0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

เวียดนามกลาง

ทัวร์เวียดนามเหนือ

ทัวร์เวียดนามกลาง

ทัวร์เวียดนามใต้

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ พายเรือกระด้ง 3วัน2คืน (FD32-A04)
 เดินทาง : 8-10, 9-11, 10-12, 11-13 ธ.ค.61 
 เดินทาง : 29-31 ธ.ค.61, 30 ธ.ค. – 1 ม.ค.62, 31 ธ.ค. – 2 ม.ค.62 *วันหยุดปีใหม่*

ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท

ทัวร์บานาฮิลล์ ดานัง เว้ ฮอยอัน 3วัน 2คืน (VZ91)
 เดินทาง : 23-25, 25-27 ธันวาคม  2561
 เดินทาง : 6-8, 7-9, 13-15, 22-24 มกราคม 2562

ราคาเริ่มต้น : 8,988 บาท

ทัวร์เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์  4วัน 3คืน (VZ43A04)
 เดินทาง : 9-12, 11-14, 23-26 ม.ค. 62
 เดินทาง : 5-8, 6-9, 9-12, 12-15, 12-15, 13-16, 19-22, 20-23, 23-26 ก.พ. 62
 เดินทาง : 26 ก.พ. - 1 มี.ค. / 27 ก.พ. - 2 มี.ค. 62
 เดินทาง : 6-9, 9-12, 12-15, 13-16, 19-22, 20-23, 23-26, 26-29, 27-30 มี.ค. 62
 เดินทาง : 30 มี.ค. - 2 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 9,876 บาท

ทัวร์ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (VZ92)
 เดินทาง : 12-15, 16-19 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 3 ม.ค 62
ราคาเริ่มต้น : 9,998 บาท
ทัวร์เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ WORLD HERRITAGE VIETNAM 4วัน 3คืน (FD-WH001)
 เดินทาง :7-10, 14-17, 20-23, 21-24, 27-30, 28-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง :29 ธ.ค.-01 ม.ค. 62, 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 62
 เดินทาง :3-6, 4-7, 10-13, 11-14, 17-20, 18-21, 24-27, 25-28 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

ทัวร์ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (PVN33-VZ)
 เดินทาง : ธันวาคม 61
 เดินทาง : มกราคม 62
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 62
 เดินทาง : มีนาคม 62

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

ทัวร์ SURPRISE BANA HILLS พักบานาฮิลล์ 1 คืน (DAD08-VZ)
 เดินทาง : ธันวาคม 61
 เดินทาง : มกราคม 62

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

ทัวร์ EASY DAZZLING IN BANA HILL 4วัน 3คืน (พักบานาฮิลล์ 1 คืน) VZ
 เดินทาง : 12-15, 16-19, 19-22, 23-26, 26-29 ธ.ค. 61 
 เดินทาง : 6-9, 9-12, 13-16, 16-19, 20-23, 23-26, 27-30 ม.ค. 62
  เดินทาง : 30 ม.ค. - 2 ก.พ. 62

ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน เปิดตัวซุปตาร์ 4วัน 3คืน (PG01)
 เดินทาง : 15-18, 16-19, 24-27 ธ.ค.61

ราคาเริ่มต้น : 10,888 บาท

ทัวร์ซุปตาร์ บาาฮิลล์จักรพรรดิ ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1คืน (ZV01)
 เดินทาง : ธันวาคม 61
 เดินทาง : มกราคม 62
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 62
 เดินทาง : มีนาคม 62

ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท

ทัวร์ดานัง เว้ ฮอยอัน 4วัน 3คืน (พักบานาฮิลล์ 1คืน)  (PVN34-VZ)
 เดินทาง : 17-20, 18-21 ธันวาคม 61
 เดินทาง : 4-7, 10-13 มกราคม 62
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 62
 เดินทาง : มีนาคม 62

ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท

ทัวร์MERRY IN BANA HILLs  4วัน 3คืน (DAD09-VZ)
 เดินทาง : ธันวาคม 61
 เดินทาง : มกราคม 62
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 62
 เดินทาง : มีนาคม 62

ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท

ทัวร์ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (WH03-FD)
 เดินทาง : 02-05, 06-09, 07-10, 08-11, 13-16, 14-17, 15-18 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 20-23, 21-24, 22-25, 27-30, 28-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 04-07, 11-14, 18-21, 25-28 ม.ค. 62
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 16-19, 21-24, 22-25, 23-26 ก.พ. 62
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 08-11, 09-12, 15-18, 16-19, 22-25, 23-26 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 11,500 บาท

ทัวร์เว้ ดานัง ฮอยอัน (พักบานาฮิล) 4วัน 3คืน (VZ90)  
 เดินทาง : 13-16, 31 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62
 เดินทาง : 1-4, 10-13, 17-20, 24-27, 27-30, 31 ม.ค. - 3 ก.พ. 62
 เดินทาง : 7-10, 17-20, 21-24, 28 ก.พ. - 3 มี.ค. 62
 เดินทาง : 7-10, 14-17, 17-20, 21-24, 24-27 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท

ทัวร์ดานัง เว้ บานาฮิลล์ สะพานทอง 3วัน 2คืน (DAD-PG002)
  7-9, 14-16, 21-23, 28-30 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท

ทัวร์มหัศจรรย์ บานาฮิลล์ พักบนบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (VN081-VZ)
 เดินทาง : 14-17, 28-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 4-7, 25-28 ม.ค. 62
 เดินทาง : ก.พ. 62
 เดินทาง : มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท

ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์บาน่าฮิลล์ 3วัน 2คืน (VN008-FD)
 เดินทาง : 11-13, 18-20, 25-27 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 08-10, 15-17, 22-24, 29-31 ม.ค. 62
 เดินทาง : 05-07, 12-14, 19-21, 26-28 ก.พ. 62
 เดินทาง : 05-07, 12-14, 19-21, 26-28 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท

ทัวร์ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน (DAD07-PG)
 เดินทาง : 29-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท

ทัวร์ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลส์ 4วัน 3คืน (DAD03-FD)
 เดินทาง :  14-17, 21-24  มีนาคม  62

ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท

ทัวร์ดานัง ฮอยอัน 3วัน 2คืน พักบานาฮิลล์  (ฺBZDAD10-PG)
 เดินทาง : 12-14, 19-21 ม.ค. 62
 เดินทาง : 22-24, 23-25 ก.พ. 62
 เดินทาง : 2-4, 9-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25, 29-31 มี.ค. 62
 เดินทาง : 13-15, 14-16(สงกรานต์), 26-28, 27-29 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท

ทัวร์ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (PVN31-FD)
  เดินทาง : 08-11 ธ.ค.61
  เดินทาง : 13-16 ธ.ค.61
  เดินทาง : 14-17 ธ.ค.61
 

ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท

ทัวร์เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน (VN08-FD)
  เดินทาง : 22-25 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท

ทัวร์มหัศจรรย์ บานาฮิลล์ (พักบานาฮิลล์) ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน (VN082-FD) 
 เดินทาง : 9-12, 10-13, 14-17, 15-18, 23-26, 26-29, 31 ธ.ค. - 3 ม.ค. 62
 เดินทาง : 4-7, 6-9, 9-12, 13-16, 16-19, 18-21, 20-23, 25-28, 27-30 ม.ค. 62
 เดินทาง : 18-21, 19-22, 20-23, 24-27, 27 ก.พ. - 2 มี.ค. 62
 เดินทาง : 1-4, 2-5, 3-6, 7-12, 10-13, 15-18,  17-20, 22-25, 24-27 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ 4วัน 3คืน (PG)
 เดินทาง : 07-10, 13-16, 20-23 ธ.ค. / 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62 

ราคาเริ่มต้น : 12,899 บาท

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (GO1DAD-PG001)
 เดินทาง : 07-10, 14-17, 21-24, 28-31 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 12,900  บาท

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน ซุปตาร์ บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (PG02)
 เดินทาง :12-15, 18-21, 23-26 ธ.ค.61 

ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท

ทัวร์เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน (PG-DAD02)
 เดินทาง : 21-24 ธ.ค.61
 เดินทาง : 31 ธ.ค.-3 ม.ค.62
 

ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน ซุปตาร์บานาฮิลล์ภาค 3  4วัน 3คืน (PG04)
พักบานาฮิลล์ 1 คืน
 เดินทาง : 3-6, 4-7, 17-20 ธ.ค. 61
 

ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท

ทัวร์เวียดนามกลาง ซุปตาร์ บาน่าฮิลล์  4วัน 3คืน (PG07)
 พักบานาฮิลล์ 2คืน
 เดินทาง : 5-8, 7-10, 13-16, 15-18, 16-19, 20-23, 22-25, 27-30 ม.ค. 62
 เดินทาง : 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62
 เดินทาง : 15-18, 17-20, 19-22, 20-23, 23-26, 25-28 ก.พ. 62
 เดินทาง : 27 ก.พ. - 2 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง บาน่าฮิลล์ นั่งเรือกระด้ง + รถซิโค่ล 4วัน 3คืน (VN081-FD)
 เดินทาง : 11-14, 18-21, 22-25, 25-28 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 11-14, 15-18, 18-21, 22-25, 25-28 ม.ค. / 29 ม.ค. - 01 ก.พ. 62
 เดินทาง : 05-08, 08-11, 12-15, 14-17, 16-19, 19-22, 22-25 ก.พ. 62
 เดินทาง : 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 62
 เดินทาง : 01-04, 05-08, 08-11, 12-15, 15-18, 19-22, 22-25, 26-29 มี.ค. 62
 เดินทาง : 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท

ทัวร์ดานัง เว้ ฮอยอัน 4วัน 3คืน (พักบานาฮิลล์ 1คืน)  DAD06-FD
 เดินทาง : 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 62
 เดินทาง : 28-31 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท

ทัวร์เวียดนามกลาง  เว้ ดานัง ฮอยอัน ซุปตาร์บานาฮิลล์ ภาค 2 4วัน 3คืน(PG03)
 เดินทาง : 1-4, 15-18  ธันวาคม 2561

ราคาเริ่มต้น :14,888 บาท

ทัวร์ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (PVN37-VZ)
 เดินทาง : 29 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค 62
 
ราคาเริ่มต้น : 18,900 บาท
ทัวร์ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (PVN37-VZ2)
 เดินทาง : 30 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 18,900 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ซุปตาร์ บานาฮิลล์ NEW YEAR (DD01)
 พักบานาฮิลล์ 1คืน 
 เดินทาง : 28 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 18,999 บาท