0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

เวียดนามกลาง

ทัวร์เวียดนามเหนือ

ทัวร์เวียดนามกลาง

ทัวร์เวียดนามใต้


     
ทัวร์เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ WORLD HERRITAGE VIETNAM 4วัน 3คืน (FD-WH001)
 เดินทาง : 12-15, 13-16 ต.ค. 61
 เดินทาง : 16-19 พ.ย. 61
 เดินทาง : 6-9, 7-10, 14-17, 20-23, 21-24, 27-30, 28-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง :29 ธ.ค.-01 ม.ค. 62, 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 62
 เดินทาง :3-6, 4-7, 10-13, 11-14, 17-20, 18-21, 24-27, 25-28 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

ทัวร์ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (PVN33-VZ)
 เดินทาง : ตุลาคม 61
 เดินทาง : พฤศจิกายน 61
 เดินทาง : ธันวาคม 61
 เดินทาง : มกราคม 62
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 62
 เดินทาง : มีนาคม 62

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

ทัวร์SURPRISE BANA HILLS พักบานาฮิลล์ 1 คืน (DAD08-VZ)
 เดินทาง : ตุลาคม 61
 เดินทาง : พฤศจิกายน 61
 เดินทาง : ธันวาคม 61
 เดินทาง : มกราคม 62
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 62
 เดินทาง : มีนาคม 62

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

ทัวร์เว้ ดานัง ฮอยอัน Dream Central Vietnam  3วัน 2คืน (DAD01-PG)
  08-10 พ.ย. 61
  06-08, 29-31 ธ.ค. 61 (วันหยุดสิ้นปี)
  31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น : 10,888 บาท

        
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน เปิดตัวซุปตาร์ 4วัน 3คืน (PG01)
 เดินทาง : 11-14, 25-28 พ.ย.61
 เดินทาง : 15-18, 16-19, 24-27 ธ.ค.61

ราคาเริ่มต้น : 10,888 บาท

  
ทัวร์ซุปตาร์ บาาฮิลล์จักรพรรดิ ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1คืน (ZV01)
 เดินทาง : ตุลาคม 61
 เดินทาง : พฤศจิกายน 61
 เดินทาง : ธันวาคม 61
 เดินทาง : มกราคม 62
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 62
 เดินทาง : มีนาคม 62

ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท

 
ทัวร์ดานัง เว้ ฮอยอัน 4วัน 3คืน (พักบานาฮิลล์ 1คืน)  (PVN34-VZ)
 เดินทาง : ตุลาคม 61
 เดินทาง : พฤศจิกายน 61
 เดินทาง : ธันวาคม 61
 เดินทาง : มกราคม 62
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 62
 เดินทาง : มีนาคม 62

ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท

ทัวร์MERRY IN BANA HILLs  4วัน 3คืน (DAD09-VZ)
 เดินทาง : ตุลาคม 61
 เดินทาง : พฤศจิกายน 61
 เดินทาง : ธันวาคม 61
 เดินทาง : มกราคม 62
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 62
 เดินทาง : มีนาคม 62

ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท

ทัวร์ดานัง เว้ บานาฮิลล์ สะพานทอง 3วัน 2คืน (DAD-PG002)
  19-21, 26-28 ต.ค. 61
  9-11, 16-18, 23-25 พ.ย. 61
  7-9, 14-16, 21-23, 28-30 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท

   
ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์บาน่าฮิลล์ 3วัน 2คืน (VN008-FD)
 เดินทาง : 03-05, 10-12, 17-19, 24-26 ต.ค. / 31 ต.ค. - 02 พ.ย. 61
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 20-22, 27-29 พ.ย. 61
 เดินทาง : 04-06, 11-13, 18-20, 25-27 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 08-10, 15-17, 22-24, 29-31 ม.ค. 62
 เดินทาง : 05-07, 12-14, 19-21, 26-28 ก.พ. 62
 เดินทาง : 05-07, 12-14, 19-21, 26-28 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท

ทัวร์ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน (DAD07-PG)
 เดินทาง : 8-10 พ.ย. 61
 เดินทาง : 6-8 , 29-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท

ทัวร์ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลส์ 4วัน 3คืน (DAD03-FD)
 เดินทาง : 15-18, 22-25 พ.ย. 61
 เดินทาง : 15-18 ธ.ค. / 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62
 เดินทาง : 17-20, 24-27 ม.ค. / 31 ม.ค. - 03 ก.พ. 62
 เดินทาง : 21-24 ก.พ. 62
 เดินทาง : 07-10, 14-17, 21-24, 28-31 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
 
ทัวร์ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (PVN31-FD)
 04-07, 11-14, 18-21, 25-28 ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์เว้ ดานัง ฮอยอัน Grand Central Vietnam  4วัน 3คืน (DAD02-PG)
  05-08, 10-14, 13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต), 20-23 ต.ค. 61 (วันปิยะ)
  02-05, 09-12, 16-19, 23-26 พ.ย. / 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 61
  05-08, 06-09, 21-24, 27-30 ธ.ค. 61
  30 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
    
ทัวร์ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ 4วัน 3คืน (PG)
 เดินทาง : 04-07, 12-15, 20-23, 25-28 ต.ค. 61
 เดินทาง : 01-04, 15-18, 22-25 พ.ย. 61
 เดินทาง : 07-10, 13-16, 20-23 ธ.ค. / 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62 

ราคาเริ่มต้น : 12,899 บาท

ทัวร์เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน (VN08-FD)
  5-8, 26-29 ต.ค. 61
  2-5, 9-12, 16-19 พ.ย. / 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 61
  1-4, 2-5, 22-25 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท

  
ทัวร์เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (PG)
 เดินทาง : 3-6 ต.ค. 61
 เดินทาง : 6-9 ต.ค. 61
 เดินทาง : 17-20 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท

ทัวร์เว้ ดานัง ฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง กระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ 4วัน 3คืน (VN08-PG)
 4-7, 12-15, 19-22, 21-24, 26-29 ต.ค. 61
 1-4, 8-11, 15-18, 22-25, 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61
 7-10, 8-11, 14-17, 20-23 ธ.ค. / 29 ธ.ค. - 1 ม.ค. /30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท

  
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (GO1DAD-PG001)
 เดินทาง : 28 ก.ย. - 01 ต.ค. 61
 เดินทาง : 05-08, 12-15 ต.ค. 61
 เดินทาง : 02-05, 09-12, 16-19, 23-26 พ.ย. / 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 07-10, 14-17, 21-24, 28-31 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 12,900  บาท

 
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน ซุปตาร์ บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (PG02)
 เดินทาง : 17-20, 24-27 ต.ค.61
 เดินทาง : 3-6, 14-17, 21-24 พ.ย.61
 เดินทาง :12-15, 18-21, 23-26 ธ.ค.61 

ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท

  
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน ซุปตาร์บานาฮิลล์ภาค 3  4วัน 3คืน (PG04)
พักบานาฮิลล์ 1 คืน
 เดินทาง : 6-9, 7-10, 12-15, 13-16, 20-23, 27-30 พ.ย. 61
 เดินทาง : 3-6, 4-7, 17-20 ธ.ค. 61
 

ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท

  
ทัวร์เวียดนามกลาง บาน่าฮิลล์ นั่งเรือกระด้ง + รถซิโค่ล 4วัน 3คืน (VN081-FD)
 เดินทาง : 02-05, 05-08, 09-12, 16-19, 23-26, 26-29 ต.ค. / 30 ต.ค. - 02 พ.ย. 61
 เดินทาง : 02-05, 06-09, 09-12, 13-16, 16-19, 20-23, 27-30 พ.ย. 61
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 04-07, 11-14, 18-21, 22-25, 25-28 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 11-14, 15-18, 18-21, 22-25, 25-28 ม.ค. / 29 ม.ค. - 01 ก.พ. 62
 เดินทาง : 05-08, 08-11, 12-15, 14-17, 16-19, 19-22, 22-25 ก.พ. 62
 เดินทาง : 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 62
 เดินทาง : 01-04, 05-08, 08-11, 12-15, 15-18, 19-22, 22-25, 26-29 มี.ค. 62
 เดินทาง : 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์ดานัง เว้ ฮอยอัน 4วัน 3คืน (พักบานาฮิลล์ 1คืน)  DAD06-FD
 เดินทาง : 15-18, 22-25 พ.ย. 61
 เดินทาง : 15-18 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 17-20, 24-27 ม.ค. / 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 62
 เดินทาง : 28-31 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท

ทัวร์เวียดนามกลาง  เว้ ดานัง ฮอยอัน ซุปตาร์บานาฮิลล์ ภาค 2 4วัน 3คืน(PG03)
 เดินทาง : 13 – 16 ตุลาคม 2561
 เดินทาง : 10 – 13, 24 - 27 พฤศจิกายน 2561
 เดินทาง : 1 – 4, 15 - 18  ธันวาคม 2561

ราคาเริ่มต้น :14,888 บาท

 
ทัวร์ดานัง เว้ ฮอยอัน 4วัน 3คืน (พักบานาฮิลล์ 1คืน)  DAD05-PG
 เดินทาง : 2-5, 9-12, 16-19, 23-26 พ.ย. 61
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61
 

ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท