0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

เวียดนามกลาง

ทัวร์เวียดนามเหนือ

ทัวร์เวียดนามกลาง

ทัวร์เวียดนามใต้

 
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน2คืน (PVN30-VZ)
 เดินทาง : 20-22 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27-29 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พัก 4ดาว (VZ94)
 เดินทาง : 28- 31 ต.ค. 62
 เดินทาง : 02-05, 06-09, 09-12, 13-16, 16-19, 20-23, 23-26, 27-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-04, 06-09, 11-14, 13-16, 15-18, 19-22, 25-28 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63 (ปีใหม่)
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 11-14, 15-18, 18-21, 22-25, 25-28, 28-31 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ม.ค. - 02 ก.พ. 63
 เดินทาง : 02-05, 06-09, 12-15, 15-18, 19-22, 22-25, 26-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 29 ก.พ. - 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-07, 07-10, 09-12, 14-17, 18-21, 21-24, 25-28 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน 4วัน 3คืน (DAD02)
 เดินทาง : 25-28 ก.ย. 62
 เดินทาง : 01-04, 03-06, 08-11, 14-17 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์ดานัง ฮอยอัน เว้ (พักบาน่าฮิลล์) 4วัน 3คืน (VZD5) 
 เดินทาง : 02-05, 04-07, 09-12, 11-14, 16-19, 18-21, 23-26 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,899 บาท
ทัวร์ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (VZD4)
 เดินทาง : 04-07, 09-12, 10-13, 13-16, 15-18, 22-25, 23-26 ต.ค. 62
 เดินทาง : 29 ต.ค. - 01 พ.ย. , 31 ต.ค. - 03 พ.ย. 62 
ราคาเริ่มต้น : 10,899 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน (PV-WH08)
 เดินทาง : 04-06, 05-07, 11-13, 18-20 ต.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง EASY DAZZING BANA HILL V.2 4วัน 3คืน (VZ) พักบานาฮิลล์
 เดินทาง : 03-06 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง EASY DAZZLING BANA HILL V.1 4วัน3คืน (VZ) พักบานาฮิลล์
 เดินทาง : 25-28 ก.ย. 62
 เดินทาง : 20-23 ต.ค. 62  **วันปิยะมหาราช**
ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
ทัวร์ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1คืน 4วัน 3คืน (PVN34-VZ)
 เดินทาง : 14-17, 15-18, 18-21, 20-23, 21-24, 25-28, 26-29, 27-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 28 ก.ย.-01 ต.ค.62
 เดินทาง : 29 ก.ย.-02 ต.ค.62
 เดินทาง : 02-05, 03-06, 04-07, 05-08, 06-09, 09-12, 10-13, 11-14, 12-15 ต.ค. 62
 เดินทาง : 14-17, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23, 21-24, 22-25, 23-26 ต.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท

ทัวร์ดานัง เว้ ฮอยอัน สาวงาม บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (ZDAD19-VZ)
 เดินทาง : 01-04 ต.ค.62
 เดินทาง : 21-24 ต.ค.62
 เดินทาง : 29 ต.ค. -1 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ซุปตาร์ บานาฮิลล์ SUMMER WITH YOU 4วัน 3คืน (VZDAD08)
บินเช้า - กลับบ่าย
 เดินทาง : กันยายน 62
 เดินทาง : ตุลาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ซุปตาร์ บานาฮิลล์ SUMMER WITH ME 4วัน 3คืน (VZDAD07)
บินบ่าย - กลับเย็น
 เดินทาง : กันยายน 62
 เดินทาง : ตุลาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง หวานใจบานาฮิล์  พักบานาฮิลล์  4วัน 3คืน (ZDAD22-PG)
 เดินทาง : 04-07, 12-15, 18-21, 19-22, 20-23, 24-27, 25-28, 26-29 ต.ค. 62 
 เดินทาง : 31 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง สุดสวยบานาฮิลล์ พักบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (ZDAD23-PG)
 เดินทาง : 28 ก.ย. - 1 ต.ค. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 2 พ.ย. 62
 เดินทาง : 02-05, 13-16 พ.ย. 62
 เดินทาง : 07-10, 08-11, 12-15, 13-16, 14-17, 20-23, 22-25 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน3คืน  (GL-VNVZ01)
 เดินทาง : 26-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 28 ก.ย. - 03 ต.ค. 62
 เดินทาง : 03-06, 04-07, 10-13, 10-15, 13-16, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,555 บาท
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (VZ95)
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 02 พ.ย. 62
 เดินทาง : 03-06, 07-10, 10-13, 14-17, 17-20, 21-24, 24-27 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-07, 07-10, 12-15, 14-17, 18-21, 21-24, 26-29 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-07, 09-12, 12-15, 16-19, 19-22, 23-26, 26-29 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ม.ค. - 01 ก.พ. 63
 เดินทาง : 01-04, 05-08, 08-11, 13-16, 16-19, 20-23, 23-26 ก.พ. 63
 เดินทาง : 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-04, 05-08, 08-11, 12-15, 15-18, 19-22, 22-25 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ นั่งสามล้อเมืองเว้ 4วัน3คืน (VZ43-C04)
 เดินทาง : 21-24, 26-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 28 ก.ย. - 01 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,987 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง พักบาฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน V1-บินเช้า 4วัน3คืน VZ 
 เดินทาง : 06-09, 10-13, 13-16, 20-23 พ.ย.62
 เดินทาง : 04-07, 11-14, 25-28 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 15-18, 22-25, 23-26 ม.ค.63
 เดินทาง : 30 ม.ค.2 ก.พ. 63
 เดินทาง : 02-05, 05-08, 26-29 ก.พ.63
 เดินทาง : 01-04ม 04-07, 08-11, 18-21, 19-22, 22-25, 25-28 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์ทัวร์เวียดนามกลาง พักบาฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน V2-บินบ่าย 4วัน3คืน VZ 
 เดินทาง : 03-06, 10-13, 17-20, 20-23, 24-27 พฤศจิกายน 2562
 เดินทาง : 30 พ.ย.-3 ธ.ค.62
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 03-06, 09-12, 10-13, 22-25, 25-28, 27-30 ธ.ค.62
 เดินทาง :  31 ธ.ค.-3 ม.ค. 63
 เดินทาง :  05-08, 08-11, 11-14, 12-15, 15-18, 18-21, 19-22  ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ม.ค.-2 ก.พ.63, 31 ม.ค.-3 ก.พ.63
 เดินทาง :  02-05, 05-08, 10-13, 21-24, 23-26, 26-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 29 ก.พ.-3 มี.ค.63
 เดินทาง : 01-04, 06-09, 08-11, 11-14, 13-16, 14-17, 15-18, 18-21, 22-25, 25-28 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน (พักบนบานาฮิลล์) 4วัน3คืน VZ (PVN33)
 เดินทาง : 02-05, 05-08, 06-09, 07-10, 08-11, 09-12, 10-13, 12-15, 13-16 ต.ค. 62
 เดินทาง : 14-17, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23, 21-24, 22-25 ต.ค.62  
 เดินทาง : 23-26 ต.ค.62
บินเช้า-กลับดึก
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (VZ-PVN35)
 เดินทาง : 19-22, 20-23, 21-24, 26-29, 27-30 ก.ย. 62 
 เดินทาง : 28 ก.ย. - 01 ต.ค. 62
 เดินทาง : 03-06, 04-07, 05-08, 10-13, 11-14, 12-15, 13-16, 14-17 ต.ค. 62
 เดินทาง : 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23, 21-24, 22-25, 23-26 ต.ค. 62
เริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง สวรรค์แห่งเมืองดานัง 4วัน 3คืน (VN82)
 เดินทาง : 04-07, 11-14, 18-21 ต.ค.62 
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (VN082-PG)
 เดินทาง : 20-23, 27-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 20-23 ต.ค. 62
 เดินทาง : 05-08, 07-10, 20-23, 26-29, 27-30, 28-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ธ.ค. 62 - 03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 3วัน 2คืน (PVN31-VZ)
 เดินทาง : 14-16, 20-22 ต.ค. 62
 เดินทาง : 22-24, 23-25 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง พักบนบานาฮิลล์  ดานัง เว้ ฮอยอัน 4วัน3คืน PG (DAD01)
 เดินทาง : 20-23 ก.ย.62
 เดินทาง : 02-05, 03-06, 04-07, 05-08, 09-12, 10-13, 11-14, 12-15, 13-16 ต.ค.62
 เดินทาง : 17-20, 18-21, 19-22, 20-23, 21-24, 22-25, 23-26, 24-27, 25-28 ต.ค.62
 เดินทาง : 26-29, 30 ต.ค-02 พ.ย. 62, 31 ต.ค -03 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-04, 06-09, 07-10, 08-11, 13-16, 14-17, 15-18, 20-23, 21-24 พ.ย.62
 เดินทาง : 22-25, 27-30 พ.ย.62
 เดินทาง : 28 พ.ย.-01 ธ.ค. 62, 29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 03-06, 04-07, 05-08, 06-09, 07-10, 08-11, 09-12 ธ.ค.62
 เดินทาง : 10-13, 11-14, 12-15, 13-16, 14-17, 18-21, 19-22, 20-23, 21-24 ธ.ค.62
 เดินทาง : 22-25, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29 ธ.ค.62
 เดินทาง : 29 ธ.ค.-1 ม.ค.63, 30 ธ.ค.-2 ม.ค.63, 31 ธ.ค.-3 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์เวียดนาม In Bana Hill 4วัน 3คืน (DAD-VZ)
 เดินทาง : 30 ส.ค. - 02 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-09, 14-17, 15-18, 19-22, 26-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 05-08, 10-13, 22-25 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (PVN24)
** บินเช้า - กลับบ่าย **
 เดินทาง : ตุลาคม 62
 เดินทาง : พฤศจิกายน 62
 เดินทาง : ธันวาคม 62
 เดินทาง : มกราคม 63
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 63
 เดินทาง : มีนาคม 63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (PVN25)
** บินบ่าย - กลับเย็น **
 เดินทาง : ตุลาคม 62
 เดินทาง : พฤศจิกายน 62
 เดินทาง : ธันวาคม 62
 เดินทาง : มกราคม 63
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 63
 เดินทาง : มีนาคม 63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน (VZ)
 เดินทาง : 12-15 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 09-12, 18-21 ม.ค. 63
 เดินทาง : 06-09, 08-11 ก.พ. 63
 เดินทาง : 29 ก.พ. - 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 05-08, 21-24 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ 2คืน ซุปตาร์ บานาฮิลล์ 4วัน3คืน(PG-DAD1)
 เดินทาง : 01-04, 03-06, 05-08, 07-10, 09-12, 14-17, 16-19, 18-21, 20-23 ตุลาคม 62
 เดินทาง : 22-25, 26-29, 28-31 ตุลาคม 62, 30 ต.ค.-2 พ.ย.62
 เดินทาง : 02-05, 04-07, 06-09, 09-12, 11-14, 13-16 พฤศจิกายน 62
 เดินทาง : 15-18, 17-20, 19-22, 21-24, 24-2, 26-29 พฤศจิกายน 62
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 1 ธ.ค.62, 30 พ.ย. -3 ธ.ค.62
 เดินทาง : 02-05, 04-07, 08-11, 10-13, 14-17 ธันวาคม 62
 เดินทาง : 16-19, 18-21, 21-24, 23-26, 25-28 ธันวาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท 
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ 4วัน3คืน (PGD2)
 เดินทาง : 28 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22, 26-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 03-06, 04-07, 05-08, 10-13 ต.ค. 62
 เดินทาง : 11-14, 12-15, 17-20, 18-21 ต.ค. 62
 เดินทาง : 19-22, 24-27, 25-28, 26-29 ตค. 62
 เดินทาง : 31 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-04, 07-10, 08-11, 14-17, 21-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 22-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 05-08, 06-09, 07-10, 12-15, 13-16 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 14-17, 19-22, 20-23, 21-24 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 26-29, 27-30, 28-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,899 บาท
ทัวร์ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์  4วัน 3คืน (VN84-FD)
 เดินทาง : 3-6, 4-7, 10-13 ต.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ 1 คืน ดานัง ฮอยอัน เว้ 4วัน3คืน PG (DAD22)
 เดินทาง : 04-07, 12-15, 17-20, 18-21, 19-22, 24-27, 25-28, 26-29 ต.ค. 62
 เดินทาง : 31 ต.ค.- 3 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์เวียดนาม สุดฟิน...ดานัง บาน่า ฮิลล์ 4วัน 3คืน (DADFD01)
 เดินทาง : 18-21 ต.ค. 62
 เดินทาง : 08-11, 22-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 13-16 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน ปีใหม่ 3วัน 2คืน (VZ)
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
ราคา : 14,555 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน ส.ค.ส. สวีทฮาร์ท 4วัน 3คืน VZ(DAD11)
 เดินทาง : 27-30 ธ.ค.62 
 เดินทาง : 28-31 ธ.ค.62
 เดินทาง : 29 ธ.ค.- 01 ม.ค.63
 เดินทาง : 30 ธ.ค.- 02 ม.ค.63
 เดินทาง : 31 ธ.ค.- 03 ม.ค.63
 เดินทาง : 01-04 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 14,588 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน พิเศษชมโชว์ที่ฮอยอัน 4วัน3คืน VZ(DAD10)
 เดินทาง : 27-30 ธ.ค. 62 
 เดินทาง : 28-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค.- 01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค.- 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ธ.ค.- 03 ม.ค. 63
 เดินทาง : 01-04 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ปีใหม่ บาน่าฮิลล์ & ซันเวิลด์ 4วัน 3คืน (HVD-XW43-A01)
 เดินทาง : 28-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63 
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง HAPPY VIETNAM ปีใหม่ บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (HVD-XW43-A04)
 เดินทาง : 28-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง เลสโก บานาฮิลล์ นิวเยียร์ 4วัน 3คืน (ZDAD01-VZ)
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
ราคา  : 18,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ฉลองปีใหม่ 4วัน 3คืน พักบานาฮิลล์ (VZ99)
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63
 
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท