0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ไต้หวัน

 
ทัวร์ไต้หวัน จัดเต็มไทเป 4วัน2คืน (XW-TPE04)
 เดินทาง : 20-22, 23-25, 25-27, ก.ค. / 30 ก.ค. - 1 ส.ค. 62
 เดินทาง : 2-5, 5-8, 16-19, 19-22, 23-26, 26-29, 30 ส.ค. - 2 ก.ย. 62
 เดินทาง : 2-5, 6-9, 9-12, 13-16, 16-19, 20-23, 23-26, 27-30 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง 3วัน 2คืน (FJFS06-VZ)
 เดินทาง : 23-25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 06-08, 27-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 04-06, 12-14, 25-27 ต.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน WOW เหย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 4วัน2คืน (SL)
 เดินทาง : 13-16, 27-30 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,455 บาท
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน2คืน  (SL)
 เดินทาง : 20-23, 25-28 ก.ค. 62
 เดินทาง : 8-11, 23-26 ส.ค. 62
 เดินทาง : 07-10, 14-17, 21-24 ก.ย. 62
 เดินทาง : 28 ก.ย. -01ต.ค. 62
 เดินทาง : 02-05, 06-09, 09-12, 11-14 ต.ค. 62
 เดินทาง : 16-19, 26-29 ต.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 10,555 บาท
ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น WOW WOW WOW 3วัน 2คืน (GQ1TPE-XW001)
 เดินทาง : 19-21, 22-24, 24-26 ก.ค.62 >> 9,999 บ.
 เดินทาง : 26-28, 29-31 ก.ค.62
 เดินทาง : 31 ก.ค.-02 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN EASY 4วัน 3คืน (GQ1TPE-XW003)
 เดินทาง : 18-21, 19-22, 21-24, 22-25, 25-28, 26-29, 28-31 ก.ค. 62 
 เดินทาง : 29 ก.ค. - 01 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,111 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน(XW-T36)
 เดินทาง : 01-05, 03-07, 04-08, 07-11, 08-12, 10-14, 11-15, 14-18, 15-19 ส.ค.62
 เดินทาง : 17-21, 18-22, 21-25, 22-26, 24-28, 25-29 ส.ค. 62
 เดินทาง : 28 ส.ค.-1ก.ย.62
 เดินทาง : 29 ส.ค.-2ก.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน (XW-T36)
 เดินทาง : 31 ส.ค. - 4 ก.ย. 62
 เดินทาง : 1-5, 4-8, 5-9, 7-11, 8-12, 11-15, 12-16, 14-18, 15-19, 18-22, 19-23 ก.ย. 62
 เดินทาง : 21-25, 22-26, 25-29, 26-30, 28 ก.ย. - 2 ต.ค., 29 ก.ย. - 3 ต.ค. 62
 เดินทาง : 2-6, 3-7, 5-9, 6-10, 9-13, 10-14, 12-16, 13-17, 16-20, 17-21, 19-23 ต.ค. 62
 เดินทาง : 20-24, 30 ต.ค. - 3 พ.ย. 62
 เดินทาง : 1-5, 6-10, 8-12, 13-17, 15-19, 20-24, 22-26, 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. , 29 พ.ย. -3 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 4-8, 6-10, 11-15, 13-17, 18-22, 20-24, 25-29, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 1-5, 3-7, 8-12, 10-14, 15-19, 17-21 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน (XW01)
 เดินทาง : 20-23, 27-30 ก.ค. 62
 เดินทาง : 03-06, 10-13, 17-20, 24-27 ส.ค. 62
 เดินทาง : 31 ส.ค.-03 ก.ย. 62
 เดินทาง : 07-10, 14-17, 21-24 ก.ย. 62
 เดินทาง : 28 กย. -01 ต.ค. 62
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,899 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา (XW02)
 เดินทาง : 02-06, 09-13, 16-20, 23-27 ส.ค. 62  **วันแม่** 
 เดินทาง : 30 ส.ค.-03 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย.-01 ต.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22 ต.ค. 62   **วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙**                                                                                
ราคาเริ่มต้น : 11,899 บาท
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER 4วัน 3คืน (S04-IT)
 เดินทาง : กรกฎาคม 62
 เดินทาง : สิงหาคม 62
 เดินทาง : กันยายน 62
 เดินทาง : ตุลาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน LOVER TAIWAN หมู่บ้านสายรุ้ง 5วัน3คืน (SL)
 เดินทาง : 09-13, 16-20 ส.ค. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค. -3 ก.ย. 62
 เดินทาง : 05-09, 12-16 ก.ย. 62
 เดินทาง : 03-07, 13-17 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,222 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวงาน WORLD FLORA EXPOSITION LOVER TAIWAN  5วัน3คืน (SL)
 เดินทาง : 09-13, 16-20, 30 ส.ค. - 3 ก.ย. 62
 เดินทาง : 05-09, 12-16 ก.ย. 62
 เดินทาง : 03-07, 13-17 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,222 บาท
ทัวร์ไต้หวัน Highlight 5วัน 3คืน (SL)
 เดินทาง : 26-30 ก.ค. 62 ลดราคา>> 13,999.-
 เดินทาง : 3-7, 17-21, 24-28 ต.ค. , 31 ต.ค. - 4 พ.ย. 62
 เดินทาง : 7-11, 14-18, 21-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 6-10, 12-16, 13-17, 19-23, 20-24, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 (ปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 12,777 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทราTaiwan Special 4วัน3คืน (XW-T37)
 เดินทาง : 19-22 ก.ค.62
 เดินทาง : 26-29 ก.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ไทเป-ไทจง 4วัน 3คืน (PTW11-VZ)
 เดินทาง : 16-19 ส.ค.2562
 เดินทาง : 30 ส.ค.-2 ก.ย.2562
 เดินทาง : 20-23 ก.ย.2562
 เดินทาง : 11-14, 18-21 ต.ค.2562
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป โคโยตี้  5วัน 3คืน (SL)
 เดินทาง : 11-15, 25-29 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติเย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น 3วัน2คืน
(FD32-A02)
 เดินทาง : 19-21, 21-23, 26-28, 28-30 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป 5วัน 3คืน (XW-ZTPE02)
 เดินทาง : 20-23, 21-24, 23-26, 26-29, 27-30 ก.ค. 62
 เดินทาง : 02-06, 03-07, 05-09, 08-12, 09-13, 10-14, 12-16, 16-20 ส.ค. 62
 เดินทาง : 17-21, 19-23, 23-27, 24-28, 26-30 ส.ค. / 30 ส.ค. - 03 ก.ย. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 06-10, 07-11, 09-13, 13-17, 14-18, 20-24 ก.ย. 62
 เดินทาง : 21-25, 23-27 ก.ย. / 27 ก.ย. - 01 ต.ค. / 28 ก.ย. - 02 ต.ค. 62
 เดินทาง : 02-06, 03-07, 09-13, 10-14, 12-16, 16-20, 17-21, 19-23, 20-24 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI TAICHUNG 4วัน 3คืน (TPE006-VZ)
 เดินทาง : 21-24, 28-31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 4-7, 18-21 ก.ย. 62
 เดินทาง : 2-5 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานอาลีซาน 4วัน3คืน (PTW12-VZ)
 เดินทาง : 26-29 ก.ค.2562
 เดินทาง : 09-12, 23-26 ส.ค. 62
 เดินทาง : 06-09, 27-30, 04-07, 23-26, 25-28 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น กระเช้าเมาคง 4วัน 3คืน (IT-TPE01)
 เดินทาง : 19-22, 20-23, 25-28 ก.ค. 62
 เดินทาง : 1-4, 3-6, 8-11, 16-19, 22-25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค. – 2 ก.ย. 62 // 31 ส.ค. – 3 ก.ย. 62
 เดินทาง : 6-9, 13-16, 21-24, 27-30 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาร์ตตัวแม่ แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 5วัน3คืน (AZTPE34-SL)
 เดินทาง : 25-29 กรกฎาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4วัน3คืน (VZRMQ01)
 เดินทาง : 19-22, 24-27 ก.ค. 62 
 เดินทาง : 2-5, 9-12, 11-14, 16-19 ส.ค. 62 >>> วันแม่
 เดินทาง : 30 ส.ค. – 2 ก.ย. 62
 เดินทาง : 4-7, 18-21 ก.ย. 62
 เดินทาง : 2-5, 6-9, 13-16, 16-19, 18-21, ต.ค. 62 >>> วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
 เดินทาง : 20-23, 23-26 ต.ค. 62 >>> วันปิยมหาราช
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป 4วัน 3คืน (CI-ZTPE32)
 เดินทาง : 25-28 ก.ค. 62
 เดินทาง : 02-05, 08-11, 09-12, 15-18, 22-25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 29 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22, 26-29 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์ใต้หวัน หนานโถว เจียจี๋ ไทจง ไทเป 6วัน4คืน XW(ZTPE01)
 เดินทาง : 07-12, 21-26 ส.ค. 62
 เดินทาง : 11-16, 25-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 02-07, 09-14, 19-24, 22-27 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน สุดฟิน..เที่ยว กิน ชิม ช้อป 5วัน 4คืน (TPE TG03C)
 เดินทาง : 10-14 ส.ค. 62
 เดินทาง : 21-25 ก.ย. 62
 เดินทาง : 12-16, 23-27 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 21,990 บาท
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี๋ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน 7วัน5คืน (ZTPE03)
 เดินทาง : 23-29, 25-31 ก.ค. 62
 เดินทาง : 06-12, 08-14, 20-26, 10-16 ก.ย. 62
 เดินทาง : 24-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 08-14, 10-16, 17-23 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท


 
ไต้หวันอาลีซัน
  
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน สุริยันจันทรา 5วัน 3คืน (XW004)
 เดินทาง : 1-5, 3-7, 4-8, 7-11, 10-14, 11-15, 14-18, 15-19, 17-21 ส.ค. 62
 เดินทาง : 18-22, 21-25, 22-26, 24-28, 25-29 ส.ค. 62
 เดินทาง : 28 ส.ค. - 1 ก.ย., 29 ส.ค. - 2 ก.ย. , 31 ส.ค. - 4 ก.ย. 62
 เดินทาง : 1-5, 4-8, 5-9, 7-11, 8-12, 11-15, 12-16, 14-18, 15-19 ก.ย. 62
 เดินทาง : 18-22, 19-23, 21-25, 22-26, 25-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 28 ก.ย. - 2 ต.ค. , 29 ก.ย. - 3 ต.ค. 62
 เดินทาง : 2-6, 3-7, 6-10, 9-13, 10-14, 12-16, 19-23 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน Signature มหัศจรรย์อาลีซาน 5วัน 3คืน (SL)
 เดินทาง : 19-23, 26-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 4-8, 12-16, 17-21, 24-28 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง 5วัน 3 คืน (S07-TPE)
 เดินทาง : 19-23, 25-29, 26 – 30, 27 – 31 ก.ค. 62
 เดินทาง : 28 ก.ค. - 01 ส.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 08-12, 15-19 ส.ค. 62
 เดินทาง : 29 ส.ค. - 02 ก.ย. 62
 เดินทาง : 05-09, 12-16, 19-23 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ด.ย. - 01 ต.ค. 62
 เดินทาง : 03-07, 04-08, 10-14, 11-15, 12-16 ต.ค. 62
 เดินทาง : 13-17, 17-20, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซาน 4วัน 3คืน (PTW12-VZ) 
 เดินทาง : 9-12, 23-26, ส.ค. 62
 เดินทาง : 6-9, 27-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 4-7, 23-26, 25-28 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน Around เที่ยวครบสูตร 6วัน 4คืน (SL)
 เดินทาง : 24-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 7-12 ส.ค. 62
 เดินทาง : 2-7, 9-14, 16-21, 18-23, 23-28 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,555 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง  เกาสง อาหลีซาน ตึกไทเป  5วัน 4คืน (VZRMQ02)
 เดินทาง : 27-31 ก.ค. 62
 เดินทาง : 3-7, 10-14, 17-21, 24-28 ส.ค. 62
 เดินทาง : 28 ก.ย. – 2 ต.ค. 62
 เดินทาง : 5-9, 19-23, 26-30 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 4วัน 3คืน (CI-ZTPE31)
 เดินทาง : 24-27, 26-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 03-06, 08-11, 22-25, 24-27 ส.ค. 62
 เดินทาง : 29 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน Professional เที่ยวครบสูตร 6วัน 4คืน (SL)
 เดินทาง : 24-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 07-12 ส.ค. 62
 เดินทาง : 01-06, 05-10, 10-15, 19-24, 22-27, 25-30 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน 5วัน 4คืน (TPE07-VZ)
 เดินทาง : 20-24, 27-31 ก.ค.62
 เดินทาง : 03-07, 10-14, 24-28 ส.ค. , 31 ส.ค.62 -04 ก.ย.62
 เดินทาง : 04-08, 07-11, 11-15, 14-18 ก.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท
ทัวร์ใต้หวัน อุทยานอาลีซาน T-DED TAIWAN WONDERFUL 5วัน4คืน BR(ZTPE55)
 เดินทาง : 24-28 ตุลาคม 62
 เดินทาง : 07-11 พฤศจิกายน 62
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน 3 อุทยาน อาลีซาน ทาโรโกะ เหย๋หลิ่ว 6วัน 4คืน (SL)
 เดินทาง : 08-13, 15-20, 18-23, 20-25 ต.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 17,555 บาท
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 4วัน 3คืน (ZTPE20)
 เดินทาง : 11-14, 25-28 ก.ค. 62
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 09-12 ส.ค. 62
 เดินทาง : 05-08, 19-22 ก.ย. 62
 เดินทาง : 05-08, 10-13, 12-15, 17-20, 19-22, 20-23, 24-27, 25-28, 26-29 ต.ค.62
 เดินทาง : 02-05, 07-10, 09-12, 14-17,16-19, 21-24, 23-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 05-08, 07-10, 12-15, 14-17, 19-22, 21-24, 26-29 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
 
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน อาลีซาน เหย่หลิ่ว ตึกไทเป 101 4วัน3คืน TG (BT-TPE01)
 เดินทาง : 05-08 ก.ค. 62 
 เดินทาง : 19-22 ก.ค. 62 
 เดินทาง : 09-12, 23-26 ส.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 21,900  บาท
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน หนานโถว เจียอี้ ไทจง 5วัน 4คืน (ZTPE21)
 เดินทาง : 17-21, 24-28 ก.ค. 62
 เดินทาง : 07-11, 09-13, 21-25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 06-10, 20-24 ก.ย. 62
 เดินทาง : 02-06, 04-08, 09-13, 11-15, 18-22, 23-27, 25-29,26-30 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 06-10, 08-12, 13-17, 15-19, 20-24, 22-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 07-11, 13-17, 18-22, 20-24, 25-29 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 24,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน เย่หลิว 5วัน 4คืน (PTW22-TG)
 เดินทาง : 13-17, 26-30 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 24,999 บาท
 
ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน อาบนํ้าแร่ ซุปตาร์ หม้อรวม (TPE01-TG)
 เดินทาง : 12-16 ต.ค. 62  **วันคล้ายวันสวรรคต ร.9**
 เดินทาง : 19-23, 23-27 ต.ค. 62  **วันปิยมหาราช**
ราคาเริ่มต้น : 25,888 บาท