0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์เฉินตู

ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว 5 วัน คืน (CTUMU05)
 เดินทาง : 4-8, 11-15, 18-22 ก.ย. 61
 เดินทาง : 16-20 ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 19,991 บาท
 
ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว  6วัน 5คืน (MU)
 เดินทาง : 10-15, 17-22, 24-29 ต.ค. 61
 เดินทาง : 9-14, 15-20, 16-21, 22-27 พ.ย. 61
 เดินทาง : 6-10, 13-18, 20-25 ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท
 
ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 6วัน 5คืน (CTUCA03)
 เดินทาง : 6-11, 26-31 ก.ค. 61
 เดินทาง : 3-8, 10-15, 31 ส.ค. - 5 ก.ย. 61
 เดินทาง : 14-19 ก.ย.  61
 เดินทาง : 12-17, 19-24, 20-25, 22-27 ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 22,991 บาท
ทัวร์เฉินตู World Heritage  6วัน 5คืน (CTU02-TG)
 เดินทาง : 21-26 มิ.ย. 61
 เดินทาง : 26-31 ก.ค. 61
 เดินทาง : 8-13 ส.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 25,888 บาท
 
ทัวร์เฉินตู อุทยานซงผิงโกว ภูเขาสี่ดรุณี 7วัน 5คืน (MU)
 เดินทาง : 18-24 ต.ค. 61
 เดินทาง : 24-30 ต.ค. 61
 
ราคาเริ่มต้น : 29,900 บาท