0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาะเชจู (JEJU) ทัวร์พูซาน (BUSAN)
 
ทัวร์เกาหลี FREEDOM IN SEOUL 4วัน 2คืน 
 เดินทาง : 23-26, 25-29, 26-29 พ.ย. 62 > ราคา 9,200 บาท 
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62 > ราคา 10,800 บาท
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62 > ราคา 10,800 บาท
ราคาเริ่มต้น : 9,200 บาท
ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ เอเวอแลนด์ พระราชวังเคียงบ๊อค FIN FIN AUTUMN 5วัน3คืน (ZE53-A04)
 เดินทาง : 14-18, 15-19, 16-20 พ.ย. 62
 เดินทาง : 17-21, 18-22, 19-23, 22-26, 23-27, 24-28, 26-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย.-02 ธ.ค. / 29 พ.ย.-03 ธ.ค. / 30 พ.ย.-04 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,111 บาท
ทัวร์เกาหลี สุดจิ๊ด กริ๊ดแตก 5วัน 3คืน (ICN42-XJ)
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,889 บาท
ทัวร์เกาหลี FREEDOM IN SEOUL 4วัน 2คืน (TK)
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 03-06, 04-07, 07-10, 08-11, 09-12, 10-13, 11-14 ธ.ค. 62 
 เดินทาง : 12-15, 13-16, 14-17, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 21-24, 22-25, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29, 27-30, 28-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค.-01 ม.ค./30 ธ.ค.-02 ม.ค./31 ธ.ค.-03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์เกาหลี พาจู โซล เลสโก โอ้โหใบไม้หลากสี 5วัน 3คืน (ZICN33-XJ)
 เดินทาง : 14-18, 15-19, 16-20, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 26-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. / 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์เกาหลี ชุดใหญ่ไฟกระพริบ 6วัน 3คืน (ICN40)
 เดินทาง : 14-19, 15-20, 20-25, 21-26 พ.ย. 62 ลดราคา 12,999.-
 เดินทาง : 22-27 พ.ย. 62  ราคา 15,889 ฟรีพักเดี่ยว 1ที่
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์เกาหลี เอาใจสายมู ไหว้พระ 5วัด 5วัน 3คืน (SKS08)
 เดินทาง : 14-18, 16-20, 18-22, 20-24, 22-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 02 ธ.ค./ 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,990 บาท
ทัวร์เกาหลี โซล สวนดอกหญ้าฮานึลปาร์ค ใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน3คืน XJ (ICN47)
 เดินทาง : 14-18, 15-19, 20-24, ,21-25, 22-26 พ.ย.62  ลดราคา 12,999.-
 เดินทาง : 27 พ.ย.-01 ธ.ค.62
 เดินทาง : 28 พ.ย.-02 ธ.ค.62 
 เดินทาง : 29 พ.ย.-03 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์เกาหลี AUTUMN SEOUL SEOUL 5วัน 3คืน (LJ)
 เดินทาง : 15-19, 17-21, 19-23, 21-25, 23-27, 25-29 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. / 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์เกาหลี เอเวอร์แลนด์ ลานสกี ซุปตาร์ บิงซู สโนว์เบอรี่ 5วัน3คืน (XJICN04)
 เดินทาง : 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย.62
 เดินทาง : 27 พ.ย.-1ธ.ค., 28 พ.ย.-2 ธ.ค., 29 พ.ย.-3 ธ.ค., 30 พ.ย.-4 ธ.ค.62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 ธ.ค.62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ธ.ค.62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค.62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 03 ม.ค.63
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 04 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์เกาหลี ล็อตเต้เวิลด์ บุฟเฟ่ต์ขาปู ซุปตาร์ บิงซู เกล็ดหิมะ 5วัน3คืน (XJICN05)
 เดินทาง : 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย.62
 เดินทาง : 27 พ.ย.-1ธ.ค., 28 พ.ย.-2 ธ.ค., 29 พ.ย.-3 ธ.ค., 30 พ.ย.-4 ธ.ค.62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 ธ.ค.62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17,4-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ธ.ค.62
เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค.62
 เดินทาง : 28 ธ.ค.-1 ม.ค.63
 เดินทาง : 29 ธ.ค.-2 ม.ค.63
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-3 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์เกาหลี ซูวอน โซล HELLO AUTUMN 6วัน 3คืน (KXJ20)
 เดินทาง : 26 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์เกาหลี โรแมนติก AUTUMN 5วัน 3คืน (XJ53-SS04)
 เดินทาง : 20-24, 23-27 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 07-11 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์เกาหลี พักโซล 3คืน EASY KOREA AUTUMN LOVELY 6วัน 3คืน  (XJ)
 เดินทาง : 19-24, 20-25, 21-26 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท
ทัวร์เกาหลี ซอรัค โซล หวานเจี๊ยบ #2  5วัน 3คืน (SKS05)
 เดินทาง : พฤศจิกายน 62
 
ราคาเริ่มต้น : 14,990 บาท
ทัวร์เกาหลี อินชอน โซล เลสโก โอ้โห สโนว์ 5วัน 3คืน (ZICN38-XJ)
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 03-07, 04-08, 06-10, 07-11, 11-15, 12-16, 13-17 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 14-18, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์เกาหลี ซอรัคซาน เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์เต็มวัน  ปิดเทอมใหญ่ 5วัน3คืน LJ
 เดินทาง : 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17  มี.ค. 63
 เดินทาง : 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26 มี.ค.63
 เดินทาง : 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 มี.ค.63
 เดินทาง : 28 มี.ค.-1 เม.ย. 63
 เดินทาง : 29 มี.ค.-2 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์เกาหลี SKI ฟีเวอร์ 5วัน 3คืน (OZ53-A01)
 เดินทาง : 20-24, 22-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย.-01 ธ.ค. / 29 พ.ย.-03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 11-15, 13-17 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 18-22, 20-24, 25-29, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 03-07, 08-12, 10-14, 15-19, 17-21, 22-26, 24-28 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ม.ค.-02 ก.พ. / 31 ม.ค.-04 ก.พ. 63
 เดินทาง : 05-09, 07-11, 12-16, 14-18, 19-23, 21-25 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ.-01 มี.ค. / 28 ก.พ.-03 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,876 บาท
ทัวร์เกาหลี FIRST SNOW IN KOREA 5วัน 3คืน (LJ)
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. , 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. , 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์เกาหลี SNOWY WINTER 5วัน 3คืน (HKS-XJ53-SA01)
 เดินทาง : 11-15, 14-18, 18-22, 25-29 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค.-01 ม.ค. / 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 63
 เดินทาง : 11-15, 15-19, 18-22, 22-26, 25-29 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ม.ค.-02 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท
ทัวร์เกาหลี สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ บุฟเฟ่ต์ขาปู ซุปตาร์ ปูกระโดด 5วัน 3คืน (XJICN03)
 เดินทาง : 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย.62
 เดินทาง : 27 พ.ย.-1 ธ.ค., 28 พ.ย.-2 ธ.ค., 29พ.ย.-3 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท
ทัวร์เกาหลี เอเวอร์แลนด์ ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี เกาะนามิ ซุปตาร์ ห๊ะ นามิ 5วัน4คืน (XJICN02)
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท
ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท KOREA SKI WINTER 6วัน 3คืน (KXJ21)
 เดินทาง : 04-09, 05-10, 10-15, 11-16, 12-17, 17-22 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 18-23, 19-24, 24-29, 25-30, 26-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 05 ม.ค. 63
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 07-12, 08-13, 09-14, 14-19 ม.ค. 63
 เดินทาง : 15-20, 16-21, 21-26, 22-27, 23-28 ม.ค. 63
 เดินทาง : 28 ม.ค. - 02 ก.พ. / 29 ม.ค. - 03 ก.พ. / 30 ม.ค. - 04 ก.พ. 63
 เดินทาง : 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13, 11-16, 12-17 ก.พ. 63
 เดินทาง : 13-18, 14-19, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26 ก.พ. 63
 เดินทาง : 25 ก.พ. - 01 มี.ค. / 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 27 ก.พ. - 03 มี.ค. / 28 ก.พ. - 04 มี.ค. 63
 เดินทาง : 03-08 , 04-09, 05-10, 06-11, 10-15, 11-16, 12-17 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท
ทัวร์เกาหลี EASY KOREA LOVE AUTUMN 6วัน 3คืน (XJ)
 เดินทาง : 07-12, 12-17, 19-24, 21-26 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท
ทัวร์เกาหลี หิมะมหาชน พักสกีรีสอร์ทเที่ยวเต็มทุกวัน (SKS06)
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 06-10, 11-15, 12-16 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค.-01 ม.ค./ 31 ธ.ค.-04 ม.ค. 63 
 เดินทาง : 02-06, 03-07, 09-13, 10-14, 16-20, 17-21, 23-27, 24-28 ม.ค. 63
 เดินทาง : 06-10, 07-11, 13-17, 14-18, 20-24, 21-25 ก.พ. 63
 เดินทาง : 27 ก.พ.-02 มี.ค./ 28 ก.พ.-03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 05-09, 06-10, 12-16, 13-17, 19-23, 20-24, 26-30, 27-31 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,990 บาท
ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY สกีรีสอร์ท 5วัน 3คืน (PKR03-XJ)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 05-09, 09-13, 11-15, 12-16, 13-17 ธ.ค. 62 
 เดินทาง : 14-18, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 26-30 ธ.ค. 62 
 เดินทาง : 30 ธ.ค.– 03 ม.ค.63
 เดินทาง : 02-06, 03-07, 04-08, 08-12, 09-13,  ม.ค. 63
 เดินทาง : 10-14, 14-18, 15-19, 22-26, 23-27, 24-28 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ม.ค.-02 ก.พ./30 ม.ค.-03 ก.พ./31 ม.ค.-04 ก.พ. 63
 เดินทาง : 05-09, 06-10, 07-11, 12-16 ก.พ. 63
 เดินทาง : 13-17, 14-18, 19-23, 20-24, 21-25 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ.–01 มี.ค./27 ก.พ.-02 มี.ค./28 ก.พ.-03 มี.ค. 63 
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 06-10, 11-15, 12-16 มี.ค. 63
 เดินทาง : 13-17, 18-22, 19-23, 20-24 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์เกาหลี ENJOY SKI & WINTER SNOW 5วัน 3คืน (LJ)
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. / 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์เกาหลี PEACH AUTUMN IN SUWON 5วัน 3คืน (PKR02-XJ)
 เดินทาง : 26-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย.- 03 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์เกาหลี ยงอิน โซล เลสโก ว้าวสกี พักสกีรีสอร์ท 1 คืน 5วัน 3คืน (ZICN36-XJ)
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 11-15, 12-16 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 13-17, 14-18, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์เกาหลี เริงร่า ท้าหิมะ 5วัน 3คืน (ICN45-XJ)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 05-09, 07-11, 08-12, 09-13 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์เกาหลี เมษายน Cherry Blossom ชมซากุระ 5วัน3คืน LJ
  เดินทาง : 30 มี.ค.-3 เม.ย.63, 31 มี.ค.- 4 เม.ย.63
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 เม.ย.63
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 เม.ย.63
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 เม.ย.63
 เดินทาง : 27 เม.ย.-1 พ.ค.63,  28 เม.ย.-2 พ.ค.63
 เดินทาง : 29 เม.ย.-3 พ.ค.63,  30 เม.ย.-4 พ.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์เกาหลี ยงอิน โซล เลสโก หิมะพาเพลิน 5วัน 3คืน (ZICN39-XJ)
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 12-16 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 13-17, 14-18, 19-23, 20-24, 21-25 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
ทัวร์เกาหลี SKI RESORT & SHOPPING 5วัน 3คืน (HKS-ZE53-CA01)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-03 ม.ค. / 31 ธ.ค.-04 ม.ค. 63 
 เดินทาง : 02-06, 26-30, 27-31 ม.ค. 63
 เดินทาง : 28 ม.ค.-01 ก.พ. / 29 ม.ค.-02 ก.พ. / 30 ม.ค.-03 ก.พ. / 31 ม.ค.-04 ก.พ. 63
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14 ก.พ. 63
 เดินทาง : 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24 ก.พ. 63
 เดินทาง : 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ.-01 มี.ค./ 27 ก.พ.-02 มี.ค./ 28 ก.พ.-03 มี.ค./ 29 ก.พ.-04 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 16,876 บาท
ทัวร์เกาหลี ROMANTIC LIGHTING FESTIVAL 5วัน 3คืน (ICN-OZ002)
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 06-10, 13-17, 18-22 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท
ทัวร์เกาหลี WINTER SEOUL COOL 5วัน 3คืน (ICN-XJ007)
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 18-22, 25-29 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท
ทัวร์เกาหลี EASY KOREA LOVE SNOW 5วัน 3คืน (LJ)
 เดินทาง : 01-05, 03-07, 05-09, 07-11, 09-13, 11-15, 13-17 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 15-19, 17-21, 19-23, 21-25, 23-27, 25-29, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 01-05, 03-07, 05-09, 07-11, 09-13 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท
ทัวร์เกาหลี EASY KOREA SKI LOVER พักสกีรีสอร์ท 1 คืน 6วัน 3คืน
 เดินทาง : 26 พ.ย. - 01 ธ.ค. / 27 พ.ย. - 02 ธ.ค. / 28 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 03-08, 04-09, 06-11, 10-15, 11-16, 12-17, 17-22, 18-23, 19-24 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 02-07, 03-08, 07-12, 08-13, 09-14 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท
ทัวร์เกาหลี ไออุ่นรัก ในลมหนาว 6วัน 3คืน (ICN44-XJ)
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 05-10, 07-12, 08-13, 09-14, 11-16, 13-18, 14-19 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 15-20, 16-21, 17-22, 18-23, 21-26, 24-29, 25-30, 26-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
ทัวร์เกาหลี SPECIAL WINTER 5วัน 3คืน (HKS-XJ53-SS01)
 เดินทาง : 21-25 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 08-12 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 18,888 บาท
ทัวร์เกาหลี ขี่พายุ ตะลุยหิมะ 5วัน 3คืน (ICN46-TG)
 เดินทาง : 06-10, 07-11, 10-14, 13-17, 16-20, 25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์เกาหลี ชุนชอน โซล เลสโก ฮิตขั้นเทพ 5วัน 3คืน (ZICN29-KE)
 เดินทาง : 15-19 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท
ทัวร์เกาหลี ชุนชอน โซล เลสโก สกีพามันส์ พักสกีรีสอร์ท 1 คืน 5วัน 3คืน (ZICN37-TG)
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 06-10, 12-16, 13-17 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 18-22, 19-23, 20-24, 26-30, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท
ทัวร์เกาหลี ยงอิน โซล เลสโก สกีแอคคูซีฟ 5วัน 3คืน (ZICN01-KE)
 เดินทาง : 13-17 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 17-21 ม.ค. 63
 เดินทาง : 14-18 ก.พ. 63
 เดินทาง : 13-17 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท
ทัวร์เกาหลี KOREA SUPER SAVE NEW YEAR 5วัน 3คืน (LJ)
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63 
 
ราคา : 21,999 บาท
ทัวร์เกาหลี ASIAN SNOW FESTIVAL 5วัน 3คืน (HKS-XJ53-A01)
 เดินทาง : 07-11 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 22,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ เอเวอร์เเลนด์ Miracle Korea 5วัน3คืน TG 
 เดินทาง : 06-10 พ.ย.62
 เดินทาง : 20-24 พ.ย.62
 เดินทาง : 27 พ.ย.- 01 ธ.ค.62 
 เดินทาง : 11-15 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 22,900 บาท
ทัวร์เกาหลี SNOW BEAUTIFUL 6วัน 3คืน (ICN-TG007)
 เดินทาง : 06-11, 07-12, 12-17, 19-24, 20-25 ก.พ. 63
 เดินทาง : 04-09, 18-23 มี.ค. 63
 เดินทาง : 27 มี.ค. - 01 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 23,900 บาท
ทัวร์เกาหลี ซอรัคซาน แช่ออนเซ็น 5วัน 3คืน (KE)
 เดินทาง : 12-16 มี.ค. 63
 
ราคา : 24,888 บาท
ทัวร์เกาหลี Count Down 2020 พักสกีรีสอร์ท 5วัน 3คืน (SKS07 Re.1)
 เดินทาง : 29-02 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 25,990 บาท
ทัวร์เกาหลี ซุปตาร์ บิงซู..สโนว์นิวเยียร์ 5วัน 4คืน (XJICN08)
 เดินทาง : 28 ธ.ค.-01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ธ.ค.-02 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 26,999 บาท
ทัวร์เกาหลี WINTER ปีใหม่สดใสฟรุ้งฟริ้ง 5วัน 3คืน (ICN-XJ005)
 เดินทาง : 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 28,900 บาท
ทัวร์เกาหลี FUNNY PARTY SKI & SNOW FESTIVAL 6วัน 3คืน (ICN-TG005)
 เดินทาง : 06-11 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 29,900 บาท
ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ KOREA NEW YEAR 2020 5วัน 3คืน (ICNNY01-OZ)
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 35,999 บาท

 เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
 
ทัวร์เกาหลี SNOW & ICE FISHING 5วัน 3คืน (HKS-ZE53-S01)
 เดินทาง : 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14 ม.ค. 63
 เดินทาง : 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ม.ค. 63
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 ม.ค. 63 
ราคาเริ่มต้น : 14,876 บาท
ทัวร์เกาหลี อาจุมม่า ICE FISHING 5วัน 3คืน (XJ)
 เดินทาง : 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 15-19, 16-20 ม.ค. 63
 เดินทาง : 17-21, 18-22, 23-27, 24-28, 25-29 ม.ค. 63
ราคา : 15,555 บาท
ทัวร์เกาหลี รักหมดใจ นายตกปลา 5วัน 3คืน (ICN01)
 เดินทาง : 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 15-19, 16-20 ม.ค. 63
 เดินทาง : 17-21, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 ม.ค. 63
 เดินทาง : 28 ม.ค. – 01 ก.พ. 63
 เดินทาง : 06-10, 07-11, 08-12, 12-16, 13-17, 15-19 ก.พ. 63
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 22-26 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ. – 01 มี.ค./ 27 ก.พ. – 02 มี.ค./ 29 ก.พ. – 04 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์เกาหลี ฮวาชอน โซล เลสโก ตกปลาน้ำแข็งพาเพลิน 5วัน 3คืน (ZICN43-XJ)
 เดินทาง : 09-13, 10-14, 11-15, 16-20, 17-21, 24-28, 25-29 ม.ค. 63
 เดินทาง : 06-10, 07-11, 08-12, 13-17, 14-18, 15-19, 20-24, 21-25, 22-26 ก.พ. 63
 เดินทาง : 27 ก.พ. - 02 มี.ค. / 28 ก.พ. - 03 มี.ค. / 29 ก.พ. - 04 มี.ค. 63
 
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์เกาหลี ออนนี่ ICE FISHING 5วัน 3คืน (XJ)
 เดินทาง : 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 14-18, 15-19, 16-20 ม.ค. 63
 
ราคา : 16,555 บาท
ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง เช็คอิน ลานสกี ช้อปปิ้งจุใจ 5วัน 3คืน (SKS09)
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 08-12, 10-14, 12-16,14-18 ม.ค. 63
 เดินทาง : 16-20, 18-22, 20-24, 22-26, 24-28 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 16,777 บาท
ทัวร์เกาหลี HI KOREA ICE FISHING 2020 5วัน 3คืน (ICN4.1-LJ)
 เดินทาง : 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15 ม.ค. 63
 เดินทาง : 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ม.ค. 63
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 ม.ค. 63 
ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท
ทัวร์เกาหลี KOREA ICE FISHING 5วัน 3คืน (LJ)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11 ม.ค. 63
 เดินทาง : 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18 ม.ค. 63
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25 ม.ค. 63
 เดินทาง : 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ม.ค. 63
 เดินทาง : 28 ม.ค. - 01 ก.พ. / 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63
 เดินทาง : 30 ม.ค. - 03 ก.พ. / 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท
 
ทัวร์เกาหลี ฟินส์ได้ใจ ตกปลาน้ำแข็ง 6วัน 3คืน (ICN02)
 เดินทาง : 06-11, 07-12, 08-13, 09-14, 10-15, 11-16 ม.ค. 63
 เดินทาง : 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 21-26 ม.ค. 63
 เดินทาง : 22-27, 23-28, 24-29, 25-30, 26-31 ม.ค. 63
 เดินทาง : 27 ม.ค. – 01 ก.พ. 63
 เดินทาง : 01-06, 03-08, 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13 ก.พ. 63
 เดินทาง : 09-14, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21 ก.พ. 63
 เดินทาง : 17-22, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29  ก.พ. 63
 เดินทาง : 25 ก.พ. – 01 มี.ค. / 26 ก.พ. – 02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 27 ก.พ. – 03 มี.ค. / 28 ก.พ. – 04 มี.ค. / 29 ก.พ. – 05 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
ทัวร์เกาหลี RASBERRY ตกปลาน้ำแข็ง 5วัน 3คืน (PKR31-XJ)
 เดินทาง : 02-06, 03-07, 04-08, 08-12, 09-13 ม.ค. 63
 เดินทาง : 10-14, 14-18, 15-19, 22-26, 23-27, 24-28 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ม.ค.-02 ก.พ./30 ม.ค.-03 ก.พ./31 ม.ค.-04 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
ทัวร์เกาหลี ฮวาชอน โซล เลสโก โอ้โห ไอซ์ ฟิชชิ่ง 5วัน 3คืน (ZICN40-XJ)
 เดินทาง : 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17 ม.ค. 63
 เดินทาง : 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ม.ค. 63
 เดินทาง : 03-07, 04-08, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14 ก.พ. 63
 เดินทาง : 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21 ก.พ. 63
 เดินทาง : 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ. - 01 มี.ค. / 27 ก.พ. - 02 มี.ค. / 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
ทัวร์เกาหลี EASY KOREA ICE FISHING 5วัน 3คืน (LJ)
 เดินทาง : 07-11, 09-13, 11-15, 13-17, 15-19 ม.ค. 63
 เดินทาง : 17-21, 19-23, 21-25, 23-27, 25-29 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
ทัวร์เกาหลี KOREA ICE FISHING SKI RESORT 5วัน 3คืน (LJ)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11 ม.ค. 63
 เดินทาง : 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18 ม.ค. 63
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25 ม.ค. 63
 เดินทาง : 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ม.ค. 63
 เดินทาง : 28 ม.ค. - 01 ก.พ. / 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63
 เดินทาง : 30 ม.ค. - 03 ก.พ. / 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท
ทัวร์เกาหลี ฮวาชอน โซล เลสโก ว้าวตกปลาน้ำแข็ง 5วัน 3คืน (ZICN42-XJ)
 เดินทาง : 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17 ม.ค. 63
 เดินทาง : 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ม.ค. 63
 เดินทาง : 03-07, 04-08, 06-10, 07-11, 09-13, 10-14, 11-15 ก.พ. 63
 เดินทาง : 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ก.พ. 63
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ. - 01 มี.ค. / 27 ก.พ. - 02 มี.ค. / 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
ทัวร์เกาหลี KOREA SKI ICE FISHING 6วัน 3คืน (XJ)
 เดินทาง : 07-12, 08-13, 09-14, 14-19, 15-20 ม.ค. 63
 เดินทาง : 16-21, 22-27, 23-28, 24-29 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 18,900 บาท
ทัวร์เกาหลี ICE FISHING FESTIVAL 6วัน 3คืน (ICN-TG006)
 เดินทาง : 08-13, 13-18 ม.ค. 63
 เดินทาง : 15-20 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,900 บาท
ทัวร์เกาหลี  รักมากมาย ตกปลาน้ำแข็ง 6วัน 3คืน (ICN04-TG)
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 03-08, 09-14, 11-16, 23-28 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ม.ค. - 03 ก.พ. 63
 เดินทาง : 05-10, 12-17, 14-19, 15-20, 20-25, 21-26 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ม.ค. - 04 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์เกาหลี ฮวาชอน โซล เลสโก ตกปลาพามันส์ 5วัน 3คืน (ZICN41-TG)
 เดินทาง : 11-15, 14-18, 16-20, 17-21, 18-22, 22-26, 24-28, 25-29 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ม.ค. - 02 ก.พ. / 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 63
 เดินทาง : 01-05, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 11-15, 12-16 ก.พ. 63
 เดินทาง : 14-18, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 25-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ. - 01 มี.ค. / 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ. - 03 มี.ค. / 29 ก.พ. - 04 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท
 
ทัวรเกาหลี ENJOY SKI RESORT 6วัน 3คืน (TG003)
 เดินทาง : 13-18, 18-23, 20-25 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 3 ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 23,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง พักสกีรีสอร์ท 5วัน 3คืน (KE)
 เดินทาง : 16-20 ม.ค. 63
ราคา : 25,888 บาท
ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง PREMIUM 6วัน 3คืน (ICN03)
 เดินทาง : 10-15, 24-29 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ม.ค. – 05 ก.พ. 63
 เดินทาง : 08-13, 19-24 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ. – 02 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 35,999 บาท