0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ไต้หวัน

 
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan First Step หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 4วัน2คืน SL
 เดินทาง : 21-24 พ.ย.62 >> ราคา 10,777.- 
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไฮไลท์ ไทเป 4วัน 2คืน (SL) 
 เดินทาง : 02-05, 18-21 ม.ค. 63
 เดินทาง : 04-07, 09-12, 11-14, 18-21, 25-28 ก.พ. 63
 เดินทาง : 03-06, 10-13, 17-20, 24-27 มี.ค. 63
 เดินทาง : 31 มี.ค. - 03 เม.ย. 63
 เดินทาง : 07-10 เม.ย. 63
 เดินทาง : 28 เม.ย. - 01 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน BEST PRICE  4วัน 2คืน (SL)
 เดินทาง : 04-07, 09-12, 11-14, 18-21, 25-28 ก.พ. , 29 ก.พ. - 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 08-11, 15-18, 28-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 05-08, 04-07, 06-09, 13-16, 20-23, 27-30 พ.ค. 63
 เดินทาง : 10-13, 17-20 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน BEST PRICE ล่องเรือสุริยันจันทรา 4วัน 2คืน (SL)
 เดินทาง : 26-29, 28-31 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,499 บาท
ทัวร์ไต้หวัน FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 2คืน (SL)
 เดินทาง :  28 พ.ย.- 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 12-15, 19-22, 28-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค./30 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 16-19, 23-26 ม.ค. 63
 เดินทาง : 13-16, 20-23 ก.พ. 63
 เดินทาง : 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 06-09, 13-16, 20-23, 27-30 มี.ค. 63
 เดินทาง : 17-20, 24-27 เม.ย. 63
 เดินทาง : 30 เม.ย. - 03 พ.ค. 63
 เดินทาง : 07-10, 14-17, 21-24 พ.ค. 63
 เดินทาง : 03-06 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 10,555 บาท
ทัวร์ไต้หวัน WOW 4วัน 2คืน (SL)
 เดินทาง : 16-19 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
ทัวร์มหัศจรรย์ไทเป เหย่หลิ่ว หมู่บ้านสายรุ้ง 5วัน 3คืน (BITPE02-SL)
 เดินทาง : 15-19, 17-21, 30 พ.ย. -4 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 7-11, 8-12, 13-17 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 5วัน3คืน XW (TPE05)
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62
 เดินทาง : ธันวาคม 62
 เดินทาง : มกราคม - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 11,878 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา  ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2 4วัน2คืน (VZ-RMQ01)
 เดินทาง : 14-17, 17-20, 21-24, 23-26, 24-27 พ.ย.62
 เดินทาง : 28 พ.ย.-1 ธ.ค., 29 พ.ย.-2 ธ.ค., 30 พ.ย.-3 ธ.ค.62
 เดินทาง : 01-04, 05-08, 08-11, 12-15, 13-16, 15-18, 19-22, 26-29, 27-30 ธ.ค.62 
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน (XW-T38)
 เดินทาง : 13-17, 15-19, 20-24, 22-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. , 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 11-15, 13-17, 18-22, 20-24, 25-29, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 03-07, 08-12, 10-14, 15-19, 17-21 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน (TPE006-VZ)
 เดินทาง : 14-17, 15-18, 17-20, 20-23, 21-24, 22-25, 27-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย.-01 ธ.ค./29 พ.ย.-02 ธ.ค.62
 เดินทาง : 02-05, 03-06, 04-07, 06-09, 09-12, 10-13 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 12-15, 19-22, 23-26, 25-28, 26-29, 27-30 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์มหัศจรรย์ใต้หวัน 5วัน 3คืน (TPE02-SL)
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 17-21, 22-26, 23-27, 24-28 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 04 ธ.ค.62
 เดินทาง : 06-10, 07-11, 08-12, 13-17, 15-19 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 07-11, 14-18, 21-25 ก.พ. 63 
 เดินทาง : 28 ก.พ. - 03 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป 5วัน 3คืน (ZTPE41)
 เดินทาง : 14-18, 15-19, 21-25, 22-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. / 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 11-15, 12-16 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 13-17, 18-22, 19-23, 20-24, 25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค.-01 ม.ค. /29 ธ.ค.-02 ม.ค. /30 ธ.ค.-03 ม.ค. /31 ธ.ค.-04 ม.ค. 63 
 เดินทาง : ม.ค. - พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,878 บาท
ทัวร์ไต้หวัน Highlight 5วัน 3คืน (SL)
 เดินทาง : 14-18, 21-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 06-10, 12-16, 13-17, 19-23, 20-24, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 
ราคาเริ่มต้น : 12,777 บาท
ทัวร์ไต้หวัน โคโยตี้ GURU ไต้หวัน 5วัน 3คืน (SL)
 เดินทาง : 13-17, 20-24 พ.ย. / 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 11-15, 18-22, 24-28 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน LOVER เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง 5วัน 3คืน (SL)
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 13-17, 20-24, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. /29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
 เดินทาง : 06-10 ก.พ. 63
 เดินทาง : 04-08, 18-22 มี.ค. 63
 เดินทาง : 02-06, 10-14, 11-15, 13-17, 15-19, 22-26 เม.ย. 63
 เดินทาง : 02 - 06 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 13,333 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเ เย๋หลิ่ว ตึกไทเป 101 5วัน 3คืน (TPEXW03)
 เดินทาง : 01-05, 03-07, 10-14, 12-16, 19-23 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 63
 เดินทาง : 02-06, 07-11, 09-13, 14-18, 16-20, 21-25, 23-27 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-05, 06-10, 08-12, 13-17, 15-19, 20-24, 22-26 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 13,899 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป 101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น 4วัน3คืน VZ (TPE11)
 เดินทาง : 16-19 พ.ย. 62
 เดินทาง : 05-08, 06-09, 07-10, 14-17, 21-24 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,878 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานทาราโกะ เหย่หลิว 5วัน 3คืน (XW-T41)
 เดินทาง : 21-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 19-23 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 02-06, 09-13, 16-20 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 63
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24 ก.พ. 63
 เดินทาง : 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 05-09, 12-16, 19-23 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา โฮ้โห ไทเป 4วัน3คืน TG (TPE-TG003)
 เดินทาง : 15-18 พ.ย. 62
 เดินทาง : 23-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย.-2 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 14-17 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 18,999 บาท
 
ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน
   
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซซาน สุริยันจันทรา 5วัน 3คืน (TPEXW004)
 เดินทาง : 24-28, 26-30 พ.ย. , 28 พ.ย.- 02 ธ.ค. , 30 พ.ย.- 04 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 02-06, 04-08, 06-10, 08-12, 10-14, 12-16 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 14-18, 16-20, 18-22, 20-24, 22-26, 24-28, 26-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค.  - 01 ม.ค. 63 , 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
 เดินทาง : 02-06, 04-08, 06-10, 08-12, 10-14, 12-16, 14-18 ม.ค. 63
 เดินทาง : 16-20, 18-22, 20-24, 22-26, 24-28, 26-30 ม.ค. 63
 เดินทาง : 28 ม.ค.- 01 ก.พ. 63 , 30 ม.ค.- 03 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน บินคุ้ม..เที่ยวครบ 5วัน 3คืน VZ (TPE07)
 เดินทาง : 13-17, 23-27 พ.ย. 62
 เดินทาง : 25-29, 26-30 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน 4 วัน 3 คืน (TPE061) 
 เดินทาง : 14-17, 17-20, 21-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 04-07, 09-12, 23-26, 26-29 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน WONDERFUL 2 HILIGHT 4วัน 3คืน (PTW14)
 เดินทาง : 15-18, 16-19, 22-25, 23-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 05-08, 07-10, 13-16, 14-17, 20-23, 21-24, 26-30 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน SIGNATURE มหัศจรรย์อาลีซาน 5วัน 3คืน (SL)
 เดินทาง : 11-15, 25-29 มี.ค. 63
 เดินทาง : 03-07, 11-15, 14-18 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 14,555 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน 5วัน3คืน (XWT39)
 เดินทาง : 16-20, 23-27 พ.ย. , 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 07-11, 14-18, 21-25 ธ.ค. , 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 63
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22 ม.ค. 63
 เดินทาง : 01-05, 08-12, 15-19, 22-26 ก.พ. , 28 ก.พ. - 4 มี.ค. 63
 เดินทาง : 07-11, 14-18, 21-25 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน PROFESSIONAL 6วัน 4คืน (SL)
 เดินทาง : 12 - 17, 19 - 24 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,555 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เกาสง อาหลีซาน 4วัน 3คืน (CI202)
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. / 07-10 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-07, 11-14, 18-21 ม.ค. 63
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 15-18 ก.พ. / 29 ก.พ. - 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 07-10, 14-17, 21-24, 28-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-07, 18-21 เม.ย. 63
 เดินทาง : 02-05, 09-12, 16-19, 23-26 พ.ค. / 30 พ.ค. - 02 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 06-09, 13-16, 20-23, 27-30 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิน 4วัน 3คืน (CI201)
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. / 05-08, 12-15 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 02-05, 09-12, 16-19 ม.ค. / 30 ม.ค. - 02 ก.พ. 63
 เดินทาง : 06-09, 13-16, 20-23 ก.พ. / 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22, 26-29 มี.ค. 63
 เดินทาง : 02-05, 09-12, 16-19, 23-26 เม.ย. / 30 เม.ย. - 03 พ.ค. 63
 เดินทาง : 07-10, 14-17, 21-24, 28-31 พ.ค. 63
 เดินทาง : 04-07, 11-14, 18-21, 25-28 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน AROUND 6วัน 4คืน (SL)
 เดินทาง : 20 - 25 มี.ค. 63
 เดินทาง : 27 มี.ค. – 1 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 6วัน4คืน XW (TPE01)
 เดินทาง : 12-17, 19-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 04-09, 05-10, 20-25, 24-29 ธ.ค.6 2
 เดินทาง : 27 ธ.ค.- 01 ม.ค. , 28 ธ.ค.- 02 ม.ค. , 29 ธ.ค.- 03 ม.ค. 63
 เดินทาง : 15-20 ม.ค. , 29 ม.ค. - 03 ก.พ. 63
 เดินทาง : 05-10, 12-17 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ.- 02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 11-16, 18-23 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน เหย่หลิ่ว 5วัน 4คืน (TG-T12)
 เดินทาง : 11-15 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 18,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 7วัน5คืน XW (TPE03)
 เดินทาง : 20-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 03-09, 04-10 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 26 ธ.ค.-1 ม.ค.63, 27 ธ.ค.- 2 ม.ค. 63
 เดินทาง : 14-20 ม.ค. 63
 เดินทาง : 05-11, 11-17 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,878 บาท
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ เที่ยว 2 อุทยาน อาลีซาน เย๋หลิ่ว 4วัน 3คืน (TPE001)
 เดินทาง : 19-22, 23-26, 25-28 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 09-12 ม.ค. 63
 เดินทาง : 06-09 ก.พ. 63
 เดินทาง : 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน 5วัน 4คืน (TPE01)
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค.62
 เดินทาง : 12-16, 19-23, 25-29 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 09-13 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 2คืน (PTW21)
 เดินทาง : 15-18 พ.ย. 62
 เดินทาง : 05-08, 07-10 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,900 บาท
ทัวร์ใต้หวัน อุทยานอาลีซาน T-DED TAIWAN WONDERFUL 5วัน4คืน BR (ZTPE55)
 เดินทาง : 13-17 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน  เจียอี้ ไทจง ไทเป 4วัน 3คืน TG (ZTPE20)
 เดินทาง : 16-19, 21-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 05-08, 21-24 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 31 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน อาลีซาน + เหย่หลิว 4วัน3คืน TG (BT-TPE01)
 เดินทาง : 21-24 พ.ย.62
 เดินทาง : 05-08, 10-13, 19-22, 23-26, 25-28, 26 -29 ธ.ค.62
 เดินทาง : 02-05, 09-12 ม.ค.63
 เดินทาง : 06-09, 13-16 ก.พ.63
 เดินทาง : 27 ก.พ.-01 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 21,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซัน 5วัน4คืน TG (TPE-TG002)
 เดินทาง : 01-05, 07-11, 13-17, 21-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย.-1 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย.-3 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 11-15, 12-16 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน หนานโถว เจียอี้ ไทจง 5วัน4คืน  TG (ZTPE21)
 เดินทาง : 13-17, 15-19, 20-24, 22-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 
 เดินทาง : 06-10, 07-11, 13-17, 18-22, 20-24 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. – 3 ม.ค. , 31 ธ.ค.  – 4 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 24,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน จัดเต็ม อาลีซาน ทาโระโกะ เย๋หลิ่ว 6วัน5คืน TG (TPE-TG005)
 เดินทาง : 15-20 พ.ย. 62
 เดินทาง : 06-11 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 24,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ตึกไทเป 101 5วัน4คืน CI (TPE36)
 เดินทาง : 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค.- 2 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 27,878 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน แชน้ำแร่ ซุปตาร์ชุ่มฉ่ำ 5วัน 4คืน (TGTPE02)
 เดินทาง : 11-15 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 30,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา อาลีซาน ซุปตาร์ซากุระ ภาค 2 5วัน 4คืน (TGTPE03) 
 เดินทาง : 12-16 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 30,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เหย่หลิ่ว อาลีซาน ทาโระโกะ ซุปตาร์สามแซ่บ 6วัน 5คืน (TGTPE04)
 เดินทาง : 11-16, 12-17 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 33,888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน เคาน์ดาวน์ปีใหม่ 2020
 
ทัวร์ไต้หวัน COLORFUL COUNTDOWN 4วัน 3คืน (PTWNY31)
 เดินทาง : 31 ธ.ค.- 03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 20,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน BEAUTIFUL COUNTDOWN 4วัน 3คืน (PTW30)
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน WONDERFUL COUNTDOWN 4วัน 3คืน (PTW29)
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เทศกาลปีใหม่ 2020 ซุปตาร์... ปุ้งปั้ง มัน ดัง  5วัน4คืน (VZ-TPE01)
 เดินทาง : 28 ธ.ค.-1 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 25,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เคาท์ดาวน์ไทเป หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 5วัน 4คืน (ZTPE35)
 เดินทาง : 28 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 31,878 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่ ศรีสุข 6วัน 5คืน (NY04-TG)
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63
ราคา : 37,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่ มั่งมี 6วัน 5คืน (NY01-TG)
 เดินทาง : 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63
ราคา : 38,555 บาท
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เคาท์ดาวน์ 5วัน 4คืน (TG)
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
ราคา : 38,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เคาน์ดาวน์ รวยรวย  6วัน 5คืน (NY03-TG)
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
 
ราคา : 38,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เคาน์ดาวน์ เฮงเฮง 6วัน 5คืน (NY02-TG)
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
 
ราคา : 43,500 บาท