0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

เวียดนามกลาง

ทัวร์เวียดนามเหนือ

ทัวร์เวียดนามกลาง

ทัวร์เวียดนามใต้

 
ทัวร์เวียดนามกลาง  ดานัง นอนบาน่าฮิลล์ HAPPY VIETNAM 3วัน2คืน (VZ32-S02 DAD)
    เดินทาง : 28-30 ก.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 8,888 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน (ZDAD24)
 เดินทาง : 02-04, 04-06, 09-11 ส.ค. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-08, 15-17, 20-22, 21-23, 28-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 04-06, 06-08, 12-14, 13-15, 14-16, 15-17, 18-20, 21-23 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน2คืน (PVN30-VZ)
 เดินทาง : 05-07, 06-08, 12-14 ก.ค.62
 เดินทาง : 19-21, 20-22, 27-29 ก.ค.62
 เดินทาง : 02-04, 10-12, 11-13 ส.ค.62
 เดินทาง : 16-18, 23-25 ส.ค.62
 เดินทาง : 06-08, 15-17, 20-22 ก.ย.62
 เดินทาง : 27-29 ก.ย.62
 เดินทาง : 05-07, 14-16, 20-22 ต.ค.62
 เดินทาง : 22-24, 23-25 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ชิล์ ชิลล์ 4วัน3คืน (VZ43-A02)
 เดินทาง :  17-20 ส.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 9,876 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พัก 4ดาว (PVN36-VZ)
 เดินทาง : 18-21, 19-22, 20-23 ก.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน 4วัน 3คืน (DAD02)
 เดินทาง : 21-24, 25-28 ส.ค. 62
 เดินทาง : 29 ส.ค.-01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 31 ส.ค.-03 ก.ย. 62
 เดินทาง : 01-04, 10-13, 22-25, 25-28 ก.ย. 62
 เดินทาง : 29 ก.ย.-02 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-04, 03-06, 08-11, 14-17 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์ดานัง ฮอยอัน เว้ (พักบาน่าฮิลล์) 4วัน 3คืน (VZD5) 
 เดินทาง : 10-13, 14-17, 24-27, 26-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 2-5, 7-10, 9-12, 14-17, 16-19, 21-24, 23-26, 28-31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 4-7, 6-9, 11-14, 13-16, 18-21, 20-23, 25-28 ก.ย. 62
 เดินทาง : 2-5, 4-7, 9-12, 11-14, 16-19, 18-21, 23-26 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,899 บาท
ทัวร์ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (VZD4)
 เดินทาง : 9-12, 10-13, 14-17, 23-26, 24-27 ก.ค. 62
 เดินทาง : 1-4, 6-9, 7-10, 13-16, 14-17, 20-23, 21-24, 23-26, 27-30, 28-31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 3-6, 4-7, 6-9, 10-13, 11-14, 17-20, 18-21, 20-23, 24-27, 25-28 ก.ย. 62
 เดินทาง : 4-7, 9-12, 10-13, 13-16, 15-18, 22-25, 23-26, 29 ต.ค. - 1 พ.ย., 31ต.ค. - 3 พ.ย. 62 
ราคาเริ่มต้น : 10,899 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง EASY DAZZING BANA HILL V.2 4วัน 3คืน (VZ) พักบานาฮิลล์
 เดินทาง : 11-14, 18-21, 25-28 ก.ค. 62
 เดินทาง : 1-4, 8-11, 15-18, 22-25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 5-9, 12-15, 19-22, 26-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 3-6, 10-13, 17-20 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง EASY DAZZLING BANA HILL V.1 4วัน3คืน (VZ) พักบานาฮิลล์
 เดินทาง : 07-10, 10-13,17 – 20 ก.ค. 62
 เดินทาง : 20-23, 24-27, 31 ก.ค.-03 ส.ค. 62
 เดินทาง : 03-06, 07-10, 11-14, 14-17 ส.ค. 62
 เดินทาง : 18-21, 21-24, 25-28,28-31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 01-04, 04-07, 08-11, 11-14 ก.ย. 62
 เดินทาง : 15-18, 18-21, 22-25, 25-28 ก.ย. 62
 เดินทาง : 29 ก.ย.-02 ต.ค. 62
 เดินทาง : 02-05, 06-09, 09-12 ต.ค. 62
 เดินทาง : 13-16 ต.ค. 62            **วันคล้ายวันสวรรคต ร.9**
 เดินทาง : 16-19, 20-23 ต.ค. 62  **วันปิยะมหาราช**
ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
ทัวร์ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1คืน 4วัน 3คืน (PVN34-VZ)
 เดินทาง : 05-08, 06-09, 07-10, 10-13, 11-14, 12-15 ก.ค. 62
 เดินทาง : 14-17, 17-20, 18-21, 21-24, 24-27, 25-28, 26-29, 27-30 
 เดินทาง : 31 ก.ค.-03 ส.ค.62
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 03-06, 04-07, 07-10, 08-11, 19-12, 10-13  ส.ค. 62
 เดินทาง : 11-14, 14-17, 18-21, 21-24, 22-5, 23-26, 24-27, 25-28, 23-31 ส.ค 62
 เดินทาง : 04-07, 05-08, 06-09, 07-10, 08-11, 11-14, 12-15, 13-16, 14-17 ก.ย. 62
 เดินทาง : 15-18, 18-21, 19-22, 20-23, 21-24, 22-25, 25-28, 26-29, 27-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 28 ก.ย.-01 ต.ค.62
 เดินทาง : 29 ก.ย.-02 ต.ค.62
 เดินทาง : 02-05, 03-06, 04-07, 05-08, 06-09, 09-12, 10-13, 11-14, 12-15 ต.ค. 62
 เดินทาง : 14-17, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23, 21-24, 22-25, 23-26 ต.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท

ทัวร์ดานัง เว้ ฮอยอัน สาวงาม บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (ZDAD19-VZ)
 เดินทาง : 4-7, 11-14, 12-15, 13-16,  25-28, 26 – 29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 1-4, 9-12, 10-13, 15-18, 22-25, 23 – 26 ส.ค. 62
 เดินทาง : 5-8, 6-9, 12-15,  20-23, 26-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 1-4, 2-5, 3-6, 4-7,  5-8,  8-11,  13-16,  15-18 ต.ค. 62
 เดินทาง : 16-19, 17-20, 18-21 , 19-22, 21-24, 22-25 , 29 ต.ค. 62, -1 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ซุปตาร์ บานาฮิลล์ SUMMER WITH YOU 4วัน 3คืน (VZDAD08)
บินเช้า - กลับบ่าย
 เดินทาง : กรกฎาคม 62
 เดินทาง : สิงหาคม 62
 เดินทาง : กันยายน 62
 เดินทาง : ตุลาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ซุปตาร์ บานาฮิลล์ SUMMER WITH ME 4วัน 3คืน (VZDAD07)
บินบ่าย - กลับเย็น
 เดินทาง : กรกฎาคม 62
 เดินทาง : สิงหาคม 62
 เดินทาง : กันยายน 62
 เดินทาง : ตุลาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน3คืน  (GL-VNVZ01)
 เดินทาง : 30 ส.ค. 62, - 2 ก.ย. 62, 19-22, 26-29, 28 ก.ย. 62, -3 ต.ค. 62
 เดินทาง : 3-6, 4-7, 10-13, 10-15, 13-16, 17-20, 18-21, 19-22, 20 - 23 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,555 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ นั่งสามล้อเมืองเว้ 4วัน3คืน (VZ43-C04)
 เดินทาง : 16-19 กรกฎาคม 62
 เดินทาง : 30 ก.ค.- 02 ส.ค. 2562
 เดินทาง : 03-06, 08-11, 15-18 สิงหาคม 62
 เดินทาง : 29 ส.ค. - 01 ก.ย. 62,  31 ส.ค. - 03 ก.ย. 62
 เดินทาง : 05-08, 07-10, 12-15, 14-17, 21-24, 26-29 กันยายน 62
 เดินทาง : 28 ก.ย. - 01 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 11, 987 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (VZ-PVN35)
 เดินทาง : 05-08, 06-09, 11-14, 12-15, 13-16, 14-17 ก.ค. 62
 เดินทาง : 17-20, 18-21, 19-22, 20-23, 25-28, 26-29, 27-30  ก.ค. 62
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 03-06, 08-11, 09-12, 10-13 ส.ค. 62
 เดินทาง : 11-14, 15-18, 16-19, 17-20, 22-25, 23-26, 24-27 ส.ค. 62 
 เดินทาง : 05-08, 06-09, 07-10, 12-15, 13-16 ก.ย. 62
 เดินทาง : 14-17, 19-22, 20-23, 21-24, 26-29, 27-30 ก.ย. 62 
 เดินทาง : 28 ก.ย.-01 ต.ค. 62
 เดินทาง : 03-06, 04-07, 05-08, 10-13, 11-14, 12-15, 13-16, 14-17,  ต.ค. 62
 เดินทาง : 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23, 21-24, 22-25, 23-26 ต.ค. 62
เริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง สวรรค์แห่งเมืองดานัง 4วัน 3คืน (VN82)
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22 ก.ค.62
 เดินทาง : 02-05 ส.ค.62
 เดินทาง : 30 ส.ค.-02 ก.ย.62
 เดินทาง : 13-16, 27-30, 04-07 ต.ค.62
 เดินทาง : 11-14, 18-21 ต.ค.62 
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
 
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 3วัน 2คืน (PVN31-VZ)
 เดินทาง : 5-7, 14-16, 20-22 ต.ค. 62
 เดินทาง : 22-24, 23-25 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 4วัน3คืน (DAD01)
 เดินทาง : 04-07, 05-08, 06-09, 11-14 ก.ย. 62
 เดินทาง : 12-15, 13-16, 18-21, 19-22, 20-23 ก.ย. 62
 เดินทาง : 25-28, 26-29, 27-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 02-05, 03-06, 04-07, 05-08, 09-12 ต.ค. 62
 เดินทาง : 10-13, 11-14, 12-15, 13-16, 16-19 ต.ค. 62
 เดินทาง : 17-20, 18-21, 19-22, 20-23, 21-24 ต.ค. 62
 เดินทาง : 22-25, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29 ต.ค. 62
 เดินทาง : 30 ตค -02 พย 62
 เดินทาง : 31 ตค – 03 พย 62
 เดินทาง : 01-04, 06-09, 07-10, 08-11, 13-16 พ.ย. 62
 เดินทาง : 14-17, 15-18, 20-23, 21-24, 22-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27-30,
 เดินทาง : 28 พ.ย.-01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 03-06, 04-07, 05-08 ธ.ค. 62
 เดินทาง :  06-09, 07-10, 08-11, 09-12, 10-13 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 11-14, 12-15, 13-16, 14-17, 18-21 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 19-22, 20-23, 21-24, 22-25, 23-26 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 24-27, 25-28, 26-29 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธค.-01 มค. 63
 เดินทาง : 30 ธค.-02 มค. 63
 เดินทาง : 31 ธค.-03 มค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์เวียดนาม In Bana Hill 4วัน 3คืน (DAD-VZ)
 เดินทาง : 01-04, 04-07, 08-11, 22-25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค. - 02 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-09, 14-17, 15-18, 19-22, 26-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 05-08, 10-13, 22-25 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์ดานัง ฮอยอัน เว้ สาวฮอต บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (ZDAD20-FD)
 เดินทาง : 06-09, 20-23 ก.ค.62
 เดินทาง : 29 ก.ค. - 1 ส.ค. 62
 เดินทาง : 30 ก.ค. - 2 ส.ค. 62
 เดินทาง : 31 ก.ค. - 3 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (DAD13-FD)
 เดินทาง : 8-11 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
 
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ 4วัน3คืน (PGD2)
 เดินทาง : 4-7, 11-14, 18-21 ก.ค. 62
 เดินทาง : 1-4, 15-18, 22-25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 28 ส.ค.- 1 ก.ย. 62
 เดินทาง : 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 3-6, 4-7, 5-8, 10-13 ต.ค. 62
 เดินทาง : 11-14, 12-15, 17-20, 18-21 ต.ค. 62
 เดินทาง : 19-22, 24-27, 25-28, 26-29 ตค. 62
 เดินทาง : 31 ต.ค.-3 พ.ย. 62
 เดินทาง : 1-4, 7-10, 8-11, 14-17, 21-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 22-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย.-1 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย.-2 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 5-8, 6-9, 7-10, 12-15, 13-16 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 14-17, 19-22, 20-23, 21-24 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 26-29, 27-30, 28-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค.- 2 ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,899 บาท
ทัวร์เวียดนาม สุดฟิน...ดานัง บาน่า ฮิลล์ 4วัน 3คืน (DADFD01)
 เดินทาง : 06-09, 20-23, 27-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 18-21 ต.ค. 62
 เดินทาง : 08-11, 22-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 13-16 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน ส.ค.ส. สวีทฮาร์ท 4วัน3คืน VZ(DAD11)
 เดินทาง : 27-30 ธ.ค.62 
 เดินทาง : 28-31 ธ.ค.62
 เดินทาง : 29 ธ.ค.- 1 ม.ค.63
 เดินทาง : 30 ธ.ค.- 2 ม.ค.63
 เดินทาง : 31 ธ.ค.- 3 ม.ค.63
 เดินทาง : 01-04 ม.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 14,588 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน พิเศษชมโชว์ที่ฮอยอัน 4วัน3คืน VZ(DAD10)
 เดินทาง : 27-30 ธ.ค.62 
 เดินทาง : 28-31 ธ.ค.62
 เดินทาง : 29 ธ.ค.- 1 ม.ค.63
 เดินทาง : 30 ธ.ค.- 2 ม.ค.63
 เดินทาง : 31 ธ.ค.- 3 ม.ค.63
 เดินทาง : 01-04 ม.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง เลสโก บานาฮิลล์ นิวเยียร์ 4วัน 3คืน (ZDAD01-VZ)
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
ราคา  : 18,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ฉลองปีใหม่ 4วัน 3คืน พักบานาฮิลล์ (VZ99)
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 63
 
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท