0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์เฉิงตู

ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์เฉิงตู, ฉงชิ่ง ทัวร์จีน เมืองอื่นๆ 
 
ทัวร์ฉงชิ่ง
  
ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง ถนนแปะก๊วย 4วัน 3คืน (ZCKG03-WE)
 เดินทาง : 23-26, 24-27, 25-28 ต.ค. 62
 เดินทาง : 31 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 15-18, 22-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
* ราคาไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป *
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า 4วัน 3คืน (ZCKG04-WE)
 เดินทาง : 05-08, 07-10, 13-16, 20-23 ธ.ค. 62
* ราคาไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป *
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง ถนนแปะก๊วย ไม่ลงร้าน 4วัน 3คืน (CKG06-WE)
 เดินทาง : 02-05, 07-10, 14-17 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า ไม่ลงร้าน 4วัน 3คืน (CKG07-WE)
 เดินทาง : 12-15, 19-22 ธ.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์ฉงชิ่ง ตะลุยแดนมังกร มหานครฉงชิ่ง 5วัน 4คืน (QE1CKG-WE004)
 เดินทาง : 08-12, 18-22, 26-30 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 20,900 บาท
  

ทัวร์จิ่วจ่ายโกว เล่อซาน ง้อไบ๊

  
ทัวร์เฉินตู ภูเขาหิมะการ์เซีย ธารน้ำแข็ง ต๋ากู่ปิงชวน 5วัน 3คืน (MU511)
 เดินทาง : 19-23 ต.ค. 62
 เดินทาง : 09-13, 16-20, 23-27 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-05, 10-14, 21-25, 23-27 ธ.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท
ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5วัน 3คืน (8L81)
 เดินทาง : 17-21, 20-24, 24-28 พ.ย. , 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 1-5, 4-8, 8-12, 11-15, 15-19, 18-22 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 22-26, 25-29 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
ทัวร์เฉิงตู ธารน้ำแข็งการ์เซีย "ต๋ากู่ปิงชวน" 5วัน4คืน (3U211) 
 เดินทาง : 13-17, 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 2-6, 4-8 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
ทัวร์เฉินตู การ์เซียร์ ภูเขาหิมะซีหลิง 6วัน3คืน 8L (CTU02)
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 03-08, 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13, 09-14 ธ.ค.62
 เดินทาง : 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 18-23, 19-24, 20-25 ธ.ค.62
 เดินทาง : 22-27, 23-28, 24-29, 25-30, 26-31 ธ.ค.62
 เดินทาง : 27 ธ.ค.- 1 ม.ค.63, 28 ธ.ค.- 2 ม.ค.63, 29 ธ.ค.- 3 ม.ค.63, 30  ธ.ค.- 4 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์เฉินตู อุทยานจิ่วจ่ายโกว อุทยานหวงหลง 6วัน3คืน (8L-CTU01)
 เดินทาง : 17-22, 19-24, 21-26, 22-27, 25-30 ต.ต. 62
 เดินทาง : 27 ต.ค.-1 พ.ย., 28  ต.ค.-2 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29- ต.ค.-3 พ.ย., 30 ต.ค.-4 พ.ย., 31 ต.ค.-5 พ.ย.62
 เดินทาง : 01-06, 03-08, 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13, 09-14 พ.ย. 62
เดินทาง : 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23 พ.ย.62
 เดินทาง : 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29, 25-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 26 พ.ย.-1 ธ.ค., 27 พ.ย.-2 ธ.ค.62 
เดินทาง : 28 พ.ย.-3 ธ.ค., 29 พ.ย.-4 ธ.ค., 30 พ.ย.-5 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5วัน3คืน CZ (JZH001)
 เดินทาง : 12-16 ต.ค. 62
 เดินทาง : 13-17 ต.ค. 62
 เดินทาง : 21-25 ต.ค. 62
 เดินทาง : 26-30 ต.ค. 62
 เดินทาง : 28 ต.ค.- 1 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 15,551 บาท
ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5วัน 3คืน (8L82)
 เดินทาง : 13-17, 16-20, 20-24, 23-27, 27-31 ต.ค. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 16,888 บาท
ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5วัน 3คืน (MU)
 เดินทาง : 12-16, 13-17, 21-24 ต.ค. 62
 เดินทาง : 28 ต.ค. - 01 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 17,771 บาท
 
ทัวร์เฉินตู ง้อไบ๊ เล่อซาน ต้ากู่ปิงชวน 6วัน5คืน CA (CTUCA03)
 เดินทาง : 12-17, 19-24 พ.ย.62
 เดินทาง : 26 พ.ย.- 1 ธ.ค.62
 เดินทาง : 05-10, 10-15, 24-29 ธ.ค.62
 เดินทาง : 27 ธ.ค.-1 ม.ค.63
 เดินทาง : 31 ธ.ค.- 5 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 19,899 บาท
ทัวร์ฉงฉิ่ง จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง 6วัน5คืน FD
 เดินทาง : 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21 ต.ค. 62 
 เดินทาง : 17-22, 18-23, 19-24, 23-28, 24-29 ต.ค. 62 
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 04 พ.ย. 62
 เดินทาง : 06-11, 08-13, 13-18, 15-20, 16-21, 20-25, 22-27 พ.ย. 62 
 เดินทาง : 27 พ.ย.-2 ธ.ค., 29 พ.ย.- 4 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-09, 06-11, 11-16, 18-23, 20-25 ธ.ค. 62
ยังไม่รวมวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บ.
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หมีแพนด้า 6วัน 5คืน (SHCACTU4)
 เดินทาง : 12-17, 22-27 ต.ค. 62
 เดินทาง : 29 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
เดินทาง : 5-10 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 28,999 บาท
ทัวร์ฉงชิ่ง เส้นทางสายไหม หลานโจว จางเย่ อู๋เว่ย 6 วัน (CKG) * ไม่ลงร้านรัฐบาล *
 เดินทาง : 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22 ต.ค. 62
 เดินทาง : 18-23, 19-24 , 23-28 , 24-29 ต.ค. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 04 พ.ย. 62 
 เดินทาง : 06-11, 08-13, 13-18, 15-20, 16-21, 20-25, 22-27, 23-28 พ.ย.
 เดินทาง : 27 พ.ย.- 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย.- 04 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-09, 06-11, 11-16, 18-23, 20-25 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 30,999 บาท
ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโก หวงหลง ไม่ลงร้านรัฐบาล 6วัน 5คืน (PCN02-CA)
 เดินทาง : 18-23 ต.ค. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 04 พ.ย. 62
* รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว *
ราคาเริ่มต้น : 34,999 บาท