0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์โอซาก้า

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ฟุกุโอกะ

ทัวร์โอกินาว่า

ทัวร์โตเกียว-โอซาก้า

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ลานกิจกรรมหิมะ  ตลาดปลา พาเที่ยวทุกวัน 5วัน 3คืน XW (ZHOK26)
 เดินทาง : 15-19, 17-21, 22-26, 24-28 ม.ค.63
 เดินทาง : 29 ม.ค.-2 ก.พ.63
 เดินทาง : 12-16, 14-18, 19-23, 21-25 ก .พ.63
 เดินทาง : 26 ก.พ. - 1 มี.ค.63 / 28 ก.พ. - 3 มี.ค.63
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 11-15, 13-17, 18-22, 20-24 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โอตารุ ซัปโปโร เลสโก ยากูซ่า เย็นฉ่ำ 5วัน 3คืน (ZHOK32)
 เดินทาง : 19-23 ม.ค. 63 > ลดเหลือ 18,999 .-
 เดินทาง : 20-24 ม.ค. 63 > ลดเหลือ 19,999 .-
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 13-17, 14-18, 18-22, 19-23 ก.พ. 63
 เดินทาง : 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ.-01 มี.ค./ 27 ก.พ.-02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ.-03 มี.ค./ 28 ก.พ.-03 มี.ค. 63 
 เดินทาง : 03-07, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14 มี.ค. 63
 เดินทาง : 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21 มี.ค. 63
 เดินทาง : 18-22, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด พักคิโรโระรีสอร์ท เล่นสกี ตลาดปลาโจไก (ฟรีเดย์) 5วัน3คืน (XW881)
 เดินทาง : 12-16, 21-25 ก.พ.63
 เดินทาง : 26 ก.พ. - 01 มี.ค. , 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 11-15, 13-17, 18-22, 20-24 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 22,888 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด SNOW FREEZING IN HOKKAIDO ฟรีเดย์ 1วัน  5วัน3คืน (XW)
 เดินทาง : 04-08 มี.ค.63
 เดินทาง : 11-15 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 21,900 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด SAHORO 3วัน 2คืน (PJPK-02)
 เดินทาง : 26-28 มี.ค.63
 เดินทาง : 28-30 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 22,900 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด SNOW FROZEN IN HOKKAIDO 5วัน3คืน (XW)
 เดินทาง : 08-12, 10-14, 15-19, 17-21, 22-26, 24-28 ม.ค.63
 เดินทาง : 29 ม.ค.-2 ก.พ.63, 31 ม.ค.- 4 ก.พ.63
 เดินทาง : 05-09, 07-11, 12-16, 14-18, 19-23, 21-25 ก.พ.63
 เดินทาง : 26 ก.พ.-1 มี.ค.63, 28 ก.พ.-3 มี.ค.63
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 22,900 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด I LOVE YOU เช็คอินสวนสัตว์ ลานสกี 5วัน 3คืน (SJH03)
 เดินทาง : 28 ก.พ.-03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 13-17 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 23,777 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด คิโรโระ โอตารุ โทยะ พาเที่ยวทุกวัน 5วัน3คืน (JXW886)
 เดินทาง : 31 ม.ค.-4 ก.พ.63
 เดินทาง : 05-09, 07-11, 21-25 ก .พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ.-1 มี.ค.63, 28 ก.พ.-3 มี.ค.63
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 11-15, 13-17, 18-22, 20-24 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร Cool Cool 5วัน 3คืน (JXW882)
 เดินทาง : 15-19, 17-21 ม.ค. 63
 เดินทาง : 22-26, 24-28 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ม.ค. - 2 ก.พ. , 31 ม.ค. - 4 ก.พ. 63
 เดินทาง : 05-09, 7-11 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด PRINCESS SNOW SKI RESORT 5วัน 3คืน (SJH01)
 เดินทาง : 15-19, 24-28 ม.ค. 63 
 เดินทาง : 07-11, 21-25 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 24,777 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด SKI FREEDAY ซุปตาร์ หิมะน่ารักอ่ะ 5วัน3คืน (XJ144)
 เดินทาง : มกราคม 2563
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 2563
ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โอตารุ โนโบริเบทสึ ซัปโปโร เลสโก สโนว์เย็นฉ่ำ 5วัน 3คืน (ZHOK25)
 เดินทาง : 22-26, 24-28 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ม.ค.-02 ก.พ. 63
 เดินทาง : 12-16, 14--18, 19-23, 21-25 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ.-01 มี.ค./28 ก.พ.-03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 11-15, 13-17, 18-22, 20-24 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 23,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO คึกคัก ครุคริ 5วัน3คืน XW (CTS07)
 เดินทาง : 15-19, 17-21, 22-26, 24 -28 ม.ค. 63, 29 มค. – 02 กพ. 63
 เดินทาง : 05-09, 07-11, 12-16, 14 -18, 19-23, 21-25 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ. – 01 มี.ค. 63, 28 ก.พ. – 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 11-15, 13-17, 18-22, 20-24 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 23,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด คุ้มเวอร์ ซัปโปโร คิโรโระ 6วัน 4คืน (JXW887)
 เดินทาง : 29 ก.พ. - 05 มี.ค. 63
 เดินทาง : 02-07, 07-12, 09-14, 14-19, 16-21, 21-26, 23-28 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 24,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ระฆังแห่งรัก HOKKAIDO WINTER SKI 5วัน 3คืน XJ (CTS11)
 เดินทาง : 13-17, 15-19, 16-20, 17-21, 22-26, 23-27 ม.ค.63
 เดินทาง : 24-28 ม.ค.63, 29 มค.-02 กพ.63, 30 มค.-03 กพ.63
 เดินทาง : 10-14, 12-16, 13-17, 14-18, 19-23, 20-24, 21-25 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ.-01 มี.ค.63, 27 ก.พ.-02 มี.ค.63, 28 ก.พ.-03 มี.ค.63
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 06-10, 11-15, 12-16, 13-17, 18-22, 19-23, 20-24 มี.ค.63
 เดินทาง : 26-30, 27-31 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 24,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด Snow White 5วัน 3คืน (HJH-XJ53-C01)
 เดินทาง : 12-16 ม.ค. 63
 เดินทาง : 17-21, 19-23, 24-28, 26-30 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ม.ค. – 04 ก.พ. 63
 เดินทาง : 02-06, 07-11, 09-13 ก.พ. 63
 เดินทาง : 14-18, 16-20, 21-25, 23-27 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ. – 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-05, 06-10, 08-12 มี.ค. 63
 เดินทาง : 13-17, 15-19, 20-24 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 25,876 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO SKI KAMAKURA ซุปตาร์ บ้านหิมะ 5วัน3คืน (XJ145)
 เดินทาง : มกราคม 2563
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 2563
 เดินทาง : มีนาคม 2563
ราคาเริ่มต้น : 25,888 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด SNOW ตะมุตะมิ Free day  6วัน4คืน  (GSCTS14-XW)
 เดินทาง : 04-09, 11-16, 18-23, 25-30 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด หรูหราพารากอน 6วัน 4คืน (GSCTS08)
 เดินทาง : 11-16, 13-18, 18-23, 20-25, 25-30 ม.ค. 63
 เดินทาง : 27 มค. – 01 กพ. 63
 เดินทาง : 01-06, 03-08 ก.พ. 63
 เดินทาง : 10-15, 15-20, 17-22, 22-27, 24-29 ก.พ. 63 **เทศกาลน้ำแข็ง**
 เดินทาง : 29 กพ. – 05 มี.ค. 63
 เดินทาง : 02-07, 07-12, 09-14, 14-19, 16-21, 21-26, 23-28 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร ยากูซ่าทิวลิป 5วัน 3คืน (ZHOK01-XJ)
 เดินทาง : 3-7, 6-10, 10-14, 13-17, 20-24 พ.ค. 63
 เดินทาง : 24-28, 27-31, 31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ เป๊ะเวอร์ 5วัน 3คืน (HJH-XJ53-A01)
 เดินทาง : 03-07, 05-09, 10-14, 12-16 ม.ค. 63
 เดินทาง : 17-21, 19-23, 24-28, 26-30 ม.ค. 63 
 เดินทาง : 31 ม.ค. – 4 ก.พ. 63
 เดินทาง : 02-06, 07-11, 09-13, 14-18, 16-20, 21-25, 23-27 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ. – 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-05, 06-10, 08-12, 13-17, 15-19, 20-24 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 26,876 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด จัดเต็ม เรือตัดน้ำแข็ง 5วัน 3คืน (HJH-XJ53-SP01) 
 เดินทาง : 17-21, 19-23, 24-28, 26-30 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ม.ค. – 04 ก.พ. 63
 เดินทาง : 02-06, 07-11, 09-13, 14-18, 16-20, 21-25, 23-27 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ. – 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-05, 06-10, 08-12, 13-17, 15-19, 20-24 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 26,876 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด SKI&SNOW 6วัน 4คืน (HJH-XJ64-C01)
 เดินทาง : 01-06, 06-11, 08-13, 13-18, 15-20, 20-25, 22-27 ม.ค. 63
 เดินทาง : 27 ม.ค.-1 ก.พ./ 29 ม.ค.-3 ก.พ. 63
 เดินทาง : 03-08, 05-10, 12-17, 17-22, 19-24, 24-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ.-2 มี.ค.63
 เดินทาง : 02-07, 11-16 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 26,876 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โก้จริงๆ ฮาโกดาเตะ ซับโปรโร 6วัน4คืน (JXW883)
 เดินทาง : 11-16, 13-18, 18-23, 20-25 ม.ค. 63
 เดินทาง : 21-26, 23-28 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 26,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซุปตาร์บ้านหิมะ กะทะหม้อไฟ 5วัน 3คืน (XJ162)
 เดินทาง : 12-16, 17-21, 19-23, 26-30 ม.ค. 63
 เดินทาง : 16-20, 23-27 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ.-03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 26,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โอตารุ โนโบริเบทสึ ซัปโปโร 6วัน 4คืน (ZHOK23)
 เดินทาง :29 ก.พ.- 5 มี.ค.63
 เดินทาง : 02-07, 07-12, 09-14, 14-19, 16-21, 21-26, 23-28 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 26,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โอตารุ อาซาฮิกาว่า โซอุนเคียว ซัปโปโร 6วัน 4คืน (ZHOK24)
 เดินทาง : 11-16, 13-18, 18-23, 20-25, 25-30 ม.ค. 63
 เดินทาง : 27 ม.ค. – 01 ก.พ. 63
 เดินทาง : 10-15, 15-20, 17-22, 22-27, 24-29 ก.พ. 63 
 เดินทาง : 29 ก.พ. – 05 มี.ค. 63
 เดินทาง : 02-07, 07-12, 09-14, 14-19, 16-21, 21-26, 23-28 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 26,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ไอ เลิฟ สโนว์ 6วัน 4คืน XW (SJH02)
 เดินทาง : 25-30 ม.ค. 63
 เดินทาง : 22-27 ก.พ. 63
 เดินทาง : 29 ก.พ.-05 มี.ค. 63
 เดินทาง : 14-19, 21-26, 23-28 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 27,777 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6วัน 4คืน (HJH-XJ64-B01)
 เดินทาง : 01-06, 06-11, 08-13, 13-18, 15-20, 20-25, 22-27 ม.ค. 63
 เดินทาง : 27 ม.ค.-1 ก.พ. / 29 ม.ค.-3 ก.พ. 63
 เดินทาง : 03-08, 05-10, 10-15, 17-22, 19-24, 24-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ.-2 มี.ค.63
 เดินทาง : 02-07, 11-16 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 27,876 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด นอนคิโรโระ สกีรีสอร์ท ปี 2 5วัน 3คืน (HJH-XJ53-VIP01)
 เดินทาง : 17-21, 19-23, 24-28, 26-30 ม.ค. 63 
 เดินทาง : 31 ม.ค. – 04 ก.พ. 63
 เดินทาง : 02-06, 07-11, 09-13, 14-18 ก.พ. 63
 เดินทาง : 16-20, 21-25, 23-27 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ. – 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-05, 06-10, 08-12, 13-17, 15-19, 20-24 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 27,876 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด DRIFT ICE BREAKER 6วัน 4คืน (HJH-XJ64-SP01)
 เดินทาง : 13-18, 15-20, 20-25, 22-27 ม.ค. 63
 เดินทาง : 27 ม.ค.-01 ก.พ. / 29 ม.ค.-03 ก.พ. 63
 เดินทาง : 03-08, 05-10, 10-15, 12-17, 17-22, 19-24, 24-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ.- 02 มี.ค.63
 เดินทาง : 02-07, 11-16 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 27,876 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด คิโรโระสกีรีสอร์ท HOKKAIDO WINTER พาเที่ยวทุกวัน 5วัน3คืน (JXJ118)
 เดินทาง : 15-19 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 27,888 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด หิมะชุ่มฉ่ำ พักคิโรโระรีสอร์ท 6วัน 4คืน (SJH06)
 เดินทาง : 14-19 ก.พ. 63
 เดินทาง : 21-26 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 มี.ค.-02 เม.ย./ 30 มี.ค.-04 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 27,990 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด อาซาฮิยาม่า โอตารุ ซัปโปโร เลสโก สโนว์พาเพลิน 5วัน 3คืน (ZHOK14-XJ)
 เดินทาง : 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24 ,21-25 ม.ค.63
 เดินทาง : 22-26, 23-26, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ม.ค. 63
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ก.พ.63
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 222-26, 23-27, 24-28, 25-29 กพ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ.-1 มี.ค. 63, 27 ก.พ.-2 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ.-3 มี.ค. 63, 29 ก.พ.-4 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-05, 02-06,  03-07, 04-08, 05-09, 05-10, 07-11, 08-12, 09-13 มี.ค.63
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17,14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-122 มี.ค.63
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 29 มี.ค.- 2 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 27,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โอตารุ ซัปโปโร เลสโก ยากูซ่า เย็นฉ่ำ 5วัน 3คืน (ZHOK32)
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 07-11, 12-16, 13-17, 16-20, 17-21 ม.ค. 63
 เดินทาง : 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 25-29, 26-30 ม.ค. 63
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 13-17, 14-18, 18-22, 19-23 ก.พ. 63
 เดินทาง : 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ.-01 มี.ค./ 27 ก.พ.-02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ.-03 มี.ค./ 28 ก.พ.-03 มี.ค. 63 
 เดินทาง : 03-07, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15 มี.ค. 63
 เดินทาง : 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 20-24 มี.ค. 63
 เดินทาง : 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 27,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด โซฮุนเคียว ยากูซ่าพิงค์มอส 6วัน4คืน (ZHOK02-XJ)
 เดินทาง : 2-7, 9-14, 16-21, 23-28 พ.ค. 63
 เดินทาง : 30 พ.ค. - 4 มิ.ย. 63
 
ราคาเริ่มต้น : 27,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE ซุปตาร์ แฟนคลับตามกรี๊ด 6วัน4คืน (XJ146)
 เดินทาง : มกราคม 2563
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 2563
 เดินทาง : มีนาคม 2563
ราคาเริ่มต้น : 28,888 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซุปตาร์บ้านหิมะ น่าหม่ำ 6วัน4คืน (XJ164)
 เดินทาง : 22-27 ม.ค. 63
 เดินทาง : 12-17 ก.พ. 63
 เดินทาง : 19-24 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 11-16 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 28,888 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด I WANT SNOW 6วัน 4คืน (SJH04)
 เดินทาง : 25-30 ม.ค. 63
 เดินทาง : 22-27 ก.พ. 63
 เดินทาง : 29 ก.พ.-05 มี.ค. 63
 เดินทาง : 14-19, 21-26, 23-28 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 28,990 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด VIP ปี 2 6วัน 4คืน (HJH-XJ64-VIP01)
 เดินทาง : 25-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. 62 - 04 ม.ค. 63
 เดินทาง : 01-06, 06-11, 08-13, 15-20, 20-25, 22-27 ม.ค. 63
 เดินทาง : 27 ม.ค.-01 ก.พ./ 29 ม.ค.-3 ก.พ. 63
 เดินทาง : 03-08, 05-10, 12-17, 17-22, 19-24, 24-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ.-02 มี.ค.63
 เดินทาง : 02-07, 11-16 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 29,876 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ชมพูพริ้ง !! ซัปโปโร โอตารุ 5วัน 3คืน (JXJ120)
 เดินทาง : 01-05, 08-12, 12-16, 22-26 เม.ย. 63
 เดินทาง : 06-10 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด หมู่บ้านเอสกิโม Hokkaido Eskimo Ice Breaker 6วัน4คืน (JXW884)
 เดินทาง : 25-30 ม.ค.63
 เดินทาง : 27 ม.ค.-1 ก.พ.63
 เดินทาง : 01-06, 03-08, 08-13, 10-15, 17-22, 22-27, 24-29 ก.พ.63
 เดินทาง : 29 ก.พ.-5 มี.ค.63
 เดินทาง : 02-07, 07-12, 09-14, 14-19, 16-21 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO MONBETSU ซุปตาร์ ICE BREAKER เรือตัดน้ำแข็ง 6วัน4คืน (XJ147)
 เดินทาง : มกราคม 2563
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 2563
 เดินทาง : มีนาคม 2563 
ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด  PRO HOKKAIDO CLUB MED SAHORO 4วัน3คืน (PJPK-01)
 เดินทาง :  26-29, 28-31 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โอตารุ ซัปโปโร เลสโก ฮอกไกโด สโนว์ขาวโพลน 6วัน 4คืน (ZHOK15-XJ)
 เดินทาง : 08-13, 09-14, 10-15, 11-16, 12-17 ม.ค.63
 เดินทาง : 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26 ม.ค.63
 เดินทาง : 22-27, 23-28, 25-30, 26-31 ม.ค.63
 เดินทาง : 27 ม.ค. -1 ก.พ.63, 28 ม.ค.- 2 ก.พ. 63
 เดินทาง : 29 ม.ค.- 3 ก.พ.63, 30 ม.ค.- 4 ก.พ. 63
 เดินทาง : 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22 ก.พ.63
 เดินทาง :  19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29 ก.พ.63
 เดินทาง : 25 ก.พ.- 1 มี.ค.63, 26 ก.พ.-2 มี.ค. 63
 เดินทาง : 27 ก.พ.- 3 มี.ค.63, 28 ก.พ. -4 มี.ค. 63, 29 ก.พ.-5 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 03-08, 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13, 09-14 มี.ค.63
 เดินทาง : 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 19-24, 20-25 มี.ค.63
 เดินทาง : 22-27, 23-28 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด DRIFTICE เรือตัดน้ำแข็ง 6วัน4คืน (GSCTS13-XW)
 เดินทาง : 01-06, 08-13, 15-20, 22-27 ก.พ. 63
 เดินทาง : 29 ก.พ. - 5 มี.ค. 63
 เดินทาง : 07-12, 09-14, 14-19, 21-26 มี.ค 63
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO SUPER SWEET5วัน 3คืน XJ (CTS11)
 เดินทาง : 01-05 เมษายน 63
 เดินทาง : 05-09 เมษายน 63
 เดินทาง : 08-12 เมษายน 63
 เดินทาง : 12-16 เมษายน 63
 เดินทาง : 19-23 เมษายน 63
 เดินทาง : 22-26 เมษายน 63
 เดินทาง :  29 เม.ย.-03 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ลานสกีชิกิไซโนะโอกะ บุฟเฟ่ต์ปู 3ชนิด 4วัน3คืน XJ (FT-CTSXJ 05V)
 เดินทาง : 24-28 ม.ค.63
 เดินทาง : 09-13, 14-18 ก.พ.63
 เดินทาง : 28 ก.พ.- 03 มี.ค.63
 เดินทาง : 13-17, 20-24  มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 30,990 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร เลสโก สโนว์เบรคเกอร์ 6วัน 4คืน (ZHOK-16)
 เดินทาง : 16-21 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 30,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด Colorful Day 5วัน 3คืน (JXJ121)
 เดินทาง : 13-17, 20-24, 27-31 พ.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 31,888 บาท
 
ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ ICE BREAKE 5วัน 3คืน (JXJ119)
 เดินทาง : 08-12, 12-16, 15-19, 19-23, 22-26 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 14-18, 18-22, 21-25 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 31,900 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด คิโรโระ โอตารุ ซัปโปโร ยากูซ่าคิโรโระ สโนเวิลด์ 5วัน 3คืน (ZHOK29)
 เดินทาง : 01-05, 05-09, 08-12, 12-16 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 31,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด WINTER HAPPY FEET 5วัน 3คืน (CTS-XJ007)
 เดินทาง : 01-05, 08-12, 10-14, 15-1
 เดินทาง : 19-23, 21-25 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ.-01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ.-03 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 32,900 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ ฮาโกดาเตะ Winter หิมะ เย็นฉ่ำ 6วัน 4คืน (XJ005)
 เดินทาง : 31 ธ.ค.-05 ม.ค. 63
 เดินทาง : 01-05, 07-12, 14-19, 21-26 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 33,900 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด คิโรโระ โอตารุ ซัปโปโร ยากูซ่าคิโรโระ 6วัน 4คืน (ZHOK30)
 เดินทาง : 04-09, 11-16 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 35,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ WINTER หิมะ เย็นฉ่ำ พาเที่ยวทุกวัน 6วัน4คืน (CTS-XJ005)
 เดินทาง : 31 ธ.ค.-5 ม.ค. 63
 เดินทาง : 01-05,  07-12, 14-19, 21-26 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 35,900 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ซับโปโป โบโบริเบตสึ อาซาฮิกาว่า 5วัน3คืน TG (CTS06)
 เดินทาง : 14-18 มกราคม 63
 เดินทาง : 21-25 มกราคม 63
 เดินทาง : 22-26 มกราคม 63
 เดินทาง : 22-26 กุมภาพันธ์ 63
 เดินทาง : 29 ก.พ.  – 4 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 35,989 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด HAKODATE ฟรีเดย์ 1 วัน 6วัน 4คืน (PJP033-TG)
 เดินทาง : 08-13, 12-17, 16-21 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 35,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด SNOW FESTIVAL 2020 5วัน3คืน XJ (CTS10)
 เดินทาง : 03-07 ก.พ. 63
 เดินทาง : 04-08 ก.พ. 63
 เดินทาง : 05-09 ก.พ. 63
 เดินทาง : 06-10 ก.พ. 63
 เดินทาง : 07-11 ก.พ. 63
 เดินทาง : 08-12 ก.พ. 63
 เดินทาง : 09-13 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 35,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด WINTER เรือตัดน้ำแข็ง ฉึก ฉึก 6วัน 4คืน (CTS-XJ006)
 เดินทาง : 01-06, 14-19, 18-23, 21-26 ก.พ. 63
 เดินทาง : 25 ก.พ-01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ-04 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 36,900 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด WINTER OTARU 6วัน 4คืน (PJP032-TG)
 เดินทาง : 09-14, 13-18, 19-24 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 36,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด WINTER HAKODATE TOYA SAPPORO 6วัน 4คืน (PJP33-TG)
 เดินทาง : 01-06, 10-15, 15-20, 24-29 ม.ค. 63 
 เดินทาง : 29 ม.ค. - 03 ก.พ. 63
 เดินทาง : 14-19, 21-26 ก.พ. 63
 เดินทาง : 13-18 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โอตารุ ซัปโปโร เลสโก สโนว์ ฮาโกดาเตะ 6วัน 4คืน (ZHOK17-TG)
 เดินทาง : 28 ก.พ. - 04 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด MONBETSU DRIFT ICE 6วัน 4คืน (PJP34)
 เดินทาง : 25-30 ม.ค. 63
 เดินทาง : 24-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 01-06, 04-09, 13-18 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด เอสกิโม เรือตัดน้ำแข็ง อะคัง คุชิโระ 7วัน 4คืน (JL802)
 เดินทาง : 05-11 ก.พ. 63
 เดินทาง : 04-10, 18-24 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 43,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด สโนว์ ฟิชชิ่ง 6วัน4คืน (CTS-TG008)
 เดินทาง : 07-12 ม.ค. 63
 เดินทาง : 14-19 ม.ค. 63
 เดินทาง : 21-26 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ม.ค.- 5 ก.พ.63
ราคาเริ่มต้น : 46,900 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ICE BREAKER SNOW FEST 6วัน 4คืน (CTS-XJ009)
 เดินทาง : 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 45,900 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด SAPPORO SNOW FESTIVAL 2020 6วัน 4คืน (CTS-TG007)
 เดินทาง : 04-09 ก.พ. 63
 เดินทาง : 05-10 ก.พ. 63
 เดินทาง : 06-11 ก.พ. 63
 เดินทาง : 09-14 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 47,900 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ HOKKAIDO HAKODATE PREMIUM NEWYEAR IN HOK 6วัน4คืน (TG-CTS08)
 เดินทาง : 31 ธ.ค.-5 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 49,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอุนเคียว ล่องเรือตัดน้ำแข็ง6วัน4คืน (CTS-TG009)
 เดินทาง : 18-23 ก.พ. 63
 เดินทาง : 21-26 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด SNOW FESTIVAL 6วัน 4คืน (PJP33B)
 เดินทาง : 30 ม.ค.-04 ก.พ. 63
 เดินทาง : 05-10 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 49,999 บาท
 
ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร 6วัน4คืน (CTS-TG011)
 เดินทาง : 26-31, 31 มี.ค. - 5 เม.ย. 63
 เดินทาง : 2-7, 7-12, 9-14, 11-16, 13-18, 16-21 เม.ย. 63 
ราคาเริ่มต้น : 53,900 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด พักคิโรโระ สั่นระฆังขอความรัก 6วัน4คืน TG 
 เดินทาง : 16-21 ม.ค. 63
 เดินทาง : 21-26 ม.ค. 63
 เดินทาง : 05-10 มี.ค. 63
 เดินทาง : 17-22 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 53,900 บาท