0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์โอซาก้า

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ฟุกุโอกะ

ทัวร์โอกินาว่า

ทัวร์โตเกียว-โอซาก้า

 
         
ทัวร์โตเกียว พักในเมือง เที่ยวสบายๆ มีอิสระฟรีเดย์ 5วัน3คืน (PJP04-XW)
 เดินทาง : 24-28, 26-30 ก.ย. 61
 
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์โตเกียวจ๋า พี่มาแล้วจ้า 5วัน 3คืน (XW-NRT48)
 เดินทาง : 30 กย. – 04 ตค. 61

ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท

ทัวร์โตเกียว TOKYO SUPER SURPISE อิสระฟรีเดย์ 1 วัน 5วัน3คืน XW-B02
 เดินทาง : 22-26, 23-27 ก.ย.61
 เดินทาง : 29 ก.ย.-3 ต.ค. 61, 30 ก.ย.-4 ต.ค. 61
 เดินทาง : 6-10, 7-11, 13-17, 14-18, 20-24, 21-25 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท

ทัวร์โตเกียว ฟูจิ Chill & Save  4วัน 3คืน (XJ83)
 เดินทาง : 6-9, 16-19, 20-23, 24-27 ตุลาคม 61

ราคาเริ่มต้น : 19,888 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว HAPPY TOKYO เฟี้ยวเงาะ 5วัน 3คืน XJ-A03
 เดินทาง : 1-5, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 19-20, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 18,888 บาท

ทัวร์ทัวร์โตเกียว รัก จับ ใจ หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ 5วัน 3คืน (NRT49-XW)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08 ต.ค. 61
 เดินทาง : 06-10, 08-12, 09-13 ต.ค. 61
 อิสระฟรีเดย์ 1 วัน 

ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท

ทัวร์โตเกียว สกีหน้าหนาว  5วัน 3คืน (PJP13-XW)
 เดินทาง : ธันวาคม 61
 เดินทาง : มกราคม 62
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 62
 เดินทาง : มีนาคม 62

ราคาเริ่มต้น : 20,888 บาท

ทัวร์โตเกียว TOKYO HIPSTER สกี อิสระฟรีเดย์  5วัน 3คืน XW-B01
 เดินทาง : พฤศจิกายน 61
 เดินทาง : ธันวาคม 61
 เดินทาง : มกราคม 62
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 62
 เดินทาง : มีนาคม 62

ราคาเริ่มต้น : 21,234บาท

ทัวร์โตเกียว PRO TOKYO AUTUMN ROMANCE 5วัน 3คืน (PJP02-XW)
 เดินทาง : 26-30, 27-31 ต.ค. / 28 ต.ค. - 01 พ.ย. / 29 ต.ค. - 02 พ.ย. 61
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 03 พ.ย. / 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 61
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12 พ.ย. 61
 เดินทาง : 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20 พ.ย. 61
 เดินทาง : 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 พ.ย. 61
 เดินทาง :25-29, 26-30 พ.ย. / 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. / 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. / 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 21,888 บาท

ทัวร์โตเกียว STRONG WINTER 5วัน 3คืน (AZNRT10-XJ)
 เดินทาง : มกราคม 62
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 62
 เดินทาง : มีนาคม 62
 

ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท

ทัวร์โตเกียว TOKYO SNOW โชว์เหนือ พาเที่ยวทุกวัน  5วัน 3คืน XW-A01
 เดินทาง : พฤศจิกายน 61
 เดินทาง : ธันวาคม 61
 เดินทาง : มกราคม 62
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 62
 เดินทาง : มีนาคม 62

ราคาเริ่มต้น : 22,345 บาท

ทัวร์โตเกียว สโนว์ บริ๊ง บริ๊ง พาเที่ยวครบทุกวัน 5วัน 3คืน (PJP12-XW)
 เดินทาง : ธันวาคม 61
 เดินทาง : มกราคม 62
 

ราคาเริ่มต้น : 22,888 บาท

ทัวร์โตเกียว TOKYO แสนโรแมนติค 5วัน 3คืน (พาเที่ยวทุกวัน) XW-B04
 เดินทาง : ตุลาคม 61
 เดินทาง : พฤศจิกายน 61
 

ราคาเริ่มต้น : 23,456 บาท

ทัวร์โตเกียว นิกโก้ น้ำตกเคะงอน สะพานแดงชินเคียว 5วัน 3คืน (PJP03-XW)
 เดินทาง : 26-30, 27-31 ตุลาคม 61
 เดินทาง : 28 ต.ค.– 1 พ.ย.61, 29 ต.ค.– 2 พ.ย.61, 30 ต.ค.– 3 พ.ย.61, 31 ต.ค.– 4 พ.ย.61
 เดินทาง : 1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14 พฤศจิกายน 61
 เดินทาง : 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21 พฤศจิกายน 61
 เดินทาง : 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 พฤศจิกายน 2561
 เดินทาง : 25-29, 26-30 พฤศจิกายน 61
 เดินทาง : 27 พ.ย. -1 ธ.ค.61, 28 พ.ย. -2 ธ.ค.61, 29 พ.ย. -3 ธ.ค.61, 30 พ.ย. -4 ธ.ค.61

ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ส้มจิ๊ด 5วัน 3คืน (TR13)
 เดินทาง : 27 ก.ย. - 01 ต.ค. / 28 ก.ย. - 02 ต.ค. 61
 เดินทาง : 03-07, 04-08, 10-14, 12-16 ต.ค. 61
 เดินทาง : 17-21, 18-22, 24-28, 26-30 ต.ค. / 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 61
 เดินทาง : 02-06, 07-11, 08-12, 15-19, 16-20 พ.ย. 61
 เดินทาง : 21-25, 22-26, 23-27 พ.ย. / 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท

ทัวร์โตเกียว FUJI Q Highland AUTUMN 5วัน 3คืน (XJ65)
 เดินทาง : 26-30, 28 ก.ย. - 2 ต.ค., 30 ก.ย. - 4 ต.ค. 61
 เดินทาง : ตุลาคม 61
 เดินทาง : พฤศจิกายน 61

ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO AUTUMN COLORFUL เที่ยวเต็ม ไม่มีวันอิสระ 5วัน 3คืน (JJP05-XW)
 เดินทาง : 20-24, 22-26, 24-28, 26-30 ก.ย. 61
 เดินทาง : 28 ก.ย. - 02 ต.ค. /30 ก.ย. - 04 ต.ค. 61
 เดินทาง : 02-06, 04-08, 06-10, 08-12, 10-14, 12-16, 14-18, 16-20, 18-22 ต.ค. 61
 เดินทาง : 20-24, 22-26 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท

ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI IBARAKI  INFINITY 5วัน 3คืน (NRT88-XW)
 เดินทาง : 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 ก.ย. 61
 เดินทาง : 27ก.ย. - 1ต.ค. / 28ก.ย. - 2ต.ค. / 29ก.ย. - 3ต.ค. / 30ก.ย. - 4ต.ค. 61
 เดินทาง : 1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 11-15 ต.ค. 61
 เดินทาง : 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24 ต.ค. 61
 เดินทาง : 21-25, 22-26, 23-27 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท

ทัวร์โตเกียว WINTER SNOW TOKYO ฟูจิ สกี 5วัน 3คืน (XW-JXW17)
 เดินทาง : ธันวาคม 61
 เดินทาง : มกราคม 62
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 62
 เดินทาง : มีนาคม 62

ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ALL STAR บุหงาทั่วทุ่ง 4วัน 3คืน (NRT01-XJ)
 เดินทาง : 04-07, 05-08, 06-09, 12-15 ต.ค. 61
 เดินทาง : 13-16, 15-18, 16-19, 17-20 ต.ค. 61
 เดินทาง : 18-21, 19-22, 20-23, 24-27 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 23,999 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SPARKLING ปิ๊งรัก ณ ทุ่งไม้แดง 5วัน 3คืน (NRT02-XJ)
 เดินทาง : 29 ก.ย. - 03 ต.ค. 61
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 06-10, 10-14, 17-21, 18-22 ต.ค. 61
 เดินทาง : 19-23, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ต.ค. 61
 เดินทาง : 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 61

ราคาเริ่มต้น : 23,999 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SPARKLING มุ้งมิ้งใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน 3คืน (NRT03-XJ)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 07-11, 08-12 พ.ย. 61
 เดินทาง : 09-13, 10-14, 14-18, 15-19, 16-20 พ.ย. 61
 เดินทาง : 17-21, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 พ.ย. 61
 เดินทาง : 28 พ.ย.- 02 ธ.ค. / 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 23,999 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG รอน้อง ณ ทุ่งดอกไม้แดง 6วัน 3คืน (NRT05-XJ)
 เดินทาง : 27 ก.ย. - 02 ต.ค. / 28 ก.ย. - 03 ต.ค. 61
 เดินทาง : 03-08, 04-09, 05-10, 06-11, 16-21, 17-22 ต.ค. 61
 เดินทาง : 18-23, 24-29, 25-30, 26-31 ต.ค. 61
 เดินทาง : 27 ต.ค. - 01 พ.ย. / 30 ต.ค. - 04 พ.ย. / 31 ต.ค. - 05 พ.ย. 61
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 03-08, 06-11, 07-12, 08-13, 09-14, 10-15 พ.ย. 61
 เดินทาง : 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 20-25, 21-26, 22-27 พ.ย. 61
 เดินทาง : 23-28, 24-29 พ.ย. 61
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 02 ธ.ค. / 28 พ.ย. - 03 ธ.ค. / 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 23,999 บาท

 
ทัวร์โตเกียว SPARKLING SNOW 5วัน 3คืน (AZNRT11-XJ)
 เดินทาง : มกราคม 62
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 62
 เดินทาง : มีนาคม 62

ราคาเริ่มต้น : 23,999 บาท

ทัวร์โตเกียว TOKYO ใบไม้แดง พาเที่ยวทุกวัน 5วัน 3คืน XW-A04
 เดินทาง : ตุลาคม 61
 เดินทาง : พฤศจิกายน 61
 

ราคาเริ่มต้น : 24,567 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์  ICY  SNOWY  5วัน 3คืน (TR14)
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. / 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. / 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 05-09, 06-10, 07-11, 12-16, 13-17, 19-23 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 20-24, 21-25, 26-30, 27-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น : 24,888 บาท

ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ นิกโก้ 5วัน 3คืน (XJ84)
 เดินทาง : 03-07, 04-08, 08-12, 09-13, 17-21, 18-22, 20-24 ต.ค. 61
 เดินทาง : 21-25, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ต.ค. 61
 เดินทาง : 28 ต.ค. - 01 พ.ย. / 29 ต.ค. - 02 พ.ย. 61
 เดินทาง : 01-05, 06-10, 07-11, 08-12, 13-17, 14-18, 15-19 พ.ย. 61
 เดินทาง : 20-24, 21-25 , 22-26 พ.ย. 61
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. / 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 11-15, 12-16, 16-20, 20-24 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 24,900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SPARKLING ล้มรักพักลมหนาว 5วัน 3คืน (NRT04-XJ)
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 06-10, 07-11, 08-12, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 19-23 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 27-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น : 24,999 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG ละอองรัก ณ ลานสกี 6วัน 3คืน (NRT06-XJ)
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 08-13, 09-14, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 15-20, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26, 22-27 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น : 24,999 บาท

ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ 5วัน 3คืน (XJ66)
 เดินทาง : พฤศจิกายน 61
 เดินทาง : ธันวาคม 61
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 62
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 25,888 บาท

 
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ซากุระ ชมพู้ ชมพู  5วัน 3คืน (TR24)
 เดินทาง : 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26 มี.ค. 62
 เดินทาง : 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 มี.ค. 62
 เดินทาง : 28มี.ค. - 1เม.ย. / 29มี.ค. - 2เม.ย. 62
 เดินทาง : 30มี.ค. - 3เม.ย. / 31มี.ค. - 4เม.ย. 62
 เดินทาง : 1-5, 2-6, 3-7, 4-8 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 26,888 บาท

ทัวร์โตเกียว EASY TOKYO ช้อป ชิม แชะ 5วัน 3คืน (XW)
 เดินทาง : 01-05, 03-07, 05-09, 07-11, 09-13, 11-15 ต.ค. 61
 เดินทาง : 13-17, 15-19, 17-21, 19-23, 21-25, 23-27 ต.ค. 61
 

ราคาเริ่มต้น : 26,900 บาท

ทัวร์โตเกียว ซุปตาร์ PINKMOSS โลกอมชมพู  5วัน 3คืน (TR25)
 เดินทาง : 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13 เม.ย. 62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19 เม.ย. 62
 เดินทาง : 16-20, 17-21, 18-22, 19-23 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท

ทัวร์โตเกียว PRO TOKYO สกีหน้าหนาว 5วัน 3คืน (XW-PJP13S)
อิสระฟรีเดย์ 1 วัน
 เดินทาง : 28 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 29 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 30 ธ.ค. 61 - 03 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 31 ธ.ค. 61 - 04 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น : 34,888 บาท

ทัวร์โตเกียว สโนว์ บริ๊งบริ๊ง 5วัน 3คืน (XW-PJP12)
พาเที่ยวครบทุกวัน
 เดินทาง : 28 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 29 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 30 ธ.ค. 61 - 03 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 31 ธ.ค. 61 - 04 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น : 36,888 บาท

ทัวร์โตเกียว เคาท์ดาวน์นี้ ที่โตเกียว 5วัน 3คืน (XJ-JT4)
 เดินทาง : 28 ธันวาคม  - 1 มกราคม 2562 
นอน ออนเซน 1 คืน / โตเกียว 2 คืน / พาเที่ยวทุกวัน 

ราคาเริ่มต้น : 36,900 บาท

ทัวร์โตเกียว เทศกาลปีใหม่ TOKYO STRONG NEW YEAR2019  5วัน3คืน (NRT07-XJ)
 เดินทาง : 27-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 36,999 บาท

ทัวร์โตเกียว เทศกาลปีใหม่ TOKYO SNOW RAINBOW 6วัน 3คืน (PJP11A-TG)
 เดินทาง : 26-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 62
 

ราคาเริ่มต้น : 52,888 บาท

 
ทัวร์โตเกียว TOKYO SKI LIGHT UP 5วัน 3คืน (PJP11E-TG)
 เดินทาง : 27-31 ธ.ค. 61
 

ราคา : 54,888 บาท