0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ไต้หวัน

 
ทัวร์ไต้หวัน WOW WOW สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี อุทยานเหย่หลิ่ว  (SL)
 เดินทาง : 11-14, 18-21, 25-28 พ.ย. 61
 เดินทาง : 16-19 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

    
ทัวร์WOW ไต้หวัน อุทยานเหย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น 4วัน 2คืน (SL)
 เดินทาง : 27-31  ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 11,111 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ปลื้มปริ่ม แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้อง 4วัน 3คืน (FJLS03-IT)
 เดินทาง : 28 ก.ย. - 1 ต.ค. 61
 เดินทาง : 4-7, 5-8, 12-15, 18-21 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท

   
ทัวร์ไต้หวัน สิงโต คำราม 5วัน 3คืน (FJLS01-SL)
 เดินทาง : 26-30 ก.ย. 61
 เดินทาง : 3-7, 4-8 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท

ทัวร์ไต้หวันโดนใจ ผิงซี หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน 4วัน 3คืน (TPE24-CI)
 เดินทาง : 21-24, 28 ก.ย. - 1 ต.ค. 61
 

ราคาเริ่มต้น : 12,777 บาท

  
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิว กระเช้าเมาคง 4วัน 3คืน (IT98)
 เดินทาง : 13-16 ก.ย. 61 >>ลดราคา 12,888.-
 เดินทาง : 27-30 ก.ย. 61
 เดินทาง : 4-7, 11-14, 18-21 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผงซี 5วัน 3คืน (T30)
 เดินทาง : 9-13 ก.ย. 61 >>ลดราคา 11,888.-
 เดินทาง : 12-16 ก.ย. 61 >>ลดราคา 12,888.-

ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง 5วัน 3คืน (T29)
 เดินทาง : 7-11 ก.ย. 61 >>ลดราคา 12,888.-

ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท

 
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI ปล่อยโคมผิงซี 4วัน 2คืน (SL-TPE08)
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 15-18, 22-25 พ.ย. 61
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 06-09, 13-16, 21-24, 27-30 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 03-06, 10-13, 17-20, 24-27 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน อาร์ตตัวพ่อ 5วัน 3คืน (TPE05)
 เดินทาง : 15-19, 18-22 ก.ย. 61 >>ลดราคา 11,999.-
 เดินทาง : 25-29 ก.ย. 61

ราคาเริ่มต้น : 12,987 บาท

  
ทัวร์ไต้หวัน ปังเวอร์ หมู่บ้านสายรุ้ง จิ่วเฟิ่น 4วัน 3คืน (FJLM01-CI)
 เดินทาง : 13-16, 27-30 ก.ย. 61
 เดินทาง : 4-7, 5-8, 18-21 ต.ค. 61
 เดินทาง : 1-4, 8-11, 15-18, 22-25, 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 6-9, 13-16, 20-23 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 13,555 บาท

 
ทัวร์ไต้หวัน No. One  ไทเป จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมลอยผิงซี 5วัน 3คืน (T33-XW)
 เดินทาง : พฤศจิกายน 61
 เดินทาง : ธันวาคม 61
 เดินทาง : มกราคม 62
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 62

ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน อาร์ตตัวแม่ 5วัน 3คืน (TPE31-SL)
 เดินทาง : 16-20, 23-27 ก.ย. 61
 เดินทาง : 30 ก.ย. - 4 ต.ค. 61
 เดินทาง : 7-11, 14-18, 21-25 , 28 ต.ค. - 1 พ.ย. 61

ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป Very Good 5วัน 3คืน (T26-XW)
 เดินทาง : 16-20, 19-23, 23-27, 26-30, 30 ก.ย.- 4 ต.ค. 61
 เดินทาง : 3-7, 10-14ล 14-18, 21-25, 22-26 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 13,988 บาท

     
ทัวร์ไต้หวัน COYOTE ไทจง ไทเป 5วัน 3คืน (SL)
 เดินทาง : ตุลาคม 61
 เดินทาง : พฤศจิกายน 61
 เดินทาง : ธันวาคม 61
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62 / 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 62 / 31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 62
 เดินทาง : 1-5 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน T-DED LOVE STRUCK 5วัน 3คืน (TPE33-SL)
 เดินทาง : ตุลาคม 61
 เดินทาง : พฤศจิกายน 61
 เดินทาง : ธันวาคม 61
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62 / 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62 / 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท

 
ทัวร์ไต้หวัน ช้อป ชิม ชิว 4วัน 3คืน (IT01)
 เดินทาง : 26-29 ต.ค. 61
 เดินทาง : 03-06, 17-20 พ.ย. 61
 เดินทาง : 27-30 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 03-06, 04-07, 05-08, 11-14, 12-15, 18-21, 19-22 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมผิงซี 5วัน 3คืน (TPE002-SL)
 เดินทาง : 7-11, 21-25 ก.ย. 61
 เดินทาง : 9-13 ต.ค.61
 เดินทาง : 2-6, 9-13 พ.ย. / 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 14-18, 21-25 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 4-8, 11-15, 18-22, 25-29 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท

     
ทัวร์ไต้หวัน รัก...รสแซ่บ 4วัน 3คืน (TPE17-BR)
 เดินทาง : 8-11 ก.ย. 61
 เดินทาง : 11-14, 18-21 ต.ค. 61
 เดินทาง : 3-6 พ.ย. 61

ราคาเริ่มต้น : 17,777 บาท

   
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านสายรุ้ง  5วัน 4คืน (TPE14-BR)
 เดินทาง : 12-16, 20-24, 27 ก.ย. - 1 ต.ค. 61
 เดินทาง : 27-31 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 19,900 บาท

  
ทัวร์ไต้หวัน ชิงจิ้ง ลั่นเลย 4วัน 3คืน (CI)
 เดินทาง : 11-14, 20-23 ต.ค. 61
 

ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท

ไต้หวันอาลีซัน
 
ทัวร์ตะลุยไต้หวัน อาลีซาน 5วัน 3คืน (FJLS02)
 เดินทาง : 23-27 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 12,555 บาท

       
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน "อาหมวย"  5วัน 3คืน (SL)
 เดินทาง : 14-18, 21-25 พ.ย. 61
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 12-16, 19-23 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 14,777 บาท

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน โปรน้องใหม่ 5วัน 3คืน (TPE003-SL)
 เดินทาง : 28 ก.ย. - 2 ต.ค.61
 เดินทาง : 16-20 พ.ย. 61
 เดินทาง : 7-11, 14-18, 21-25 ธ.ค. / 28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62
 เดินทาง : 4-8, 11-15, 18-22, 25-29 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท

     
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน FANTASTIC 5วัน 3คืน (TPE13-BR)
 เดินทาง : 27 ก.ย. - 1 ต.ค. 61 >>ลดราคา 15,999.-

ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน T-DED BEST JOURNEY IN TAIWAN 5วัน 3คืน (XW-TPE02)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 06-10, 09-13, 11-15, 12-16, 14-18 ต.ค. 61
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 19-23, 20-24, 21-25, 23-27, 27-31 ต.ค. 61
 เดินทาง : 03-07, 10-14, 17-21, 24-28 พ.ย. 61
 เดินทาง : 08-12, 12-16, 20-24 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน 4คืน (SL-TPE04)
 เดินทาง : 19-24 ก.ย. /26 ก.ย.-1 ต.ค.61
 เดินทาง : 3-8 ต.ค. / 31 ต.ค. - 5 พ.ย. 61
 เดินทาง : 7-12, 14-19, 21-26 พ.ย. / 28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 5-10, 12-17, 26-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 9-14, 16-21 ม.ค. / 30 ม.ค. - 4 ก.พ. 62

ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ได้ใจ 4วัน 3คืน (FJLM02-CI)
 เดินทาง : 15-18, 22-25 ก.ย. / 29 ก.ย. - 2 ต.ค. 61
 เดินทาง : 6-9, 13-16, 17-20, 20-23, 25-28 ต.ค. 61
 เดินทาง : 1-4, 8-11, 22-25 พ.ย. / 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 7-10, 13-16, 20-23 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท

    
ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN DREAM DESTINATION 6วัน 4คืน (TPE03-XW)
 เดินทาง : 02-07, 05-10, 09-14, 12-17, 16-21, 19-24 ต.ค. 61
 เดินทาง : 27 ต.ค. - 01 พ.ย. 61
 เดินทาง : 02-07, 09-14, 16-21, 23-28 พ.ย. 61
 เดินทาง : 08-13, 16-21 ธ.ค. / 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เป๊ะปัง 5วัน 3คืน (FJLM04-BR)
 เดินทาง : 5-9, 12-16 ก.ย. 61
 เดินทาง : 11-15, 20-24, 31 ต.ค. - 4 พ.ย. 61
 เดินทาง : 21-25 พ.ย. 61
 เดินทาง : 26-30 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 18,555 บาท

   
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ้น  5วัน 3คืน (TPE01-BR)
 เดินทาง : 5-9 ก.ย. 61
 เดินทาง : 7-11, 14-18 พ.ย. 61
 

ราคาเริ่มต้น : 19,900 บาท

 
ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN ดี๊ดี 5วัน 3คืน (TPE52-BR)
 เดินทาง : 10-14, 20-24, 26-30 ต.ค. 61
 เดินทาง : 16-20, 21-25, 23-27 พ.ย. 61
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 02-06, 19-23, 21-25, 27-31 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 20,999 บาท

ทัวร์มนต์รักไต้หวัน อาลีซาน ทาโรโกะ เหย่หลิ่ว 7วัน 5คืน (TPE32-SL)
 เดินทาง : 24-30 ก.ย. 61
 เดินทาง : 8-14, 15-21, 22-28, 29 ต.ค. - 4 พ.ย. 61

ราคาเริ่มต้น : 21,777 บาท

 
ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN FOREVER YOUNG 7วัน 5คืน (XW-TPE04)
 เดินทาง : 13-19, 20-26 ต.ค. / 27 ต.ค. - 02 พ.ย. 61
 เดินทาง : 02-08, 09-15, 16-22 พ.ย. 61
 เดินทาง : 04-10, 17-23 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 26 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 27 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวอย่างเดียว ไม่เข้าร้าน 4วัน 3คืน (SHTGPE4-TG)
 เดินทาง : 6-9, 8-11, 13-16, 15-18 / 27-30 ก.ย. 61

ราคาเริ่มต้น : 23,999 บาท

   
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน T-DED GRAND 5วัน 4คืน (TPE10-TG)
 เดินทาง : 09-13 ก.ย. 61
 เดินทาง : 27 ก.ย.-01 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 25,900 บาท

  
ทัวร์ไต้หวัน ครบ..แบบเหนือจรดใต้ นั่งรถไฟความเร็งสูง   5 วัน 4 คืน (TPE21)
 เดินทาง : 3-7, 10-14 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 25,900 บาท

   
ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN เก๋กู๊ด 5วัน 4คืน (TPE42-TG)
เที่ยวครบ 3 อุทยาน อาลีซาน , ทาโรโกะ , เย่หลิว
 เดินทาง : 03-07, 04-08, 06-10, 11-15, 13-17, 18-22 ต.ค. 61
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 24-28, 25-29, 27-31 ต.ค. 61
 เดินทาง : 01-05, 03-07, 08-12, 10-14, 15-19, 17-21, 22-26, 24-28 พ.ย. 61
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. / 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 01-05, 06-10, 07-11, 08-12, 13-17, 15-19, 20-24, 22-26, 27-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ช่วงปีใหม่

    
ทัวร์ไต้หวัน ต้อนรับปีใหม่ 4วัน 3คืน (CI-NY04)
  เดินทาง : 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคา : 28,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ปีใหม่ COUNTDOWN สุดฟิน 5วัน 4คืน (CI-NY02) 
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคา : 29,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN NEW YEAR เที่ยวครบ 3 อุทยาน 5วัน 4คืน (CI-NY01)
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)
 

ราคา : 31,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน T-DED COUNTDOWN IN TAIWAN 4วัน 3คืน (TG-TPE43)
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคา : 31,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน T-DED HAPPY NEW YEAR IN TAIWAN 5วัน 4คืน (TG-TPE44)
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่) 
 

ราคา : 32,999 บาท

 
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN NEW YEAR 2019 นั่งรถไฟชมสวนสนอาลีซาน 5วัน 4คืน (TG-NY03)
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่) 

ราคา : 33,900 บาท