0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ฮ่องกง

 
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (HX)
 เดินทาง : 06-08 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 13-15 มิ.ย. 62
* ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป *
ราคา  : 5,888 บาท
ทัวร์เซินเจิ้น ฮ่องกง 4วัน 2คืน (ZH)
 เดินทาง : 23-26, 24-27, 25-28, 30 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 01-04, 06-09, 07-10, 8-11, 13-16, 18-17, 15-18, 20-23, 22-24 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 22-25, 27-30, 28 มิ.ย. - 01 ก.ค., 29 มิ.ย. - 02 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 5,995 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น ต้าดต้าด 3วัน (MS)
 เดินทาง : 30 พ.ค.-01 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 04-06, 11-13, 18-20, 20-22, 27-29 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 02-04, 04-06, 11-13, 16-18, 25-27 ก.ค. 62
 เดินทาง : 30 ก.ค.-01 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 6,996 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ชมโชว์ม่านน้ำ 4วัน 2คืน (CTP5A-HX)
 เดินทาง : 20-23, 23-26, 26-29 พ.ค. 62 
 เดินทาง : 30 พ.ค. 62, -2 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 02-05, 06-09, 09-12, 13-16, 16-19, 20-23, 23-26, 27-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 04-07, 11-14, 14-17, 15-18, 16-19, 18-21, 21-24, 25-28, 26-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 29 ก.ค. 62, - 01 ส.ค. 62
**ไม่รวมวีซ่า 1,500.-

ราคาเริ่มต้น : 6,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (SMDHK08)
 เดินทาง : 24-26 พ.ค. 62
 เดินทาง : 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 07-09, 14-16, 21-23, 28-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 05-07, 19-21, 26-28, ก.ค. 62
 เดินทาง : 12-14, 13-15, 14-16, 15-17 ก.ค. 62 (วันอาสาฬหบูชา)
 เดินทาง : 09-11, 10-12 ส.ค. 62 (ช่วงวันหยุดวันแม่)
 เดินทาง : 02-04, 16-18, 23-25, 30 ส.ค.- 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 20-22, 27-29 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 6,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น SPECIAL SHOW 3วัน2คืน (HKG10-MS)
 เดินทาง : 23-25 พ.ค. 62
 เดินทาง : 30 พ.ค.- 01 มิ.ย.
 เดินทาง : 20-22, 27-29 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 04-06, 16-18, 18-20 ก.ค. 62
 เดินทาง : 01-03, 15-17, 29-31 ส.ค. 62 
 เดินทาง : 12-14, 26-28 ก.ย. 62
 เดินทาง : 10-12, 17-19, 22-24 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 7,889 บาท
ทัวร์ฮ่องกงวันเดียว ไหว้พระ 9วัด  (HX)
 เดินทาง : 01, 22, 29 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 7,997 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (SMDHK9)
 เดินทาง : 24-26 พ.ค. 62
 เดินทาง : 31-2 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 7-9, 14-16, 21-23, 28-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 5-7, 19-21, 26-28, ก.ค. 62
 เดินทาง : 12-14, 13-15, 14-16, 15-17 ก.ค. 62 (วันอาสาฬหบูชา)
 เดินทาง : 9-11, 10-12 ส.ค. 62 (ช่วงวันหยุดวันแม่)
 เดินทาง : 2-4, 16-18, 23-25, 30 ส.ค.-1 ก.ย.62
 เดินทาง : 6-8, 13-15, 20-22, 27-29 ก.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง 360 เซินเจิ้น 4วัน 2คืน (CTP1-HX)
 เดินทาง : 20-23, 23-26 พ.ค. 62
 เดินทาง : 26-29, 30 พ.ค. 62, -2 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 02-05, 06-09, 09-12, 13-16, 16-19, 20-23, 23-26, 27-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 04-07, 11-14, 14-17, 15-18, 16-19 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท
 
ทัวร์ฮ่องกง เฮง เฮง รวย รวย จูไห่-เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (HKG07-CX)
 เดินทาง : 25-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 06-08, 13-15 มิ.ย. 62 
 เดินทาง : 04-06, 11-13, 18-20, 25-27 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 8,998 บาท
ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน เน้นๆ 3วัน 2คืน (ET)
 เดินทาง : 3-5, 5-7, 10-12, 12-14, 17-19, 19-21, 24-26  มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 8,998 บาท
 
ทัวร์ฮ่องกง เน้นๆ 3วัน 2คืน (MS)
 เดินทาง : 21-23, 30 พ.ค. - 01 มิ.ย. 62 
 เดินทาง : 04-06, 11-13, 18-20, 20-22, 27-29 มิ.ย. 62 
 เดินทาง : 02-04, 04-06, 11-13, 16-18, 25-27, 30 ก.ค. - 01 ส.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 8,998 บาท
 
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน (WE8)
 เดินทาง : 30 พ.ค. -01 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 2-4, 6-8, 9-11, 10-12 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 11-13, 12-14, 13-15 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 16-18 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 8,998 บาท
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น  4วัน 2คืน (CTP3-HX)
 เดินทาง : 23-26, 30 พ.ค. - 02 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 06-09, 13-16, 20-23, 27-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 04-07, 11-14, 18-21, 25-28 ก.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท

 
ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์  HONG KONG SHENZHEN 3วัน2คืน (HKG001-MS)
 เดินทาง : 06-08, 27-29 มิ.ย.62
 เดินทาง : 04-06, 11-13, 18-20, 25-27  ก.ค.62
 เดินทาง : 08-10, 15-17, 22-24, 29-31 ส.ค.62
 เดินทาง : 12-14, 19-21, 26-28 ก.ย.62
 เดินทาง : 10-12, 17-19, 22-24, 24-26 ต.ค.62 
ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (HKTG03-CX)
 เดินทาง : 25-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 01-03, 08-10, 15-17, 22-24 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน (HKTG18)
 เดินทาง : 24 – 26 พ.ค. 62    ** วันหยุดยาว วันวิสาขบูชา ** 
 เดินทาง : 31 พ.ค. 62, -2 มิ.ย. 62, 
 เดินทาง : 7-9, 14-16, 21-23, 28-30 มิ.ย. 62 
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น เฮง เฮง รวย รวย 4วัน 2คืน (HKG-HX)
 เดินทาง : 25-28 พ.ค. 62   
 เดินทาง : 05-07, 09-11, 12-14, 13-15, 20-22, 23-25, 27-29 มิ.ย. 62  
 เดินทาง : 04-06, 14-16, 19-21, 25-27, 26-28 ก.ค. 62
 เดินทาง : 04-06, 08-10, 10-12, 15-17, 16-18, 22-24, 25-27 ส.ค. 62
 เดินทาง : 01-03, 05-07, 08-10, 15-17, 19-21 ก.ย. 62  
 เดินทาง : 29 ก.ย.- 01 ต.ค.62
 เดินทาง : 11-13, 12-14, 19-21, 22-24, 24-26, 25-27, 26-28 ต.ค. 62     
ราคาเริ่มต้น : 9,989 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (SMDHK10)
 เดินทาง : 24-26 พ.ค. 62
 เดินทาง : 31 พ.ค. - 02 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 07-09, 14-16, 21-23, 28-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 05-07, 19-21, 26-28, ก.ค. 62
 เดินทาง : 12-14, 13-15, 14-16, 15-17 ก.ค. 62 (วันอาสาฬหบูชา)
 เดินทาง : 09-11, 10-12 ส.ค. 62 (ช่วงวันหยุดวันแม่)
 เดินทาง : 02-04, 16-18, 23-25, 30 ส.ค. - 01 ก.ย.62
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 20-22, 27-29 ก.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์ฮ่องงกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น  4วัน 2คืน (CTP1-HX)
 เดินทาง : พฤษภาคม 62
 เดินทาง : มิถุนายน 62
 เดินทาง : กรกฎาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
 
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (WE8)
 เดินทาง : 01-03, 02-04, 03-05, 04-06, 05-07, 06-08, 07-09, 08-10, 09-11 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 10-12, 11-13, 12-14, 13-15, 14-16, 15-17, 16-18 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 17-19, 18-20, 19-21, 20-22, 21-23, 22-24, 23-25 มิ.ย. 62  
 เดินทาง : 24-26, 25-2726-28, 27-29, 28-30 มิ.ย. 62  
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
 
ทัวร์ฮ่องกง สะพานนี้ ข้ามแล้วรวย 3วัน 2คืน (NXMAY)
 เดินทาง : 01-03, 07-09, 08-10, 14-16 มิ.ย. 62 
 เดินทาง : 15-17, 21-23, 22-24, 28-30 มิ.ย. 62 
 เดินทาง : 29  มิ.ย. - 01 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์ฮั่นแน่ ฮ่องกง ปิ้งปิ้ง 3วัน 2คืน (EK) 
 เดินทาง : 01-03, 02-04, 03-05, 04-06, 05-07, 06-08, 07-09, 08-10, 09-11 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 10-12, 11-13, 12-14, 13-15, 14-16, 15-17, 16-18, 17-19 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 18-20, 19-21, 21-23, 22-24, 23-25, 24-26, 25-27, 26 - 28, 28 - 30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62
 เดินทาง : 30 มี.ค. – 02 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
 
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ 4วัน 3คืน (MFM02)
 เดินทาง : พฤษภาคม 62
 เดินทาง : มิถุนายน 62
 เดินทาง : กันยายน 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
 
ทัวร์ฮ่องกง ปิ้งปิ้ง 3วัน 2คืน (OR)
 เดินทาง : 01-03, 02-04, 03-05, 04-06, 05-07, 06-08 มิ.ย.62
 เดินทาง : 07-09, 08-10, 09-11, 10-12, 11-13 มิ.ย.62
 เดินทาง : 12-14, 13-15, 14-16, 15-17 มิ.ย.62
 เดินทาง : 16-18, 17-19, 18-20, 19-21 มิ.ย.62
 เดินทาง : 21-23, 22-24, 23-25, 24 - 26 มิ.ย.62
 เดินทาง : 25-27, 26-28, 28 - 30 มิ.ย.62
 เดินทาง : 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 62, 30 มี.ค. 62, - 02 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน (WE8)
 เดินทาง : 20-22, 21-23 พ.ค. 62
 เดินทาง : 22-24, 23-25, 24-26, 25-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 26-28, 27-29, 28-30, 29-31 พ.ค. 62
 เดินทาง :30พ.ค. 62, -1 มิถ.ย. 62, 31พ.ค. 62, -2 มิ.ย. 62 
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (HKSJM3D)
 เดินทาง : 23-25 พ.ค. 62
 เดินทาง : 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 6-8, 13-15, 20-22, 27-29 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 4-6, 11-13, 18-20, 25-27, 27-29  ก.ค. 62
 เดินทาง : 1-3, 8-10, 10-12, 15-17, 22-24, 29-31 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,499 บาท
ทัวร์ฮ่องกง (นองปิง 360 องศา) เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (HKSZ3D)
 เดินทาง : 23-25 พ.ค. 62
 เดินทาง : 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 6-8, 13-15, 20-22, 27-29 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 4-6, 11-13 18-20, 25-27, 27-29  ก.ค. 62
 เดินทาง : 1-3, 8-10, 10-12, 15-17, 22-24, 29-31 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์ HONG KONG SHENZHEN NONGPING 3วัน 2คืน (SZX-TG)
 เดินทาง : 23-25, 24-26 พ.ค.62 
 เดินทาง : 30 พ.ค. – 01 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 06-08, 07-09, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23, 27-29, 28-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 04-06, 05-07, 11-13, 12-14, 14-16 ก.ค. 62
 เดินทาง : 18-20, 19-21, 25-27, 26-28, 27-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 01-03, 02-04, 08-10, 09-11, 10-12, 15-17, 16-18, 22-24  ส.ค. 62 
 เดินทาง : 23-25, 29-31, 30 ส.ค. – 01 ก.ย. 62   
 เดินทาง : 05-07, 06-08, 12-14, 13-15, 19-20, 20-22, 26-28, 27-29 ก.ย. 62           
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
 
ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG SHENZHEN 3วัน2คืน (HKG01 CX)
 เดินทาง : 25-27 พ.ค.62
 เดินทาง : 30 พ.ค.- 01 มิ.ย.62
 เดินทาง : 31 พ.ค.-02 มิ.ย.62
 เดินทาง : 07-09 , 14-16, 22-24, 28-30  มิ.ย.62
 เดินทาง : 05-07, 06-08, 12-14, 18-20 ก.ค.62
 เดินทาง : 19-21, 26-28 ก.ค.62
 เดินทาง : 03-05, 10-12, 16-18, 23-25 ส.ค.62
 เดินทาง : 30 ส.ค. -01 ก.ย.62
 เดินทาง : 31 ส.ค. -02 ก.ย.62
 เดินทาง : 05-07, 06-08, 07-09, 13-15 ก.ย.62
 เดินทาง : 19-21, 20-22 ก.ย.62
 เดินทาง : 11-13, 19-21, 24-26,25-27 ต.ค.62
 เดินทาง : 26-28 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกงช้อปปิ้ง 2 ย่านมงก๊ก-จิมซาจุ่ย 3วัน 2คืน (HKG08-MS)
 เดินทาง : 6-8, 13-15 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 11-13, 25-27 ก.ค. 62
 เดินทาง : 08-10 ส.ค. 62 
 เดินทาง : 5-7, 19-21 ก.ย. 62
 เดินทาง : 15-17, 24-26 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,989 บาท
ทัวร์ฮ่องกง สุดโดน ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (HKG-FD001)
 เดินทาง : 24-26, 25-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 31 พ.ค.- 2 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น-มาเก๊า-จูไห่ 4วัน 3คืน (HKG09-MS)
 เดินทาง : 25-28 พ.ค. 62
 เดินทาง : 1-4, 15-18, 22-25 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 ก.ค. 62
 เดินทาง : 3-6, 10-13, 17-20, 24-27 ส.ค. 62
 เดินทาง : 31 ส.ค.- 03 ก.ย.
 เดินทาง : 07-10, 14-17, 21-24 ก.ย. 62 
 เดินทาง : 12-15, 19-22 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,989 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (GSHKG01-HX)
 เดินทาง : 24-26 พ.ค. 62
**รวมวีซ่า + บัตรดิสนีย์**
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์ HONG KONG SHENZHEN NONGPING 3วัน 2คืน (SZX-CX)
 เดินทาง : 23-25 พ.ค. 62
 เดินทาง : 31พ.ค. - 02 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 20-22 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 04-06, 11-13, 18-20, 25-27 ก.ค. 62
 เดินทาง : 01-03, 02-04, 15-17, 22-24, 29-31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค.- 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 05-07, 06-08, 12-14, 20-22 ก.ย. 62
 เดินทาง : 21-23, 23-25, 25-27 ต.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG FEEL GOOD 3วัน 2คืน (HKG-EK007)
 เดินทาง : 24-26, 25-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 01-03  มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 5วัด พักฮ่องกง 3วัน2คืน (CX-HKTG05)
  เดินทาง : 31 พ.ค.- 2 มิ.ย.62
 เดินทาง : 07-09, 14-16, 21-23, 28-30 มิ.ย.62 
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า ลันเตา 4วัน 3คืน (HKG04-HX)
 เดินทาง : 23-26 พ.ค. 62
 เดินทาง : 30 พ.ค. -02 มิ.ย.62
 เดินทาง : 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 4-7, 6-9, 11-14, 18-21 ก.ค. 62
 เดินทาง : 1-4, 8-11, 15-18, 22-25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 29 ส.ค.-1ก.ย.62
 เดินทาง : 5-8, 12-15, 19-22, 22-25, 26-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 11-14, 17-20, 18-21, 19-22, 24-27, 25-28, 26-29 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONGKONG SHENZHEN 3วัน 2คืน (HKG01-CX)
 เดินทาง : 23–25, 24–26, 25–27  พ.ค.62
 เดินทาง : 30 พ.ค. –  1 มิ.ย.62
 เดินทาง : 31 พ.ค. –  2 มิ.ย.62
 เดินทาง : 1–3, 6–8, 7–9, 8–10, 13–15, 14–16, 20–22, 21–23, 22–24, 28–30  มิ.ย.62
 เดินทาง : 29 มิ.ย.- 1 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ฮ่องกง กระเช้านองปิง 3วัน 2คืน (HKG002-RJ)
 เดินทาง : 23-25  พ.ค 62

ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3วัน 2คืน (ZHKG10-FD)
 เดินทาง : มิถุนายน 62
 เดินทาง : กรกฎาคม 62
 เดินทาง : สิงหาคม 62
 เดินทาง : กันยายน 62
 เดินทาง : ตุลาคม 62
 เดินทาง : พฤศจิกายน 62
 เดินทาง : ธันวาคม 62
 เดินทาง : มกราคม 63
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่ 5วัน 3คืน (HKG21-XJ)
 เดินทาง : 11 - 15, 25 - 29, 15 - 19, 22 - 26 ส.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (HKTG07)
 เดินทาง : 01-03, 08-10, 15-17, 22-24 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ขอพรเจ้าพ่อแชกง 3วัน 2คืน (HKG002-CX)
 เดินทาง : 23-25, พ.ค 62 / 30 พ.ค. - 01 มิ.ย. 62                              
 เดินทาง : 01-03, 06-08, 07-09, 08-10, 13-15, 14-16 มิ.ย. 62          
 เดินทาง : 20-22, 21-23, 22-24 มิ.ย. 62 / 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 62      
 เดินทาง : 05-07, 12-14, 19-21 ก.ค. 62
 เดินทาง : 02-04, 10-12, 16-18, 24-26 ส.ค. / 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 20-22 ก.ย. 62
 เดินทาง : 12-14, 25-27 ต.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท

ทัวร์ HONG KONG SHENZHEN NONGPING 3วัน 2คืน (HKG SUPER SAVE-TG)
 เดินทาง : 23-25, 24-26 พ.ค. 62 
 เดินทาง : 30 พ.ค. – 01 มิ.ย. 62 
 เดินทาง : 31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 06-08, 07-09, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23, 27-29, 28-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 04-06, 05-07, 11-13, 12-14, 14-16, 18-20, 19-21, 25-27, 26-28, 27-29 ก.ค.62
 เดินทาง : 01-03, 02-04, 08-10, 09-11, 10-12, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25, 29-31 ส.ค.62
 เดินทาง : 30 ส.ค. – 01 ก.ย.
 เดินทาง : 05-07, 06-08, 12-14, 13-15, 19-20, 20-22, 26-28, 27-29 ก.ย. 62                                       
ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG ONLY (กระเช้านองปิง 360 องศา) 3วัน 2คืน
 เดินทาง : 23-25, 25-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 1-3, 6-8, 8-10, 13-15, 15-17, 20-22, 22-24, 27-29 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62
 เดินทาง : 4-6, 6-8, 11-13, 13-15, 18-20, 20-22, 25-27, 27-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 1-3, 3-5, 8-10, 10-12, 15-17, 17-19, 22-24, 24-26, 29-31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG MACAU (นองปิง 360) มาเก๊า 3วัน 2คืน
 เดินทาง : 23-25, 25-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 1-3, 6-8, 8-10, 13-15, 15-17, 20-22, 22-24, 27-29 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62
 เดินทาง : 4-6, 6-8, 11-13, 13-15, 18-20, 20-22, 25-27, 27-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 1-3, 3-5, 8-10, 10-12, 15-17, 17-19, 22-24, 24-26, 29-31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท
 
ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG MACHU 3วัน2คืน (HKG08 CX)
 เดินทาง : 23-25 พ.ค.62
 เดินทาง : 01-03, 08-10, 14-16 มิ.ย.62
 เดินทาง : 22-24 มิ.ย.62
 เดินทาง : 29 มิ.ย. - 01 ก.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่ 4วัน 3คืน (HKG15-CX)
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-21, 26-29, ก.ค. 62
 เดินทาง : 02-05, 09-12, 16-19, 23-26 ส.ค. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
 เดินทาง : 11-14, 24-27, 25-28 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
 
ทัวร์ฮ่องกง ซัมเมอร์เซล 3วัน2คืน (HKG12-CX)
 เดินทาง : 05-07, 12-14, 19-21, 26-28 ก.ค. 62
 เดินทาง : 02-04, 16-18, 23-25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค. -01 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
 
ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG DISNEYLAND 3วัน2คืน (HKG003)
 เดินทาง : 13-15 มิ.ย.62
 เดินทาง : 11-13, 25-27 ก.ค.62
 เดินทาง : 01-03,08-10, 11-13, 15-17 ส.ค.62 
ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC 3วัน 2คืน (CX) 
 เดินทาง : 24-26 พ.ค. 62
 เดินทาง : 31 พ.ค. - 02 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 02-04, 22-24 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท
 
ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG NGONG PING 3วัน2คืน (HKG09 RJ)
 เดินทาง : 13-15 มิ.ย.62
 เดินทาง : 11-13, 25-27 ก.ค.62
 เดินทาง : 01-03, 08-10, 11-13, 15-17 ส.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (ZHKG11-EK) 
 เดินทาง : 07-09,08-10, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24, 28-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62
 เดินทาง : 05-07, 06-08, 11-13, 12-04, 13-15 ก.ค. 62
 เดินทาง : 18-20, 19-21, 20-22, 26-28, 27-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 01-03, 02-04, 03-05, 08-10, 09-11 ส.ค. 62
 เดินทาง : 10-12,15-17, 16-18, 17-19, 23-25, 24-26 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน (ZHKG04-HX)
 เดินทาง : 24-26 พ.ค. / 14-16, 28-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 12-14, 19-21 ก.ค. / 09-11, 23-25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 13-15, 27-29 ก.ย. / 11-13, 24-26 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ เสริมดวง เสริมบารมี 3วัน 2คืน (HKG-CX001)
 เดินทาง : 24-26 พ.ค. 62
 เดินทาง : 7-9, 14-16, 21-23  มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 16,888 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (HKG003-CX)
 เดินทาง : 23-25 พ.ค 62                               
 เดินทาง : 30 พ.ค. - 01  มิ.ย. 62                      
 เดินทาง : 01-03, 06-08, 07-09, 08-10, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23, 22-24  มิ.ย. 62
 เดินทาง : 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 62  
 เดินทาง : 05-07, 12-14, 19-21 ก.ค. 62
 เดินทาง : 02-04, 10-12, 16-18, 24-26 ส.ค. / 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 20-22 ก.ย. 62
 เดินทาง : 12-14, 25-27 ต.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท

ทัวร์EASY INFINITY HONGKONG 8 TEMPLE 3วัน 2คืน (CX) 
 เดินทาง : 21 – 23 ก.ค. 62
 เดินทาง : 11 – 13 ส.ค. 62 >>วันแม่
 เดินทาง : 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 20 – 22 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท
ทัวร์มหัศจรรย์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน (HKG003-RJ)
 เดินทาง : 13-15 มิ.ย.62​
 เดินทาง : 11-13, 25-27 ก.ค.62
 เดินทาง : 1-3, 8-10, 11-13, 15-17 ส.ค.62 
ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนี่ย์แลนด์ กระเช้านองปิง นอนฮ่องกง 2คืน 3วัน2คืน (EK-HKG11)
 เดินทาง : 24-26, 25-27 พ.ค.62  
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์-ลันเตา 3วัน 2คืน (HKG05-HX)
 เดินทาง : 23-25 พ.ค. 62
 เดินทาง : 31 พ.ค.-02 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 06-08 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 30 มิ.ย.- 02 ก.ค. 62
 เดินทาง : 18-20, 27-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 18-20, 29-31 ส.ค. 62 
 เดินทาง : 12-14 , 26-28 ก.ย. 62
 เดินทาง : 11-13, 18-20, 25-27 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง หลี่หยุ่นหมุ่น 3วัน 2คืน (HKG06-HX)
 เดินทาง : 5-7, 12-14, 26-28 ก.ค.62
 เดินทาง :  9-11, 23-25 ส.ค. 62
 เดินทาง :  25-27 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน 3วัน 2คืน (HKG08-CX)
 เดินทาง : 24-26, 24-26, 25-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 1-3, 7-9, 8-10, 14-16, 21-23, 22-24, 28-30 มิ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งเกาะฮ่องกง
 เดินทาง : 15-17 ก.ค. 62 >>>  วันหยุดเข้าพรรษา
 เดินทาง : 16-18 ก.ค. 62 >>>  วันหยุดเข้าพรรษา
ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3วัน 2คืน (HKG008-CX)
 เดินทาง : 23-25 พ.ค. 62
 เดินทาง : 30 พ.ค. - 01 มิ.ย. / 31 พ.ค. - 02 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 01-03, 06-08, 07-09, 08-10, 13-15, 14-16, 20-22, 22-24, 28-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง EASY LUCKY IN HONGKONG 9 TEMPLE 3วัน 2คืน (CX)
 เดินทาง : 23-25 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (HKG08-CX)
 เดินทาง : 05-07, 06-08, 12-14, 13-15, 19-21, 20-22, 26-28, 27-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 02-04, 03-05, 09-11, 10-12, 16-18, 17-19, 23-25, 24-26 ส.ค. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-08, 07-09, 13-15, 14-16, 20-22,21-23 ก.ย. 62
 เดินทาง : 05-07,12-14, 24-26, 25-27,26-28, 27-29 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นอนปิง ดิสนีย์ 4วัน2คืน (ZHKG05-HX)
 เดินทาง : 24-27, 31 พ.ค. 62, -3 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 14-17, 28 มิ.ย. 62, -1 ก.ค. 62
 เดินทาง : 5-8, 12-15, 13-16, 25-28 ก.ค. 62 
 เดินทาง : 2-5, 16-19, 23-26 ส.ค. 62
 เดินทาง : 6-9, 20-23, 27-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 10-13, 18-21, 23-26, 25 – 28 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์ 3วัน 2คืน (ZHKG09-HX)
 เดินทาง : 31 พ.ค. - 02 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 07-09, 21-23 มิ.ย. / 05-07, 14-16, 26-28 ก.ค. 62
 เดินทาง : 02-04, 16-18 ส.ค. / 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-08, 20-22 ก.ย. / 18-20, 25-27 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
   
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (HKG13-TG)
 เดินทาง : 04 - 06, 12 - 14, 19 - 21, 25 - 27 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด 3วัน 2คืน (HKG14-TG)
 เดินทาง : 11-13, 13-15, 18-20, 25-27 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 20,999 บาท