0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-007-6350
02-007-6351
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์เกาะเชจู

ทัวร์เกาะเชจู (๋JEJU) ทัวร์พูซาน (BUSAN)
 
ทัวร์เกาะเชจู JEJU SUPER SAVE SPECIAL SNOW 4วัน2คืน 
 เดินทาง : 7-10 ก.พ.63
 เดินทาง : 8-11 ก.พ.63
 เดินทาง : 10-13 ก.พ.63
 เดินทาง : 11-14 ก.พ.63
ราคาเริ่มต้น : 3,990 บาท
ทัวร์เกาะเชจู JEJU SUPER SAVE MAY 2020 4วัน 2คืน (7C)
 เดินทาง : 06-09, 07-10, 08-11, 09-12, 10-13, 11-14, 12-15, 13-16, 14-17 พ.ค. 63
 เดินทาง : 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23, 21-24, 22-25, 24-27 พ.ค. 63
 เดินทาง : 25-28, 26-29, 27-30, 28-31 พ.ค. 63
 เดินทาง : 29 พ.ค.-01 มิ.ย./ 30 พ.ค.-02 มิ.ย./ 31 พ.ค.-02 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 5,000 บาท
ทัวร์เกาะเชจู JEJU SUPER SAVE MARCH 2020 4วัน 2คืน (7C)
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 03-06, 04-07, 05-08, 06-09, 07-10, 08-11, 09-12 มี.ค. 63 
 เดินทาง : 10-13, 11-14, 12-15, 13-16, 14-17, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21 มี.ค. 63
 เดินทาง : 19-22, 20-23, 21-24, 22-25, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29, 27-30 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28-31 มี.ค. / 29 มี.ค. - 01 เม.ย. / 30 มี.ค. - 02 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 5,900 บาท
ทัวร์เกาะเชจู ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 4วัน 2คืน (7C)
 เดินทาง : 04-07, 05-08, 06-09, 07-10, 08-11, 09-12, 10-13, 11-14 ก.พ. 63
 เดินทาง : 12-15, 13-16, 14-17, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23 ก.พ. 63
 เดินทาง : 21-24, 22-25, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 27 ก.พ. - 01 มี.ค. , 28 ก.พ. - 02 มี.ค. , 29 ก.พ. - 03 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 9,300 บาท
ทัวร์เกาะเชจู ROMANTIC JEJU IN MARCH 4วัน 2คืน (7C)
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 03-06, 04-07, 05-08, 06-09, 07-10, 08-11, 09-12 มี.ค. 63
 เดินทาง : 10-13, 11-14, 12-15, 13-16, 14-17, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21 มี.ค. 63
 เดินทาง : 19-22, 20-23, 21-24, 22-25, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29, 27-30 มี.ค. 63
 
ราคาเริ่มต้น : 8,400 บาท
ทัวร์เกาะเชจู ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM 4วัน 2คืน (7C)
 เดินทาง : 28-31 มี.ค. , 29 มี.ค. - 01 เม.ย. , 30 มี.ค. - 02 เม.ย. , 31 มี.ค. - 03 เม.ย. 63
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 03-06, 04-07, 05-08, 06-09 เม.ย. 63
 เดินทาง : 07-10, 08-11, 09-12, 10-13, 11-14, 12-15 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,500 บาท
ทัวร์เกาะเชจู ROMANTIC JEJU IN APRIL 4วัน 2คืน (7C)
 เดินทาง : 13-16, 14-17, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23  เม.ย. 63
 เดินทาง : 21-24, 22-25, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29, 27-30 เม.ย. 63
 เดินทาง : 28 เม.ย. - 01 พ.ค. , 29 เม.ย. - 02 พ.ค., 30 เม.ย. - 03 พ.ค. 63 
ราคาเริ่มต้น : 8,300 บาท
ทัวร์เกาะเชจู ROMANTIC JEJU IN MAY 4วัน 2คืน (7C)
 เดินทาง : 1-4, 2-5, 3-6, 4-7, 5-8, 6-9, 7-10, 8-11, 9-12, 10-13, 11-14 พ.ค.63
 เดินทาง : 12-15, 13-16, 14-17, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23 พ.ค.63
 เดินทาง : 21-24, 22-25, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29, 27-30, 28-31 พ.ค.63
 เดินทาง : 29 พ.ค.-1 มิ.ย., 30 พ.ค.-2 มิ.ย., 31 พ.ค.-3 มิ.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 7,500 บาท
ทัวร์เกาะเชจู ตามรอย 5 คาเฟ่สุดเก๋ 4วัน 2คืน (7C)
 เดินทาง : 03-06, 09-12 ก.พ. 63
* 10 ที่แรก ราคา 9,900 บาท * 
ราคาเริ่มต้น : 9,900 บาท
ทัวร์เกาะเชจู ปูซาน CHERRY BLOSSOM IN JEJU BUSAN JINHAE SPECIAL 5วัน 3คืน (7C)
 เดินทาง : 25-29, 26-30, 27-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 มี.ค. - 01 เม.ย. / 29 มี.ค. - 02 เม.ย. 63
 เดินทาง : 30 มี.ค. - 03 เม.ย. / 31 มี.ค. - 04 เม.ย. 63
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12 เม.ย. 63
 เดินทาง : 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท