0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

เวียดนามเหนือ

ทัวร์เวียดนามเหนือ

ทัวร์เวียดนามกลาง

ทัวร์เวียดนามใต้

 
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย  ซาปา ฟานซิปัน "ซินจ่าว" 3วัน2คืน SL 
 เดินทาง : 06-08, 09-11, 13-15, 20-22, 27-29 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-03, 03-05, 10-12, 17-19, 24-26 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ม.ค.-02 ก.พ. 63
 เดินทาง : 07-09, 10-12, 14-16, 21-23 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ.-01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 20 - 22, 27 - 29 มี.ค. 63
 เดินทาง : 03-05, 10-12, 13-15, 17-19, 20-22, 24-26 เม.ย. 63
 เดินทาง : 01-03, 04-06 พ.ค. 63
 เดินทาง : 03-05 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 8,888 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 3วัน 2คืน (VIT-CS01-VN)
 เดินทาง : 08-10 พ.ย. 62
 เดินทาง : 08-10 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 03-05 ม.ค. 63
 เดินทาง : 01-03, 08-10, 15-17, 21-23 ก.พ. 63
 เดินทาง : 20-22, 27-29 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 8,900 บาท
ทัวร์ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 3วัน 2คืน (HAN01-SL)
 เดินทาง : พฤศจิกายน 62
ราคาเริ่มต้น : 8,989 บาท
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย นิงห์บิงห์ ฮาลอง 3วัน 2คืน (GSHAN09-SL)
 เดินทาง : 04-06, 11-13, 18-20, 25-27 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-03, 08-10, 15-17, 29-31 ม.ค. 63
 เดินทาง : 05-07, 12-14, 19-21, 26-28 ก.พ. 63
 เดินทาง : 04-06, 11-13, 18-20, 25-27 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-03, 08-10, 15-17, 22-24 เม.ย. 63
 เดินทาง : 29 เม.ย. – 01 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 8,989 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย มกโจว นิงห์บิงก์ 4วัน3คืน VJ (ZHAN09)
 เดินทาง : 07-10, 14-17, 21-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย.-01 ธ.ค.62
 เดินทาง : 05 -08, 12-15, 19-22, 26-29 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฟานซิปัน 3วัน 2คืน (HVHS-A01-FD)
 เดินทาง : 07-09, 16-18, 23-25, 23-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 05-07, 09-11, 20-22, 23-25, 28-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 11-13, 15-17 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ม.ค.-01 ก.พ. 63
 เดินทาง : 05-07 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,876 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ "555" 3วัน2คืน SL
 เดินทาง : 04-06 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 18-20, 25-27  มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-03, 08-10, 15-17, 22-24 เม.ย. 63
 เดินทาง : 29 เม.ย.-01 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท
 
ทัวร์ฮานอย ซาปา ลาวไก 3วัน 2คืน (TG83)
 เดินทาง : 16-18, 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 21-23 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 4-6, 11-13, 18-20, 25-27 ม.ค. 63
 เดินทาง : 22-24, 29 ก.พ. - 2 มี.ค. 63
 เดินทาง : 7-9, 14-16, 21-23, 28-30 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท
ทัวร์ SWITZERLAND VIETNAM 3 DAYS ฮานอย-ซาปา (VIT-SW01-FD)
 เดินทาง : 02-04, 09-11, 16-18, 23-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย.- 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 05-07, 07-09, 08-10, 14-16, 21-23 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์CLASSIC VIETNAM 3 วัน ฮานอย-ฮาลอง (VIT-CS02-FD)
 เดินทาง : 02-04, 09-11, 16-18, 23-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย.- 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 05-07, 07-09, 08-10, 14-16, 21-23 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน VZ (PVN13)
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 03-06, 07-10, 08-11, 09-12, 14-17 พ.ย. 62
 เดินทาง : 15-18 , 16-19, 21-24, 22-25, 23-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย.- 01 ธ.ค., 29 พ.ย.- 02 ธ.ค., 30 พ.ย.- 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-07, 05-08, 06-09, 12-15, 13-16 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 14-17, 19-22, 20-23, 21-24, 26-29 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา พักซาปา 2คืน  4วัน3คืน VZ (PVN12)
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 07-10, 08-11, 09-12, 14-17 พ.ย.62
 เดินทาง : 15-18, 16-19, 21-24, 22-25, 23-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย.- 01 ธ.ค. , 29 พ.ย.- 02 ธ.ค. , 30 พ.ย. - 03 ธ.ค.62
 เดินทาง : 04-07, 05-08, 06-09, 12-15, 13-16 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 14-17, 19-22, 20-23, 21-24, 26-29 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ สายลมรัก 3วัน2คืน (ZHAN13-FD)
 เดินทาง : 08-10, 15-17, 22-24, 29 ก.พ. - 02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 07-09, 14-16, 21-23, 28-30 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-06, 13-15, 14-16, 18-20, 25-27 เม.ย. 63
 เดินทาง : 09-11, 16-18, 23-25, 30 พ.ค. – 01 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฟานซิปัน 4วัน 3คืน (VN006-VJ)
 เดินทาง : 22-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย.- 02 ธ.ค. 62 
 เดินทาง : 07-10, 08-11, 13-16, 20-23, 27-30 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์เวียดนาม FANTASTIC 3วัน 2คืน (VIT-FT02-FD)
 เดินทาง : 16-18, 23-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 07-09, 08-10, 14-16, 21-23 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,555 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน  (พักซาปา 2 คืน) 4วัน3คืน VZ (PVN15)
 เดินทาง : 07-10, 14-17, 21-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย.-1 ธ.ค., 29 พ.ย. - 2 ธ.ค., 30 พ.ย.- 3 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 05-08, 06-09, 07-10, 12-15, 13-16, 14-17, 19-22, 20-23, 21-24 ธ.ค.62
 เดินทาง : 26-29, 27-30, 28-31 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
 
ทัวร์ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงบิงห์ ฮาลอง 4วัน 3คืน (HAN03-SL)
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 15-18, 22-25 พ.ย. / 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,989 บาท
ทัวร์เวียดนาม ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4วัน 3คืน (GSHAN10-SL)
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 15-18, 22-25 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. -  01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22 ม.ค. 63
 เดินทาง : 02-05, 09-12, 16-19, 23-26 ก.พ. 63
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 15-18, 22-25 มี.ค. 63
 เดินทาง : 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 63
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22, 26-29 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 10,989 บาท
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย หมกเจาว์ นิงบิงห์ 3วัน 2คืน (HAN04)
 เดินทาง : 01-03, 06-08, 07-09, 14-16, 21-23, 28-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 04-06, 11-13, 12-14, 18-20, 19-21, 25-27, 26-28 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 31 ธ.ค.-02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 01-03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฟานซิปัน ฮานอย 4วัน3คืน (พักซาปา 2คืน) VJ (HAN08)
 เดินทาง : 07-10, 08-11, 14-17, 21-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย.- 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 05-08, 07-10, 12-15, 19-22, 26-29, 27-30, 28-31 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน "พักก่อน" 4วัน3คืน SL
 เดินทาง : 06-09, 13-16, 20-23, 27-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 03-06, 10-13, 17-20, 24-27 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ม.ค.-03 ก.พ. 63
 เดินทาง : 07-10, 14-17, 21-24 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ.-02 มี.ค 63
 เดินทาง : 06-09, 13-16, 20-23, 27-30 มี.ค.63
 เดินทาง : 03-06, 10-13, 12-15, 17-20, 24-27 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,111 บาท
ทัวร์ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ ฮาลอง "ครบจบ" 4วัน3คืน SL
 เดินทาง : 29 ธ.ค.- 01 ม.ค 63
 เดินทาง : 22 - 25 มี.ค.63
 เดินทาง : 29 มี.ค. - 01 เม.ย.63
 เดินทาง : 05-08,  12-5 เม.ย
 เดินทาง : 31 พ.ค.- 03 มิ.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท
ทัวร์ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน 4วัน 3คืน (VN005_SL)
 เดินทาง : 13-16, 20-23, 22-25, 27-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 01 ม.ค.63
 เดินทาง : 03-06, 10-13, 17-20, 24-27 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ม.ค. - 03 ก.พ. 63
 เดินทาง : 07-10, 09-12, 14-17, 21-24 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 06-09, 13-16, 27-30 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน (VN052-FD)
 เดินทาง : 13-16 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 15-18 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์มหัศจรรย์ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน 5วัน 4คืน (VN005-VJ)
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24 พ.ย. , 27 พ.ย. -01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 25-29 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 3วัน 2คืน (HAN07)
 เดินทาง : 07-09, 21-23 พ.ย. 62
 เดินทาง : 11-13, 19-21 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4วัน3คืน พักซาปา 1 คืน 4วัน3คืน VJ (HAN07)
 เดินทาง : 08-12, 15-19, 22-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 13-17, 20-24, 25-29, 27-31 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ เหินฟ้าฟานซิปัน 4วัน3คืน (ZHAN12-FD)
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 26-29 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 06-09, 13-16, 20-23, 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22, 26-29 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4วัน 3คืน (ZHAN15)
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 02-05, 03-06, 09-12, 16-19, 17-20 ม.ค. 63
 เดินทาง : 06-09, 07-10, 08-11, 13-16, 14-17, 20-23, 21-24 ก.พ. 63
 เดินทาง : 27 ก.พ. - 01 มี.ค. / 28 ก.พ.-02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 06-09, 12-15, 13-16, 19-22, 20-23, 26-29, 27-30 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา 4วัน3คืน (TG82)
 เดินทาง : 07-10, 21-24 พ.ย.62
 เดินทาง : 28 พ.ย.-01 ธ.ค.62
 เดินทาง : 12-15, 19-22 ธ.ค.62
 เดินทาง : 02-05, 09-12, 16-19, 23-26 ม.ค.63
 เดินทาง : 30 ม.ค.-02 ก.พ.63
 เดินทาง : 06-09, 20-23, 23-26 ก.พ.63
 เดินทาง : 05-08, 19-22, 26-29 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
ทัวร์ฮานอย ซาปา ลาวไก นิงห์บิงห์ 5วัน 4คืน (GSHAN11)
 เดินทาง : 04-08, 12-16, 18-22, 21-25, 25-29, 26-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 08-12, 11-15, 15-19 ม.ค. 62
 เดินทาง : 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 12-16, 19-23 ก.พ. , 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 25-29 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,989 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์ FANSIPAN ฮานอย ฮาลอง ซาปา 4วัน3คืน (VN061-FD)
 เดินทาง : 02-05, 06-09, 09-12, 10-13, 13-16, 16-19, 17-20, 20-23 พ.ย. 62
 เดินทาง : 23-26, 24-27, 27-30 พ.ย. , 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 04-07, 05-08, 07-10, 08-11, 09-12, 10-13 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 14-17, 15-18, 21-24, 22-25 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63 , 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
 
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวฟิน...ฮานอย ซาปา 4วัน 3คืน (HAN FD01A)
 เดินทาง : 01-04, 08-11 พ.ย. 62
 เดินทาง : 13-16, 20-23, 27-30 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,990 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงบิงห์ ฮาลอง ฟานซิปัน 4วัน 3คืน (HAN05)
 เดินทาง : 15-18 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 08-11, 25-28 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ เลสโก ฟานซิปันวิวงาม 5วัน 4คืน (ZHAN11-VN)
 เดินทาง : พฤศจิกายน 62
 เดินทาง : ธันวาคม 62
 เดินทาง : มกราคม 63
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 63
 เดินทาง : มีนาคม 63
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 5วัน 4คืน (VN07-SL)
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 25-29 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
 เดินทาง : 01-05, 22-26 ม.ค. 63
 เดินทาง : 05-09, 12-16, 19-23 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 25-29 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ LOVER FANSIPAN VIETNAM 4วัน 3คืน (SXC05-VN)
 เดินทาง : 21-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 19-22 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 13,988 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฟานซิปัน บานฤทัย 4วัน 3คืน (SCX03-TG)
 เดินทาง : 07-10, 14-17 พ.ย. / 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 05-08, 07-10, 19-22 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
 
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ (พักซาปา 1 คืน) 4วัน3คืน TG (ZHAN06)
 เดินทาง : 07-10, 21-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 31 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4วัน3คืน (ZHAN06-TG)
 เดินทาง : 16-19 ม.ค. 63
 เดินทาง : 13-16, 20-23, 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 63
 เดินทาง : 12-15, 19-22, 26-29 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน 5วัน 4คืน (VN07_FD)
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24 พ.ย. , 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 25-29 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซิปัน 4วัน 3คืน (PVN17-TG)
 เดินทาง : 27-30, 28-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค.-01 ม.ค./30 ธ.ค.-02 ม.ค./31 ธ.ค.-03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์ จ่างอาน 4วัน3คืน  (TGPVN16)
 เดินทาง : 27-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค.-1 ม.ค.63
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-2 ม.ค.63
 เดินทาง : 31 ธ.ค.-3 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท