0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์เซี่ยงไฮ้

 
โปรซื้อ1 ฟรี1 ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 5วัน 3คืน (XJ)
 เดินทาง : 11-15 ต.ค. 61
 เดินทาง : 12-16 ต.ค. 61
**ไม่รวมวีซ่า 1,500.-** 

ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ โปรเบาๆ หัวโจว อี้อู 5วัน 3คืน (XJ760)
 เดินทาง : 18-22, 19-23, 20-24, 25-29, 26-30 ต.ค. 61
 เดินทาง : 1-5, 2-6, 8-12, 9-13, 15-19, 16-20 พ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
   
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 5วัน 3คืน (TG73)
 เดินทาง : 04-07, 11-14, 13-16, 18-21, 25-28, 27-30 ต.ค. 61
 เดินทาง : 03-06, 08-11, 10-13, 15-18, 22-25, 24-27 พ.ย. 61
 

ราคาเริ่มต้น :14,888 บาท

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ HEAVEN OF SHANGHAI  5วัน 3คืน (PVG04-XJ)
 เดินทาง : 13-17, 20-24 ต.ค. 61
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 22-26, 27-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ อุโมงเลเซอร์  5วัน 3คืน (XJ)
 เดินทาง : 11-15, 12-16, 18-22, 19-23, 20-24, 25-29, 26-30 ต.ค. 61
 เดินทาง : 1-5, 2-6, 8-11, 9-13, 15-19, 16-20 พ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
 
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 4วัน 3คืน (CA001)
 เดินทาง : 13-16, 21-24 ต.ค. 61
 เดินทาง : 9-12, 16-19, 23-26 พ.ย. 61
 เดินทาง : 1-4 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 29 ธ.ค. 61– 01 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 31 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น : 19,900 บาท 

   
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ WONDERLAND 5วัน 3คืน (PVG02-XJ)
 เดินทาง : 12-16, 19-23 ต.ค. 61
 เดินทาง : 1-5, 5-9, 14-18, 21-25, 27-30 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 29 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ สตาร์บัคส์ใหญ่ที่สุดในโลก 5วัน 3คืน (XJ01)
 เดินทาง : 21-25 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 18,899 บาท

 
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ เมืองโบราณจูเจียเจียว 5วัน 3คืน (PVG05-TG)
 เดินทาง : 12-16, 13-17, 19-23, 26-30 ต.ค. 61
 เดินทาง : 2-6, 9-13, 16-20, 23-27 พ.ย. 61
 เดินทาง : 1-5, 5-9 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 18,900 บาท

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ สบาย เฮฮา ดิสนีย์แลนด์ 6วัน 4คืน (PVGXJ06)
 เดินทาง : 12-17, 18-23 ต.ค. 61
 เดินทาง : 6-11 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 19,991 บาท