0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาะเชจู (JEJU) ทัวร์พูซาน (BUSAN)
 
ทัวร์เกาหลี ซูวอน โซล "เลสโก ฮิตครองเมือง" 6วัน3คืน (ZICN23-XJ)
 เดินทาง : 21-26, 23-28 พ.ค.62 
 เดินทาง : 28 พ.ค.-2 มิ.ย., 30 พ.ค.-4 มิ.ย.62
 เดินทาง : 4-9, 5-10, 6-11, 7-12, 8-13, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19 มิ.ย.62 
 เดินทาง : 15-20, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 25-30 มิ.ย.62 
 เดินทาง : 26 มิ.ย.-1ก.ค., 27 มิ.ย.-2ก.ค., 28 มิ.ย.-3ก.ค., 29มิ.ย.-4ก.ค.62
 เดินทาง : 2-7, 3-8, 4-9, 5-10, 6-11, 9-14, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18 ก.ค.62
 เดินทาง : 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25, 26-31 ก.ค.62
 เดินทาง : 27 ก.ค.-1ส.ค., 31 ก.ค.-5ส.ค.62
 เดินทาง : 1-6, 2-7, 3-8, 6-11, 7-12, 8-13, 9-14, 10-15, 13-18, 14-19, 15-20 ส.ค.62
 เดินทาง : 16-21, 17-22, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29 ส.ค.62
 เดินทาง : 27 ส.ค.-1ก.ย., 28 ส.ค.-2ก.ย., 29 ส.ค.-3ก.ย., 30 ส.ค.-4ก.ย., 31 ส.ค.-5ก.ย.
 เดินทาง : 3-8, 4-9, 5-10, 6-11, 7-12, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19 ส.ค.62
 เดินทาง : 17-22, 18-23, 19--24, 20-25, 21-26, 24-29, 25-30 ก.ย..62
 เดินทาง : 26 ก.ย.-1ต.ค., 27 ก.ย.-2ต.ค., 28 ก.ย.-3ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ HELLO SUMMER 6วัน3คืน (KXJ19)
 เดินทาง : 05-10, 12-17,19-24 มิ.ย.62, 26 มิ.ย.-1 ก.ค.62
 เดินทาง : 03-08, 10-15, 12-17, 17-22, 24-29, 26-31 ก.ค. 62
 เดินทาง : 07-12, 14-19, 21-26, 28 ส.ค.62, 28 ส.ค.-2 ก.ย.62
 เดินทาง : 04-09, 11-16, 18-23, 25-30 ก.ย.62
 เดินทาง : 27 ก.ย. -2 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
ทัวร์เกาหลี ซุปตาร์วิงการ์เดียม เลวีโอซ่า 5วัน 3คืน (XJICN01)
 เดินทาง : 7-11, 14-18 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 27 มิ.ย.- 01 ก.ค. 62
 เดินทาง : 28 มิ.ย.- 02 ก.ค. 62
 เดินทาง : 5-9, 12-16 ก.ค. 62 >>วันอาสาฬหบูชา
 เดินทาง : 19-23, 26-30 ก.ค. 62 >>วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
 เดินทาง : 02-06, 09-13 ส.ค. 62 >>วันแม่
 เดินทาง : 16-20, 23-27 ส.ค. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค.-03 ก.ย. 62
 เดินทาง : 6-10, 13-17, 20-24 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย.-1 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
ทัวร์เกาหลี ซอรัคซาน SUMMER 5วัน3คืน (ZE53-SC03)
 เดินทาง : 18-22, 20-24 พ.ค.62
 เดินทาง : 22-26, 24-28, 25-29, 27-31 พ.ค.62
 เดินทาง : 29 พ.ค.-02 มิ.ย., 31 พ.ค.-04 มิ.ย.62
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 07-11, 14-18, 15-19, 19-23, 21-25, 22-26, 24-28 มิ.ย.62
 เดินทาง : 26-30 มิ.ย., 28 มิ.ย.-02 ก.ค., 29 มิ.ย.-03 ก.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 12,987 บาท
ทัวร์เกาหลี ก็ มาดิ ค้าบบบ 5วัน 3คืน (ICN38-XJ)
บินบ่าย กลับดึก
 เดินทาง : 18-22, 19-23, 20-24 พ.ค. 62
 เดินทาง : 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 พ.ค. 62
 เดินทาง : 28 พ.ค. - 01 มิ.ย. / 29 พ.ค. - 02 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. / 31 พ.ค. - 04 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์เกาหลี หนีรัก มาพักร้อน 5วัน 3คืน (ICN37-XJ)
บินค่ำ กลับเช้า
 เดินทาง : มิถุนายน 62
 เดินทาง : กรกฎาคม 62
 เดินทาง : สิงหาคม 62
 เดินทาง : กันยายน 62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์เกาหลี พาจู โซล 5วัน 3คืน (ZICN26)
 เดินทาง : 03-07, 05-09, 10-14, 12-16, 13-17 ก.ค. 62
 เดินทาง : 14-18, 19-23, 25-29, 26-30, 27-31 ก.ค. 62
 เดินทาง : 02-06, 07-11, 09-13, 10-14, 14-18, 21-25, 23-28 ส.ค. 62
 เดินทาง : 28 ส.ค. – 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค. – 03 ก.ย. 62
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 11-15, 13-17, 18-22, 20-24, 25-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย. – 01 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์เกาหลี ซุปตาร์ SUPER FAST 5วัน3คืน (XJ03)
 เดินทาง : 18-22, 22-26 พ.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
ทัวร์เกาหลี เอเวอร์แลนด์ ซุปตาร์..ซากุระ ชมพู ฟรุ๊งฟริ้ง 2  5วัน3คืน (XJ02) 
 เดินทาง : 18-22, 22-26, 23-27, 24-28 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
ทัวร์เกาหลี หน้าร้อน อ้อนรัก 6วัน3คืน XJ (ICN39)
 เดินทาง : 23-28 พ.ค.62, 30 พ.ค.-4 มิ.ย.62
 เดินทาง : 05-10, 12-17, 13-18, 19-24, 20-25 มิ.ย., 26 มิ.ย.- 1 ก.ค., 27 มิ.ย.-2 ก.ค.62
 เดินทาง : 03-08, 04-09, 10-15, 11-16, 16-21, 17-25, 18-23, 24-29, 25-30 ก.ค.62
 เดินทาง : 26-31 ก.ค., 27 ก.ค.-1 ส.ค., 31 ก.ค.-5 ส.ค.62
 เดินทาง : 01-06, 06-11, 07-12, 08-13, 09-14, 14-19, 15-20, 21-26, 22-27 ส.ค.62
 เดินทาง : 28 ส.ค.-02 ก.ย., 29 ส.ค.-03 ก.ย.62
 เดินทาง : 04-09, 05-10, 11-16, 12-17, 18-23, 19-24, 25-30 ก.ย., 26 ก.ย.-1 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์เกาหลี  EASY KOREA SUMMER 5วัน3คืน (LJ)
 เดินทาง : 01-05, 05-09, 07-11, 10 – 14 ก.ค. 62
 เดินทาง : 13-17 ก.ค. 62  **วันอาสาฬบูชา**
 เดินทาง : 17-21 ก.ค. 62  **วันเข้าพรรษา**
 เดินทาง : 19-23 ก.ค. 62
 เดินทาง : 23-27, 26-30, 29 ส.ค.-02 ก.ย. 62
 เดินทาง : 01-05, 05-09, 11-15, 17-21 กันยายน 62
 เดินทาง : 19-23, 23-27, 25- 29, 29 ก.ย. -03 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ Wonderful Tulip 6วัน3คืน (KXJ17)
 เดินทาง : 22-27, 24-29  พ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ค.- 3 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์ HAPPY KOREA SEORAKSAN บินตรงเชียงใหม่ 5วัน 3คืน (HKS-7C53-CA02)
 เดินทาง : 02-06, 04-08, 06-10, 09-13, 11-15,  มิ.ย. 62
 เดินทาง : 13-17, 16-20, 18-22, 20-24, 23-27, 25-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 27 มิ.ย.-01 ก.ค. 62
 เดินทาง : 30 มิ.ย.-04 ก.ค. 62
 เดินทาง : 02-06, 04-08, 07-11, 09-13, 11-15,  ก.ค. 62   
 เดินทาง : 14-18, 16-20, 18-22, 21-25, 23-27, 25-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 28 ก.ค.-01 ส.ค. 62
 เดินทาง : 30 ก.ค.-03 ส.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 04-08, 06-10, 08-12, 11-15, 13-17 ส.ค. 62
 เดินทาง : 15-19, 18-22, 20-24, 22-26, 25-29, 27-31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 29 ส.ค.-02 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,876 บาท
ทัวร์เกาหลี EASY KOREA SPRING LOVER 5วัน3คืน (LJ)
 เดินทาง : 18-22, 21-25, 24-28, 27-31 พ.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 05-09, 08-12, 11-15, 13-17, 17-21, 19-23 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 22-26, 26-30 มิ.ย. / 29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท
ทัวร์เกาหลี  EASY KOREA AUTUMN LOVLY6วัน3คืน  (XJ)
 เดินทาง : 02-07, 03-08, 04-09 ต.ค. 62
 เดินทาง : 09-14, 11-16 ต.ค. 62  **วันคล้ายสวรรคตร.9** 
 เดินทาง : 16-21, 17-22 ต.ค. 62 
 เดินทาง : 18-23, 19-24, 22-27 ต.ค. 62  **วันปิยมหาราช**
 เดินทาง : 26-31 ต.ค. 62 
 เดินทาง : 29 ต.ค. -03 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค. -04 พ.ย. 62
 เดินทาง : 31 ต.ค. -05 พ.ย. 62
 เดินทาง : 05-10, 06-11, 07-12 พ.ย. 62
 เดินทาง : 12-17, 13-18, 19-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 20-25, 21-26 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท
ทัวร์ HAPPY KOREA CHECK IN @SEOL 5วัน2คืน (HKS-XJ52-A03)
 เดินทาง : 19-23, 21-25, 25-29, 27-31 พ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ค.- 02 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,987 บาท
ทัวร์เกาหลี MY AUTUMN IN KOREA 5วัน 3คืน (LJ)
 เดินทาง :  30 ก.ย. - 04 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 ต.ค. 62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ต.ค. 62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ต.ค. 62
 เดินทาง : 28  ต.ค. - 01 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29  ต.ค. - 02 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30  ต.ค. - 03 พ.ย. 62
 เดินทาง : 31  ต.ค. - 04 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-05ล 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14 พ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์เกาหลี ยงอิน โซล "เลสโก ฮิตติดเทรนด์" 5วัน3คืน (ZICN25-XJ)
 เดินทาง : 22-26, 23-27, 24-28 พ.ค. 62 >>ลดราคา 9,999.-
 เดินทาง : 29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 5-9, 6-10, 7-11, 12-16, 13-17, 14-18, 19-23,20-24, 21-25, 26-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 62
 เดินทาง : 28 มิ.ย. – 2 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
 
ทัวร์เกาหลี ซุปตาร์ ปูกระโดด 5วัน3คืน (XJICN03)
 เดินทาง : ตุลาคม 2562
 เดินทาง : พฤศจิกายน 2562
ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท
ทัวร์เกาหลี KOREA BEAUTY ART 5วัน3คืน (AZICN10-TG)
อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน
 เดินทาง : 22-26, 23-27, 24-28 พ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ค. - 02 มิ.ย. / 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. / 31 พ.ค. - 04 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 05-09, 07-11, 12-16, 14-18 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์เกาหลี ชุนชอน โซล "เลสโก ฮิตครองเมือง" 5วัน3คืน (ZICN24-TG)
 เดินทาง : 22-26, 23-27, 24-28 พฤษภาคม 62 
 เดินทาง : 29 พ.ค.- 2 มิ.ย. 2562
 เดินทาง : 30 พ.ค.- 3 มิ.ย. 2562
 เดินทาง : 31 พ.ค.- 4 มิ.ย. 2562
 เดินทาง : 5-9, 7-11, 12-16, 14-18, 19-23, 21-25 มิถุนายน 62
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์เกาหลี  โซล เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ 5วัน3คืน (PKR15-TG)
 เดินทาง : 13-17 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 26-30 ก.ค. 62
 เดินทาง : 08-12 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท
ทัวร์เกาหลี ชุนชอน โซล 5วัน3คืน (ZICN29)
 เดินทาง : 21-25 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 19-23 ก.ค. 62
 เดินทาง : 16-20 ส.ค. 62
 เดินทาง : 20-24 ก.ย. 62
 เดินทาง : 18-22 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท