0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

แพคเกจคลับเมค

 
แพคเกจคลับเมค Clubmed Kani Maldives 3D2N [Club room ในหาด] JMD01
 เดินทาง : 6-8 เมษายน 61
 เดินทาง : 7-9 เมษายน 61
 เดินทาง : 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 61
 

ราคาเริ่มต้น : 36,900  บาท

 
 แพคเกจคลับเมค SAFARI ISLAND WATER VILLA +TICKET JMD07
 เดินทาง : 31 มีนาคม - 2 เมษายน 61
 เดินทาง : 6 - 8 เมษายน
 เดินทาง : 7 - 9 เมษายน
 

ราคาเริ่มต้น : 33,999 บาท

 
แพคเกจคลับเมค SAFARI ISLAND BEACH SONGKRAN(UL) 
 เดินทาง : 12 - 15 เมษายน 61
 เดินทาง : 12 - 16 เมษายน 61
 เดินทาง : 15 - 18 เมษายน 61
 

ราคาเริ่มต้น : 44,900 บาท