0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์เฉินตู, ฉงชิ่ง ทัวร์จีน เมืองอื่นๆ 
 
ซื้อ1 แถม1 เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 5วัน 3คืน (XJ)
 เดินทาง : 17-21 ม.ค. 62
 เดินทาง : 18-22 ม.ค. 62
**วีซ่าท่านละ 1,500 บาท** 
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจง อู๋ซี SPIRIT OF SHANGHAI 5วัน 3คืน (PVG07-HO)
 เดินทาง : 14-18 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 1 ม.ค. , 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 62 

ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ HEAVEN OF SHANGHAI  5วัน 3คืน (PVG04-XJ)
 เดินทาง : 13-17 ธ.ค. 61 >>ลดราคา 12,999.-
 เดินทาง : 22-26, 27-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี นานกิง 5วัน 4คืน (XW)
 เดินทาง : 4-8, 11-15, 18-22, 25-29 ม.ค. 62
 เดินทาง : 15-19, 22-26 ก.พ. 62
 เดินทาง : 1-5, 8-12, 15-19, 22-26 มี.ค. 62
**รวมวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ซูโจว อู๋ซี 6วัน 4คืน (XJ)
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 3 ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 4วัน 3คืน (CA001)
 เดินทาง : 29 ธ.ค. 61– 01 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 31 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น : 19,900 บาท 

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ WONDERLAND 5วัน 3คืน (PVG02-XJ)
 เดินทาง : 14-18, 21-25, 27-30 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 29 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ T-SUD SHANGHAI RIVER FLOW DISNEY 5วัน 3คืน (BZPVG01-TG)
 เดินทาง : 10-14, 17-21, 24-28 ม.ค. 62
 เดินทาง : 21-25 ก.พ. / 28 ก.พ. - 04 มี.ค. 62
 เดินทาง : 07-11, 14-18, 21-25 มี.ค. 62
 เดินทาง : 28 มี.ค. - 01 เม.ย. 62
 เดินทาง : 12-16 เม.ย. / 27 เม.ย. - 01 พ.ค. 62
 เดินทาง : 16-20, 23-27 พ.ค. 62
**ราคายังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท**
ราคาเริ่มต้น : 18,999 บาท
ทัวร์หนีห่าว เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 6วัน 4คืน (SHA001-XJ)
 เดินทาง : 18-23 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 28 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 19,900 บาท

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนี่ย์แลนด์ อู๋ซี ซูโจว 6วัน 4คืน (XJ)
 เดินทาง : 28 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62 
 เดินทาง : 29 ธ.ค.61 - 3 ม.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนี่ย์แลนด์ 7วัน 5คืน (PVG-XJ002)
 เดินทาง : 26 ธ.ค.-1 ม.ค.62
 เดินทาง : 27 ธ.ค.-2 ม.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ 360 องศา ล่องเรือหวงผู่ 5วัน 3คืน (PVG-TG001)
 เดินทาง : 14-18, 21-25, 27-31 ธันวาคม 2561
 เดินทาง : 28 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 24,888 บาท