0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ฮ่องกง

 
ทัวร์เซินเจิ้น สะพานแก้ว ฮ่องกง 4วัน 2คืน (ZH)
 เดินทาง : 13-16, 18-21, 19-22, 20-23 ต.ค. 61
 เดินทาง : 25-28, 26-29, 27-30 ต.ค. 61
**ไม่รวมวีซ่า 1,500.-

ราคาเริ่มต้น : 5,995 บาท

  
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ชมโชว์ม่านน้ำ 4วัน 2คืน (CTP5A-HX)
 เดินทาง : 23-26, 27-30 ก.ย. 61
 เดินทาง : 07-10, 11-14, 14-17, 15-18, 22-25, 25-28, 28-31 ต.ค. 61
 เดินทาง : 01-04, 04-07, 08-11, 11-14, 15-18, 18-21, 22-25, 25-28 พ.ย. 61
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 02-05, 06-09, 09-12, 13-16, 16-19, 20-23, 23-26 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 03-06, 06-09, 10-13, 13-16, 17-20, 20-23 ม.ค. 62
**ไม่รวมวีซ่า 1,500.-
ราคาเริ่มต้น : 6,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง 360 เซินเจิ้น 4วัน 2คืน (CTP1-HX)
 เดินทาง : 22-25, 23-26, 27-30 กันยายน 61 
 เดินทาง : 4-7, 6-9, 7-10, 11-14, 14-17, 18-21 ต.ค. 61
 เดินทาง : 20-23, 25-28, 27-30, 28-31 ต.ค. 61
 เดินทาง : พฤศจิกายน 61

ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (FD32-B03)
 เดินทาง : 01-03, 11-13, 18-20, 25-27 ต.ค. 61
 เดินทาง : 01-03, 08-10, 12-14, 15-17, 20-22 พ.ย. 61
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 06-08, 07-09, 10-12, 13-15, 20-22, 21-23, 27-29, 28-30, 29-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น : 8,765 บาท

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ไหว้พระ 4 วัดดัง 4วัน 2คืน (CTP5A-HX)
 เดินทาง : กันยายน 61
 เดินทาง : ตุลาคม 61

ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท

         
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น  4วัน 2คืน (CTP3-HX)
 เดินทาง : 22-25, 27-30 ก.ย. 61
 เดินทาง : 6-9, 11-14, 15-18, 22-25, 27-30 ต.ค. 61
 เดินทาง : 1-4, 2-5, 8-11, 9-12, 15-18, 16-19, 22-25, 23-26 พ.ย. 61
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. / 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 6-9, 13-16, 20-23 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 3-6, 10-13, 17-20 ม.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา กระเช้านองปิง เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (HKGFD005)
 เดินทาง : ก.ย. 61
 เดินทาง : ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท

 
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์  เซินเจิ้น 4วัน 2คืน (CTP1-HX)
 เดินทาง : ก.ย. 61
 เดินทาง : ต.ค. 61
 เดินทาง : พ.ย. 61
 เดินทาง : ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกงเพียวๆ กระเช้านองปิง 3วัน 2คืน  (EK)
 เดินทาง : 20-22, 22-24, 23-25, 24-26 ก.ย. 61

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

          
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (HC1-CX)
 เดินทาง : 11-13, 13-15, 18-20, 20-22, 25-27, 27-29 ต.ค. 61
 เดินทาง : 9-11, 16-18, 23-25, 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 7-9, 14-16 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 4-6, 11-13, 18-20, 25-27 ม.ค. 62
 เดินทาง : 8-10, 15-17, 22-24, 29-31 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

 
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4วัน 3คืน (HKG01-FD)
 เดินทาง : 10-13, 17-20, 19-22 ม.ค. 62
 เดินทาง : 21-24, 22-25, 23-26 ก.พ. 62
 เดินทาง : 9-12, 14-17, 16-19, 21-24, 22-25, 23-26, 28-31 มี.ค. 62
 เดินทาง : 29 มี.ค. - 1 เม.ย. / 30 มี.ค. - 2 เม.ย. 62
 เดินทาง : 4-7, 11-14, 13-16, 18-21, 19-22, 20-23 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

 
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (CX-HKG10)
 เดินทาง : 28-30 ก.ย. 61 >>ลดราคา 9,999.-
 

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ฟรีนั่งกระเช้านองปิง 3วัน 2คืน (HC9-RJ)
 เดินทาง : 21-23, 25-27 ต.ค. 61
 เดินทาง : 8-10, 22-24 พ.ย. 61
 เดินทาง : 13-15 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด  2วัน 1คืน (HKG22-CX)
 เดินทาง : 05-06 ต.ค. 61 >>ลดราคา 9,999.-
 เดินทาง : 20-21 ต.ค. 61 >>ลดราคา 9,999.-
 เดินทาง : 27-28 ต.ค. 61
 เดินทาง : 28-29 ต.ค. 61 >>ลดราคา 9,999.-

ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3วัน 2คืน (HKG20-HX)
 เดินทาง : 21–23 ก.ย. 61
 เดินทาง : 19–21 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท

                
ทัวร์ฮ่องกง สายบุญ ไหว้พระ 5 วัน 3วัน 2คืน (HKTG05-CX)
 เดินทาง : 14-16, 21-23, 28-30 ก.ย. 61
 เดินทาง : 5-7, 6-8, 13-15, 19-21, 26-28 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 12,800 บาท

 
ทัวร์ฮ่องกง สายบุญ ไหว้พระ 5 วัดดัง 4วัน 2คืน (HKTG05-HX)
 เดินทาง : 04-07, 21-25 พ.ย. / 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 09-12, 16-19, 23-26 ม.ค. / 30 ม.ค. - 02 ก.พ. 62
 เดินทาง : 06-09, 13-16, 20-23 ก.พ. / 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 62
 เดินทาง : 06-09, 27-30 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท

ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (BIHKG01-CX)
 เดินทาง : 13-15, 18-20, 20-22 ก.ย. 61
 เดินทาง : 4-6, 6-8, 11-13, 18-20, 25-27 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง พาช้อปลดทั้งเกาะ 3วัน 2คืน (EK001)
 เดินทาง : กันยายน 61
 เดินทาง : ตุลาคม 61

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท

     
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน (HKG04-HX)
 เดินทาง : 07-10, 11-14, 14-17, 21-24 ต.ค. 61
 

ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง บิ๊กบัส ลดทั้งเกาะ  3วัน 2คืน (HH11-CX)
 เดินทาง : 21-23 ก.ย. 61
 เดินทาง : 5-7, 19-21 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท

        
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน (HKG26-HX)
 เดินทาง : 14-17, 21-24 ก.ย. 61 >>ลดราคา 13,999.-
 เดินทาง : 11-14, 19-22, 25-28, 26-29, 27-30 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท

ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง กระเช้านองปิง  3วัน 2คืน (HKG02-FD)
 เดินทาง : 17-19 ม.ค. 62
 เดินทาง : 21-23, 23-25 ก.พ. 62
 เดินทาง : 9-11, 14-16, 16-18, 23-25, 28-30 มี.ค. / 30 มี.ค. - 1 เม.ย. 62
 เดินทาง : 4-6, 12-14, 14-16, 20-22 เม.ย. 62
 เดินทาง : 11-13 พ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท

 
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (HKTG07-CX)
 เดินทาง : 13-15, 21-23, 27-29 ต.ค. 61
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 01 พ.ย. 61
 

ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง 3วัน 2คืน (HKG02-RJ)
 เดินทาง : 20-22, 27-29 ก.ย. 61
 เดินทาง : 04-06, 11-13, 18-20, 25-27 ต.ค. 61
 เดินทาง : 15-17, 22-24 พ.ย. / 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 13-15, 27-29 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท

 
ทัวร์ฮ่องกง EASY นองปิง ฟรีเดย์ 3วัน 2คืน (HKG-NP360)
 เดินทาง : 21-23 ก.ย. 61
 เดินทาง : 6-8, 12-14, 13-15, 19-21, 20-22, 26-28 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ขอพรเจ้าพ่อแชกง 3วัน 2คืน (HKG002-CX)
 เดินทาง : 11-13, 18-20, 20-22, 25-27, 27-29 ต.ค. 61
 เดินทาง : 03-05, 10-12, 17-19, 24-26 พ.ย. 61
 เดินทาง : 01-03, 08-10, 15-17 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 05-07, 11-13, 19-21, 26-28 ม.ค. 62
 เดินทาง : 23-25 ก.พ. 62
 เดินทาง :02-04, 09-11, 16-18, 23-25 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง CLASSIC IN HONGKONG 3วัน 2คืน (HX)
 เดินทาง : 03-05, 10-12, 17-19, 22-24, 25-27 ต.ค. 61
 

ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท

  
ทัวร์ฮ่องกง ลันตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน (HKG15-CX)
 เดินทาง : 13-16, 19-22, 20-23, 26-29, 27-30 ต.ค. 61
 เดินทาง : 28-31, 30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62: 

ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่  4วัน 3คืน (HKG15-CX)
 เดินทาง : 3-6, 10-13, 15-18, 17-20, 22-25, 24-27 พ.ย. 61
 เดินทาง : 7-10, 9-12, 13-16, 15-18, 20-23, 22-25, 28-31 ธ.ค. / 31ธ.ค.-2ม.ค. 62
 เดินทาง : 12-15, 17-20, 19-22, 24-27, 26-29 ม.ค. / 31ม.ค. -3ก.พ. 62
 เดินทาง : 14-17, 21-24, 23-26 ก.พ. / 28ก.พ. - 3มี.ค. 62ฃ
 เดินทาง : 7-10, 14-17, 16-19, 21-24, 28-31 มี.ค. / 31มี.ค. - 2เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง 3วัน 2คืน (CX)
 เดินทาง : 8-10 ก.ย. 61

ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท

 
ทัวร์ฮ่องกง EASY ดิสนีย์แลนด์ วัดแชกง 3วัน 2คืน (HKGDISNEY-3DCX )
 เดินทาง : 2-4 ก.ย. 61
 เดินทาง : 9-11, 16-18 ก.ย 61
 เดินทาง : 23-25 ก.ย. 61

ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท

       
ทัวร์ฮ่องกง หลีหยุ่นมุ่น นองปิง 3วัน 2คืน (CX-HKG28)
 เดินทาง : 01-03, 08-10, 21-23 ก.ย. 61
 เดินทาง : 26-28 ต.ค. 61
 

ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง 3วัน 2คืน (HX-HKG04)
 เดินทาง : 07-09, 14-16, 28-30 ต.ค. 61
 

ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท

 
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ 3วัน 2คืน (HH5-CX)
 เดินทาง : 13-15, 27-29 ก.ย. 61
 เดินทาง : 11-13, 25-27 ต.ค. 61
 เดินทาง : 10-12 พ.ย. 61
 เดินทาง : 1-3, 28-30 ธ.ค. / 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท

 
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง หลี่หยุ่นหมุ่น  3วัน 2คืน (HKG06-CX)
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 14-16 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 22-24 ก.พ. 62
 เดินทาง : 8-10, 15-17, 22-24, 29-31 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9วัด  3วัน 2คืน พักฮ่องกง (HH8-CX)
 เดินทาง : 1-3, 8-10, 15-17 ก.ย. 61
 เดินทาง : 11-13, 18-20, 27-29 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท

   
ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (HC-8CX) 
 เดินทาง : 13-15, 27-29 ก.ย. 61
 เดินทาง : 25-27 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท

                     
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ สักการะเจ้าแม่กวนอิม 3วัน 2คืน (HKG16-EK)
 เดินทาง : 6-8, 13-15, 20-22 ก.ย. 61 
 เดินทาง : 4-6, 11-13, 18-20, 25-27 ต.ค. 61 

ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท

      
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ สักการะเจ้าแม่กวนอิม 3วัน 2คืน (HKG17-CX)
 เดินทาง : 19 – 21 ตุลาคม 61 

ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท

 
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ นองปิง 3วัน 2คืน (HKG03-RJ)
 เดินทาง : 20-22, 27-29 ก.ย. 61
 เดินทาง : 04-06, 11-13, 18-20, 25-27 ต.ค. 61
 เดินทาง : 15-17, 22-24, 29พ.ย. - 1ธ.ค. 61
 เดินทาง : 13-15, 27-29 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท

 
ทัวร์ฮ่องกง ลันตา ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (HKG11-EK)
 เดินทาง : 07–09, 14–16, 21–23 ก.ย. 61 >>ลดราคา 16,999.-
 เดินทาง : 05–07, 06–08, 12–14, 13–15, 19–21, 20–22 ต.ค. 61
 เดินทาง : 21–23, 26–28, 27–29 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลีหยุ่นมุ่น 3วัน 2คืน (HKG06-CX)
 เดินทาง : 1-3, 7-9, 8-10, 21-23 ก.ย. 61
 เดินทาง : 6-8, 12-14, 19-21, 20-22 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท

 
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนี่ย์แลนด์ พระใหญ่ลันเตา รถรางพีคแทรม รีพัลเบย์ 3วัน 2คืน (CX-HKG08) 
 เดินทาง : 21-23 กันยายน 61>>ลดราคา 18,900.-
 เดินทาง : 22-24 กันยายน 61 >>ลดราคา 17,900.-
 เดินทาง : 6-8, 12-14, 13-15, 19-21, 26-28, 27-29 ตุลาคม 61
 เดินทาง : 8-10, 30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท

       
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ 4วัน 2คืน (HX-HKG05)
 เดินทาง : 07-10, 14-17, 21-24 ก.ย. 61
 เดินทาง : 06-09, 12-15, 20-23, 26-29 ต.ค. 61
 

ราคาเริ่มต้น : 17,900  บาท

ทัวร์ฮ่องกง ลันตา มาเก๊า สักการะ 3 สิ่งศักดิ์ 3วัน 2คืน (HKG12-HX)
 เดินทาง : 14–16 ก.ย. 61
 เดินทาง : 12-14, 14-16, 26-28 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท

 
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน 3วัน 2คืน (HKG08-CX)
 เดินทาง : 3-5, 9-11, 10-12, 16-18, 17-19, 24-26 พ.ย. / 30พ.ย. - 2ธ.ค. 61
 เดินทาง : 8-10, 9-11, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24, 23-25 ธ.ค. / 30ธ.ค. - 1ม.ค.62
 เดินทาง : 11-13, 12-14, 18-20, 19-21, 25-27, 26-28 ม.ค. 62
 เดินทาง : 15-17, 16-18, 17-19, 20-24, 23-25 ก.พ. 62
 เดินทาง : 3-5, 9-11, 10-12, 15-17, 16-18, 17-19, 22-24, 23-25, 24-26, 29-31 มี.ค.62
 เดินทาง : 30มี.ค. - 1 เม.ย. / 31มี.ค. - 2 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ลันเตา  3วัน 2คืน (HKG05-HX)
 เดินทาง : 05-07, 06-08, 12-14, 14-16, 19-21, 21-23, 26-28 ต.ค. 61
 เดินทาง : 02-04, 16-18, 23-25 พ.ย. / 30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 05-07, 14-16, 21-23 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์ 3วัน 2คืน (HX-HKG09)
 เดินทาง : 11-13, 12-14, 13-15, 21-23, 25-27, 27-29 ต.ค. 61
 

ราคาเริ่มต้น : 18,999 บาท