0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์โอกินาว่า

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์โอซาก้า

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ฟุกุโอกะ

ทัวร์โอกินาว่า

ทัวร์โตเกียว-โอซาก้า

 
ทัวร์เกาะโอกินาว่า ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาคพิเศษ  5วัน 3คืน (MM11)
 เดินทาง : 16-20, 18-22, 21-25 ก.ย. 61 
 เดินทาง : 28 ก.ย. - 02 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท

ทัวร์เกาะโอกินาว่า EASY SUNSHINE OKINAWA (4วัน2คืน MM)
 เดินทาง : 27 – 30 ก.ย. 61
 เดินทาง : 04 – 07, 11 – 14, 18 – 21 ต.ค. 61
#นั่งเรือท้องกระจกโอกินาว่า 
ราคาเริ่มต้น : 19,900 บาท
   
ทัวร์เกาะโอกินาว่า ซุปตาร์ ฮูล่า ฮูล่า ภาค8  5วัน 3คืน (MM10)
 เดินทาง : 8-12, 14-18, 15-19, 16-20, 22-26, 23-27 ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 19,888 บาท