0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์เซนได

  
ทัวร์เซนได มัตสึชิมะ 5วัน 3คืน (TGSDJ02)
 เดินทาง : 02-06, 09-13 พ.ย. 62
 เดินทาง : 16-20, 23-27 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 28,888 บาท
ทัวร์เซนได ฟูคุชิมะ เทือกเขาซาโอ 5วัน 3คืน (TGSDJ04)
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 07-11 ธ.ค.62
 เดินทาง : 14-18 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 31,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได ฮิราอิซูมิ มัตสึชิมะ HELLO SENDAI 5วัน3คืน TG 
 เดินทาง : 09-13 พ.ย. 62
 เดินทาง : 16-20 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย.- 04 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 07-11 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 14-18 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 34,900 บาท
ทัวร์เซนได นิกโก้ โตเกียว 6วัน 3คืน (PJP64-TG)
 เดินทาง : 07-12, 14-19, 16-21, 21-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 03 ธ.ค. / 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 12-17, 19-24 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 09-14, 21-26 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 34,999 บาท
ทัวร์เซนได ฟูคุชิมะ เทือกเขาซาโอ 6วัน 4คืน (TGSDJ03)
 เดินทาง : 26 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 03-08 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 10-15 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 35,888 บาท
ทัวร์เซนได PRO SENDAI IWATE WINTER 6วัน4คืน (TG-PJP63)
 เดินทาง : 26 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 17-22 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 35,999 บาท
ทัวร์เซนได ไอสุ ฟุกุชิมะ 5วัน 3คืน (ZSDJ02-TG)
 เดินทาง : 08-12, 15-19 ก.พ.63
 เดินทาง : 29 ก.พ. - 4 มี.ค. 63
 เดินทาง : 07-11, 14-18, 21-25 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 35,999 บาท
ทัวร์เซนได อิวาเตะ โอสุ ฟุกุชิมะ 6วัน 4คืน (ZSDJ01-TG)
 เดินทาง : 21-26, 28 ม.ค. - 2 ก.พ. 63
 เดินทาง : 04-9, 11-16, 18-23 ก.พ.63
 เดินทาง : 25 ก.พ. - 1 มี.ค. 63
 เดินทาง : 03-08, 10-15, 17-22 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได ไซตามะ นิกโก้ ฟุกุชิมะ 6วัน4คืน TG (SDJ01)
 เดินทาง : 09-14 มกราคม 63
 เดินทาง : 16-21 มกราคม 63
 เดินทาง : 23-28 มกราคม 63
 เดินทาง :30 ม.ค.- 4 ก.พ. 63
 เดินทาง :06-11 กุมภาพันธ์ 63
 เดินทาง :13-18 กุมภาพันธ์ 63
 เดินทาง :20-25 กุมภาพันธ์ 63
 เดินทาง :27 กพ.- 3 มีนา 63
ราคาเริ่มต้น :  41,900 บาท
ทัวร์นิกโก้ เซนได ชมใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน 3คืน (TG)
 เดินทาง : 18-23 ต.ค. 62
ราคา : 44,900 บาท
ทัวร์เซนได ไอสึ-วาคามัตสึ นิกโก้ โตเกียว 6วัน3คืน  TG
 เดินทาง : 29 ต.ค. - 03 พ.ย. 62 
ราคาเริ่มต้น : 47,900 บาท
ทัวร์เซนได SENDAI IWATE FUKUSHIMA PREMIUM BUSINESS CLASS 7วัน 5คืน (TGSDJ07)
 เดินทาง : 07-13, 14-20, 21-27 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 79,888 บาท
ทัวร์เซนได SENDAI IWATE FUKUSHIMA PREMIUM BUSINESS CLASS 7วัน 5คืน (TGSDJ08)
 เดินทาง : 05-11, 12-18, 19-25, 23-29 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 79,888 บาท