0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์เกาะเชจู

ทัวร์เกาะเชจู (๋JEJU) ทัวร์พูซาน (BUSAN)
 
ทัวร์เกาะเชจู JEJU SPECIAL WINTER 4วัน 2คืน ZE
 เดินทาง : 1 ธันวาคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562
 !! โปรโมชั่น ลด 3,000 บาท จากราคาเต็ม*
ราคานี้ไม่รวมค่าทิป 700บ. หรือ 20,000วอน/ท่าน

ราคาเริ่มต้น : 9,100 บาท

 
ทัวร์เกาะเชจู JEJU SPECIAL SPRING 4วัน 2คืน (ZE)
 เดินทาง : 1 มีนาคม -31 พฤษภาคม 2562
 !! โปรโมชั่น ลด 3,000 บาท จากราคาเต็ม*
ราคานี้ไม่รวมค่าทิป 700บ. หรือ 20,000วอน/ท่าน

ราคาเริ่มต้น : 7,900 บาท