0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

เวียดนามกลาง

ทัวร์เวียดนามเหนือ

ทัวร์เวียดนามกลาง

ทัวร์เวียดนามใต้

 
ทัวร์ HAPPY VIETNAM ดานัง นอนบาน่าฮิลล์ 3วัน 2คืน (VZ32-S02 DAD)
 เดินทาง : 17-19, 19-21, 21-23, 23-25, 25-27, 27-29, 29-31  พ.ค. 62
 เดินทาง : 31 พ.ค.-02 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 02-04, 04-06, 06-08, 08-10, 10-12, 12-14, 14-16 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 16-18, 18-20, 20-22, 22-24, 24-26, 26-28, 28-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 30 มิ.ย.-02 ก.ค. 62
 เดินทาง : 02-04, 04-06, 06-08, 08-10, 10-12, 12-14 ก.ค. 62   
 เดินทาง : 16-18, 18-20, 20-22, 22-24, 24-26, 26-28, 28-30 ก.ค. 62
 เดินทาง : 30 ก.ค.-01 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 8,888 บาท
 
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน2คืน (PVN30-VZ)
 เดินทาง : 20-22 พ.ค.62
 เดินทาง : 01-03, 07-09, 14-16, 15-17 มิ.ย.62
 เดินทาง : 21-23, 22-24, 28-30 มิ.ย.62
 เดินทาง : 29 มิ.ย.-01 ก.ค.62
 เดินทาง : 05-07, 06-08, 12-14 ก.ค.62
 เดินทาง : 19-21, 20-22, 27-29 ก.ค.62
 เดินทาง : 02-04, 10-12, 11-13 ส.ค.62
 เดินทาง : 16-18, 23-25 ส.ค.62
 เดินทาง : 06-08, 15-17, 20-22 ก.ย.62
 เดินทาง : 27-29 ก.ย.62
 เดินทาง : 05-07, 14-16, 20-22 ต.ค.62
 เดินทาง : 22-24, 23-25 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน 4วัน 3คืน (DAD02)
 เดินทาง : 21-24, 25-28 ส.ค. 62
 เดินทาง : 29 ส.ค.-01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 31 ส.ค.-03 ก.ย. 62
 เดินทาง : 01-04, 10-13, 22-25, 25-28 ก.ย. 62
 เดินทาง : 29 ก.ย.-02 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-04, 03-06, 08-11, 14-17 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์ดานัง ฮอยอัน เว้ (พักบาน่าฮิลล์) 4วัน 3คืน (VZD5) 
 เดินทาง : 17-20, 24-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 4-7, 11-14, 18-21, 25-28 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 5-8 ชมยิงพลุ 10-13, 14-17, 24-27, 26-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 2-5, 7-10, 9-12, 14-17, 16-19, 21-24, 23-26, 28-31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 4-7, 6-9, 11-14, 13-16, 18-21, 20-23, 25-28 ก.ย. 62
 เดินทาง : 2-5, 4-7, 9-12, 11-14, 16-19, 18-21, 23-26 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,899 บาท
ทัวร์ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (VZD4)
 เดินทาง : 25-28, 26-29, 28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62
 เดินทาง : 2-5, 3-6, 9-12, 10-13, 14-17, 23-26, 24-27 ก.ค. 62
 เดินทาง : 1-4, 6-9, 7-10, 13-16, 14-17, 20-23, 21-24, 23-26, 27-30, 28-31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 3-6, 4-7, 6-9, 10-13, 11-14, 17-20, 18-21, 20-23, 24-27, 25-28 ก.ย. 62
 เดินทาง : 4-7, 9-12, 10-13, 13-16, 15-18, 22-25, 23-26, 29 ต.ค. - 1 พ.ย., 31ต.ค. - 3 พ.ย. 62 
ราคาเริ่มต้น : 10,899 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง EASY DAZZING BANA HILL V.2 4วัน 3คืน (VZ) พักบานาฮิลล์
 เดินทาง : 22-25 พ.ค. 62
 เดินทาง : 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 4-7, 11-14, 18-21, 25-28 ก.ค. 62
 เดินทาง : 1-4, 8-11, 15-18, 22-25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 5-9, 12-15, 19-22, 26-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 3-6, 10-13, 17-20 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
 
ทัวร์เวียดนามกลาง EASY DAZZLING BANA HILL V.1 4วัน3คืน (VZ) พักบานาฮิลล์
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 16-19,19 – 22 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 23-26, 26-29 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 03-06, 07-10, 10-13,17 – 20 ก.ค. 62
 เดินทาง : 20-23, 24-27, 31 ก.ค.-03 ส.ค. 62
 เดินทาง : 03-06, 07-10, 11-14, 14-17 ส.ค. 62
 เดินทาง : 18-21, 21-24, 25-28,28-31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 01-04, 04-07, 08-11, 11-14 ก.ย. 62
 เดินทาง : 15-18, 18-21, 22-25, 25-28 ก.ย. 62
 เดินทาง : 29 ก.ย.-02 ต.ค. 62
 เดินทาง : 02-05, 06-09, 09-12 ต.ค. 62
 เดินทาง : 13-16 ต.ค. 62            **วันคล้ายวันสวรรคต ร.9**
 เดินทาง : 16-19, 20-23 ต.ค. 62  **วันปิยะมหาราช**
ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
ทัวร์เวียดนามลาง ซุปตาร์บานาฮิลล์จักรพรรดิ พักบานาฮิลล์ ภาค3  4วัน3คืน (VZ06)
 เดินทาง : 16-19, 20-23, 21-24, 22-25 พ.ค.
 เดินทาง : 26-29, 27-30, 28-31 พ.ค.62
 เดินทาง : 29 พ.ค. – 1 มิ.ย.62, 31 พ.ค. – 3 มิ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1คืน 4วัน 3คืน (PVN34-VZ)
 เดินทาง : 17-20, 18-21, 19-22, 20-23, 21-24, 22-25, 23-26 พ.ค. 62
 เดินทาง : 24-27, 25-28, 26-29, 27-30, 28-31 พ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ค.-1 มิ.ย., 30 พ.ค.-2 มิ.ย., 31 พ.ค.-3 มิ.ย.62
 เดินทาง : 02-05, 07-10, 08-11, 09-12, 12-15, 13-16, 14-17 มิ.ย. 62 
 เดินทาง : 15-18, 16-19, 19-22, 21-24, 22-25, 23-26, 26-29, 27-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 28 มิ.ย.-01 ก.ค.62
 เดินทาง : 29 มิ.ย.-02 ก.ค.62
 เดินทาง : 30 มิ.ย.-03 ก.ค.62
 เดินทาง : 03-06, 04-07, 05-08, 06-09, 07-10, 10-13, 11-14, 12-15 ก.ค. 62
 เดินทาง : 14-17, 17-20, 18-21, 21-24, 24-27, 25-28, 26-29, 27-30 
 เดินทาง : 31 ก.ค.-03 ส.ค.62
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 03-06, 04-07, 07-10, 08-11, 19-12, 10-13  ส.ค. 62
 เดินทาง : 11-14, 14-17, 18-21, 21-24, 22-5, 23-26, 24-27, 25-28, 23-31 ส.ค 62
 เดินทาง : 04-07, 05-08, 06-09, 07-10, 08-11, 11-14, 12-15, 13-16, 14-17 ก.ย. 62
 เดินทาง : 15-18, 18-21, 19-22, 20-23, 21-24, 22-25, 25-28, 26-29, 27-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 28 ก.ย.-01 ต.ค.62
 เดินทาง : 29 ก.ย.-02 ต.ค.62
 เดินทาง : 02-05, 03-06, 04-07, 05-08, 06-09, 09-12, 10-13, 11-14, 12-15 ต.ค. 62
 เดินทาง : 14-17, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23, 21-24, 22-25, 23-26 ต.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท

ทัวร์ดานัง เว้ ฮอยอัน สาวงาม บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (ZDAD19-VZ)
 เดินทาง : 22-25, 25-28 พ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ค. 62, -1 มิ.ย. 62, 30 พ.ค. 62, -2 มิ.ย. 62, 13-16, 14 -17, 
 เดินทาง : 20-23, 28 มิ.ย. 62, -1 ก.ค. 62 
 เดินทาง : 4-7, 11-14, 12-15, 13-16,  25-28, 26 – 29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 1-4, 9-12, 10-13, 15-18, 22-25, 23 – 26 ส.ค. 62
 เดินทาง : 5-8, 6-9, 12-15,  20-23, 26-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 1-4, 2-5, 3-6, 4-7,  5-8,  8-11,  13-16,  15-18 ต.ค. 62
 เดินทาง : 16-19, 17-20, 18-21 , 19-22, 21-24, 22-25 , 29 ต.ค. 62, -1 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ซุปตาร์ บานาฮิลล์ SUMMER WITH YOU 4วัน 3คืน (VZDAD08)
บินเช้า - กลับบ่าย
 เดินทาง : มิถุนายน 62
 เดินทาง : กรกฎาคม 62
 เดินทาง : สิงหาคม 62
 เดินทาง : กันยายน 62
 เดินทาง : ตุลาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ซุปตาร์ บานาฮิลล์ SUMMER WITH ME 4วัน 3คืน (VZDAD07)
บินบ่าย - กลับเย็น
 เดินทาง : มิถุนายน 62
 เดินทาง : กรกฎาคม 62
 เดินทาง : สิงหาคม 62
 เดินทาง : กันยายน 62
 เดินทาง : ตุลาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน3คืน  (GL-VNVZ01)
 เดินทาง : 30 ส.ค. 62, - 2 ก.ย. 62, 19-22, 26-29, 28 ก.ย. 62, -3 ต.ค. 62
 เดินทาง : 3-6, 4-7, 10-13, 10-15, 13-16, 17-20, 18-21, 19-22, 20 - 23 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,555 บาท
ทัวร์มหัศจรรย์ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (VN83-FD)
 เดินทาง : 17-20, 18-21(วิสาขบูชา), 24-27, 25-28 พ.ค. 62
 เดินทาง : 31 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์มหัศจรรย์ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (VN83-PG)
 เดินทาง : 17-20, 18-21(วิสาขบูชา), 24-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 25-28, 31 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
 
ทัวร์เวียดนามกลาง EASY IMPREESSIONS HOI AN BANA HILL 4วัน 3คืน (VZ)
 เดินทาง : 19-22, 26-29 พ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ค. - 1 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (VZ-PVN35)
 เดินทาง : 17-20, 18-21, 19-22, 20-23, 21-24, 22-25, 23-26 พ.ค. 62
 เดินทาง : 24-27, 25-28, 26-29, 27-30, 28-31 พ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ค.-1 มิ.ย., 30 พ.ค.-2 มิ.ย., 31 พ.ค.-3 มิ.ย.62
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 03-06, 04-07, 05-08, 06-09, 07-10, 08-11 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 09-12, 10-13, 11-14, 12-15, 13-16, 14-17, 15-18, 16-19 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 17-20, 18-21, 19-22, 20-23, 21-24, 22-25, 23-26, 27-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 28 มิ.ย.-01 ก.ค.62
 เดินทาง : 29 มิ.ย.-02 ก.ค.62
 เดินทาง : 04-07, 05-08, 06-09, 11-14, 12-15, 13-16, 14-17  ก.ค. 62
 เดินทาง : 17-20, 18-21, 19-22, 20-23, 25-28, 26-29, 27-30  ก.ค. 62
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 03-06, 08-11, 09-12, 10-13 ส.ค. 62
 เดินทาง : 11-14, 15-18, 16-19, 17-20, 22-25, 23-26, 24-27 ส.ค. 62 
 เดินทาง : 05-08, 06-09, 07-10, 12-15, 13-16 ก.ย. 62
 เดินทาง : 14-17, 19-22, 20-23, 21-24, 26-29, 27-30 ก.ย. 62 
 เดินทาง : 28 ก.ย.-01 ต.ค. 62
 เดินทาง : 03-06, 04-07, 05-08, 10-13, 11-14, 12-15, 13-16, 14-17,  ต.ค. 62
 เดินทาง : 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23, 21-24, 22-25, 23-26 ต.ค. 62
เริ่มต้น : 11,999 บาท
  
ทัวร์เวียดนามกลาง สวรรค์แห่งเมืองดานัง 4วัน 3คืน (VN82)
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22 ก.ค.62
 เดินทาง : 02-05 ส.ค.62
 เดินทาง : 30 ส.ค.-02 ก.ย.62
 เดินทาง : 13-16, 27-30, 04-07 ต.ค.62
 เดินทาง : 11-14, 18-21 ต.ค.62 
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 4วัน3คืน (DAD01)
 เดินทาง : 04-07, 05-08, 06-09, 11-14 ก.ย. 62
 เดินทาง : 12-15, 13-16, 18-21, 19-22, 20-23 ก.ย. 62
 เดินทาง : 25-28, 26-29, 27-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 02-05, 03-06, 04-07, 05-08, 09-12 ต.ค. 62
 เดินทาง : 10-13, 11-14, 12-15, 13-16, 16-19 ต.ค. 62
 เดินทาง : 17-20, 18-21, 19-22, 20-23, 21-24 ต.ค. 62
 เดินทาง : 22-25, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29 ต.ค. 62
 เดินทาง : 30 ตค -02 พย 62
 เดินทาง : 31 ตค – 03 พย 62
 เดินทาง : 01-04, 06-09, 07-10, 08-11, 13-16 พ.ย. 62
 เดินทาง : 14-17, 15-18, 20-23, 21-24, 22-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27-30,
 เดินทาง : 28 พ.ย.-01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 03-06, 04-07, 05-08 ธ.ค. 62
 เดินทาง :  06-09, 07-10, 08-11, 09-12, 10-13 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 11-14, 12-15, 13-16, 14-17, 18-21 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 19-22, 20-23, 21-24, 22-25, 23-26 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 24-27, 25-28, 26-29 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธค.-01 มค. 63
 เดินทาง : 30 ธค.-02 มค. 63
 เดินทาง : 31 ธค.-03 มค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ BANA HILLS สวรรค์แห่งเมืองดานัง 4วัน 3คืน (VN082_FD)
 เดินทาง : 07-10, 14-17, 21-24 มิ.ย. 62 
 เดินทาง : 28 มิ.ย.-01 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (DAD13-FD)
 เดินทาง : 24-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 13-16, 20-23 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 13-16 ก.ค. 62
 เดินทาง : 8-11 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ 4วัน3คืน (DAD16-PG)
 เดินทาง : พฤษภาคม 62
 เดินทาง : มิถุนายน 62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์ดานัง ฮอยอัน เว้ ไฮโซ บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน พักบานาฮิลล์ (ZDAD17-PG)
 เดินทาง : 16-19, 17-20, 23-26, 24-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 30 พ.ค. - 2 มิ.ย., 31 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 6-9, 7-10, 13-16, 14-17, 20-23, 21-24, 27-30, 28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์ดานัง ฮอยอัน เว้ สาวฮอต บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (ZDAD20-FD)
 เดินทาง : 16-19, 22-25, 23-26, 26-29 พ.ค. 62
 เดินทาง : 1-4, 8-11, 15-18, 22-25, 29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 62
 เดินทาง : 6-9, 20-23, 29 ก.ค. - 1 ส.ค. 62
 เดินทาง : 30 ก.ค. - 2 ส.ค. , 31 ก.ค. - 3 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ซุปตาร์ บาน่าฮิลล์  4วัน 3คืน (PG07)
 พักบานาฮิลล์ 2คืน
 เดินทาง : 16-19, 20-23, 22-25 พ.ค. 62
 เดินทาง : 26-29, 28-31 /30 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ 4วัน3คืน (PGD2)
 เดินทาง : 23-26 พ.ค. 62
 เดินทาง : 30 พ.ค. -2มิ.ย. 62
 เดินทาง : 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 4-7, 11-14, 18-21 ก.ค. 62
 เดินทาง : 1-4, 15-18, 22-25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 28 ส.ค.- 1 ก.ย. 62
 เดินทาง : 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 3-6, 4-7, 5-8, 10-13 ต.ค. 62
 เดินทาง : 11-14, 12-15, 17-20, 18-21 ต.ค. 62
 เดินทาง : 19-22, 24-27, 25-28, 26-29 ตค. 62
 เดินทาง : 31 ต.ค.-3 พ.ย. 62
 เดินทาง : 1-4, 7-10, 8-11, 14-17, 21-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 22-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย.-1 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย.-2 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 5-8, 6-9, 7-10, 12-15, 13-16 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 14-17, 19-22, 20-23, 21-24 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 26-29, 27-30, 28-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค.- 2 ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,899 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ BANA HILLS 4วัน 3คืน (VN081-PG)
 เดินทาง : 17-20, 18-21, 24-27 พ.ค.62
 เดินทาง : 31 พ.ค. - 03 มิ.ย.62
 เดินทาง : 07-10, 14-17, 21-24 มิ.ย.62
 เดินทาง : 28 มิ.ย. - 01 ก.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์เวียดนามมหัศจรรย์ BANA HILLS สวรรค์แห่งเมืองดานัง 4วัน 3คืน (VN082_PG) 
 เดินทาง : 18-21, 24-27, 25-28, 25-28 พ.ค. 62
 เดินทาง : 31 พ.ค.- 03 มิ.ย.62
 เดินทาง : 07-10, 08-11, 14-17, 15-18, 21-24, 22-25 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 28 มิ.ย.- 01 ก.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ซูปตาร์ ดาวกระจาย อั๊ย ยั๊ย ยา 4วัน3คืน (VZDAD09)
 เดินทาง : 06-09, 13-16, 20-23 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 04-07 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ออนเซ็น ซุปตาร์ท้าหนาว  4วัน3คืน(PG08)
 เดินทาง : 21-24, 23-26, 27-30 พ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น :14,888 บาท