0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ไต้หวัน

 
ทัวร์ไต้หวัน ถูก ถูก 4วัน 3คืน (VZ)
 เดินทาง : 26-29, 27-30 ก.ย. 62  ลดเหลือ 11,333 บาท
 เดินทาง : 10-13, 24-27 ต.ค. 62  ราคา 12,555 บาท
ราคาเริ่มต้น : 9,000 บาท
ทัวร์ไต้หวัน จัดเต็มไทเป 4วัน2คืน (XW-TPE04)
 เดินทาง : 23-26 ก.ย. 62 ลดเหลือ 9,999
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FIRST STEP 4วัน 2คืน (SL)
 เดินทาง : 06-09, 14-17 ก.ย. 62
 เดินทาง : 28 ก.ย. - 01 ต.ค. 62
 เดินทาง : 02-05, 06-09, 09-12, 14-17, 16-19, 26-29 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน WOW เหย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 4วัน2คืน (SL)
 เดินทาง : 13-16, 27-30 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,455 บาท
ทัวร์ไต้หวัน BEST PRICE ล่องเรือสุริยันจันทรา 4วัน 2คืน (SL)
 เดินทาง : 05-08, 19-22, 26-29 ต.ค. 62
 เดินทาง : 09-12 พ.ย. 62
 เดินทาง : 26-29, 28-31 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,499 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 5วัน3คืน XW (TPE05)
 เดินทาง : 03-07, 09-13, 10-14, 17-21 ต.ค.62
 เดินทาง : 30 ต.ค.-3 พ.ย.62, 31 ต.ค.- 4 พ.ย. 62
 เดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 62
 เดินทาง : มกราคม - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 11,878 บาท
ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน (XW-T38)
 เดินทาง : 01-05, 04-08, 05-09, 07-11, 08-12, 11-15, 12-16, 14-18 ก.ย. 62
 เดินทาง : 15-19, 18-22,19-23, 21-25, 22-26, 25-29, 26-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 28 ก.ย.- 02 ต.ค. , 29 ก.ย. -  3 ต.ค. 62
 เดินทาง : 02-06, 03-07, 05-09, 06-10, 09-13, 10-14, 12-16, 13-17 ต.ค. 62
 เดินทาง : 16-20, 17-21, 19-23, 20-24 ต.ค. , 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-05, 06-10, 08-12, 13-17, 15-19, 20-24, 22-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. , 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 11-15, 13-17, 18-22, 20-24, 25-29, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 03-07, 08-12, 10-14, 15-19, 17-21 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน (XW01)
 เดินทาง : 07-10, 14-17, 21-24 ก.ย. 62
 เดินทาง : 28 กย. -01 ต.ค. 62
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,899 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา (XW02)
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย.-01 ต.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22 ต.ค. 62   **วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙**                                                                                
ราคาเริ่มต้น : 11,899 บาท
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER 4วัน 3คืน (S04-IT)
 เดินทาง : กันยายน 62
 เดินทาง : ตุลาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน LOVER TAIWAN หมู่บ้านสายรุ้ง 5วัน3คืน (SL)
 เดินทาง : 05-09, 12-16 ก.ย. 62
 เดินทาง : 03-07, 13-17 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,222 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวงาน WORLD FLORA EXPOSITION LOVER TAIWAN  5วัน3คืน (SL)
 เดินทาง : 05-09, 12-16 ก.ย. 62
 เดินทาง : 03-07, 13-17 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,222 บาท
ทัวร์ไต้หวัน Highlight 5วัน 3คืน (SL)
 เดินทาง : 3-7, 17-21, 24-28 ต.ค. , 31 ต.ค. - 4 พ.ย. 62
 เดินทาง : 7-11, 14-18, 21-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 6-10, 12-16, 13-17, 19-23, 20-24, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 (ปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 12,777 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ตึกไทเป 101 5วัน3คืน XW (TPE02)
 เดินทาง : 02-06 ต.ค.62
 เดินทาง : 03-07 ต.ค.62
 เดินทาง : 12-16 ต.ค.62
 เดินทาง : 16-20 ต.ค.62
 เดินทาง : 20-24 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน โคโยตี้ GURU ไต้หวัน 5วัน 3คืน (SL)
 เดินทาง : 02-06, 23-27 ต.ค. / 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24 พ.ย. / 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 11-15, 18-22, 24-28 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ไทเป-ไทจง 4วัน 3คืน (PTW11-VZ)
 เดินทาง : 20-23 ก.ย. 62
 เดินทาง : 11-14, 18-21 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI TAICHUNG 4วัน 3คืน (TPE006-VZ)
 เดินทาง : 04-07, 18-21 ก.ย. 62
 เดินทาง : 02-05 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป 101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น 4วัน3คืน VZ (TPE11)
 เดินทาง : 02-05, 16-19 พ.ย. 62
 เดินทาง : 05-08, 06-09, 07-10, 14-17, 21-24 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,878 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป ไหม่! Huashan 1914 Creative Park 4วัน2คืน EV (TPE51)
 เดินทาง : 14-17 พ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 14,878 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น กระเช้าเมาคง 4วัน 3คืน (IT-TPE01)
 เดินทาง : 6-9, 13-16, 21-24, 27-30 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4วัน3คืน (VZRMQ01)
 เดินทาง : 4-7, 18-21 ก.ย. 62
 เดินทาง : 2-5, 6-9, 13-16, 16-19, 18-21, ต.ค. 62 >>วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
 เดินทาง : 20-23, 23-26 ต.ค. 62 >>วันปิยมหาราช
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิน สุริยันจันทรา 4วัน 3คืน (TG-T11)
 เดินทาง : 21-24 ก.ย. 62
 เดินทาง : 05-08, 09-12, 10-13, 21-24, 23-26, 27-30 ต.ค. 62
 เดินทาง : 02-05, 16-19 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 14-17 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 16,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน สุดฟิน..เที่ยว กิน ชิม ช้อป 5วัน 4คืน (TPE-TG03C)
 เดินทาง : 21-25 ก.ย. 62
 เดินทาง : 12-16, 23-27 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 21,990 บาท
 
ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน
  
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน สุริยันจันทรา 5วัน 3คืน (XW004)
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 07-11, 8-12, 11-15, 12-16, 14-18, 15-19 ก.ย. 62
 เดินทาง : 18-22, 19-23, 21-25, 22-26, 25-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 28 ก.ย. - 02 ต.ค. , 29 ก.ย. - 03 ต.ค. 62
 เดินทาง : 02-06, 03-07, 06-10, 9-13, 10-14, 12-16, 19-23 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน Signature มหัศจรรย์อาลีซาน 5วัน 3คืน (SL)
 เดินทาง : 19-23, 26-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 04-08, 12-16, 17-21, 24-28 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง 5วัน 3 คืน (S07-TPE)
 เดินทาง : 05-09, 12-16, 19-23 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ด.ย. - 01 ต.ค. 62
 เดินทาง : 03-07, 04-08, 10-14, 11-15, 12-16 ต.ค. 62
 เดินทาง : 13-17, 17-20, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซาน 4วัน 3คืน (PTW12-VZ) 
 เดินทาง : 04-07, 23-26, 25-28 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน Around เที่ยวครบสูตร 6วัน 4คืน (SL)
 เดินทาง : 02-07, 09-14, 16-21, 18-23, 23-28 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,555 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง  เกาสง อาหลีซาน ตึกไทเป  5วัน 4คืน (VZRMQ02)
 เดินทาง : 28 ก.ย. – 02 ต.ค. 62
 เดินทาง : 05-09, 19-23, 26-30 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน Professional เที่ยวครบสูตร 6วัน 4คืน (SL)
 เดินทาง : 01-06, 05-10, 10-15, 19-24, 22-27, 25-30 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 6วัน4คืน XW (TPE01)
 เดินทาง : 02-07, 09-14, 19-24, 22-27 ต.ค.62
 เดินทาง : 12-17, 19-24 พ.ย.62
 เดินทาง : 04-09, 05-10, 20-25, 24-29 ธ.ค.62
 เดินทาง : 27 ธ.ค.-1 ม.ค.63, 28 ธ.ค.- 2 ม.ค.63, 29 ธ.ค.-3 ม.ค.63
 เดินทาง : 15-20 ม.ค.63, 29 ม.ค.-3 ก.พ.63
 เดินทาง : 05-10, 12-17 ก.พ.63
 เดินทาง : 26 ก.พ.- 2 มี.ค.63
 เดินทาง : 11-16, 18-23 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน เหย่หลิ่ว 5วัน 4คืน (TG-T12)
 เดินทาง : 18-22 ก.ย. 62
 เดินทาง : 16-20 ต.ค. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 11-15 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 18,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป (TPE57-BR)
 เดินทาง : 03-07, 22-26 ต.ค. 62
 เดินทาง : 06-10 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 18,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 7วัน5คืน XW (TPE03)
 เดินทาง : 08-14, 10-16, 17-23 ต.ค. 62
 เดินทาง : 20-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 03-09, 04-10 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 26 ธ.ค.-1 ม.ค.63, 27 ธ.ค.- 2 ม.ค. 63
 เดินทาง : 14-20 ม.ค. 63
 เดินทาง : 05-11, 11-17 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,878 บาท
ทัวร์ใต้หวัน อุทยานอาลีซาน T-DED TAIWAN WONDERFUL 5วัน4คืน BR (ZTPE55)
 เดินทาง : 24-28 ต.ค. 62
 เดินทาง : 07-11 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน  เจียอี้ ไทจง ไทเป 4วัน 3คืน TG (ZTPE20)
 เดินทาง : 05-08, 10-13, 12-15, 17-20, 19-22, 20-23, 24-27, 25-28, 26-29 ต.ค.62
 เดินทาง : 02-05, 07-10, 09-12, 14-17,16-19, 21-24, 23-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 05-08, 07-10, 12-15, 14-17, 19-22, 21-24, 26-29 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน หนานโถว เจียอี๋ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน 7วัน5คืน XW (ZTPE03)
 เดินทาง : 06-12, 08-14, 20-26, 10-16 ก.ย. 62
 เดินทาง : 24-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 08-14, 10-16, 17-23 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน หนานโถว เจียอี้ ไทจง 5วัน4คืน  TG (ZTPE21)
 เดินทาง : 02-06, 04-08, 09-13, 11-15, 18-22, 23-27, 25-29,26-30 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 06-10, 08-12, 13-17, 15-19, 20-24, 22-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. – 1 ธ.ค. , 30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 07-11, 13-17, 18-22, 20-24, 25-29 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. – 3 ม.ค. , 31 ธ.ค.  – 4 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 24,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน อาบนํ้าแร่ ซุปตาร์ หม้อรวม 5วัน4คืน TG (TPE01)
 เดินทาง : 12-16 ต.ค. 62  
 เดินทาง : 19-23 ต.ค.62
 เดินทาง : 23-27 ต.ค. 62  
ราคาเริ่มต้น : 25,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ตึกไทเป 101 5วัน4คืน CI (TPE36)
 เดินทาง : 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค.- 2 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 27,878 บาท
 
ทัวร์ไต้หวัน เคาน์ดาวน์ปีใหม่ 2020

 
ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่ ศรีสุข 6วัน 5คืน (NY04-TG)
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63
ราคา : 37,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่ มั่งมี 6วัน 5คืน (NY01-TG)
 เดินทาง : 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63
ราคา : 38,555 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เคาท์ดาวน์ 5วัน 4คืน (TG)
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
ราคา : 38,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เคาน์ดาวน์ รวยรวย  6วัน 5คืน (NY03-TG)
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
 
ราคา : 38,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เคาน์ดาวน์ เฮงเฮง 6วัน 5คืน (NY02-TG)
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
 
ราคา : 43,500 บาท