0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาะเชจู (JEJU) ทัวร์พูซาน (BUSAN)
 
ทัวร์เกาหลี Asiana Plus + Special Ski Resort 4วัน 2คืน
 เดินทาง : มีนาคม 62
**โปรลด 3,000 บ. สำหรับ 20 ท่านแรกของพีเรียด
**ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้าทัวร์ไม่บินไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์
ราคาเริ่มต้น : 10,300 บาท
 
ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ ไร่สตอเบอรี่ สกี 5วัน3คืน (LJ-A01)
 เดินทาง : 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17 ธันวาคม 61
 เดินทาง : 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23 ธันวาคม 61
 เดินทาง : 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ธันวาคม
 เดินทาง : 28 ธ.ค. 61-01 ม.ค. 62, 29 ธ.ค. 61-02 ม.ค. 62, 30 ธ.ค. 61-03 ม.ค. 62
 เดินทาง :  มกราคม -*กุมภาพันธ์ 2562
ราคาเริ่มต้น : 13,987 บาท
ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง ICEFISHING สวนสนุกลอตเเต้เวิล 5วัน 3คืน (XJ-ICN19)
 เดินทาง : ตลอดมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
บินเช้า กลับดึก
ดอนเมือง - อินชอน XJ708 เวลา 08:05 - 15:20
อินชอน - ดอนเมือง XJ703 เวลา 00:20 – 04:50

ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท

ทัวร์เกาหลี ICE FISHING KOREA ตกปลาน้ำแข็ง 5วัน 3คืน (AZICN02-XJ)
 เดินทาง : 09-13, 10-14, 11-15, 16-20, 17-21 มกราคม 2562
 เดินทาง : 18-22, 23-27, 24-28, 25-29 มกราคม 25 62
 เดินทาง : 30 ม.ค. - 03 ก.พ. / 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 62
 เดินทาง : 01-05, 06-10, 07-11, 08-12, 13-17, 14-18 ก.พ. 62
 เดินทาง : 20-24, 21-25, 22-26 ก.พ. / 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท

 
ทัวร์เกาหลี สกี KOREA SKI WINTER 6วัน3คืน (KXJ15)
 เดินทาง : 12-17 ,14-19, 19-24, 21-26, 23-28, 25-30, 26-31 ธ.ค.61
 เดินทาง : 28 ธ.ค.- 02 ม.ค.62
 เดินทาง : 04-09, 09-14, 16-21, 18-23, 23-28, 25-30 ม.ค.62
 เดินทาง : 30 ม.ค. - 04 ก.พ.62
 เดินทาง : 01-06, 06-11, 08-13, 13-18,15-20, 20-25, 22-27 ก.พ.62
 เดินทาง : 01-06, 03-08, 06-11, 08-13 มี.ค.62  
ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท
ทัวร์เกาหลี Korea Winter Super Save 5วัน 3คืน (ICN36)
 เดินทาง : 9-13, 13-17, 14-18, 15-19, 19-23 ธ.ค.61
 เดินทาง : 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค.61 
 เดินทาง : 28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 62, 29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 62, 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 62 
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 62 

ราคาเริ่มต้น : 15,899 บาท

ทัวร์เกาหลี BEAUTIFUL SNOW IN SEORAKSAN 5วัน 3คืน (LJ)
 เดินทาง : 01-05, 03-07, 05-09, 07-11, 09-13, 11-15, 13-17 ก.พ. 62
 เดินทาง : 15-19, 17-21, 19-23, 21-25, 23-27, 24-28 ก.พ. 62
 เดินทาง : 25 ก.พ. - 01 มี.ค. / 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 62 

ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท

ทัวร์เกาหลี KOREA หนาวสุดซี๊ด กรี๊ดสุดใจ 5วัน 3คืน (ICN11-XJ)
 เดินทาง : 12-16, 14-18, 16-20, 19-23, 20-24 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท
 
ทัวร์เกาหลี EASY KOREA WINTER SEOUL GOOD 6วัน 3คืน (XJ)
 เดินทาง : 12-17, 19-24 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 09-14, 16-21, 23-28 ม.ค. 62
 เดินทาง : 30 ม.ค. - 04 ก.พ. / 31 ม.ค. - 05 ก.พ. 62
 เดินทาง : 02-07, 03-08, 06-11, 09-14, 10-15, 13-18, 19-24, 23-28 ก.พ. 62
 เดินทาง : 24 ก.พ. - 01 มี.ค. / 27 ก.พ. - 04 มี.ค. / 28 ก.พ. - 05 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท

ทัวร์เกาหลี SNOW FROST KOREA 5วัน 3คืน (ICN25-XJ) บินบ่าย
 เดินทาง : 12-16, 13-17 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 14-18, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 61
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 61
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท

ทัวร์เกาหลี FUNNY FISHING DREAM เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง5วัน 3คืน (XJ)
 เดินทาง : 9-13, 10-14, 11-15, 17-21 มกราคม 2562
 เดินทาง : 18-22, 23-27, 25-29 มกราคม  2562

ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท

ทัวร์เกาหลี KOREA สุดฟ้า ท้าลมหนาว 5วัน 3คืน (XJ-ICN12)
 เดินทาง : 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 16-20, 17-21, 19-23, 20-24, 27-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท
ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง พักสกีรีสอร์ท 1 คืน สวนสนุกเอเวอร์แลน์ 5วัน 3คืน (XJ-ICN18)
 เดินทาง : ตลอดมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
บินดึก - กลับเย็น 
ดอนเมือง- อินชอน XJ700 เวลา 02.35 - 10.05
อินชอน - ดอนเมือง XJ709 เวลา 16.25 – 20.45

ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท

ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง EASY KOREA ICE FISHING 6วัน 3คืน (XJ)
 เดินทาง : 05-10, 06-11, 08-13, 12-17 มกราคม 2562
 เดินทาง : 14-19, 19-24, 20-25, 21-26 มกราคม 2562

ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท

ทัวร์เกาหลี SKI WINTER พักสกีรีสอร์ท 5วัน 3คืน (ICN26-XJ)
 เดินทาง : 9-13, 10-14 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27,24-28, 25-29, 26-30 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 27-31, 28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62  / 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท

ทัวร์เกาหลี KOREA SNOW FISHING ตกปลาน้ำแข็ง 5วัน 3คืน (AZICN03-XJ)
บินบ่าย / พักสกีรีสอร์ท 1 คืน โซล 2 คืน
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 10-14, 11-15, 12-16, 17-21, 18-22 ม.ค. 62
 เดินทาง : 19-23, 24-28, 25-29, 26-30 ม.ค. / 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 07-11, 08-12, 09-13, 14-18 ก.พ. 62
 เดินทาง : 21-25, 22-26, 23-27 ก.พ. 62

ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท

ทัวร์เกาหลี EASY KOREA SNOW LOVER 5วัน 3คืน (LJ)
 เดินทาง : 09-13, 10-14 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 11-15, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 21-25, 22-26, 23-27, 26-30, 27-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท

ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง ICE FISHING FESTIVAL2019 5วัน 3คืน LJ
 เดินทาง : 3-7, 5-9, 7-11, 9-13, 11-15, 13-17, 15-19 ม.ค. 62
 เดินทาง : 19-23, 21-25, 23-27, 25-29 26-30, 27-31 ม.ค. 62
 เดินทาง : 29 ม.ค.-1 ก.พ. / 31 ม.ค.- 4 ก.พ. 62

ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท

ทัวร์เกาหลี SNOW LOVER & SKI RESORT 5วัน 3คืน (LJ)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12 ก.พ. 62
 เดินทาง : 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20 ก.พ. 62
 เดินทาง : 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 ก.พ. 62
 เดินทาง : 25 ก.พ. - 01 มี.ค. / 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 62
 เดินทาง : 27 ก.พ. - 03 มี.ค. / 28 ก.พ. - 04 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท

ทัวร์เกาหลี ธันวาคม 2561 The Lighting Festival In Winter 5วัน3คืน TW-002
 เดินทาง : 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 18-22 ธ.ค61
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 26-30, 27-31 ธ.ค.61
 เดินทาง : 28 ธันวาคม 61-01 มกราคม 62 ช่วงวันหยุดปีใหม่
 เดินทาง : 29 ธันวาคม 61-02 มกราคม 62 ช่วงวันหยุดปีใหม่
 เดินทาง : 30 ธันวาคม 61-03 มกราคม 62 ช่วงวันหยุดปีใหม่

ราคาเริ่มต้น : 18,900 บาท

ทัวร์เกาหลี WINTER SNOW  5วัน 3คืน (ICN30-XJ)
 เดินทาง : ธันวาคม 61
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62 / 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 62 / 31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 18,999 บาท

ทัวร์เกาหลี EASY KOREA LOVELY SKI 5วัน 3คืน (LJ)
พักสกีรีสอร์ท 1 คืน โซล 2 คืน
 เดินทาง : 12-16 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 13-17, 19-23, 20-24, 24-28, 25-29 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น : 19,900 บาท

ทัวร์ทัวร์เกาหลี พักสกีรีสอร์ท ตกปลาน้ำแข็ง ICE FISHING FESTIVAL2019 5วัน 3คืน LJ
 เดินทาง : 1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14 ม.ค. 62
 เดินทาง : 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23 ม.ค. 62
 เดินทาง : 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 ,26-30, 27-30 ม.ค. 62  
 เดินทาง : 28 ม.ค. – 1 ก.พ. 62, 29 ม.ค. – 2 ก.พ. 62
 เดินทาง : 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 62, 31 ม.ค. – 4 ก.พ. 2562

ราคาเริ่มต้น : 19,900 บาท

ทัวร์เกาหลี EASY KOREA SKI ICE FISHING 6วัน 3คืน (XJ)
พักสกีรีสอร์ท 1 คืน โซล 2 คืน / เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
 เดินทาง : 10-15, 15-20, 17-22, 22-27, 24-29 ม.ค. 62
 

ราคาเริ่มต้น : 19,900 บาท

ทัวร์เกาหลี WINTER SNOWFLAKES  5วัน 3คืน (AZICN04-TG)
 เดินทาง : 3-7 ม.ค. 62
 เดินทาง : 13-17 ม.ค. 62
 เดินทาง : 28 ก.พ. - 4 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท

ทัวร์เกาหลี สก้อยสกี 5วัน 3คืนบินเช้า (XJ)
 เดินทาง : 28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 21,499 บาท

ทัวร์เกาหลี HI KOREA WINTER PREMIUM 5วัน 3คืน (TG,KE)
 เดินทาง : 19-23 ธ.ค.61, 28 ธ.ค – 1 ม.ค.62
 เดินทาง : 16-20 ม.ค.62, 30 ม.ค – 03 ก.พ.62
 เดินทาง : 13-17 ก.พ. 62
 เดินทาง : 27 ก.พ. – 3 มี.ค.62

ราคาเริ่มต้น : 21,900 บาท

ทัวร์เกาหลี สกี พร้อมพักสกีรีสอร์ท 1 คืน เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง KOREA FISHING & SKI 5วัน 3คืน (TG-AZICN01)
 เดินทาง : 4-8, 9-13, 10-14, 11-15, 16-20, 17-21, 18-22  มกราคม 62
 เดินทาง : 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
 เดินทาง : 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
 เดินทาง : 27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2562
 เดินทาง : 28 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562

ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท

ทัวร์เกาหลี KOREA ฟินส์สุดจิ๊ด ซี๊ดสุดใจ 5วัน 3คืน (ICN14-TG)
 เดินทาง : 02-06, 07-11, 08-12, 09-13, 12-16 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 13-17, 14-18, 25-29, 26-30 ธ.ค. 61
 
ราคาเริ่มต้น : 22,900 บาท
ทัวร์เกาหลี KOREA เย็นสุดขั้ว ฟินส์สุดขีด 6วัน 3คืน (ICN13-XJ)
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 22,900 บาท
ทัวร์เกาหลี PERFECT SKI 5วัน 3คืน พักสกีรีสอร์ท (ICN27-TG)
  เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18 ธ.ค. 61
  เดินทาง : 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25 ธ.ค. 61
 
 เดินทาง : 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค. 61
 
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62 / 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62
 
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 62 / 31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 24,999 บาท

ทัวร์เกาหลี THE BEST TIME SKI RESORT 5วัน 3คืน (TG003)
 เดินทาง : 01-05, 04-08, 05-09, 06-10, 18-22 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 27-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)
 
ราคาเริ่มต้น : 26,888 บาท
ทัวร์KOREA HAPPY NEW YEAR SKI & SNOW 5วัน 3คืน (AZICN38-TG)
 เดินทาง : 28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 28,999 บาท

ทัวร์เกาหลี PHENOMENAL WINTER IN KOREA พักสกีรีสอร์ท 5วัน 3คืน (TG-WD53)
 
 เดินทาง : 27-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท

ทัวร์เกาหลี HI KOREA CELEBRATE 2019 5วัน 3คืน (TG-P12)
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)
 
ราคา : 30,900 บาท