0
เที่ยวต่างประเทศ ในประเทศ ล่องเรือ นึกถึง loveyoutour  loveyoutour@gmail.com
 

ประเทศเวียดนาม แบ่งเป็น  เวียดนามเหนือ - เวียดนามกลาง- เวียดนามใต้ 


 

   เวียดนามเหนือ เที่ยวฮานอย ล่องเรืออ่าวฮาลอง ซาปา 

   เวียดนามกลาง เที่ยวฮอยอัน 

  เวียดนามใต้ เที่ยวโฮจิมินห์ อุโมงค์กู๋จี เมืองดาลัท