0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์เฉินตู

ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์เฉินตู, ฉงชิ่ง ทัวร์จีน เมืองอื่นๆ 
 
ทัวร์ทีเด็ด ฉงชิ่ง SMART DEAL **ไม่ลงร้านช้อป** 3วัน 2คืน (BZCKG02-WE)
 เดินทาง : 1-3, 15-17, 22-24 มี.ค. 62
 เดินทาง : 5-7, 13-15, 15-17, 19-21 เม.ย. 62
 เดินทาง : 3-5, 10-12, 17-19, 31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 14-16, 18-30 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์ทีเด็ด ฉงชิ่ง **ไม่ลงร้านช้อป** 4วัน 3คืน (BZCKG01-WE)
 เดินทาง : 23-26 ก.พ. 62
 เดินทาง : 2-5, 16-19, 23-26, 30 มี.ค. - 2 เม.ย. 62
 เดินทาง : 6-9, 13-16, 20-23 เม.ย. 62
 เดินทาง : 1-4, 11-14, 18-21, 25-28 พ.ค. 62
 เดินทาง : 8-11, 22-25 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ต้าจู๋  5วัน4คืน (CKG-WE009)
 เดินทาง : 12-16, 15-19, 22-26, 27-31  มี.ค. 62
 เดินทาง : 2-6, 5-9, 10-14, 11-15, 13-17, 14-18, 16-20, 24-28, 26-30  เม.ย. 62
 เดินทาง : 2-6, 8-12, 14-18, 17-21, 21-25  พ.ค. 62
 เดินทาง : 12-16, 19-23, 26-30  มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 21,888 บาท
ทัวร์ฉงชิ่ง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ว่านเซิ่น สะพานกระจก 5วัน 4คืน (CKG-WE010)
 เดินทาง : 12-16, 22-26  มี.ค. 62
 เดินทาง : 02-06, 13-17  เม.ย. 62
 เดินทาง : 08-12, 17-21 พ.ค. 62
 เดินทาง : 12-16 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 22,888 บาท