0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์โตเกียว-โอซาก้า

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์โอซาก้า

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ฟุกุโอกะ

ทัวร์โอกินาว่า

ทัวร์โตเกียว-โอซาก้า


 
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-โอซาก้า SUPER GOLDEN ROUTE A 5วัน 3คืน (TR85-XW)
 เดินทาง : 01-05, 08-12 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 24,900 บาท

  
ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO OSAKA III 6วัน 4คืน(PJP23-XW)
 เดินทาง : 24-29 ต.ค. 61
 เดินทาง : 25-30 ต.ค. 61
 

ราคาเริ่มต้น : 28,888 บาท

ทัวร์โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า ซุปตาร์ พรมแดง#6 5วัน 3คืน (TG47)
บินดึก / พาเที่ยวทุกวัน
 เดินทาง : ตุลาคม 61
 เดินทาง : พฤศจิกายน 61

ราคาเริ่มต้น : 36,888  บาท

  
ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO OSAKA FREEDAY 6วัน 4คืน (PJP21-TG)
 เดินทาง : 25-30 ต.ค. / 27 ต.ค. - 01 พ.ย. 61
 เดินทาง : 01-06, 03-08, 08-13, 10-15, 16-21, 21-26 , 23-28 พ.ย. 61
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 04 ธ.ค. 61
 

ราคาเริ่มต้น : 36,999 บาท

 
ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TPKYO OSAKA II พาเที่ยวครบทุกวัน 6วัน 4คืน (PJP22-TG)
 เดินทาง : 25-30 ต.ค. / 27 ต.ค. - 01 พ.ย. 61
 เดินทาง : 01-06, 03-08, 08-13, 10-15, 16-21, 21-26 , 23-28 พ.ย. 61
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 04 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 38,999 บาท

ทัวร์โตเกียว โอซาก้า ภูเขาไฟฟูจิ  6วัน4คืน (TG-JJP46)
 เดินทาง : 11-16, 13-18, 19-24, 26-31 ตุลาคม 61
 เดินทาง : 2-7, 9-14, 15-20, 22-27 พฤศจิกายน 61
 เดินทาง : 30 พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 61
 

ราคาเริ่มต้น : 39,888 บาท

 
ทัวร์โตเกียว - นิกโก - ฟูจิ - โอซาก้า 6วัน 4คืน (TG-JJP45)
 เดินทาง : 10-15, 12-17, 17-22, 24-29 ตุลาคม 61
 เดินทาง : 31ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 61
 เดินทาง : 7-12, 14-19, 17-22 พฤศจิกายน 61
 เดินทาง : 28 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 61

ราคาเริ่มต้น : 42,999 บาท

  
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI OSAKA SHIRAKAWAGO 6วัน 4คืน (TG-PJP11B)
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)
 

ราคาเริ่มต้น : 58,888 บาท