0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์โอซาก้า

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์โอซาก้า, นาโกย่า

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ฟุกุโอกะ

ทัวร์โอกินาว่า

ทัวร์โตเกียว-โอซาก้า

 
ทัวร์โอซาก้า เกียวโต นารา วากายาม่า 5วัน 3คืน (XJ53-C03)
 เดินทาง : 12-16, 25-29, 26-30, 31 ก.ค - 4 ส.ค. 62
 เดินทาง : 3-7, 7-11, 14-18, 21-25, 28 ส.ค. - 1 ก.ย. 62
 เดินทาง : 4-8, 11-15, 18-22, 25-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย. -1 ต.ค. , 28 ก.ย.- 2 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,777 บาท
ทัวร์โอซาก้า ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 3  5วัน 3คืน (XJ131)
 เดินทาง : 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 ก.ค. 62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ก.ค. 62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ก.ค. 62
 เดินทาง : 28 ก.ค.- 01 ส.ค. /29 ก.ค.- 02 ส.ค. /30 ก.ค.-03 ส.ค. /31 ก.ค.- 04 ส.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 ส.ค. 62
 เดินทาง : 10-04, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ส.ค. 62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 28 ส.ค.-01 ก.ย. /29 ส.ค.-02 ก.ย. /30 ส.ค.-03 ก.ย. /31 ส.ค.-04 ก.ย. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 ก.ย. 62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ก.ย. 62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย.-01 ต.ค. /28 ก.ย.-02 ต.ค. /29 ก.ย.-03 ต.ค. /30 ก.ย.-04 ต.ค. 62
ราคา : 14,888 บาท
 
ทัวร์โอซาก้า ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 4  5วัน 3คืน (XJ132)
 เดินทาง : 24-28, 25-29, 27 มิ.ย.-1 ก.ค., 29 มิ.ย.- 3 ก.ค., 30 มิ.ย. - 4 ก.ค. 62
 เดินทาง : 1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 11-15, 13-17, 14-18 ก.ค.
 เดินทาง : 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 22-26, 23-27, 24-28, 27-31 ก.ค. 62
 เดินทาง : 28 ก.ค. - 1 ส.ค., 29 ก.ค. - 2 ส.ค., 30 ก.ค. -3 ส.ค., 31 ก.ค. - 4 ส.ค. 62
 เดินทาง : 1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 10-14, 11-15, 12-16 ส.ค. 62
 เดินทาง : 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 24-28, 25-29, 26-30, 27-31, 28 ส.ค.-1 ก.ย. ,29 ส.ค. - 2 ก.ย. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค. - 3 ก.ย. , 31 ส.ค. -4 ก.ย. 62
 เดินทาง : 1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 11-15 ก.ย.62
 เดินทาง : 12-16, 13-17, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 20-24, 21-25, 22-26 ก.ย.62
 เดินทาง : 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย. - 1 ต.ค. , 28 ก.ย.-2 ต.ค., 29 ก.ย. - 3 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5วัน 3คืน (JXJ887)
 เดินทาง : 20-24 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 03-07, 04-08, 05-09, 10-14, 11-15, 17-21, 24-28, 26-30 ก.ค. 62
 เดินทาง : 02-06, 07-11, 9-13, 23-27, 29 ส.ค.-2 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24, 26-30, 27 ก.ย.-1 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา 5วัน 3คืน (ZKIX10-XJ)
 เดินทาง : 11-15, 16-20, 17-21, 25-29, 26-30 ก.ค. / 30 ก.ค. - 03 ส.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 08-12, 15-19, 20-24, 22-26, 27-31 ส.ค. /29 ส.ค. -02 ก.ย. 62
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 06-10, 11-15, 12-16, 18-22 ก.ย. 62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 24-28, 26-30 ก.ย. 62
ราคา  : 15,999 บาท
ทัวร์โอซาก้า เกียวโต สุดติ่งกระดิ่งแมว 5วัน 2คืน (KIX01-XJ)
 เดินทาง : 19-23, 21-25, 26-30, 28 มิ.ย. 62, -2 ก.ค.62
 เดินทาง : 5-9, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 19-23, 25-29, 26-30 ก.ค.62
 เดินทาง : 8-12, 9-13, 23-27, 30 ส.ค. 62, -3 ก.ย.62
 เดินทาง : 4-8, 6-10, 11-15, 13-17, 18-22, 20-24, 25-29, 27 ก.ย 62, -1  ต.ค.62
 เดินทาง : 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 16-20, 17-21 ต.ค.62  
 เดินทาง : 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 16,989 บาท

ทัวร์นาโกย่า ทาคายาม่า ฟูจิ ซุปตาร์ เมืองเก่า กับดอกไม้งาม 5วัน 3คืน (XJ118) 
 เดินทาง : 21-25 มิ.ย. , 28 มิ.ย. – 02 ก.ค.62
 เดินทาง : 05-09, 07-11, 12-16, 17-21, 19-23, 26-30 ก.ค.62
 เดินทาง : 02-06, 04-08, 09-13, 16-20, 18-22, 23-27, 25-29 ส.ค.62
 เดินทาง : 03-07, 10-14, 13-17, 15-19, 20-24 ก.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 17,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทะเลสาบยามานะกะโกะ ชิราคาวาโกะ 5วัน3คืน (XJ53-A03)
 เดินทาง : 03-07, 05-09, 10-14, 12-16, 17-21,19-23, 24-28, 26-30 ก.ค. 62
 เดินทาง : 31 ก.ค.-04 ส.ค.62
 เดินทาง : 02-06, 07-11, 09-13, 14-18, 21-25, 23-27 ส.ค.62
 เดินทาง : 28 ส.ค.-01 ก.ย.62
 เดินทาง : 13-17, 20-24, 25-29 ก.ย.62
 เดินทาง : 27 ก.ย.-1 ต.ค.62 
ราคาเริ่มต้น : 18,876 บาท
ทัวร์โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ซุปตาร์เซเลบริตี้ ยาวปาย 5วัน 3คืน (XJ113)
 อิสระ ฟรีเดย์ 1 วัน
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 มิ.ย.62
 เดินทาง : 27 มิ.ย.-1 ก.ค., 29 มิ.ย.-3 ก.ค.
 เดินทาง : 07-11, 09-13, 12-16, 13-17, 16-20, 17-21, 20-24, 22-26 ก.ค.62 
 เดินทาง : 25-29, 26-30, 27-31 ก.ค.62
 เดินทาง : 02-06, 03-07, 09-13, 10-14, 11-15, 16-20, 17-21, 23-27, 24-28 ส.ค.62
 เดินทาง : 27-31, 28 ส.ค.-1 ก.ย.62
 เดินทาง : 29 ส.ค.-2 ก.ย., 31 ส.ค.-4 ก.ย.62 
 เดินทาง : 01-05, 06-10, 07-11, 08-12, 13-17, 14-18, 15-19, 20-24, 21-25 ก.ย.62 
 เดินทาง : 24-28 ก.ย., 27ก.ย.,-1 ต.ค., 28 ก.ย. -2 ต.ค.62 
 เดินทาง : 30 ก.ย. -4 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 19,888 บาท
ทัวร์โอซาก้า เกียวโต นารา อิสระฟรีเดย์ 1วัน ยูนิเวอร์แซล 5วัน3คืน XJ (ZKIX09)
 เดินทาง : 03-07, 25- 29 กรกฎาคม 62
 เดินทาง : 20-24 สิงหาคม 62
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22 กันยายน 62 
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5วัน 3คืน (JXW30)
 เดินทาง : 20-24, 21-25, 26-30 มิ.ย. / 27 มิ.ย. - 01 ก.ค. / 28 มิ.ย. - 02 ก.ค. 62
 เดินทาง : 03-07, 04-08, 05-09, 10-14, 11-15, 12-16, 17-21, 18-22 ก.ค. 62
 เดินทาง : 19-23, 24-28, 25-29, 26-30 ก.ค. / 31 ก.ค. - 04 ส.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 21-25, 22-26, 23-27 ส.ค. 62
 เดินทาง : 28 ส.ค. - 01 ก.ย. / 29 ส.ค. - 02 ก.ย. / 30 ส.ค. - 03 ก.ย. 62
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 06-10, 11-15, 12-16, 13-17, 18-22, 19-23 ก.ย. 62
 เดินทาง : 20-24, 25-29, 26-30 ก.ย. / 27 ก.ย. - 01 ต.ค. 62
 เดินทาง : 02-06, 03-07, 04-08, 09-13, 10-14, 11-15, 16-20, 17-20, 18-22 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,888 บาท
ทัวร์นาโกย่า ฮาโกเน่ ฟูจิ ชิราคาวาโกะ SUGOI NAGOYA 5วัน3คืน (JXJ88)
 เดินทาง : 19-23, 21-25, 26-30 มิ.ย., 28 มิ.ย.-2 ก.ค.62 
 เดินทาง : 5-9, 12-16, 19-23, 26-30 ก.ค. 62
 เดินทาง : 2-6, 21-25 ส.ค. 28 ส.ค.-1 ก.ย.62
 เดินทาง : 13-17, 25-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 4-8, 11-15, 16-20 , 18-22, 25-29 ต.ค.62,  30 ต.ค.- 3 พ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 19,888 บาท
ทัวร์โอซาก้า โตเกียว ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5วัน3คืน (JXW31)
 เดินทาง : 19-23,26-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 3-7, 10-14, 17-21, 24-28 ก.ค. 62
 เดินทาง : 31ก.ค. -4 ส.ค. 62
 เดินทาง : 28 ส.ค. -1 ก.ย. 62
 เดินทาง : 4-8, 11-15, 18-22, 25-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 2-6, 9-13, 16-20 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 21,888 บาท
ทัวร์โอซาก้า FLOWER BLOOM IN OSAKA TAKAYAMA 5วัน 3คืน (ZKIX08-XJ)
 เดินทาง : 12-16, 13-17, 17-21, 25-29, 26-30 ก.ค.62
 เดินทาง : 20-24, 22-26 ส.ค.62
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 11-15, 13-17, 18-22, 20-24 ก.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท
ทัวร์โอซาก้า ซู่ซ่า 5วัน 3คืน (QE2KIX-XW001)
 เดินทาง : 03-07, 10-14, 12-16, 19-23 ก.ค. 62 
 เดินทาง : 26-30 ก.ค. 62 >>วันหยุดเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
 เดินทาง : 31 ก.ค. - 04 ส.ค. 62
 เดินทาง : 08 - 12 ส.ค. 62 >>วันหยุดวันแม่
 เดินทาง : 14-18, 21-25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 28 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 25-29 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 22,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น PRO OSAKA NARA KYOTO SHIRAKAWAGO 5วัน 3คืน (PJP21-XW)
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 06-10, 11-15, 12-16, 13-17 ก.ย. 62
 เดินทาง : 18-22, 19-23, 20-24, 25-29, 26-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย. - 01 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เลสโก นาโกย่า เพลินโอบาระ 5วัน 3คืน (XJ-ZNGO04)
 เดินทาง : 16-20, 17-21, 21-25, 22-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 23,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เลสโก นาโกย่า เพลินโครังเค (XJ-ZNGO05)
 เดินทาง : 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14 พ.ย. 62
 เดินทาง : 13-17, 14-18, 15-19, 20-24, 23-27 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. / 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. / 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 23,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เลสโก โอซาก้า เพลินสามสี 6วัน 4คืน (XJ-ZKIX11)
 เดินทาง : 25-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 04-08, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15 ต.ค. 62
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 22-26 ต.ค. 62
 เดินทาง : 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 19-23 พ.ย. 62
 เดินทาง : 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 25-29, 26-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. / 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. / 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 23,999 บาท
ทัวร์โอซาก้า สละโสด เกียวโต นาโกยา 6วัน4คืน (JXW29)
 เดินทาง : 19-24 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 26 มิ.ย. -01 ก.ค. 62
 เดินทาง : 02-07, 09-14, 16-21, 23-28 ก.ค. 62
 เดินทาง : 30 ก.ค. -04 ส.ค. 62
 เดินทาง : 20-25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 27 ส.ค. -01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 03-08, 10-15, 17-22, 24-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 01-06, 08-13, 15-20 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 24,888 บาท
ทัวร์โอซาก้า TAKAYAMA KYOTO 5วัน 3คืน (XJ125)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12 ต.ค. 62
 เดินทาง : 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20 ต.ค. 62
 เดินทาง : 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 ต.ค. 62
 เดินทาง : 25-29, 26-30, 27-31 ต.ค. 62
 เดินทาง : 28 ต.ค. - 01 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 ต.ค. - 02 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
 เดินทาง : 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 พ.ย. 62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 พ.ย. 62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 26,888 บาท
ทัวร์โอซาก้า TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ เซเลบริตี้ หิมะ 5วัน 3คืน (XJ126)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 62
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 28,888 บาท
ทัวร์โอซาก้า SHIRAKAWA TOTTORI 6วัน 4คืน (XJ127)
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 03-08, 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13, 09-14 ต.ค. 62
 เดินทาง : 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23 ต.ค. 62
 เดินทาง : 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29, 25-30, 26-31 ต.ค. 62
 เดินทาง : 27 ต.ค. - 01 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 ต.ค. - 02 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 04 พ.ย. 62
 เดินทาง : 31 ต.ค. - 05 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 03-08, 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13, 09-14 พ.ย. 62
 เดินทาง : 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23 พ.ย. 62
 เดินทาง : 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29, 25-30 พ.ย.
 เดินทาง : 26 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 28,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA SHIRAKAWA TOTTORI ซุปตาร์ ยอดนักสืบ (หิมะขาว) 6วัน 4คืน (XJ128)
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 02 ธ.ค. / 28 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 04 ธ.ค. / 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 03-08, 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13, 09-14 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29, 25-30, 26-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 05 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 28,888 บาท
ทัวร์โอซาก้า ซุปตาร์ อมยิ้ม ไอศกรีม มหาชน 6วัน 4คืน (XJ123)
 เดินทาง : 30 ก.ย - 5 ต.ค. 62
 เดินทาง : 1-6, 2-7, 3-8, 4-9, 5-10, 6-11, 7-12, 8-13, 9-14, 10-15, 11-16 ต.ค. 62 
 เดินทาง : 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท
ทัวร์โอซาก้า PRO OSAKA SUMMER ZAP เที่ยวทุกวัน 4วัน3คืน TG (PJP022)
 เดินทาง : 20-23 มิ.ย.62
 เดินทาง : 27-30 มิ.ย.62
 เดินทาง : 04-07 ก.ค.62
 เดินทาง : 11-14 ก.ค.62
 เดินทาง : 18-21 ก.ค.62
 เดินทาง : 25-28 ก.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 28,999 บาท
ทัวร์โอซาก้า OSAKA KANAZAWA NARA  ซุปตาร์ สกีหิมะ  6วัน4คืน (XJ124)
 เดินทาง : 30 พ.ย.-05 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 03-08, 04-09 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 05-10, 06-11, 07-12, 08-13 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 09-14, 10-15, 11-16, 12-17 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 13-18, 14-19, 15-20, 16-21 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 17-22, 18-23, 19-24, 20-25 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 21-26, 22-27, 23-28, 24-29 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 25-30, 26-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 27  ธ.ค. 62 -01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 28  ธ.ค. 62 -02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ธ.ค. 62 -03 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. 62 -04 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท
 
ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA KOCHIA PREMIUM 5วัน 3คืน (JL-NGO01)
 เดินทาง : 03-07, 09-13, 10-14, 19-23, 22-26, 23-27 ต.ค. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
 เดินทาง : 09-13, 15-19, 21-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOTTORI KYOTO PREMIUM 6วัน 3คืน (JL-KIX05)
 เดินทาง : 02-07, 04-09, 09-14, 24-29, 25-30, 26-31 ต.ค. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 04 พ.ย. 62
 เดินทาง : 02-07, 03-08, 06-11, 10-15 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
 
ทัวร์โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5วัน 3คืน (KIX09-TG)
 เดินทาง : 11-15, 23-27 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 13-17 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 06-10 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 38,900 บาท