0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาะเชจู (JEJU) ทัวร์พูซาน (BUSAN)
 
ทัวร์เกาหลี ลอตเต้ดิวตรีฟรี ล่องเรือแม่น้ำฮัน พาจู โซล 5วัน 3คืน (ZICN30-XJ)
 เดินทาง : 19-23, 25-29, 26-30, 27-31 ก.ค. 62
 เดินทาง : 02-06, 08-12, 09-13, 10-14, 14-18, 21-25, 23-27 ส.ค. 62
 เดินทาง : 28 ส.ค. - 01 ก.ย. - 30 ส.ค. - 03 ก.ย. 62
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 11-15, 13-17, 18-22, 20-24, 25-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย. - 01 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์เกาหลี เปรี้ยวดับร้อน ต้อนรับซัมเวอร์ 6วัน 3คืน (PKR01-XJ)
 เดินทาง : 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23 ก.ค. 62
 เดินทาง : 19-24, 20-25, 24-29, 25-30, 26-31 ก.ค. 62
 เดินทาง : 27 ก.ค. - 01 ส.ค. / 28 ก.ค. - 02 ส.ค. 62
 เดินทาง : 29 ก.ค. - 03 ส.ค. / 30 ก.ค. - 04 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์เกาหลี เลสโก ว้าวสุดมันส์ 6วัน 3คืน (ZICN31-XJ)
 เดินทาง : 15-20, 16-21, 18-23, 19-24, 20-25, 23-28, 24-29, 25-30, 26-31 ก.ค. 62
 เดินทาง : 27 ก.ค. - 01 ส.ค. / 31 ก.ค. - 05 ส.ค. 62
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 03-08, 06-11, 07-12, 08-13, 09-14, 10-15, 13-18 ส.ค. 62
 เดินทาง : 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29 ส.ค. 62
 เดินทาง : 27 ส.ค. - 01 ก.ย. / 28 ส.ค. - 02 ก.ย. / 29 ส.ค. - 03 ก.ย. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค. - 04 ก.ย. / 31 ส.ค. - 05 ก.ย. 62
 เดินทาง : 03-08, 04-09, 06-11, 07-12, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18 ก.ย. 62
 เดินทาง : 17-22, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26, 24-29, 25-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 26 ก.ย. - 01 ต.ค. / 27 ก.ย. - 02 ต.ค. / 28 ก.ย. - 03 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์เกาหลี LOVER SUMMER เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ 5วัน 3คืน (ZE53-AC3)
 เดินทาง : 13-17, 16-20 ก.ค. 62
 เดินทาง : 18-22, 19-23, 23-27, 26-30, 30 ก.ค.-03 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,876 บาท
ทัวร์เกาหลี หนีรัก มาพักร้อน 5วัน 3คืน (ICN37-XJ)
 เดินทาง : บินค่ำ กลับเช้า
 เดินทาง : 16-20, 17-21, 18-22, 19-23 ก.ค 62
 เดินทาง : 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ก.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 ส.ค.62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ส.ค.62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 1-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 28 ส.ค. -01 ก.ย., 29 ส.ค. – 02 ก.ย.,30 ส.ค. – 03 ก.ย.,31 ส.ค. – 04 ก.ย.62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07 ,04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 ก.ย.62 
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ก.ย.62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์เกาหลี ซูวอน โซล "เลสโก ฮิตครองเมือง" 6วัน 3คืน (ZICN23-XJ)
 เดินทาง : 16-21, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25, 26-31 ก.ค.62
 เดินทาง : 27 ก.ค. - 01 ส.ค. , 31 ก.ค. - 5 ส.ค. 62
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 03-08, 06-11, 07-12, 08-13, 09-14, 10-15, 13-18 ส.ค.62
 เดินทาง : 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29 ส.ค.62
 เดินทาง : 27 ส.ค.- 01 ก.ย., 28 ส.ค.- 02 ก.ย., 29 ส.ค.- 03 ก.ย.6 2
 เดินทาง : 30 ส.ค.- 04 ก.ย., 31 ส.ค.- 05 ก.ย. 62
 เดินทาง : 03-08,04-09, 05-10,06-11, 7-12,10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19 ส.ค.62
 เดินทาง : 17-22, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26, 24-29, 25-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 26 ก.ย.-1ต.ค., 27 ก.ย.-2ต.ค., 28 ก.ย.-3 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
 
ทัวร์เกาหลี หน้าร้อน อ้อนรัก 6วัน 3คืน XJ (ICN39)
 เดินทาง : 17-25, 18-23, 24-29, 25-30 ก.ค.62
 เดินทาง : 26-31 ก.ค., 27 ก.ค.-1 ส.ค., 31 ก.ค.-5 ส.ค.62
 เดินทาง : 01-06, 06-11, 07-12, 08-13, 09-14, 14-19, 15-20, 21-26, 22-27 ส.ค.62
 เดินทาง : 28 ส.ค.-02 ก.ย., 29 ส.ค.-03 ก.ย.62
 เดินทาง : 04-09, 05-10, 11-16, 12-17, 18-23, 19-24, 25-30 ก.ย., 26 ก.ย.-1 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์เกาหลี สุดจิ๊ด กริ๊ดแตก 5วัน 3คืน (ICN42-XJ)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11 พ.ย. 62
 เดินทาง : 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18 พ.ย. 62
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย. / 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,889 บาท
ทัวร์เกาหลี GO! Seoul ล่องเรือสำราญ 5วัน 3คืน 
 เดินทาง : กรกฎาคม 62
 เดินทาง : สิงหาคม 62
 เดินทาง : กันยายน 62
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ HELLO SUMMER 6วัน 3คืน (KXJ19)
 เดินทาง : 17-22, 24-29, 26-31 ก.ค. 62
 เดินทาง : 07-12, 14-19, 21-26, 28 ส.ค.62, 28 ส.ค.-2 ก.ย.62
 เดินทาง : 04-09, 11-16, 18-23, 25-30 ก.ย.62
 เดินทาง : 27 ก.ย. -2 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
ทัวร์เกาหลี ซุปตาร์วิงการ์เดียม เลวีโอซ่า 5วัน 3คืน (XJICN01)
 เดินทาง : 19-23, 26-30 ก.ค. 62 >>วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
 เดินทาง : 02-06, 09-13 ส.ค. 62 >>วันแม่
 เดินทาง : 16-20, 23-27 ส.ค. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค.-03 ก.ย. 62
 เดินทาง : 6-10, 13-17, 20-24 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย.-1 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
ทัวร์เกาหลี พาจู โซล 5วัน 3คืน (ZICN26)
 เดินทาง : 19-23, 25-29, 26-30, 27-31 ก.ค. 62
 เดินทาง : 02-06, 07-11, 09-13, 10-14, 14-18, 21-25, 23-28 ส.ค. 62
 เดินทาง : 28 ส.ค. – 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค. – 03 ก.ย. 62
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 11-15, 13-17, 18-22, 20-24, 25-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย. – 01 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
  
ทัวร์เกาหลี โลกนี้ สีชมพู 5วัน 3คืน (ICN41-XJ)
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11 ต.ค. 62
 เดินทาง : 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18 ต.ค. 62
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 17-21, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์เกาหลี ชุดใหญ่ไฟกระพริบ 6วัน 3คืน (ICN40)
 เดินทาง : 09-14, 10-15, 12-17, 16-21, 17-22, 18-23, 19-24 ต.ค. 62
 เดินทาง : 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29, 25-30, 26-31 ต.ค. 62
 เดินทาง : 27 ต.ค. - 01 พ.ย. / 28 ต.ค. - 02 พ.ย. / 29 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 04 พ.ย. / 31 ต.ค. - 05 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 06-11, 07-12, 08-13, 13-18 พ.ย. 62
 เดินทาง : 14-19, 15-20, 20-25, 21-26, 22-27 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,889 บาท
ทัวร์เกาหลี  EASY KOREA SUMMER 5วัน 3คืน (LJ)
 เดินทาง : 17-21 ก.ค. 62  **วันเข้าพรรษา**
 เดินทาง : 19-23 ก.ค. 62
 เดินทาง : 23-27, 26-30, 29 ส.ค.-02 ก.ย. 62
 เดินทาง : 01-05, 05-09, 11-15, 17-21 กันยายน 62
 เดินทาง : 19-23, 23-27, 25- 29, 29 ก.ย. -03 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์เกาหลี โซล เอเวอร์แลนด์ แดนโอปป้า 5วัน 3คืน (PKR21-XJ)
 เดินทาง : กรกฏาคม 2562
 เดินทาง : สิงหาคม 2562
 เดินทาง : กันยายน 2562
 เดินทาง : ตุลาคม 2562
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์เกาหลี พาจู โซล เลสโก โอ้โหใบไม้หลากสี 5วัน 3คืน (ZICN33-XJ)
 เดินทาง : 02-06, 04-08, 10-14, 11-15, 18-22, 23-27, 25-29 ต.ค. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 03 พ.ย. / 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 62
 เดินทาง : 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 12-16, 13-17, 14-18 พ.ย. 62 
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 26-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. / 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์เกาหลี ยงอิน โซล เลสโก ว้าวใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน 3คืน (ZICN35-XJ)
 เดินทาง : 06-10, 07-11, 08-12, 13-17, 14-18 พ.ย. 62
 เดินทาง : 15-19, 20-24, 21-25, 22-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. / 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. / 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์เกาหลี  บินตรงจากเชียงใหม่ 5วัน 3คืน (HKS-7C53-CA02)
 เดินทาง : 16-20, 18-22, 21-25, 23-27, 25-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 28 ก.ค.-01 ส.ค. 62
 เดินทาง : 30 ก.ค.-03 ส.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 04-08, 06-10, 08-12, 11-15, 13-17 ส.ค. 62
 เดินทาง : 15-19, 18-22, 20-24, 22-26, 25-29, 27-31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 29 ส.ค.-02 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,876 บาท
ทัวร์เกาหลี ซูวอน โซล HELLO AUTUMN 6วัน 3คืน (KXJ20)
 เดินทาง : 2-7, 4-9, 9-14, 11-16, 16-21, 28-23, 25-30 ต.ค. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 04 พ.ย. 62
 เดินทาง : 31 ต.ค. - 05 พ.ย. 62
 เดินทาง : 05-10, 06-11, 07-12, 12-17, 13-18 พ.ย. 62
 เดินทาง : 14-19, 19-24, 20-25, 21-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 26 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์เกาหลี  EASY KOREA AUTUMN LOVELY 6วัน 3คืน  (XJ)
 เดินทาง : 02-07, 03-08, 04-09 ต.ค. 62
 เดินทาง : 09-14, 11-16 ต.ค. 62  **วันคล้ายสวรรคตร.9** 
 เดินทาง : 16-21, 17-22 ต.ค. 62 
 เดินทาง : 18-23, 19-24, 22-27 ต.ค. 62  **วันปิยมหาราช**
 เดินทาง : 26-31 ต.ค. 62 
 เดินทาง : 29 ต.ค. -03 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค. -04 พ.ย. 62
 เดินทาง : 31 ต.ค. -05 พ.ย. 62
 เดินทาง : 05-10, 06-11, 07-12 พ.ย. 62
 เดินทาง : 12-17, 13-18, 19-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 20-25, 21-26 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท
ทัวร์เกาหลี ซอรัค โซล หวานเจี๊ยบ #2  5วัน 3คืน (SKS05)
 เดินทาง : ตุลาคม 62
 เดินทาง : พฤศจิกายน 62
 
ราคาเริ่มต้น : 14,990 บาท
ทัวร์เกาหลี MY AUTUMN IN KOREA 5วัน 3คืน (LJ)
 เดินทาง : 30 ก.ย. - 04 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 ต.ค. 62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ต.ค. 62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ต.ค. 62
 เดินทาง : 28  ต.ค. - 01 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29  ต.ค. - 02 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30  ต.ค. - 03 พ.ย. 62
 เดินทาง : 31  ต.ค. - 04 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-05ล 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14 พ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
 
ทัวร์เกาหลี ENJOY SUMMER IN KOREA 5วัน 3คืน (LJ)
 เดินทาง : 02-06, 04-08, 08-12, 11-15 ก.ค. 62
 เดินทาง : 14-18, 16-20, 22-26, 25-29, 27-31  ก.ค. 62
 เดินทาง : 31 ก.ค. -04 ก.ย. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09 ก.ย. 62
 เดินทาง : 09-13, 10-14, 11-15, 13-17, 16-20 ก.ย. 62
 เดินทาง : 17-21, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26 ก.ย. 62
 เดินทาง : 23-27, 25-29, 26-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย. -01 ต.ค. 62
 เดินทาง : 28 ก.ย. -02 ต.ค. 62
 เดินทาง : 29 ก.ย. -03 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์เกาหลี FIRST SNOW IN KOREA 5วัน 3คืน (LJ)
 เดินทาง : 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 พ.ย. 62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. , 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. , 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์เกาหลี ซุปตาร์ ปูกระโดด 5วัน 3คืน (XJICN03)
 เดินทาง : ตุลาคม 2562
 เดินทาง : พฤศจิกายน 2562
ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท
ทัวร์เกาหลี ENJOY SKI & WINTER SNOW 5วัน 3คืน (LJ)
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. / 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์เกาหลี KOREA SUPER PRO BY TG 5วัน 3คืน (HNT-ICN09-TG)
 เดินทาง : 11-15 ก.ย. 62
 
ราคา : 16,900 บาท
ทัวร์เกาหลี อันยาง ยงอิน โซล 5วัน 3คืน (ZICN10-TG)
 อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน
เดินทาง : 5-9, 13-17 ก.ค. 62
เดินทาง : 16-20, 28 ส.ค. - 1 ก.ย. 62
เดินทาง : 13-17, 19-23, 25-29 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์เกาหลี อันซอง โซล เลสโก ดาวกระจายล้นทุ่ง 5วัน 3คืน (ZICN34-TG)
 เดินทาง : 17-21, 19-23, 23-27, 25-29 ต.ค. 62
 เดินทาง : 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 62
 เดินทาง : 06-10, 08-12, 14-18, 22-26 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์เกาหลี HI KOREA EXCLUSIVE เที่ยวเกาหลี แบบคนเกาหลี 5วัน 3คืน (ICN08-TG)
 เดินทาง : 11-15 ก.ย. 62
 
ราคา  : 20,999 บาท
ทัวร์เกาหลี  โซล เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ 5วัน 3คืน (PKR15-TG)
 เดินทาง : 26-30 ก.ค. 62
 เดินทาง : 08-12 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท
ทัวร์เกาหลี ชุนชอน โซล 5วัน3คืน (ZICN29)
 เดินทาง : 19-23 ก.ค. 62
 เดินทาง : 16-20 ส.ค. 62
 เดินทาง : 20-24 ก.ย. 62
 เดินทาง : 18-22 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท