0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์โตเกียว-โอซาก้า

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์โอซาก้า

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ฟุกุโอกะ

ทัวร์โอกินาว่า

ทัวร์โตเกียว-โอซาก้า

       
ทัวร์นาโกย่า ทาคายาม่า ฟูจิ  5วัน 3คืน (JX02V)
 เดินทาง : 11-15 ต.ค. 62
 เดินทาง : 16-20 ต.ค. 62
 เดินทาง : 25-29 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 20,990 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN & WINTER GOLDEN ROUTE 5วัน 3คืน (JXW36)
 เดินทาง : 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 25-29 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 08-12, 15-19, 22-26 พ.ย. / 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 06-10, 13-17, 20-24, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63
 เดินทาง : 01-05, 03-07, 10-14, 17-21, 24-28 ม.ค. / 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 63
 เดินทาง : 06-10, 07-11, 08-12, 14-18, 21-25 ก.พ. / 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24 มี.ค. 63 
ราคาเริ่มต้น : 24,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-โตเกียว ชิราคาวาโกะ เกียวโต โยโกฮาม่า 6วัน3คืน XW (JXW37)
 เดินทาง : 24-29, 26-31 ต.ค.62
 เดินทาง : 31 ต.ค.- 5 พ.ย.62
 เดินทาง : 02-07, 07-12, 09-14, 14-19, 16-21, 21-26, 23-28 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย.-3 ธ.ค.62, 30 พ.ย.-5 ธ.ค.62
 เดินทาง : 05-10, 07-12, 12-17, 14-19, 19-24, 21-26, 26-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 2 ม.ค. 63
 เดินทาง : 02-07, 04-09, 09-14, 11-16, 16-21, 18-23, 23-28, 25-30 ม.ค. 63
เดินทาง :  30 ม.ค.- 4 ก.พ. 63
 เดินทาง : 01-06, 06-11, 08-13, 13-18, 15-20, 20-25, 22-27 ก.พ. 63
 เดินทาง :  27 ก.พ.-3 มี.ค.63, 29 ก.พ.- 5 มี.ค.63
 เดินทาง :  05-10, 07-12, 12-17, 14-19, 19-24, 21-26 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 25,888 บาท
ทัวร์โตเกียว-โอซาก้า สกีฟูจิเท็น อุโมงค์ไฟ 5วัน3คืน XW (XW53-A01)
 เดินทาง : 25-29 ก.ย.62
 เดินทาง : 02-06, 09-13, 16-20, 23-27 ต.ค.62, 30 ต.ค.-3 พ.ย.62
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24, 27 พ.ย.-1 ธ.ค.62
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 25-29, 27-31 ธ.ค.62 – 8 ธันวาคม 2562
 เดินทาง : 28 ธ.ค.-1 ม.ค.63
 เดินทาง : 01-05, 08-12, 15-19, 22-26 ม.ค.63, 29 ม.ค.-2 ก.พ.63
 เดินทาง : 05-09, 12-16, 19-23 ก.พ.62, 26 ก.พ.-1 มี.ค.63
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 26,876 บาท
ทัวร์โอซาก้า-โตเกียว หมู่บ้านชิราคาวาโกะ สกีฟูจิเท็น 5วัน3คืน XW (XW53-CA01)
 เดินทาง : 25-29 ก.ย.62
 เดินทาง : 02-06, 0913, 16-20, 23-27 ต.ค.62, 30 ต.ค.-พ.ย.62
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24 พ.ย.62, 27 พ.ย.-1 ธ.ค.62
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 25-29 ธ.ค.62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. -1 ม.ค.63
 เดินทาง : 01-05, 08-12, 15-19, 22-26 ม.ค.63, 29ม.ค.-2 ก.พ.63
 เดินทาง : 05-09, 12-16, 19-23 ก.พ.63, 26 ก.พ.-1 มี.ค.63
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 26,876 บาท
ทัวร์โอซาก้า- โตเกียว ทาคายาม่า โอชิโน๊ะฮัคไค อิสระโตเกียว 1วัน 6วัน4คืน (XW-JPJ44)
 เดินทาง : 24-29, 25-30 ต.ค.62
 เดินทาง : 30 ต.ค.-4 พ.ย., 31 ต.ค.-5 พ.ย.62
 เดินทาง : 01-06, 06-11, 07-12, 08-13, 13-18, 14-19, 15-20, 21-26, 22-27 พ.ย.62
 เดินทาง : 27 พ.ย.-2 ธ.ค., 28 พ.ย.-3 ธ.ค., 29 พ.ย.-4 ธ.ค.62
 เดินทาง : 04-09, 05-10, 06-11, 11-16, 12-17, 13-18, 18-23, 19-24, 20-25 พ.ย.62
 เดินทาง : 25-30, 26-31 ธ.ค.62
 เดินทาง : 27 ธ.ค.-1 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 28,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น EASY LOVE FLOWER GOLDEN ROUTE 6วัน 3คืน (JL)
 เดินทาง : 22-27 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 29,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่นโอซาก้า-โตเกียว EASY LIKE SNOW OSAKA-TOKYO 5วัน 3คืน (JL)
 เดินทาง : 01-05, 09-13, 17-21, 25-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 09-13 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 33,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่นโอซาก้า-โตเกียว EASY LOVE SNOW OSAKA-TOKYO 6วัน 3คืน (JL)
 เดินทาง : 10-15 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 07-12, 16-21, 21-26 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ม.ค. - 03 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 33,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น EASY LOVE AUTUMN NAGOYA TOKYO 6วัน 3คืน (JL)
 เดินทาง : 06-11, 12-17, 18-23, 25-30 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 34,900 บาท
ทัวร์โตเกียว - โอซาก้า ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ฟรีเดย์1วัน 6วัน4คืน TG (PJP042)
 เดินทาง : 01-06 พ.ย. 62
 เดินทาง : 07-12 พ.ย. 62
 เดินทาง : 14-19 พ.ย. 62
 เดินทาง : 21-26 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 38,999 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า ลาเวนเดอร์ 6วัน 4คืน (KIX04-TG)
 เดินทาง : 06-11, 13-18, 20-25 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย.-2 ต.ค.62
 เดินทาง : 28 ก.ย.-3 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 38,888 บาท
ทัวร์โอซาก้า โตเกียว Autumn ช้อปเพลิน ฟรีเดย์  6วัน 4คืน (TG004)
 เดินทาง : 19-24 พ.ย. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 38,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น สุขสันต์ โตเกียว โอซาก้า 5วัน 3คืน (JPTG05)
 เดินทาง : 04-08 ธ.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 43,999 บาท
ทัวร์โตเกียว โอซาก้า 6วัน4คืน (TGNRTKIX05)
 เดินทาง : 02-07, 03-08, 04-09, 08-13, 14-19, 15-20 ต.ค. 62
 เดินทาง : 16-21, 17-22, 19-24, 20-25, 21-26, 22-27 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 42,888 บาท
ทัวร์โอซาก้า นาโกย่า โตเกียว เที่ยวครบทุกวัน  7วัน 4คืน (TG002)
 เดินทาง : 20-26 ก.ย. / 25 ก.ย. - 01 ต.ค. 62
 เดินทาง : 08-14, 09-15, 17-23, 20-26 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 44,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO OSAKA NEW YEAR 6วัน 4คืน (PJP88B-TG)
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
ราคา : 59,999 บาท