0
เที่ยวต่างประเทศ ในประเทศ ล่องเรือ นึกถึง loveyoutour  loveyoutour@gmail.com

ทัวร์มาเลเซีย

 
ทัวร์มาเลเซีย-เก็นติ้ง THE FLASH MALAYSIA ตะลุย4 เมืองไฮไลท์ 3วัน 2คืน (MH)
 เดินทาง : 21-23, 28-30, 29-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค - 01 ม.ค 63
 เดินทาง : 31 ธ.ค - 02 ม.ค 63
 เดินทาง : 01-03 ม.ค. 63

ราคาเริ่มต้น : 6,999 บาท

ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เกนติ้ง ถนนศิลปะ HILIGHT OF MALAYSIA  4วัน3คืน  (SL+OD)
 เดินทาง : 28-31 ธ.ค.62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. -01 ม.ค.63, 30 ธ.ค. -02 ม.ค.63
 เดินทาง : 16-19 ม.ค.63
 เดินทาง : 07-10 ก.พ.63
 เดินทาง : 12-15, 19-22, 26-29 มี.ค. 63
 
 เดินทาง : 03-06, 11-14, 12-15, 13-16 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง SIGHTLY OF PENANG 3วัน2คืน FD
 เดินทาง : 06-08 ธ.ค.62
 เดินทาง : 29-31 ธ.ค.62
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-1 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
 
ทัวร์มาเลเซีย - สิงคโปร์ เที่ยว 2 ประเทศ 
 
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ Go to ASEAN 4วัน 3คืน (PMS01-MH)
 เดินทาง : 03-06, 05-08, 09-12, 16-19, 23-26 เม.ย. 63
 เดินทาง : 30 เม.ย.-03 พ.ค. 63
 เดินทาง : 02-05, 03-06, 04-07, 07-10, 14-17, 21-24 พ.ค. 63
 เดินทาง : 03-06, 04-07, 11-14, 18-21, 25-28 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 02-05, 03-06, 09-12, 16-19, 23-26, 25-28 ก.ค. 63
 เดินทาง : 30 ก.ค.-02 ส.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ DUO PLUS 4วัน 3คืน (AK/TR)
 เดินทาง : 30 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค. 63
 เดินทาง : 16-19 ม.ค. 63
 เดินทาง : 7-10, 13-16 ก.พ. 63
 เดินทาง : 19-22, 26-29 มี.ค. 63
 เดินทาง : 11-14, 12-15, 13-16 เม.ย. 63
 เดินทาง : 1-4, 7-10 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท