0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

เวียดนามเหนือ

ทัวร์เวียดนามเหนือ

ทัวร์เวียดนามกลาง

ทัวร์เวียดนามใต้

 
ทัวร์ฮานอย อ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า  3วัน 2คืน (CS003SL)
 เดินทาง : 14-16, 21-23, 28-30 ก.ย. 61
 เดินทาง : 5-7, 19-21 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 8,555 บาท

ทัวร์ฮานอย ซาปา The Wonderful Sapa 3วัน 2คืน (HAN14-FD)
 เดินทาง : 22-24 ก.ย. / 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 61
 เดินทาง : 05-07 ต.ค. 61
 เดินทาง : 02-04, 10-12 พ.ย. / 30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 01-03, 09-11, 15-17, 29-31 ธ.ค. / 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 8,888 บาท
 
ทัวร์Halong's Floating 3วัน 2คืน (HAN10-VJ)
 เดินทาง : 21 – 23 ก.ย. 61 >>ลดราคา 7,999.-
 เดินทาง : 05 – 07 ต.ค. 61
 เดินทาง : 21 – 23 ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 8,888 บาท
 
ทัวร์ฮานอย ล่องเรือชมอ่าวฮาลองเบย์ ถ้ำนางฟ้าง 3วัน 2คืน (VN04-SL)
 เดินทาง : 28-30 ก.ย. 61
 เดินทาง : 12-14, 19-21 ต.ค. 61
 เดินทาง : 2-4, 9-11, 16-18, 23-25 พ.ย. / 30พ.ย. - 2ธ.ค. 61
 เดินทาง : 7-9, 14-16, 21-23 ธ.ค. / 31ธ.ค. - 2ม.ค 62
 เดินทาง : 4-6, 18-20, 25-27 ม.ค. 62
 เดินทาง : 1-3, 15-17, 22-24 ก.พ. 62
 เดินทาง : 15-17, 22-24 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 9,900 บาท

 
ทัวร์ฮานอย ซาปา นาขั้นบันได SWITZERLAND VIETNAM 4วัน 3คืน (SL-SW006)
 เดินทาง : 21-24, 28-31 ต.ค. 61
 เดินทาง : 2-5, 4-7, 18-21, 25-28 พ.ย. 61
 เดินทาง : 16-19, 23-26 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 30 ธ.ค.- 02 ม.ค. 62
 เดินทาง : 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 ม.ค. 62
 เดินทาง : 3-6, 10-13,17-20, 24-27 ก.พ. 62
 เดินทาง : 3-6, 10-13, 17-20, 24-27 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 9,500 บาท

   
ทัวร์ฮานอย ซาปา Nice North Sapa 4วัน 3คืน (HAN13-FD)
 14-17, 21-24 ก.ย. 61
 12-15, 19-22, 26-29 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท

  
ทัวร์ฮานอย ซาปา 4วัน 3คืน (HAN16-VJ)
 เดินทาง : 28 ก.ย. - 1 ต.ค. 61
 เดินทาง : 4-7, 12-15, 13-16, 20-23, 26-29 ต.ค. 61
 เดินทาง : 1-4, 9-12, 15-18, 23-26, 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 7-10, 8-11, 14-17, 20-23, 28-31 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท

 
ทัวร์ฮานอย ฮาลอง ซาปา Touching Sapa Halong 4วัน 3คืน (HAN12-FD)
 เดินทาง : 14-17 ก.ย. 61 >>ลดราคา 8,999.-
 เดินทาง : 21-24 ก.ย. 61 >>ลดราคา 9,999.-
 เดินทาง : 5-8, 19-22 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท

 
ทัวร์ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4วัน 3คืน (FD01)
 เดินทาง : ตุลาคม 61
 เดินทาง : พฤศจิกายน 61
 เดินทาง : ธันวาคม 61
 เดินทาง : มกราคม - พฤษภาคม 62

ราคาเริ่มต้น : 10,888 บาท

โปรถูกใจ ฮานอย ซาปา 4วัน 3คืน (VN006-VJ)
 เดินทาง : 13-16, 20-23 ก.ย. 61
 เดินทาง : 4-7, 11-14, 18-21, 25-28 ต.ค. 61
 เดินทาง : 1-4, 8-11, 15-18, 22-25 พ.ย. / 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 5-8, 6-9, 7-10, 13-16, 20-23, 27-30, 28-31 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท

 
ทัวร์ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ TAMCOC VIETNAM 4วัน 3คืน (SL)
 เดินทาง : 12-15, 28-31 ต.ค. 61
 เดินทาง : 2-5, 4-7, 11-14, 18-21, 25-28  พ.ย. 61
 เดินทาง : 16-19, 23-26 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 30 ธ.ค.- 02 ม.ค. 62
 เดินทาง : 6-9, 13-16,20-23 ม.ค. 62
 เดินทาง : 3-6, 10-13, 17-20, 24-27, ก.พ. 62
 เดินทาง : 3-6, 10-13, 17-20, 24-27 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 11,500 บาท

   
ทัวร์ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน ฮ่าวฮาลอง  4วัน 3คืน (FD02)
 เดินทาง : ตุลาคม 61
 เดินทาง : พฤศจิกายน 61
 เดินทาง : ธันวาคม 61
 เดินทาง : มกราคม - พฤษภาคม 62

ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท

ทัวร์ฮานอย ซาปา GOOD MORNING SAPA VIETNAM4วัน 3คืน (SL-GM004)
  เดินทาง : 12-15, 21-24, 28-31 ต.ค. 61
  เดินทาง : 2-5, 4-7, 11-14,18-21, 25-28  พ.ย. 61
  เดินทาง : 16-19, 23-26 ธ.ค. 61
  เดินทาง : 30 ธ.ค.- 02 ม.ค. 62
  เดินทาง : 6-9, 13-16,20-23,27-30 ม.ค. 62
  เดินทาง : 3-6,10-13,17-20,24-27 ก.พ. 62
  เดินทาง : 3-6, 10-13,17-20,24-27 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท

 
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา บิงห์บิงห์ ฟานซิปัน 4วัน 3คืน (VN05-FD)
 เดินทาง : 30 ก.ย. - 03 ต.ค. 61
 เดินทาง : 7-10, 14-17, 21-24, 28-31 ต.ค. 61
 เดินทาง : 4-7, 11-14, 18-21, 25-28 พ.ย. 61
 เดินทาง : 2-5, 9-12, 16-19, 23-26, 25-28 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 6-9, 13-16 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท

ทัวร์ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน 4วัน 3คืน (VN05-SL)
 เดินทาง : 14-17, 16-19, 21-24, 23-26 ก.ย. 61
 เดินทาง : 28 ก.ย. - 01 ต.ค. / 30 ก.ย. - 03 ต.ค. 61
 เดินทาง : 5-8, 7-10, 12-15, 14-17, 19-22, 21-24, 26-29, 28-31 ต.ค. 61
 เดินทาง : 2-5, 4-7, 9-12, 11-14, 16-19, 18-21, 23-26, 25-28, 30พ.ย. - 3ธ.ค. 61
 เดินทาง : 2-5, 7-10, 9-12, 14-17, 16-19, 21-24, 23-26, 28-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท

  
ทัวร์เวียดนามเหนือ TRIPLE HANOI HALONG SAPA 4วัน 3คืน (SL-HAN17)
 เดินทาง : 02-05, 23-26 พ.ย. / 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 14-17, 21-24, 28-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 04-07 ม.ค. 62
 เดินทาง : 15-18, 22-25 ก.พ. 62
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 15-18, 22-25 มี.ค. 62
 เดินทาง : 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท

ทัวร์ฮานอย ฟานซิปัน The Highest Fansipan 4วัน 3คืน (HAN05-FD)
 13-16 ก.ย. / 29 ก.ย.- 02 ต.ค. 2561
 04-07, 05-08, 06-09, 11-14, 18-21, 19-22, 20-23 ต.ค. 61
 25-28, 26-29, 27-30 ต.ค / 01-04, 02-05, 03-06 พ.ค. 61
 09-12, 10-13, 15-18, 16-19, 17-20 พ.ย. / 30 พ.ย.- 03 ธ.ค. 61
 05-08, 06-09, 07-10, 13-16, 20-23, 21-24, 27-30 ธ.ค. 61
 28-31 ธ.ค. / 29 ธ.ค.- 01 ม.ค. / 30 ธ.ค.- 02 ม.ค. / 31 ธ.ค.- 03 ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
  
ทัวร์ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน อินเลิฟ 4วัน 3คืน (HAN09-QR)
 เดินทาง : 13-16(วันคล้ายวันสวรรคต) , 20-23 (วันปิยมหาราช) ต.ค. 61
 เดินทาง : 10-13, 17-20, 24-27 พ.ย. 61
 เดินทาง : 2-5, 8-11, 29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62 (ปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
 
ทัวร์ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 4วัน3คืน (SL)
 เดินทาง : 5-8, 12-15 ต.ค. 61
 เดินทาง : 9-12, 16-19, 23-26 พ.ย. 61
 เดินทาง : 7-10, 14-17, 30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 12,899 บาท

  
ทัวร์ฮานอย ซาปา จ่างอาน ฟานซิปัน 4วัน 3คืน (JVN14-TG)
 เดินทาง : 13-16, 20-23, 21-24, 27-30 ก.ย. 61
 เดินทาง : 04-07, 05-08, 11-14, 12-15, 13-16, 18-21, 19-22, 25-28, 26-29 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน 5วัน 4คืน (VN07-SL)
 เดินทาง : 3-7 ต.ค. 61
 เดินทาง : 14-18 พ.ย. / 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 5-9, 12-16, 19-23, 26-30 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท

ทัวร์ฮานอย ฮาลอง ซาปา 4วัน 3คืน (JVN13-TG)
 14-17, 28 ก.ย. - 1 ต.ค. 61
 6-9, 27-30 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท

  
ทัวร์ฮานอย ซาปา นั่งรถราง+กระเช้า ฟานซิปัน  4วัน 3คืน (VN005-QR)
 เดินทาง : 4-7, 11-14, 19-22 ต.ค. 61
 เดินทาง : 1-4, 8-11, 15-18, 22-25, 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 61
 

ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท

ทัวร์ฮานอย ซาปา นั่งกระเช้าฟานซิปาน 4วัน 3คืน (QR)
 เดินทาง : 12-16 ต.ค.61
 เดินทาง : 8-11 ธ.ค.61
 

ราคาเริ่มต้น : 13,991 บาท

 
ทัวร์ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4วัน 3คืน (HAN15-TG)
  22-25 ก.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท