0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์โอซาก้า

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ฟุกุโอกะ

ทัวร์โอกินาว่า

ทัวร์โตเกียว-โอซาก้า

 
ทัวร์โตเกียว หมู่บ้านน้ำใส ล่องเรือหงส์ อิสระ1 วัน 5วัน3คืน (XJ53-B02)
 เดินทาง : 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15 ส.ค.62
 เดินทาง : 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-20, 18-22, 19-23, 20-24 ส.ค. 62
 เดินทาง : 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ส.ค. 2562
 เดินทาง : 28 ส.ค.- 1 ก.ย.,29 ส.ค.- 2 ก.ย.,30 ส.ค. – 03 ก.ย.,31 ส.ค. – 04 ก.ย.62
 เดินทาง : 01-05, 02-06,03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12 ก.ย. 62
 เดินทาง : 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20 ก.ย. 62
 เดินทาง : 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 ก.ย. 62
 เดินทาง : 25-29, 26-30 ก.ย.62, 27 ก.ย. – 1 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 14,777 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ วัดอาซากุสะ พาเที่ยวทุกวัน 5วัน3คืน (XJ129)
 เดินทาง : 07-11, 13-17, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23 ส.ค.62
 เดินทาง : 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ส.ค.62
 เดินทาง : 28 ส.ค. - 01 ก.ย. , 29 ส.ค. - 02 ก.ย. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค. - 03 ก.ย. , 31 ส.ค. - 04 ก.ย. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11 ก.ย. 62
 เดินทาง : 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18 ก.ย. 62
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-21, 21-25 ก.ย. 62
 เดินทาง : 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย. - 01 ต.ค., 28 ก.ย. - 02 ต.ค. 62
 เดินทาง : 29 ก.ย. - 03 ต.ค., 30 ก.ย. - 04 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์  อิสระฟรีเดย์ 1วัน  5วัน3คืน (XJ130)
 เดินทาง :  16-20, 17-21, 22-26, 23-27, 24-28 ส.ค. 62
 เดินทาง : 29 ส.ค.-2 ก.ย., 30 ส.ค.-3 ก.ย., 31 ส.ค.-4 ก.ย. 62
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15 ก.ย. 62
 เดินทาง : 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23 ก.ย. 62            
 เดินทาง : 20-24, 21-25, 22-26, 26-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย. - 1 ต.ค., 28 ก.ย. - 2 ต.ค. 62
 เดินทาง : 29 ก.ย. - 3 ต.ค., 30 ก.ย. - 4 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ลาเวเดอร์ อิสระฟรีเดย์ 1 วัน ลาลาลอย 4วัน3คืน XJ (NRT12)
 เดินทาง : 10-13, 22-25 ส.ค.62
 เดินทาง : 29 ส.ค.- 1 ก.ย.62
 เดินทาง : 05-08, 06-09, 14-17, 19-22, 20-23, 21-24, 26-29, 27-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 28 ก.ย.- 1 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 14,889 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว อิสระฟรีเดย์ 1วัน 5วัน 3คืน (ZNRT08)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 07-11, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 20-24 ส.ค. 62
 เดินทาง : 21-25, 22-26, 23-27, 27-31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 28 ส.ค.-01 ก.ย., 29 ส.ค.-02 ก.ย., 30 ส.ค.-03 ก.ย. 62
 เดินทาง : 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17 ก.ย.62
 เดินทาง : 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 24-28, 26-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย.-01 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว 5วัน 3คืน (ZNRT10)
 เดินทาง : 14-18, 21-25, 23-27 ส.ค.62
 เดินทาง : 28 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 18-22, 20-24, 25-29, 26-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย. - 01 ต.ค. 62
ราคา : 14,999 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ 5วัน 3คืน TOKYO RED HOT 5วัน 3คืน (JXJ889)
 เดินทาง : 01-05, 03-07, 06-10, 07-11, 08-12, 27-31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 28 ส.ค. - 1 ก.ย., 29 ส.ค. - 2 ก.ย., 31 ส.ค. -4 ก.ย. 62
 เดินทาง : 03-07, 04-08, 05-09, 07-11, 10-14, 11-15 ก.ย. 62
 เดินทาง : 12-16, 14-18, 17-21, 18-22, 19-23, 21-25 ก.ย. 62
 เดินทาง : 24-28, 25-29, 26-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 28 ก.ย. - 2 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI LAVENDER ยืน 1  5วัน 3คืน (NRT11) 
 เดินทาง : สิงหาคม 62 
 เดินทาง : กันยายน 62
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์โตเกียว ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ บานฉ่ำ 5วัน 3คืน (XJ116)
 เดินทาง : สิงหาคม 62
 เดินทาง : กันยายน 62
ราคาเริ่มต้น : 16,888 บาท
ทัวร์โตเกียว HAPPY TOKYO PINKMOS ปะทะ LAVENDER 5วัน 3คืน (HJT-XW53-B03)
 เดินทาง : 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 ส.ค. 62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ส.ค. 62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 28 ส.ค. – 01 ก.ย., 29 ส.ค. – 02 ก.ย, 30 ส.ค. – 03 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 16,876 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ Summer Break 4วัน 3คืน (JXJ14)
 เดินทาง : 01-04, 03-06, 09-12, 10-13, 15-18, 17-20, 22-25, 24-27 ส.ค. 62
 เดินทาง : 29 ส.ค. -1 ก.ย. 62
 เดินทาง : 14-17, 19-22, 21-24, 26-29, 28 ก.ย.-1 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 17,888 บาท
ทัวร์โตเกียว PRO FUJI TOKYO SAVE SUMMER  5วัน3คืน (PJP14-XW)
 เดินทาง : 08-12, 09-13 ส.ค. 62 **วันแม่**
 เดินทาง : 23-27, 30 ส.ค. - 03 ก.ย. 62 
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24, 25-29 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ JAPAN BEST SUMMER 5วัน 3คืน (JXW221)
 เดินทาง : 31 ส.ค. - 04 ก.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 17,888 บาท
ทัวร์โตเกียว พาเที่ยวเต็ม ฟูจิคิว ไฮแลนด์ 5วัน3คืน (XW53-V03)
 เดินทาง : 02-06, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 13-17, 14-18, 16-20, 20-24 ส.ค.62 
 เดินทาง : 21-25, 23-27, 27-31 ส.ค.62
 เดินทาง : 28 ส.ค.-1 ก.ย.62, 30 ส.ค.-03 ก.ย.62 
ราคาเริ่มต้น : 17,987 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ อิสระฟรีเดย์1วัน 5วัน3คืน XW (PJP13)
 เดินทาง :  24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ก.ค. 62
 เดินทาง :  28 ก.ค. – 1 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI  ซุปตาร์ ทุ่งลาเวนเดอร์ 5วัน 3คืน (XJ117)
 เดินทาง : สิงหาคม - กันยายน 2562
ราคาเริ่มต้น : 18,888 บาท
ทัวร์โตเกียว เที่ยวฟิน ช้อปเพลิน 5วัน 3คืน (NRT XJ04V)
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 11-15, 13-17, 18-22, 20-24, 25-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย. – 01 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 18,990 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว นาริตะ 5วัน 3คืน (ZNRT17-SL)
 เดินทาง : 25-29 กันยายน  62
ราคาเริ่มต้น : 18,999 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี Autumn Red 5วัน3คืน  (๋JXW22)
 เดินทาง : 30 ก.ย.-4 ต.ค.62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 09-10, 07-11, 08-12, 09-13 ต.ค. 62
 เดินทาง : 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-22 ต.ค..62
 เดินทาง : 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ต.ค.62
 เดินทาง : 28 ต.ค.-1 พ.ย., 29 ต.ค.-2 พ.ย., 30 ต.ค.-3 พ.ย., 31 ต.ค.-4 พ.ย.62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 พ.ย. 62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 พ.ย.62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย.-1 ธ.ค., 28 พ.ย.-2 ธ.ค., 29 พ.ย.-3 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 22,888 บาท
ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FREE DAY DARUMA ชิลมว๊าก 5วัน 3คืน (SJT5-SL)
 เดินทาง : 15-19, 17-21, 19-23, 21-25, 23-27, 25-29, 27-31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
 เดินทาง : 31 ส.ค. – 04 ก.ย. 62
 เดินทาง : 01-05, 03-07, 05-09, 07-11, 09-13, 11-15, 13-17, 15-19 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 21,990 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ หวานละมุน 5วัน 3คืน (XW004)
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24, 25-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 02-06, 11-15, 16-20, 19-23 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 21,900 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ สกี Winter Snow   5วัน 3คืน (JXW223)
 เดินทาง : ธันวาคม 62
 เดินทาง : มกราคม 63
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 63
 เดินทาง : มีนาคม 63
ราคาเริ่มต้น : 22,888 บาท
ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI HITASHI DARUMA อินเลิฟ 5วัน 3คืน (SJT6-SL)
 เดินทาง : 17-21, 19-23, 21-25, 23-27, 25-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย. – 01 ต.ค. 62
 เดินทาง : 29 ก.ย. – 03 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12 ต.ค. 62
 เดินทาง : 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 22,990 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO IBARAKI KOCHIA เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ 5วัน 3คืน (PJP11-XW)
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 06-10, 11-15, 12-16, 13-17 ก.ย. 62
 เดินทาง : 18-22, 19-23, 20-24, 25-29, 26-30 ก.ย. / 27 ก.ย. - 01 ต.ค. 62
 เดินทาง : 02-06, 03-07, 04-08, 09-13, 10-14, 11-15 ต.ค. 62
 เดินทาง : 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 24-28, 25-29 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท
ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI NIKKO DARUMA โกโบริ 5วัน 3คืน (SJT7-SL)
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24 ต.ค. 62
 เดินทาง : 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 24,990 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ นิกโก้ สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค  พาเที่ยวทุกวัน 5วัน3คืน SL (NRT19)
 เดินทาง : 30 ก.ย.-04 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 ต.ค.62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24 ต.ค.62
 เดินทาง : 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 24,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO NIKKO FUJI ซุปตาร์ ซามูไร หวานเย็น 5วัน 3คืน (TR28)
 เดินทาง : 30 ก.ย. - 04 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12  ต.ค. 62
 เดินทาง : 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20  ต.ค. 62
 เดินทาง : 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 26,888 บาท
 
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ซุปตาร์ ซามูไร Autumn 5วัน 3คืน (XJ133)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 ต.ค. 62
 เดินทาง : 10-14, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23 ต.ค. 62
 เดินทาง : 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ต.ค. 62
 เดินทาง : 28 ต.ค. - 01 พ.ย. / 29 ต.ค. - 02 พ.ย. / 30 ต.ค. - 03 พ.ย. / 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11 พ.ย. 62
 เดินทาง : 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18 พ.ย. 62
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 26,888 บาท
ทัวร์โตเกียว TOKYO LAVENDER ไฮโซ โก้เก๋ 5วัน 3คืน (HND01)
 เดินทาง : 26-30, 12-16, 26-30 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 26,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอไดบะ 5วัน 3คืน (ZHND01-JL)
 เดินทาง : 10-14, 25-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 11-15, 25-29 ก.ย. 62
ราคา : 27,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI WONDERLAND 4วัน3คืน TG (PJP012)
 เดินทาง : 18-21 ก.ค. 62
 เดินทาง : 25-28 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 28,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น อิบารากิ ฟูจิ โตเกียว 5วัน 3คืน  (JL-ZHND02)
 เดินทาง : 03-07, 10-14, 11-15 ต.ค. 62
 เดินทาง : 19-23, 25-29 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
 
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO PREMIUM 5วัน 3คืน (JL-HND02)
 เดินทาง : 09-13, 16-20, 23-27 ต.ค. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI NIKKO DELUXE NOVEMBER 5วัน 3คืน (JL-HND03)
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอไดบะ 5วัน 3คืน  (JL-ZHND03)
 เดินทาง : 21-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 07-11 ธ.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
 
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า ลาเวนเดอร์ 6วัน4คืน (KIX04)
 เดินทาง : 02-07, 09-14, 23-28 ส.ค. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค.- 4 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-11, 13-18, 20-25 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 กันยายน -2 ตุลาคม 2562
 เดินทาง : 28 กันยายน -3 ตุลาคม 2562
ราคาเริ่มต้น : 38,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO NIKKO LUXURY 5วัน 3คืน (NRT09-TG)
 เดินทาง : 11-15, 16-20 ต.ค. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค. -3 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-05, 06-10 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. -1 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 06-10 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 36,900 บาท