0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

แพ็คเกจล่องเรือ

 
แพคเกจตั๋ว + เรือ Genting Dream Cruise 3วัน 2คืน (SL)
 เดินทาง : 23-25 ม.ค. 62
 เดินทาง : 13-15 ก.พ. / 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 62
 เดินทาง : 06-08, 27-29 มี.ค. 62
 เดินทาง : 03-05 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
           
Superb Cruise Genting Dream สิงคโปร์ มะละกา 3วัน 2คืน (SL)
 เดินทาง : 24-26 เม.ย. 62
 เดินทาง : 08-10, 29-31 พ.ค. 62
 เดินทาง : 26-28 มิ.ย. / 10-12, 24-26 ก.ค. 62
 เดินทาง : 07-09, 21-23 ส.ค. / 04-06 ก.ย. 62
 เดินทาง : 09-11 ต.ค. / 30 ต.ค. - 01 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,499 บาท
Genting Dream Cruise สิงคโปร์ - กัวลาลัมเปอร์ 3วัน 2คืน (SL)
 เดินทาง : 23-25 ม.ค. 62
 เดินทาง : 13-15, 27-29 ก.พ. 62
 เดินทาง : 06-08, 27-29 มี.ค. 62
 เดินทาง : 03-05 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,055 บาท
 
Genting Dream ซื้อ 1 แถม 1 ล่องเรือหรรษา เที่ยวที่มะละกา เฮฮาที่สิงคโปร 3วัน 2คืน 
 เดินทาง : 24-26 เม.ย. 62
 เดินทาง : 8-10 พ.ค. 2562
 เดินทาง : 26-28 มิ.ย. 2562
 เดินทาง : 10-12, 24-26 ก.ค. 62
 เดินทาง : 7-9, 21-23 ส.ค. 62
 เดินทาง : 4-6, 18-20 ก.ย. 62
 เดินทาง : 9-11 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,600 บาท
Superb Cruise Genting Dream สิงคโปร์ ปีนัง ลังกาวี 4วัน 2คืน (SL)
 เดินทาง : 03-06 มี.ค. / 31 มี.ค. - 03 เม.ย. 62
 เดินทาง : 07-10 เม.ย. / 05-08 พ.ค. 62
 เดินทาง : 07-10 ก.ค. / 04-07 ส.ค. 62
 เดินทาง : 01-04 ก.ย. / 06-09 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,499 บาท