0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

เวียดนามเหนือ

ทัวร์เวียดนามเหนือ

ทัวร์เวียดนามกลาง

ทัวร์เวียดนามใต้

 
ทัวร์ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 3วัน 2คืน (HAN02-SL)
 เดินทาง : 23-25 ก.ย. 62
 เดินทาง : 07-09, 18-20 ต.ค. 62
 เดินทาง : 08-10, 25-27 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 7,989 บาท
ทัวร์ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 3วัน 2คืน (HAN01-SL)
 เดินทาง : กันยายน 62
 เดินทาง : ตุลาคม 62
 เดินทาง : พฤศจิกายน 62
ราคาเริ่มต้น : 8,989 บาท
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย นิงห์บิงห์ ฮาลอง 3วัน 2คืน (GSHAN19-SL)
 เดินทาง : 04-06, 11-13, 18-20, 25-27 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-03, 08-10, 15-17, 29-31 ม.ค. 63
 เดินทาง : 05-07, 12-14, 19-21, 26-28 ก.พ. 63
 เดินทาง : 04-06, 11-13, 18-20, 25-27 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-03, 08-10, 15-17, 22-24 เม.ย. 63
 เดินทาง : 29 เม.ย. – 01 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 8,989 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย มกโจว นิงห์บิงก์ 4วัน3คืน VJ (ZHAN09)
 เดินทาง : 10-13, 13-16, 17-20,24-27 ต.ค. 62
 เดินทาง : 07-10, 14-17, 21-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย.-01 ธ.ค.62
 เดินทาง : 05 -08, 12-15, 19-22, 26-29 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท
ทัวร์ SWITZERLAND VIETNAM 3 DAYS ฮานอย-ซาปา (VIT-SW01-FD)
 เดินทาง : 14-16, 21-23 ก.ย. 62
 เดินทาง : 19-21, 26-28 ต.ค. 62
 เดินทาง : 02-04, 09-11, 16-18, 23-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย.- 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 05-07, 07-09, 08-10, 14-16, 21-23 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์CLASSIC VIETNAM 3 วัน ฮานอย-ฮาลอง (VIT-CS02-FD)
 เดินทาง : 14-16, 21-23 ก.ย. 62
 เดินทาง : 19-21, 26-28 ต.ค. 62
 เดินทาง : 02-04, 09-11, 16-18, 23-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย.- 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 05-07, 07-09, 08-10, 14-16, 21-23 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,900 บาท
ทัวร์ซาปา ฟานซิปัน สะพานแก้วมังกรเมฆ 3วัน 2คืน (GSHAN08-SL)
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 20-22, 27-29 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 03-05, 10-12, 17-19 ม.ค. , 31 ม.ค. – 02 ก.พ. 63
 เดินทาง : 07-09, 14-16, 21-23 ก.พ. , 28 ก.พ. – 1 มี.ค. 63
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 20-22, 27-29 มี.ค. 63
 เดินทาง : 03-05, 10-12, 17-19, 24-26 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,989 บาท
ทัวร์FANTASTIC VIETNAM 3 วัน (VIT-FT02-FD)
 เดินทาง : 14-16, 21-23 ก.ย. 62
 เดินทาง : 19-21, 26-28 ก.ย. 62
 เดินทาง : 02-04, 09-11, 16-18, 23-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย.- 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 05-07, 07-09, 08-10, 14-16, 21-23 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,555 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา พักซาปา 2คืน  4วัน 3คืน VZ (PVN12)
 เดินทาง : 12-15, 26-29 ก.ย.62
 เดินทาง : 11-14, 12-15, 20-23 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์ฮานอย ซาปา นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน นิงก์บิงห์ 4วัน 3คืน (VN005-SL)
 เดินทาง : 06-09, 13-16, 20-23, 27-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 04-07, 11-14, 13-16, 18-21, 20-23, 25-28 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
ทัวร์ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน (VN006-VJ)
 เดินทาง เดินทาง : 06-09, 13-16, 20-23, 27-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 04-07, 11-14, 18-21, 25-28 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 15-18, 22-25 พ.ย. , 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 05-08, 06-09, 07-10, 08-11, 13-16, 20-23, 27-30, 28-31 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
ทัวร์ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงบิงห์ ฮาลอง 4วัน 3คืน (HAN03-SL)
 เดินทาง : 13-16, 20-23, 27-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 04-07, 11-14, 13-16, 18-21, 20-23, 25-28 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 15-18, 22-25 พ.ย. / 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,989 บาท
ทัวร์เวียดนาม ฟานซิปัน ซาปา สะพานแก้วมังกรเมฆ 3วัน 2คืน (HAN06-SL)
 เดินทาง : กันยายน 62
 เดินทาง : ตุลาคม 62
 เดินทาง : พฤศจิกายน 62
 เดินทาง : ธันวาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 10,989 บาท
ทัวร์เวียดนาม ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4วัน 3คืน (GSHAN10-SL)
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 15-18, 22-25 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. -  01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22 ม.ค. 63
 เดินทาง : 02-05, 09-12, 16-19, 23-26 ก.พ. 63
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 15-18, 22-25 มี.ค. 63
 เดินทาง : 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 63
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22, 26-29 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 10,989 บาท
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย หมกเจาว์ นิงบิงห์ 3วัน 2คืน (HAN04)
 เดินทาง : 13-15, 28-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 03-05, 04-06, 10-12, 11-13, 12-14, 17-19, 18-20, 19-21, 23-25, 24-26 ต.ค.62
 เดินทาง : 30 ต.ค.-01 พ.ย. 62
 เดินทาง : 31 ต.ค.-02 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-03, 06-08, 07-09, 14-16, 21-23, 28-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 04-06, 11-13, 12-14, 18-20, 19-21, 25-27, 26-28 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 31 ธ.ค.-02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 01-03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฟานซิปัน ฮานอย 4วัน3คืน (พักซาปา 2คืน) VJ (HAN08)
 เดินทาง : 05-08, 19-22 กันยายน 62
 เดินทาง : 03-06, 04-07, 10-13, 11-14, 12-15, 13-16, 17-20, 18-21, 24-27 ต.ค.62
 เดินทาง : 25-28 ต.ค.62, 31 ต.ค.- 03 พ.ย.62
 เดินทาง : 07-10, 08-11, 14-17, 21-24 พฤศจิกายน 62
 เดินทาง : 28 พ.ย.- 3 ธ.ค.62
 เดินทาง : 05-08, 07-10, 12-15, 19-22, 26-29, 27-30, 28-31 ธันวาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์มหัศจรรย์ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน 5วัน 4คืน (VN005-VJ)
 เดินทาง : 11-15, 18-22, 25-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 02-06, 09-13, 16-20, 23-27 ต.ค. , 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24 พ.ย. , 27 พ.ย. -01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 25-29 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4วัน3คืน พักซาปา 1 คืน 4วัน3คืน VJ (HAN07)
 เดินทาง : 06-10, 20-24 ก.ย. 62
 เดินทาง : 04-08, 09-13, 11-15, 16-20, 18-22, 25-29 ต.ค. 62
 เดินทาง : 08-12, 15-19, 22-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย.-3 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 13-17, 20-24, 25-29, 27-31 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซุปตาร์ ฮานอย อินเลิฟ 5วัน 4คืน (VNHAN05)
 เดินทาง : 4-8, 7-11, 11-15, 14-18, 18-22, 21-25, 25-29 ก.ย 62   
 เดินทาง : 28 ก.ย. – 02 ต.ค. 62    
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน-นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน (SLH1-SL)
 เดินทาง : 06-09, 13-16, 27-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 04-07, 11-14, 20-23, 25-28 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,899 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์ FANSIPAN ฮานอย ฮาลอง ซาปา 4วัน3คืน (VN061-FD)
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 14-17, 21-24 ก.ย. , 28 ก.ย. - 01 ต.ค. 62
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 13-16, 16-19, 23-26, 26-29 ต.ค. , 30 ต.ค. - 02 พ.ย. 62
 เดินทาง : 02-05, 06-09, 09-12, 10-13, 13-16, 16-19, 17-20, 20-23 พ.ย. 62
 เดินทาง : 23-26, 24-27, 27-30 พ.ย. , 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 04-07, 05-08, 07-10, 08-11, 09-12, 10-13 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 14-17, 15-18, 21-24, 22-25 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63 , 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์ฮานอย ซาปา ลาวไก นิงห์บิงห์ 5วัน 4คืน (GSHAN11)
 เดินทาง : 04-08, 12-16, 18-22, 21-25, 25-29, 26-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 08-12, 11-15, 15-19 ม.ค. 62
 เดินทาง : 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 12-16, 19-23 ก.พ. , 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 25-29 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,989 บาท
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวฟิน...ฮานอย ซาปา 4วัน 3คืน (HAN FD01A)
 เดินทาง : 20-23 ก.ย. 62
 เดินทาง : 04-07, 10-13, 11-14, 18-21 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-04, 08-11 พ.ย. 62
 เดินทาง : 13-16, 20-23, 27-30 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,990 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงบิงห์ ฮาลอง ฟานซิปัน 4วัน 3คืน (HAN05)
 เดินทาง : 12-15 ก.ย. , 28 ก.ย.-01 ต.ค. 62
 เดินทาง : 03-06, 05-08, 11-14, 12-15, 13-16, 18-21, 19-22, 20-23, 25-28 ต.ค. 62
 เดินทาง : 31 ต.ค.-03 พ.ย. 62
 เดินทาง : 15-18 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 08-11, 25-28 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือซุปตาร์เซเลบิตี้ 2 ฮานอย-ฮาลอง-จางอ่าน-ซาปา 5วัน4คืน (VNHAN04)
 เดินทาง : 11-15, 14-18, 18-22, 21-25, 25-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 28 ก.ย. - 02 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,888
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 3วัน 2คืน TG (PVN11)
 เดินทาง : 12-14 ตุลาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฟานซิปัน บานฤทัย 4วัน 3คืน (SCX03-TG)
 เดินทาง : 12-15, 19-22, 26-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 11-14, 17-20, 20-23, 26-29 ต.ค. 62
 เดินทาง : 07-10, 14-17 พ.ย. / 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 05-08, 07-10, 19-22 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ LOVER FANSIPAN VIETNAM 4วัน 3คืน (SXC05-VN)
 เดินทาง : 12-15 ก.ย. 62
 เดินทาง : 24-27 ต.ค. 62
 เดินทาง : 21-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 19-22 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 13,988 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ (พักซาปา 1 คืน) 4วัน3คืน TG (ZHAN06)
 เดินทาง : 12-15, 26-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 11-14, 17-20, 24-27 ต.ค. 62
 เดินทาง : 07-10, 21-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 31 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน (VN07_FD)
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 25-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 02-06, 09-13, 16-20, 23-27 ต.ค. , 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24 พ.ย. , 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 25-29 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท