0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (SMD-HK08)
 เดินทาง : 23-25 ส.ค. , 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 20-22, 27-29 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 6,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์ เซินเจิ้น (SPG01.2-HX)
 เดินทาง : 23-26 ส.ค.62
 เดินทาง : 07-10, 12-15, 21-23, 26-29 ก.ย.62
 เดินทาง : 04-07, 06-09, 09-11, 11-13, 20-23, 21-24 ต.ค.62
 เดินทาง : 22-24, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 7,888 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น SPECIAL SHOW 3วัน2คืน (HKG10-MS)
 เดินทาง : 29-31 ส.ค. 62 
 เดินทาง : 12-14, 26-28 ก.ย. 62
 เดินทาง : 10-12, 17-19, 22-24 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 7,889 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน  (WE7)
 เดินทาง : 18-20 ต.ค. 62
 เดินทาง : 25-27 ต.ค. 62
ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,650 บ. / ไม่รวมค่าทิป 2,000 บ.
ราคาเริ่มต้น : 7,997 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (SMDHK9)
 เดินทาง : 23-25 ส.ค. / 30 ส.ค. - 01 ก.ย.62
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 20-22, 27-29 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น พระใหญ่ นั่งกระเช้านองปิง 4วัน 2คืน (HX-CTP1)
 เดินทาง : 22-25, 25-28 ส.ค. , 29 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 01-04, 05-08, 08-11, 12-15, 15-18, 19-22, 22-25, 26-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 62
 เดินทาง : 14-17, 17-20, 20-23, 21-24, 22-25, 23-26, 24-27 ,25-28, 26-29 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ เน้นๆ นอนฮ่องกง 2คืน 3วัน 2คืน (MS)
 เดินทาง : 20-22, 29-31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 03-05, 05-07, 12-14, 17-19, 19-21, 24-26 ก.ย. 62 
ราคาเริ่มต้น : 8,998 บาท
ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์  HONG KONG SHENZHEN 3วัน2คืน (HKG001-MS)
 เดินทาง : 22-24, 29-31 ส.ค.62
 เดินทาง : 12-14, 19-21, 26-28 ก.ย.62
 เดินทาง : 10-12, 17-19, 22-24, 24-26 ต.ค.62 
ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น เฮง เฮง รวย รวย 4วัน 2คืน (HKG06-HX)
 เดินทาง : 22-24, 25-27 ส.ค. 62
 เดินทาง : 01-03, 05-07, 08-10, 15-17, 19-21 ก.ย. 62  
 เดินทาง : 29 ก.ย. - 01 ต.ค.62
 เดินทาง : 11-13, 12-14, 19-21, 22-24, 24-26, 25-27, 26-28 ต.ค. 62     
ราคาเริ่มต้น : 9,989 บาท
ทัวร์ฮ่องกง  ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (HKTG03-CX)
 เดินทาง : 23-25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 9,900 บาท
 
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (SMDHK10)
 เดินทาง : 23-25, 30 ส.ค. - 01 ก.ย.62
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 20-22, 27-29 ก.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น  4วัน2คืน (CTP1-HX)
 เดินทาง : 22-25, 25-28 ส.ค. , 29 ส.ค.-1 ก.ย.62
 เดินทาง : 01-04, 05-08, 08-11, 12-15, 15-18, 19-22, 22-25, 26-29 ก.ย 62
 เดินทาง : 29 ก.ย.-1 ต.ค.62
 เดินทาง : 14-17, 17-20, 20-23, 21-24, 22-25, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29 ต.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ลดทั้งเกาะ  3วัน 2คืน (ZHKG18-EK)
 เดินทาง : 5-7, 6-8, 7-9, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23, 27-29 ก.ย. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง (นองปิง 360 องศา) เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (HKSZ3D)
 เดินทาง : 22-24, 29-31 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (HKSJM3D)
 เดินทาง : 22-24, 29-31 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,499 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น นองปิง 3วัน 2คืน (SZX-TG)
 เดินทาง : 22-24  ส.ค. 62 
 เดินทาง : 23-25, 29-31 ส.ค. / 30 ส.ค. – 01 ก.ย. 62   
 เดินทาง : 05-07, 06-08, 12-14, 13-15, 19-20, 20-22, 26-28, 27-29 ก.ย. 62           
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONGKONG SHENZHEN 3วัน 2คืน (HKG01-CX)
 เดินทาง : 23-25 ส.ค. , 30 ส.ค. -01 ก.ย. , 31 ส.ค. -02 ก.ย.62
 เดินทาง : 05-07, 06-08, 07-09, 13-15 ก.ย.62
 เดินทาง : 19-21, 20-22 ก.ย.62
 เดินทาง : 11-13, 19-21, 24-26,25-27 ต.ค.62
 เดินทาง : 26-28 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่ 4วัน 3คืน (HKG09-MS)
 เดินทาง : 24-27 ส.ค. , 31 ส.ค.- 03 ก.ย. 62
 เดินทาง : 07-10, 14-17, 21-24 ก.ย. 62 
 เดินทาง : 12-15, 19-22 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,989 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้ง มงก๊ก-จิมซาจุ่ย 3วัน 2คืน (HKG08-MS)
 เดินทาง : 05-07, 19-21 ก.ย. 62
 เดินทาง : 15-17, 24-26 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,989 บาท
 
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น นองปิง 3วัน 2คืน (CX)
 เดินทาง : 15-17, 22-24, 29-31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค.- 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 05-07, 06-08, 12-14, 20-22 ก.ย. 62
 เดินทาง : 21-23, 23-25, 25-27 ต.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (HKG01-HX)
 เดินทาง : 23-25 ส.ค. 62
 
ราคา : 11,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า ลันเตา 4วัน 3คืน (HKG04-HX)
 เดินทาง : 08-11, 15-18, 22-25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 29 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22, 22-25, 26-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 11-14, 17-20, 18-21, 19-22, 24-27, 25-28, 26-29 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง สายบุญ ไหว้พระ 5 วัดดัง 3วัน 2คืน (HKTG05-CX)
 เดินทาง : 24-26 ส.ค. , 30 ส.ค. - 02 ก.ย. 62
 เดินทาง : 03-05, 05-07, 06-08, 07-09, 10-12, 12-14 ก.ย. 62
 เดินทาง : 13-15, 17-19, 19-21, 20-22, 21-23 ก.ย. 62
 เดินทาง : 10-12, 11-13, 12-14, 15-17, 17-19, 18-20 ต.ค. 62
 เดินทาง : 19-21, 22-24, 24-26, 25-27, 26-28, 29-31 ต.ค. 62
 เดินทาง : 31 ต.ค. - 2 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์ 4วัน 2คืน (SPG05-HX)
 เดินทาง : 12-14, 25-28, 28-31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 07-10, 12-15, 13-16, 21-23, 27-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 10-13, 21-23, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,977 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (HKG02-CX)
 เดินทาง : 09-11, 23-25, 27-29 ต.ค. 62
* รวมค่าวีซ่า + บัตรดิสนีย์ *
ราคาเริ่มต้น : 13,989 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ขอพร 3วัน 2คืน (ZHKG16-WE)
 เดินทาง : 09-11, 10-12, 17-19, 23-25, 24-26 ส.ค. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค. - 01 ก.ย. / 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 62
 เดินทาง : 07-09, 14-16, 21-23 ก.ย. 62
 เดินทาง : 11-13, 12-14, 18-20, 19-21, 26-28 ต.ค. 62
 เดินทาง : 02-04, 09-11, 16-18, 23-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 13-15, 14-16 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3วัน 2คืน (ZHKG03-FD)
 เดินทาง : 23-25 ส.ค. / 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 20-22 ก.ย. 62
 เดินทาง : 11-13, 18-20, 25-27 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-03, 08-10, 15-17, 22-24 พ.ย. / 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 07-09, 13-15, 20-22, 27-29 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 03-05, 10-12, 17-19 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3วัน 2คืน (ZHKG10-FD)
 เดินทาง : สิงหาคม 62
 เดินทาง : กันยายน 62
 เดินทาง : ตุลาคม 62
 เดินทาง : พฤศจิกายน 62
 เดินทาง : ธันวาคม 62
 เดินทาง : มกราคม 63
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง พักฮ่องกง SHOPAHOLIC 3วัน2คืน CX 
 เดินทาง :  25-27 สิงหาคม 62
 เดินทาง : 07-09, 13-15, 26-28 กันยายน 62
ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น นองปิง 3วัน 2คืน (HKG SUPER SAVE-TG)
 เดินทาง :  22-24, 23-25, 29-31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 05-07, 06-08, 12-14, 13-15, 19-20, 20-22, 26-28, 27-29 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ขอพรเจ้าพ่อแชกง 3วัน 2คืน (HKG002-CX)
 เดินทาง : 24-26 ส.ค. / 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 20-22 ก.ย. 62
 เดินทาง : 12-14, 25-27 ต.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG ONLY (กระเช้านองปิง 360 องศา) 3วัน 2คืน
 เดินทาง : 22-24, 24-26, 29-31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG MACAU (นองปิง 360) มาเก๊า 3วัน 2คืน
 เดินทาง : 22-24, 24-26, 29-31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่ 4วัน 3คืน (HKG15-CX)
 เดินทาง : 23-26 ส.ค. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
 เดินทาง : 11-14, 24-27, 25-28 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ซัมเมอร์เซล 3วัน2คืน (HKG12-CX)
 เดินทาง : 23-25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน (ZHKG04-HX)
 เดินทาง : 09-11, 23-25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 13-15, 27-29 ก.ย. / 11-13, 24-26 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
 
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (HKG003-CX)
 เดินทาง : 24-26 ส.ค. / 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 20-22 ก.ย. 62
 เดินทาง : 12-14, 25-27 ต.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนี่ย์แลนด์ นอนฮ่องกง FUNNY HONGKONG 3วัน2คืน (CX)
 เดินทาง : 03-05, 24-26 สิงหาคม 62
 เดินทาง : 01-03, 08-10, 28-30 กันยายน 62
 เดินทาง : 11-13, 13-15, 27-29 ตุลาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง หลี่หยุ่นหมุ่น 3วัน 2คืน (HKG06-HX)
 เดินทาง : 23-25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 25-27 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ลันเตา 3วัน 2คืน (HKG05-HX)
 เดินทาง : 18-20, 29-31 ส.ค. 62 
 เดินทาง : 12-14 , 26-28 ก.ย. 62
 เดินทาง : 11-13, 18-20, 25-27 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (HKG08-CX)
 เดินทาง : 02-04, 03-05, 09-11, 10-12, 16-18, 17-19, 23-25, 24-26 ส.ค. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค. - 01 ก.ย. / 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-08, 07-09, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23 ก.ย. 62
 เดินทาง : 05-07, 12-14, 24-26, 25-27, 26-28, 27-29 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 17,900  บาท
 
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ นองปิง 3วัน 2คืน (CX-HKTG04)
 เดินทาง : 06-08, 07-09, 13-15, 20-22, 21-23 ก.ย. 62
 เดินทาง : 04-06, 05-07, 11-13, 18-20, 25-27, 26-28 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นอนปิง ดิสนีย์ 4วัน2คืน (ZHKG05-HX)
 เดินทาง : 02-05, 16-19, 23-26 ส.ค. 62
 เดินทาง : 06-09, 20-23, 27-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 10-13, 18-21, 23-26, 25 – 28 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์ 3วัน 2คืน (ZHKG09-HX)
 เดินทาง : 02-04, 16-18 ส.ค. / 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-08, 20-22 ก.ย. / 18-20, 25-27 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (HKG13-TG)
 เดินทาง : 04-06  ต.ค. 62
 เดินทาง : 12-14 ต.ค. 62
 เดินทาง : 19-21 ต.ค. 62
 เดินทาง : 25-27 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด 3วัน2คืน (HKG14-TG)
 เดินทาง : 11-13, 13-15, 18-20, 25-27 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 20,999 บาท