0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-007-6350
02-007-6351
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย

ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์เฉินตู, ฉงชิ่ง  ทัวร์จีน เมืองอื่นๆ 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา สะพานแก้ว 3วัน 2คืน (FD-CSX001)
 เดินทาง : 07-10, 14-17, 21-24 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 6,996 บาท
ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย 5วัน 3คืน (FD512)
 เดินทาง : 26-30 มี.ค. 63
 เดินทาง : 4-8, 13-17, 23-27 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 8,888 บาท
ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย ICE WORLD 4วัน 3คืน (WE101)
 เดินทาง : 07-10, 09-12, 16-19, 23-26 ก.พ. 63
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 15-18 มี.ค. 63
 เดินทาง : 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 63
 เดินทาง : 03-06, 05-08, 26-29 เม.ย. 63
 เดินทาง : 02-05, 03-06, 10-13, 17-20, 24-27 พ.ค. 63
 เดินทาง : 31 พ.ค. - 03 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 05-08, 07-10, 14-17, 21-24 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 28 มิ.ย. - 01 ก.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เขาอวตาร สะพานแก้ว 6วัน 4คืน (CGD-VZ01) 
 เดินทาง : 27 ม.ค.-01 ก.พ. 63
 เดินทาง : 03-08 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,899 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ZHANGJIAJIE ICE&SNOW WORLD 4วัน 3คืน (CSX-FD006)
 เดินทาง : 20-23 ก.พ. 63
 เดินทาง : 09-12, 18-21 พ.ค. 62
 เดินทาง : 06-09, 20-23 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,900 บาท
ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย เลทส์โก จอมยุทธทะลุฟ้า 4วัน 3คืน (ZCSX20)
 เดินทาง : 31 ม.ค. - 03 ก.พ. 63
 เดินทาง : 14-17, 21-24 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 06-09, 13-16, 20-23, 27-30 มี.ค. 63
 เดินทาง : 03-06, 10-13, 17-20, 24-27 เม.ย. 63
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 15-18, 22-25 พ.ค. 63
 เดินทาง : 29 พ.ค. - 01 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 12-15, 19-22, 26-29 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา สะพานกระจก 4วัน 2คืน (CSX-005)
 เดินทาง : 04-06, 10-12, 11-13, 12-14, 13-15 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 10,901 บาท
ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 5วัน 4คืน (WE102)
 เดินทาง : 18-22, 25-29 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-05, 22-26 เม.ย. 63
 เดินทาง : 02-04, 20-24 พ.ค. 63
 เดินทาง : 10-14 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย พยัคฆ์พิทักษ์อวตาร 5วัน 3คืน (DYG04)
 เดินทาง : 31 มี.ค. – 04 เม.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 12,989 บาท
 
ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฉางซา เฟิ่งหวง 6วัน5คืน WE (ZCSX19)
 เดินทาง : 05-10, 12-17, 19-24 ก.พ.63
 เดินทาง : 26 ก.พ.-02 มี.ค.63
 เดินทาง : 11-16, 18-23, 25-30 มี.ค.63
 เดินทาง : 01-06, 08-13, 15-20, 22-27 เม.ย.63
 เดินทาง : 29 เม.ย.-  04 พ.ค.63
 เดินทาง : 06-11, 13-18, 20-25 พ.ค.63
 เดินทาง : 27 พ.ค.-01 มิ.ย. 2563
 เดินทาง : 03-08, 10-15, 17-22, 24-29 มิ.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ ไม่ลงร้าน 4วัน 3คืน (CGD-VZ001)
 เดินทาง : 19-22 ม.ค.63
 เดินทาง : 26-29 ม.ค. 63 
 เดินทาง : 02-05 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เขาอวตาร สะพานแก้ว 4วัน 3คืน (CSX-FD005)
 เดินทาง : 21-24 มี.ค.63
 เดินทาง : 03-06,  09-12, 10-13, 13-16, 14-17 เม.ย. 63
 เดินทาง : 16-19,, 23-26 พ.ค. 63
 เดินทาง : 27-30 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท
 
ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว ฟ่งหวง 5วัน 4คืน (CSX-FD004)
 เดินทาง : 04-08 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-05, 09-13, 12-16, 13-17, 22-26 เม.ย. 63
 เดินทาง : 03-07,13-17, 20-24, 27-31 พ.ค. 63
 เดินทาง : 03-07, 10-14, 17-21 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย ครบสูตร ฟ่งหวง ไม่ลงร้าน โชว์เซียนกู่ฉิง 5วัน 4คืน (CSX-WE005)
 เดินทาง : 05-09, 12-16, 19-23 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ.-01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 25-29 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 22,900 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ไม่ลงร้าน โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว 5วัน 4คืน (CSX-WE006)
 เดินทาง : 01-05, 08-12, 10-14, 11-15, 12-16, 22-26 เม.ย. 63
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 27-31 พ.ค. 63
 เดินทาง : 03-07, 17-21, 24-28 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 23,900 บาท