0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์โอซาก้า

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์โอซาก้า, นาโกย่า

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ฟุกุโอกะ

ทัวร์โอกินาว่า

ทัวร์โตเกียว-โอซาก้า

 
ทัวร์โอซาก้า เกียวโต สุดติ่งกระดิ่งแมว 5วัน 2คืน (KIX01-XJ)
 เดินทาง : 5-9, 7-11, 12-16, 14-18, 19-23, 21-25, 26-30, 28 มิ.ย. 62, -2 ก.ค.62
 เดินทาง : 5-9, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 19-23, 25-29, 26-30 ก.ค.62
 เดินทาง : 8-12, 9-13, 23-27, 30 ส.ค. 62, -3 ก.ย.62
 เดินทาง : 4-8, 6-10, 11-15, 13-17, 18-22, 20-24, 25-29, 27 ก.ย 62, -1  ต.ค.62
 เดินทาง : 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 16-20, 17-21 ต.ค.62  
 เดินทาง : 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 16,989 บาท

ทัวร์นาโกย่า ทาคายาม่า ฟูจิ ซุปตาร์ เมืองเก่า กับดอกไม้งาม 5วัน 3คืน (XJ118) 
 เดินทาง : 05-09, 07-11, 14-18, 21-25 มิ.ย.62
 เดินทาง : 28 มิ.ย. – 02 ก.ค.62
 เดินทาง : 05-09, 07-11, 12-16, 17-21, 19-23, 26-30 ก.ค.62
 เดินทาง : 02-06, 04-08, 09-13, 16-20, 18-22, 23-27, 25-29 ส.ค.62
 เดินทาง : 03-07, 10-14, 13-17, 15-19, 20-24 ก.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 17,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ KANSAI SPRING 5วัน3คืน (JXW25)
 เดินทาง : 17-21, 22-26, 23-27, 24-28 พ.ค.62
 เดินทาง : 29 พ.ค. - 02 มิ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 19,888 บาท
ทัวร์โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5วัน 3คืน (JXW30)
 เดินทาง : 05-09, 06-10, 07-11, 12-16, 13-17, 14-18, 19-23 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 20-24, 21-25, 26-30 มิ.ย. / 27 มิ.ย. - 01 ก.ค. / 28 มิ.ย. - 02 ก.ค. 62
 เดินทาง : 03-07, 04-08, 05-09, 10-14, 11-15, 12-16, 17-21, 18-22 ก.ค. 62
 เดินทาง : 19-23, 24-28, 25-29, 26-30 ก.ค. / 31 ก.ค. - 04 ส.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 21-25, 22-26, 23-27 ส.ค. 62
 เดินทาง : 28 ส.ค. - 01 ก.ย. / 29 ส.ค. - 02 ก.ย. / 30 ส.ค. - 03 ก.ย. 62
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 06-10, 11-15, 12-16, 13-17, 18-22, 19-23 ก.ย. 62
 เดินทาง : 20-24, 25-29, 26-30 ก.ย. / 27 ก.ย. - 01 ต.ค. 62
 เดินทาง : 02-06, 03-07, 04-08, 09-13, 10-14, 11-15, 16-20, 17-20, 18-22 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,888 บาท
ทัวร์โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ซุปตาร์เซเลบริตี้ ยาวปาย 5วัน 3คืน (XJ113)
 เดินทาง : อิสระ ฟรีเดย์ 1 วัน
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 05-09, 07-11, 08-12, 09-13 มิ.ย.62
 เดินทาง : 11-15,12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 มิ.ย.62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 มิ.ย.62
 เดินทาง : 27 มิ.ย.-1 ก.ค., 29 มิ.ย.-3 ก.ค.
 เดินทาง : 07-11, 09-13, 12-16, 13-17, 16-20, 17-21, 20-24, 22-26 ก.ค.62 
 เดินทาง : 25-29, 26-30, 27-31 ก.ค.62
 เดินทาง : 02-06, 03-07, 09-13, 10-14, 11-15, 16-20, 17-21, 23-27, 24-28 ส.ค.62
 เดินทาง : 27-31, 28 ส.ค.-1 ก.ย.62
 เดินทาง : 29 ส.ค.-2 ก.ย., 31 ส.ค.-4 ก.ย.62 
 เดินทาง : 01-05, 06-10, 07-11, 08-12, 13-17, 14-18, 15-19, 20-24, 21-25 ก.ย.62 
 เดินทาง : 24-28 ก.ย., 27ก.ย.,-1 ต.ค., 28 ก.ย. -2 ต.ค.62 
 เดินทาง : 30 ก.ย. -4 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 19,88 บาท
ทัวร์โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ น่ารักอ่ะ (กิโมโน) 5วัน 3คืน (XJ112)
 เดินทาง : 11-15, 12-16, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 พ.ค.62 
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 พ.ค.62
 เดินทาง : 28 พ.ค. - 1 มิ.ย.62
 เดินทาง : 30 พ.ค. - 3 มิ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 19,888 บาท
 
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า 4วัน3คืน (PJP051-SL)
 เดินทาง : 09-12, 10-13, 12-15, 13-16 พ.ค.62
 เดินทาง : 19-22, 20-26, 26-29, 27-30 พ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์โอซาก้า เกียวโต นารา อิสระฟรีเดย์ 1วัน ยูนิเวอร์แซล 5วัน3คืน XJ (ZKIX09)
 เดินทาง : 16-20, 22-26 พฤษภาคม 62
 เดินทาง :  07-11,12 -16, 19-23, 26-30 มิถุนายน 62
 เดินทาง :  03-07, 25- 29 กรกฎาคม 62
 เดินทาง :  20-24 สิงหาคม 62
 เดินทาง :  04-08, 11-15, 18-22 กันยายน 62 
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์นาโกย่า ฮาโกเน่ ฟูจิ ชิราคาวาโกะ SUGOI NAGOYA 5วัน3คืน (JXJ88)
 เดินทาง : 12-16, 14-18, 19-23, 21-25, 26-30 มิ.ย., 28 มิ.ย.-2 ก.ค.62 
 เดินทาง : 5-9, 12-16, 19-23, 26-30 ก.ค. 62
 เดินทาง : 2-6, 21-25 ส.ค. 28 ส.ค.-1 ก.ย.62
 เดินทาง : 13-17, 25-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 4-8, 11-15, 16-20 , 18-22, 25-29 ต.ค.62,  30 ต.ค.- 3 พ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 19,888 บาท
ทัวร์โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า 5วัน 3คืน (XJ103)
 เดินทาง : 06-10, 07-11,10-14, 11-15, 12-16, 13-17 พ.ค.62
 เดินทาง : 14-18, 15-19, 16-20, 18-22, 19-23, 26-30 พ.ค.62
 เดินทาง : 27-31 พ.ค. / 28 พ.ค. - 01 มิ.ย. , 29 พ.ค. - 02 มิ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 20,888 บาท
 
ทัวร์โอซาก้า โตเกียว ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5วัน3คืน (JXW31)
 เดินทาง : 5-9, 12-16, 19-23,26-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 3-7, 10-14, 17-21, 24-28 ก.ค. 62
 เดินทาง : 31ก.ค. -4 ส.ค. 62
 เดินทาง : 28 ส.ค. -1 ก.ย. 62
 เดินทาง : 4-8, 11-15, 18-22, 25-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 2-6, 9-13, 16-20 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 21,888 บาท
ทัวร์โอซาก้า FLOWER BLOOM IN OSAKA TAKAYAMA 5วัน 3คืน (ZKIX08-XJ)
 เดินทาง : 07-11, 08-12, 15-19, 16-20, 22-26 พ.ค.62
 เดินทาง : 05-09, 07-11, 12-16, 14-18, 19-23, 21-25, 26-30 มิ.ย.62
 เดินทาง : 28 มิ.ย. - 02 ก.ค.62
 เดินทาง : 03-07, 12-16, 13-17, 17-21, 25-29, 26-30 ก.ค.62
 เดินทาง : 20-24, 22-26 ส.ค.62
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 11-15, 13-17, 18-22, 20-24 ก.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท
ทัวร์โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ บานฤทัย (XJ111)
 แจกฟรี ชุดยูกะตา
 เดินทาง : 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22 พ.ค.62
 เดินทาง : 18-23, 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29 พ.ค.62
 เดินทาง : 25-30, 26-31, 27 พ.ค. - 1 มิ.ย.62
 เดินทาง : 28 พ.ค.- 02 มิ.ย., 29 พ.ค. - 03 มิ.ย., 30 พ.ค. - 04 มิ.ย.62 
ราคาเริ่มต้น : 22,888 บาท
ทัวร์โอซาก้า ซู่ซ่า 5วัน 3คืน (QE2KIX-XW001)
 เดินทาง : 15-19 พ.ค. 62 >>วันหยุดวิสาขบูชา
 เดินทาง : 22 - 26 พ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ค. - 02 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 05-09, 12-16, 19-23, 26-30 มิ.ย. 62 
 เดินทาง : 03-07, 10-14, 12-16 >>วันหยุดอาสาฬหบูชา , 19-23 ก.ค. 62 
 เดินทาง : 26-30 ก.ค. 62 >>วันหยุดเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
 เดินทาง : 31 ก.ค. - 04 ส.ค. 62
 เดินทาง : 08 - 12 ส.ค. 62 >>วันหยุดวันแม่
 เดินทาง : 14-18, 21-25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 28 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 25-29 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 22,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า PRO NAGOYA KYOTO SHIRAKAWAGO 4วัน 3คืน (PJP05
 เดินทาง :  09-12, 10-13, 12-15 พ.ค.62
 เดินทาง :  13-16, 19-22, 20-23, 26-29 พ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท
 
ทัวร์โอซาก้าสละโสด เกียวโต นาโกยา 6วัน4คืน (JXW29)
 เดินทาง : 19-24 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 26 มิ.ย. -01 ก.ค. 62
 เดินทาง : 02-07, 09-14, 16-21, 23-28 ก.ค. 62
 เดินทาง : 30 ก.ค. -04 ส.ค. 62
 เดินทาง : 20-25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 27 ส.ค. -01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 03-08, 10-15, 17-22, 24-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 01-06, 08-13, 15-20 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 24,888 บาท
ทัวร์ PRO OSAKA POPULAR SUMMER 6วัน 4คืน (PJP22-XW)
 เดินทาง : 15-20, 23-28 พ.ค. 62
 เดินทาง : 01-06, 05-10, 12-17, 19-24, 22-27 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท
 
ทัวร์โอซาก้า OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ เซเลบ กิโมโน 6วัน4คืน (XJ104)
 เดินทาง :7-12, 8-13, 9-14, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20 พ.ค.62
 เดินทาง :16-21, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29  พ.ค.62 
 เดินทาง : 25-30, 26-31 พ.ค. 62  27 พ.ค. -1 มิ.ย. 62, 28 พ.ค. -2 มิ.ย.62
 เดินทาง : 29 พ.ค. -3 มิ.ย. 62, 30 พ.ค. -4 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 26,888 บาท
ทัวร์โอซาก้า ซุปตาร์ อมยิ้ม ไอศกรีม มหาชน 6วัน 4คืน (XJ123)
 เดินทาง : 30 ก.ย - 5 ต.ค. 62
 เดินทาง : 1-6, 2-7, 3-8, 4-9, 5-10, 6-11, 7-12, 8-13, 9-14, 10-15, 11-16 ต.ค. 62 
 เดินทาง : 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท
ทัวร์OSAKA KANAZAWA NARA ซุปตาร์ สกีหิมะ 6วัน 4คืน (XJ124)
 เดินทาง : 30 พ.ย.-05 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 03-08, 04-09, 05-10, 06-11 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 14-19, 07-12, 08-13, 09-14, 10-15, 11-16, 12-17 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 13-18, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25,  ธ.ค. 62
 เดินทาง : 21-26, 22-27, 23-28, 24-29, 25-30, 26-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค.-01 ม.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค.-02 ม.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค.-03 ม.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-04 ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท
 
ทัวร์โอซาก้า OSAKA KANAZAWA NARA  ซุปตาร์ สกีหิมะ  6วัน4คืน (XJ124)
 เดินทาง : 30 พ.ย.-05 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 03-08, 04-09 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 05-10, 06-11, 07-12, 08-13 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 09-14, 10-15, 11-16, 12-17 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 13-18, 14-19, 15-20, 16-21 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 17-22, 18-23, 19-24, 20-25 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 21-26, 22-27, 23-28, 24-29 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 25-30, 26-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 27  ธ.ค. 62 -01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 28  ธ.ค. 62 -02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ธ.ค. 62 -03 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. 62 -04 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท
 
JAPAN ALPS
 
ทัวร์นาโกย่า ALPEN ROUTE  ซุปตาร์ นักล่าน้ำแข็ง 5วัน 3คืน (XJ107)
 เดินทาง : 31 พ.ค. - 04 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท
ทัวร์โอซาก้า HAPPY OSAKA SNOW WALL & SHIRAKAWAGO สุโก้ย 5วัน3คืน (XW53-SW01)
 เดินทาง : 11–15 พ.ค. 62 
 เดินทาง : 12–16, 13–17 พ.ค. 62, 15–19, 16–20, 18–22, 19–23, 20–24 พ.ค. 62
 เดินทาง : 22–26, 23–27, 25–29, 26–30, 27–31 พ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ค. - 02 มิ.ย.  62
 เดินทาง : 30 พ.ค. - 03 มิ.ย.  62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07 มิ.ย.  62
ราคาเริ่มต้น : 23,987 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น PRO NAGOYA SHIRAKAWAGO JAPAN ALPS 4วัน 3คืน (PJP055-SL)
 เดินทาง : 10-13, 12-15, 13-16, 19-22, 20-23, 26-29 พ.ค. 62
 เดินทาง : 31 พ.ค. - 03 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 06-09, 07-10, 13-16, 14-17 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 24,999 บาท
ทัวร์โอซาก้า HAPPY OSAKA SNOW WALL & SHIRAKAWAGO 5วัน 4คืน (TR-SW01)
 เดินทาง : 22-26 พ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ค. - 02 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 12-16, 19-23 มิ.ย.  62
ราคาเริ่มต้น : 25,987 บาท
ทัวร์นาโกย่า "NAGOYA JAPAN ALPS โมจิถั่วแดง” 5วัน3คืน (NGO05)
 เดินทาง : 22-26 พ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 9-13, 16-20, 23-27, 26-30 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท
 
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า นารา 5วัน2คืน (ZKIX01)
 เดินทาง : 24-28 ก.ค. 62
 เดินทาง : 28 ส.ค. -01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 11-15, 25-29 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท
ทัวร์โอซาก้า Wow! Japan Alps Snow Wall  6วัน 4คืน (JXW28)
 เดินทาง : 05-10 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท
ทัวร์นาโกย่า UNSEEN JAPAN ALPS IN NAGOYA TAKAYAMA 5วัน 3คืน (AZNGO06)
 เดินทาง : 22-26, 24-28 พ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 27,999 บาท
ทัวร์NAGOYA JAPAN ALPS SHIRAKAWAGO 5วัน 4คืน (PJP057)
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 22-26 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 28,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า NAGOYA TAKAYAMA 5วัน3คืน (NG001)
 เดินทาง : 20-24, 27-31 พฤษภาคม 2562 
 เดินทาง : 3-7, 10-14, 17-21, 24-28 มิถุนายน 2562
ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท
ทัวร์โอซาก้า HAPPY NAGOYA SNOW WALL & SHIRAKAWAGO 5วัน 3คืน 
 เดินทาง : 11-15, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 25-29, 26-30 พ.ค. 62
 เดินทาง : 28 พ.ค. - 01 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 05-09, 12-16, 19-23, 26-30 มิ.ย. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์นาโกย่า “NAGOYA JAPAN ALPS HI CLASS”  5วัน 3คืน (NGO08)
 เดินทาง : 30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 35,999 บาท
ทัวร์EASY SAY HI SNOW WALL 5วัน 3คืน (JL)
 เดินทาง : 01-05, 03-07, 08-12, 10-14, 15-19 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 35,900 บาท
ทัวร์นาโกย่า  PRO NAGOYA SNOW WALL 5วัน 3คืน (PJP51-JL)
 เดินทาง : 21-25 พ.ค. 62
 เดินทาง : 28 พ.ค.- 01 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 36,888 บาท
ทัวร์ทาคายาม่า THE TOP OF TAKAYAMA JAPAN ALPS 5วัน 3คืน (AZNGO03)
 เดินทาง : 28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท