0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์โอซาก้า

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ฟุกุโอกะ

ทัวร์โอกินาว่า

ทัวร์โตเกียว-โอซาก้า

 
ทัวร์โตเกียว พาเที่ยวเต็ม วัดอาซากุสะ โอไดบะ ชินจุกุ 4วัน2คืน
(XW42-S03)
 เดินทาง : 03-06, 09-12, 10-13, 16-19 มิ.ย. 2562
 เดินทาง : 23-26 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 30-03 ก.ค. 62
 เดินทาง : 07-10, 14-17, 21-24, 28-31 ก.ค. 62
 เดินทาง : 04-07, 11-14, 18-21, 25-28 ส.ค. 62
 เดินทาง : 26-29 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 15,987 บาท
ทัวร์HAPPY TOKYO PINKMOS ปะทะ LAVENDER 5วัน 3คืน (HJT-XW53-B03)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-16, 16-17, 17-18, 18-22 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 มิ.ย. 62 
 เดินทาง : 27 มิ.ย.-01 ก.ค. 62
 เดินทาง : 28 มิ.ย.-02 ก.ค. 62
 เดินทาง : 29 มิ.ย.-03 ก.ค. 62
 เดินทาง : 30 มิ.ย.-04 ก.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 ก.ค. 62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ก.ค. 62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ก.ค. 62
 เดินทาง : 28 ก.ค. – 01 ส.ค. 62
 เดินทาง : 29 ก.ค. – 02 ส.ค. 62
 เดินทาง : 30 ก.ค. – 03 ส.ค. 62
 เดินทาง : 31 ก.ค. – 04 ส.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 ส.ค. 62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ส.ค. 62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 28 ส.ค. – 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค. – 03 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 16,876 บาท
ทัวร์โตเกียวTOKYO FUJI ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ บานฉ่ำ 5วัน 3คืน (XJ116)
 เดินทาง : พฤษภาคม 62
 เดินทาง : มิถุนายน 62 
 เดินทาง : กรกฎาคม 62
 เดินทาง : สิงหาคม 62
 เดินทาง : กันยายน 62
ราคาเริ่มต้น : 16,888 บาท
ทัวร์โตเกียว TOKYO LAVENDER ลา ลา ลอย! 4วัน 3คืน (NRT12)
 เดินทาง : 06-09, 07-10, 13-16, 20-23, 21-24, 27-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 04-07, 11-14, 12-15, 13-16, 14-17 ก.ค. 62
 เดินทาง : 15-18, 18-21, 22-25, 26-29, 27-30 ก.ค. 62
 เดินทาง : 09-12, 10-13 ส.ค. 62
 เดินทาง : 19-22, 20-23, 21-24, 26-29, 27-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 28 ก.ย. – 01 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ Summer Break 4วัน 3คืน (JXJ14)
 เดินทาง : 30 พ.ค. -2 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 01-04, 06-09, 08-11, 13-16, 15-18, 20-23, 22-25, 27-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 29 มิ.ย. - 02 ก.ค. 62
 เดินทาง : 04-07, 06-09, 11-14, 13-16, 14-17, 18-21, 20-23, 26-29, 27-30 ก.ค. 62
 เดินทาง : 01-04, 03-06, 09-12, 10-13, 15-18, 17-20, 22-25, 24-27 ส.ค. 62
 เดินทาง : 29 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 14-17, 19-22, 21-24, 26-29, 28 ก.ย. - 01 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 17,888 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ JAPAN BEST SUMMER 5วัน 3คืน (JXW221)
 เดินทาง : มิถุนายน 62
 เดินทาง : กรกฎาคม 62
 เดินทาง : สิงหาคม 62
 เดินทาง : กันยายน 62
ราคาเริ่มต้น : 17,888 บาท
ทัวร์โตเกียว พาเที่ยวเต็ม ฟูจิคิว ไฮแลนด์ 5วัน3คืน (XW53-V03)
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 11-15, 12-16, 14-18, 18-22,19-23 มิ.ย.62
 เดินทาง : 20- 24, 21-25, 25-29, 26-30 มิ.ย.62
 เดินทาง : 28 มิ.ย.-02 ก.ค.62
 เดินทาง : 02-06, 03-07, 05-09, 09-13, 10-14, 12-16, 16-20, 17-21,19-23 ก.ค.62
 เดินทาง : 23-27, 24-28, 26-30 ก.ค.62
 เดินทาง : 30 ก.ค.-03 ส.ค.62
 เดินทาง : 02-06, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 13-17, 14-18, 16-20, 20-24 ส.ค.62 
 เดินทาง : 21-25, 23-27, 27-31 ส.ค.62
 เดินทาง : 28 ส.ค.-1 ก.ย.62, 30 ส.ค.-03 ก.ย.62 
ราคาเริ่มต้น : 17,987 บาท
 
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ โปรใจปล้ำ 5วัน 3คืน 
 เดินทาง : 23-27, 27-31 พ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ค. - 02 มิ.ย. 62
 
ราคา : 17,990 บาท
ทัวร์โตเกียว ทุ่งดอกพิงค์มอส "ลา ลา ลอย" 4วัน3คืน (NRT15)
 เดินทาง : 13-16, 14-17, 17-20 พ.ค. 62
 เดินทาง : 20-23, 21-24, 23-26, 25-28, 26-29, 27-30 พ.ค. 62
 เดินทาง : 30 พ.ค. - 02 มิ.ย. / 31 พ.ค. - 03 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI LAVENDER ยืน 1  5วัน 3คืน (NRT11) 
 
 เดินทาง : มิถุนายน 62
 เดินทาง : กรกฎาคม 62
 เดินทาง : สิงหาคม 62 
 เดินทาง : กันยายน 62
 เดินทาง : ตุลาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI PINK MOSS DARUMA ฟรุ้งฟริ้ง 5วัน 3คืน (SJT1-SL)
 เดินทาง : 01-05, 03-07, 05-09, 07-11, 09-13, 11-15, 13-17 พ.ค. 62
 เดินทาง : 15-19, 17-21, 19-23, 21-25 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI ซุปตาร์ ม่วงอมชมพูววว.. 5วัน 3คืน (TR27)
 เดินทาง : 13-17, 15-19, 16-20, 21-25 พ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ค. - 02 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 18,888 บาท
ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI  ซุปตาร์ ทุ่งลาเวนเดอร์ 5วัน 3คืน (XJ117)
 เดินทาง : มิถุนายน 62
 เดินทาง : กรกฎาคม 62
 เดินทาง : สิงหาคม 62
 เดินทาง : กันยายน 62
 เดินทาง : ตุลาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 18,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว นาริตะ 5วัน 3คืน (ZNRT17-SL)
 เดินทาง : มิถุนายน 62
 เดินทาง : กรกฎาคม 62
 เดินทาง : สิงหาคม 62
 เดินทาง : กันยายน 62
ราคาเริ่มต้น : 18,999 บาท
ทัวร์โตเกียว HAPPY TOKYO หมายเลข1 4วัน 2คืน (XW-S02)
 เดินทาง : 04-07, 05-08, 06-09, 11-14, 12-15, 13-16, 18-21 พ.ค. 62
 เดินทาง : 19-22, 20-23, 25-28, 26-29, 27-30 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 18,999 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ 5วัน 3คืน (JXW20)
 เดินทาง : 09-13, 10-14, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 พ.ค. 62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 พ.ค. 62
 เดินทาง : 28 พ.ค. - 01 มิ.ย., 29 พ.ค. - 02 มิ.ย., 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,888 บาท
ทัวร์TOKYO FUJI ซุปตาร์ ม่วงชมพูววว 2 5วัน 3คืน (XJ115)
 เดินทาง : 28 พ.ค. - 01 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 31 พ.ค. - 04 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,888 บาท
ทัวร์โตเกียว PRO TOKYO FUJI PINKMOSS DISNEY 5วัน 3คืน (PJP13-XW)
 เดินทาง : พฤษภาคม 62 
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว นาริตะ 5วัน 3คืน (ZNRT16-SL)
 เดินทาง : 20-24, 21-25, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 พ.ค. 62
 เดินทาง : 28 พ.ค. - 01 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ค. - 02 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
 
ทัวร์โตเกียว TOKYO-PINKMOSS ยืน 1 !! 5วัน 3คืน (NRT08-SL)
 เดินทาง : 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 15-19, 16-20, 22-26 พ.ค. 62
 เดินทาง : 23-27, 24-28, 25-29 พ.ค.62
 เดินทาง : 29 พ.ค. - 02 มิ.ย. 62 / 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. 62 / 31 พ.ค. - 04 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 01-05, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 12-16, 13-17, 14-18 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 15-19, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 26-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 27 มิ.ย. - 01 ก.ค. 62 // 28 มิ.ย. - 02 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ หวานละมุน 5วัน 3คืน (XW004)
 เดินทาง : 31 พ.ค. - 04 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 07-11, 14-18 มิ.ย., 21-25 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 28 มิ.ย. - 02 ก.ค. 62
 เดินทาง : 05-09, 10-14, 13-17 (วันหยุดอาสาฬหบูชา) , 19-23, 26-30 (วันหยุดเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10) ก.ค. 62
 เดินทาง : 09-13 (วันหยุดวันแม่) , 23-27 ส.ค. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค. -03 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24, 25-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 02-06, 11-15 (วันหยุดวันคล้ายวันสวรรคต ร.9), 16-20, 19-23 (วันหยุดวันปิยมหาราช) ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 21,900 บาท
ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI KAMAKURA DARUMA ลั้นลา 5วัน 3คืน (SJT2-SL)
 เดินทาง : 23-27, 25-29, 27-31 พ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ค. - 02 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 31 พ.ค. - 04 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 01-05, 03-05, 05-09, 07-11, 09-13, 11-15, 13-17 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 15-19, 17-21, 19-23, 21-25, 23-27, 25-29 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 27 มิ.ย. - 01 ก.ค. 62
 เดินทาง : 29 มิ.ย. - 03 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 21,990 บาท
ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FREE DAY DARUMA ชิลมว๊าก 5วัน 3คืน (SJT5-SL)
 เดินทาง : 15-19, 17-21, 19-23, 21-25, 23-27, 25-29, 27-31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
 เดินทาง : 31 ส.ค. – 04 ก.ย. 62
 เดินทาง : 01-05, 03-07, 05-09, 07-11, 09-13, 11-15, 13-17, 15-19 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 21,990 บาท
ทัวร์โตเกียว TOKYO STRONG PINKMOSS นาริตะ-ฟูจิ-โตเกียว 5วัน3คืน (AZNRT09)
 เดินทาง : 17–21, 18–22, 22–26, 23–27, 24–28 พ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 01–05, 05–09, 07–11, 12–16, 14–18, 19–23, 21–25, 26–30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท
ทัวร์โตเกียว TOKYO ESSENCE PINKMOSS ฟูจิ-โตเกียว-นาริตะ 5วัน 3คืน (ZNRT15)
 เดินทาง : 08–12, 09–13, 10–14, 11–15, 12–16 พ.ค. 62
 เดินทาง : 13–17, 14–18, 15–19, 20–24, 21–25 พ.ค. 62
 เดินทาง : 22–26, 23–27, 24–28, 25–29, 26–30, 27–31 พ.ค. 62
 เดินทาง : 28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท
ทัวร์โตเกียว “TOKYO PINKMOSS จัดจ้านในย่านนี้” 5วัน3คืน (NRT05) 
 เดินทาง : 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24 พ.ค. 62
 เดินทาง : 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 พ.ค. 62
 เดินทาง : 28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 62 // 29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 62 // 31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท
ทัวร์HAPPY TOKYO เที่ยวเต็ม  5วัน3คืน (XW53-V02)
 เดินทาง : 02-06, 07-11, 09-13, 14-18, 15-19, 16-20 พ.ค. 62
 เดินทาง : 17-21, 21-25 , 22-26, 23-27, 24-28 พ.ค. 62
 เดินทาง : 28 พ.ค. - 01 มิ.ย. , 29 พ.ค. - 02 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. , 31 พ.ค. - 04 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท
ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FREE DAY DARUMA ชิลมว๊าก 5วัน 3คืน (SJT3-SL)
 เดินทาง : 01-05, 03-07, 05-09, 07-11, 09-13 ก.ค. 62
 เดินทาง : 11-15, 13-17, 15-19, 17-21, 19-23 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 22,990 บาท
ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI LAVENDER DARUMA ฟินเฟว้อ 5วัน 3คืน (SJT4-SL)
 เดินทาง : 21-25, 23-27, 25-29, 27-31 ก.ค. 62
 เดินทาง : 29 ก.ค. - 02 ส.ค. 62
 เดินทาง : 31 ก.ค. - 04 ส.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 03-07, 05-09, 07-11, 09-13, 11-15, 13-17 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 22,990 บาท
 
ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI HITASHI DARUMA อินเลิฟ 5วัน 3คืน (SJT6-SL)
 เดินทาง : 17-21, 19-23, 21-25, 23-27, 25-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย. – 01 ต.ค. 62
 เดินทาง : 29 ก.ย. – 03 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12 ต.ค. 62
 เดินทาง : 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 22,990 บาท
ทัวร์โตเกียว SPARKLING PINKMOSS TOKYO 5วัน3คืน (AZNRT07)
 เดินทาง :  23-27, 24-28, 25-29 พ.ค.62
 เดินทาง : 30 พ.ค.-3 มิ.ย., 31 พ.ค.-4 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 01-05, 08-12, 13-17, 15-19, 20-24, 22-26 มิ.ย.62
 เดินทาง :  27 มิ.ย.-01 ก.ค.,29 มิ.ย.-03 ก.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 23,999 บาท
ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI NIKKO DARUMA โกโบริ 5วัน 3คืน (SJT7-SL)
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24 ต.ค. 62
 เดินทาง : 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 24,990 บาท
ทัวร์TOKYO LAVENDER ไฮโซ โก้เก๋ 5วัน 3คืน (HND01)
 เดินทาง : 06-10, 20-24 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 26-30, 12-16, 26-30 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 26,999 บาท
  
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอไดบะ 5วัน 3คืน (ZHND01-JL)
 เดินทาง : 10-14, 25-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 11-15, 25-29 ก.ย. 62
 
ราคา : 27,999 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า ลาเวนเดอร์ 6วัน4คืน (KIX04)
 เดินทาง : 29 พ.ค. -03 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 06-11, 13-18, 20-25 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 27 มิ.ย. -02 ก.ค. 62
 เดินทาง : 05-10, 11-16, 19-24, 26-31 ก.ค. 62
 เดินทาง : 02-07, 09-14, 23-28 ส.ค. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค. – 04 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-11, 13-18, 20-25 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 กันยายน -02 ตุลาคม 2562
 เดินทาง : 28 กันยายน -03 ตุลาคม 2562
ราคาเริ่มต้น : 38,888 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ ชมดอกเบบี้บลูอายส์ อิสระฟรีเดย์ 6วัน3คืน (TG)
 เดินทาง : 10-15 พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท
 
ทัวร์โตเกียว PRO TOKYO OSAKA FREE DAY ภาค II 6วัน 4คืน (PJP42-TG)
 เดินทาง : 07-12, 08-13, 09-14, 11-16 พ.ค. 62
 เดินทาง : 05-10  มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 41,900 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ทุ่งพิงค์มอส ทาคายาม่า เจแปนแอลป์ นาโกย่า 6วัน3คืน TG (์NRT-NGO)
 เดินทาง : 08-13 พฤษภาคม 62
 เดินทาง : 10-15 พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 47,900 บาท
ทัวร์อาโอโมริ เมืองหลวงเก่า ฮิโรซากิ สัทผัสประสบการณ์การทำ ข้าวนกเคะดน 7วัน5คืน JL (AOJ01)
 เดินทาง : 22-28 พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 48,888 บาท