0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์เฉินตู, ฉงชิ่ง ทัวร์จีน เมืองอื่นๆ 
  
ทัวร์โปรเบา เบา2 เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 5วัน 3คืน (FD)
 เดินทาง : 23-27, 24-28 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หางโจว อูเจิ้น กระบี่ไร้เทียมทาน 5วัน 3คืน (PVG03 FD)
 เดินทาง : 20-24, 22-26, 26-30, 27-31 พ.ค. 62
 เดินทาง : 12-16, 17-21, 19-23 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 3-7, 4-8, 10-14, 11-15, 21-25 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 8,889 บาท
ทัวร์ทีเด็ดเซี่ยงไฮ้ BIG BUDDHA 5วัน 3คืน (PVG02-XW)
 เดินทาง : 7-11, 14-18, 21-25, 28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 62
 เดินทาง : 5-9, 12-16, 13-17, 14-18, 25-29, 26-30 ก.ค. 62
 เดินทาง : 2-6, 9-13, 16-20, 23-27, 30 ส.ค. - 3 ก.ย. 62
 เดินทาง : 6-10, 13-17, 20-24, 26-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 11-15, 12-16, 17-21, 19-23, 23-27, 25-29 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อุโมงค์เลเซอร์ หอไข่มุก 5วัน3คืน (XW-S21)
 เดินทาง : 20-24, 27 มิ.ย.- 1 ก.ค. 62
 เดินทาง : 4-8, 11-15, 18-22, 25-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 1-5, 8-12, 15-19, 22-26, 29 ส.ค.-2ก.ย. 62
 เดินทาง : 5-9, 12-16, 19-23, 25-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 17-21, 24-28 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ สวนสนุกดิสนี่ย์แลนด์ 5วัน3คืน (XW-S22)
 เดินทาง : 18-22, 25-29 พ.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 08-12, 15-19, 22-26 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 29 มิ.ย. -03 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท
  
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หัวโจว ไก่บอนชอน 5วัน3คืน (CSPVGXW01)
 เดินทาง : 06-10 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 13-17 ก.ค. 62 ***วันอาสาฬบูชา***
 เดินทาง : 25-29 ก.ค. 62 ***วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลทิ่10***
 เดินทาง : 08-12 ส.ค. 62 ***วันแม่แห่งชาติ***
 เดินทาง : 22-26 ส.ค. 62
 เดินทาง : 05-09, 19-23 ก.ย. 62
 เดินทาง : 11-15 ต.ค. 62  ***วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9***
 เดินทาง : 19-23 ต.ค. 62  ***วันปิยมหาราช***
 เดินทาง : 23-27 ต.ค. 62  ***วันปิยมหาราช***
ราคาเริ่มต้น : 9,899 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ไก่ไหว้เจ้า หัวโจว อู๋ซี 4วัน3คืน (PVGMU04)
 เดินทาง : 15-18, 16-19, 23-26 พ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ค. 62, -1 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 8-11, 13-16, 19-22, 20-23, 26-29 มิ.ย. 62 
ราคาเริ่มต้น : 9,899 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 5วัน 3คืน (XW04)
 เดินทาง : 22-26 มิ.ย.62 29 มิ.ย.-3 ก.ค.62
 เดินทาง : 3-7, 6-10, 10-14, 17-21, 20-24, 23-27, 27-31 ก.ค.62, 31 ก.ค.-2 ส.ค.62
 เดินทาง : 3-7, 7-11, 11-15, 14-18, 17-21, 21-25, 24-28 ส.ค.62 
 เดินทาง : 28 ส.ค.-1 ก.ย.62, 31 ส.ค.-4 ก.ย.62
 เดินทาง : 4-8, 7-11, 11-15, 14-18, 18-22, 21-25, 25-29 ก.ย.62
 เดินทาง : 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24 ต.ค. 62
 เดินทาง : 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30,27-31 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 10,888 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ซุปตาร์... แอ๊บแบ๊ว 5วัน 3คืน (XWSHA01-XW)
 เดินทาง : 25-29 พฤษภาคม 62 >>> วันวิสาขบูชา
 เดินทาง : 1-5, 8-12, 15-19, 22-26, 29 มิถุนายน 62,-3 กรกฎาคม 62
 เดินทาง :6-10, 20-24, 27-31 กรกฎาคม 62 >>> วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
 เดินทาง :3-7, 11-15, 17-21, 24-28, 31 สิงหาคม 62, -4 กันยายน 62 >>> วันแม่
 เดินทาง : 7-11, 14-18, 21-25 กันยายน 62
 เดินทาง : 12-16, 19-23, 20-24, 26-30, 27-31 ตุลาคม 62 >>> วันคล้ายวันสวรรคต ร.9, วันปิยมหาราช, วันปิยมหาราช
ราคาเริ่มต้น : 10,888 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ไก่หวาน ดิสนีย์แลนด์ 4วัน3คืน (PVGFM01)
 เดินทาง : 15-18, 16-19, 23-26 พ.ค.62
 เดินทาง : 29 พ.ค.-1 มิ.ย.62
 เดินทาง : 08-11, 13-16, 19-22, 20-23, 26-29 มิ.ย.62  
ราคาเริ่มต้น : 11,899 บาท
 
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ จูเจียเจี่ยว ดิสนีย์แลนด์ 5วัน3คืน (ZPVG05)
 เดินทาง : 25-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 08-12, 09-13, 22-26 ส.ค. 62
 เดินทาง : 12-16, 26-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 10-14, 17-21, 19-23, 24-28 ต.ค. 62
 เดินทาง : 07-11, 21-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 05-09, 06-10, 12-16, 19-23 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 26-30, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ธ.ค. -02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
 
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง เทียนจิน 7วัน4คืน (CNXJ811)
 เดินทาง : 16-22, 23-29, 30 พ.ค. 62, -5 มิ.ย.62
 เดินทาง : 6-12, 13-19, 20-26, 27 มิ.ย. 62, -3 ก.ค.62
 เดินทาง : 4-10, 11-17, 25-31 ก.ค.62 
 เดินทาง : 8-14, 15-21, 22-28 ส.ค.62 
 เดินทาง : 12-18, 19-25, 26 ก.ย.-2 ต.ค.62
 เดินทาง : 3-9, 10-16, 17-23 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
 
ทัวร์เซ๊่ยงไฮ้ เทียนสิน ปักกิ่ง 6วัน4คืน (PVGXW01)
 เดินทาง : 28 พ.ค. 62, -2 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 4-9, 11-16, 18-23, 25-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 2-7, 9-14, 16-21 ก.ค. 62  **วันอาสาฬบูชา**
 เดินทาง : 23-28 ก.ค. 62  **วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10**
 เดินทาง : 30 ก.ค.62, -4 ส.ค. 62
 เดินทาง : 6-11 ส.ค 62  **วันแม่**
 เดินทาง : 13-18, 20-25, 27 ส.ค. 62, -1 ก.ย. 62
 เดินทาง : 10-15, 17-22, 24-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 15-20, 22-27 ต.ค. 62  **วันปิยมหาราช**
ราคาเริ่มต้น : 13,899 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจ อู๋ซี SPECIALOF SHANGHAI 5วัน 3คืน (PVG03-XJ)
 เดินทาง : 9-13, 16-20, 23-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 7-11, 1-25 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ T-SUD SHANGHAI DISNEYLAND 5วัน3คืน (BZPVG08-XJ)
 เดินทาง : 17-21, 24-28 พ.ค. 62
 เดินทาง : 31 พ.ค. - 04 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 14-18 มิ.ย. / 28 พ.ค. - 02 ก.ค. 62
***ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท ***
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ล่องเรือซีหู สุดหรรษาดิสนีย์แลนด์ 4วัน 3คืน (QE1PVG-CA001)
 เดินทาง : 18-21 พ.ค.62 >>วันหยุดวิสาขบูชา
 เดินทาง : 25-28 พ.ค. 62
 เดินทาง : 8-11, 22-25 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ต้นกำเนิดเจ้าแม่กวนอิม 6วัน 5คืน
 เดินทาง : 1-6 , 11-16 , 22-27, 23-28 , 25-30 มิ.ย. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท