0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ฮ่องกง

 
ทัวร์ฮ่องกง Awesome ฮ่องกง นองปิง 360 เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (SPG02-HX)
 เดินทาง : 10-12, 11-13, 12-14, 15-17, 26-28, 27-29 พ.ย. 62
 เดินทาง : 2-4, 6-8, 7-9, 9-11, 10-12, 13-15, 14-16, 16-19 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 17-20, 18-20, 21-24, 22-24, 25-27 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 4,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ ข้ามสะพานยาวสุดในโลก 3วัน2คืน EK(HKG-EK005)
 เดินทาง : 08-10, 15-17, 22-24, 23-25 พ.ย 62
 เดินทาง : 29 พ.ย.- 1 ธ.ค.62
 เดินทาง : 08-10, 14-16, 20-22, 21-23 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 5,888 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ที่เที่ยวแห่งใหม่ สวนฮอลแลนด์ 4วัน 2คืน (CTP5A-HX)
 เดินทาง : 14-17, 17-20, 18-21, 19-22, 21-24, 24-27, 25-28, 26-29 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 03-06, 04-07, 05-08, 06-09, 09-12, 10-13 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 11-14, 12-15, 13-16, 14-17, 15-18, 16-19, 17-20 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 18-21, 19-22, 20-23, 21-24, 22-25, 23-26, 24-27 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 03-06, 04-07, 05-08, 06-09, 07-10 ม.ค. 63
 เดินทาง : 08-11, 09-12, 10-13, 11-14, 12-15, 13-16, 14-17 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 5,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง เซินเจิ้น 4วัน2คืน HX (CTP1-NP360)
 เดินทาง : 10-13, 11-14, 12-15, 13-16, 14-17, 17-20, 18-21 พ.ย. 62
 เดินทาง : 19-22, 20-23, 21-24, 24-27, 25-28, 26-29, 27-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย.-1 ธ.ค. 62, 29 พ.ย.–2 ธ.ค.62, 30 พ.ย.–3 ธ.ค.62
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 03-06, 04-07, 05-08, 06-09, 09-12, 10-13, 11-14 ธ.ค.62
 เดินทาง : 12-15, 13-16, 14-17, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23 ธ.ค.62
 เดินทาง : 21-24, 22-25, 23-26, 24-27 ธ.ค.62
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 03-06, 04-07, 05-08, 06-09, 07-10, 08-11, 09-12 ม.ค.63
 เดินทาง : 10-13, 11-14, 12-15, 13-16, 14-17 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 5,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 3วัน2คืน FD (ZHKG19)
 เดินทาง : 15-17 พ.ย.62
 เดินทาง : 16-18 พ.ย.62
 เดินทาง : 22-24 พ.ย.62
 เดินทาง : 23-25 พ.ย.62
 เดินทาง : 29 พ.ย.- 1 ธ.ค.62
 เดินทาง : 30 พ.ย.-2 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์ เซินเจิ้น ฮาร์ดเซล 4วัน2คืน (SPG01.1-HX)
 เดินทาง : 30 พ.ย.-3 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 5-8, 23-26 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 8,888 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ 4วัน 2คืน (CTP1-DIS-HX)
 เดินทาง : 14-17, 17-20, 18-21, 21-24, 24-27, 25-29, 26-29 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. / 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. / 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 03-06, 04-07, 05-08, 06-09, 09-12, 10-13 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 11-14, 12-15, 13-16, 14-17, 15-18, 16-19, 17-20 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 18-21, 19-22, 20-23, 21-24, 22-25, 23-26, 24-27 ธ.ค. 62 
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 03-06, 04-07, 05-08, 06-09, 07-10 ม.ค. 63
 เดินทาง : 08-11, 09-12, 10-13, 11-14, 12-15, 13-16, 14-17 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น 4วัน 3คืน (FDMFM01)
 เดินทาง : 13-16, 15-18, 20-23, 22-25, 27-30 พ.ย.62 ลดราคา  >> 7,499.-
 เดินทาง : 30 พ.ย.- 3 ธ.ค.62  ลดราคา  >> 7,499.-
 เดินทาง : 04-07, 11-14, 13-16, 18-21, 21-24,, 26-29, 27-30 ธ.ค.62
 เดินทาง : 31 ธ.ค.- 3 ม.ค.63
 เดินทาง : 04-07, 08-11, 11-14, 15-18 ม.ค.63
 เดินทาง : 05-08, 06-09, 12-15, 13-16, 15-18, 19-22, 20-23, 22-25, 26-29 ก.พ.63
 เดินทาง : 28 ก.พ.-2 มี.ค., 29 ก.พ.- 3 มี.ค.63
 เดินทาง : 04-07, 05-08, 07-10, 11-14, 12-15, 14-17, 18-21, 19-22, 21-24 เม.ย.63
 เดินทาง : 25-28, 26-29, 28-31 มี.ค.63 
 เดินทาง : 02-05, 04-07, 10-13, 15-18, 16-19, 18-21, 23-26, 25-28 เม.ย.63
 เดินทาง : 29 เม.ย.- 2 พ.ค.63, 30 เม.ย.-3 พ.ค.63
 เดินทาง : 07-10, 09-12, 13-16, 16-19, 20-23, 21-24, 23-26, 27-30, 28-31 พ.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ไหว้พระดัง 3วัน2คืน CX (HKG-CX004)
 เดินทาง : 21-23 ก.พ.63
 เดินทาง : 28 ก.พ.- 01 มี.ค.63
 เดินทาง : 07-09, 20-22, 28-30 มี.ค.63 
ราคาเริ่มต้น : 9,900 บาท
 
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 4วัน3คืน (HC10-RJ)
 เดินทาง : 05-08 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28-31 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า เลสโก ส้มหวาน 3วัน 2คืน (ZHKG10)
 เดินทาง : พฤศจิกายน 62
 เดินทาง : ธันวาคม 62
 เดินทาง : มกราคม 63
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เลสโก ส้มพามันส์ 3วัน 2คืน (ZHKG17-EK)
 เดินทาง : 05-07, 06-08, 07-09, 08-10, 13-15 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 14-16, 20-22, 21-23, 28-30, 29-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63 >> ปีใหม่
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63 >> ปีใหม่
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน3คืน  HX (ZHKG22)
 เดินทาง : 05-08 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63 >> ปีใหม่
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ส้มเขียวหวาน EP.2 3วัน2คืน  HX (ZHKG04)
 เดินทาง : 15-17 พ.ย. 62 >>11,999.-
 เดินทาง : 29 พ.ย. – 01 ธ.ค.62 >>11,999.-
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 20-22 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 31 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค.
 เดินทาง : 03-05, 10-12 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ช้อปสนั่นลั่นเกาะ 3วัน 2คืน (HKG14-CX)
 เดินทาง : 27-29 พ.ย. 62
 เดินทาง : 05-07, 13-15 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 03-05 ม.ค. 63
 เดินทาง : 21-23 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ.- 1 มี.ค.63
 เดินทาง : 28-30 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง จูไห่ มาเก๊า เซินเจิ้น 4วัน 3คืน (HKG16-HX)
 เดินทาง : 29 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 03-06 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3วัน 2คืน (ZHKG03-FD)
 เดินทาง : 07-09, 13-15, 20-22, 27-29 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 03-05, 10-12, 17-19 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์-ลันเตา V.2 3วัน 2คืน (HKG17-HX)
 เดินทาง : 05-07 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 01-03, 02-04, 03-05, 04-06 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน CZ (ZHKG08)
 เดินทาง : 13-15, 14-16, 15-17, 20-22, 21-23, 22-24 ธ.ค.62 
 เดินทาง : 30 ธ.ค.- 01 ม.ค.63, 31 ธ.ค.- 02 ม.ค.63
 เดินทาง : 10-12, 11-13, 12-14 ม.ค.63
 เดินทาง : 08-10, 09-11, 14-16, 15-17, 16-18, 21-23, 22-24, 23-25 ก.พ.63
 เดินทาง : 28 ก.พ.– 01 มี.ค.63, 29 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563
 เดินทาง : 01-03, 06-08, 07-09, 08-10, 13-15, 14-16, 15-17, 20-22, 21-23 มี.ค.63
 เดินทาง : 22-24, 27-29, 28-30, 29-31 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์-ลันเตา V.1 (HKG15-CX)
 เดินทาง : 16-18 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย.- 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 11-13, 21-23, 29-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. – 1 ม.ค./ 31 ธ.ค. – 2 ม.ค. 62
 เดินทาง : 11-13 ม.ค. 63
 เดินทาง : 14-16 ก.พ. 63
 เดินทาง : 06-08, 13-15 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน3คืน CX (ZHKG15)
 เดินทาง : 29 ธ.ค.- 1 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง ดิสนี่ย์แลนด์ 3วัน2คืน TG (ZHKG13)
 เดินทาง : 21-23 ธ.ค.62
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-01 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท