0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์เฉินตู, ฉงชิ่ง ทัวร์จีน เมืองอื่นๆ 
  
 
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนี่ย์แลนด์ 5วัน2คืน CZ (PVG002)
 เดินทาง : 11-15 ต.ค.62
 เดินทาง : 18-22 ต.ค.62
*ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน, ค่าวีซ่า 1,650 บาท
*OPTION สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 500 บาท/ท่าน
ราคาเริ่มต้น : 6,996 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ คนเล็กวิ่งสู้ฟัด 6วัน3คืน (GSPVG08-CZ)
 เดินทาง : 26-31 ส.ค , 28 ส.ค. - 02 ก.ย. 62
 เดินทาง : 02-07, 04-09, 09-14, 11-16 ก.ย. 62
 เดินทาง : 7-12, 14-19, 21-26 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 6,889 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ซูโจว หาดไว่ทาน พักเซี่ยงไฮ้ 2 คืน4วัน2คืน (CZ51)
 เดินทาง : 06-09 ก.ย.62
 เดินทาง : 15-18 ก.ย.62
 เดินทาง : 20-23 ก.ย.62
 เดินทาง : 22-25 ก.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 6,888 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หางโจว อูเจิ้น กระบี่ไร้เทียมทาน 5วัน 3คืน XJ (PVG03 )
 เดินทาง : 03-07 ก.ย. 62
 เดินทาง : 04-08 ก.ย. 62
 เดินทาง : 10-14 ก.ย. 62
 เดินทาง : 11-15 ก.ย. 62
 เดินทาง : 21-25 ก.ย. 62
ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท 
ราคาเริ่มต้น : 8,889 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว พระใหญ่หลิงซาน อาซ้อใหญ่ 5วัน 3คืน (ZPVG04)
 เดินทาง : 04-08, 09-13 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท
 
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนี่ย์แลนด์ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว 4วัน3คืน FM (PVGFM03)
 เดินทาง : 14-17, 19-22, 21-24 ก.ย.62
 เดินทาง : 11-14, 17-20, 21-24, 23-26 ต.ค.62
 เดินทาง : 14-17 พ.ย.62
 เดินทาง : 05-08, 19-22, 26-29, 28-31 ธ.ค.62
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-2 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 9,899 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อูเจิ้น เจ้ายุทธจักร 5วัน3คืน XJ (PVG05)
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 17-21, 18-22, 24-28 ตุลาคม 62
 เดินทาง : 25 ต.ค.-2 พ.ย.62 
 เดินทาง : 01-05, 08-12, 15-19, 22-26 พฤศจิกายน 62
 เดินทาง : 29 พ.ย.-3 ธ.ค.62
 เดินทาง :  05-09, 06-10, 13-17, 19-23, 20-24, 26-30, 27-31 ธันวาคม 62
ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท 
ราคาเริ่มต้น : 9,989 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี พระใหญ่หลิงซาน เจียซิน  นานกิง ทีเด็ด BIG BUDDHA 5วัน 3คืน (PVG02-XW)
 เดินทาง : 11-15 ต.ค. 62
 เดินทาง : 12-16 ต.ค. 62
 เดินทาง : 17-21 ต.ค. 62
 เดินทาง : 19-23 ต.ค. 62
 เดินทาง : 23-27 ต.ค. 62
 เดินทาง : 25-29 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อุโมงค์เลเซอร์ หอไข่มุก 5วัน3คืน (XW-S21)
 เดินทาง : 29 ส.ค.-2ก.ย. 62
 เดินทาง : 05-09, 12-16, 19-23 ก.ย. 62
 เดินทาง : 17-21, 24-28 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หัวโจว ไก่บอนชอน 5วัน3คืน (CSPVGXW01)
 เดินทาง : 22-26 ส.ค. 62
 เดินทาง : 05-09, 19-23 ก.ย. 62
 เดินทาง : 11-15 ต.ค. 62  ***วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9***
 เดินทาง : 19-23 ต.ค. 62  ***วันปิยมหาราช***
 เดินทาง : 23-27 ต.ค. 62  ***วันปิยมหาราช***
ราคาเริ่มต้น : 9,899 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 5วัน3คืน CZ (PVG07)
 เดินทาง : 21-25 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว จูเจียเจี่ยว นางพญางูขาว 5วัน 3คืน (GSPVG04-XW)
 เดินทาง : 29 ส.ค. - 02 ก.ย. 62
 เดินทาง : 05-09, 12-16, 19-23 ก.ย. 62
 เดินทาง : 17-21, 19-23, 24-28, 26-30 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ สวนสนุกดิสนี่ย์แลนด์ 5วัน 3คืน (XW-S22)
 เดินทาง : 24-28 ส.ค.62
 เดินทาง : 31 ส.ค.- 4 ก.ย. 62
 เดินทาง : 07-11, 14-18, 21-25 ก.ย.62
 เดินทาง : 28 ก.ย.-2 ต.ค. 62
 เดินทาง : 12-16, 19-23 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,888 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 5วัน 3คืน (XW04)
 เดินทาง : 17-21, 21-25, 24-28 ส.ค.62 
 เดินทาง : 28 ส.ค.-1 ก.ย.62, 31 ส.ค.-4 ก.ย.62
 เดินทาง : 4-8, 7-11, 11-15, 14-18, 18-22, 21-25, 25-29 ก.ย.62
 เดินทาง : 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24 ต.ค. 62
 เดินทาง : 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30,27-31 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 10,888 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ซุปตาร์... แอ๊บแบ๊ว 5วัน 3คืน (XWSHA01-XW)
 เดินทาง : 31 ส.ค.-4 ก.ย.62 
 เดินทาง : 7-11, 14-18, 21-25 ก.ย. 62
 เดินทาง : 12-16, 19-23, 20-24, 26-30, 27-31 ต.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 10,888 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ซุปตาร์ แบ๊วต่อ...ไม่รอแล้วนะ 5วัน 3คืน (XJPVG01)
 เดินทาง : 12-16, 15-19, 18-22, 22-26 ต.ค. / 29 ต.ค. - 02 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-05, 05-09, 12-16, 19-23, 26-30 พ.ย. / 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 06-10, 10-14, 13-17, 17-21, 20-24, 24-28, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว หาดไว่ทาน ซื้อ 1 แถม 1 5วัน 2คืน (CSPVGCZ02)
 เดินทาง : 30 ส.ค. - 03 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-10 ก.ย. 62
* ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท *
ราคาเริ่มต้น : 11,899 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนี่ย์แลนด์ มังกรหยก 5วัน 3คืน (PVG06-XJ)
 เดินทาง : 09-13, 12-16, 15-19, 16-20, 19-23, 26-30 ต.ค. 62
 เดินทาง : 29 ต.ค. - 03 พ.ย., 30 ต.ค.- 04 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค.62
 เดินทาง : 03-07, 04-08, 07-11, 18-22, 25-29 ธ.ค. 62
เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63
* ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท * 
ราคาเริ่มต้น : 11,899 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เหินฟ้าท่องยุทธภพ 5วัน คืน (GSPVG09-XJ)
 เดินทาง : 10-14, 22-26, 26-30 ต.ค. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 3 พ.ย. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้  ดิสนีย์แลนด์ จูเจียเจี่ยว อาตี๋ใหญ่ 5วัน3คืน (ZPVG05)
 เดินทาง : 22-26 ส.ค. 62
 เดินทาง : 12-16, 26-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 10-14, 19-23, 24-28 ต.ค. 62
 เดินทาง : 07-11, 21-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 05-09, 06-10, 12-16, 19-23 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 26-30, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ธ.ค. -02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง เทียนจิน 7วัน 4คืน (CNXJ811)
 เดินทาง : 08-14, 15-21, 22-28 ส.ค.62 
 เดินทาง : 12-18, 19-25, 26 ก.ย.-2 ต.ค.62
 เดินทาง : 03-09, 10-16, 17-23 ต.ค.62
รา คาเริ่มต้น : 13,888 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ ล่องเรือทะเลสาบซีหู 4วัน3คืน MU (PVGMU04)
 เดินทาง : 19-22 ก.ย.62
 เดินทาง : 11-14, 17-20, 21-24, 23-26 ต.ค.62
 เดินทาง : 30 ต.ค.-2 พ.ย.62
 เดินทาง : 07-10, 14-17, 21-24 พ.ย.62
 เดินทาง : 05-08, 19-22, 26-29 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 13,899 บาท
ทัวร์เซ๊่ยงไฮ้ เทียนสิน ปักกิ่ง 6วัน 4คืน (PVGXW01)
 เดินทาง : 20-25, 27 ส.ค. 62, -1 ก.ย. 62
 เดินทาง : 10-15, 17-22, 24-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 15-20, 22-27 ต.ค. 62  **วันปิยมหาราช**
ราคาเริ่มต้น : 13,899 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว หมู่บ้านโบราณซีเป่า 5วัน 3คืน (PVG07-MU)
 เดินทาง : 09-13, 11-15, 12-16, 14-18, 21-25, 24-28, 25-29, 26-30 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 08-12, 15-19, 22-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย.- 3 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 03-07, 06-10, 07-11, 13-17, 14-18, 20-24, 21-25, 26-30 ธ.ค. 62
ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท 
ราคาเริ่มต้น : 15,889 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เขาหวงซาน 6วัน3คืน CZ (PVGCZ03)
 เดินทาง : 16-21 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 16,899 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ Wonderland 5 วัน 3คืน (PVG-MU001)
 เดินทาง : 23-27 ส.ค. 62
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24 ก.ย. 62
 เดินทาง : 11-15, 19-23, 23-27 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ T-SUD SHANGHAI RIVER FLOW DISNEY  5วัน 3คืน (BZPVG01-TG)
 เดินทาง : 24-28  ส.ค. 62 ปรับลดเหลือ 19,999 บาท
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท