0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาะเชจู (JEJU) ทัวร์พูซาน (BUSAN)
 
ทัวร์เกาหลี ไปครั้งเดียวเที่ยว 3เมือง โซล เชจู ปูซาน 5วัน 3คืน (OZ)
 เดินทาง : 23-27, 25-29 ก.ย. , 30 ก.ย. - 4 ต.ค. 62
 เดินทาง : 2-6, 7-11, 9-13, 10-14, 14-18, 16-20 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,300 บาท
ทัวร์เกาหลี ล็อตเต้ดิวตรีฟรี ล่องเรือแม่น้ำฮัน พาจู โซล 5วัน 3คืน (ZICN30-XJ)
 เดินทาง : 27 ก.ย. - 01 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์เกาหลี เลสโก ว้าวสุดมันส์ 6วัน 3คืน (ZICN31-XJ)
 เดินทาง : 19-24, 20-25, 21-26, 24-29, 25-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 26 ก.ย. - 01 ต.ค. / 27 ก.ย. - 02 ต.ค. / 28 ก.ย. - 03 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
 
ทัวร์เกาหลี หนีรัก มาพักร้อน 5วัน 3คืน (ICN37-XJ)
* บินค่ำ กลับเช้า *
 เดินทาง : 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ก.ย. 62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์เกาหลี เอเวอร์แลนด์ เกาะนามิ  Hot Price in Summer 5วัน3คืน (XJ003)
 เดินทาง : 18-22 ก.ย. 62
 เดินทาง : 25-29 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์เกาหลี หน้าร้อน อ้อนรัก 6วัน 3คืน XJ (ICN39)
 เดินทาง : 18-23, 19-24, 25-30 ก.ย.,  26 ก.ย.-1 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์เกาหลี HOT SUPER SALE 6วัน 3คืน (XJ001)
 เดินทาง : 02-07, 09-14, 10-15, 11-16, 12-17, 19-24, 23-28 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 10,888 บาท
ทัวร์เกาหลี สุดจิ๊ด กริ๊ดแตก 5วัน 3คืน (ICN42-XJ)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11 พ.ย. 62
 เดินทาง : 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18 พ.ย. 62
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย. / 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,889 บาท
ทัวร์เกาหลี GO! Seoul ล่องเรือสำราญ 5วัน 3คืน 
 เดินทาง : กันยายน 62
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ HELLO SUMMER 6วัน 3คืน (KXJ19)
 เดินทาง : 11-16, 18-23, 25-30 ก.ย.62
 เดินทาง : 27 ก.ย. - 02 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
ทัวร์เกาหลี เอเวอร์แลนด์ ซุปตาร์วิงการ์เดียม เลวีโอซ่า 5วัน 3คืน (XJICN01)
 เดินทาง : 27 ก.ย. - 01 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
ทัวร์เกาหลี โลกนี้ สีชมพู 5วัน 3คืน (ICN41-XJ)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11 ต.ค. 62
 เดินทาง : 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18 ต.ค. 62
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 17-21, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์เกาหลี ชุดใหญ่ไฟกระพริบ 6วัน 3คืน (ICN40)
 เดินทาง : 09-14, 10-15, 12-17, 16-21, 17-22, 18-23, 19-24 ต.ค. 62
 เดินทาง : 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29, 25-30, 26-31 ต.ค. 62
 เดินทาง : 27 ต.ค. - 01 พ.ย. / 28 ต.ค. - 02 พ.ย. / 29 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 04 พ.ย. / 31 ต.ค. - 05 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 06-11, 07-12, 08-13, 13-18 พ.ย. 62
 เดินทาง : 14-19, 15-20, 20-25, 21-26, 22-27 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,889 บาท
ทัวร์เกาหลี สวนสนุกลอตเต้เวิล์ด พักโซล 3คืน  EASY KOREA SUMMER 5วัน 3คืน (LJ)
 เดินทาง : 17-21, 19-23, 23-27, 25- 29 ก.ย.62
 เดินทาง : 29 ก.ย. -03 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์เกาหลี โซล เอเวอร์แลนด์ แดนโอปป้า 5วัน 3คืน (PKR21-XJ)
 เดินทาง : กันยายน 2562
 เดินทาง : ตุลาคม 2562
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์เกาหลี พาจู โซล เลสโก โอ้โหใบไม้หลากสี 5วัน 3คืน (ZICN33-XJ)
 เดินทาง : 02-06, 04-08, 10-14, 11-15, 18-22, 23-27, 25-29 ต.ค. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 03 พ.ย. / 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 62
 เดินทาง : 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 12-16, 13-17, 14-18 พ.ย. 62 
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 26-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. / 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์เกาหลี ชุนชอน โซล เลสโก หวานใจใบไม้แดง 6วัน 3คืน (ZICN45-XJ)
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 03-08, 04-09 ต.ค. 62
 เดินทาง : 07-12, 08-13, 09-14, 10-15 ต.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์เกาหลี ยงอิน โซล เลสโก ว้าวใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน 3คืน (ZICN35-XJ)
 เดินทาง : 06-10, 07-11, 08-12, 13-17, 14-18 พ.ย. 62
 เดินทาง : 15-19, 20-24, 21-25, 22-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. / 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. / 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์เกาหลี เอเวอร์แลนด์  Hot Hit Promotion 5วัน 3คืน (XJ003)
 เดินทาง : 02-06 ต.ค. 62
 เดินทาง : 09-13 ต.ค. 62
 เดินทาง : 10-14 ต.ค. 62
 เดินทาง : 16-20 ต.ค. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค.-03 พ.ย. 62
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์เกาหลี AUTUMN SEOUL SEOUL 5วัน 3คืน (LJ)
 เดินทาง : 30 ก.ย. - 04 ต.ค. 62
 เดินทาง : 02-06, 04-08, 06-10, 08-12, 10-14, 12-16, 14-18 ต.ค. 62
 เดินทาง : 16-20, 18-22, 20-24, 22-26, 24-28, 26-30, 27-31 ต.ค. 62
 เดินทาง : 29 ต.ค. - 02 พ.ย. / 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-05, 03-07, 05-09, 07-11, 09-13, 11-15, 13-17 พ.ย. 62
 เดินทาง : 15-19, 17-21, 19-23, 21-25, 23-27, 25-29 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. / 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์เกาหลี เอเวอร์แลนด์ ลานสกี ซุปตาร์ บิงซู สโนว์เบอรี่ 5วัน3คืน (XJICN04)
 เดินทาง : 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย.62
 เดินทาง : 27 พ.ย.-1ธ.ค., 28 พ.ย.-2 ธ.ค., 29 พ.ย.-3 ธ.ค., 30 พ.ย.-4 ธ.ค.62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 ธ.ค.62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ธ.ค.62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค.62
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-3 ม.ค.63
 เดินทาง : 31 ธ.ค.-4 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์เกาหลี ล็อตเต้เวิลด์ บุฟเฟ่ต์ขาปู ซุปตาร์ บิงซู เกล็ดหิมะ 5วัน3คืน (XJICN05)
 เดินทาง : 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย.62
 เดินทาง : 27 พ.ย.-1ธ.ค., 28 พ.ย.-2 ธ.ค., 29 พ.ย.-3 ธ.ค., 30 พ.ย.-4 ธ.ค.62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 ธ.ค.62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17,4-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ธ.ค.62
เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค.62
 เดินทาง : 28 ธ.ค.-1 ม.ค.63
 เดินทาง : 29 ธ.ค.-2 ม.ค.63
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-3 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์เกาหลี ซูวอน โซล HELLO AUTUMN 6วัน 3คืน (KXJ20)
 เดินทาง : 02-07, 04-09, 09-14, 11-16, 16-21, 28-23, 25-30 ต.ค. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 04 พ.ย. 62
 เดินทาง : 31 ต.ค. - 05 พ.ย. 62
 เดินทาง : 05-10, 06-11, 07-12, 12-17, 13-18 พ.ย. 62
 เดินทาง : 14-19, 19-24, 20-25, 21-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 26 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์เกาหลี พักโซล 3คืน EASY KOREA AUTUMN LOVELY 6วัน 3คืน  (XJ)
 เดินทาง : 02-07, 03-08, 04-09, 09-14, 11-16, 16-21, 17-22 ต.ค. 62 
 เดินทาง : 18-23, 19-24, 22-27, 26-31 ต.ค. 62 
 เดินทาง : 29 ต.ค. -3 พ.ย., 30 ต.ค. -4 พ.ย., 31 ต.ค. -5 พ.ย. 62
 เดินทาง : 05-10, 06-11, 07-12, 12-17, 13-18, 19-24, 20-25, 21-26 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท
ทัวร์เกาหลี ซอรัค โซล หวานเจี๊ยบ #2  5วัน 3คืน (SKS05)
 เดินทาง : ตุลาคม 62
 เดินทาง : พฤศจิกายน 62
 
ราคาเริ่มต้น : 14,990 บาท
ทัวร์เกาหลี MY AUTUMN IN KOREA 5วัน 3คืน (LJ)
 เดินทาง : 30 ก.ย. - 04 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 ต.ค. 62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ต.ค. 62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ต.ค. 62
 เดินทาง : 28  ต.ค. - 01 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29  ต.ค. - 02 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30  ต.ค. - 03 พ.ย. 62
 เดินทาง : 31  ต.ค. - 04 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14 พ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์เกาหลี ENJOY SUMMER IN KOREA 5วัน 3คืน (LJ)
 เดินทาง : 31 ก.ค. -04 ก.ย. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09 ก.ย. 62
 เดินทาง : 09-13, 10-14, 11-15, 13-17, 16-20 ก.ย. 62
 เดินทาง : 17-21, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26 ก.ย. 62
 เดินทาง : 23-27, 25-29, 26-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย. -01 ต.ค. 62
 เดินทาง : 28 ก.ย. -02 ต.ค. 62
 เดินทาง : 29 ก.ย. -03 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์เกาหลี อาซาน โซล โมงค์แป๊ะก๊วย YANGJU NARI PARK เอเวอร์แลนด์ 5วัน 3คืน XJ (ICN28)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 ตุลาคม 62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ตุลาคม 62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 ตุลาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์เกาหลี อินชอน โซล เลสโก โอ้โห สโนว์ 5วัน 3คืน (ZICN38-XJ)
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 03-07, 04-08, 06-10, 07-11, 11-15, 12-16, 13-17 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 14-18, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์เกาหลี FIRST SNOW IN KOREA 5วัน 3คืน (LJ)
 เดินทาง : 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 พ.ย. 62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. , 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. , 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์เกาหลี สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ บุฟเฟ่ต์ขาปู ซุปตาร์ ปูกระโดด 5วัน 3คืน (XJICN03)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05 -09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 ต.ค.62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ต.ค.62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ต.ค.62
 เดินทาง : 28 ต.ค.-1 พ.ย., 29 ต.ค.-2 พ.ย.62
 เดินทาง : 30 ต.ค.-3 พ.ย., 31 ต.ค.-4 พ.ย.62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05 -09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 พ.ย.62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 พ.ย.62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย.62
 เดินทาง :  27 พ.ย.-1 ธ.ค., 28 พ.ย.-2 ธ.ค., 29พ.ย.-3 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท
ทัวร์เกาหลี เอเวอร์แลนด์ ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี เกาะนามิ ซุปตาร์ ห๊ะ นามิ 5วัน4คืน (XJICN002)
 เดินทาง : 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ต.ค.62
 เดินทาง : 28 ต.ค. - 01 พ.ย. , 29 ต.ค. - 02 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 03 พ.ย. , 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 พ.ย. 62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 พ.ย. 62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท
ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท KOREA SKI WINTER 6วัน 3คืน (KXJ21)
 เดินทาง : 04-09, 05-10, 10-15, 11-16, 12-17, 17-22 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 18-23, 19-24, 24-29, 25-30, 26-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 05 ม.ค. 63
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 07-12, 08-13, 09-14, 14-19 ม.ค. 63
 เดินทาง : 15-20, 16-21, 21-26, 22-27, 23-28 ม.ค. 63
 เดินทาง : 28 ม.ค. - 02 ก.พ. / 29 ม.ค. - 03 ก.พ. / 30 ม.ค. - 04 ก.พ. 63
 เดินทาง : 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13, 11-16, 12-17 ก.พ. 63
 เดินทาง : 13-18, 14-19, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26 ก.พ. 63
 เดินทาง : 25 ก.พ. - 01 มี.ค. / 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 27 ก.พ. - 03 มี.ค. / 28 ก.พ. - 04 มี.ค. 63
 เดินทาง : 03-08 , 04-09, 05-10, 06-11, 10-15, 11-16, 12-17 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท
ทัวร์เกาหลี EASY KOREA LOVE AUTUMN 6วัน 3คืน (XJ)
 เดินทาง : 03-08, 11-16, 16-21, 19-24 ต.ค. 62
 เดินทาง : 29 ต.ค. - 03 พ.ย. / 31 ต.ค. - 05 พ.ย. 62
 เดินทาง : 07-12, 12-17, 19-24, 21-26 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท
ทัวร์เกาหลี อุทยานซอรัคซาน โซล เกาะนามิ ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน 3คืน XJ (ICN27)
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 03-08, 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-12, 09-14 ตุลาคม 62
 เดินทาง : 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23 ตุลาคม 62
 เดินทาง : 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29, 25-30, ตุลาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์เกาหลี ENJOY SKI & WINTER SNOW 5วัน 3คืน (LJ)
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. / 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์เกาหลี ยงอิน โซล เลสโก ว้าวสกี พักสกีรีสอร์ท 1 คืน 5วัน 3คืน (ZICN36-XJ)
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 11-15, 12-16 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 13-17, 14-18, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์เกาหลี เริงร่า ท้าหิมะ 5วัน 3คืน (ICN45-XJ)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 05-09, 07-11, 08-12, 09-13 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์เกาหลี HI KOREA AUTUMN ใบไม้ที่ปลิดปลิว 4วัน 2คืน (7C)
 เดินทาง : 11-14 ต.ค. 62
ราคา : 16,900 บาท
ทัวร์เกาหลี KOREA SUPER PRO BY TG 5วัน 3คืน (HNT-ICN09-TG)
 เดินทาง : 11-15 ก.ย. 62
ราคา : 16,900 บาท
ทัวร์เกาหลี EASY KOREA LOVE SNOW 5วัน 3คืน (LJ)
 เดินทาง : 01-05, 03-07, 05-09, 07-11, 09-13, 11-15, 13-17 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 15-19, 17-21, 19-23, 21-25, 23-27, 25-29, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 01-05, 03-07, 05-09, 07-11, 09-13 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท
ทัวร์เกาหลี AUTUMN KOREA 6วัน 3คืน (XJ)
 เดินทาง : 02-07, 04-09, 09-14, 10-15, 11-16 ต.ค. 62
 เดินทาง : 16-21, 18-23, 22-27, 23-28, 25-30 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
ทัวร์เกาหลี ยงอิน โซล เลสโก หิมะพาเพลิน 5วัน 3คืน (ZICN39-XJ)
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 12-16 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 13-17, 14-18, 19-23, 20-24, 21-25 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
ทัวร์เกาหลี EASY KOREA SKI LOVER พักสกีรีสอร์ท 1 คืน 6วัน 3คืน
 เดินทาง : 26 พ.ย. - 01 ธ.ค. / 27 พ.ย. - 02 ธ.ค. / 28 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 03-08, 04-09, 06-11, 10-15, 11-16, 12-17, 17-22, 18-23, 19-24 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 02-07, 03-08, 07-12, 08-13, 09-14 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท
ทัวร์เกาหลี ไออุ่นรัก ในลมหนาว 6วัน 3คืน (ICN44-XJ)
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 05-10, 07-12, 08-13, 09-14, 11-16, 13-18, 14-19 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 15-20, 16-21, 17-22, 18-23, 21-26, 24-29, 25-30, 26-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
ทัวร์เกาหลี อันยาง ยงอิน โซล 5วัน 3คืน (ZICN10-TG)
 อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน
เดินทาง : 13-17, 19-23, 25-29 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์เกาหลี อันซอง โซล เลสโก ดาวกระจายล้นทุ่ง 5วัน 3คืน (ZICN34-TG)
 เดินทาง : 17-21, 19-23, 23-27, 25-29 ต.ค. 62
 เดินทาง : 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 62
 เดินทาง : 06-10, 08-12, 14-18, 22-26 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์เกาหลี ขี่พายุ ตะลุยหิมะ 5วัน 3คืน (ICN46-TG)
 เดินทาง : 06-10, 07-11, 10-14, 13-17, 16-20, 25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์เกาหลี ซอรัคซาน ซารางเฮโย SEOUL โซรัคซาน 5วัน3คืน (KE001)
 เดินทาง : 06-10 ก.ย.62
 เดินทาง : 04-08 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 20,999 บาท
ทัวร์เกาหลี HI KOREA EXCLUSIVE เที่ยวเกาหลี แบบคนเกาหลี 5วัน 3คืน (ICN08-TG)
 เดินทาง : 11-15 ก.ย. 62
 
ราคา  : 20,999 บาท
ทัวร์เกาหลี ชุนชอน โซล 5วัน3คืน (ZICN29)
 เดินทาง : 20-24 ก.ย. 62
 เดินทาง : 18-22 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท
ทัวร์เกาหลี ชุนชอน โซล เลสโก สกีพามันส์ พักสกีรีสอร์ท 1 คืน 5วัน 3คืน (ZICN37-TG)
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 06-10, 12-16, 13-17 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 18-22, 19-23, 20-24, 26-30, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท
ทัวร์เกาหลี ยงอิน โซล เลสโก สกีแอคคูซีฟ 5วัน 3คืน (ZICN01-KE)
 เดินทาง : 13-17 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 17-21 ม.ค. 63
 เดินทาง : 14-18 ก.พ. 63
 เดินทาง : 13-17 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท
ทัวร์เกาหลี KOREA SUPER SAVE NEW YEAR 5วัน 3คืน (LJ)
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63 
 
ราคา : 21,999 บาท
 
ทัวร์เกาหลี ซอรัคซาน แช่ออนเซ็น 5วัน 3คืน (KE)
 เดินทาง : 12-16 มี.ค. 63
 
ราคา : 24,888 บาท

 เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง


 
ทัวร์เกาหลี อาจุมม่า ICE FISHING 5วัน 3คืน (XJ)
 เดินทาง : 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 15-19, 16-20 ม.ค. 63
 เดินทาง : 17-21, 18-22, 23-27, 24-28, 25-29 ม.ค. 63
ราคา : 15,555 บาท
ทัวร์เกาหลี ออนนี่ ICE FISHING 5วัน 3คืน (XJ)
 เดินทาง : 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 14-18, 15-19, 16-20 ม.ค. 63
 
ราคา : 16,555 บาท
 
ทัวร์เกาหลี HI KOREA ICE FISHING 2020 5วัน 3คืน (ICN4.1-LJ)
 เดินทาง : 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15 ม.ค. 63
 เดินทาง : 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ม.ค. 63
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 ม.ค. 63 
ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท
 
ทัวร์เกาหลี KOREA ICE FISHING 5วัน 3คืน (LJ)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11 ม.ค. 63
 เดินทาง : 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18 ม.ค. 63
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25 ม.ค. 63
 เดินทาง : 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ม.ค. 63
 เดินทาง : 28 ม.ค. - 01 ก.พ. / 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63
 เดินทาง : 30 ม.ค. - 03 ก.พ. / 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท
 
ทัวร์เกาหลี ฮวาชอน โซล เลสโก โอ้โห ไอซ์ ฟิชชิ่ง 5วัน 3คืน (ZICN40-XJ)
 เดินทาง : 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17 ม.ค. 63
 เดินทาง : 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ม.ค. 63
 เดินทาง : 03-07, 04-08, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14 ก.พ. 63
 เดินทาง : 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21 ก.พ. 63
 เดินทาง : 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ. - 01 มี.ค. / 27 ก.พ. - 02 มี.ค. / 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
ทัวร์เกาหลี KOREA ICE FISHING SKI RESORT 5วัน 3คืน (LJ)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11 ม.ค. 63
 เดินทาง : 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18 ม.ค. 63
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25 ม.ค. 63
 เดินทาง : 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ม.ค. 63
 เดินทาง : 28 ม.ค. - 01 ก.พ. / 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63
 เดินทาง : 30 ม.ค. - 03 ก.พ. / 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท
ทัวร์เกาหลี KOREA SKI ICE FISHING 6วัน 3คืน (XJ)
 เดินทาง : 07-12, 08-13, 09-14, 14-19, 15-20 ม.ค. 63
 เดินทาง : 16-21, 22-27, 23-28, 24-29 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 18,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง พักสกีรีสอร์ท 5วัน 3คืน (KE)
 เดินทาง : 16-20 ม.ค. 63
 
ราคา : 25,888 บาท