0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ไต้หวัน

 
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ฟลอร่า 4วัน 2คืน (SS02-SL)
 เดินทาง : 30 มี.ค. - 2 เม.ย. 62
 เดินทาง : 6-9, 20-23, 26-29 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 8,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ไถจง ฟอลร่า เอ็กซ์โปร 3วัน 2คืน (S05)
 เดินทาง : 29–31  มี.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน WOW WOW อุทยานเหย่หลิ่ว  4วัน 2คืน  (SL)
 เดินทาง : 12-15 มี.ค.62
 เดินทาง : 27-30 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน First Step ทะเลสาบสุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว 4วัน 2คืน (SL)
 เดินทาง : 27-30 มี.ค. 62
 เดินทาง : 2-5, 6-9, 11-14, 12-15, 13-16, 14-17 เม.ย. 62 (สงกรานต์)
ราคาเริ่มต้น : 10,555 บาท
ทัวร์ไต้หวัน COYOTE ไทจง ไทเป 5วัน 3คืน (SL)
 เดินทาง : 8-12 มี.ค. 62 >>ลดราคา 11,900.-
 เดินทาง : 14-18, 15-19, 21-25, 22-26 มี.ค. 62
 เดินทาง : 11-15, 12-16, 13-17, 14-18 เม.ย. 62 (สงกรานต์) 
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน (XW-T36)
 เดินทาง : มิถุนายน 62
 เดินทาง : กรกฎาคม 62
 เดินทาง : สิงหาคม 62
 เดินทาง : กันยายน 62
 เดินทาง : ตุลาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER 4วัน 3คืน (S04-IT)
 เดินทาง : มีนาคม 62
 เดินทาง : เมษายน 62
 เดินทาง : พฤษภาคม 62
 เดินทาง : มิถุนายน 62
 เดินทาง : กรกฎาคม 62
 เดินทาง : สิงหาคม 62
 เดินทาง : กันยายน 62
 เดินทาง : ตุลาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน (XW-T35)
 เดินทาง : มีนาคม 62
 เดินทาง : เมษายน 62 >>> (เทศกาลสงกรานต์)
 เดินทาง : พฤษภาคม 62
 เดินทาง : มิถุนายน 62
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI ปล่อยโคมผิงซี 4วัน2คืน (TPE08-SL)
 เดินทาง : 7-10, 14-17, 21-24 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ไทเป-ไทจง 4วัน 3คืน (PTW11-VZ)
 เดินทาง : 19-22 เม.ย. 62
 เดินทาง : 17-20, 24-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 21-24 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ TAIPEI ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 5วัน 3คืน (TPE002-SL)
 เดินทาง : 2-6, 3-7, 9-13, 10-14, 15-19 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI TAICHUNG 4วัน 3คืน (TPE006-VZ)
 เดินทาง : 3-6, 10-13, 24-27 เม.ย 62               
 เดินทาง : 8-11, 15-18, 22-25 พ.ค 62
 เดินทาง : 29 พ.ค - 1 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 5-8, 12-15, 26-29 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป 5วัน 3คืน (TPE02-XW)
 เดินทาง : 4-8, 10-14, 15-15, 13-17, 14-18 เม.ย. 62 (สงกรานต์)
 เดินทาง : 17-21, 27 เม.ย. - 1 พ.ค. 62
 เดินทาง : 28 เม.ย. - 2 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน Feel Love 4วัน 3คืน (IT97)
 เดินทาง : 21-24 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน อาร์ตตัวแม่ แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 5วัน3คืน (AZTPE34-SL)
 เดินทาง : 5-9, 10-14, 11-15, 13-17 เมษายน 62
 เดินทาง : 27 เม.ย.-1 พ.ค.62, 30 เม.ย.-4 พ.ค.62
 เดินทาง : 7-11, 8-12, 15-19, 16-20 พฤษภาคม 62
 เดินทาง : 6-10, 20-24 มิถุนายน 62
 เดินทาง : 12-16, 13-17, 25-29 กรกฎาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน-หมู่บ้านสายรุ้งวัดเทียนหยวนหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ผิงซี-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน (XW-T34)
 เดินทาง : 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24 มี.ค. 62 
 เดินทาง : 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น กระเช้าเมาคง 4วัน 3คืน (ITTPE01)
 เดินทาง : 31 พ.ค. – 3 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 1-4, 15-18 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 29 มิ.ย. – 2 ก.ค. 62
 เดินทาง : 4-7, 6-9 12-15, 19-22, 20-23, 25-28 ก.ค. 62
 เดินทาง : 1-4, 3-6, 8-11, 16-19, 22-25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค. – 2 ก.ย. 62 // 31 ส.ค. – 3 ก.ย. 62
 เดินทาง : 6-9, 13-16, 21-24, 27-30 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4วัน3คืน (VZRMQ01)
 เดินทาง : 14-17, 21-24 เม.ย. 62 >>> วันสงกรานต์
 เดินทาง : 3-6, 17-20, 19-22, 26-29 พ.ค. 62 >>> วันวิสาขบูชา
 เดินทาง : 31 พ.ค. – 3 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 14-17, 21-24, 26-29 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 10-13, 17-20, 19-22, 24-27 ก.ค. 62 >>> วันเข้าพรรษา
 เดินทาง : 2-5, 9-12, 11-14, 16-19 ส.ค. 62 >>> วันแม่
 เดินทาง : 30 ส.ค. – 2 ก.ย. 62
 เดินทาง : 4-7, 18-21 ก.ย. 62
 เดินทาง : 2-5, 6-9, 13-16, 16-19, 18-21, ต.ค. 62 >>> วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
 เดินทาง : 20-23, 23-26 ต.ค. 62 >>> วันปิยมหาราช
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ซากุระ ROMANTIC 5วัน 3คืน (AZTPE35-SL)
 เดินทาง : 11-15, 12-16 มี.ค. 62 >>ลดราคา 12,999.-
 เดินทาง : 17-21, 18-22, 19-23, 20-24 มี.ค. 62
 เดินทาง : 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! ไทเป 5วัน4คืน (TPE-TG005)
  เดินทาง : 6-10 , 8-12 มี.ค. 62                         
 เดินทาง : 9-10, 13-17, 15-19, 16-20 , 20-24, 22-26, 23-27  มี.ค. 62
 เดินทาง : 29 มี.ค. – 2 เม.ย. 62  
 เดินทาง : 30 มี.ค. – 3 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 21,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน.. เมืองไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาบน้ำแร่ 5วัน 4คืน  (TG10)
 เดินทาง : 13-17 เม.ย. 62 >>> (เทศกาลสงกรานต์)
ราคาเริ่มต้น : 31,888 บาท
ไต้หวันอาลีซัน
 
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ฟลอร่า 5วัน 3คืน (S03-SL)
 เดินทาง : 13-17, 14-18, 20-24, 21-25, 27-31 มี.ค 62
 เดินทาง : 28 มี.ค. - 1 เม.ย. 62
 เดินทาง : 3-7, 18-22 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,555 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เหย๋หลิ่ว 5วัน 3คืน (SL)
 เดินทาง : 7-11, 8-12, 14-18, 15-19, 21-25 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,333 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซาน 4วัน 3คืน (PTW12-VZ) 
 เดินทาง : 26-29 เม.ย. 62
 เดินทาง : 3-6 พ.ค. 62
 เดินทาง : 31 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 14-17 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน อาหมวย อาลีซาน เหย๋หลิ่ว 5วัน 3คืน (SL)
 เดินทาง : 6-10, 20-24 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน โปรน้องใหม่ 5วัน 3คืน (TPE003-SL)
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 17-21, 22-26, 23-27 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน Professional เที่ยวครบสูตร  6วัน 4คืน (SL)
 เดินทาง : 9-14, 12-17, 16-21, 19-24, 26-31 มี.ค. 62
 เดินทาง : 3-8, 5-10, 6-11, 9-14, 10-15, 11-16, 12-17, 14-19 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,777 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง  เกาสง อาหลีซาน ตึกไทเป  5วัน 4คืน (VZRMQ02)
 เดินทาง : 24-28 เม.ย. 62 
 เดินทาง : 4 เม.ย. - 8 พ.ค. 62
 เดินทาง : 22-26 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 6-10, 27-31 ก.ค. 62 >>> วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
 เดินทาง : 3-7, 10-14, 17-21, 24-28 ส.ค. 62 >>> วันแม่
 เดินทาง : 28 ก.ย. – 2 ต.ค. 62
 เดินทาง : 5-9, 19-23, 26-30 ต.ค. 62 >>> วันปิยมหาราช
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ขันที 6วัน 4คืน SL
 เดินทาง : 23 – 28 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 15,555 บาท
ทัวร์ไต้หวัน T-DED MISTER TAIWAN 6วัน 4คืน (AZTPE01-XW)
 เดินทาง : 23-28 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน 3อุทยาน อาลีซาน ทาโรโกะ เหย๋หลิ่ว 6วัน 4คืน (SL)
 เดินทาง : 30 มี.ค. - 4 เม.ย. 62
 เดินทาง : 4-9, 13-18, 15-20 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 16,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน4คืน (VZ12-VZ)
 เดินทาง : 23–27, 25–29 มี.ค. 62
 เดินทาง : 30 มี.ค-3 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 16,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน 4คืน (TPE04-SL)
 เดินทาง : 6-11, 11-16, 13-18, 18-23, 20-25, 25-30 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน T-DED FAMOUS IN TAIWAN 4วัน 3คืน (AZTPE23-CI)
 เดินทาง : 11 – 14 เมษายน 2562
 เดินทาง : 12 – 15 เมษายน 2562
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ชมซากุระ  4วัน 3คืน (AZTPE46-TG)
 เดินทาง : มีนาคม 62
 เดินทาง : เมษายน 62
 เดินทาง : พฤษภาคม 62
 เดินทาง : มิถุนายน 62
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน T-DED MIRACLE IN TAIWAN 5วัน 3คืน (AZTPE53-BR)
 เดินทาง : 28 มี.ค. - 01 เม.ย. / 29 มี.ค. - 02 เม.ย. 62
 เดินทาง : 14-18, 16-20, 17-21, 19-23, 26-30 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซาน เย๋หลิ่ว 6วัน 4คืน (FJLL05-BR)
 เดินทาง : 5-10, 18-23, 25-30 เม.ย. 62
 เดินทาง : 9-14 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 23,555 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ซากุระ 5วัน 4คืน (AZTPE47-TG)
 เดินทาง : มีนาคม 62
 เดินทาง : เมษายน 62
 เดินทาง : พฤษภาคม 62
 เดินทาง : มิถุนายน 62
ราคาเริ่มต้น : 23,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน AMAZING TAIWAN 5วัน 4คืน (AZTPE48-TG)
 เดินทาง : 3-7, 20-24, 24-28, 27 เม.ย. - 1 พ.ค. 62
 เดินทาง : 16-20, 22-26, 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 5-9, 12-16, 26-30 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 24,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน  EVA 6 วัน 4 คืน (TPE-BR005)
 เดินทาง : 24–29 มี.ค. 62
 เดินทาง : 30 เม.ย. – 5 พ.ค. 62
 เดินทาง : 25–30 พ.ค. 62
 เดินทาง : 1–6 มิ.ย. 62, 24–29 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 25,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน หมู่บ้านโปราณจิ่วเฟิ่น 5วัน3คืน (TG-TPE001)
 เดินทาง : 5-9 เม.ย 62
 เดินทาง : 26-30 เม.ย 62
ราคาเริ่มต้น : 25,900 บาท

ไต้หวัน วันหยุดสงกรานต์

ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ 4วัน 3คืน (FJLSK01-TG)
 เดินทาง : 11-14 เมษายน 62 
ราคา  : 29,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว 4วัน 3คืน (TPE24-CI)
 เดินทาง : 14-17 เมษายน 2562
 
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ 9 เผ่า 5วัน 4คืน (FJLSK03-TG)
 เดินทาง : 11-15 เมษายน 62 
ราคา : 31,999 บาท
ทัวร์ ไต้หวัน เกาสง อาลีซาน ซุปตาร์...ฉึกฉึก ปู๊นๆ 5วัน 4คืน (TG12)         
 เดินทาง : 13-17 เมษายน 62 
ราคาเริ่มต้น : 32,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ ทาโรโกะ 5วัน 4คืน (FJLSK05-TG)
 เดินทาง : 11-15 เมษายน 62 
ราคาเริ่มต้น : 32,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ VIP 4วัน 3คืน (FJLSK02-TG)
 เดินทาง : 11-14 เมษายน 62 
ราคา : 32,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ ฮิฮ้า 5วัน 4คืน (FJLSK07-TG)
 เดินทาง : 12-16 เมษายน 62 
ราคา : 34,900 บาท