0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์โอซาก้า

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ฟุกุโอกะ

ทัวร์โอกินาว่า

ทัวร์โตเกียว-โอซาก้า

 
ทัวร์ฮอกไกโด พักคิโรโระรีสอร์ท เล่นสกี ตลาดปลาโจไก (ฟรีเดย์) 5วัน3คืน (XW881)
 เดินทาง : 30 ต.ค.-3 พ.ย.62
 เดินทาง : 01-05, 06-10, 08-12, 13-17, 22-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย.-1 ธ.ค.62, 29 พ.ย.3 ธ.ค.62
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 11-15, 13-17 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 12-16, 14-18, 19-23, 21-25 ก.พ.63
 เดินทาง : 26 ก.พ.-1 มี.ค.63, 28 ก.พ.-3 มี.ค.63
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 11-15, 13-17, 18-22, 20-24 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 22,888 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี มงลงแน่ 5วัน3คืน XJ (CTS03)
 เดินทาง : 26-30 ต.ค.62
 เดินทาง : 30 ต.ค.-3 พ.ย.62
 เดินทาง : 31 ต.ค.- 4 พ.ย.62
 เดินทาง : 06-10, 07-11, 13-17,14-18, 15-19, 20-24, 21-25 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 22,889 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด SAHORO 3วัน 2คืน (PJPK-02)
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 02-04, 05-07 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 26-28, 28-30 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 22,900 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด HAPPY HOKKAIDO LOVE LOVE 4วัน 2คืน (XJ42-A03)
 เดินทาง : 21-24 ก.ย.62 >> 19,999 .-
 เดินทาง : 12-15 ต.ค.62
 เดินทาง : 19-22 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 23,876 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด SLOW LIFE ปี2  อิสระฟรีเดย์1วัน  5วัน 3คืน (XJ53-ฺฺB03) 
 เดินทาง : 02-06 ต.ค. 62
 เดินทาง : 03-07 พ.ย. 62
 เดินทาง : 22-26 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 23,876 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด พักคิโรโระ ปี2 ฟรีเดย์1วัน 5วัน3คืน (XJ53-B01)
 เดินทาง : 09-13 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 13-17 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 23,876 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร Cool Cool 5วัน 3คืน (JXW882)
 เดินทาง : 15-19, 20-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 18-22, 20-24, 25-29, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 1-5, 3-7, 8-12, 10-14, 15-19, 17-21 ม.ค. 63
 เดินทาง : 22-26, 24-28 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ม.ค. - 2 ก.พ. , 31 ม.ค. - 4 ก.พ. 63
 เดินทาง : 5-9, 7-11 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด หิมะน่าหม่ำ HOKKAIDO SKI FREEDAY 5วัน3คืน (XJ120)
 เดินทาง : 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย.62
 เดินทาง : 27 พ.ย.-1 ธ.ค., 28 พ.ย.-3 ธ.ค., 29 พ.ย.-4 ธ.ค., 30 พ.ย.-5 ธ.ค.62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-10, 08-12, 09-13 ธ.ค.62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ธ.ค.62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28  ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ซุปตาร์ใบไม้เปลี่ยนสี หวานเย็น HOKKAIDO ASAHIKAWA 5วัน 3คืน (XJ119)
 เดินทาง : 27-31 ต.ค.62
 เดินทาง : 28 ต.ค.-1 พ.ย., 29 ต.ค.-2 พ.ย., 30 ต.ค.-3 พ.ย., 31 ต.ค.-4 พ.ย.62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 พ.ย.62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 พ.ย.62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26 พ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท
 
ทัวร์ฮอกไกโด Autumn love ซัปโปโร โทยะ โอตารุ  5วัน 3คืน (JXJ117)
 เดินทาง : 01-05, 06-10,  08-12, 13-17, 15-19, 20-24, 21-25, พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 24,888 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด  พาเที่ยวทุกวัน เลสโก เพลินเปลี่ยนสี 5วัน 3คืน XJ (HOK12) 
 เดินทาง : 28 ต.ค.- 1 พ.ย. , 29 ต.ค. - 2 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค.- 3 พ.ย.62
 เดินทาง : 31 ต.ค.- 4 พ.ย.62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20 พ.ย.62 
ราคาเริ่มต้น : 24,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด หนาวนี้กอดใคร หนาวไหมกอดกัน 5วัน 3คืน (CTS04-XJ)
 เดินทาง : 03-07, 04-08, 08-12, 11-15, 12-16, 14-18, 15-19 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 25-29, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63 
ราคาเริ่มต้น : 24,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด HAPPY HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ เป๊ะเว่อร์ 5วัน 3คืน (HJH-XW53-A01)
 เดินทาง : 20-24 พ.ย. / 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 25-29 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 08-12, 15-19, 22-26 ม.ค. / 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63
 เดินทาง : 05-09, 12-16, 19-23 ก.พ. / 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 25-29 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-05, 08-12, 15-19 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 24,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ซุปตาร์ พาอออกเดท HOKKAIDO HAKODATE 6วัน4คืน (XJ122)
 เดินทาง : 25-30 พ.ย., 26 พ.ย.-1 ธ.ค., 27 พ.ย.-2 ธ.ค., 28 พ.ย.-2 ธ.ค.62
 เดินทาง : 29 พ.ย.-4 ธ.ค., 30 พ.ย.-4 ธ.ค.62 
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 03-08, 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13, 09-14 ธ.ค.62
 เดินทาง : 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23 ธ.ค.62 
 เดินทาง : 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29, 25-30, 26-31 ธ.ค.62 
 เดินทาง : 27 ธ.ค.-1 ม.ค.63, 28 ธ.ค.-2 ม.ค.63, 29 ธ.ค.-3 ม.ค.63
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-4 ม.ค.63, 31 ธ.ค.-5 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 25,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด เลสโก บุษบาหรรษา 6วัน 4คืน (ZHOK08-XJ)
 เดินทาง : 21-26 ก.ย. 62  รับได้ 2ที่
ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด เลสโก เพลินหิมะ 5วัน 3คืน (ZHOK13-XJ)
 เดินทาง : 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 26-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. – 01 ธ.ค., 28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. – 03 ธ.ค. , 30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 07-11, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 17-21 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 26-30, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. – 01 ม.ค., 29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. – 03 ม.ค. , 31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ โชว์เหนือ ปี 2 6วัน 4คืน (HJH-XW64-01)
 เดินทาง : 23-28 พ.ย. / 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 07-12, 14-19, 21-27 ธ.ค. / 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63  
 เดินทาง : 04-09, 11-16, 18-23, 25-30 ม.ค. 63
 เดินทาง : 01-06, 08-13, 15-20, 22-27 ก.พ. / 29 ก.พ. - 05 มี.ค. 63
 เดินทาง : 07-12, 14-19, 21-26 มี.ค. / 28 มี.ค. - 02 เม.ย. 63
 เดินทาง : 04-09, 11-16 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 26,876 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ซุปตาร์ เที่ยวรอบเกาะ HOKKAIDO HAKODATE 6วัน 4คืน (XJ121)
 เดินทาง : 02-07, 05-10, 09-14, 12-17, 16-21, 19-24, 23-28, 26-31 ต.ค.62
 เดินทาง : 27 ต.ค.-1 พ.ย., 28 ต.ค.-2 พ.ย., 29 ต.ค.-3 พ.ย., 30 ต.ค.-4 พ.ย.62
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 03-08, 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13, 09-14 พ.ย.62
 เดินทาง : 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23 พ.ย.62
 เดินทาง : 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29 พ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 26,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โนโบริเบทสึ โอตารุ ซัปโปโร 6วัน 4คืน (ZHOK02-XJ)
 เดินทาง : 06-11, 07-12, 08-13, 12-17, 13-18 พ.ย. 62
 เดินทาง : 14-19, 15-20, 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 27,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด คิโรโระสกีรีสอร์ท HOKKAIDO WINTER พาเที่ยวทุกวัน 5วัน3คืน (JXJ118)
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 06-10, 11-15, 12-16, 13-17 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 13-17, 19-23, 20-29, 26-30, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. 62-03 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ธ.ค. 62-04 ม.ค. 63
 เดินทาง : 03-07, 08-12, 09-13, 10-14, 15-19, 16-20 ม.ค. 63
 เดินทาง : 17-21, 22-26, 23-27, 24-28 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 27,888 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด อาซาฮิยาม่า โอตารุ ซัปโปโร เลสโก สโนว์พาเพลิน 5วัน 3คืน (ZHOK14-XJ)
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16 ม.ค 63
 เดินทาง : 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24 ,21-25 ม.ค.63
 เดินทาง : 22-26, 23-26, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ม.ค. 63
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ก.พ.63
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 222-26, 23-27, 24-28, 25-29 กพ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ.-1 มี.ค. 63, 27 ก.พ.-2 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ.-3 มี.ค. 63, 29 ก.พ.-4 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-05, 02-06,  03-07, 04-08, 05-09, 05-10, 07-11, 08-12, 09-13 มี.ค.63
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17,14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-122 มี.ค.63
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 29 มี.ค.- 2 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 27,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO โอ้โห โก้จัง 5วัน 3คืน (GQ2CTS-XJ001)
 เดินทาง : 08-12, 11-15, 18-22, 22-26, 25-29 ก.ย. 62 
ราคาเริ่มต้น : 28,900 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด สุดฟิน ใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน 4คืน (CTSXJ03V)
 เดินทาง : 26-30 ต.ค. 62
 เดินทาง : 2-7, 8-13, 22-27 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 5 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 28,990 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด  PRO HOKKAIDO CLUB MED SAHORO 4วัน3คืน
(PJPK-01)
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 02-05, 05-08 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 26-29, 28-31 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โอตารุ ซัปโปโร เลสโก ฮอกไกโด สโนว์ขาวโพลน 6วัน 4คืน (ZHOK15-XJ)
 เดินทาง : 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13, 09-14, 10-15, 11-16, 12-17 ม.ค.63
 เดินทาง : 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26 ม.ค.63
 เดินทาง : 22-27, 23-28, 24-29, 25-30, 26-31 ม.ค.63
 เดินทาง : 27 ม.ค. -1 ก.พ.63, 28 ม.ค.- 2 ก.พ. 63
 เดินทาง : 29 ม.ค.- 3 ก.พ.63, 30 ม.ค.- 4 ก.พ. 63
 เดินทาง : 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23 ก.พ.63
 เดินทาง :  19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29 ก.พ.63
 เดินทาง : 25 ก.พ.- 1 มี.ค.63, 26 ก.พ.-2 มี.ค. 63
 เดินทาง : 27 ก.พ.- 3 มี.ค.63, 28 ก.พ. -4 มี.ค. 63, 29 ก.พ.-5 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 03-08, 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13, 09-14 มี.ค.63
 เดินทาง : 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 19-24, 20-25 มี.ค.63
 เดินทาง : 21-26, 22-27, 23-28 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO AUTUMN RED FUN 5วัน 3คืน (XJ002)
 เดินทาง : 02-06, 16-20, 20-24, 23-27, 26-30 ต.ค. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค.-03 พ.ย. 62
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย.- 1 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 30,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น อาซาฮิกาว่า โอตารุ ซัปโปโร 6วัน 4คืน (ZHOK03-XJ)
 เดินทาง : 26 พ.ย. - 01 ธ.ค. / 27 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 03 ธ.ค. / 29 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 03-08, 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 11-16, 12-17 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 13-18, 14-19, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 21-26, 22-27, 23-28, 24-29, 25-30, 26-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 30,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร เลสโก สโนว์เบรคเกอร์ 6วัน 4คืน (ZHOK-16)
 เดินทาง : 15-20, 16-21, 17-22, 22-27, 23-28, 24-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 29 ก.พ. - 05 มี.ค. 63
 เดินทาง : 02-07 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 30,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE PREMIUM 5วัน 3คืน (TGCTS09)
 เดินทาง : 02-06, 07-11, 15-19, 17-21, 20-24 ต.ค. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 35,888 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด  ป้อมดาวโกเรียวคาคุ  อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง 6วัน4คืน TG (CTS07)
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 03-08, 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13, 10-15 ตุลาคม 62
 เดินทาง : 11-16, 12-17, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 21-26, 22-27, 23-28 ตุลาคม 62
 เดินทาง : 29 ต.ค.- 3 พ.ย., 30 ต.ค.-4 พ.ย.62
 เดินทาง : 01-06, 06-11, 07-12, 08-13, 13-18, 14-19, 15-20, 20-25, 21-26 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 35,888 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE AUTUMN FOR YOU 6วัน 4คืน XJ004
 เดินทาง : 26-31 ต.ค. 62
 เดินทาง :  29 ต.ค -03 พ.ย. 62
 เดินทาง :  01-06, 05-10, 08-13 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 35,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โนโบริเบทสึ โทยะ ซัปโปโร 5วัน 3คืน (ZHOK10-TG)
 เดินทาง : 25-29 ต.ค. 62
 เดินทาง : 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 62
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24 พ.ย. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 37,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โนโบริเบทสึ โอตารุ ซัปโปโร 5วัน 3คืน (ZHOK11-TG)
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 06-10, 11-15, 12-16, 13-17, 18-22, 19-23, 20-24 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 37,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE PREMIUM LAVENPERIN HOK  6วัน4คืน (TGCTS06)
 เดินทาง : 05-10, 12-17 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 38,888 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด โนโบริเบ็ตสึ โจซังเค โอตารุ 5วัน 3คืน (CTS09-TG)
 เดินทาง : 16-20 ต.ค. 62
 เดินทาง : 20-24 ต.ค. 62
 เดินทาง : 21-25 ต.ค. 62
 เดินทาง : 24-28 ต.ค. 62
 เดินทาง : 27-31 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 38,900 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ IN HOK WINTER 6วัน4คืน (TGCTS08)
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 04-09, 06-11, 09-14, 11-16 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 39,888 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด SKI KIRORO FREEDAY 6วัน 4คืน (WJCTS02-TG)
 เดินทาง : 06-11 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โอตารุ ซัปโปโร เลสโก สโนว์ ฮาโกดาเตะ 6วัน 4คืน (ZHOK17-TG)
 เดินทาง : 10-15, 17-22, 22-27 ม.ค. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ. - 04 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร AUTUMN 5วัน 3คืน (TG)
 เดินทาง : 09-13 ต.ค. 62
 เดินทาง : 16-20 ต.ค 62
ราคาเริ่มต้น : 41,900 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ เป๊ะ เที่ยวเต็ม 6วัน 4คืน (GQ2CTS-TG001) 
 เดินทาง : 05-10, 12-17, 18-24 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 42,900 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด AUTUMN 6วัน4คืน (WJCTS01-TG)
 เดินทาง : 19-24 ต.ค. 62
 เดินทาง : 24-27 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 45,900 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด KIRORO เที่ยวเต็ม 6วัน 4คืน (WJCTS03-TG)
 เดินทาง : 5-10, 20-25 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 21-26, 22-27 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 44,900 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด อาโมริ นั่งรถไฟชินกันเซน ล่องเรือ ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 7วัน5คืน XJ
 เดินทาง : 09-15 ตุลาคม 62
 เดินทาง : 21-27 ตุลาคม 62
 เดินทาง : 06-12 พฤศจิกายน 62
ราคาเริ่มต้น : 46,900 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด บินดี กินหรู 5วัน 3คืน (TG)
 เดินทาง : 02-06, 16-20 ก.ย. 62
 เดินทาง : 02-06, 09-13, 16-20, 27-31 ต.ค. 62
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 55,045 บาท