0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์โอซาก้า

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ฟุกุโอกะ

ทัวร์โอกินาว่า

ทัวร์โตเกียว-โอซาก้า

ทัวร์เซนได

   
 
ทัวร์โตเกียว ลั้นลา เช็คอิน สายช้อป สายชิล 4วัน 3คืน (SJT22)
 เดินทาง : 20-23 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,444 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟรีเดย์ 1วัน PRO TOKYO  FUJI EASY 5วัน3คืน SL (PJP011)
 เดินทาง : 19-23 พ.ย.62
 เดินทาง : 20-24 พ.ย.62
 เดินทาง : 25-29 พ.ย.62
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 02 ธ.ค.62
 เดินทาง : 30 พ.ย.- 04  ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์โตเกียว FIRST IMPRESSION 5วัน 3คืน (PJP15)
 เดินทาง : 18-22, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย.-01 ธ.ค./28 พ.ย.-02 ธ.ค./29 พ.ย.-03 ธ.ค./30 พ.ย.-04 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 04-08, 05-09, 07-11, 08-12 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
ทัวร์โตเกียว อินเลิฟ สโนว์ 5วัน 3คืน (STJ-SJT21 Re.1)
 เดินทาง : 15-19 พ.ย. 62
 เดินทาง : 09-13, 16-20, 17-21, 23-27, 24-28 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 63
 เดินทาง : 12-16, 14-18, 20-24, 21-25 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
 
ทัวร์PRO TOKYO HIP HIP เที่ยวเต็ม 5วัน 3คืน (PJP017-SL)
 เดินทาง : 16-20 พ.ย. 62 ลดราคา 17,999.-
 เดินทาง : 13-17, 14-18, 16-20, 17-21, 18-22, 20-24, 21-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. , 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 3 ธ.ค. , 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
ทัวร์โตเกียว สกีฟูจิเท็น ฟรีเดย์ ซุปตาร์ ไฟไหม้8 5วัน3คืน (XJ179)
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. , 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. , 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 05-09, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 11-15, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 21-25, 22-26, 23-27, 25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. -01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. -03 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ธ.ค. -04 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 18,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ เลิฟฟุกุชิม่า 5วัน3คืน (XJ149)
 เดินทาง : 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19 ม.ค.63
 เดินทาง : 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 ม.ค.63
 เดินทาง : 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12 มี.ค.63
 เดินทาง : 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 18,888 บาท
ทัวร์โตเกียว สกี ฟินเวอร์ 5วัน 3คืน (HJT-XJ53-B01)
 เดินทาง : 27 พ.ย. – 1 ธ.ค./ 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. – 3 ธ.ค./ 30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 06-10, 07-11, 08-12 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,876 บาท
ทัวร์โตเกียว ของมันต้องโดน 5วัน 3คืน (HJT-XJ53-B02)
 เดินทาง : 05-09, 07-11, 09-13, 10-14, 12-16, 14-18 ม.ค. 63
 เดินทาง : 16-20, 17-21, 19-23, 21-25, 23-27, 24-28, 26-30 ม.ค. 63
 เดินทาง : 28 ม.ค. – 1 ก.พ./30 ม.ค. – 3 ก.พ./31 ม.ค. – 4 ก.พ. 63
 เดินทาง : 01-05, 04-08, 06-10, 07-11, 09-13, 11-15, 13-17 ก.พ. 63
 เดินทาง : 14-18, 16-20, 18-22, 20-24, 21-25, 23-27, 25-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 27 ก.พ. – 2 มี.ค./28 ก.พ. – 3 มี.ค. 63 
 เดินทาง : 01-05, 03-07, 05-09, 06-10, 08-12, 10-14 มี.ค. 63
 เดินทาง : 12-16, 13-17, 15-19, 17-21, 19-23, 20-24 มี.ค. 63
 เดินทาง : 22-26, 24-28, 26-30, 27-31 มี.ค. 63
 เดินทาง :  28 มี.ค. – 1 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,876 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ กระท่อมหิมะ 5วัน3คืน (XJ150)
 เดินทาง : 25-29, 26-30, 27-31 ม.ค.63
 เดินทาง : 28 ม.ค. - 01 ก.พ. / 29 ม.ค. - 02 ก.พ.63
 เดินทาง : 30 ม.ค. - 03 ก.พ. / 31 ม.ค. - 04 ก.พ.63
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 ก.พ.63
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21 ก.พ.63
 เดินทาง : 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 ก.พ.63
เดินทาง : 26 ก.พ. - 01 มี.ค. / 27 ก.พ. - 02 มี.ค.63
เดินทาง : 28 ก.พ. - 03 มี.ค. / 29 ก.พ. - 04 มี.ค.63
 เดินทาง : 01-05 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 19,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ บานชมพู 5วัน 3คืน (XJ152)
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 มี.ค.63
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 26-30, 27-31 มี.ค.63
 เดินทาง : 28 มี.ค. - 01 เม.ย. / 29 มี.ค. - 02 เม.ย.63
 เดินทาง : 31 มี.ค. - 03 เม.ย. / 31 มี.ค. - 04 เม.ย.63
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12 เม.ย.63
 เดินทาง : 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19 เม.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฟูกุชิมะ ซุปตาร์ดอกเย้อเร่อ 5วัน 3คืน (XJ155)
 เดินทาง : 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24 มี.ค. 63 
 เดินทาง : 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 26-30, 27-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 มี.ค.-01 เม.ย./29 มี.ค.-02 เม.ย./30 มี.ค.-03 เม.ย/31 มี.ค.-04 เม.ย.63
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11  เม.ย. 63 
 เดินทาง : 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,888 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ คามาคูระ เอโนะชิมะ 5วัน3คืน (JXW224)
 เดินทาง : 11-15, 13-17, 18-22 พ.ย.62
 เดินทาง : 02-06, 04-08, 09-13, 11-15, 16-20, 18-22, 23-27, 25-29 ธ.ค.62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 03 ม.ค.63 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 01-05, 08-12, 13-17, 15-19, 20-24, 22-26, 27-31 ม.ค.63
 เดินทาง : 29 ม.ค. - 02 ก.พ.63
 เดินทาง : 03-07, 05-09, 10-14, 12-16, 17-21, 19-23, 24-28 ก.พ.63
 เดินทาง : 26 ก.พ. - 01 มี.ค.63
 เดินทาง : 02-06, 04-08, 09-13, 11-15, 16-20, 18-22, 23-27, 25-29 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 19,888 บาท
ทัวร์โตเกียว TOKYO AWESOME FREE DAY 5วัน3คืน (XJ-GSNRT02)
 เดินทาง : 21-25, 22-26, 23-27 พ.ย.62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค.62
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 02 ธ.ค.62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 03 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 19,989 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว สโนว์รีสอร์ท เที่ยวเต็มทุกวัน 5วัน3คืน (SL-SJT18)
 เดินทาง : 14-18, 20-24, 21-25 พ.ย.62
 เดินทาง : 27 พ.ย.-1 ธ.ค.62, 28 พ.ย.-2 ธ.ค.62
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 10-14, 11-15, 12-16, 18-22, 19-23 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,990 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ล่องเรือทะเลหมอก FUJISAN SKI 5วัน3คืน (SL-SJT19)
 เดินทาง : 20-24, 21-25, 25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 08-12, 09-13, 15-19, 16-20, 22-26, 23-27 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ม.ค.-2 ก.พ.63, 30 ม.ค.-3 ก.พ.63
 เดินทาง : 05-09, 06-10, 12-16, 13-17, 19-23, 20-24 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ.-1 มี.ค.62, 27 ก.พ.-2 มี.ค.63
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 11-15, 12-16, 18-22, 19-23, 25-29, 26-30 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,990 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ซาวาระ 5วัน 3คืน (STJ-SJT20)
 เดินทาง : 13-17, 20-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 12-16 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 18-22 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,990 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟินแน่ 5วัน 3คืน (HJT-XJ53-B04)
 เดินทาง : 18-22, 19-23, 21-25, 22-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ สกีโตเกียว หิมะโชกุน 5วัน 3คืน (ZNRT33)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 05-09, 06-10 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 07-11, 08-12, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์โตเกียว นิกโก้ ฟูกุชิม่า  5วัน 3คืน  (NRT17-SL)
 เดินทาง : 24-28, 26-30 พ.ย. , 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฟุคุชิมะ ซุปตาร์ โลกสวย ด้วยมือเรา 5วัน3คืน (XJ148)
 เดินทาง : 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 13-17 ม.ค.63
 เดินทาง : 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24 ม.ค.63
 เดินทาง : 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ม.ค.63
 เดินทาง : 28 ม.ค. - 01 ก.พ. / 29 ม.ค. - 02 ก.พ.63
 เดินทาง : 30 ม.ค. - 03 ก.พ. / 31 ม.ค. - 04 ก.พ.63
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 ก.พ.63
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21 ก.พ.63
 เดินทาง : 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 ก.พ.63
 เดินทาง : 26 ก.พ. - 01 มี.ค. / 27 ก.พ. - 02 มี.ค.63
 เดินทาง : 28 ก.พ. - 03 มี.ค. / 29 ก.พ. - 04 มี.ค.63
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 20,888 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟรีเดย์ สวยพิฆาต 5วัน3คืน (SL-NRT05)
 เดินทาง : 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย. 61
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. / 28 พ.ย. - 02 ธ.ค.62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. / 30 พ.ย. - 04 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 20,899 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ FAST 8 เร็ว แรง เว่อร์ 5วัน3คืน (SL-NRT06)
 เดินทาง : ธันวาคม 62
 เดินทาง : มกราคม 63
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 63
 เดินทาง : มีนาคม 63
ราคาเริ่มต้น : 20,899 บาท
ทัวร์โตเกียว DREAM DESTINATION เที่ยวครบ ไม่มีอิสระ 5วัน3คืน (TR-NRT01)
 เดินทาง : 22-26, 23-27, 24-28, 26-30 พ.ย.62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. / 28 พ.ย. - 02 ธ.ค.62 
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. / 30 พ.ย. - 04 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 20,989 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว แกล้งจุ๊บ ให้รู้ว่ารัก 5วัน3คืน (XJ-NRT03)
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 02-06, 03-07, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 10-14 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 17-21, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 20,899 บาท
ทัวร์โตเกียว HIPSTER ปี 2 5วัน 3คืน (HJT-XW53-B01)
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 02 ธ.ค./29 พ.ย. - 03 ธ.ค./30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค.-01 ม.ค./29 ธ.ค.-02 ม.ค./30 ธ.ค.-03 ม.ค./31 ธ.ค.-04 ม.ค.63 
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11 ม.ค. 63
 เดินทาง : 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18 ม.ค. 63
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25 ม.ค. 63
 เดินทาง : 28 ม.ค.-01 ก.พ./29 ม.ค.-02 ก.พ./30 ม.ค.-03 ก.พ./31 ม.ค.-04 ก.พ.63 
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11 ก.พ. 63
 เดินทาง : 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18 ก.พ. 63
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25 ก.พ. 63
 เดินทาง : 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ.-01 มี.ค./27 ก.พ.-02 มี.ค./28 ก.พ.-03 มี.ค./29 ก.พ.-04 มี.ค. 63 
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09 มี.ค. 63
 เดินทาง : 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 21,876 บาท
ทัวร์โตเกียว กอดเค้าไม่อุ่น กอดคุณได้ไหม 5วัน 3คืน (TR-NRT04)
 เดินทาง : ธันวาคม 62
 เดินทาง : มกราคม 63
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 63
 เดินทาง : มีนาคม 63
ราคาเริ่มต้น : 21,899 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ลานสกี ฟูจิเท็น กระเช้าคาจิคาจิ (ฟรีเดย์ ) 5วัน3คืน (SL-ZNRT27)
 เดินทาง : มกราคม 63
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 63
 เดินทาง : มีนาคม 63
แถมซิมเน็ต ฟรี!! ฟรี!!
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี Autumn Red 5วัน3คืน  (๋JXW222)
 เดินทาง : 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย.-1 ธ.ค., 28 พ.ย.-2 ธ.ค., 29 พ.ย.-3 ธ.ค.62 
ราคาเริ่มต้น : 22,888 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ สกี Winter Snow  5วัน 3คืน (JXW223)
 เดินทาง : ธันวาคม 62
 เดินทาง : มกราคม 63
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 63
 เดินทาง : มีนาคม 63
ราคาเริ่มต้น : 22,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก้ ภูเขาไฟฟูจิ 5วัน3คืน (SL-NRT25)
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 18-22, 19-23 พ.ย.62
 เดินทาง : 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟุกุชิมะ นิกโก้ 6วัน 3คืน (ZNRT31)
 เดินทาง : 29 ม.ค. – 03 ก.พ./30 ม.ค. – 04 ก.พ./31 ม.ค. – 05 ก.พ. 63
 เดินทาง : 01-06, 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13 ก.พ. 63
 เดินทาง : 09-14, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19 ก.พ. 63
 เดินทาง : 15-20, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26, 22-27 ก.พ. 63 
 เดินทาง : 25 ก.พ. – 01 มี.ค./26 ก.พ. – 02 มี.ค./27 ก.พ. – 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ. – 04 มี.ค./29 ก.พ. – 05 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-06 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท
ทัวร์โตเกียว SKI WINTER 5วัน 3คืน (PJP14-SL)
 เดินทาง : 13-17, 15-19, 17-21, 20-24, 22-26, 24-28, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 31 ธ.ค. – 4 ม.ค. 63
 เดินทาง : 03-07, 05-09, 07-11, 10-14, 12-16, 14-18, 17-21 ม.ค. 63
 เดินทาง : 19-23, 21-25, 24-28, 26-30 ม.ค. 63
 เดินทาง : 28 ม.ค. – 1 ก.พ./31 ม.ค. – 4 ก.พ. 63
 เดินทาง : 02-06, 04-08, 07-11, 09-13, 11-15 ก.พ. 63
 เดินทาง : 14-18, 18-22, 21-25, 23-27, 25-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 01-05, 03-07, 06-10, 08-12, 10-14 มี.ค. 63 
ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก้ คามาคูระ ฟูจิ ฮาโกเน่ 6วัน4คืน XW (JXW225)
 เดินทาง : 14-19, 16-21, 21-26, 23-28 พ.ย.62
 เดินทาง : 28 พ.ย.-3 ธ.ค.62, 30 พ.ย.-5 ธ.ค.62
 เดินทาง : 05-10, 07-12, 12-17, 14-19, 19-24, 21-26, 26-31 ธันวาคม 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค.-2 ม.ค.63
 เดินทาง : 02-07, 04-09, 09-14, 11-16, 16-21, 18-23, 23-28, 25-30 ม.63
 เดินทาง : 30 ม.ค.-4 ก.พ.63 
 เดินทาง : 01-06, 6-11 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฟุกุชิมะ ซุปตาร์ เบบี้บลูส์ 5วัน 3คืน (XJ165)
 เดินทาง : 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24 เม.ย. 63
 เดินทาง : 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 เม.ย. 63
 เดินทาง : 27 เม.ย. - 01 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว  นิกโก้ ฟูจิ (ฟรีเดย์ 1วัน) 5วัน4คืน XW (ZNRT28)
 เดินทาง : 01- 05, 02-06, 04-08, 06-10, 08-12, 09-13, 11-15, 13-17, 15-19 ม.ค.63
 เดินทาง : 16-20, 18-22, 20-24, 22-26, 23-27, 25-29, 27-31 ม.ค.63
 เดินทาง : 29 ม.ค.-02 ก.พ.63, 30 ม.ค.-03 ก.พ.63
 เดินทาง : 01-05, 03-07, 05-09, 06-10, 08-12, 10-14, 12-16, 13-17, 15-19 ก.พ.63
 เดินทาง : 17-21, 19-23, 20-24, 22-26, 24-28 ก.พ.63
 เดินทาง : 26 ก.พ.-01 มี.ค.63, 27 ก.พ.-02 มี.ค.63, 29 ก.พ.-04 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 23,999 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ KAWAZU SAKURA LOVER 6วัน 4คืน (XW226)
 เดินทาง : 8-13, 13-18, 15-20, 20-25, 22-27 ก.พ. 63
 เดินทาง : 27 ก.พ. - 3 มี.ค. , 29 ก.พ. - 5 มี.ค. 63
 เดินทาง : 5-10, 7-12, 12-17, 14-19, 19-24, 21-26, 26-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 มี.ค. - 2 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 24,888 บาท
ทัวร์โตเกียว นิกโก้ AUTUMN 5วัน 3คืน (PJP12-SL)
 เดินทาง : 15-19, 17-21, 19-23, 22-26, 24-28, 26-30 พ.ย. 
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 03-07, 06-10, 08-12, 10-14 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 24,999 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟุกุชิมะ AMAZING DIAMOND JAPAN 5วัน 3คืน (PJP66-SL)
 เดินทาง : 16-20, 18-22, 19-23, 21-25, 23-27, 25-29, 26-30 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 24,999 บาท
ทัวร์โตเกียว อิบารากิ ภูเขาไฟฟูจิ พาเที่ยวทุกวัน 5วัน 3คืน (บินเช้า)  (XJ-NRT22)
 เดินทาง : 14-18, 15-19, 16-20, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย.- 01 ธ.ค. , 28 พ.ย.- 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย.- 03 ธ.ค. , 30 พ.ย.- 04 ธ.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 24,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก้ สกีฟูจิเท็น 5วัน3คืน (SL-NRT26)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 ธ.ค.62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ธ.ค.62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23- 27, 24-29, 25-29, 26-30ม 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 63, 29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 63, 31 ธ.ค.- 4 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 24,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว เลสโก สตรอง ลมหนาว 6วัน 3คืน (ZNRT24-XJ)
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 02-07, 03-08, 04-09, 06-11, 07-12, 08-13, 09-14 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 18-23, 19-24, 20-25, 24-29, 25-30, 26-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 24,999 บาท
ทัวร์โตเกียว นิกโก้ ใบไม้แดง 5วัน 3คืน (XW53-A04)
 เดินทาง : 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 พ.ย. 62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 25,876 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ อุโมงค์เมเปิ้ล กระเช้าคาจิคาจิ พาเที่ยวทุกวัน 5วัน3คืน (XJ134)
 เดินทาง : 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 พ.ย.62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 พ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 25,888 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ นิกโก้ ซุปตาร์ ซามูไร AUTUMN 2 5วัน 3คืน (XJ142)
 เดินทาง : 03-07, 10-14, 17-21 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 25,888 บาท
ทัวร์โตเกียว ลานสกีฟูจิเท็น ซุปตาร์ ไอศกรีมมหาชน พาเที่ยวทุกวัน 5วัน3คืน (XJ135)
 เดินทาง : 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย.62
 เดินทาง : 27 พ.ย.-1 ธ.ค.ม, 28 พ.ย.-2 ธ.ค., 30 พ.ย.-3 ธ.ค.62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 ธ.ค.62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ธ.ค.62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค.62
 เดินทาง : 28 ธ.ค.-1 ม.ค.63, 29 ธ.ค.-2 ม.ค.63 
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-3 ม.ค.63, 31 ธ.ค.-4 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 25,888 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฟุกุชิมะ ซุปตาร์ พิงค์มอส 5วัน 3คืน (XJ153)
 เดินทาง : 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25 เม.ย. 63
 เดินทาง : 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 25,888 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฟุกุชิมะ ซุปตาร์ บิ๊กไซต์ XXL 6วัน 4คืน (XJ166)
 เดินทาง : 05-10, 06-11, 07-12, 08-13, 09-14, 10-15, 11-16 ม.ค. 63
 เดินทาง : 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23 ม.ค. 63
 เดินทาง : 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29, 25-30 ม.ค. 63
 เดินทาง : 03-08, 08-13, 09-14, 11-16, 15-20 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 25,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ 6วัน 3คืน (ZNRT21)
 เดินทาง : 15-20, 16-21, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 22-27, 23-28, 24-29, 25-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 26 พ.ย. – 01 ธ.ค. / 27 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย. – 03 ธ.ค. / 29 พ.ย. – 04 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท
ทัวร์โตเกียว ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อุโมงค์เมเปิ้ล พาเที่ยวทุกวัน (บินเช้า) 6วัน3คืน (XJ-NRT21)
 เดินทาง : 19-24, 23-28 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย. -3 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น อิบารากิ ฟูจิ นาริตะ เลสโก สปาร์คหิมะขาว 5วัน 3คืน (XJ-ZNRT23)
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 11-15 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 18-22 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63 
ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ซุปตาร์ ซามูไร Autumn 5วัน 3คืน (XJ133)
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 26,888 บาท
ทัวร์โตเกียว ลานสกีฟูจิเท็น ซุปตาร์ หิมะน่ารัก พาเที่ยวทุกวัน 5วัน3คืน (XJ136)
 เดินทาง : 26-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. , 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. , 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. , 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. , 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 26,888 บาท
ทัวร์โตเกียว หิมะ ฮาเฮ 5วัน 3คืน (GQ2NRT-XW004)
 เดินทาง : 20-24 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 09-13, 10-14, 15-19, 17-21, 22-26, 24-28 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ม.ค.-03 ก.พ. 63
 เดินทาง : 05-09, 06-10, 07-11 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ.-01 มี.ค./27 ก.พ.-02 มี.ค./28 ก.พ.-03 มี.ค.
 เดินทาง : 05-09 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 26,900 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ พรีเมี่ยม คามาคูระ ดูไฟหมู่บ้านเยอรมัน 5วัน 3คืน (HND04-JL)
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 27-31 ธ.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 29,899 บาท
ทัวร์โตเกียว SKI ดิสนีย์แลนด์ 5วัน 3คืน (GQ2NRT-XW008)
 เดินทาง : 03-07, 08-12, 16-20, 23-27 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ม.ค.-02 ก.พ. / 31 ม.ค.-04 ก.พ. 63
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 11-15, 12-16, 13-17 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 29,900 บาท
ทัวร์โตเกียว ซากุระ คาวาซึ 5วัน 3คืน (GQ2NRT-XW005)
 เดินทาง : 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 29,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI NIKKO DELUXE NOVEMBER 5วัน 3คืน (JL-HND03)
 เดินทาง : 20-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. -1 ธ.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอไดบะ 5วัน 3คืน  (JL-ZHND03)
 เดินทาง : 21-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 07-11 ธ.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ใบไม้เปลี่ยนสี มหาลัยโตเกียว 5วัน3คืน JL (HND03)
 เดินทาง : 21-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-08 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 07-11 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 30,999 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ คามาคุระ เพลินสโนว์แสงสี 5วัน 3คืน (ZHND04-JL)
 เดินทาง : 19-23 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 11-15, 17-21 ม.ค. 63
 เดินทาง : 05-09, 12-16 ก.พ. 63
 เดินทาง : 04-08, 12-16 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 31,999 บาท
ทัวร์โตเกียว อิบารากิ ฟูจิ ฟรีเดย์ พักย่านชินจูกุ 5วัน 3คืน (ZNRT29-TG)
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 15-19, 16-20, 17-21, 22-26, 23-27, 24-28 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ม.ค. – 02 ก.พ. , 30 ม.ค. – 03 ก.พ. , 31 ม.ค. – 04 ก.พ. 63
 เดินทาง : 05-09, 06-10, 07-11, 12-16, 13-17, 14-18, 19-23, 20-24, 21-25 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ. – 01 มี.ค. , 27 ก.พ. – 02 มี.ค. , 28 ก.พ. – 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 21-25 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 31,999 บาท
ทัวร์โตเกียว ซากุระ ฮาเฮ 5วัน 3คืน (GQ2NRT-XJ007)
 เดินทาง : 26-30, 27-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 มี.ค.- 01 เม.ย. / 29 มี.ค.- 02 เม.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 32,900 บาท
ทัวร์โตเกียว คารุยซาว่า ท้าลมหนาว 6วัน3คืน (NH002)
 เดินทาง : 10-15 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 07-12, 21-26 ม.ค. 63
 เดินทาง : 01-06 ก.พ. , 25 ก.พ - 01มี.ค.63
 เดินทาง : 03-08, 19-24 มี.ค. , 28 มี.ค.-02 เม.ย 63 
ราคาเริ่มต้น : 34,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO NIKKO LUXURY 5วัน 3คืน (NRT09-TG)
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 06-10 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 36,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI NEW YEAR 5วัน 3คืน (NRT07-XJ)
 เดินทาง : 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 37,889 บาท
ทัวร์โตเกียว SPECIAL TOKYO WINTER 6วัน 3คืน (TG)
 เดินทาง : 04-09 ธ.ค. 62
อิสระท่องเที่ยว 1 วัน หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ : ไกด์บริการรับ+ส่ง 
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท
ทัวร์โตเกียว คารุยซาวา ชะ ชะ ช่า ปีใหม่เที่ยวเต็ม 5วัน 3คืน (GQ2NRT-TG002)
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 53,900 บาท
ทัวร์โตเกียว สกี NEW YEAR ดิสนีย์แลนด์ 7วัน 4คืน (GQ2HND-TG003)
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-05 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 58,900 บาท