0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-007-6350
02-007-6351
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์เฉินตู, ฉงชิ่ง ทัวร์จีน เมืองอื่นๆ 
  
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว นั่งรถไฟความเร็วสูง คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6วัน 3คืน (PVG08-CZ)
 เดินทาง : 03-08, 05-10, 19-24, 24-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 04-09, 09-14, 16-21, 18-23 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 7,989 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว พัก 5 ดาว 4วัน 2คืน (PVG-CZ004)
 เดินทาง : ม.ค. 63
 เดินทาง : ก.พ. 63
 เดินทาง : มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว 4วัน 3คืน (MU118)
 เดินทาง : 22-25, 28 ก.พ.-02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 05-08, 13-16, 21-24, 26-29 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ นครปารีสแห่งตะวันออก 5วัน 3คืน (CZ53)
 เดินทาง : 10-14 ก.พ.63
 เดินทาง : 23-27 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้  ดิสนีย์แลนด์ ล่องเรือจูเจียเจี่ยว 4วัน 3คืน FM (PVGFM04)
 เดินทาง : 22-25 ก.พ. 63
 เดินทาง : 29 ก.พ. - 3 มี.ค. 63                                                    
 เดินทาง : 06-09, 20-23, 27-30 มี.ค. 63                                                     
ราคาเริ่มต้น : 9,899 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ล่องเรือจูเจียเจี่ยว 5วัน 2คืน (PVGCZ04)
 เดินทาง : 07-11, 14-18, 21-25 ก.พ. 63
 เดินทาง : 01-05, 15-19, 22-26 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,899 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ 1 แถม1 ซูโจว ล่องเรือจูเจียเจี่ยว 5วัน 2คืน (PVG007-CZ)
 เดินทาง : 12-16, 19-23, 26-30, 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 63
 เดินทาง : 02-06, 9-13, 14-18, 16-20, 21-25, 23-27 ก.พ. 63
 เดินทาง : 01-05, 06-10, 08-12 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี้ยว 5วัน 2คืน 1 แถม 1(PVG-014)
 เดินทาง : 01-05, 06-10, 08-12, 13-17, 15-19, 20-24 มี.ค. 63
 เดินทาง : 22-26, 27-31 มี.ค./29 มี.ค.-02 เม.ย. 63 
 เดินทาง : 03-07, 12-16, 17-21, 19-23, 24-28 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว พระใหญ่หลิงซาน พัก 5 ดาว บุฟเฟ่ต์กุ้งมังกร 4วัน2คืน CZ (PVG-CZ005)
 เดินทาง : 01-05, 06-10, 15-19 ม.ค. 63
 เดินทาง : 12-16, 17-21 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ.-01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 02-06, 11-15, 16-20 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อูเจิ้น ตะลุยแดนศักดิ์สิทธิ์ 5วัน 3คืน (PVG11) 
 เดินทาง : 03-07, 10-14 ม.ค. 63
 เดินทาง : 05-09, 07-11, 14-18, 21-25 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ. – 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24, 27-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-05, 03-07, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 24-28 เม.ย. 63 
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ขึ้นตึก SWFC  5วัน 3คืน (XJPVG03)
 เดินทาง : 05-09, 07-11, 12-16, 13-17, 19-23, 21-25 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ. - 01 มี.ค. , 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 11-15, 13-17, 18-22, 20-24, 25-29, 27-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-05, 03-07, 08-12, 10-14, 11-15, 12-16, 17-21, 22-26 เม.ย. 63
 เดินทาง : 24-28 เม.ย. , 29 เม.ย. - 03 พ.ค. 63
 เดินทาง : 01-05, 06-10, 08-12, 13-17, 15-19, 20-24, 22-26, 27-31 พ.ค. 63
 เดินทาง : 29 พ.ค. - 02 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5วัน 3คืน (XJ888)
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24 มี.ค. 63
 เดินทาง : 03-07, 11-15, 12-16, 17-21 เม.ย. 63
 เดินทาง : 30 เม.ย.-04 พ.ค.63
 เดินทาง : 08-12, 22-26 พ.ค. 63
 เดินทาง : 05-09, 19-23 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 18-22 ก.ย. 63
 เดินทาง : 09-13, 22-26 ต.ค. 63
 เดินทาง : 30 ต.ค.-03 พ.ย. 63
 เดินทาง : 06-10, 20-24 พ.ย. 63
 เดินทาง : 04-08, 09-13, 18-22 ธ.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 64
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ 1 แถม 1 เซี่ยงไฮ้ ไก่ระเบิด 5วัน 2คืน (PVG02-CZ)
 เดินทาง : 01-05, 15-19, 22-26 มี.ค. 63  
ราคาเริ่มต้น : 11,899 บาท
 
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์ 5วัน3คืน (GSPVG12-XJ)
 เดินทาง : 21-25, 28 ก.พ. - 3 มี.ค. 63
 เดินทาง : 13-17, 27-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 9-13, 10-14, 12-16, 24-28 เม.ย. 63 
ราคาเริ่มต้น : 12,889 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ DISNEY LAND ล่องทะเลสาบซีหู 5วัน 3คืน (PVG-CA003)
 เดินทาง : 13-17, 20-24, 27-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 3-7, 11-15, 24-28, 30 เม.ย.- 4 พ.ค. 63
 เดินทาง : 8-12, 15-19, 22-26 พ.ค. 63
 เดินทาง : 12-16, 19-23 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
 
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ดิสนีย์แลนด์ เลทส์โก อาซ้อดิสนีย์ 5วัน 3คืน (ZPVG10)
 เดินทาง : 12-16, 19-23, 26-30 มี.ค. 63
 เดินทาง : 02-06, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 16-20, 23-27 เม.ย. 63
 เดินทาง : 14-18, 21-25 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ คนเล็กมัดเทวดา 5วัน 3คืน (PVG10-TG)
 เดินทาง : 15-19 ม.ค. 63
 เดินทาง : 05-09, 07-11, 19-23 ก.พ. / 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-08, 18-22, 25-29 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 17,989 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนี่ย์แลนด์ ไม่ลงร้านช้อป 5วัน2คืน CZ (CZPVG1)
 เดินทาง : 07-11, 14-18, 21-25 ก.พ.63
 เดินทาง : 01-05, 15-19, 22-26 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 18,999 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน สะท้านโลกา 5วัน 3คืน (PVG13)
 เดินทาง : 05-09 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-08, 18-22 มี.ค. 63
 เดินทาง : 03-07, 08-12, 24-28 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,989 บาท