0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

เวียดนามกลาง

ทัวร์เวียดนามเหนือ

ทัวร์เวียดนามกลาง

ทัวร์เวียดนามใต้

 
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง บาน่าฮิลล์ 3วัน2คืน (VZ32-C02)
 เดินทาง : 1-3, 2-4, 3-5, 5-7, 6-8, 7-9, 9-11, 10-12, 15-17, 17-19, 18-20 เม.ย.62
 เดินทาง : 19-21, 20-22, 21-23, 22-24, 23-25, 24-26, 25-27, 26-28, 28-30 เม.ย.62
 เดินทาง : 29 เม.ย.-1 พ.ค. 62
 เดินทาง : 30 เม.ย.-2 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 7,997 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์  4วัน 3คืน (VZ43-A01)
 เดินทาง : 26-29 มี.ค.62

ราคาเริ่มต้น : 11,987  บาท

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอนอัน บานาฮิลล์ 4วัน3คืน (VZ93)
 เดินทาง :  7-10, 14-17, 16-19, 21-24, 23-26 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,988 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (VZ-PVN35)
 เดินทาง : 8-11, 14-17, 15-18, 16-19 มี.ค. 62
 เดินทาง : 17-20, 18-21, 21-24, 25-28 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์เวียดนาม GO ON BANA HILLS พักบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (BZDAD15-VZ)
 เดินทาง : 16-19 มี.ค. 62
 เดินทาง : 21-24, 22-25, 23-26, 37-30 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์ดานัง ฮอยอัน เว้ (พักบาน่าฮิลล์) 4วัน 3คืน (VZD5) 
 เดินทาง : 24-27 เม.ย. 62
 เดินทาง : 8-11, 10-13, 15-18, 17-20, 24-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 4-7, 11-14, 18-21, 25-28 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 5-8 ชมยิงพลุ 10-13, 14-17, 24-27, 26-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 2-5, 7-10, 9-12, 14-17, 16-19, 21-24, 23-26, 28-31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 4-7, 6-9, 11-14, 13-16, 18-21, 20-23, 25-28 ก.ย. 62
 เดินทาง : 2-5, 4-7, 9-12, 11-14, 16-19, 18-21, 23-26 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,899 บาท
ทัวร์ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (VZD4)
 เดินทาง : 4-7, 5-8, 11-14, 12-15, 14-17, 15-18, 16-19, 25-28, 26-29, 28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62
 เดินทาง : 2-5, 3-6, 9-12, 10-13, 14-17, 23-26, 24-27 ก.ค. 62
 เดินทาง : 1-4, 6-9, 7-10, 13-16, 14-17, 20-23, 21-24, 23-26, 27-30, 28-31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 3-6, 4-7, 6-9, 10-13, 11-14, 17-20, 18-21, 20-23, 24-27, 25-28 ก.ย. 62
 เดินทาง : 4-7, 9-12, 10-13, 13-16, 15-18, 22-25, 23-26, 29 ต.ค. - 1 พ.ย., 31ต.ค. - 3 พ.ย. 62 
ราคาเริ่มต้น : 10,899 บาท
ทัวร์EASY DAZZING BANA HILL V.2 4วัน 3คืน  (VZ) พักบานาฮลล์
 เดินทาง :1-4, 3-6, 8-11, 9-12, 19-22, 22-25, 23-26, 24-27, 25- 28 เม.ย. 62
 เดินทาง :8-11, 22-25 พ.ค. 62
 เดินทาง :6-9, 13-16, 20-23, 27-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง :4-7, 11-14, 18-21, 25-28 ก.ค. 62
 เดินทาง :1-4, 8-11, 15-18, 22-25 ส.ค. 62
 เดินทาง :5-9, 12-15, 19-22, 26-29 ก.ย. 62
 เดินทาง :3-6, 10-13, 17-20 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
ทัวร์ซุปตาร์ บาาฮิลล์จักรพรรดิ ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์1คืน 4วัน3คืน (ZV01)
 เดินทาง : 23-26, 27-30 28-31 มี.ค. 62
 เดินทาง : 29 มี.ค. – 1 เม.ย. 62                           
 เดินทาง : 30 มี.ค. – 2 เม.ย. 62                                                 

ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท

ทัวร์เวียดนามกลาง ซุปตาร์ บานาฮิลล์จักรพรรดิ์ ภาค2  4วัน 3คืน (VZ05)
 เดินทาง : 23-26, 24-27 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์เวียดนามลาง ซุปตาร์บานาฮิลล์จักรพรรดิ (พักบานาฮิลล์) ภาค3  4วัน3คืน (VZ06)
 เดินทาง : 1-4, 2-5, 3-6, 4-7, 8-11, 9-12, 10-13, 17-20, 19-22 เม.ย.62 
 เดินทาง : 20-23, 21-24, 22-25, 24-27, 26-29 เม.ย.62
 เดินทาง : 29 เม.ย.- 2 พ.ค.62 // 30  เม.ย.-3 พ.ค.62
 เดินทาง : 2-5, 3-6, 4-7, 2-8, 8-11, 9-12, 10-13, 11-14, 12-15 พ.ค.62
 เดินทาง : 13-16, 14-17, 19-22, 20-23, 21-24, 22-25 พ.ค.
 เดินทาง : 23-26, 24-27, 25-28, 26-29, 27-30, 28-31 พ.ค.62
 เดินทาง : 29 พ.ค. – 1 มิ.ย.62, 30 พ.ค. – 2  มิ.ย.62, 31 พ.ค. – 3 มิ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์ดานัง เว้ ฮอยอัน 4วัน 3คืน (พักบานาฮิลล์ 1คืน)  (PVN34-VZ)
 เดินทาง : 9-12, 14-17, 15-18, 16-19, 18-21, 21-24, 23-26, 26-29 มี.ค. 62
 เดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2562

ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน โอ้โห..บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (DAD18-FD)
 เดินทาง : 13-16, 16-19,17-20 มี.ค 62
 เดินทาง : 20-23, 21-24, 23-26, 27-30, 30 มี.ค. – 2 เม.ย. 62
 เดินทาง : 3-6, 4-7, 7-10, 10-13, 11-14, 17-20 เม.ย. 62
 เดินทาง : 20-23, 24-27, 25-28, 27-30, 28 เม.ย. – 1 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์ดานัง เว้ ฮอยอัน สาวงาม บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (ZDAD19-VZ)
 เดินทาง : 4-7, 5-8, 14-17, 18-21, 25-28 เม.ย. 62
 เดินทาง : 9-12, 16-19, 17-20, 23-26, 24-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 30 พ.ค. - 2 มิ.ย. , 31 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 6-9, 7-10, 13-16, 14-17, 20-23, 22-24, 27-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (WH03-FD)
 เดินทาง : 08-11, 09-12, 15-18, 16-19, 22-25, 23-26 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 11,500 บาท

ทัวร์เวียดนาม EASY ELEGANCE IN BANA HILL 4วัน 3คืน (VZ)
 เดินทาง : 07-10, 10-13, 14-17 มี.ค. 62
 เดินทาง : 17-20, 21-24, 24-27, 27-30 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์มหัศจรรย์ บานาฮิลล์ พักบนบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (VN081-VZ)
 เดินทาง : 14-17, 15-18, 18-21, 25-28, 26-29 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ พักบาน่าฮิลล์ 3วัน 2คืน (VN008-FD)
 เดินทาง : 12-14, 19-21, 26-28 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (VN083-VZ)
 เดินทาง : 15-18, 22-25 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์มหัศจรรย์ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (VN83-FD)
 เดินทาง : 29 มี.ค. - 1 เม.ย. 62
 เดินทาง : 5-8, 6-9(จักรี), 10-13, 11-14, 12-15, 13-16, 14-17, 15-18 เม.ย. 62 (สงกรานต์)
 เดินทาง : 19-22, 20-23, 26-29, 27-30, 28 เม.ย. - 1 พ.ค. 62
 เดินทาง : 3-6, 4-7, 10-13, 11-14, 17-20, 18-21(วิสาขบูชา), 24-27, 25-28 พ.ค. 62
 เดินทาง : 31 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์มหัศจรรย์ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (VN83-PG)
 เดินทาง : 1-4, 2-5, 7-10, 8-11, 9-12, 14-17, 15-18, 16-19, 21-24, 22-25  มี.ค. 62
 เดินทาง : 23-26, 28-31, 29 มี.ค. - 1 เม.ย. 62
 เดินทาง : 4-7, 5-8, 6-9(จักรี), 11-14, 12-15, 13-16, 14-17(สงกรานต์), 18-21, 19-22, 20-23  เม.ย. 62
 เดินทาง : 25-28, 26-29, 27-30, 28 เม.ย. - 1 พ.ค. 62
 เดินทาง : 1-4, 2-5, 3-6, 10-13, 11-14, 17-20, 18-21(วิสาขบูชา), 24-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 25-28, 31 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
 
ทัวร์เวียดนามกลาง EASY IMPREESSIONS HOI AN BANA HILL 4วัน 3คืน (VZ)
 เดินทาง : 02-05, 04-07, 05-08, 06-09, 07-10, 11-14, 12-15, 21-24 เม.ย. 62
 เดินทาง : 28 เม.ย. - 01 พ.ค. / 30 เม.ย. - 03 พ.ค. 62
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22, 26-29 พ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ค. - 01 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์MERRY IN BANA HILLs (พักบนบาน่าฮิลล์) 4วัน 3คืน (DAD09-VZ)
 เดินทาง : 21-24, 22-25, 23-26, 24-27, 27-30 มี.ค. 62
 เดินทาง : 29 มี.ค. - 1 เม.ย. / 30 มี.ค. - 2 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท

ทัวร์ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลส์ 4วัน 3คืน (DAD03-FD)
 เดินทาง :  14-17, 21-24  มีนาคม  62

ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท

ทัวร์ดานัง ฮอยอัน 3วัน 2คืน พักบานาฮิลล์  (ฺBZDAD10-PG)
 เดินทาง : 16-18, 23-25 มี.ค. 62
 

ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท

ทัวร์เว้ ดานัง ฮอยอัน (พักบานาฮิล) 4วัน 3คืน (VZ90) 
 เดินทาง : 17-20, 21-24, 24-27 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง โปรนี้ดีที่ดานัง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน3คืน (VN08-FD)
 เดินทาง : 8-11, 15-18, 19-22  มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์มหัศจรรย์ บานาฮิลล์ (พักบานาฮิลล์) ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน (VN082-FD) 
 เดินทาง : 10-13, 17-20, 22-25  มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม สงกรานต์ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน3คืน (PVN31-VZ)
 เดินทาง : 9-12, 10-13, 11-14, 12-15 เม.ย. 62
 เดินทาง : 13-16, 14-17, 15-18 เม.ย. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ HOI AN 4วัน 3คืน (VN083-PG)
 เดินทาง : 21-24, 28-30 มี.ค. 62
 เดินทาง : 05-08, 11-14, 12-15, 13-16, 14-17, 18-21, 27-30 เม.ย. 62
 เดินทาง : 17-20 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (DAD13-FD)
 เดินทาง : 4-7, 12-15 เม.ย. 62 (สงกรานต์)
 เดินทาง : 9-12, 24-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 13-16, 20-23 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 13-16 ก.ค. 62
 เดินทาง : 8-11 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ 4วัน3คืน (DAD16-PG)
 เดินทาง : มีนาคม 62
 เดินทาง : เมษายน 62
 เดินทาง : พฤษภาคม 62
 เดินทาง : มิถุนายน 62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
 
ทัวร์ดานัง ฮอยอัน เว้ ไฮโซ บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน พักบานาฮิลล์ (ZDAD17-PG)
 เดินทาง : 4-7, 5-8, 14-17, 18-21, 25-28 เม.ย. 62
 เดินทาง : 9-12, 16-19, 17-20, 23-26, 24-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 30 พ.ค. - 2 มิ.ย., 31 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 6-9, 7-10, 13-16, 14-17, 20-23, 21-24, 27-30, 28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์ดานัง ฮอยอัน เว้ สาวฮอต บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (ZDAD20-FD)
 เดินทาง : 8-11, 9-12, 11-14, 15-18, 16-19, 22-25, 23-26, 26-29 พ.ค. 62
 เดินทาง : 1-4, 8-11, 15-18, 22-25, 29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 62
 เดินทาง : 6-9, 20-23, 29 ก.ค. - 1 ส.ค. 62
 เดินทาง : 30 ก.ค. - 2 ส.ค. , 31 ก.ค. - 3 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ซุปตาร์ บาน่าฮิลล์  4วัน 3คืน (PG07)
 พักบานาฮิลล์ 2คืน
 เดินทาง : 19-22, 23-26 25-28 มี.ค. 62
 เดินทาง : 31 มี.ค. - 3 เม.ย. 62
 เดินทาง : 2-5, 20-23, 22-25 เม.ย. 62
 เดินทาง : 29 เม.ย. - 2 พ.ค. 62
 เดินทาง : 2-5, 4-7, 6-9, 8-11, 14-17, 16-19, 18-21, 20-23, 22-25 พ.ค. 62
 เดินทาง : 26-29, 28-31 /30 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (VN081-FD)
 เดินทาง : 08-11, 12-15, 15-18, 19-22, 22-25, 26-29 มี.ค. 62
 เดินทาง : 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ BANA HILLS 4วัน 3คืน (VN081-PG)
 เดินทาง : 23-26 มี.ค.62
 เดินทาง : 04-07, 14-17, 25-28, 26-29 เม.ย. 62
 เดินทาง : 10-13, 11-14, 17-20, 18-21, 24-27 พ.ค.62
 เดินทาง : 31 พ.ค. - 03 มิ.ย.62
 เดินทาง : 07-10, 14-17, 21-24 มิ.ย.62
 เดินทาง : 28 มิ.ย. - 01 ก.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์ดานัง เว้ ฮอยอัน 4วัน 3คืน (พักบานาฮิลล์ 1คืน)  DAD06-FD
 เดินทาง : 28-31 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท

ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ออนเซ็น ซุปตาร์ท้าหนาว  4วัน3คืน(PG08)
 เดินทาง : 12-15, 16-19, 18-21 มี.ค. 62
 เดินทาง : 1-4, 3-6, 21-24 เม.ย. 62
 เดินทาง : 9-12 พ.ค. 62                      
 เดินทาง : 30 เม.ย. - 3 พ.ค. 62
 เดินทาง : 5-8, 11-14, 15-18, 21-24, 23-26, 25-28, 27-30 พ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ค. - 1 มิ.ย. 62 

ราคาเริ่มต้น :14,888 บาท

ทัวร์เวียดนามกลาง สงกรานต์ 4วัน 3คืน (VZ)
 เดินทาง : 13-16 เม.ย. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 15,899 บาท
ทัวร์มหัศจรรย์ เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (VN08-VZ)
 เดินทาง : 11-14 เมษายน 62 (สงกรานต์)
 
ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม สงกรานต์ ภาค2 6วัน 3คืน  (DD04)
 เดินทาง : 12-17 เมษายน 62
 เดินทาง : 13-18 เมษายน 62
ราคาเริ่มต้น : 18,888 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง  ซุปตาร์ บานาฮิลล์สงกรานต์ 6วัน3คืน (DD03)
 เดินทาง : 12-17 เมษายน 2562                       
 เดินทาง : 13-18 เมษายน 2562  
* วันสงกรานต์ 62                     

ราคาเริ่มต้น : 19,888 บาท

ทัวร์เวีดนามกลาง สงกรานต์ พักบานาฮิลล์  4วัน3คืน (PVN38-VZ)
 เดินทาง : 12-15 เมษายน 2562
 เดินทาง : 13-16 เมษายน 2562
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท