0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์โตเกียว-โอซาก้า

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์โอซาก้า

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ฟุกุโอกะ

ทัวร์โอกินาว่า

ทัวร์โตเกียว-โอซาก้า

       
 
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-โอซาก้า ก็มาดิค้าบ อุโมงค์ไฟ 5วัน3คืน (XJ53-A01)
 เดินทาง : 20-24 พ.ย.62, 27 พ.ย.-1 ธ.ค.62
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 25-29, 27-31 ธ.ค.62
 เดินทาง : 28 ธ.ค.62 – 1 ม.ค.63, 29 ธ.ค.62 – 2 ม.ค.63
 เดินทาง : 30 ธ.ค.62 – 3 ม.ค.63, 31 ธ.ค.62 – 4 ม.ค.63
 เดินทาง : 01-05, 08-1, 15-19, 22-26 ม.ค.63, 29ม.ค.-2 ก.พ.63
 เดินทาง : 05-09, 12-16, 19-23 ก.พ.63, 26 ก.พ.-1 มี.ค.63
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 25-29 มี.ค.63
 เดินทาง : 01-05, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 22-26 เม.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 23,876 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-โตเกียว สายเที่ยว ชิราคาวาโกะ 5วัน3คืน (XJ53-CA01)
 เดินทาง : 20-24 พ.ย.62, 27 พ.ย.-1 ธ.ค.62
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 25-29, 27-31 ธ.ค.62
 เดินทาง : 28 ธ.ค.62 – 1 ม.ค.63, 29 ธ.ค.62 – 2 ม.ค.63
 เดินทาง : 30 ธ.ค.62 – 3 ม.ค.63, 31 ธ.ค.62 – 4 ม.ค.63
 เดินทาง : 01-05, 08-1, 15-19, 22-26 ม.ค.63, 29ม.ค.-2 ก.พ.63
 เดินทาง : 05-09, 12-16, 19-23 ก.พ.63, 26 ก.พ.-1 มี.ค.63
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 25-29 มี.ค.63
 เดินทาง : 01-05, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 22-26 เม.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 23,876 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN & WINTER GOLDEN ROUTE 5วัน 3คืน (JXW36)
 เดินทาง : 22-26 พ.ย. / 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 06-10, 13-17, 20-24, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63
 เดินทาง : 01-05, 03-07, 10-14, 17-21, 24-28 ม.ค. / 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 63
 เดินทาง : 06-10, 07-11, 08-12, 14-18, 21-25 ก.พ. / 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24 มี.ค. 63 
ราคาเริ่มต้น : 24,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-โตเกียว ชิราคาวาโกะ เกียวโต โยโกฮาม่า 6วัน3คืน XW (JXW37)
 เดินทาง : 16-21, 21-26, 23-28 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย.-3 ธ.ค.62, 30 พ.ย.-5 ธ.ค.62
 เดินทาง : 05-10, 07-12, 12-17, 14-19, 19-24, 21-26, 26-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 2 ม.ค. 63
 เดินทาง : 02-07, 04-09, 09-14, 11-16, 16-21, 18-23, 23-28, 25-30 ม.ค. 63
เดินทาง :  30 ม.ค.- 4 ก.พ. 63
 เดินทาง : 01-06, 06-11, 08-13, 13-18, 15-20, 20-25, 22-27 ก.พ. 63
 เดินทาง :  27 ก.พ.-3 มี.ค.63, 29 ก.พ.- 5 มี.ค.63
 เดินทาง :  05-10, 07-12, 12-17, 14-19, 19-24, 21-26 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 25,888 บาท
ทัวร์โอซาก้า- โตเกียว ทาคายาม่า โอชิโน๊ะฮัคไค อิสระโตเกียว 1วัน 6วัน4คืน (XW-JPJ44)
 เดินทาง : 21-26, 22-27 พ.ย.62
 เดินทาง : 27 พ.ย.-2 ธ.ค., 28 พ.ย.-3 ธ.ค., 29 พ.ย.-4 ธ.ค.62
 เดินทาง : 04-09, 05-10, 06-11, 11-16, 12-17, 13-18, 18-23, 19-24, 20-25 พ.ย.62
 เดินทาง : 25-30, 26-31 ธ.ค.62
 เดินทาง : 27 ธ.ค.-1 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 28,999 บาท
ทัวร์โอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว SKI เที่ยวเต็ม 6วัน 3คืน (GQ2KIX-XJ004)
 เดินทาง : 21-26, 26-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 05-10, 07-12, 12-17, 14-19, 15-20, 19-24, 22-27 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 30,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่นโอซาก้า-โตเกียว EASY LIKE SNOW OSAKA-TOKYO 5วัน 3คืน (JL)
 เดินทาง : 01-05, 09-13, 17-21, 25-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 09-13 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 33,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่นโอซาก้า-โตเกียว EASY LOVE SNOW OSAKA-TOKYO 6วัน 3คืน (JL)
 เดินทาง : 10-15 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 07-12, 16-21, 21-26 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ม.ค. - 03 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 33,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น EASY LOVE AUTUMN NAGOYA TOKYO 6วัน 3คืน (JL)
 เดินทาง : 18-23, 25-30 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 34,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - โอซาก้า ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ฟรีเดย์1วัน 6วัน4คืน TG (PJP042)
 เดินทาง : 01-06, 07-12, 14-19, 21-26  พ.ย. 62
 เดินทาง : 06-11 ธ.ค.625
 เดินทาง :  06-11 ก.พ.63
ราคาเริ่มต้น : 38,999 บาท
ทัวร์โอซาก้า โตเกียว Autumn ช้อปเพลิน ฟรีเดย์  6วัน 4คืน (TG004)
 เดินทาง : 19-24 พ.ย. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 38,888 บาท
ทัวร์โอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว 6วัน 3คืน (GQ2KIX-XJ005)
 เดินทาง : 28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ธ.ค. 62 – 05 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 39,888 บาท
ทัวร์โอซาก้า โตเกียว 6วัน 4คืน (STJ-SPJ01 Re.3)
 เดินทาง : 25-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-06 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 39,990 บาท
ทัวร์โอซาก้า เกียวโต โตเกียว 6วัน 4คืน (STJ-SPJ04)
 เดินทาง : 19-24 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 39,990 บาท
ทัวร์โตเกียว โอซาก้า LOVE SAKURA 6วัน 3คืน (XJ)
 เดินทาง : 27 มี.ค. - 01 เม.ย. 63
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 03-08 เม.ย. 62
 เดินทาง : 10-15, 11-16 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น สุขสันต์ โตเกียว โอซาก้า 5วัน 3คืน (JPTG05)
 เดินทาง : 04-08 ธ.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 43,999 บาท
ทัวร์โตเกียว โอซาก้า COUNTDOWN NEW YEAR 2020 (SPJ05)
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 49,990 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO OSAKA NEW YEAR 6วัน 4คืน (PJP88B-TG)
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
ราคา : 59,999 บาท