0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์เกาะเชจู

ทัวร์เกาะเชจู (๋JEJU) ทัวร์พูซาน (BUSAN)
 
ทัวร์เกาะเชจู JEJU SPECIAL SPRING 4วัน2คืน (ZE)
 เดินทาง :  พฤษภาคม 2562
 !! โปรโมชั่น ลด 3,000 บาท จากราคาเต็ม*
ราคานี้ไม่รวมค่าทิป 800บ. หรือ 25,000วอน/ท่าน

ราคาเริ่มต้น : 7,900 บาท

 

ROMANTIC JEJU

ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER ทุ่งดอกหญ้าสีชมพู 4วัน2คืน ZE
 เดินทาง : 31 ส.ค.-3 ก.ย.62
 เดินทาง : 1-4, 2-5, 3-6, 4-7, 5-8, 6-9, 7-10, 8-11, 9-12, 10-13,11-14 ก.ย.62
 เดินทาง : 12-15, 13-16, 14-17, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23 ก.ย.62
 เดินทาง : 21-24, 22-25, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29, 27-30 ก.ย.62
 เดินทาง : 28 ก.ย.-1 ต.ค.,  29 ก.ย.-2 ต.ค., 30 ก.ย.-3 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 7,800 บาท
 

ROMANTIC JEJU

ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN OCTOBER ทุ่งดอกหญ้าสีชมพู 4วัน2คืน ZE
 เดินทาง : 1-4, 2-5, 3-6, 4-7, 5-8, 6-9, 7-10, 8-11, 9-12, 10-13,11-14 ต.ค.62
 เดินทาง : 12-15, 13-16, 14-17, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23 ต.ค.62
 เดินทาง : 21-24, 22-25, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29, 27-30, 28-31 ต.ค.62
 เดินทาง : 29 ต.ค.-2 พ.ย., 30 ต.ค.-3 พ.ย., 31 ต.ค.-4 พ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 8,800 บาท
 

ROMANTIC JEJU

ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER ทุ่งดอกหญ้าสีชมพู 4วัน2คืน ZE
 เดินทาง : 1-4, 2-5, 3-6, 4-7, 5-8, 6-9, 7-10, 8-11, 9-12, 10-13, 11-14 พ.ย.62
 เดินทาง : 12-15, 13-16, 14-17, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23 พ.ย.62
 เดินทาง : 21-24, 22-25, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29, 27-30 พ.ย.62
 เดินทาง : 28 พ.ย.- 1 ธ.ค., 29 พ.ย..-2 ธ.ค.., 30 พ.ย..-3 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 9,100 บาท
 

ROMANTIC JEJU

ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN DECEMBER ทุ่งดอกหญ้าสีชมพู 4วัน2คืน ZE
 เดินทาง : 1-4, 2-5, 3-6, 4-7, 5-8, 6-9, 7-10, 8-11, 9-12, 10-13, 11-14 ธ.ค.62
 เดินทาง : 12-15, 13-16, 14-17, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23 ธ.ค.62
 เดินทาง : 21-24, 22-25, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29, 27-30, 28-31 ธ.ค.62
 เดินทาง : 29 ธ.ค.-2 ม.ค.., 30 ธ.ค.-3 ม.ค., 31 ธ.ค.-4 ม.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 9,700 บาท
 

ROMANTIC JEJU

ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN JANUARY 2020 ทุ่งดอกหญ้าสีชมพู 4วัน2คืน ZE
 เดินทาง : 1-4, 2-5, 3-6, 4-7, 5-8, 6-9, 7-10, 8-11, 9-12, 10-13, 11-14 ม.ค. 63
 เดินทาง : 12-15, 13-16, 14-17, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23 ม.ค. 63
 เดินทาง : 21-24, 22-25, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29, 27-30 , 28-31 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ม.ค.- 1 ก.พ., 30 ม.ค. - 2 ก.พ.,  31 ม.ค. -3 ก.พ.
ราคาเริ่มต้น : 10,100 บาท
 


ROMANTIC JEJU

ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN FEBRUARY 2020  4วัน2คืน ZE
 เดินทาง : 1-4, 2-5, 3-6, 4-7, 5-8, 6-9, 7-10, 8-11, 9-12, 10-13, 11-14 ก.พ. 63   
 เดินทาง : 12-15, 13-16, 14-17, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22 ก.พ. 63
 เดินทาง : 20-23, 21-24, 22-25, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29  ก.พ. 63
 เดินทาง : 27 ก.พ. – 1 มี.ค. , 28 ก.พ. - 2 มี.ค. 63
 เดินทาง : 29 ก.พ. - 3 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,500 บาท