0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ฮ่องกง

 
ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 4วัน 2คืน (HKTG17-HX)
 เดินทาง : 09-12, 16-19, 23-26 ม.ค. 62
 เดินทาง : 13-16, 20-23 ก.พ. 62
 เดินทาง : 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 62
 เดินทาง : 06-09, 27-30 มี.ค. 62
**ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**
ราคาเริ่มต้น : 6,888 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ชมโชว์ม่านน้ำ 4วัน 2คืน (CTP5A-HX)
 เดินทาง : 02-05, 06-09, 09-12, 20-23  ธ.ค. 61
 เดินทาง : 03-06, 06-09, 13-16, 17-20 ม.ค. 62
**ไม่รวมวีซ่า 1,500.-
ราคาเริ่มต้น : 6,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง 360 เซินเจิ้น 4วัน 2คืน (CTP1-HX)
 เดินทาง : 2-5, 6-9, 9-12, 16-19 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 3-6, 6-9, 10-13, 13-16, 17-20, 20-23 ม.ค. 62
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 62
 เดินทาง : มีนาคม 62

ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (FD32-B03)
 เดินทาง : 06-08, 07-09, 10-12, 13-15, 20-22, 21-23, 27-29, 28-30, 29-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น : 8,765 บาท

ทัวร์ฮ่องกง  เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3วัน 2คืน (EK-HKG001)
 เดินทาง : 04-06, 10-12, 17-19, 21-23, 23-25 ธ.ค. 61
 

ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น วัดแชกง บินอิมิเรตส์ 3วัน 2คืน (ฺBZ-EK008)
 เดินทาง : 7-9, 15-17, 22-24  ธ.ค.61
ราคาเริ่มต้น : 8,999  บาท
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น  4วัน 2คืน (CTP3-HX)
 เดินทาง : 13-16  ธ.ค. 61
 เดินทาง : 3-6 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา กระเช้านองปิง เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (HKGFD005)
 เดินทาง : พฤศจิกายน 61
 เดินทาง : ธันวาคม 61

ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (HKTG03-CX)
 เดินทาง : 05-07, 12-14, 19-21 ม.ค. 62
 เดินทาง : 23-25 ก.พ. 62
 เดินทาง : 02-04, 09-11, 16-18, 23-25 มี.ค. 62
 เดินทาง : 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 62
**ราคายังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น 4วัน 2คืน (HKTG01-HX)
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 09-12, 16-19, 23-26 ม.ค. 62
 เดินทาง : 13-16, 20-23 ก.พ. / 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 62
 เดินทาง : 06-09, 27-30 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท

ทัวร์ฮ่องกง เติมบุญ 3วัน 2คืน (WE)
 เดินทาง : 03-05, 08-10, 16-18, 20-22, 28-30 ธ.ค. 61
 

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์  เซินเจิ้น 4วัน 2คืน (CTP1-HX)
 เดินทาง : 2-5, 6-9, 9-12,16-19 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 3-6, 6-9, 10-13, 17-20, 20-23 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น วัดแชกง หาดรีพลัสเบย์  4วัน 3คืน (MSHK)
 เดินทาง : 8-11 ธันวาคม 2561
 เดินทาง : 29 ธันวาคม – 1 มกราคม 2562 
ราคาเริ่มต้น :9,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกงเพียว กระเช้านองปิง 3วัน 2คืน (EK)
 เดินทาง : 2-4, 3-5, 5-7, 6-8, 10-12, 12-14, 13-15, 14-16 ม.ค. 62
 เดินทาง : 16-18, 17-19, 19-21, 20-22, 23-25, 24-26, 26-28 ม.ค. 62
 เดินทาง : 27-29, 31 ม.ค. - 2 ก.พ. 62

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (HC1-CX)
 เดินทาง : 7-9, 14-16 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 4-6, 11-13, 18-20, 25-27 ม.ค. 62
 เดินทาง : 8-10, 15-17, 22-24, 29-31 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4วัน 3คืน (HKG01-FD)
 เดินทาง : 10-13, 17-20, 19-22 ม.ค. 62
 เดินทาง : 21-24, 22-25, 23-26 ก.พ. 62
 เดินทาง : 9-12, 14-17, 16-19, 21-24, 22-25, 23-26, 28-31 มี.ค. 62
 เดินทาง : 29 มี.ค. - 1 เม.ย. / 30 มี.ค. - 2 เม.ย. 62
 เดินทาง : 4-7, 11-14, 13-16, 18-21, 19-22, 20-23 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ฟรีนั่งกระเช้านองปิง 3วัน 2คืน (HC9-RJ)
 เดินทาง : 13-15 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง สายบุญ ไหว้พระ 5 วัดดัง 4วัน 2คืน (HKTG05-HX)
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 09-12, 16-19, 23-26 ม.ค. / 30 ม.ค. - 02 ก.พ. 62
 เดินทาง : 06-09, 13-16, 20-23 ก.พ. / 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 62
 เดินทาง : 06-09, 27-30 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท

ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (BIHKG01-CX)
 เดินทาง : 1-3, 15-17, 28-30, 29-31, 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62 (ปีใหม่)
 เดินทาง : 5-7, 12-14, 19-21, 26-28 ม.ค. 62
 เดินทาง : 9-11 ก.พ. 61 / 9-11, 23-25, 30 มี.ค. - 1 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ ฮ่องกง นองปิง 3วัน 2คืน (HKG002-RJ)
 เดินทาง : 03-05, 10-12, 24-26 ม.ค. 62
 เดินทาง : 07-09, 14-16, 21-23 ก.พ. 62
 เดินทาง : 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 62
 เดินทาง : 07-09, 14-16 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4วัน 3คืน (AZHKG27-HX)
 เดินทาง : 14-17, 28-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 15-18 ก.พ. 62

ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท

ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง กระเช้านองปิง  3วัน 2คืน (HKG02-FD)
 เดินทาง : 17-19 ม.ค. 62
 เดินทาง : 21-23, 23-25 ก.พ. 62
 เดินทาง : 9-11, 14-16, 16-18, 23-25, 28-30 มี.ค. / 30 มี.ค. - 1 เม.ย. 62
 เดินทาง : 4-6, 12-14, 14-16, 20-22 เม.ย. 62
 เดินทาง : 11-13 พ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9วัด 3วัน 2คืน (HX)
 เดินทาง : 01-03, 15-17, 22-24, 29-31 ธ.ค. 61
 

ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3วัน 2คืน (AZHKG03-FD)
 เดินทาง : 4-6, 5-7, 11-13 ม.ค. 62
 เดินทาง : 22-24, 9-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25, 29-31 มี.ค. 62
 เดินทาง : 30 มี.ค. - 1 เม.ย. 62
 เดินทาง : 19-21, 20-22 เม.ย. 62
 เดินทาง : 4-6, 10-12, 25-27, 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง 3วัน 2คืน (HKG02-RJ)
 เดินทาง : 13-15, 27-29 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง EASY HONGKONG NONGPING SHOPAHOLIC 3วัน 2คืน (CX)
 เดินทาง : 14-16, 15-17 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 11-13, 18-20, 25-27 ม.ค. 62
 เดินทาง : 22-24, 23-25 ก.พ. 62
 เดินทาง : 08-10, 15-17, 22-24 มี.ค. / 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ขอพรเจ้าพ่อแชกง 3วัน 2คืน (HKG002-CX)
 เดินทาง : 01-03, 08-10, 15-17 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 05-07, 11-13, 19-21, 26-28 ม.ค. 62
 เดินทาง : 23-25 ก.พ. 62
 เดินทาง :02-04, 09-11, 16-18, 23-25 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 7 วัด ช้อปปิ้งสนั่นเมือง 3วัน 2คืน (HKG11-HX)
 เดินทาง : 07-09, 24-26 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 01-03 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่  4วัน 3คืน (HKG15-CX)
 เดินทาง : 7-10, 9-12, 13-16, 15-18, 20-23, 22-25, 28-31 ธ.ค. / 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 62
 เดินทาง : 12-15, 17-20, 19-22, 24-27, 26-29 ม.ค. / 31 ม.ค. -3 ก.พ. 62
 เดินทาง : 14-17, 21-24, 23-26 ก.พ. / 28 ก.พ. - 3 มี.ค. 62
 เดินทาง : 7-10, 14-17, 16-19, 21-24, 28-31 มี.ค. / 31 มี.ค. - 2 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND 3วัน 2คืน (CX)
 เดินทาง : 09-11 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 13-15, 20-22 ม.ค. 62
 เดินทาง : 24-26 ก.พ. 62
 เดินทาง : 03-05, 17-19, 24-26 มี.ค. / 31 มี.ค. - 02 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท

 
ทัวร์ฮ่องกง EASY BLESSING HONGKONG NGONGPING 3วัน 2คืน (CX)
 เดินทาง : 16-18 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 26-28, 27-29 ม.ค. 62
 เดินทาง : 03-05, 29-31 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (HKG003-RJ)
 เดินทาง : 03-05, 10-12, 24-26 ม.ค. 62
 เดินทาง : 07-09, 14-16, 21-23 ก.พ. 62
 เดินทาง : 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 62
 เดินทาง : 07-09, 14-16 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ 3วัน 2คืน (HH5-CX)
 เดินทาง : 1-3, 28-30 ธ.ค. / 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง พักฮ่องกง 3วัน 2คืน (AZHKG04-HX)
 เดินทาง : 8-10, 9-11, 14-16, 21-23 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 30 ธ.ค. -1 ม.ค. 62 / 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62
 เดินทาง : 11-13, 18-20, 25-27 ม.ค. 62
 เดินทาง : 15-17, 16-18, 174-19, 22-24, 23-25, 28 ก.พ. - 2 มี.ค. 62
 เดินทาง : 8-10, 15-17, 22-24, 23-25, 29-31, 30 มี.ค. - 1 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (HKTG07-CX)
 เดินทาง : 05-07, 12-14, 19-21, 26-28 ม.ค. 62
 เดินทาง : 23-25 ก.พ. 62
 เดินทาง : 02-04, 09-11, 16-18, 23-25 มี.ค. / 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 16,888 บาท

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (HX)
 เดินทาง : 9-11 ธ.ค. 61 (วันหยุดรัฐธรรมนูญ)
 

ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง หลี่หยุ่นหมุ่น  3วัน 2คืน (HKG06-CX)
 เดินทาง : 14-16 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 22-24 ก.พ. 62
 เดินทาง : 8-10, 15-17, 22-24, 29-31 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (HKG003-CX)
 เดินทาง : 01-03, 08-10, 15-17 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 05-07, 11-13, 19-21, 26-28 ม.ค. 62
 เดินทาง : 23-25 ก.พ. 62
 เดินทาง : 02-04, 09-11, 16-18, 23-25 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ นองปิง 3วัน 2คืน (HKG03-RJ)
 เดินทาง : 13-15, 27-29 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (AZHKG11-EK)
 เดินทาง : 01-03, 02-04, 03-05, 06-08, 07-09, 08-10, 09-11, 13-15 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 14-16, 15-17, 16-18, 21-23, 27-29, 28-30 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนี่ย์แลนด์ กระเช้านองปิง 3วัน 2คืน (AZHKG09)
 เดินทาง : 9-11 ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน 3วัน 2คืน (HKG08-CX)
 เดินทาง : 8-10, 9-11, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24, 23-25 ธ.ค. / 30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62
 เดินทาง : 11-13, 12-14, 18-20, 19-21, 25-27, 26-28 ม.ค. 62
 เดินทาง : 15-17, 16-18, 17-19, 20-24, 23-25 ก.พ. 62
 เดินทาง : 3-5, 9-11, 10-12, 15-17, 16-18, 17-19, 22-24, 23-25, 24-26, 29-31 มี.ค.62
 เดินทาง : 30มี.ค. - 1 เม.ย. / 3 มี.ค. - 2 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ลันเตา  3วัน 2คืน (HKG05-HX)
 เดินทาง : 05-07, 14-16, 21-23 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (HKTG07-CX)
 เดินทาง : 08-10 ธ.ค. 61 (วันหยุดรัฐธรรมนูญ)

ราคาเริ่มต้น : 18,888 บาท

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ พีคแทรม 4วัน 2คืน (AZHKG05-HX)
 เดินทาง : 14-17, 20-23, 28-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62 (ปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง 3วัน 2คืน (HKTG16-CX)
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคา : 23,888 บาท

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 3วัน 2คืน (HKTG15-CX)
 เดินทาง : 29-31 ธ.ค. 61

ราคา : 25,888 บาท

ทัวร์ฮ่องกง เสริมมงคล ครบ 9 วัด 3วัน 2คืน (HK005-CX)
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62 (ปีใหม่)
 

ราคา : 25,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์ 3วัน 2คืน (HK006-CX)
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62 (ปีใหม่)

ราคา : 25,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ มาเก๊า 3วัน 2คืน (HKG88-TG)
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62
 

ราคาเริ่มต้น : 32,900 บาท