0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์เกาะเชจู

ทัวร์เกาะเชจู (๋JEJU) ทัวร์พูซาน (BUSAN)
 
ทัวร์เกาหลี  เกาะเชจู  JEJU SUPER SAVE 4วัน 2คืน 7C
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 03-06, 04-07, 05-08, 06-09, 07-10, 08-11, 09-12, 10-13 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 5,400 บาท
ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู HOT PRO DECEMBER 4วัน 2คืน 7C
 เดินทาง : ธันวาคม 2562
(ลดจากราคาเต็ม สูงสุด 3,500 บาท ด่วนที่นั่งมีจำนวนจำกัด) 
ก่อนจองทุกครั้ง กรุณาสอบถามราคากับเจ้าหน้าอีกครั้ง)
ราคาเริ่มต้น : 7,900 บาท

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER  4วัน2คืน 7C
 เดินทาง : 28 พ.ย.- 1 ธ.ค., 29 พ.ย..-2 ธ.ค.., 30 พ.ย..-3 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 8,600 บาท

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ROMANTIC JEJU IN DECEMBER  4วัน2คืน 7C
 เดินทาง : 1-4, 2-5, 3-6, 4-7, 5-8, 6-9, 7-10, 8-11, 9-12, 10-13, 11-14 ธ.ค.62
 เดินทาง : 12-15, 13-16, 14-17, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23 ธ.ค.62
 เดินทาง : 21-24, 22-25, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29, 27-30, 28-31 ธ.ค.62
 เดินทาง : 29 ธ.ค.-2 ม.ค., 30 ธ.ค.-3 ม.ค., 31 ธ.ค.-4 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 9,700 บาท
ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ROMANTIC JEJU IN JANUARY  4วัน2คืน 7C
 เดินทาง : 1-4, 2-5, 3-6, 4-7, 5-8, 6-9, 7-10, 8-11, 9-12, 10-13, 11-14 ม.ค.63
 เดินทาง : 12-15, 13-16, 14-17, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23 ม.ค.63
 เดินทาง : 21-24, 22-25, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29, 27-30, 28-31 ม.ค.63
 เดินทาง : 29 ม.ค.-2 ก.พ., 30 ม.ค.-3 ก.พ., 31 ม.ค..-4 ก.พ.63
ราคาเริ่มต้น : 9,600 บาท
ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 4วัน2คืน 7C
 เดินทาง : 1-4, 2-5, 3-6, 4-7, 5-8, 6-9, 7-10, 8-11, 9-12, 10-13, 11-14 ก.พ.63
 เดินทาง : 12-15, 13-16, 14-17, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23 ก.พ.63
 เดินทาง : 21-24, 22-25, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29 ก.พ.63
 เดินทาง : 27 ก.พ.-1 มี.ค., 28 ก.พ.-2 มี.ค., 29 ก.พ.-3 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 9,300 บาท
ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ROMANTIC JEJU IN MARCH 4วัน2คืน 7C
 เดินทาง : 1-4, 2-5, 3-6, 4-7, 5-8, 6-9, 7-10, 8-11, 9-12, 10-13, 11-14 มี.ค.63
 เดินทาง : 12-15, 13-16, 14-17, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23 มี.ค.63
 เดินทาง : 21-24, 22-25, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29, 27-30 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 8,400 บาท
ทัวร์เกาะเชจู ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM 4วัน2คืน 7C
 เดินทาง : 28-31 มี.ค., 29 มี.ค.-1 เม.ย., 30 มี.ค.-2 เม.ย., 31 มี.ค.-3 เม.ย.62
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 03-06, 04-07, 05-08, 06-09, 07-10, 08-11, 09-12 เม.ย.63
 เดินทาง : 10-13, 11-14, 12-15 เม.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 9,500 บาท
ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ROMANTIC JEJU IN APRIL 4วัน2คืน 7C
 เดินทาง : 13-16, 14-17, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23, 21-24 เม.ย.63
 เดินทาง : 22-25, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29, 27-30 เม.ย.63
 เดินทาง :  28 เม.ย.-1 พ.ค., 29 เม.ย.-2 พ.ค., 30 เม.ย.-3 พ.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 8,300 บาท
ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ROMANTIC JEJU IN MAY 4วัน2คืน 7C
 เดินทาง : 1-4, 2-5, 3-6, 4-7, 5-8, 6-9, 7-10, 8-11, 9-12, 10-13, 11-14 พ.ค.63
 เดินทาง : 12-15, 13-16, 14-17, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23 พ.ค.63
 เดินทาง : 21-24, 22-25, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29, 27-30, 28-31 พ.ค.63
 เดินทาง : 29 พ.ค.-1 มิ.ย., 30 พ.ค.-2 มิ.ย., 31 พ.ค.-3 มิ.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 7,500 บาท