0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ไต้หวัน

 
ทัวร์ไต้หวัน ไถจง ฟลอร่า เอ็กซ์โป 3วัน 2คืน (SS02-VZ)
 เดินทาง : 17-19 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 24-26 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 31 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 8,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน WOW WOW สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี อุทยานเหย่หลิ่ว  (SL)
 เดินทาง : 18-21 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 13-16, 27-30 ม.ค. 62
 เดินทาง : 10-13, 11-14, 17-20, 24-27 ก.พ. 62
 เดินทาง : 3-6, 10-13, 17-20, 24-27, 27-30 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน อิคคิวชมจันทร์ 4วัน 2คืน (SL)
 เดินทาง : 23 - 26 ธ.ค.61
 เดินทาง : 15 - 18, 22 - 25 ม.ค.62
 เดินทาง : 29 ม.ค.- 01 ก.พ.62
 เดินทาง : 12 - 15, 19 - 22 ก.พ.62
 เดินทาง : 26 ก.พ. - 01 มี.ค.62
 เดินทาง : 05 - 08, 12 - 15, 19 - 22, 26 - 29 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,111 บาท
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI ปล่อยโคมผิงซี 4วัน2คืน (TPE08-SL)
 เดินทาง : 3-6 มกราคม 2562

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ทีเด็ด อาร์ตตัวพ่อ  5วัน 3คืน (AZTPE05-XW)
 เดินทาง : 19-23, 20-24 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62 , 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62 (ปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ปังเวอร์ หมู่บ้านสายรุ้ง จิ่วเฟิ่น 4วัน 3คืน (FJLM01-CI)
 เดินทาง : 6-9, 13-16, 20-23 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 13,555 บาท

ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง ซุปตาร์ ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า 4วัน 3คืน (VZ04)
 เดินทาง : 21-24 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 11-14 ม.ค. 62
 เดินทาง : 18-21 ม.ค. 62
 เดินทาง : 25-28 ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,888บาท
ทัวร์ไต้หวัน Feel Love 4วัน 3คืน (IT97)
 เดินทาง : 13-16, 20-23 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 17-20, 24-27 ม.ค. 62
 เดินทาง : 15-18, 23-26 ก.พ. 62
 เดินทาง : 2-5, 7-10, 15-18, 21-24 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน No. One  ไทเป จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมลอยผิงซี 5วัน 3คืน (T33-XW)
 เดินทาง : ธันวาคม 61
 เดินทาง : มกราคม 62
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 62

ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมผิงซี 5วัน 3คืน (TPE002-SL)
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 23-27 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 5-9, 6-10, 11-15, 13-17, 18-22, 19-23, 20-24, 25-29, 26-30, 27-31 ม.ค.62
 เดินทาง : 1-5, 2-6, 3-7, 8-12, 9-13, 10-14, 15-19, 16-20, 17-21, 22-26, 23-27, 24-28 ก.พ.62
 เดินทาง : 1-5, 2-6, 3-7, 8-12, 9-13, 10-14, 15-19,16-20, 17-21,22-26, 23-27 มี.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI SUN MOON LAKE 4วัน 2คืน (TPE09-SL)
 เดินทาง : 17-20 ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน COYOTE ไทจง ไทเป 5วัน 3คืน (SL)
 เดินทาง : 20-24 ธันวาคม 61
 เดินทาง : 02-06, 10-14, 11-15, 17-21, 18-22, 24-28, 25-29 ม.ค. 62
 เดินทาง : 14-18, 15-19, 21-25, 22-26 ก.พ. 62
 เดินทาง : 28 ก.พ.-4 มี.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 07-11, 08-12, 14-18, 15-19, 21-25, 22-26 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน T-DED LOVE STRUCK 5วัน 3คืน (TPE33-SL)
 เดินทาง : ธันวาคม 61
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62 / 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62 / 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน อาร์ตตัวแม่  5วัน 3คืน (AZTPE34-SL)
 เดินทาง : มกราคม 62
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 62
 
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ช้อป ชิม ชิว 4วัน 3คืน (IT01)
 เดินทาง : 27-30 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 03-06, 04-07, 05-08, 11-14, 12-15, 18-21, 19-22 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ซากุระ ROMANTIC 5วัน 3คืน (AZTPE35-SL)
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 62
 เดินทาง : มีนาคม 62
 
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN  FAVOR 4วัน 3คืน (AZTPE45-TG)
 เดินทาง : 14-17 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเหย่หลิว "ดีย์เว้ยเห้ย" 5วัน 3คืน (TPE02-XW)
 เดินทาง  28 ธันวาคม- 1มกราคม 62
 เดินทาง  29 ธันวาคม- 2มกราคม 62
 เดินทาง  30 ธันวาคม- 3มกราคม 62
 เดินทาง  31 ธันวาคม- 4มกราคม 62
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
 
ไต้หวันอาลีซัน
 
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ฟลอร่า 5วัน 3คืน (SS05-SL)
 เดินทาง : 26-30, 27-31, 28 ธ.ค. - 1 ม.ค./ 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62
 เดินทาง : 9-13, 16-20, 23-27 ม.ค. 62
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 62
 เดินทาง : มีนาคม 62
 เดินทาง : เมษายน 62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ฟอลร่า เอ็กซ์โป 4วัน 3คืน (SS03-VZ)
 เดินทาง : 14-17, 21-24 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 4-7, 11-14, 18-21 ม.ค. 62
 เดินทาง : 20-23, 25-28 ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,555 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน "อาหมวย"  5วัน 3คืน (SL)
 เดินทาง : 12 – 16,19 - 23 ธ.ค.61
 เดินทาง : 02 – 06, 09 – 13, 16 – 20, 23 – 27 ม.ค.61, 30 ม.ค.- 03 ก.พ.61
 เดินทาง : 13 - 17, 20 - 24 ก.พ.61, 27 ก.พ.- 03 มี.ค. 61
 เดินทาง : 06 – 10, 13 – 17,20 - 24 มี.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 14,777 บาท

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน โปรน้องใหม่ 5วัน 3คืน (TPE003-SL)
 เดินทาง : 16-20, 22-26 ธ.ค. / 30ธ.ค. - 3 ม.ค. 62
 เดินทาง : 4-8, 5-9, 6-10, 11-15, 27-31 ม.ค. 62
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 62
 เดินทาง : มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน T-DED MISTER  6วัน 4คืน (AZTPE01-XW)
 เดินทาง : 8-13, 14-19, 16-21 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 2 ม.ค. , 30 ธ.ค. - 4 ม.ค. 62 (ปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ขันที 5วัน 3คืน SL
 เดินทาง : 15 – 20, 17-20, 24-29 ธ.ค.61
 เดินทาง : 21 – 26, 26-31 ม.ค. 62, 28 ม.ค. - 02 ก.พ.62e
 เดินทาง : 16 – 21, 18-23, 23-28 ก.พ., 25 ก.พ. – 02 มี.ค.62
 เดินทาง : 02 - 07, 04 – 09, 09 – 14, 11 – 16, 16 – 21, 18 – 23, 23 – 28 มี.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 15,555 บาท
ทัวร์ไต้หวัน T-DED BEST JOURNEY IN TAIWAN 5วัน 3คืน (XW-TPE02)
 เดินทาง : 12-16, 20-24 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน T-DED MISTER TAIWAN 6วัน 4คืน (AZTPE01-XW)
 เดินทาง : 12-17, 18-23, 25-30 ม.ค. 62
 เดินทาง : 10-15, 15-20, 16-21, 22-27, 23-28 ก.พ. 62
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 08-13, 09-14, 15-20, 16-21, 22-27, 23-28 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน 3อุทยาน อาลีซาน ทาโรโกะ เหย๋หลิ่ว 6วัน 4คืน (SL)
 เดินทาง : 23-28, 26 ก.พ. - 3 มี.ค. 62
 เดินทาง : 5-10, 23-28, 30 มี.ค. - 4 เม.ย. 62
 เดินทาง : 4-9, 13-18, 15-20 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 16,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน 4คืน (TPE04-SL)
 เดินทาง : 17-22, 24-29 ธ.ค.61 , 31 ธ.ค. - 5 ม.ค. 62
 เดินทาง : 7-12, 9-14, 14-19, 16-21, 21-26 ม.ค. 62
 เดินทาง : 28 ม.ค. - 2 ก.พ. /30 ม.ค. - 4 ก.พ. 62
 เดินทาง : 4-9, 11-16, 13-18, 18-23, 20-25 ก.พ. 62
 เดินทาง : 25ก.พ. - 2มี.ค. / 27ก.พ. - 4มี.ค. 62
 เดินทาง : 4-8, 6-11, 11-16, 13-18, 18-23, 20-25, 25-30 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ได้ใจ 4วัน 3คืน (FJLM02-CI)
 เดินทาง : 7-10, 13-16, 20-23 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท

 
ทัวร์ไต้หวัน T-DED FAMOUS IN TAIWAN 4วัน 3คืน (AZTPE23-CI)
 เดินทาง : 10-13 ม.ค. 62
 เดินทาง : 31 ม.ค. - 03 ก.พ. 62
 เดินทาง : 14-17 ก.พ. 62
 เดินทาง : 14-17, 21-24 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เป๊ะปัง 5วัน 3คืน (FJLM04-BR)
 เดินทาง : 26-30 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 18,555 บาท

ทัวร์ไตหวัน อาลีซาน เย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 5วัน 3คืน (TPE01-BR)
 เดินทาง : 16-20 ม.ค. / 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 62
 เดินทาง : 6-10, 13-17, 27 ก.พ. - 3 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน อุทยานเย่หลิว "เริ่ดเว้ยเฮ้ย" 6วัน 4คืน (TPE03-XW)
 เดินทาง : 27 ธ.ค 61 – 1 ม.ค 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค 61 – 2 ม.ค 62
 เดินทาง :  29 ธ.ค 61 – 3 ม.ค 62
 เดินทาง :  30 ธ.ค 61 – 4 ม.ค 62
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ชมซากุระ  4วัน 3คืน (AZTPE46-TG)
 เดินทาง : มกราคม 62
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 62
 เดินทาง : มีนาคม 62
 เดินทาง : เมษายน 62
 เดินทาง : พฤษภาคม 62
 เดินทาง : มิถุนายน 62
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN FOREVER YOUNG 7วัน 5คืน (XW-TPE04)
 เดินทาง : 17-23 ธ.ค. 61 >>ลดราคา 21,999.-
 เดินทาง : 25-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 26 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 27 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น : 18,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน T-DED MIRACLE IN TAIWAN 5วัน 3คืน (AZTPE53-BR)
 เดินทาง : 10-14, 24-28, 27-31 ม.ค. 62
 เดินทาง : 14-18, 17-21, 18-22 ก.พ. 62
 เดินทาง : 08-12, 14-18, 17-21 มี.ค. 62
 เดินทาง : 28 มี.ค. - 01 เม.ย. / 29 มี.ค. - 02 เม.ย. 62
 เดินทาง : 14-18, 16-20, 17-21, 19-23, 26-30 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน T-DEDEXCLUSIVE IN TAIWAN 7วัน 5คืน (AZTPE06-XW)
เที่ยวครบ 3 อุทยาน
 เดินทาง : 07-13, 14-20, 18-24, 23-29 ม.ค. 62
 เดินทาง : 10-16, 13-19, 18-24 ก.พ. 62
 เดินทาง : 23 ก.พ. - 01 มี.ค. / 27 ก.พ. - 05 มี.ค. 62
 เดินทาง : 01-07, 04-10, 08-14, 11-17, 15-21, 18-24, 22-28, 23-29 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 20,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซาน เย๋หลิ่ว 6วัน 4คืน (FJLL05-BR)
 เดินทาง : 20-25 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 17-20, 24-29 ม.ค. 62
 เดินทาง : 21-26 ก.พ. 62
ราคาเริ่มต้น : 23,555 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ซากุระ 5วัน 4คืน (AZTPE47-TG)
 เดินทาง : มกราคม 62
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 62
 เดินทาง : มีนาคม 62
 เดินทาง : เมษยน 62
 เดินทาง : พฤษภาคม 62
 เดินทาง : มิถุนายน 62
ราคาเริ่มต้น : 23,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN เก๋กู๊ด 5วัน 4คืน (TPE42-TG)
เที่ยวครบ 3 อุทยาน อาลีซาน , ทาโรโกะ , เย่หลิว
 เดินทาง : 01-05, 06-10, 07-11, 08-12, 13-17, 15-19, 20-24, 22-26, 27-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน ชมฟาร์มเลี้ยงแกะ ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 4คืน (TPE01-TG)
 เดินทาง : 14-18 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 18-22 ม.ค. 62
 เดินทาง : 31 ม.ค.-4 ก.พ. 62
ราคาเริ่มต้น : 26,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน 3 อุทยาน อุทยานอาลีซาน อุทยานเย่หลิว อุทยานทาโรโกะ 5วัน4คืน (TPE01-TG)
 เดินทาง : 05-09 ธันวาคม 61
 เดินทาง : 26-30 ธันวาคม 61
 เดินทาง : 27-31 ธันวาคม 61
ราคาเริ่มต้น :26,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ช่วงปีใหม่

    
ทัวร์ไต้หวัน ต้อนรับปีใหม่ 4วัน 3คืน (CI-NY04)
  เดินทาง : 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคา : 28,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ปีใหม่ COUNTDOWN สุดฟิน 5วัน 4คืน (CI-NY02) 
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคา : 29,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN NEW YEAR เที่ยวครบ 3 อุทยาน 5วัน 4คืน (CI-NY01)
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)
 

ราคา : 31,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน T-DED COUNTDOWN IN TAIWAN 4วัน 3คืน (TG-TPE43)
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคา : 31,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน T-DED HAPPY NEW YEAR IN TAIWAN 5วัน 4คืน (TG-TPE44)
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่) 
 

ราคา : 32,999 บาท

 
ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่ อัญชัญ 4วัน 3คืน (NY09-CI)
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่) 
 

ราคา: 33,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN NEW YEAR 2019 นั่งรถไฟชมสวนสนอาลีซาน 5วัน 4คืน (TG-NY03)
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่) 

ราคา : 33,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่ พวงคราม 5วัน 4คืน (NY02-TG)
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่) 

ราคา : 35,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน เคาท์ดาวน์ เทียนหยด 5วัน 4คืน (NY03-TG)
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่) 

ราคา : 36,900 บาท

  
ทัวร์ไต้หวัน เคาท์ดาวน์ ทานตะวัน 4วัน 3คืน (NY05-TG)
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่) 

ราคา : 37,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่ เบญจมาศ 6วัน 5คืน (NY04-TG)
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่) 

ราคา : 40,900 บาท

 
ทัวร์ไต้หวัน เคาท์ดาวน์ กุหลาบ 5วัน 4คืน (NY06-TG)
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่) 

ราคา : 41,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน เคาท์ดาวน์ พวงแสด 6วัน 5คืน (NY01-TG)
 เดินทาง : 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่) 

ราคา : 43,900 บาท