0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์โตเกียว-โอซาก้า

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์โอซาก้า

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ฟุกุโอกะ

ทัวร์โอกินาว่า

ทัวร์โตเกียว-โอซาก้า

    
ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY OSAKA TOKYO SHIRAKAWAKO & FUJI 5วัน 3คืน (XW53-CA01)
(เข้าโอซาก้า -ออกโตเกียว)
 เดินทาง : 21-25, 26-30 ธ.ค. / 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62
 เดินทาง : 02-06, 04-08, 09-13, 11-15, 16-20, 18-22, 23-27, 25-29 ม.ค. 62
 เดินทาง : 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 62
 เดินทาง : 01-05, 06-10, 08-12, 13-17, 15-19, 20-24, 22-26 ก.พ. 62
 เดินทาง : 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 62
 เดินทาง :01-05, 06-10, 08-12, 13-17, 15-19, 20-24, 22-26 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 24,987 บาท
ทัวร์โอซาก้า โตเกียว Super Golden Rout Winter 5วัน 3คืน (JXW23)
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 3-7, 12-16, 19-23, 26-30 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 1 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 62 (ปีใหม่)
 เดินทาง : 2-6, 9-13, 16-20, 23-27, 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 62
 เดินทาง : 6-10, 13-17, 20-24, 27 ก.พ. - 3 มี.ค. 62
 เดินทาง : 6-10, 13-17, 20-24 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 25,900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOKYO OSAKA GOLDEN ROUTE 5วัน 3คืน (XW53-A01)
(เข้าโตเกียว-ออกโอซาก้า)
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62
 เดินทาง : 03-07, 04-08, 10-14, 11-15, 17-21, 18-22, 24-28, 25-29 ม.ค. 62
 เดินทาง : 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 62
 เดินทาง : 01-05, 07-11, 08-12, 14-18, 15-19, 21-25, 22-26 ก.พ. 62
 เดินทาง : 28 ก.พ. - 04 มี.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 07-11, 08-12, 14-18, 15-19, 21-25, 22-26 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 26,876 บาท
ทัวร์โอซาก้า โตเกียว ชิราคาวาโกะ สกีรีสอร์ท ลิงออนเซน 5วัน 4คืน (JXW24)
 เดินทาง : 21-25 ธ.ค.61, 28ธ.ค. – 1 ม.ค. 62 (วันปีใหม่)
 เดินทาง : 4-8, 11-15, 18-22, 25-29 ม.ค. 62
 เดินทาง : 1-5, 8-12, 15-19, 22-26 ก.พ. 62
 เดินทาง : 1-5, 8-12, 15-19, 22-26 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 27,888 บาท
ทัวร์โอซาก้า โตเกียว SUPER SAVE (Free day)  6วัน 4คืน (PJP44-XW)
 เดินทาง : มกราคม 62
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 62
 เดินทาง : มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 27,999 บาท
ทัวร์PRO HOT HOT โอซาก้า โตเกียว (เที่ยวเต็ม) 6วัน 4คืน (PJP45-XW)
 เดินทาง : มกราคม 62
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 62
 เดินทาง : มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 28,999 บาท
ทัวร์PRO Golden Route Osaka Tokyo 6วัน 4คืน (PJP42-XW)
อิสระ 1วัน 
 เดินทาง : 17-22, 19-24 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 21-26, 23-28 ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 33,888 บาท
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า ซุปตาร์ พรมแดง#6 5วัน 3คืน (TG47)
บินดึก / พาเที่ยวทุกวัน
 เดินทาง : 25-29 พ.ย. 61
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 36,888  บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO OSAKA FREEDAY 6วัน 4คืน (PJP21-TG)
 เดินทาง : 01-06, 03-08, 08-13, 10-15, 16-21, 21-26 , 23-28 พ.ย. 61
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 04 ธ.ค. 61
 

ราคาเริ่มต้น : 36,999 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TPKYO OSAKA II พาเที่ยวครบทุกวัน 6วัน 4คืน (PJP22-TG)
 เดินทาง : 23-28 พ.ย. 61
 

ราคาเริ่มต้น : 38,999 บาท

ทัวร์โตเกียว โอซาก้า ภูเขาไฟฟูจิ  6วัน4คืน (TG-JJP46)
 เดินทาง : 22-27 พ.ย. 61
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 5 ธ.ค. 61
 

ราคาเริ่มต้น : 39,888 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO OSAKA WINTER II เที่ยวเต็ม 6วัน 4คืน (PJP41-TG)
 เดินทาง : 01-06, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13, 12-17, 13-18 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 14-19, 15-20, 19-24, 20-25, 21-26, 22-27 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 39,888 บาท

ทัวร์โอซาก้า -โตเกียว ทาคายาม่า หม่บ้านนํ้าใสโอชิโนะฮักไค GOLDEN ROUTE 6วัน4คืน (PJP11-E XW)
 เดินทาง : 28 ธ.ค.- 2 ม.ค.62 *วันหยุดปีใหม่ *
ราคาเริ่มต้น : 42,900 บาท
ทัวร์โอซาก้า-โตเกียว ยูนิเวอร์แซล นั่งรถไฟชินคันเซน 6วัน 3คืน (TG-KIX03)
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-4 ม.ค.62 *วันหยุดปีใหม่*
TG 622 / TG661
ราคาเริ่มต้น : 69,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI OSAKA SHIRAKAWAGO 6วัน 4คืน (TG-PJP11B)
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)
 

ราคาเริ่มต้น : 58,888 บาท