0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์โอซาก้า

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ฟุกุโอกะ

ทัวร์โอกินาว่า

ทัวร์โตเกียว-โอซาก้า

ทัวร์เซนได

   
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ซากุระไฟไหม้ 6 5วัน 3คืน (XJ174)
 เดินทาง : 16-20, 18-22, 19-23, 21-25, 22-26, 24-28, 25-29, 26-30 มี.ค. 63
 เดินทาง : 29 มี.ค. - 02 เม.ย./ 30 มี.ค. - 03 เม.ย. 63
 เดินทาง : 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 0913, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 18,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ เลิฟฟุกุชิม่า 5วัน 3คืน (XJ149)
 เดินทาง : 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12 มี.ค.63
 เดินทาง : 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 18,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว FUJI SNOW ภาค II 5วัน 3คืน (PJP012-SL)
 เดินทาง : 15-19, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 ก.พ. 63 
 เดินทาง : 26 ก.พ.-01 มี.ค. / 27 ก.พ.-02 มี.ค. / 29 ก.พ.-04 มี.ค. 63 
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 09-13 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 18,999 บาท
ทัวร์โตเกียว POPULAR FREEDAY 5วัน 3คืน (PJP11-SL)
 เดินทาง : 14-18, 18-22, 19-23, 21-25, 24-28, 27-31 มี.ค. 63 
 เดินทาง : 29 มี.ค.-02 เม.ย. 63
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 06-10, 07-11 เม.ย. 63 
 เดินทาง : 08-12, 09-13, 10-14, 12-16, 13-17, 14-18 เม.ย. 63 
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 เม.ย. 63 
ราคาเริ่มต้น : 18,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ กระท่อมหิมะ 5วัน 3คืน (XJ150)
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 17-21 ก.พ. 63
 เดินทาง : 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ. - 01 มี.ค. / 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ. - 03 มี.ค. / 29 ก.พ. - 04 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-05 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ บานชมพู 5วัน 3คืน (XJ152)
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 มี.ค. 63
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 26-30, 27-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 มี.ค. - 01 เม.ย. / 29 มี.ค. - 02 เม.ย. 63
 เดินทาง : 31 มี.ค. - 03 เม.ย. / 31 มี.ค. - 04 เม.ย. 63
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12 เม.ย. 63
 เดินทาง : 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,888 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฟูกุชิมะ ซุปตาร์ดอกเย้อเร่อ 5วัน 3คืน (XJ155)
 เดินทาง : 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24 มี.ค. 63 
 เดินทาง : 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 26-30, 27-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 มี.ค.-01 เม.ย./29 มี.ค.-02 เม.ย./30 มี.ค.-03 เม.ย/31 มี.ค.-04 เม.ย.63
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11  เม.ย. 63 
 เดินทาง : 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,888 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ คามาคูระ เอโนะชิมะ 5วัน3คืน (JXW224)
 เดินทาง : 17-21, 19-23, 24-28, 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 02-06, 04-08, 09-13, 11-15, 16-20, 18-22, 23-27, 25-29 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,888 บาท
ทัวร์โตเกียว หิมะมหาชน 5วัน3คืน (SJT19.1)
 เดินทาง : 5-9, 12-16 มี.ค. 63
 
ราคาเริ่มต้น : 19,990 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ซาวาระ 5วัน 3คืน (STJ-SJT20)
 เดินทาง : 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 18-22 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,990 บาท
ทัวร์โตเกียว SAKURA SNOWPINK FREEDAY 5วัน3คืน (NRT23-XJ)
 เดินทาง : 15-19, 17-21  ก.พ. 63
 เดินทาง : 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 25-29 ก.พ. 63  
 เดินทาง : 26 ก.พ. - 01 มี.ค. , 27 ก.พ. - 02 มี.ค. , 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์โตเกียว SNOW ANGEL FREE DAY 5วัน3คืน (NRT25-SL)
 เดินทาง : 15-19, 16-20 ก.พ. 63
 เดินทาง : 18-22, 19-23, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ. – 01 มี.ค. , 27 ก.พ. – 02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ. – 03 มี.ค. , 29 ก.พ. – 04 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 06-10, 08-12, 09-13  มี.ค. 63
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 13-17, 14-18, 17-21 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
 
ทัวร์TOKYO SAKURA ยืน1 5วัน3คืน (NRT29-SL)
 เดินทาง : 20-24, 21-25, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 มี.ค. - 01 เม.ย. , 29 มี.ค. - 02 เม.ย. 63
 เดินทาง : 30 มี.ค. - 03 เม.ย. , 31 มี.ค. - 04 เม.ย. 63
 
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์โตเกียว ทุ่งดอกพิงค์มอส อิสระฟรีเดย์ PINK PINK 5วัน 3คืน (PJP13-SL) 
 เดินทาง : 25-29, 26-30 เม.ย. 63
 เดินทาง : 27 เม.ย.-01 พ.ค./ 28 เม.ย.-02 พ.ค./ 30 เม.ย.-04 พ.ค. 63
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12 พ.ค. 63
 เดินทาง : 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20 พ.ค. 63
 เดินทาง : 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 พ.ค. 63
 เดินทาง : 25-29, 26-30, 27-31 พ.ค. 63
 เดินทาง : 28 พ.ค.-01 มิ.ย./ 29 พ.ค.-02 มิ.ย./ 30 พ.ค.-03 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ คาวาสึ โตเกียว 5วัน 3คืน (ZNRT30)
 เดินทาง : 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 18-22 ก.พ. 63
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ.- 01 มี.ค. / 27 ก.พ.- 02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ.- 03 มี.ค. / 29 ก.พ.- 04 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10  มี.ค. 63 
 เดินทาง : 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14 มี.ค. 63 
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ นิกโก้ 5วัน 3คืน (ZNRT32)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12 ก.พ. 63
 เดินทาง : 11-15, 12-16, 13-17, 1418, 15-19, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์โตเกียว นิกโก้ เที่ยวเต็ม 5วัน 3คืน XW (ZNRT35)
 เดินทาง : 01-05, 03-07, 05-09, 06-10, 08-12, 10-14, 12-16 ก.พ. 63
 เดินทาง : 13-17, 15-19, 17-21, 19-23, 20-24, 22-26, 24-28 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ. – 01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 27 ก.พ. – 02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 29 ก.พ. – 04 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-05 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ทุ่งดอกพิงมอส 5วัน3คืน SL (ZNRT11)
 เดินทาง : 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16  พ.ค. 63
 เดินทาง : 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23  พ.ค. 63
 เดินทาง : 20-24, 21-25, 22-26, 23-2724-28, 25-29, 26-30, 27-31 พ.ค. 63
 เดินทาง : 28 พ.ค. - 01 มิ.ย. , 29 พ.ค.- 02 มิ.ย. , 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฟุคุชิมะ ซุปตาร์ โลกสวย ด้วยมือเรา 5วัน3คืน (XJ148)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 ก.พ. 63
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21 ก.พ. 63
 เดินทาง : 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ. - 01 มี.ค. / 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ. - 03 มี.ค. / 29 ก.พ. - 04 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 20,888 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ FAST 8 เร็ว แรง เว่อร์ 5วัน3คืน (SL-NRT06)
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 63
 เดินทาง : มีนาคม 63
ราคาเริ่มต้น : 20,899 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ SAKURA 5วัน 3คืน (PJP12-SL)
 เดินทาง : 18-22, 19-23, 21-25, 24-28, 27-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 30 มี.ค.-03 เม.ย. 63
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 เม.ย. 63 
 เดินทาง : 10-14, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 เม.ย. 63
 เดินทาง : 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 20,999 บาท
ทัวร์โตเกียว ซากุระบ๊าน บาน 5วัน 3คืน (PJP17-SL)
 เดินทาง : 12-16, 13-17, 14-18, 17-21, 18-22, 19-23 มี.ค. 63
 เดินทาง : 20-24, 24-28, 25-29, , 26-30, 27-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 มี.ค.-01 เม.ย./ 30 มี.ค.-03 เม.ย. 63
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 06-10, 07-11 เม.ย. 63 
 เดินทาง : 08-12, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17 เม.ย. 63
 เดินทาง : 14-18, 15-19, 17-21, 18-22, 20-24 เม.ย. 63
 เดินทาง : 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 20,999 บาท
ทัวร์โตเกียว HIPSTER ปี 2 5วัน 3คืน (HJT-XW53-B01)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11 ก.พ. 63
 เดินทาง : 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18 ก.พ. 63
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25 ก.พ. 63
 เดินทาง : 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ.-01 มี.ค./27 ก.พ.-02 มี.ค./28 ก.พ.-03 มี.ค./29 ก.พ.-04 มี.ค. 63 
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09 มี.ค. 63
 เดินทาง : 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 21,876 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ PINKMOSS LOVE JAPAN 5วัน 3คืน (XW229)
 เดินทาง : 17-21, 22-26 เม.ย. 63
 เดินทาง : 28 เม.ย.-02 พ.ค./ 30 เม.ย.-04 พ.ค. 63
 เดินทาง : 02-06, 08-12, 13-17, 20-24 พ.ค. 63
 เดินทาง : 30 พ.ค.-03 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 21,888 บาท
ทัวร์โตเกียว กอดเค้าไม่อุ่น กอดคุณได้ไหม 5วัน 3คืน (TR-NRT04)
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 63
 เดินทาง : มีนาคม 63
ราคาเริ่มต้น : 21,899 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ลานสกี ฟูจิเท็น กระเช้าคาจิคาจิ (ฟรีเดย์ ) 5วัน3คืน (SL-ZNRT27)
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 63
 เดินทาง : มีนาคม 63
แถมซิมเน็ต ฟรี!! ฟรี!!
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว 6วัน 3คืน (ZNRT34)
 เดินทาง : 08-12 ก.พ. 63
 เดินทาง : 03-08, 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 10-15, 11-16 มี.ค. 63
 เดินทาง : 12-17, 13-18, 14-19, 17-22, 18-23, 19-23, 20-25 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ สกี Winter Snow  5วัน 3คืน (JXW223)
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 63
 เดินทาง : มีนาคม 63
ราคาเริ่มต้น : 22,888 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ คามาคุระ เอโนะชิมะ 5วัน 3คืน (JXW334)
 เดินทาง : 02-06, 04-08, 09-13, 11-15, 18-22, 25-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 01-05, 03-07, 08-12, 10-14, 15-19, 17-21 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 22,888 บาท
ทัวร์โตเกียว SAKURA KOKORO 5วัน 3คืน (NRT21-SL)
 เดินทาง : 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 มี.ค.-01 เม.ย./ 29 มี.ค.-02 เม.ย./ 30 มี.ค.-03 เม.ย./ 31 มี.ค.-04 เม.ย. 63
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท
ทัวร์โตเกียว SAKURA DAISUKI 5วัน 3คืน (NRT22-TR)
 เดินทาง : 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 มี.ค.-01 เม.ย./ 29 มี.ค.-02 เม.ย./ 30 มี.ค.-03 เม.ย./ 31 มี.ค.-04 เม.ย. 63
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว คาวาสึ ซากุระ 5วัน 3คืน (JXW336)
 เดินทาง : 07-12, 12-17, 14-19, 21-26 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ.-02 มี.ค./ 28 ก.พ.-04 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-09, 06-11, 13-18, 18-23, 20-25 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 26,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟุกุชิมะ นิกโก้ 6วัน 3คืน (ZNRT31)
 เดินทาง : 01-06, 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13 ก.พ. 63
 เดินทาง : 09-14, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19 ก.พ. 63
 เดินทาง : 15-20, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26, 22-27 ก.พ. 63 
 เดินทาง : 25 ก.พ. – 01 มี.ค./26 ก.พ. – 02 มี.ค./27 ก.พ. – 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ. – 04 มี.ค./29 ก.พ. – 05 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-06 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อิบารากิ ฟูจิ  สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค 5วัน3คืน SL (ZNRT09)
 เดินทาง : 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19 เม.ย.63
 เดินทาง : 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 เม.ย.63
 เดินทาง : 25-29,  26-30 เม.ย.63,
 เดินทาง : 27 เม.ย.-1 พ.ค.63, 28 เม.ย.-2 พ.ค.63, 29 เม.ย.-3 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท
ทัวร์โตเกียว SKI WINTER 5วัน 3คืน (PJP14-SL)
 เดินทาง : 02-06, 04-08, 07-11, 09-13, 11-15 ก.พ. 63
 เดินทาง : 14-18, 18-22, 21-25, 23-27, 25-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 01-05, 03-07, 06-10, 08-12, 10-14 มี.ค. 63 
ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว เลทส์โก ซากุระโชกุน 5วัน 3คืน (ZNRT06)
 เดินทาง : 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 มี.ค. - 01 เม.ย. / 29 มี.ค. - 02 เม.ย. 63
 เดินทาง : 30 มี.ค. - 03 เม.ย. / 31 มี.ค. - 04 เม.ย. 63
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว  นิกโก้ ฟูจิ (ฟรีเดย์ 1วัน) 5วัน 4คืน XW (ZNRT28)
 เดินทาง : 08-12, 10-14, 12-16, 13-17, 15-19 ก.พ. 63
 เดินทาง : 17-21, 19-23, 20-24, 22-26, 24-28 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ. - 01 มี.ค. , 27 ก.พ. - 02 มี.ค. , 29 ก.พ.- 04 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 23,999 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฟุกุชิมะ ซุปตาร์ เบบี้บลูส์ 5วัน 3คืน (XJ165)
 เดินทาง : 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24 เม.ย. 63
 เดินทาง : 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 เม.ย. 63
 เดินทาง : 27 เม.ย. - 01 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท
 
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อิบารากิ  สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค 5วัน 3คืน  XJ (ZNRT10)
 เดินทาง : 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 เม.ย. 63
 เดินทาง : 02-06, 03-07, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 13-17, 14-18, 15-19 พ.ค. 63
 เดินทาง : 16-20, 17-21, 21-25, 22-26, 23- 27 พ.ค.63
 เดินทาง : 28 พ.ค. - 01 มิ.ย. , 29 พ.ค. - 02 มิ.ย. , 31 พ.ค.- 04 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 23,999 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ KAWAZU SAKURA LOVER 6วัน 4คืน (XW226)
 เดินทาง : 13-18, 15-20, 20-25, 22-27 ก.พ. 63
 เดินทาง : 27 ก.พ. - 03 มี.ค. , 29 ก.พ. - 05 มี.ค. 63
 เดินทาง : 05-10, 07-12, 12-17, 14-19, 19-24, 21-26, 26-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 มี.ค. - 02 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 24,888 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ซากุระ JAPAN IN LOVE 5วัน 3คืน (XW228)
 เดินทาง : 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 มี.ค. 63 
 เดินทาง : 28 มี.ค. - 01 เม.ย. 63
 เดินทาง : 01-05, 10-14, 11-15 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 24,888 บาท
ทัวร์โตเกียว ซากุระ BLOOM BLOSSOM 5วัน 3คืน (NRT24)
 เดินทาง : 28 มี.ค.- 01 เม.ย./ 29 มี.ค.- 02 เม.ย. 63
 เดินทาง : 30 มี.ค.- 03 เม.ย./ 31 มี.ค.- 04 เม.ย. 63
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14 เม.ย. 63
 เดินทาง : 11-15, 12-16, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 24,999 บาท
ทัวร์โตเกียว WONDERFUL TULIP 5วัน 3คืน (NRT27-TR)
 เดินทาง : 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 16-20, 17-21 เม.ย. 63
 เดินทาง : 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 24,999 บาท
ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FUKUSHIMA NIKKO 6วัน4คืน (XJ167)
 เดินทาง : 08-13, 09-14, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18 ก.พ. 63
 เดินทาง : 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23, 19-24 ก.พ. 63
 เดินทาง : 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29 ก.พ. , 25 ก.พ. - 01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ. -02 มี.ค. , 27 ก.พ. -03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ. -04 มี.ค. , 29 ก.พ. -05 มี.ค. 63
 เดินทาง : 02-07 มี.ค.  63
ราคาเริ่มต้น : 25,888 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ สกี 5วัน 3คืน (JXW227)
 เดินทาง : 12-16, 13-17, 19-23, 20-24 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ.- 01 มี.ค./ 27 ก.พ.- 02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 11-15 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 25,888 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฟุกุชิมะ ซุปตาร์ พิงค์มอส 5วัน 3คืน (XJ153)
 เดินทาง : 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25 เม.ย. 63
 เดินทาง : 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 25,888 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฟุกุชิมะ ซุปตาร์ บิ๊กไซต์ XXL 6วัน 4คืน (XJ166)
 เดินทาง : 03-08, 08-13, 09-14, 11-16, 15-20 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 25,888 บาท
 
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ ชมซากุระ 6วัน 3คืน (ZNRT02)
 เดินทาง : 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29, 25-30, 26-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 27 มี.ค. - 01 เม.ย. / 28 มี.ค. - 02 เม.ย. 63
 เดินทาง : 29 มี.ค. - 03 เม.ย. / 30 มี.ค. - 04 เม.ย. 63
 เดินทาง : 31 มี.ค. - 05 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ อิบารากิ 5วัน 3คืน (ZNRT01)
 เดินทาง : 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 มี.ค. - 01 เม.ย. / 29 มี.ค. - 02 เม.ย. 63
 เดินทาง : 30 มี.ค. - 03 เม.ย. / 31 มี.ค. - 04 เม.ย. 63
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 04-08, 05-09 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นิกโก  สวนดอกไม้อาชิคางะ 6วัน3คืน XJ (ZNRT08)
 เดินทาง : 17-22, 18-23, 19-24, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29, 25-30 เม.ย.63
 เดินทาง : 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13, 09- 14, 10-15, 11-16 พ.ค.63
 เดินทาง : 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23, 19-24 พ.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ซากุระ Kawazu! sakura TOKYO พาเที่ยวทุกวัน 6วัน4คืน XW (JXW336)
 เดินทาง : 07-12, 12-17, 14-19, 21-26 ก.พ.63
 เดินทาง : 26 ก.พ.- 2 มี.ค.63
 เดินทาง : 28 ก.พ.- 4 มี.ค.63
 เดินทาง : 04-09, 06-11, 11-16, 13-18, 18-23, 20-25 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 26,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ คาวาโกเอะ 6วัน 4คืน (ZNRT04)
 เดินทาง : 22-27, 23-28 , 24-29, 25-30, 26-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 27 มี.ค. - 01 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 26,999 บาท
ทัวร์โตเกียว หิมะ ฮาเฮ 5วัน 3คืน (GQ2NRT-XW004)
 เดินทาง : 30 ม.ค.-03 ก.พ. 63
 เดินทาง : 05-09, 06-10, 07-11 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ.-01 มี.ค./27 ก.พ.-02 มี.ค./28 ก.พ.-03 มี.ค.
 เดินทาง : 05-09 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 26,900 บาท
ทัวร์โตเกียว ซากุระ คาวาซึ 5วัน 3คืน (GQNRT-XW005)
 เดินทาง : 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21 ก.พ. 63
 เดินทาง : 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27 ก.พ. 63
* เที่ยวครบทุกวัน / พักโตเกียว 1 คืน *
ราคาเริ่มต้น : 27,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ โอไดบะ ฟูจิ เลทส์โก ยูกาตะ 4วัน 3คืน (ZNRT12)
 เดินทาง : 13-16, 22-25 พ.ค. 63
 เดินทาง : 03-06, 19-22 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 03-06, 17-20 ก.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 27,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ อิบารากิ เลทส์โก นินจาซากุระอิไซ 6วัน 4คืน (ZNRT05)
 เดินทาง : 28 มี.ค. - 02 เม.ย. / 29 มี.ค. - 03 เม.ย. 63
 เดินทาง : 30 มี.ค. - 04 เม.ย. / 31 มี.ค. - 05 เม.ย. 63
 เดินทาง : 02-07, 03-08, 04-09, 07-12, 09-14, 10-15, 11-16, 12-17 เม.ย. 63
 
ราคาเริ่มต้น : 28,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ฟุกุชิม่า นิกโก ซุปตาร์ ซากุระ บิ๊กไซส์ 6วัน4คืน (XJ168)
 เดินทาง : 16-21, 17-22, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28 มี.ค.63
 เดินทาง :  27 มี.ค.-1 เม.ย.63/  28 มี.ค.-2 เม.ย.63/  29 มี.ค.-3 เม.ย.63
 เดินทาง : 30 มี.ค.-4 เม.ย.63/  31 มี.ค.-5 เม.ย.63
 เดินทาง : 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13, 13-18, 14-19, 16-21, 17-22 เม.ย.63
 เดินทาง : 18-23, 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29, 25-30 เม.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 29,888  บาท
ทัวร์โตเกียว SKI ดิสนีย์แลนด์ 5วัน 3คืน (GQ2NRT-XW008)
 เดินทาง : 29 ม.ค.-02 ก.พ. / 31 ม.ค.-04 ก.พ. 63
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 11-15, 12-16, 13-17 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 29,900 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ คามาคุระ เพลินสโนว์แสงสี 5วัน 3คืน (ZHND04-JL)
 เดินทาง : 05-09, 12-16 ก.พ. 63
 เดินทาง : 04-08, 12-16 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 31,999 บาท
ทัวร์โตเกียว อิบารากิ ฟูจิ ฟรีเดย์ พักย่านชินจูกุ 5วัน 3คืน (ZNRT29-TG)
 เดินทาง : 29 ม.ค. – 02 ก.พ. , 30 ม.ค. – 03 ก.พ. , 31 ม.ค. – 04 ก.พ. 63
 เดินทาง : 05-09, 06-10, 07-11, 12-16, 13-17, 14-18, 19-23, 20-24, 21-25 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ. – 01 มี.ค. , 27 ก.พ. – 02 มี.ค. , 28 ก.พ. – 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 21-25 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 31,999 บาท
ทัวร์โตเกียว ซากุระ ฮาเฮ 5วัน 3คืน (GQ2NRT-XJ007)
 เดินทาง : 26-30, 27-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 มี.ค. - 01 เม.ย. / 29 มี.ค. - 02 เม.ย. 63
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17 เม.ย. 63
* เที่ยวครบทุกวัน / พักโตเกียว 2 คืน *
ราคาเริ่มต้น : 32,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ นิกโก เซนได 6วัน 3คืน (ZNRT03)
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 03-08, 04-09, 05-10, 07-12, 08-13 เม.ย. 63
 เดินทาง : 09-14, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 16-21 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 32,999 บาท
ทัวร์โตเกียว คารุยซาว่า ท้าลมหนาว 6วัน3คืน (NH002)
 เดินทาง : 01-06 ก.พ. , 25 ก.พ - 01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 03-08, 19-24 มี.ค. , 28 มี.ค.-02 เม.ย. 63 
ราคาเริ่มต้น : 34,900 บาท
ทัวร์โตเกียว SAKURA PINKU PREMIUM 5วัน 3คืน (NRT30-TG)
 เดินทาง : 21-25, 25-29, 26-30 มี.ค. 63
 เดินทาง : 07-11, 08-12 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 35,900 บาท
ทัวร์โตเกียว TULIP SONGKARN 5วัน 3คืน (NRT26-XJ)
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 36,999 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ มัตซึโมโตะ โซาก้า 6วัน 4คืน (TGNRTKIX09)
 เดินทาง : 15-20, 16-21, 17-22, 18-23, 20-25, 21-26, 22-27, 24-29 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 39,888 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ เลทส์โก ยูกาตะซากุระ 5วัน 3คืน (ZHND01-JL)
 เดินทาง : 09-13 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 41,999 บาท
 
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ สงกรานต์  5วัน3คืน (NRT-TG014)
 เดินทาง : 11-15 เม.ย. 63
 เดินทาง : 14-18 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 48,900 บาท