0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์โอซาก้า

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ฟุกุโอกะ

ทัวร์โอกินาว่า

ทัวร์โตเกียว-โอซาก้า

 
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ลานกิจกรรมหิมะ  ตลาดปลา พาเที่ยวทุกวัน 5วัน3คืน XW (ZHOK26)
 เดินทาง : 22-26 พ.ย.62 / 27 พ.ย.- 1 ธ.ค.62 / 29 พ.ย.- 3 ธ.ค.62
 เดินทาง : 06-10, 11-15, 13-17, 18-22, 20-24, 25-29, 27-31 ธ.ค.62
 เดินทาง : 03-07, 08-12, 10-14, 15-19, 17-21, 22-26, 24-28 ม.ค.63
 เดินทาง : 29 ม.ค.-2 ก.พ.63
 เดินทาง : 12-16, 14-18, 19-23, 21-25 ก .พ.63
 เดินทาง : 26 ก.พ. - 1 มี.ค.63 / 28 ก.พ. - 3 มี.ค.63
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 11-15, 13-17, 18-22, 20-24 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด หนาวแล้วค่ะ  นั่งกระเช้า Usuzan ฟรีเดย์ 1 วัน 5วัน3คืน (JXW885)
 เดินทาง : 13-17, 22-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย.- 1 ธ.ค. / 29 พ.ย. - 3 ธ.ค.62
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 11-15, 13-17 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 21,888 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด SNOW FREEZING IN HOKKAIDO ฟรีเดย์ 1วัน  5วัน3คืน (XW)
 เดินทาง : 22-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย.- 01 ธ.ค. , 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 11-15 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 21,900 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด พักคิโรโระรีสอร์ท เล่นสกี ตลาดปลาโจไก (ฟรีเดย์) 5วัน3คืน (XW881)
 เดินทาง : 13-17, 22-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. , 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 11-15, 13-17 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 12-16, 14-18, 19-23, 21-25 ก.พ.63
 เดินทาง : 26 ก.พ. - 01 มี.ค. , 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 11-15, 13-17, 18-22, 20-24 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 22,888 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี มงลงแน่ 5วัน3คืน XJ (CTS03)
 เดินทาง : 13-17 พ.ย.62
 เดินทาง : 14-18 พ.ย.62
 เดินทาง : 15-19 พ.ย.62
 เดินทาง : 20-24 พ.ย.62
 เดินทาง : 21-25 พ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 22,889 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด SAHORO 3วัน 2คืน (PJPK-02)
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 02-04, 05-07 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 26-28, 28-30 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 22,900 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด SNOW FROZEN IN HOKKAIDO 5วัน3คืน (XW)
 เดินทาง : 15-19, 20-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 13-17, 18-22, 21-24, 25-29, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 03-07, 08-12, 10-14, 15-19, 17-21, 22-26, 24-28 ม.ค.63
 เดินทาง : 29 ม.ค.-2 ก.พ.63, 31 ม.ค.- 4 ก.พ.63
 เดินทาง : 05-09, 07-11, 12-16, 14-18, 19-23, 21-25 ก.พ.63
 เดินทาง : 26 ก.พ.-1 มี.ค.63, 28 ก.พ.-3 มี.ค.63
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 22,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด SLOW LIFE ปี2  อิสระฟรีเดย์1วัน  5วัน 3คืน (XJ53-ฺฺB03) 
 เดินทาง : 22-26 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 23,876 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด พักคิโรโระ ปี2 5วัน 3คืน (HJH-XJ53-B01)
 เดินทาง : 26-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 09-13 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 23,876 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด คิโรโระ โอตารุ โทยะ พาเที่ยวทุกวัน 5วัน3คืน (JXW886)
 เดินทาง : 18-22, 20-24, 25-29, 27-31 ธ.ค.62
 เดินทาง :  01-05, 03-07, 08-12, 10-14, 15-19, 17-21, 22-26, 24-28 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ม.ค.-2 ก.พ.63, 31 ม.ค.-4 ก.พ.63
 เดินทาง : 05-09, 07-11, 12-16, 14-18, 19-23, 21-25 ก .พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ.-1 มี.ค.63, 28 ก.พ.-3 มี.ค.63
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 11-15, 13-17, 18-22, 20-24 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร Cool Cool 5วัน 3คืน (JXW882)
 เดินทาง : 15-19, 20-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 18-22, 20-24, 25-29, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 03-07, 08-12, 10-14, 15-19, 17-21 ม.ค. 63
 เดินทาง : 22-26, 24-28 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ม.ค. - 2 ก.พ. , 31 ม.ค. - 4 ก.พ. 63
 เดินทาง : 05-09, 7-11 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด หิมะน่าหม่ำ HOKKAIDO SKI FREEDAY 5วัน3คืน (XJ120)
 เดินทาง : 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย.62
 เดินทาง : 27 พ.ย.-1 ธ.ค., 28 พ.ย.-3 ธ.ค., 29 พ.ย.-4 ธ.ค., 30 พ.ย.-5 ธ.ค.62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-10, 08-12, 09-13 ธ.ค.62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ธ.ค.62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28  ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด SKI FREEDAY ซุปตาร์ หิมะน่ารักอ่ะ 5วัน3คืน (XJ144)
 เดินทาง : มกราคม 2563
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 2563
ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด PRINCESS SNOW SKI RESORT 5วัน 3คืน (SJH01)
 เดินทาง : 06-10, 11-15, 20-24 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 15-19, 24-28 ม.ค. 63 
 เดินทาง : 07-11, 21-25 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 24,777 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด Autumn love ซัปโปโร โทยะ โอตารุ  5วัน 3คืน (JXJ117)
 เดินทาง : 13-17, 15-19, 20-24, 21-25, พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 24,888 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ซุปตาร์ใบไม้เปลี่ยนสี หวานเย็น HOKKAIDO ASAHIKAWA 5วัน 3คืน (XJ119)
 เดินทาง : 15-19 พ.ย.62
 เดินทาง : 16-21 พ.ย.62
 เดินทาง : 18-22 พ.ย.62
 เดินทาง : 21-25 พ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด คุ้มเวอร์ ซัปโปโร คิโรโระ 6วัน 4คืน (JXW887)
 เดินทาง : 11-16, 23-28, 25-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 02-07, 07-12, 09-14 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ก.พ. - 05 มี.ค. 63
 เดินทาง : 02-07, 07-12, 09-14, 14-19, 16-21, 21-26, 23-28 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 24,888 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด Snow White 5วัน 3คืน (HJH-XJ53-C01)
 เดินทาง : 01-05, 06-10, 08-12, 13-17 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 15-19, 20-24, 22-26, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. 62– 2 ม.ค. 63
 เดินทาง : 03-07, 05-09, 10-14, 12-16 ม.ค. 63
 เดินทาง : 17-21, 19-23, 24-28, 26-30 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ม.ค. – 04 ก.พ. 63
 เดินทาง : 02-06, 07-11, 09-13 ก.พ. 63
 เดินทาง : 14-18, 16-20, 21-25, 23-27 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ. – 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-05, 06-10, 08-12 มี.ค. 63
 เดินทาง : 13-17, 15-19, 20-24 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 25,876 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด หนาวนี้กอดใคร หนาวไหมกอดกัน 5วัน 3คืน (CTS04-XJ)
 เดินทาง : 03-07, 04-08, 08-12, 11-15, 12-16, 14-18, 15-19 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 25-29, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63 
ราคาเริ่มต้น : 24,999 บาท
 
ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO SKI KAMAKURA ซุปตาร์ บ้านหิมะ 5วัน3คืน (XJ145)
 เดินทาง : มกราคม 2563
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 2563
 เดินทาง : มีนาคม 2563
ราคาเริ่มต้น : 25,888 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ซุปตาร์ พาอออกเดท HOKKAIDO HAKODATE 6วัน4คืน (XJ122)
 เดินทาง : 07-12, 08-13, 09-14, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19 ธ.ค.62
 เดินทาง : 15-20, 16-21, 17-22 ธ.ค.62
 
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด เลสโก เพลินหิมะ 5วัน 3คืน (ZHOK13-XJ)
 เดินทาง : 29 พ.ย.- 3 ธ.ค.62
 เดินทาง : 13-17, 14-18, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 25-29 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด หรูหราพารากอน 6วัน 4คืน (CTS08)
 เดินทาง : 30 พย. – 05 ธค. 62
 เดินทาง : 02-07, 07-12, 09-14, 14-19, 16-21, 21-26, 23-28 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธค. – 02 มค./30 ธค. – 04 มค. 63
 เดินทาง : 04-09, 06-11, 11-16, 13-18, 18-23, 20-25, 25-30 ม.ค. 63
 เดินทาง : 27 มค. – 01 กพ. 63
 เดินทาง : 01-06, 03-08 ก.พ. 63
 เดินทาง : 10-15, 15-20, 17-22, 22-27, 24-29 ก.พ. 63 **เทศกาลน้ำแข็ง**
 เดินทาง : 29 กพ. – 05 มี.ค. 63
 เดินทาง : 02-07, 07-12, 09-14, 14-19, 16-21, 21-26, 23-28 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ เป๊ะเวอร์ 5วัน 3คืน (HJH-XJ53-A01)
 เดินทาง : 01-05, 06-10, 08-12, 13-17 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 15-19, 20-24, 22-26, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. 62– 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 03-07, 05-09, 10-14, 12-16 ม.ค. 63
 เดินทาง : 17-21, 19-23, 24-28, 26-30 ม.ค. 63 
 เดินทาง : 31 ม.ค. – 4 ก.พ. 63
 เดินทาง : 02-06, 07-11, 09-13, 14-18, 16-20, 21-25, 23-27 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ. – 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-05, 06-10, 08-12, 13-17, 15-19, 20-24 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 26,876 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด จัดเต็ม เรือตัดน้ำแข็ง 5วัน 3คืน (HJH-XJ53-SP01) 
 เดินทาง : 17-21, 19-23, 24-28, 26-30 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ม.ค. – 04 ก.พ. 63
 เดินทาง : 02-06, 07-11, 09-13, 14-18, 16-20, 21-25, 23-27 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ. – 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-05, 06-10, 08-12, 13-17, 15-19, 20-24 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 26,876 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด SKI&SNOW 6วัน 4คืน (HJH-XJ64-C01)
 เดินทาง : 02-07, 04-09, 09-14, 11-16 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 16-21, 18-23, 23-28, 25-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63
 เดินทาง : 01-06, 06-11, 08-13, 13-18, 15-20, 20-25, 22-27 ม.ค. 63
 เดินทาง : 27 ม.ค.-1 ก.พ./ 29 ม.ค.-3 ก.พ. 63
 เดินทาง : 03-08, 05-10, 12-17, 17-22, 19-24, 24-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ.-2 มี.ค.63
 เดินทาง : 02-07, 11-16 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 26,876 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซับโปรโร 6วัน4คืน (JXW883)
 เดินทาง : 02-07, 04-09, 09-14, 11-16, 16-21, 18-23, 23-28, 25-30 พ.ย.62
 เดินทาง : 30 พ.ย.-5 ธ.ค.62
 เดินทาง : 02-07, 07-12, 09-14, 14-19, 16-21, ,21-26, 23-28 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค.-2 ม.ค.63, 30 ธ.ค.-4 ม.ค.63
 เดินทาง : 04-09, 06-11, 11-16, 13-18, 18-23, 20-25 ม.ค. 63
 เดินทาง : 21-26, 23-28 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 26,888 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ซุปตาร์ เที่ยวรอบเกาะ HOKKAIDO HAKODATE 6วัน 4คืน (XJ121)
 เดินทาง : 16-21, 17-22, 18-23 พ.ย.62
 เดินทาง : 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29 พ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 26,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โอตารุ โนโบริเบทสึ ซัปโปโร 6วัน 4คืน (ZHOK23)
 เดินทาง : 25-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 02-07, 07-12, 09-14 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ก.พ. – 05 มี.ค. 63
 เดินทาง : 02-07, 07-12, 09-14, 14-19, 16-21, 21-26, 23-28 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 26,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โอตารุ อาซาฮิกาว่า โซอุนเคียว ซัปโปโร 6วัน 4คืน (ZHOK24)
 เดินทาง : 23-28, 25-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 02-07, 07-12, 09-14, 14-19, 16-21, 23-28 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. – 02 ม.ค. / 30 ธ.ค. – 04 ม.ค. 63
 เดินทาง : 04-09, 06-11, 11-16, 13-18, 18-23, 20-25, 25-30 ม.ค. 63
 เดินทาง : 27 ม.ค. – 01 ก.พ. 63
 เดินทาง : 10-15, 15-20, 17-22, 22-27, 24-29 ก.พ. 63 
 เดินทาง : 29 ก.พ. – 05 มี.ค. 63
 เดินทาง : 02-07, 07-12, 09-14, 14-19, 16-21, 21-26, 23-28 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 26,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6วัน 4คืน (HJH-XJ64-B01)
 เดินทาง : 02-07, 04-09, 09-14, 11-16, 16-21, 18-23, 23-28, 25-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63
 เดินทาง : 01-06, 06-11, 08-13, 13-18, 15-20, 20-25, 22-27 ม.ค. 63
 เดินทาง : 27 ม.ค.-1 ก.พ. / 29 ม.ค.-3 ก.พ. 63
 เดินทาง : 03-08, 05-10, 10-15, 17-22, 19-24, 24-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ.-2 มี.ค.63
 เดินทาง : 02-07, 11-16 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 27,876 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด นอนคิโรโระ สกีรีสอร์ท ปี 2 5วัน 3คืน (HJH-XJ53-VIP01)
 เดินทาง : 01-05, 06-10, 08-12, 13-17 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 15-19, 20-24, 22-26, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. 62– 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 03-07, 05-09, 10-14, 12-16 ม.ค. 63
 เดินทาง : 17-21, 19-23, 24-28, 26-30 ม.ค. 63 
 เดินทาง : 31 ม.ค. – 04 ก.พ. 63
 เดินทาง : 02-06, 07-11, 09-13, 14-18 ก.พ. 63
 เดินทาง : 16-20, 21-25, 23-27 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ. – 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-05, 06-10, 08-12, 13-17, 15-19, 20-24 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 27,876 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด DRIFT ICE BREAKER 6วัน 4คืน (HJH-XJ64-SP01)
 เดินทาง : 13-18, 15-20, 20-25, 22-27 ม.ค. 63
 เดินทาง : 27 ม.ค.-01 ก.พ. / 29 ม.ค.-03 ก.พ. 63
 เดินทาง : 03-08, 05-10, 10-15, 12-17, 17-22, 19-24, 24-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ.- 02 มี.ค.63
 เดินทาง : 02-07, 11-16 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 27,876 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด คิโรโระสกีรีสอร์ท HOKKAIDO WINTER พาเที่ยวทุกวัน 5วัน3คืน (JXJ118)
 เดินทาง : 06-10 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. 62-03 ม.ค. 63
 เดินทาง : 15-19 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 27,888 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด อาซาฮิยาม่า โอตารุ ซัปโปโร เลสโก สโนว์พาเพลิน 5วัน 3คืน (ZHOK14-XJ)
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16 ม.ค 63
 เดินทาง : 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24 ,21-25 ม.ค.63
 เดินทาง : 22-26, 23-26, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ม.ค. 63
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ก.พ.63
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 222-26, 23-27, 24-28, 25-29 กพ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ.-1 มี.ค. 63, 27 ก.พ.-2 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ.-3 มี.ค. 63, 29 ก.พ.-4 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-05, 02-06,  03-07, 04-08, 05-09, 05-10, 07-11, 08-12, 09-13 มี.ค.63
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17,14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-122 มี.ค.63
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 29 มี.ค.- 2 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 27,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE ซุปตาร์ แฟนคลับตามกรี๊ด 6วัน4คืน (XJ146)
 เดินทาง : มกราคม 2563
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 2563
 เดินทาง : มีนาคม 2563
ราคาเริ่มต้น : 28,888 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด VIP ปี 2 6วัน 4คืน (HJH-XJ64-VIP01)
 เดินทาง : 02-07, 04-09, 09-14, 11-16 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 16-21, 18-23, 23-28, 25-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. 62 - 04 ม.ค. 63
 เดินทาง : 01-06, 06-11, 08-13, 15-20, 20-25, 22-27 ม.ค. 63
 เดินทาง : 27 ม.ค.-01 ก.พ./ 29 ม.ค.-3 ก.พ. 63
 เดินทาง : 03-08, 05-10, 12-17, 17-22, 19-24, 24-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ.-02 มี.ค.63
 เดินทาง : 02-07, 11-16 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 29,876 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ชมพูพริ้ง !! ซัปโปโร โอตารุ 5วัน 3คืน (JXJ120)
 เดินทาง : 01-05, 08-12, 12-16, 22-26 เม.ย. 63
 เดินทาง : 06-10 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด หมู่บ้านเอสกิโม Hokkaido Eskimo Ice Breaker 6วัน4คืน (JXW884)
 เดินทาง : 25-30 ม.ค.63, 27 ม.ค.-1 ก.พ.62
 เดินทาง : 01-06, 03-08, 08-13, 10-15, 17-22, 22-27, 24-29 ก.พ.63
 เดินทาง : 29 ก.พ.-5 มี.ค.63
 เดินทาง : 02-07, 07-12, 09-14, 14-19, 16-21 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO MONBETSU ซุปตาร์ ICE BREAKER เรือตัดน้ำแข็ง 6วัน4คืน (XJ147)
 เดินทาง : มกราคม 2563
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 2563
 เดินทาง : มีนาคม 2563 
ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด  PRO HOKKAIDO CLUB MED SAHORO 4วัน3คืน (PJPK-01)
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 02-05, 05-08 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 26-29, 28-31 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โอตารุ ซัปโปโร เลสโก ฮอกไกโด สโนว์ขาวโพลน 6วัน 4คืน (ZHOK15-XJ)
 เดินทาง : 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13, 09-14, 10-15, 11-16, 12-17 ม.ค.63
 เดินทาง : 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26 ม.ค.63
 เดินทาง : 22-27, 23-28, 24-29, 25-30, 26-31 ม.ค.63
 เดินทาง : 27 ม.ค. -1 ก.พ.63, 28 ม.ค.- 2 ก.พ. 63
 เดินทาง : 29 ม.ค.- 3 ก.พ.63, 30 ม.ค.- 4 ก.พ. 63
 เดินทาง : 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23 ก.พ.63
 เดินทาง :  19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29 ก.พ.63
 เดินทาง : 25 ก.พ.- 1 มี.ค.63, 26 ก.พ.-2 มี.ค. 63
 เดินทาง : 27 ก.พ.- 3 มี.ค.63, 28 ก.พ. -4 มี.ค. 63, 29 ก.พ.-5 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 03-08, 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13, 09-14 มี.ค.63
 เดินทาง : 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 19-24, 20-25 มี.ค.63
 เดินทาง : 21-26, 22-27, 23-28 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโดอาซาฮิกาว่า โอตารุ ซัปโปโร 6วัน 4คืน (ZHOK03-XJ)
 เดินทาง : 26 พ.ย. - 01 ธ.ค. / 27 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 03 ธ.ค. / 29 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 03-08, 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 11-16, 12-17 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 13-18, 14-19, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 21-26, 22-27, 23-28, 24-29, 25-30, 26-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 30,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด มันส์ หนาวมาก พาเที่ยวทุกวัน 5วัน3คืน (XJ003)
 เดินทาง : 29 พ.ย.- 3 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 11-15 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 18-22 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 25-29 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 26-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 31 ธ.ค.- 4 ม.ค. 63 
ราคาเริ่มต้น : 30,900 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร เลสโก สโนว์เบรคเกอร์ 6วัน 4คืน (ZHOK-16)
 เดินทาง : 17-22, 22-27, 23-28, 24-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 29 ก.พ. - 05 มี.ค. 63
 เดินทาง : 02-07 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 30,999 บาท
 
ทัวร์ฮอกไกโด Colorful Day 5วัน 3คืน (JXJ121)
 เดินทาง : 13-17, 20-24, 27-31 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 31,888 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ ICE BREAKE 5วัน 3คืน (JXJ119)
 เดินทาง : 08-12, 12-16, 15-19, 19-23, 22-26 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 14-18, 18-22, 21-25 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 31,900 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด คิโรโระ โอตารุ ซัปโปโร ยากูซ่าคิโรโระ สโนเวิลด์ 5วัน 3คืน (ZHOK29)
 เดินทาง : 01-05, 05-09, 08-12, 12-16 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 31,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด WINTER HAPPY FEET 5วัน 3คืน (CTS-XJ007)
 เดินทาง : 01-05, 08-12, 10-14, 15-1
 เดินทาง : 19-23, 21-25 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ.-01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ.-03 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 32,900 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ ฮาโกดาเตะ Winter หิมะ เย็นฉ่ำ 6วัน 4คืน (XJ005)
 เดินทาง : 19-24, 26 พ.ย - 01 ธ.ค. , 29 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 03-08, 05-10, 06-11, 07-12, 10-15, 17-22, 24-29, 25-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 31 ธ.ค.-05 ม.ค. 63
 เดินทาง : 01-05, 07-12, 14-19, 21-26 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 33,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด PREMIUM FUYU IN HOK 5วัน3คืน TG (CTS10)
 เดินทาง : 08-12 ธ.ค.62
 เดินทาง : 11-15 ธ.ค.62
 เดินทาง : 13-17 ธ.ค.62
 เดินทาง : 18-22 ธ.ค.62
 เดินทาง : 19-23 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 35,888 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด  ป้อมดาวโกเรียวคาคุ  อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง 6วัน4คืน TG (CTS07)
 เดินทาง : 01-06, 06-11, 07-12, 08-13, 13-18, 14-19, 15-20, 20-25, 21-26 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 35,888 บาท
 
ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ WINTER หิมะ เย็นฉ่ำ พาเที่ยวทุกวัน 6วัน4คืน (CTS-XJ005)
 เดินทาง : 19-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 26 พ.ย-1 ธ.ค. 62, 29 พ.ย.-04 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 03-08, ,05-10, 06-11, 07-12, 10-15, 17-22, 24-29, 25-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 31 ธ.ค.-5 ม.ค. 63
 เดินทาง : 01-05,  07-12, 14-19, 21-26 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 35,900 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด คิโรโระ โอตารุ ซัปโปโร ยากูซ่าคิโรโระ 6วัน 4คืน (ZHOK30)
 เดินทาง : 04-09, 11-16 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 35,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด HAKODATE ฟรีเดย์ 1 วัน 6วัน 4คืน (PJP033-TG)
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-06 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 08-13, 12-17, 16-21 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 35,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด WINTER เรือตัดน้ำแข็ง ฉึก ฉึก 6วัน 4คืน (CTS-XJ006)
 เดินทาง : 01-06, 14-19, 18-23, 21-26 ก.พ. 63
 เดินทาง : 25 ก.พ-01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ-04 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 36,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โนโบริเบทสึ โทยะ ซัปโปโร 5วัน 3คืน (ZHOK10-TG)
 เดินทาง :  20-24 พ.ย. 62 
ราคาเริ่มต้น : 37,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โนโบริเบทสึ โอตารุ ซัปโปโร 5วัน 3คืน (ZHOK11-TG)
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 06-10, 11-15, 12-16, 13-17, 18-22, 19-23, 20-24 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 37,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โอตารุ ซัปโปโร เลสโก สโนว์ ฮาโกดาเตะ 6วัน 4คืน (ZHOK17-TG)
 เดินทาง : 17-22 ม.ค. 63
 เดินทาง : 22-27 ม.ค. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ. - 4 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด WINTER HAKODATE TOYA SAPPORO 6วัน 4คืน (PJP33-TG)
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 0 5 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 03-08, 08-13, 16-21 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-06, 10-15, 15-20, 24-29 ม.ค. 63 
 เดินทาง : 29 ม.ค. - 03 ก.พ. 63
 เดินทาง : 14-19, 21-26 ก.พ. 63
 เดินทาง : 13-18 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด SKI KIRORO FREEDAY 6วัน 4คืน (WJCTS02-TG)
 เดินทาง : 06-11 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ เป๊ะ เที่ยวเต็ม 6วัน 4คืน (CTS-TG001) 
 เดินทาง : 12-17 พ.ย. 62
 เดินทาง : 19-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 03-08 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 24-29 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 42,900 บาท
ทัวร์ฮอกไดโด PREMIUM PLUS 6วัน 4คืน (SPJ02)
 เดินทาง : 11-16 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 42,990 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด สโนว์ ฟิชชิ่ง 6วัน4คืน (CTS-TG008)
 เดินทาง : 07-12 ม.ค.63
 เดินทาง : 14-19 ม.ค.63
 เดินทาง : 21-26 ม.ค.63
 เดินทาง : 31 ม.ค.- 5 ก.พ.63
ราคาเริ่มต้น : 46,900 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด KIRORO เที่ยวเต็ม 6วัน 4คืน (WJCTS03-TG)
 เดินทาง : 5-10, 20-25 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 21-26, 22-27 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 44,900 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ICE BREAKER SNOW FEST 6วัน 4คืน (CTS-XJ009)
 เดินทาง : 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 45,900 บาท
 
ทัวร์ญี่ปุน ฮอกไกโด (ฟรีเดย์1วัน) SNOW WHITE ILLUMINATION 6วัน 4คืน (CTS-TG005)
 เดินทาง : 26พ.ย.- 1ธ.ค. 62
 เดินทาง : 03-08 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 10-15 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 20-25 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 24-29 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 46,900 บาท
 
ทัวร์ฮอกไกโด SAPPORO SNOW FESTIVAL 2020 6วัน 4คืน (CTS-TG007)
 เดินทาง : 04-09 ก.พ. 63
 เดินทาง : 05-10 ก.พ. 63
 เดินทาง : 06-11 ก.พ. 63
 เดินทาง : 09-14 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 47,900 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ HOKKAIDO HAKODATE PREMIUM NEWYEAR IN HOK 6วัน4คืน (TG-CTS08)
 เดินทาง : 31 ธ.ค.-5 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 49,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอุนเคียว ล่องเรือตัดน้ำแข็ง6วัน4คืน (CTS-TG009)
 เดินทาง : 18-23 ก.พ. 63
 เดินทาง : 21-26 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท