0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์โตเกียว-โอซาก้า

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์โอซาก้า

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ฟุกุโอกะ

ทัวร์โอกินาว่า

ทัวร์โตเกียว-โอซาก้า

       
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทะเลสาบยามานะกะโกะ ชิราคาวาโกะ 5วัน3คืน (XJ53-A03)
 เดินทาง : 26-30 ก.ค. , 31 ก.ค.-04 ส.ค.62
 เดินทาง : 02-06, 07-11, 09-13, 14-18, 21-25, 23-27 ส.ค.62
 เดินทาง : 28 ส.ค.-01 ก.ย.62
 เดินทาง : 13-17, 20-24, 25-29 ก.ย.62
 เดินทาง : 27 ก.ย.-1 ต.ค.62 
ราคาเริ่มต้น : 18,876 บาท
ทัวร์โอซาก้า โตเกียว ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5วัน 3คืน (JXW31)
 เดินทาง : 10-14, 17-21, 24-28 ก.ค. 62
 เดินทาง : 31 ก.ค. - 04 ส.ค. / 28 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 25-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 02-06, 09-13, 16-20 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 21,888 บาท 
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-โตเกียว (ฟรีเดย์ 1วัน) 6วัน4คืน (PJP44-XW)
 เดินทาง : 24-29 ก.ค.62
 เดินทาง : 26-31 ก.ค. 62 
 เดินทาง : 31 ก.ค.-05 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 26,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว HOT HOT 6วัน4คืน (PJP45-XW)
 เดินทาง : 10-15, 12-17, 17-22, 19-24 ,24-29, 26-31 ก.ค. 62
 เดินทาง : 31 ก.ค. - 05 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 27,999 บาท
ทัวร์โอซาก้า โตเกียวถูกใจใช่เลย 6วัน 4คืน (QE2KIX-TG001)
 เดินทาง : 12-17, 13-18 ก.ค. 62 >>วันหยุดอาสาฬหบูชา
 เดินทาง : 26-31 ก.ค. 62
 เดินทาง : 08-13, 09-14, 10-15 ก.ค. 62 >>วันหยุดวันแม่แห่งชาติ
ราคาเริ่มต้น : 42,800 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น EASY LOVE FLOWER GOLDEN ROUTE 6วัน 3คืน (JL)
 เดินทาง : 11-16, 25-30 ก.ค. 62
 เดินทาง : 11-16, 25-30 ส.ค. 62
 เดินทาง : 08-13, 22-27 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 29,900 บาท
ทัวร์โตเกียว -โอซาก้า ฟรีเดย์โอซาก้า 1วัน 5วัน4คืนTG (PJP041)
 เดินทาง : 13-18 ก.ค.62 *วันอาสาฬบูชา*
ราคาเริ่มต้น : 35,999 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า ลาเวนเดอร์ 6วัน 4คืน (KIX04-TG)
 เดินทาง : 11-16, 19-24, 26-31 ก.ค. 62
 เดินทาง : 2-7, 9-14, 23-28, 30 ส.ค. - 4 ก.ย. 62
 เดินทาง : 6-11, 13-18, 20-25 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย. - 2 ต.ค., 28 ก.ย.-3 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 38,888 บาท
ทัวร์โตเกียว - โอซาก้า ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ฟรีเดย์1วัน 6วัน4คืน TG (PJP042)
 เดินทาง : 01-06 พ.ย. 62
 เดินทาง : 07-12 พ.ย. 62
 เดินทาง : 14-19  พ.ย. 62
 เดินทาง : 21-26  พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 38,999 บาท
ทัวร์โอซาก้า โตเกียว ช้อปเพลิน อิสระ  6วัน 4คืน
 เดินทาง : 8-13 ส.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท