0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์เกาะเชจู

ทัวร์เกาะเชจู (๋JEJU) ทัวร์พูซาน (BUSAN)
 
ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู JEJU SUPER SAVE OCTOBER 4วัน2คืน 7C
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 03-06, 04-07, 05-08, 06-09, 07-10, 08-11,09-12 ต.ค.62
* อิสระอาหาร 1 มื้อ*
ราคาเริ่มต้น : 4,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู HOT PRO OCTOBER 4วัน2คืน 7C
 เดินทาง : ตลอดเดือนตุลาคม 2562
รวม 1.ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  2.โรงแรม 2 คืน  3.อาหารครบทุกมื้อ  4.สถานที่เที่ยวตามรายการ
ไม่รวม 1.ค่าทิปไกด์     2.OPTION TOUR
ราคาเริ่มต้น : 6,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู HOT PRO NOVEMBER 4วัน2คืน 7C
 เดินทาง : ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2562
ราคาเริ่มต้น : 6,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ROMANTIC JEJU IN OCTOBER  4วัน2คืน 7C
 เดินทาง : 1-4, 2-5, 3-6, 4-7, 5-8, 6-9, 7-10, 8-11, 9-12, 10-13, 11-14 ต.ค.62
 เดินทาง : 12-15, 13-16, 14-17, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23 ต.ค.62
 เดินทาง : 21-24, 22-25, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29, 27-30, 28-31 ต.ค.62
 เดินทาง : 29 ต.ค.-2 พ.ย., 30 ต.ค.-3 พ.ย., 31 ต.ค.-4 พ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 8,300 บาท

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER  4วัน2คืน 7C
 เดินทาง : 1-4, 2-5, 3-6, 4-7, 5-8, 6-9, 7-10, 8-11, 9-12, 10-13, 11-14 พ.ย.62
 เดินทาง : 12-15, 13-16, 14-17, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23 พ.ย.62
 เดินทาง : 21-24, 22-25, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29, 27-30 พ.ย.62
 เดินทาง : 28 พ.ย.- 1 ธ.ค., 29 พ.ย..-2 ธ.ค.., 30 พ.ย..-3 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 8,600 บาท

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ROMANTIC JEJU IN DECEMBER  4วัน2คืน 7C
 เดินทาง : 1-4, 2-5, 3-6, 4-7, 5-8, 6-9, 7-10, 8-11, 9-12, 10-13, 11-14 ธ.ค.62
 เดินทาง : 12-15, 13-16, 14-17, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23 ธ.ค.62
 เดินทาง : 21-24, 22-25, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29, 27-30, 28-31 ธ.ค.62
 เดินทาง : 29 ธ.ค.-2 ม.ค., 30 ธ.ค.-3 ม.ค., 31 ธ.ค.-4 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 9,700 บาท
ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ROMANTIC JEJU IN JANUARY  4วัน2คืน 7C
 เดินทาง : 1-4, 2-5, 3-6, 4-7, 5-8, 6-9, 7-10, 8-11, 9-12, 10-13, 11-14 ม.ค.63
 เดินทาง : 12-15, 13-16, 14-17, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23 ม.ค.63
 เดินทาง : 21-24, 22-25, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29, 27-30, 28-31 ม.ค.63
 เดินทาง : 29 ม.ค.-2 ก.พ., 30 ม.ค.-3 ก.พ., 31 ม.ค..-4 ก.พ.63
ราคาเริ่มต้น : 9,600 บาท
ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 4วัน2คืน 7C
 เดินทาง : 1-4, 2-5, 3-6, 4-7, 5-8, 6-9, 7-10, 8-11, 9-12, 10-13, 11-14 ก.พ.63
 เดินทาง : 12-15, 13-16, 14-17, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23 ก.พ.63
 เดินทาง : 21-24, 22-25, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29 ก.พ.63
 เดินทาง : 27 ก.พ.-1 มี.ค., 28 ก.พ.-2 มี.ค., 29 ก.พ.-3 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 9,300 บาท
ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ROMANTIC JEJU IN MARCH 4วัน2คืน 7C
 เดินทาง : 1-4, 2-5, 3-6, 4-7, 5-8, 6-9, 7-10, 8-11, 9-12, 10-13, 11-14 มี.ค.63
 เดินทาง : 12-15, 13-16, 14-17, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23 มี.ค.63
 เดินทาง : 21-24, 22-25, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29, 27-30 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 8,400 บาท
ทัวร์เกาะเชจู ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM 4วัน2คืน 7C
 เดินทาง : 28-31 มี.ค., 29 มี.ค.-1 เม.ย., 30 มี.ค.-2 เม.ย., 31 มี.ค.-3 เม.ย.62
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 03-06, 04-07, 05-08, 06-09, 07-10, 08-11, 09-12 เม.ย.63
 เดินทาง : 10-13, 11-14, 12-15 เม.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 9,500 บาท
ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ROMANTIC JEJU IN APRIL 4วัน2คืน 7C
 เดินทาง : 13-16, 14-17, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23, 21-24 เม.ย.63
 เดินทาง : 22-25, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29, 27-30 เม.ย.63
 เดินทาง :  28 เม.ย.-1 พ.ค., 29 เม.ย.-2 พ.ค., 30 เม.ย.-3 พ.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 8,300 บาท
ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ROMANTIC JEJU IN MAY 4วัน2คืน 7C
 เดินทาง : 1-4, 2-5, 3-6, 4-7, 5-8, 6-9, 7-10, 8-11, 9-12, 10-13, 11-14 พ.ค.63
 เดินทาง : 12-15, 13-16, 14-17, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23 พ.ค.63
 เดินทาง : 21-24, 22-25, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29, 27-30, 28-31 พ.ค.63
 เดินทาง : 29 พ.ค.-1 มิ.ย., 30 พ.ค.-2 มิ.ย., 31 พ.ค.-3 มิ.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 7,500 บาท
  

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู บินภายใน 

 
ทัวร์เกาหลี เที่ยว2 เมือง เกาะเชจู + โซล WOW JEJU WITH SEOUL 5วัน3คืน (7C)
 เดินทาง : 14-18, 15-19, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : เดินทาง : 27 ก.ย. - 01 ต.ค. / 28 ก.ย. - 02 ต.ค. 62
 เดินทาง : เดินทาง : 29 ก.ย. - 03 ต.ค. / 30 ก.ย. - 04 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,600 บาท
ทัวร์เชจู ปูซาน WOW JEJU WITH BUSAN 5วัน 3คืน (7C)
 เดินทาง : 12-16, 13-17, 14-18, 17-21, 21-25, 24-28, 25-29, 26-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย. - 01 ต.ค. / 28 ก.ย. - 02 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,600 บาท
ทัวร์จอลลาโด เชจู JEOLLADO & JEJU SPECIAL PROGRAM 5วัน 3คืน (7C)
 เดินทาง : 22-26 ก.ย. 62
 เดินทาง : 29 ก.ย. - 03 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์เชจู โซล WOW JEJU WITH SEOUL 5วัน 3คืน (7C)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 ต.ค. 62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ต.ค. 62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ต.ค. 62
 เดินทาง : 28 ต.ค. - 01 พ.ย. / 29 ต.ค. - 02 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 03 พ.ย. / 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,500 บาท
ทัวร์เชจู โซล WOW JEJU WITH SEOUL 5วัน 3คืน (7C)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 พ.ย. 62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 พ.ย. 62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. / 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. / 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,600 บาท