 15-19, 20-24, 22-26 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 13,899 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.2 4วัน 3คืน (ZTPE37)
 เดินทาง : 27 ก.พ.-01 มี.ค. / 28 ก.พ.-02 มี.ค./ 29 ก.พ.-03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 06-09, 07-10, 13-16, 14-17, 20-23, 21-24, 26-29, 27-30, 28-31 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน Promotion ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน (TPE-CI001)
 เดินทาง : 27 ก.พ.-01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 19-22 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานทาราโกะ เหย่หลิว 5วัน 3คืน (XW-T41)
 เดินทาง : 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 05-09, 12-16, 19-23 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทาโรโกะ 5วัน 4คืน (TPE-CI002)
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท
ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน
    
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ถูกใจมากพี่ 5วัน 3คืน (S12-SL)
 เดินทาง : 26 ก.พ. – 01  มี.ค. , 27 ก.พ. – 02  มี.ค. , 28 ก.พ. – 03  มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 06-10, 11-15, 12-16, 13-17, 18-22, 19-23, 20-24 มี.ค. 63
 เดินทาง : 25-29, 26-30, 27-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 15-19, 22-26 เม.ย. 63
 เดินทาง : 23 – 27, 24 – 28 เม.ย. , 29 เม.ย. – 03 พ.ค. , 30 เม.ย. – 04 พ.ค. 63
 เดินทาง : พฤษภาคม - มิถุนายน 63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน COLLORFUL 5วัน3คืน SL (VWTPE05)
 เดินทาง : 26 ก.พ.-1 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 25-29 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-05, 08-12, 09-13, 14-18 เม.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน  มหัศจรรย์อาลีซาน SIGNATURE 5วัน3คืน SL (VWTPE-09N)
 เดินทาง : 11-15, 25-29 มี.ค. 63
 เดินทาง : 03-07, 11-15, 14-18 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 14,555 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน 5วัน3คืน (XWT39)
 เดินทาง : 22-26 ก.พ. , 28 ก.พ. - 4 มี.ค. 63
 เดินทาง : 07-11, 14-18, 21-25 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้ำแร่ 4วัน 3คืน (CITPE01)
 เดินทาง : 23-26 ก.พ. 63
 เดินทาง : 06-09, 16-19, 18-21, 25-28 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน PROFESSIONAL 6วัน 4คืน SL (VWTPE-10N)
 เดินทาง : 12-17 มี.ค.63
 เดินทาง : 19-24 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 15,555 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เกาสง อาหลีซาน 4วัน 3คืน (CI202)
 เดินทาง : 29 ก.พ. - 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 07-10, 14-17, 21-24, 28-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-07, 18-21 เม.ย. 63
 เดินทาง : 02-05, 09-12, 16-19, 23-26 พ.ค. / 30 พ.ค. - 02 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 06-09, 13-16, 20-23, 27-30 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิน 4วัน 3คืน (CI201)
 เดินทาง : 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22, 26-29 มี.ค. 63
 เดินทาง : 02-05, 09-12, 16-19, 23-26 เม.ย. / 30 เม.ย. - 03 พ.ค. 63
 เดินทาง : 07-10, 14-17, 21-24, 28-31 พ.ค. 63
 เดินทาง : 04-07, 11-14, 18-21, 25-28 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน แช่น้ำแร่ 6วัน 4คืน SL (BT-TPE04)
 เดินทาง : 26 ก.พ. - 2 มี.ค. 63      
 เดินทาง : 31 มี.ค.-5 เม.ย. 63
 เดินทาง : 01-06, 08-13, 09-14, 10-15, 22-27 เม.ย. 63
 เดินทาง : 29  เม.ย.- 4 พ.ค. 63      
 เดินทาง : 05-10, 20-25 พ.ค. 63, 27 พ.ค.- 1 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 02-07, 10-15, 17-22, 24-29 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 6วัน4คืน XW (TPE01)
 เดินทาง : 26 ก.พ.- 02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 11-16, 18-23 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อุทยาน 3 เด้ง ทาโรโกะ อาลีซาน เหย่หลิว 6วัน4คืน SL (VWTPE06)
 เดินทาง : 28 ก.พ.- 4 มี.ค.63
 เดินทาง : 20 - 25 มี.ค.63
 เดินทาง : 27 มี.ค.-1 เม.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน SO COOL ฟาร์มแกะชิงจิ้ง อุทยานอาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 4คืน (CI-202)
 เดินทาง : 28 ก.พ.-03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 11-15 มี.ค. 63
 เดินทาง : 17-21 เม.ย. 63
 เดินทาง : 08-12 พ.ค. 63
 เดินทาง : 29 พ.ค.-02 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 12-16 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 17-21 ก.ค. 63
 เดินทาง : 28 ส.ค.-01 ก.ย. 63
 เดินทาง : 11-15, 25-29 ก.ย. 63
 เดินทาง : 02-06, 09-13, 16-20 ต.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 5วัน 3คืน (ZTPE59)
 เดินทาง : 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 05-09 มี.ค. 63
 เดินทาง : 03-07, 16-20, 23-27 เม.ย. 63
 เดินทาง : 07-11, 13-17, 21-25 พ.ค. 63
 เดินทาง : 28 พ.ค. - 01 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 25-29 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน อาลีซาน + เย๋หลิว  5วัน3คืน BR (BT-TPE01)
 เดินทาง : 15-19 เม.ย.63     
 เดินทาง : 17-21 เม.ย.63     
 เดินทาง : 29 เม.ย.- 2 มิ.ย.63      
 เดินทาง : 12-16 มิ.ย.63      
 เดินทาง : 26-30 มิ.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 18,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เมืองโบราณลู่กัง Taipei 101 5วัน4คืน CI (BT-TPE01)
 เดินทาง : 12-16 ก.พ. 63
 เดินทาง : 04-08, 18-22 มี.ค. 63      
 เดินทาง : 02-06 เม.ย. 63     
 เดินทาง : 01-05, 02-06 พ.ค. 63     
ราคาเริ่มต้น : 18,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 7วัน5คืน XW (TPE03)
 เดินทาง : 05-11, 11-17 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,878 บาท
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ เที่ยว 2 อุทยาน อาลีซาน เย๋หลิ่ว 4วัน 3คืน TG  (BT-TPE001)
 เดินทาง : 27-01 มี.ค. 63      
 เดินทาง : 26-29 มี.ค. 63      
 เดินทาง : 01-04 เม.ย. 63     
 เดินทาง : 10-13 เม.ย. 63    
ราคาเริ่มต้น : 19,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 4วัน 3คืน TG (ZTPE20 EP.2 )
 เดินทาง : 20-23 ก.พ. 63
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22, 26-29 มี.ค. 63
 เดินทาง : 03-06, 10-13, 12-15, 23-26 เม.ย. 63
 เดินทาง : 30 เม.ย. – 03 พ.ค. 63
 เดินทาง : 03-06, 14-17 พ.ค. 63
 เดินทาง : 31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 18-21 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน SIMPLE ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน 5วัน 3คืน (TPE-BR001)
 เดินทาง : 29 ก.พ.-01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 27-31 มี.ค. 63 
 เดินทาง : 01-05, 09-13, 23-27 เม.ย. 63
 เดินทาง : 28 เม.ย.-02 พ.ค. 63
 เดินทาง : 20-24, 27-31 พ.ค. 63
 เดินทาง : 10-14, 17-21, 24-28 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 20,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน อาลีซาน + เหย่หลิว 4วัน3คืน TG (BT-TPE01)
 เดินทาง : 27 ก.พ.- 01 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 21,900 บาท
 
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทานอาหารชั้น86  5วัน 4คืน (ZTPE22)
 เดินทาง : 21-25 ก.พ. 63
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24, 27-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 02-06, 09-13, 24-28 เม.ย. 63
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 15-19, 22-26 พ.ค. 63
 เดินทาง : 26-30 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน WONDERLAND 6วัน 4คืน (TPE-BR004)
 เดินทาง : 01-06 พ.ค. 63
 เดินทาง : 02-07 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน PREMIUM PLUS 5วัน 4คืน (SPT04)
 เดินทาง : 10-14, 1-15, 13-17 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 26,777 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เจียอี้ ไทจง หนานโถว ไทเป เลสโก สงกรานต์ตัวพ่อ 5วัน 4คืน (TPE38-CI)
 เดินทาง : 10-14, 12-16 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน แชน้ำแร่ ซุปตาร์ชุ่มฉ่ำ 5วัน 4คืน (TGTPE02)
 เดินทาง : 11-15 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 30,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา อาลีซาน ซุปตาร์ซากุระ ภาค 2 5วัน 4คืน (TGTPE03) 
 เดินทาง : 12-16 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 30,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เหย่หลิ่ว อาลีซาน ทาโระโกะ ซุปตาร์สามแซ่บ 6วัน 5คืน (TGTPE04)
 เดินทาง : 11-16, 12-17 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 33,888 บาท