0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์เฉินตู, ฉงชิ่ง ทัวร์จีน เมืองอื่นๆ 
  
 
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว หาดไว่ทาน 5วัน2คืน (PVGCZ)
 เดินทาง : 02-06 สิงหาคม 62                                                           
 เดินทาง : 09-13 สิงหาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 6,899 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว ซ้อพาช็อป 5วัน 3คืน (ZPVG03)
 เดินทาง : 29 ก.ค. - 02 ส.ค. 62
 เดินทาง : 05-09, 07-11, 14-18, 26-30 ส.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 09-13 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หางโจว อูเจิ้น กระบี่ไร้เทียมทาน 5วัน 3คืน XJ (PVG03 )
 เดินทาง : 03-07 ก.ย. 62
 เดินทาง : 04-08 ก.ย. 62
 เดินทาง : 10-14 ก.ย. 62
 เดินทาง : 11-15 ก.ย. 62
 เดินทาง : 21-25 ก.ย. 62
ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท 
ราคาเริ่มต้น : 8,889 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อูเจิ้น เจ้ายุทธจักร 5วัน3คืน XJ (PVG05)
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 17-21, 18-22, 24-28 ตุลาคม 62
 เดินทาง : 25 ต.ค.-2 พ.ย.62 
 เดินทาง : 01-05, 08-12, 15-19, 22-26 พฤศจิกายน 62
 เดินทาง : 29 พ.ย.-3 ธ.ค.62
 เดินทาง :  05-09, 06-10, 13-17, 19-23, 20-24, 26-30, 27-31 ธันวาคม 62
ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท 
ราคาเริ่มต้น : 9,989 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทีเด็ด BIG BUDDHA 5วัน 3คืน (PVG02-XW)
 เดินทาง : 25-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 2-6, 9-13, 16-20, 23-27, 30 ส.ค. - 3 ก.ย. 62
 เดินทาง : 6-10, 13-17, 20-24, 26-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 11-15, 12-16, 17-21, 19-23, 23-27, 25-29 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อุโมงค์เลเซอร์ หอไข่มุก 5วัน3คืน (XW-S21)
 เดินทาง : 1-5, 8-12, 15-19, 22-26, 29 ส.ค.-2ก.ย. 62
 เดินทาง : 5-9, 12-16, 19-23, 25-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 17-21, 24-28 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หัวโจว ไก่บอนชอน 5วัน3คืน (CSPVGXW01)
 เดินทาง : 13-17 ก.ค. 62 ***วันอาสาฬบูชา***
 เดินทาง : 25-29 ก.ค. 62 ***วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลทิ่10***
 เดินทาง : 08-12 ส.ค. 62 ***วันแม่แห่งชาติ***
 เดินทาง : 22-26 ส.ค. 62
 เดินทาง : 05-09, 19-23 ก.ย. 62
 เดินทาง : 11-15 ต.ค. 62  ***วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9***
 เดินทาง : 19-23 ต.ค. 62  ***วันปิยมหาราช***
 เดินทาง : 23-27 ต.ค. 62  ***วันปิยมหาราช***
ราคาเริ่มต้น : 9,899 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ สวนสนุกดิสนี่ย์แลนด์ 5วัน 3คืน (XW-S22)
 เดินทาง : 27-31 ก.ค. 62
 เดินทาง : 3-7, 10-14, 17-21, 24-28, 31 ส.ค.- 4 ก.ย. 62
 เดินทาง : 7-11, 14-18, 21-25, 28 ก.ย.-2 ต.ค. 62
 เดินทาง : 12-16, 19-23 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,888 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 5วัน 3คืน (XW04)
 เดินทาง : 27-30 ก.ค.62
 เดินทาง : 3-7, 7-11, 11-15, 14-18, 17-21, 21-25, 24-28 ส.ค.62 
 เดินทาง : 28 ส.ค.-1 ก.ย.62, 31 ส.ค.-4 ก.ย.62
 เดินทาง : 4-8, 7-11, 11-15, 14-18, 18-22, 21-25, 25-29 ก.ย.62
 เดินทาง : 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24 ต.ค. 62
 เดินทาง : 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30,27-31 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 10,888 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ซุปตาร์... แอ๊บแบ๊ว 5วัน 3คืน (XWSHA01-XW)
 เดินทาง : 17-21, 24-28 ส.ค.62 
 เดินทาง : 31 ส.ค.-4 ก.ค.62 
 เดินทาง : 7-11, 14-18, 21-25 ก.ย. 62
 เดินทาง : 12-16, 19-23, 20-24, 26-30, 27-31 ต.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 10,888 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนี่ย์แลนด์ มังกรหยก 5วัน 3คืน (PVG06-XJ)
 เดินทาง : 09-13, 12-16, 15-19, 16-20, 19-23, 26-30 ตุลาคม 62
 เดินทาง : 29 ต.ค.- 3 พ.ย.62, 30 ต.ค.-4 พ.ย.62
 เดินทาง : 27 พ.ย.-1 ธ.ค.62
 เดินทาง : 03-07, 04-08, 07-11, 18-22, 25-29 ธันวาคม 62
เดินทาง : 28 ธ.ค.-1 ม.ค.63
ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท 
ราคาเริ่มต้น : 11,899 บาท
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้  ดิสนีย์แลนด์ เลสโก อาตี๋ใหญ่ 5วัน 3คืน (ZPVG05)
 เดินทาง : 25-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 08-12, 09-13, 22-26 ส.ค. 62
 เดินทาง : 12-16, 26-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 10-14, 17-21, 19-23, 24-28 ต.ค. 62
 เดินทาง : 07-11, 21-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 05-09, 06-10, 12-16, 19-23 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 26-30, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ธ.ค. -02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง เทียนจิน 7วัน 4คืน (CNXJ811)
 เดินทาง : 08-14, 15-21, 22-28 ส.ค.62 
 เดินทาง : 12-18, 19-25, 26 ก.ย.-2 ต.ค.62
 เดินทาง : 03-09, 10-16, 17-23 ต.ค.62
รา คาเริ่08มต้น : 13,888 บาท
 
ทัวร์เซ๊่ยงไฮ้ เทียนสิน ปักกิ่ง 6วัน 4คืน (PVGXW01)
 เดินทาง : 23-28 ก.ค. 62  **วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10**
 เดินทาง : 30 ก.ค.62, -4 ส.ค. 62
 เดินทาง : 6-11 ส.ค 62  **วันแม่**
 เดินทาง : 13-18, 20-25, 27 ส.ค. 62, -1 ก.ย. 62
 เดินทาง : 10-15, 17-22, 24-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 15-20, 22-27 ต.ค. 62  **วันปิยมหาราช**
ราคาเริ่มต้น : 13,899 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว หมู่บ้านโบราณซีเป่า 5วัน 3คืน (PVG07-MU)
 เดินทาง : 09-13, 11-15, 12-16, 14-18, 21-25, 24-28, 25-29, 26-30 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 08-12, 15-19, 22-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย.- 3 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 03-07, 06-10, 07-11, 13-17, 14-18, 20-24, 21-25, 26-30 ธ.ค. 62
ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท 
ราคาเริ่มต้น : 15,889 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ Wonderland 5 วัน 3คืน (PVG-MU001)
 เดินทาง : 25-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 08-12, 23-27 ส.ค. 62
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24 ก.ย. 62
 เดินทาง : 11-15, 19-23, 23-27 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท