0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ฮ่องกง

 
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น ตู้ด ตู้ด 3D 2N (HX)
 เดินทาง : 30 มี.ค. – 2 เม.ย.62 // 31 มี.ค. – 3 เม.ย.62
 เดินทาง : 5–7, 11–13, 24–26 เม.ย. 62
 เดินทาง : 28 เม.ย. - 1 พ.ค. 62 // 29 เม.ย. - 1 พ.ค. 62  
 เดินทาง : 29 เม.ย. - 2 พ.ค. 62 // 30 เม.ย. - 2 พ.ค. 62 
 เดินทาง : 1-3, 2-4, 5-7, 6-8, 9-11, 10-12, 11-13, 12-14, 13-15, 14-16, 15-17, 16-18, 17-19 พ.ค. 62        
 เดินทาง : 19-21, 20-22, 21-23, 22-24, 23-25, 24-26, 25-27, 26-28, 27-29, 28-30, 29-31 พ.ค. 62         
ราคาเริ่มต้น : 5,995 บาท
ทัวร์เซินเจิ้น ฮ่องกง 4วัน 2คืน (ZH)
 เดินทาง : 19-21 เม.ย. 62
 เดินทาง : 20-22 เม.ย. 62
 เดินทาง : 25-27 เม.ย. 62
 เดินทาง : 26-28 เม.ย. 62
 เดินทาง : 27-29 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 5,995 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ตงกวน สะพานแก้ว 3 มิติ 3วัน 2คืน (HKTG19-CX)
 เดินทาง : 19-21, 21-23, 22-24, 25-27, 27-29, 29-31 มี.ค. 62
**ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**

ราคาเริ่มต้น : 6,888 บาท

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ชมโชว์ม่านน้ำ 4วัน 2คืน (CTP5A-HX)
 เดินทาง : 27-30, 28-31 มี.ค. 62
**ไม่รวมวีซ่า 1,500.-

ราคาเริ่มต้น : 6,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น สะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก 3วัน 2คืน (HKTG17-CX)

 เดินทาง : 25-27, 28-30, 29-31 มี.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 7,888 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (WE8)
 เดินทาง : 1-3, 26-28, 27-29, 28-30 เม.ย. 62
 เดินทาง : 2-4, 3-5, 4-6, 5-7, 6-8, 7-9, 8-10, 9-11, 10-12, 11-13 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 7,997 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์...เบาหวิว นอนฮ่องกง 3วัน 2คืน (UO)
 เดินทาง : 7-9, 14-16 มิ.ย. 62                
 เดินทาง : 5-7, 11-13, 12-14 ก.ค. 62  
ราคาเริ่มต้น : 7,997 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง 360 เซินเจิ้น 4วัน 2คืน (CTP1-HX)
 เดินทาง : 10-13, 14-17, 24-27, 27-30, 28-31 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง 360 เซินเจิ้น 4วัน 2คืน (CTP1-HX)
 เดินทาง : เมษายน 62
 เดินทาง : พฤษภาคม 62
 เดินทาง : มิถุนายน 62
 เดินทาง : กรกฎาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน เน้นๆ 3วัน 2คืน (ET)
 เดินทาง : 1-3, 3-5, 8-10, 10-12 เม.ย. 62
 เดินทาง : 29 เม.ย. - 1 พ.ค. 62
 เดินทาง : 6-8, 8-10, 15-17, 20-22, 22-24, 27-29 พ.ค. 62
 เดินทาง : 3-5, 5-7, 10-12, 12-14, 17-19, 19-21, 24-26  มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 8,998 บาท
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น  4วัน 2คืน (CTP3-HX)
 เดินทาง : 13-16, 14-17, 21-24, 27-30, 28-31 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท

ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3วัน2คืน (FD311)
 เดินทาง : 24-26, 29-31 มีนาคม 62
 เดินทาง : 4-6, 7-9, 19-21, 21-23, 26-28 เมษายน 62
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (HKTG03-CX)
 เดินทาง : 09-11, 16-18, 23-25 มี.ค. 62
 เดินทาง : 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 62
**ราคายังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**

ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น 4วัน 2คืน (HKTG01-HX)
 เดินทาง : 06 – 09, 27 – 30 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์  เซินเจิ้น 4วัน 2คืน (CTP1-HX)
 เดินทาง : 7-10, 10-13, 13-16, 14-17, 17-20, 20-23 มี.ค. 62
 เดินทาง : 21-24, 24-28, 27-30, 28-31 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

 
ทัวร์ฮ่องกงเพียวๆ  3วัน 2คืน (EK3D)
 เดินทาง : 1-3, 2-4, 3-5, 4-6, 7-9, 9-11, 16-18, 17-19 เม.ย. 62 >>>วันจักรี, หยุดยาววันสงกรานต์
 เดินทาง : 18-20, 19-21, 20-22, 21-23, 24-26, 25-27 เม.ย. 62 
 เดินทาง : 26-28, 27-29, 28-30 เม.ย. 62 
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกงเพียวๆ กระเช้านองปิง 3วัน 2คืน (EK)
 เดินทาง :19-21 มี.ค. 62
 เดินทาง :31 มี.ค. - 2 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกงเพียวๆ กระเช้านองปิง 3วัน 2คืน (EK)
 เดินทาง : 1-3, 2-4, 4-6, 7-9, 16-18, 17-19 เม.ย. 62
 เดินทาง : 18-20, 21-23, 23-25, 24-26 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง 3วัน 2คืน (CX)
 เดินทาง : 29 เม.ย. - 1 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เพียวๆ 3วัน (EK)
 เดินทาง : 1-3 พ.ค. 62 >>> วันแรงงาน
 เดินทาง : 5-7 พ.ค. 62
 เดินทาง : 6-8 พ.ค. 62 >>> วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 เดินทาง : 7-9, 8-10 พ.ค. 62
 เดินทาง : 9-11 พ.ค. 62 >>> วันพืชมงคล
 เดินทาง : 10-12, 11-13, 12-14, 14-16, 15-17 พ.ค. 62
 เดินทาง : 16-18, 17-19, 18-20 พ.ค. 62 >>> วันวิสาขบูชา+ชดเชย
 เดินทาง : 19-21, 20-22 พ.ค. 62 >>> ชดเชยวันวิสาขบูชา
 เดินทาง : 22-24, 23-25, 24-26, 25-27, 26-28, 27-29, 28-30, 29-31 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (HC1-CX)
 เดินทาง : 8-10, 15-17, 22-24, 29-31 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4วัน 3คืน (HKG01-FD)
 เดินทาง : 9-12, 14-17, 16-19, 21-24, 22-25, 23-26, 28-31 มี.ค. 62
 เดินทาง : 29 มี.ค. - 1 เม.ย. / 30 มี.ค. - 2 เม.ย. 62
 เดินทาง : 4-7, 11-14, 13-16, 18-21, 19-22, 20-23 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ 4วัน 3คืน (MFM02)
 เดินทาง : เมษายน 62
 เดินทาง : พฤษภาคม 62
 เดินทาง : มิถุนายน 62
 เดินทาง : กันยายน 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง 3วัน เน้นๆ 3วัน 2คืน (RJ) 
 เดินทาง : 21–23 มี.ค. 62
 เดินทาง : 30 เม.ย. – 2 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (HKSJM3D)
 เดินทาง : 2-4, 9-11, 16-18, 23-25 พ.ค. 62
 เดินทาง : 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 6-8, 13-15, 20-22, 27-29 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 4-6, 11-13, 18-20, 25-27, 27-29  ก.ค. 62
 เดินทาง : 1-3, 8-10, 10-12, 15-17, 22-24, 29-31 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,499 บาท
ทัวร์ฮ่องกง (นองปิง 360 องศา) เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (HKSZ3D)
 เดินทาง : 2-4, 9-11, 16-18, 23-25 พ.ค. 62
 เดินทาง : 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 6-8, 13-15, 20-22, 27-29 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 4-6, 11-13 18-20, 25-27, 27-29  ก.ค. 62
 เดินทาง : 1-3, 8-10, 10-12, 15-17, 22-24, 29-31 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่ 4วัน 3คืน (HKG09-MS)
 เดินทาง : 09-12, 16-19 มี.ค. 62
 เดินทาง : 30 มี.ค. - 02 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,111 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง FEEL GOOD 3วัน2คืน (EK007)
 เดินทาง : 14-16, 15-17, 16-18, 21-23, 22-24, 23-25, 28-30, 29-31 มี.ค. 62
 เดินทาง :30 มีนาคม – 1 เมษายน 2562
 เดินทาง : 4-6, 5-7, 6-8, 12-14, 13-15, 14-16, 15-17, 18-20 เมษายน 62
 เดินทาง : 19-21, 26-28, 27-29, 28-30 เมษายน 62
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท
ทัวร์ฮ่องกง สุดโดน ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (HKG-FD001)
 เดินทาง : 23-25, 29-31 มี.ค. 62
 เดินทาง : 30 มี.ค. - 1 เม.ษ. 62
 เดินทาง : 5-7, 12-14, 13-15, 14-16, 19-21, 20-22, 26-28, 27-29 เม.ย. 62
 เดินทาง : 3-5, 4-6, 10-12, 11-13, 18-20, 24-26, 25-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 31 พ.ค.- 2 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน (HKG08-MS)
 เดินทาง : 14-16, 21-23, 28-30 มี.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (GSHKG01-HX)
 เดินทาง : 29-31 มี.ค. 62
 เดินทาง : 5-7, 7-9, 19-21, 25-27, 27-29 เม.ย. 62
 เดินทาง : 4-6, 10-12, 17-29, 24-26 พ.ค. 62
**รวมวีซ่า + บัตรดิสนีย์**
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG ไหว้พระ 9 วัดดัง (HX)
 เดินทาง : 6-8, 13-15, 20-22, 27-29 มี.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 12,599 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวเพลิน ฮ่องกง เซินเจิ้น หลี่หยุนหมุน 3วัน 2คืน (HKG-CX005)
 เดินทาง : 24-24 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG FEEL GOOD 3วัน 2คืน (HKG-EK007)
 เดินทาง : 21-23, 22-24, 23-25, 28-30, 29-31  มี.ค. 62
 เดินทาง : 30 มี.ค. – 1 เม.ย. 62
 เดินทาง : 4-6, 5-7, 6-8, 12-14, 13-15, 14-16, 15-17, 18-20, 19-21, 26-28, 27-29, 28-30 เม.ย. 62
 เดินทาง : 3-5, 4-6, 10-12, 11-13, 17-19, 18-20, 24-26, 25-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 31 พ.ค. –  2 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 1-3  มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ตงกวน 3วัน 2คืน (HKTG19-CX)
 เดินทาง : 13-15 เมษายน 62
**ไม่รวมวีซ่า 1,500 บ.
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONGKONG SHENZHEN 3วัน 2คืน (HKG01-CX)
 เดินทาง : 23–25 มี.ค. 62
 เดินทาง : 30–1, 5–7, 19–21, 20–22, 26–28, 27–29 เม.ย.62
 เดินทาง : 3–5, 4–6, 18–20, 23–25, 24–26, 25–27  พ.ค.62
 เดินทาง : 30 พ.ค. –  1 มิ.ย.62
 เดินทาง : 31 พ.ค. –  2 มิ.ย.62
 เดินทาง : 1–3, 6–8, 7–9, 8–10, 13–15, 14–16, 20–22, 21–23, 22–24, 28–30  มิ.ย.62
 เดินทาง : 29 มิ.ย.- 1 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า ลันเตา 4วัน 3คืน (HKG04-HX)
 เดินทาง : 15-18 มี.ค. 62
 เดินทาง : 29 มี.ค. - 02 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง สายบุญ ไหว้พระ 5วัดดัง 3วัน 2คืน (HKTG05-CX)
 เดินทาง : 30 มี.ค. - 1 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ฮ่องกง กระเช้านองปิง 3วัน 2คืน (HKG002-RJ)
 เดินทาง : 7-9, 14-16, 21-23, 28-30  มี.ค. 62  
 เดินทาง : 4-6, 18-20, 25-27  เม.ย 62              
 เดินทาง : 16-18, 23-25  พ.ค 62

ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท

ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง กระเช้านองปิง  3วัน 2คืน (HKG02-FD)
 เดินทาง : 9-11, 14-16, 16-18, 23-25, 28-30 มี.ค. / 30 มี.ค. - 1 เม.ย. 62
 เดินทาง : 4-6, 12-14, 14-16, 20-22 เม.ย. 62
 เดินทาง : 11-13 พ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3วัน 2คืน (AZHKG03-FD)
 เดินทาง : 22-24, 9-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25, 29-31 มี.ค. 62
 เดินทาง : 30 มี.ค. - 1 เม.ย. 62
 เดินทาง : 19-21, 20-22 เม.ย. 62
 เดินทาง : 4-6, 10-12, 25-27, 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3วัน 2คืน (ZHKG10-FD)
 เดินทาง : มิถุนายน 62
 เดินทาง : กรกฎาคม 62
 เดินทาง : สิงหาคม 62
 เดินทาง : กันยายน 62
 เดินทาง : ตุลาคม 62
 เดินทาง : พฤศจิกายน 62
 เดินทาง : ธันวาคม 62
 เดินทาง : มกราคม 63
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์อิ่มบุญอิ่มใจ HONG KONG ไหว้พระ 9 วัดดัง 3วัน2คืน (HX)
 เดินทาง : 2-4, 09-11, 16-18, 23-25 มี.ค. 62
 เดินทาง : 30 มี.ค. - 1 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,499 บาท
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (HKTG18-CX)
 เดินทาง : 12-14 เม.ย. 62 (วันหยุดสงกรานต์)
 
ราคา : 14,888 บาท
ทัวร์ฮ่องกง EASY HONGKONG NONGPING SHOPAHOLIC 3วัน 2คืน (CX)
 เดินทาง : 08-10, 15-17, 22-24 มี.ค. / 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ขอพรเจ้าพ่อแชกง 3วัน 2คืน (HKG002-CX)
 เดินทาง : 9-11, 16-18, 23-25  มี.ค. 62              
 เดินทาง : 5-7, 27-29  เม.ย 62                          
 เดินทาง : 2-4, 3-5, 23-25, พ.ค 62                               
 เดินทาง : 30-01, 1-3, 6-8, 7-9, 8-10, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23, 22-24  มิ.ย. 62          
 เดินทาง : 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62      

ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG ONLY (กระเช้านองปิง 360 องศา) 3วัน 2คืน
 เดินทาง : 27-29 เม.ย. 62
 เดินทาง : 2-4, 9-11, 11-13, 16-18, 23-25, 25-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 1-3, 6-8, 8-10, 13-15, 15-17, 20-22, 22-24, 27-29 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62
 เดินทาง : 4-6, 6-8, 11-13, 13-15, 18-20, 20-22, 25-27, 27-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 1-3, 3-5, 8-10, 10-12, 15-17, 17-19, 22-24, 24-26, 29-31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG MACAU (นองปิง 360) มาเก๊า 3วัน 2คืน
 เดินทาง : 13-15, 27-29 เม.ย. 62
 เดินทาง : 2-4, 9-11, 11-13, 16-18, 23-25, 25-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 1-3, 6-8, 8-10, 13-15, 15-17, 20-22, 22-24, 27-29 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62
 เดินทาง : 4-6, 6-8, 11-13, 13-15, 18-20, 20-22, 25-27, 27-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 1-3, 3-5, 8-10, 10-12, 15-17, 17-19, 22-24, 24-26, 29-31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3วัน 2คืน (AZHKG10)
 เดินทาง : 16 – 18, 22 – 24, 23 – 25  มี.ค. 62
 เดินทาง : 19 – 21, 20 – 22 เม.ย. 62
 เดินทาง : 04 – 06, 10 – 12, 25 – 27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่  4วัน 3คืน (HKG15-CX)
 เดินทาง : 7-10, 14-17, 16-19, 21-24, 28-31 มี.ค. / 31 มี.ค. - 2 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง + SHOPPING 3วัน 2คืน (HK016)
 เดินทาง : 1-3, 2-4, 8-10, 9-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25, 29-31 มี.ค.62
 เดินทาง : 30 มี.ค.-1 เม.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND 3วัน 2คืน (CX)
 เดินทาง : 31 มี.ค. - 02 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง EASY BLESSING HONGKONG NGONGPING 3วัน 2คืน (CX)
 เดินทาง : 03-05, 29-31 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (HKG003-RJ)
 เดินทาง : 07-09, 14-16, 21-23, 28-30 มี.ค. 62
 เดินทาง : 4-6, 18-20, 25-27 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC 3วัน 2คืน (CX) 
 เดินทาง : 5-7 เม.ย. 62 (วันจักรี)
 เดินทาง : 19-21, 27-29 เม.ย. 62
 เดินทาง : 24-26 พ.ค. 62
 เดินทาง : 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 2-4, 22-24 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง พักฮ่องกง 3วัน 2คืน (AZHKG04-HX)
 เดินทาง : 8-10, 15-17, 22-24, 23-25, 29-31, 30 มี.ค. - 1 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (HKTG07-CX)
 เดินทาง : 02-04, 09-11, 16-18, 23-25 มี.ค. / 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 16,888 บาท

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (HKTG03-CX)
 เดินทาง : 13-15 เม.ย. 62 (วันหยุดสงกรานต์)
ราคา  : 16,888 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ เสริมดวง เสริมบารมี 3วัน 2คืน (HKG-CX001)
 เดินทาง : 29-31 มี.ค. 62
 เดินทาง : 5-7, 6-8, 20-22, 26-28 เม.ย. 6
 เดินทาง : 3-5, 18-20, 24-26 พ.ค. 62
 เดินทาง : 7-9, 14-16, 21-23  มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 16,888 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง หลี่หยุ่นหมุ่น  3วัน 2คืน (HKG06-CX)
 เดินทาง : 8-10, 15-17, 22-24, 29-31 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (HKG003-CX)
 เดินทาง : 9-11, 16-18, 23-25 มี.ค. 62                              
 เดินทาง : 5-7, 27-29  เม.ย 62                          
 เดินทาง : 2-4, 3-5, 23-25 พ.ค 62                               
 เดินทาง : 30 พ.ค. - 1  มิ.ย. 62                      
 เดินทาง : 1-3, 6-8, 7-9, 8-10, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23, 22-24  มิ.ย. 62
 เดินทาง : 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62      

ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนี่ย์แลนด์ (นอนฮ่องกง 2 คืน)3วัน 2คืน (AZHKG11-EK)
 เดินทาง : 17-19, 22-24, 23-25, 24-26, 28-30, 29-31 มีนาคม 62
 เดินทาง : 30 มี.ค. – 1 เม.ย. 62
 เดินทาง : 4-6, 5-7, 6-8, 7-9, 11-13, 12-14, 14-16  เมษายน 62
 เดินทาง : 21-23, 25-27,27-29, 28-30 เมษายน 62
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งเกาะฮ่องกง
 เดินทาง : 15-17 ก.ค. 62 >>>  วันหยุดเข้าพรรษา
 เดินทาง : 16-18 ก.ค. 62 >>>  วันหยุดเข้าพรรษา
ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน 3วัน 2คืน (HKG08-CX)
 เดินทาง : 3-5, 9-11, 10-12, 15-17, 16-18, 17-19, 22-24, 23-25, 24-26, 29-31 มี.ค.62
 เดินทาง : 30 มี.ค. - 1 เม.ย. / 3 มี.ค. - 2 เม.ย. 62
 เดินทาง : 12-14, 13-15, 14-16, 15-17 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3วัน 2คืน (HKG008-CX)
 เดินทาง : 05-07, 19-21, 20-22, 26-28, 27-29 เม.ย. 62
 เดินทาง : 03-05, 04-06, 18-20, 23-25 พ.ค. 62
 เดินทาง : 30 พ.ค. - 01 มิ.ย. / 31 พ.ค. - 02 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 01-03, 06-08, 07-09, 08-10, 13-15, 14-16, 20-22, 22-24, 28-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง EASY LUCKY IN HONGKONG 9 TEMPLE 3วัน 2คืน (CX)
 เดินทาง : 4-6 พ.ค. 62
 เดินทาง : 23-25 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ลันเตา 3วัน 2คืน (HKG05-HX)
 เดินทาง : 15-17, 28-30 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
ทัวร์สุดหรรษา ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ 3วัน2คืน (HKG-HX005)
 เดินทาง : 02-04, 09-11, 16-18, 23-25 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 18,888 บาท
ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG DISNEYLAND กระเช้านองปิง 3วัน 2คืน (HK006)
 เดินทาง : 1-3, 2-4, 8-10, 9-11, 15-17, 16-18, 22-24,  23-25, 29-31 มี.ค.62
 เดินทาง : 30 มี.ค.-1 เม.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 18,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา มาเก๊า 3วัน 2คืน (HK007)
 เดินทาง : 1-3, 2-4, 8-10, 9-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25, 29-31 มี.ค.62
 เดินทาง : 30 มี.ค.- 1 เม.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 18,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง สายบุญ ไหว้พระ 5 วัด  3วัน 2คืน (HKTG05-CX)
 เดินทาง : 12-14 เม.ย. 62 (วันหยุดสงกรานต์)
ราคา  : 19,888 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนี่ย์แลนด์ นองปิง 3วัน2คืน (HKG05-HX)
 เดินทาง : 23-26 มีนาคม 62
 เดินทาง : 10-13 เมษายน 62
 เดินทาง : 11-14 เมษายน 62
 เดินทาง : 12-15 เมษายน 62
 เดินทาง : 19-22 เมษายน 62
 เดินทาง : 20-23 เมษายน 62
ราคาเริ่มต้น : 18,999 บาท
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง เสริมดวง เพิ่มบุญ พักฮ่องกง 2 คืน 3วัน 2คืน (MFM07)
 เดินทาง : 11-13, 12-14, 13-15, 14-16, 15-17 เม.ย. 62 พีเรียดสงกรานต์
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์เเลนด์ มาเก๊า 3วัน 2คืน (HK008)
 เดินทาง : 1-3, 2-4, 8-10, 9-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25, 29-31 มี.ค. 62
 เดินทาง : 30 มี.ค.-1 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 20,900 บาท
 
ทัวร์ฮ่องกง EASY WATER SPLASH HONGKONG DISNEYLAND 3วัน 2คืน (CX)
 เดินทาง : 12-14 เม.ย. 62 (วันหยุดสงกรานต์)
ราคา  : 25,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (ZHKG17-CX)
 เดินทาง : 13-15 เม.ย. 62 (วันหยุดสงกรานต์)
ราคาเริ่มต้น : 25,900 บาท