0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-007-6350
02-007-6351
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์สิงคโปร์

 
ทัวร์สิงคโปร์ PROMO ... SINGAPORE 3วัน 2คืน (TR)
 เดินทาง : 14-16 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ FLOW SINGAPORE PLUS 3วัน2คืน (SL) บินเช้า-กลับดึก
 เดินทาง : 01-03, 03-05, 04-06, 06-08, 13-15, 14-16, 15-17, 20-22, 21-23 ก.พ.63
 เดินทาง : 22-24, 27-29 ก.พ.63, 28 ก.พ.-1 มี.ค.63, 29 ก.พ.-2 มี.ค.63
 เดินทาง : 05-07, 06-08, 07-09, 08-10, 12-14, 13-15, 14-16, 15-17, 19-21 มี.ค.63
 เดินทาง : 20-22, 21-23, 22-24, 26-28, 27-29, 28-30, 29-31 มีนาคม 2563
 เดินทาง :  เมษายน - พฤษภาคม 2563
ราคาเริ่มต้น : 8,888 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ PROMO...SINGAPORE 3วัน 2คืน (3K)
 เดินทาง : 07-09, 08-10 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ SO SHIOK THAI LION AIR 3วัน2คืน (SL) บินเช้า-กลับดึก
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 63
 เดินทาง : มีนาคม 63
 เดินทาง : เมษายน 63
 เดินทาง : พฤษภาคม 63
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ SO SHIOK 3วัน2คืน TR (บินเช้า-กลับเย็น)
 เดินทาง : 08-10, 14-16 ก.พ. 63
 เดินทาง : 6-8, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23, 27-29, 28-30 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ ENRICH...3วัน 2คืน (3K)
 เดินทาง : 07-09, 08-10, 14-16, 21-23 ก.พ. 63
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 20-22, 27-29 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-06, 10-12, 11-13, 12-14, 13-15, 17-19, 24-26 เม.ย. 63 
 เดินทาง : 01-03, 02-04, 08-10, 15-17 พ.ค. 63
 เดินทาง : 12-14 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เลสโก สิงโตทะเล 3วัน2คืน SQ (ZSIN03)
 เดินทาง : 01-03, 06-08, 07-09, 08-10, 15-17, 20-22, 21-23, 22-24, 27-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ. - 01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 07-09, 12-14, 13-15, 14-16, 19-21, 20-22, 21-23, 26-28, 27-29 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ สิงโตด้ายแดง FREE DAY  3วัน2คืน (ZSIN04-SQ)
 เดินทาง : 4-6, 10-12, 11-13, 12-14, 13-15, 14-16, 17-19, 18-20 เม.ย. 63
 เดินทาง : 23-25, 24-26, 25-27, 30 เม.ย. - 2 พ.ค. 63
 เดินทาง : 1-3, 2-4, 3-5, 8-10, 9-11, 15-17, 16-18, 17-19, 29-31, 30 พ,ค. - 1 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 5-7, 6-8, 12-14, 13-15, 19-21, 20-22, 26-28, 27-29 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ 2 THEME PARK (ยูนิเวอร์เเซล + LEGO LAND) 4วัน3คืน TR
 เดินทาง : 11-14 เม.ย.63
 เดินทาง : 12-15 เม.ย.63
 เดินทาง : 01-04 พ.ค.63
 เดินทาง : 04-07 ก.ค.63
 เดินทาง : 22-25 ต.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ INFINITY FUN 3วัน 2คืน (SIN-SQ005)
 เดินทาง : 31 ม.ค.-02 ก.พ. 63
 เดินทาง : 08-10, 14-16, 21-23, 22-24 ก.พ. 63
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23, 27-29, 28-30 เม.ย. 63
 เดินทาง : 02-04, 03-05, 04-06, 10-12, 11-13, 12-14, 13-15  เม.ย. 63
 เดินทาง : 14-16, 15-17, 17-19, 18-20, 24-26, 25-27 เม.ย. 63
 เดินทาง : 01-05, 02-04, 08-10, 15-17, 16-18, 22-24, 29-31 พ.ค. 63
 เดินทาง : 30 พ.ค.-01 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 05-07, 12-14, 13-15, 19-21, 26-28, 27-29 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ SYMBOLIC SINGPORE 3วัน2คืน (SQ) บินเช้า-กลับเย็น
 เดินทาง : 08-10, 14-16, 21-23 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ.-01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 20-22, 27-29 มี.ค. 63 
 เดินทาง : 04-06, 10-12, 11-13, 12-14, 13-15, 17-19, 24-26 เม.ย. 63
 เดินทาง : 01-03, 02-04, 08-10, 15-17, 22-24, 29-31 พ.ค. 63 
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY UNIVERSAL (รวมบัตร) Singapore Flyer 4วัน 3คืน (SQ)
 เดินทาง : 07-10, 13-16, 20-23 ก.พ. 63 
 เดินทาง : 27 ก.พ. -01  มี.ค. 63
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22, 26-29 มี.ค. 63 
 เดินทาง : 03-06, 10-13, 11-14, 12-15, 16-19, 23-26 เม.ย. 63
 เดินทาง : 01-04, 07-10, 14-17, 21-24, 28-31 พ.ค. 63 
ราคาเริ่มต้น : 26,999 บาท