0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

เวียดนามเหนือ

ทัวร์เวียดนามเหนือ

ทัวร์เวียดนามกลาง

ทัวร์เวียดนามใต้

 
ทัวร์ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 3วัน 2คืน (HAN02-SL)
 เดินทาง : 31 พ.ค. - 02 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 21-23 มิ.ย. / 19-21 ก.ค. 62
 เดินทาง : 16-18 ส.ค. / 06-08, 23-25 ก.ย. 62
 เดินทาง : 07-09, 18-20 ต.ค. / 08-10, 25-27 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 7,989 บาท
ทัวร์ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 3วัน 2คืน (HAN01-SL)
 เดินทาง : พฤษภาคม 62
 เดินทาง : มิถุนายน 62
 เดินทาง : กรกฏาคม 62
 เดินทาง : สิงหาคม 62
 เดินทาง : กันยายน 62
 เดินทาง : ตุลาคม 62
 เดินทาง : พฤศจิกายน 62
ราคาเริ่มต้น : 8,989 บาท
ทัวร์ฮานอย ซาปา BEAUTY (พักซาปา 2คืน) 4วัน 3คืน (HAN16-VJ)
 เดินทาง : 16-19 พ.ค. 62
 เดินทาง : 22-25 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท
ทัวร์CLASSIC VIETNAM 3 วัน ฮานอย-ฮาลอง (VIT-CS02-FD)
 เดินทาง : 01-03, 15-17 มิ.ย. 62 
 เดินทาง : 29 มิ.ย.- 01 ก.ค. 62
 เดินทาง : 20-22 ก.ค. 62
 เดินทาง : 31 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
 เดินทาง : 07-09, 14-16, 21-23 ก.ย. 62
 เดินทาง : 19-21, 26-28 ต.ค. 62
 เดินทาง : 02-04, 09-11, 16-18, 23-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย.- 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 05-07, 07-09, 08-10, 14-16, 21-23 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,900 บาท
ทัวร์ SWITZERLAND VIETNAM 3 DAYS ฮานอย-ซาปา (VIT-SW01-FD)
 เดินทาง : 01-03, 15-17 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 29 มิ.ย.- 01 ก.ค. 62
 เดินทาง : 20-22 ก.ค. 62
 เดินทาง : 31 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
 เดินทาง : 07-09, 14-16, 21-23 ก.ย. 62
 เดินทาง : 19-21, 26-28 ต.ค. 62
 เดินทาง : 02-04, 09-11, 16-18, 23-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย.- 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 05-07, 07-09, 08-10, 14-16, 21-23 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์ฮานอย ซาปา The Wonderful Sapa 3วัน 2คืน (HAN14-FD)
 เดินทาง : 7-9, 14-16, 21-23, 28-30 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา พักซาปา 2คืน  4วัน3คืน VZ (PVN12)
 เดินทาง : 09-12, 17-20, 18-21 พ.ค.62
 เดินทาง : 13-16, 29-29, 27-30 ก.ค.62
 เดินทาง : 09-12, 10-13 ส.ค.62
 เดินทาง : 12-15, 26-29 ก.ย.62
 เดินทาง : 11-14, 12-15, 20-23 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์FANTASTIC VIETNAM 3 วัน (VIT-FT02-FD)
 เดินทาง : 01-03, 15-17 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 29 มิ.ย.- 01 ก.ค. 62
 เดินทาง : 20-22 ก.ค. 62
 เดินทาง : 31 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
 เดินทาง : 07-09, 14-16, 21-23 ก.ย. 62
 เดินทาง : 19-21, 26-28 ก.ย. 62
 เดินทาง : 02-04, 09-11, 16-18, 23-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย.- 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 05-07, 07-09, 08-10, 14-16, 21-23 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,555 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์  ฮาลอง 4วัน 3คืน (HAN-FD001)
 เดินทาง : 10-13, 17-20, 24-27 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,888 บาท
ทัวร์ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงบิงห์ ฮาลอง 4วัน 3คืน (HAN03-SL)
 เดินทาง : 19-22 พ.ค. / 09-12, 23-26 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 14-17, 28-31 ก.ค. / 09-12, 11-14 ส.ค. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค. - 02 ก.ย. / 13-16, 20-23, 27-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 04-07, 11-14, 13-16, 18-21, 20-23, 25-28 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 15-18, 22-25 พ.ย. / 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,989 บาท
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย หมกเจาว์ นิงบิงห์ 3วัน 2คืน (HAN04)
 เดินทาง : 9-11, 11-13, 17-19, 23-25, 24-26 ส.ค. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค.-01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 28-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 03-05, 04-06, 10-12, 11-13, 12-14, 17-19, 18-20, 19-21, 23-25, 24-26 ต.ค.62
 เดินทาง : 30 ต.ค.-01 พ.ย. 62
 เดินทาง : 31 ต.ค.-02 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-03, 06-08, 07-09, 14-16, 21-23, 28-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 04-06, 11-13, 12-14, 18-20, 19-21, 25-27, 26-28 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 31 ธ.ค.-02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 01-03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์บินสบายเวียดนามเหนือฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4วัน 3คืน (VN006-VJ)
 เดินทาง : 17-20, 24-27 พ.ค.62
 เดินทาง : 5-8, 12-15, 13-16, 26-29 ก.ค.62
 เดินทาง : 2-5, 9-12, 10-13, 23-26 ส.ค.62
 เดินทาง : 30 ส.ค.62 - 2 ก.ย.62
 เดินทาง : 6-9, 13-16, ก.ย.62
 เดินทาง : 20-23, 27-30 ก.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์มหัศจรรย์ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน 4วัน 3คืน (VN05-SL)
 เดินทาง : 10-13, 12-15, 19-22, 24-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 31 พ.ค. - 03 มิ.ย.62
 เดินทาง : 07-10, 14-17, 21-24 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 28 มิ.ย. -  01 ก.ค.62
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 14-17, 19-22, 26-29, 28-31 ก.ค. 62
 เดินทาง : 02-05, 09-12, 11-14, 16-19, 23-26 ส.ค 62
 เดินทาง : 30 ส.ค. - 02 ก.ย.62
 เดินทาง : 06-09, 13-16, 20-23, 27-30 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ... มอคโช (moc chau)….SaPa (FANSIPAN) 3วัน2คืน (FD002)
 เดินทาง : 01-03, 02-04, 03-05, 10-12, 24-26 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซุปตาร์ ฮานอย อินเลิฟ 5วัน 4คืน (VNHAN05)
 เดินทาง : 18-22, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29  พฤษภาคม 2562
 เดินทาง : 29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2562
 เดินทาง : 30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2562
 เดินทาง : 31 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2562
 เดินทาง : 1-5, 5-9, 8-12, 12-16, 15-19, 19-23, 22-26, 26-30 มิถุนายน 2562 
 เดินทาง : 29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2562
 เดินทาง : 3-7, 6-10, 10-14, 13-17, 14-18, 15-19, 17-21  กรกฎาคม 2562
 เดินทาง : 20-24, 24-28, 25-29, 27-31 กรกฎาคม 2562
 เดินทาง : 31 กรกฎาคม-04  สิงหาคม 2562
 เดินทาง : 7-11, 9-13 , 10-14, 14-18, 17-21, 21-25, 24-28 สิงหาคม 2562
 เดินทาง : 28  สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
 เดินทาง : 31  สิงหาคม – 04 กันยายน 2562
 เดินทาง : 4-8, 7-11, 11-15, 14-18, 18-22, 21-25, 25-29 กันยายน 2562   
 เดินทาง : 28 กันยายน – 02 ตุลาคม  2562    
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน-นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน (SLH1-SL)
 เดินทาง : 17-20 พฤษภาคม 62
 เดินทาง : 7-10, 14-17 มิถุนายน 62, 28 มิ.ย. – 1 ก.ค. 62
 เดินทาง : 5-8, 14-17, 26-29 กรกฎาคม 62
 เดินทาง : 2-5, 9-12, 23-26 สิงหาคม 62, 30 ส.ค. – 2 ก.ย. 62
 เดินทาง : 6-9, 13-16, 27-30 กันยายน 62
 เดินทาง : 4-7, 11-14, 20-23, 25-28 ตุลาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 12,899 บาท
ทัวร์เวียดนามฮานอย ซาปา นิงบิงห์ ฮาลอง ฟานซิปัน 4วัน 3คืน (HAN05)
 เดินทาง : 9-12, 10-13, 11-14 ส.ค. 62
 เดินทาง : 29 ส.ค.-01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 05-08, 12-15, ก.ย. 62
 เดินทาง : 28 ก.ย.-01 ต.ค. 62
 เดินทาง : 03-06, 05-08, 11-14, 12-15, 13-16, 18-21, 19-22, 20-23, 25-28 ต.ค. 62
 เดินทาง : 31 ต.ค.-03 พ.ย. 62
 เดินทาง : 15-18 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 08-11, 25-28 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือซุปตาร์เซเลบิตี้ 2 ฮานอย-ฮาลอง-จางอ่าน-ซาปา 5วัน4คืน (VNHAN04)
 เดินทาง : 01-05, 05-09, 08-12, 12-16, 15-19, 19-23, 22-26, 26-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 29 มิ.ย. - 03 ก.ค. 62      
 เดินทาง : 03-07, 06-10, 10-14, 13-17, 14-18, ก.ค. 62
 เดินทาง : 15-19, 17-21, 20-24, 24-28, 25-29, 27-31 ก.ค. 62
 เดินทาง : 31 ก.ค. - 04 ส.ค. 62 
 เดินทาง : 07-11, 09-13, 10-14, 14-18, 17-21, 21-25, 24-28 ส.ค. 62
 เดินทาง : 28 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 31 ส.ค. - 04 ก.ย. 62
 เดินทาง : 04-08, 07-11, 11-15, 14-18, 18-22, 21-25, 25-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 28 ก.ย. - 02 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,888
ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETNAM สุขใจ ฮานอย- ซาปา 2 คืน (Fansipan) 4วัน3คืน (GO1HAN-FD003)
      เดินทาง : 02-05, 09-12, 16-19, 23-26 พ.ค. 62      
ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ซาปา-จ่างอาน-ฟานซีปัน 4วัน3คืน TG (PVN14)
 เดินทาง : 18-21 พ.ค. 62
 เดินทาง : 13-16, 14-17, 26-29 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์มหัศจรรย์ SAPA FANSIPAN ฮานอย นิงห์บิงห์ 5วัน 4คืน (VN005-VJ)
 เดินทาง : 15-19, 22-26 พ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ค. -  02 มิ.ย.62
 เดินทาง : 05-09, 12-16, 19-23, 26-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 03-07, 10-14, 13-17, 17-21, 24-28ล ก.ค. 62
 เดินทาง : 31 ก.ค. - 04 ส.ค.62
 เดินทาง : 07-11, 14-18, 21-25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 28 ส.ค. - 01 ก.ย.62
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 25-29 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 3วัน 2คืน (PVN11)
 เดินทาง : 27-29 ก.ค.62
 เดินทาง : 10-12 ส.ค.62
 เดินทาง : 12-14 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์ FANSIPAN ฮานอย ฮาลอง ซาปา 4วัน3คืน (VN061-FD)
 เดินทาง : 12-15, 15-18, 26-29 พ.ค. 62
 เดินทาง : 02-05, 16-19 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 30 มิ.ย. - 03 ก.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน 5วัน 4คืน (VN07-SL)
 เดินทาง : 15-19, 22-26 พ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ค. - 02 มิ.ย.62
 เดินทาง : 05-09, 12-16, 19-23, 26-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 15-19, 17-21, 24-28 ก.ค. 62
 เดินทาง : 29 ก.ค. -  02 ส.ค.62
 เดินทาง : 31 ก.ค. - 04 ส.ค.62
 เดินทาง : 07-11, 12-16, 14-18, 21-25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 28 ส.ค. - 01 ก.ย.62
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 25-29 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
 
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา จ่างอาน ปานซีปัน 4วัน3ตืน (PVN14 TG)
 เดินทาง : 17-20, 18-21 พ.ค.62
 เดินทาง : 13-16, 14-17, 26-29 ก.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 4วัน3คืน (HAN05-FD)
 เดินทาง : 16-19 พ.ค. 62
 เดินทาง : 7-10 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 5-8, 13-16, 14-17 ก.ค. 62
 เดินทาง : 2-5, 8-11 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน (HAN01-FD)
 เดินทาง : 9-12, 16-19, 24-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 7-10, 27-30 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
 
ทัวร์เวียเนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน (VN07_FD)
 เดินทาง : 23-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 30 พ.ค. - 03 มิ.ย.62
 เดินทาง : 06-10, 20-24 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 04-08, 18-22, 25-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 08-12, 15-19, 22-26 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท