0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์เซนได

 
ทัวร์เหมาลำ ฟุกุชิม่า นิกโก้ เซนได 5วัน 3คืน (XJ177)
 เดินทาง : 8-12 มี.ค. 63
 เดินทาง : 15-19 มี.ค. 63
 เดินทาง : 22-26 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 21,888 บาท
  
ทัวร์ SENDAI WINTER ONE MORE AGAIN  5วัน3คืน (PJP67-SL)
 เดินทาง : 2-6, 4-8, 6-10, 8-12, 9-13, 11-15, 13-17, 15-19, 16-20, 18-22 ม.ค. 63
 เดินทาง : 20-24, 22-26, 23-27, 25-29, 27-31 ม.ค. , 29 ม.ค.-2 ก.พ. , 30 ม.ค.-3 ก.พ. 63
 เดินทาง : 1-5, 3-7, 5-9, 6-10, 8-12, 10-14, 12-16, 13-17, 15-19, 17-21, 19-23 ก.พ. 63
 เดินทาง : 20-24, 22-26, 24-28 ก.พ. , 26 ก.พ.-1 มี.ค. , 27 ก.พ.-2 มี.ค. , 29 ก.พ.-4 มี.ค. 63
 เดินทาง : 2-6, 4-8, 5-9, 7-11, 9-13, 11-15, 12-16, 14-18, 16-20, 18-22, 19-23, 21-25 มี.ค. 63
 เดินทาง : 23-27, 25-29, 26-30 มี.ค. , 28 มี.ค.- 1 เม.ย. , 30 มี.ค.- 3 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท
ทัวร์เหมาลำ FUKUSHIMA NIKKO SENDAI 6วัน4คืน (XJ180)
 เดินทาง : 26 ก.พ. - 3 มี.ค. 63
 
ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท
 
ทัวร์เหมาลำ FUKUSHIMA SENDAI GINZAN 6วัน4คืน  (XJ181)
 เดินทาง : 26 ก.พ. - 2 มี.ค. 63
 เดินทาง : 4-9 มี.ค. 63
 เดินทาง : 11-16 มี.ค. 63
 เดินทาง : 18-23 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 24,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได ฟุกุชิมา นิกโก ซุปตาร์ ซากุระ (เหมาลำ 3) 5วัน3คืน XJ (XJ178)
 เดินทาง : 29 มี.ค.-2 เม.ย.63
 เดินทาง : 05-09 เม.ย.63
 เดินทาง :12-16 เม.ย.63
 เดินทาง :19-23 เม.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 25,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได NIIGATA FUKUSHIMA SENDAI 6วัน4คืน TG (KIJ03)
PREMIUM NIIGATA IN LOVE II
 เดินทาง : 06-11 ก.พ.63  Bus 1
 เดินทาง : 06-11 ก.พ.63  Bus 2
 เดินทาง : 06-11 ก.พ.63  Bus 3
ราคาเริ่มต้น : 33,888 บาท
ทัวร์เซนได นิกโก้ โตเกียว 6วัน 3คืน (PJP64-TG)
 เดินทาง : 07-12, 14-19, 16-21, 21-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 03 ธ.ค. / 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 12-17, 19-24 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 09-14, 21-26 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 34,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได PREMIUM GINZAN IN LOVE 5วัน3คืน (TGSDJ06)
 เดินทาง : 07-11, 21-25 ธ.ค.62 
 เดินทาง : 11-15, 18-22, 25-29 ม.ค.63 
 เดินทาง : 01-05, 15-19, 22-26 ก.พ.63
 เดินทาง : 07-11 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 35,888 บาท
ทัวร์เซนได ไอสุ ฟุกุชิมะ 5วัน 3คืน (ZSDJ02-TG)
 เดินทาง : 08-12, 15-19 ก.พ.63
 เดินทาง : 29 ก.พ. - 4 มี.ค. 63
 เดินทาง : 07-11, 14-18, 21-25 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 35,999 บาท
ทัวร์ญีปุ่น เซนได PREMIUM SNOW MONSTER IN LOVE 6วัน4คืน (TGSDJ05)
 เดินทาง : 03-08, 17-22 ธ.ค.62
 เดินทาง : 07-12, 14-19, 21-26 ม.ค.63
 เดินทาง : 28 ม.ค. - 2 ก.พ.63
 เดินทาง :04-09, 11-16 ก.พ.63
 เดินทาง :25 ก.พ. - 1 มี.ค.63
 เดินทาง : 03-08, 10-15 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 38,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได อิวาเตะ โอสุ ฟุกุชิมะ 6วัน 4คืน (ZSDJ01-TG)
 เดินทาง : 21-26, 28 ม.ค. - 2 ก.พ. 63
 เดินทาง : 04-09, 11-16, 18-23 ก.พ.63
 เดินทาง : 25 ก.พ. - 1 มี.ค. 63
 เดินทาง : 03-08, 10-15, 17-22 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได ไซตามะ นิกโก้ ฟุกุชิมะ 6วัน4คืน TG (SDJ01)
 เดินทาง : 09-14 มกราคม 63
 เดินทาง : 16-21 มกราคม 63
 เดินทาง : 23-28 มกราคม 63
 เดินทาง :30 ม.ค.- 4 ก.พ. 63
 เดินทาง :06-11 กุมภาพันธ์ 63
 เดินทาง :13-18 กุมภาพันธ์ 63
 เดินทาง :20-25 กุมภาพันธ์ 63
 เดินทาง :27 ก.พ.- 3 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น :  41,900 บาท
ทัวร์เซนได PREMIUM สโนว์มอนสเตอร์ 6วัน 4คืน (GQ2SDJ-TG003)
 เดินทาง : 10-15 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 46,900 บาท
ทัวร์เซนได AOMORI PREMIUM 6วัน 4คืน (GQ2SDJ-TG005)
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 05 ม.ค. 63 
ราคาเริ่มต้น : 61,900 บาท
ทัวร์เซนได SENDAI IWATE FUKUSHIMA PREMIUM BUSINESS CLASS 7วัน 5คืน (TGSDJ08)
 เดินทาง : 12-18 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 19-25 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 23-29 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 23-29 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 79,888 บาท