0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์เฉินตู

ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์เฉินตู, ฉงชิ่ง ทัวร์จีน เมืองอื่นๆ 
 
ทัวร์ฉงชิ่ง
   
ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า 4วัน 3คืน (ZCKG02-WE)
 เดินทาง : 19-22 ก.ค. 62
 เดินทาง : 09-12, 23-26 ส.ค. 62
 เดินทาง : 06-09, 13-16, 20-23 ก.ย. 62
* ราคาไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป *
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง ถนนแปะก๊วย 4วัน 3คืน (ZCKG03-WE)
 เดินทาง : 17-20, 18-21, 23-26, 24-27, 25-28 ต.ค. 62
 เดินทาง : 31 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 15-18, 22-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
* ราคาไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป *
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า 4วัน 3คืน (ZCKG04-WE)
 เดินทาง : 05-08, 07-10, 13-16, 20-23 ธ.ค. 62
* ราคาไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป *
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์ฉงชิ่ง ตะลุยแดนมังกร มหานครฉงชิ่ง 5วัน 4คืน (QE1CKG-WE004)
 เดินทาง : 23-27 ก.ค. 62
 เดินทาง : 06-12, 21-25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 11-15, 20-24 ก.ย. 62
 เดินทาง : 08-12, 18-22, 26-30 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 20,900 บาท
 
ทัวร์จิ่วจ่ายโกว เล่อซาน ง้อไบ๊
 
ทัวร์เฉินตู เขาง้อไบ๊ หลวงพ่อโตเล่อซาน ซุปข้าวโพด 4วัน3คืน (CTUCA02)
 เดินทาง : 25-28 ก.ค.62
 เดินทาง : 22-25 ส.ค.62
 เดินทาง : 05-08 ก.ย.62
ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,800 บ.
ราคาเริ่มต้น : 12,899บาท
ทัวร์เฉินตู อุทยานจิ่วจ่ายโกว อุทยานหวงหลง 6วัน3คืน (8L-CTU01)
 เดินทาง : 09-14, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22 ต.ค. 62
 เดินทาง : 18-23, 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29, 25-30, 26-30 ต.ต. 62
 เดินทาง : 27 ต.ค.-1 พ.ย., 28  ต.ค.-2 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29- ต.ค.-3 พ.ย., 30 ต.ค.-4 พ.ย., 31 ต.ค.-5 พ.ย.62
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 03-08, 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13, 09-14 พ.ย. 62
 เดินทาง :  10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23 พ.ย.62
 เดินทาง : 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29, 25-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 26 พ.ย.-1 ธ.ค., 27 พ.ย.-2 ธ.ค.62 
 เดินทาง : 28 พ.ย.-3 ธ.ค., 29 พ.ย.-4 ธ.ค., 30 พ.ย.-5 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
ทัวร์ฉงฉิ่ง จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง 6วัน5คืน FD
 เดินทาง : 0-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22 ต.ค. 62 
 เดินทาง : 18-23, 19-24, 23-28, 24-29 ต.ค. 62 
 เดินทาง : 30 ต.ค.-4 พ.ย. 62
 เดินทาง : 06-11, 08-13, 13-18, 15-20, 16-21, 20-25, 22-27 พ.ย. 62 
 เดินทาง : 27 พ.ย.-2 ธ.ค., 29 พ.ย.- 4 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-09, 06-11, 11-16, 18-23, 20-25 ธ.ค. 62
ยังไม่รวมวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บ.
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หมีแพนด้า 6วัน 5คืน (SHCACTU4)
 เดินทาง : 12-17, 22-27 ต.ค. 62
 เดินทาง : 29 ต.ค. - 3 พ.ย. 62
เดินทาง : 5-10 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 28,999 บาท
ทัวร์วร์ฉงชิ่ง เส้นทางสายไหม หลานโจว จางเย่ อู๋เว่ย 6 วัน (CKG) * ไม่ลงร้านรัฐบาล *
 เดินทาง : 29 ส.ค.-3 ก.ย. 62
 เดินทาง : 4-9, 5-10, 12-17, 13-18, 19-24, 20-25 ก.ย. 62
 เดินทาง : 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22 ต.ค. 62
 เดินทาง : 18-23 , 19-24 , 23-28 , 24-29 ต.ค. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 4 พ.ย. 62 
 เดินทาง : 06-11, 08-13, 13-18, 15-20, 16-21, 20-25, 22-27, 23-28 พ.ย.
 เดินทาง : 27 พ.ย.- 2 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย.- 4 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 4-9, 6-11, 11-16, 18-23, 20-25 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 30,999 บาท