0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์โอซาก้า

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ฟุกุโอกะ

ทัวร์โอกินาว่า

ทัวร์โตเกียว-โอซาก้า

ทัวร์เซนได

   
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฮาโกเน่ เที่ยวเต็มวัน 5วัน3คืน (SL-SJT17)
 เดินทาง : 10-14 ต.ค. 62
 เดินทาง : 12-16 ต.ค. 62
 เดินทาง : 13-17 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 16,990 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ เลิฟฟุกุชิม่า 5วัน3คืน (XJ149)
 เดินทาง : 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19 ม.ค.63
 เดินทาง : 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 ม.ค.63
 เดินทาง : 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12 มี.ค.63
 เดินทาง : 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 18,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ กระท่อมหิมะ 5วัน3คืน (XJ150)
 เดินทาง : 25-29, 26-30, 27-31 ม.ค.63
 เดินทาง : 28 ม.ค. - 01 ก.พ. / 29 ม.ค. - 02 ก.พ.63
 เดินทาง : 30 ม.ค. - 03 ก.พ. / 31 ม.ค. - 04 ก.พ.63
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 ก.พ.63
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21 ก.พ.63
 เดินทาง : 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 ก.พ.63
 เดินทาง : 26 ก.พ. - 01 มี.ค. / 27 ก.พ. - 02 มี.ค.63
 เดินทาง : 28 ก.พ. - 03 มี.ค. / 29 ก.พ. - 04 มี.ค.63
 เดินทาง : 01-05 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ บานชมพู 5วัน3คืน (XJ152)
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 มี.ค.63
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 26-30, 27-31 มี.ค.63
 เดินทาง : 28 มี.ค. - 01 เม.ย. / 29 มี.ค. - 02 เม.ย.63
 เดินทาง : 31 มี.ค. - 03 เม.ย. / 31 มี.ค. - 04 เม.ย.63
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12 เม.ย.63
 เดินทาง : 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19 เม.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ คามาคูระ เอโนะชิมะ 5วัน3คืน (JXW224)
 เดินทาง : 28 ต.ค. - 01 พ.ย. / 30 ต.ค. - 03 พ.ย.62
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 11-15, 13-17, 18-22 พ.ย.62
 เดินทาง : 02-06, 04-08, 09-13, 1115, 16-20, 18-22, 23-27, 25-29 ธ.ค.62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 03 ม.ค.63 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 01-05, 08-12, 13-17, 15-19, 20-24, 22-26, 27-31 ม.ค.63
 เดินทาง : 29 ม.ค. - 02 ก.พ.63
 เดินทาง : 03-07, 05-09, 10-14, 12-16, 17-21, 19-23, 24-28 ก.พ.63
 เดินทาง : 26 ก.พ. - 01 มี.ค.63
 เดินทาง : 02-06, 04-08, 09-13, 11-15, 16-20, 18-22, 23-27, 25-29 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 19,888 บาท
ทัวร์โตเกียว TOKYO AWESOME FREE DAY 5วัน3คืน (XJ-GSNRT02)
 เดินทาง : 31 ต.ค. - 04 พ.ย.62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 13-17 พ.ย.62
 เดินทาง : 14-18, 15-19, 16-20, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27 พ.ย.62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค.62
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 02 ธ.ค.62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 03 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 19,989 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว สโนว์รีสอร์ท เที่ยวเต็มทุกวัน 5วัน3คืน (SL-SJT18)
 เดินทาง : 18-22 ต.ค.62
 เดินทาง : 29 ต.ค.-2 พ.ย.62, 30 ต.ค.-3 พ.ย.62, 31 ต.ค.- 4 พ.ย.62
 เดินทาง : 06-10, 07-11, 14-18, 20-24, 21-25 พ.ย.62
 เดินทาง : 27 พ.ย.-1 ธ.ค.62, 28 พ.ย.-2 ธ.ค.62
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 10-14, 11-15, 12-16, 18-22, 19-23 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,990 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ล่องเรือทะเลหมอก FUJISAN SKI 5วัน3คืน (SL-SJT19)
 เดินทาง : 20-24, 21-25, 25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 08-12, 09-13, 15-19, 16-20, 22-26, 23-27 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ม.ค.-2 ก.พ.63, 30 ม.ค.-3 ก.พ.63
 เดินทาง : 05-09, 06-10, 12-16, 13-17, 19-23, 20-24 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ.-1 มี.ค.62, 27 ก.พ.-2 มี.ค.63
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 11-15, 12-16, 18-22, 19-23, 25-29, 26-30 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,990 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฟุคุชิมะ ซุปตาร์ โลกสวย ด้วยมือเรา 5วัน3คืน (XJ148)
 เดินทาง : 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 13-17 ม.ค.63
 เดินทาง : 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24 ม.ค.63
 เดินทาง : 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ม.ค.63
 เดินทาง : 28 ม.ค. - 01 ก.พ. / 29 ม.ค. - 02 ก.พ.63
 เดินทาง : 30 ม.ค. - 03 ก.พ. / 31 ม.ค. - 04 ก.พ.63
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 ก.พ.63
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21 ก.พ.63
 เดินทาง : 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 ก.พ.63
 เดินทาง : 26 ก.พ. - 01 มี.ค. / 27 ก.พ. - 02 มี.ค.63
 เดินทาง : 28 ก.พ. - 03 มี.ค. / 29 ก.พ. - 04 มี.ค.63
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 20,888 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟรีเดย์ สวยพิฆาต 5วัน3คืน (SL-NRT05)
 เดินทาง : 26-30, 27-31 ต.ค.62
 เดินทาง : 28 ต.ค. - 01 พ.ย. / 29 ต.ค. - 02 พ.ย.62
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 03 พ.ย. / 31 ต.ค. - 04 พ.ย.62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 พ.ย.62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 พ.ย.62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย. 61
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. / 28 พ.ย. - 02 ธ.ค.62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. / 30 พ.ย. - 04 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 20,899 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ FAST 8 เร็ว แรง เว่อร์ 5วัน3คืน (SL-NRT06)
 เดินทาง : ธันวาคม62
 เดินทาง : มกราคม63
 เดินทาง : กุมภาพันธ์63
 เดินทาง : มีนาคม63
ราคาเริ่มต้น : 20,899 บาท
ทัวร์โตเกียว DREAM DESTINATION เที่ยวครบ ไม่มีอิสระ 5วัน3คืน (TR-NRT01)
 เดินทาง : 09-13, 10-14, 11-15, 19-23, 20-24, 21-25 ต.ค.62
 เดินทาง : 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ต.ค.62
 เดินทาง : 28 ต.ค. - 01 พ.ย. / 29 ต.ค. - 02 พ.ย.62
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 03 พ.ย. / 31 ต.ค. - 04 พ.ย.62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12 พ.ย.62
 เดินทาง : 09-13, 10-14, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20 พ.ย.62
 เดินทาง : 17-21, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 26-30 พ.ย.62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. / 28 พ.ย. - 02 ธ.ค.62 
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. / 30 พ.ย. - 04 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 20,989 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว แกล้งจุ๊บ ให้รู้ว่ารัก 5วัน3คืน (XJ-NRT03)
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 02-06, 03-07, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 10-14 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 17-21, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 20,899 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ฟรีเดย์ โป๊ะแตก 5วัน3คืน (XJ-NRT13)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 08-12, 09-13, 10-14 ต.ค. 62
 เดินทาง : 11-15, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25 ต.ค. 62
 เดินทาง : 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ต.ค. 62
 เดินทาง : 28 ต.ค. - 01 พ.ย. / 29 ต.ค. - 02 พ.ย. / 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 21,889 บาท
ทัวร์โตเกียว กอดเค้าไม่อุ่น กอดคุณได้ไหม 5วัน 3คืน (TR-NRT04)
 เดินทาง : ธันวาคม 62
 เดินทาง : มกราคม 63
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 63
 เดินทาง : มีนาคม 63
ราคาเริ่มต้น : 21,899 บาท
ทัวร์โตเกียว สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค พรใหญ่ไดบุตสึ (ฟรีเดย์) 5วัน3คืน (SL-NRT18)
 เดินทาง : 30 ก.ย.- 4 ต.ค.62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 ต.ค.62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-14, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23 ต.ค.62
 เดินทาง : 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 ต.ค.62 
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ลานสกี ฟูจิเท็น กระเช้าคาจิคาจิ (ฟรีเดย์ ) 5วัน3คืน (SL-ZNRT27)
 เดินทาง : มกราคม 63
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 63
 เดินทาง : มีนาคม 63
แถมซิมเน็ต ฟรี!! ฟรี!!
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี Autumn Red 5วัน3คืน  (๋JXW222)
 เดินทาง : 30 ก.ย.-4 ต.ค.62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 09-10, 07-11, 08-12, 09-13 ต.ค. 62
 เดินทาง : 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-22 ต.ค..62
 เดินทาง : 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ต.ค.62
 เดินทาง : 28 ต.ค.-1 พ.ย., 29 ต.ค.-2 พ.ย., 30 ต.ค.-3 พ.ย., 31 ต.ค.-4 พ.ย.62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 พ.ย. 62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 พ.ย.62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย.-1 ธ.ค., 28 พ.ย.-2 ธ.ค., 29 พ.ย.-3 ธ.ค.62 
ราคาเริ่มต้น : 22,888 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ อินเลิฟ ฮิตาชิ 5วัน 3คืน (SL-SJT6)
 เดินทาง : 02-06 ต.ค. 62 >> 22,990.-
 เดินทาง : 06-10 ต.ค. 62 >> 21,990.-
 เดินทาง : 11-15 ต.ค. 62 >> 26,990.-
ราคาเริ่มต้น : 21,990 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ สกี Winter Snow  5วัน 3คืน (JXW223)
 เดินทาง : ธันวาคม 62
 เดินทาง : มกราคม 63
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 63
 เดินทาง : มีนาคม 63
ราคาเริ่มต้น : 22,888 บาท
ทัวร์โตเกียว พาเที่ยวทุกวัน ทุ่งดอกโครเอเชีย 5วัน3คืน ( SL-NRT14)
 เดินทาง : 30 ก.ย.-4 ต.ค.62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 ต.ค.62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-21, 19-23, 20-24 ต.ค.62
 เดินทาง : 21-25, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 22,889 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO IBARAKI KOCHIA เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ 5วัน 3คืน (XW-PJP11)
 เดินทาง : 18-22, 19-23, 20-24, 25-29, 26-30 ก.ย. / 27 ก.ย. - 01 ต.ค. 62
 เดินทาง : 02-06, 03-07, 04-08, 09-13, 10-14, 11-15 ต.ค. 62
 เดินทาง : 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 24-28, 25-29 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก้ ภูเขาไฟฟูจิ 5วัน3คืน (SL-NRT25)
 เดินทาง : 26-30, 27-31 ต.ค. 62
 เดินทาง : 28 ต.ค.- 1 พ.ย.62, 29 ต.ค. -2 พ.ย.62
 เดินทาง :  30 ต.ค.- 3 พ.ย.62, 31 ต.ค.- 4 พ.ย.62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 พ.ย.62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 18-22, 19-23 พ.ย.62
 เดินทาง : 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก้ คามาคูระ ฟูจิ ฮาโกเน่ 6วัน4คืน XW (JXW225)
 เดินทาง : 31 ต.ค.-5 พ.ย.62
 เดินทาง : 02-07, 07-12, 09-14, 14-19,, 16-21, 21-26, 23-28 พ.ย.62
 เดินทาง : 28 พ.ย.-3 ธ.ค.62, 30 พ.ย.-5 ธ.ค.62
 เดินทาง : 05-10, 07-12, 12-17, 14-19, 19-24, 21-26, 26-31 ธันวาคม 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค.-2 ม.ค.63
 เดินทาง : 02-07, 04-09, 09-14, 11-16, 16-21, 18-23, 23-28, 25-30 ม.63
 เดินทาง : 30 ม.ค.-4 ก.พ.63 
 เดินทาง : 01-06, 6-11 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท
ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI NIKKO DARUMA โกโบริ 5วัน 3คืน (SL-SJT7)
 เดินทาง : 04-08 ต.ค. 62
 เดินทาง : 08-12 ต.ค. 62
 เดินทาง : 19-23 ต.ค. 62
 เดินทาง : 22-26 ต.ค. 62
 เดินทาง : 24-28 ต.ค. 62
 เดินทาง : 25-29 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 24,990 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ นิกโก้ สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค  พาเที่ยวทุกวัน 5วัน3คืน (SL-NRT19)
 เดินทาง : 30 ก.ย.-04 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 ต.ค.62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24 ต.ค.62
 เดินทาง : 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 24,999 บาท
ทัวร์โตเกียว อิบารากิ ภูเขาไฟฟูจิ พาเที่ยวทุกวัน 5วัน 3คืน (บินเช้า)  (XJ-NRT22)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 13-17 พ.ย. 62
 เดินทาง : 14-18, 15-19, 16-20, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย.- 01 ธ.ค. , 28 พ.ย.- 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย.- 03 ธ.ค. , 30 พ.ย.- 04 ธ.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 24,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก้ สกีฟูจิเท็น 5วัน3คืน (SL-NRT26)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 ธ.ค.62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ธ.ค.62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23- 27, 24-29, 25-29, 26-30ม 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 63, 29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 63, 31 ธ.ค.- 4 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 24,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว เลสโก สตรอง ลมหนาว 6วัน 3คืน (ZNRT24-XJ)
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 02-07, 03-08, 04-09, 06-11, 07-12, 08-13, 09-14 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 18-23, 19-24, 20-25, 24-29, 25-30, 26-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 24,999 บาท
ทัวร์โตเกียว นิกโก้ ใบไม้แดง 5วัน 3คืน (XW53-A04)
 เดินทาง : 24-28, 25-29, 26-30, 27 ก.ย. - 01 ต.ค. , 28 ก.ย. -02 ต.ค. 62
 เดินทาง : 29 ก.ย. -03 ต.ค. , 30 ก.ย. -04 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12 ต.ค. 62
 เดินทาง : 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20 ต.ค. 62
 เดินทาง : 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 ต.ค. 62
 เดินทาง : 25-29, 26-30, 27-31, 28 ต.ค. -01 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 ต.ค.-02 พ.ย. , 30 ต.ค.-03 พ.ย. , 31 ต.ค. -04 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 พ.ย. 62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 พ.ย. 62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 25,876 บาท
ทัวร์โตเกียว นิกโก้ ฟูจิ ซุปตาร์ ซามูไร หวานเย็น 2 5วัน 3คืน (TR31)
 เดินทาง : 01-05, 08-12, 15-19, 22-26 ต.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 25,888 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ อุโมงค์เมเปิ้ล กระเช้าคาจิคาจิ พาเที่ยวทุกวัน 5วัน3คืน (XJ134)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 ต.ค.62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ต.ค.62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ต.ค.62
 เดินทาง : 28 ต.ค.-1 พ.ย., 29 ต.ค.-2 พ.ย., 30 ต.ค.-3 พ.ย., 31 ต.ค.-4 พ.ย.62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 พ.ย.62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 พ.ย.62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 พ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 25,888 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ นิกโก้ ซุปตาร์ ซามูไร AUTUMN 2 5วัน 3คืน (XJ142)
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24, 27-31 ต.ค. 62
 เดินทาง : 03-07, 10-14, 17-21 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 25,888 บาท
ทัวร์โตเกียว ลานสกีฟูจิเท็น ซุปตาร์ ไอศกรีมมหาชน พาเที่ยวทุกวัน 5วัน3คืน (XJ135)
 เดินทาง : 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย.62
 เดินทาง : 27 พ.ย.-1 ธ.ค.ม, 28 พ.ย.-2 ธ.ค., 30 พ.ย.-3 ธ.ค.62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 ธ.ค.62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ธ.ค.62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค.62
 เดินทาง : 28 ธ.ค.-1 ม.ค.63, 29 ธ.ค.-2 ม.ค.63 
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-3 ม.ค.63, 31 ธ.ค.-4 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 25,888 บาท
ทัวร์โตเกียว ทุ่งดอกโคเชีย ภูเขาไฟฟูจิ อิสระฟรีเดย์ 6วัน3คืน (XJ-NRT20)
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 03-08, 04-09, 05-10, 08-13, 09-14, 10-15, 11-16 ต.ค.62
 เดินทาง : 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23, 19-24, 22-27 ต.ค.62
 
 เดินทาง : 23-28, 24-29, 25-30, 26-31  ต.ค. 62
 เดินทาง : 27 ต.ค.-1 พ.ย., 28 ต.ค. -2 พ.ย.,  29 ต.ค. -3พ.ย.62
 เดินทาง : 30 ต.ค.-4 พ.ย., 31 ต.ค.- 5 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท
ทัวร์โตเกียว ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อุโมงค์เมเปิ้ล พาเที่ยวทุกวัน (บินเช้า) 5วัน3คืน (XJ-NRT21)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 13-17, 14-18, 15-19 พ.ย.62
 เดินทาง : 16-20, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27 พ.ย.62
 เดินทาง : 27 พ.ย. -1 ธ.ค., 28 พ.ย. -2 ธ.ค.62
 เดินทาง : 29 พ.ย. -3 ธ.ค., 30 พ.ย. -4 ธ.ค.62 
ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น อิบารากิ ฟูจิ นาริตะ เลสโก สปาร์คหิมะขาว 5วัน 3คืน (XJ-ZNRT23)
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 11-15 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 18-22 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63 
ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO NIKKO FUJI ซุปตาร์ ซามูไร หวานเย็น 5วัน 3คืน (TR28)
 เดินทาง : 30 ก.ย. - 04 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12  ต.ค. 62
 เดินทาง : 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20  ต.ค. 62
 เดินทาง : 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 26,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ซุปตาร์ ซามูไร Autumn 5วัน 3คืน (XJ133)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 ต.ค. 62
 เดินทาง : 10-14, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23 ต.ค. 62
 เดินทาง : 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ต.ค. 62
 เดินทาง : 28 ต.ค. - 01 พ.ย. / 29 ต.ค. - 02 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 03 พ.ย. / 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11 พ.ย. 62
 เดินทาง : 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18 พ.ย. 62
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 26,888 บาท
ทัวร์โตเกียว ลานสกีฟูจิเท็น ซุปตาร์ หิมะน่ารัก พาเที่ยวทุกวัน 5วัน3คืน (XJ136)
 เดินทาง : 26-30 พ.ย.62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. , 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. , 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. , 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. , 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 26,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI NIKKO DELUXE NOVEMBER 5วัน 3คืน (JL-HND03)
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. -1 ธ.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO PREMIUM 5วัน 3คืน (JL-HND02)
 เดินทาง : 09-13, 16-20, 23-27 ต.ค. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอไดบะ 5วัน 3คืน  (JL-ZHND03)
 เดินทาง : 21-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 07-11 ธ.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ใบไม้เปลี่ยนสี มหาลัยโตเกียว 5วัน3คืน JL (HND03)
 เดินทาง : 21-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-08 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 07-11 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 30,999 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ คามาคุระ เพลินสโนว์แสงสี 5วัน 3คืน (ZHND04-JL)
 เดินทาง : 19-23 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 11-15, 17-21 ม.ค. 63
 เดินทาง : 05-09, 12-16 ก.พ. 63
 เดินทาง : 04-08, 12-16 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 31,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO NIKKO LUXURY 5วัน 3คืน (NRT09-TG)
 เดินทาง : 11-15, 16-20 ต.ค. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-05, 06-10 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 06-10 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 36,900 บาท
ทัวร์โตเกียว SPECIAL TOKYO WINTER 6วัน 3คืน (TG)
 เดินทาง : 04-09 ธ.ค. 62
อิสระท่องเที่ยว 1 วัน หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ : ไกด์บริการรับ+ส่ง 
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท