0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์โอซาก้า

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์โอซาก้า, นาโกย่า

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ฟุกุโอกะ

ทัวร์โอกินาว่า

ทัวร์โตเกียว-โอซาก้า

 
ทัวร์โอซาก้า เกียวโต สุดติ่งกระดิ่งแมว 5วัน 2คืน (KIX01-XJ)
 เดินทาง : 13-17 ก.ย.62 ลดราคา  14,888.-
 เดินทาง : 02-06, 03-07, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 16-20, 17-21 ต.ค.62  
 เดินทาง : 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 16,989 บาท
ทัวร์โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5วัน 3คืน (JXW30)
 เดินทาง : 02-06, 03-07, 04-08, 09-13, 10-14, 17-20, 18-22 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,888 บาท
ทัวร์โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ซุปตาร์เซเลบริตี้ ยาวปาย 5วัน 3คืน (XJ113)
 อิสระ ฟรีเดย์ 1 วัน
 เดินทาง : 01-05, 06-10, 07-11, 08-12, 13-17, 14-18, 15-19, 20-24, 21-25 ก.ย.62 
 เดินทาง : 24-28 ก.ย., 27ก.ย.,-1 ต.ค., 28 ก.ย. -2 ต.ค.62 
 เดินทาง : 30 ก.ย. -4 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 19,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกาย่า มัสสึโมโต ฟูจิ ซุปตาร์ เจ้าหญิงกับลิงหิมะ 5วัน3คืน (XJ151)
 เดินทาง : 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17 ม.ค.63
 เดินทาง : 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24 21-25, 22-26 ม.ค.63
 เดินทาง : 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ม.ค.63
 เดินทาง : 28 ม.ค.-1ก.พ., 29 ม.ค.-2 ก.พ., 30 ม.ค.-43 ก.พ., 31 ม.ค.-4 ก.พ.63
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 ก.พ.63
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ก.พ.63
 เดินทาง :  19-23, 20-24, ,21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 ก.พ.63
 เดินทาง : 26 ก.พ.-1 มี.ค., 27 ก.พ.-2 ม.ค., 28 ก.พ.-3 มี.ค., 29 ก.พ.-5 มี.ค.63
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 มี.ค.63
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 19,888 บาท
ทัวร์นาโกย่า EARLY AUTUMN NAGOYA TAKAYAMA เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ 4วัน 3คืน (PJP51-SL)
 เดินทาง : 20-23, 26-29, 27-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 30 ก.ย. - 03 ต.ค. 62
 เดินทาง : 03-06, 04-07, 06-09, 07-10, 10-13 ต.ค. 62
 เดินทาง : 13-16, 14-17, 17-20, 18-21, 20-23 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์โอซาก้า ของมันต้องมี ฟรีเดย์ 1วัน วัดคิโยมิสึ 5วัน3คืน XW (XW53-B04)
 เดินทาง : 24-28, 26-30 ต.ค.62, 29 ต.ค.-2 พ.ย.62, 31 ต.ค.-4 พ.ย.62
 เดินทาง : 02-06, 05-09, 07-11, 09-13, 12-16, 14-18, 16-20, 19-23 พ.ย.62
 เดินทาง : 23-27, 26-30 พ.ย.62, 28 พ.ย.-2 ธ.ค.62, 30 พ.ย.-4 ธ.ค.62
 เดินทาง : 03-07, 05-09, 10-14, 12-16, 14-18, 17-21, 19-23, 21-25 พ.ย.62
 เดินทาง : 24-28, 26-30 ธ.ค.62, 28 ธ.ค.-1 ม.ค.63, 29 ธ.ค.-2 ม.ค.63
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-3 ม.ค.63, 31 ธ.ค.-4 ม.ค.63
 เดินทาง :  มกราคม-มีนาคม 63
ราคาเริ่มต้น : 21,876 บาท
ทัวร์NAGOYA MATSUMOTO FUJI ซุปตาร์ ลิงทั้งเจ็ด 5วัน 3คืน (XJ140)
 เดินทาง : 26-30, 27-31 ต.ค. , 28 ต.ค. - 01 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 ต.ค. - 02 พ.ย. , 30ต.ค. - 03 พ.ย. , 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12 พ.ย. 62
 เดินทาง : 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20 พ.ย. 62
 เดินทาง : 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 พ.ย. 62
 เดินทาง : 25-29, 26-30, 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. , 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 22,888 บาท
ทัวร์โอซาก้า นั่งรถไฟชมใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน 3คืน (JXW32)
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 26-30 ต.ค. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 3 พ.ย. , 31 ต.ค. - 4 พ.ย. 62
 เดินทาง : 2-6, 6-10, 7-11, 9-13, 13-17 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. , 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 4-8, 5-9, 6-10, 7-11 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 22,888 บาท
ทัวร์โอซาก้า นารา เกียวโต SKI WINTER  5วัน 3คืน (JXW33)
 เดินทาง : 11-15, 12-16, 14-18, 18-22, 19-23, 21-25, 25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค.62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. -1 ม.ค.63 , 29 ธ.ค. -2 ม.ค.63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. -3 ม.ค.63 , 31 ธ.ค. -4 ม.ค.63
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 04-08, 08-12, 09-13, 11-15, 15-19, 16-20, 18-22 ม.ค.63
 เดินทาง : 22-26, 23-27 ม.ค.63
 เดินทาง : 25-29 ม.ค. , 29 ม.ค.-2 ก.พ. , 30 มค. -3 ก.พ. 63 
 เดินทาง : 01-05, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 12-16, 13-17, 15-19, 19-23 ก.พ.63
 เดินทาง : 20-24, 22-26 ก.พ.63, 26 ก.พ. -1 มี.ค.,  27 ก.พ.-2 มี.ค.,  29 ก.พ.-4 มี.ค.63 
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 07-11, 11-15 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 22,888 บาท
ทัวร์โอซาก้า ซู่ซ่า 5วัน 3คืน (QE2KIX-XW001)
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 25-29 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 22,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น PRO OSAKA NARA KYOTO SHIRAKAWAGO 5วัน 3คืน (PJP21-XW)
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 06-10, 11-15, 12-16, 13-17 ก.ย. 62
 เดินทาง : 18-22, 19-23, 20-24, 25-29, 26-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย. - 01 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า ฟูจิ ซุปตาร์ สายบันเทิง 5วัน3คืน (XJ137)
 เดินทาง : 27 ก.ย.-1 ต.ค.62
 เดินทาง : 02-06, 04-08, 06-10, 09-13, 11-15, 13-17, 16-20, 18-22, 20-24, 23-27 ต .ค.62 
ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า มัสสึโมโต ฟูจิ ซุปตาร์ เจ้าชายหิมะ 5วัน3คืน (XJ141)
 เดินทาง : 30 พ.ย.-4 ธ.ค.62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 ธ.ค.62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ธ.ค.62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค.63
 เดินทาง : 28 ธ.ค.-1 ม.ค.63, 29 ธ.ค.-2 ม.ค.63, 30 ธ.ค.-3 ม.ค.63 
ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท
ทัวร์นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า 6วัน 3คืน (ZNGO06)
 เดินทาง : 15-20, 16-21, 20-25, 21-26, 23-28, 24-29, 25-30 พ.ย. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 23,999 บาท
ทัวร์นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า 6วัน 3คืน (ZNGO07)
 เดินทาง : 05-10, 06-11, 07-12, 08-13, 09-14 พ.ย. 62
 เดินทาง : 12-17, 13-18, 14-19, 19-24, 22-27 พ.ย. 62
 เดินทาง : 26 พ.ย. - 01 ธ.ค. / 27 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 03 ธ.ค. / 29 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 23,999 บาท
ทัวร์โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ฟรีเดย์1วัน  เพลินสามสี 6วัน4คืน (XJ-ZKIX11)
 เดินทาง : 25-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 04-08, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15 ต.ค. 62
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 22-26 ต.ค. 62
เดินทาง : 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 19-23 พ.ย. 62
 เดินทาง : 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 25-29, 26-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. / 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. / 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 23,999 บาท
ทัวร์โอซาก้า หนาวนัก รักกันมั้ย 5วัน 3คืน (KIX04-XJ)
 เดินทาง : 01-05, 03-07, 04-08, 05-09, 08-12, 09-13, 11-15, 12-16  ธ.ค. 62
 เดินทาง : 13-17, 14-18, 15-19, 17-21, 18-22, 19-23, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 24,899 บาท
ทัวร์โอซาก้า สละโสด เกียวโต ทาคายาม่า นาโกยา 6วัน4คืน (JXW29)
 เดินทาง : 01-06 ต.ค. 62
 เดินทาง : 08-13 ต.ค. 62
 เดินทาง : 15-20 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 24,888 บาท
ทัวร์โอซาก้า เกียวโต AUTUMN พาเที่ยวทุกวัน  5วัน 3คืน (XW003)
 เดินทาง : 25-29 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 06-10, 08-12, 09-13, 13-17, 15-19, 16-20 พ.ย. 62
 เดินทาง : 20-24, 22-26, 23-27 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. – 01 ธ.ค. , 29 พ.ย. – 03 ธ.ค. , 30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 07-11, 09-13, 10-14, 13-17 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 25,888 บาท
ทัวร์โอซาก้า หน้าว หนาว เกียวโต ทาคายาม่า สกี 6วัน4คืน XJ (JXW35)
 เดินทาง : 10-15, 11-16, 17-22, 18-23, 24-29, 25-30, 26-31 ธ.ค.62
 เดินทาง : 27 ธ.ค.-1ม.ค.63, 28 ธ.ค.-2ม.ค.63, 29 ธ.ค.-3ม.ค.63 
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-4 ม.ค.63, 31 ธ.ค.-5 ม.ค.63
 เดินทาง : 01-06, 07-12, 08-13, 14-19, 15-20, 21-26, 22-27 ม.ค.63
 เดินทาง : 28 ม.ค.-2 ก.พ., 29 ม.ค.-3 ก.พ.63
 เดินทาง : 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13, 11-16, 12-17, 18-23, 19-24 ก.พ.63 
 เดินทาง : 25 ก.พ.-1 มี.ค., 26 ก.พ.-2 มี.ค.63
 เดินทาง : 03-08, 04-09, 10-15, 11-16, 17-22, 18-23 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 25,888 บาท
ทัวร์นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า 6วัน 3คืน (ZNGO09) 
 เดินทาง : 05-10, 06-11, 07-12, 10-15, 11-16, 12-17 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 13-18, 14-19, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท
ทัวร์โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ บันเทิงออทั่ม 4วัน 3คืน (TR29)
 เดินทาง : 06-09 ต.ค. 62
 เดินทาง : 13-16 ต.ค. 62
 เดินทาง : 20-23 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 26,888 บาท
ทัวร์โอซาก้า TAKAYAMA KYOTO 5วัน 3คืน (XJ125)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12 ต.ค. 62
 เดินทาง : 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20 ต.ค. 62
 เดินทาง : 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 ต.ค. 62
 เดินทาง : 25-29, 26-30, 27-31 ต.ค. 62
 เดินทาง : 28 ต.ค. - 01 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 ต.ค. - 02 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
 เดินทาง : 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 พ.ย. 62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 พ.ย. 62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 26,888 บาท
ทัวร์โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ "ใบไม้ปลิดปลิว" 6วัน 4คืน (JXW34)
 เดินทาง : 18-23, 21-26, 22-27, 23-28 ต.ค. 62
 เดินทาง : 29 ต.ค. - 3 พ.ย. , 30 ต.ค. - 4 พ.ย. 62
 เดินทาง : 5-10, 6-11, 12-17, 13-18, 19-24, 20-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 26 พ.ย. - 1 ธ.ค. , 27 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 3-8, 4-9, 5-10, 6-11, 7-12, 8-13, 9-14 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 26,888 บาท
ทัวร์โอซาก้า ทาคายาม่า ทตโตริ ซุปตาร์ สีสันออทั่ม 5วัน 4คืน (TR30)
 เดินทาง : 02-06 ต.ค. 62
 เดินทาง : 09-13 ต.ค. 62
 เดินทาง : 16-20 ต.ค. 62
 เดินทาง : 23-27 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 28,888 บาท
ทัวร์โอซาก้า TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ เซเลบริตี้ หิมะ 5วัน 3คืน (XJ126)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 62
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 28,888 บาท
ทัวร์โอซาก้า SHIRAKAWA TOTTORI 6วัน 4คืน (XJ127)
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 03-08, 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13, 09-14 ต.ค. 62
 เดินทาง : 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23 ต.ค. 62
 เดินทาง : 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29, 25-30, 26-31 ต.ค. 62
 เดินทาง : 27 ต.ค. - 01 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 ต.ค. - 02 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 04 พ.ย. 62
 เดินทาง : 31 ต.ค. - 05 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 03-08, 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13, 09-14 พ.ย. 62
 เดินทาง : 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23 พ.ย. 62
 เดินทาง : 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29, 25-30 พ.ย.
 เดินทาง : 26 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 28,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA SHIRAKAWA TOTTORI ซุปตาร์ ยอดนักสืบ (หิมะขาว) 6วัน 4คืน (XJ128)
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 02 ธ.ค. / 28 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 04 ธ.ค. / 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 03-08, 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13, 09-14 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29, 25-30, 26-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 05 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 28,888 บาท
ทัวร์โอซาก้า ซุปตาร์ อมยิ้ม ไอศกรีม มหาชน 6วัน 4คืน (XJ123)
 เดินทาง : 30 ก.ย - 5 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 03-08, 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13, 09-14 ต.ค.62
 เดินทาง : 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23 ต.ค.62
 เดินทาง : 19-24, 20-25 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA KOCHIA PREMIUM 5วัน 3คืน (JL-NGO01)
 เดินทาง : 03-07, 09-13, 10-14, 19-23, 22-26, 23-27 ต.ค. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
 เดินทาง : 09-13, 15-19, 21-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์โอซาก้า OSAKA KANAZAWA NARA  ซุปตาร์ สกีหิมะ  6วัน4คืน (XJ124)
 เดินทาง : 30 พ.ย.-05 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 03-08, 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 09-14, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 17-22, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 25-30, 26-31 ธ.ค.62, 27ธ.ค. -1 ม.ค.63
 เดินทาง : 28ธ.ค.-2 ม.ค.63, 29ธ.ค.-3 ม.ค.63, 30ธ.ค.-4 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOTTORI KYOTO PREMIUM 6วัน 3คืน (JL-KIX05)
 เดินทาง : 02-07, 04-09, 09-14, 24-29, 25-30, 26-31 ต.ค.62
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 04 พ.ย.62
 เดินทาง : 02-07, 03-08, 06-11, 10-15 พ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์นาโกย่า กิฟุ ทาคายาม่า เลสโก ใบไม้สามสี 5วัน 3คืน (ZNGO02-JL)
 เดินทาง : 06-10 พ.ย. 62
 เดินทาง : 20-24 พ.ย. 62 
ราคาเริ่มต้น : 30,999 บาท
ทัวร์นาโกย่า ทาคายาม่า นากาโน่ เลสโก มังกี้ออนเซน 5วัน 3คืน (ZNGO03-JL)
 เดินทาง : 04-08, 11-15 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 08-12, 22-26 ม.ค. 63
 เดินทาง : 05-09, 19-23 ก.พ. 63
 เดินทาง : 04-08, 18-22 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 30,999 บาท
ทัวร์นาโกย่า ทาคายาม่า โอซาก้า เลสโก นาโกย่า เพลินสโนว์สีขาว 6วัน 3คืน (ZNGO08-JL)
 เดินทาง : 17-22 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 09-14, 15-20, 17-22 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ม.ค. - 05 ก.พ. 63
 เดินทาง : 07-12, 12-17, 21-26 ก.พ. 63
 เดินทาง : 06-11, 13-18, 19-24 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 30,999 บาท
ทัวร์นาโกย่า EASY WINTER SNOW MONKEY 5วัน 3คืน (JL)
 เดินทาง : 18-22 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 08-12, 22-26 ม.ค. 63
 เดินทาง : 12-16, 25-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 11-15 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 33,900 บาท
ทัวร์โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5วัน 3คืน (KIX09-TG)
 เดินทาง : 11-15, 23-27 ต.ค.62
 เดินทาง : 01-05, 13-17 พ.ย.62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค.62
 เดินทาง : 04-08, 06-10 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 38,900 บาท
ทัวร์โอซาก้า ปีใหม่ COUNTDOWN 2020 PRO OSAKA 5วัน3คืน (TG-PJP88A)
 เดินทาง : 30 ธ.ค. -3 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 54,999 บาท
ทัวร์KOMATSU NAGOYA ลิงแช่ออนเซ็น 6วัน 4คืน (TG)
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 3 ม.ค. 20
ราคาเริ่มต้น : 54,900 บาท