0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์โอซาก้า

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ฟุกุโอกะ

ทัวร์โอกินาว่า

ทัวร์โตเกียว-โอซาก้า

 
ทัวร์ฮอกไกโด ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำอะ  5วัน 3คืน (XJ79)
 เดินทาง : ธันวาคม 61
 เดินทาง : มกราคม 62
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 62
 เดินทาง : มีนาคม 62

ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท

ทัวร์ฮอกไกโด โชว์พราว ฟรีเดย์1วัน 5วัน3คืน (XJ53-C01)
 เดินทาง : 22-26, 25-29 ธ.ค.61
 เดินทาง : 1-5, 3-7, 5-9, 12-16, 22-26,26-30 ม.ค.62
 เดินทาง :  29 ม.ค.-2ก.พ.62
 เดินทาง : 3-7, 5-9, 7-11, 11-15, 19-23 ก.พ.62
 เดินทาง :  26 ก.พ.- 2 มี.ค.62
 เดินทาง : 2-6, 6-10, 8-12, 12-16, 14-18, 18-22, 20-24, 23-27, 24-28, 26-30 มี.ค.62
 
ราคาเริ่มต้น : 23,987 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง 6วัน 4คืน (XJ90)
 เดินทาง : มกราคม 62
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 62
 เดินทาง : มีนาคม 62 

ราคาเริ่มต้น : 28,888 บาท

ทัวร์ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง 5วัน3คืน (XJ53-S01)
 เดินทาง : 16-20, 18-22, 19-23, 20-24, 23-27, 25-29, 27-31 ม.ค.62
 เดินทาง : 30ม.ค.-3ก.พ. 62
 เดินทาง : 9-13, 13-17, 15-19, 17-21, 20-24, 22-26, 24-28ก.พ.62
 เดินทาง : 27ก.พ.- 3มี.ค.62
 เดินทาง :1-5, 3-7, 4-8 มี.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 26,987 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด SKI WINTER LOVE IN HOKKAIDO 5วัน 3คืน (AZHOK01-XJ)
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 12-16, 15-19, 16-20, 18-22, 19-23, 22-26 ม.ค.62
 เดินทาง : 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 ม.ค.62 
 เดินทาง : 29 ม.ค. –2 ก.พ.62, 30 ม.ค. – 3 ก.พ.62, 31 ม.ค. – 4 ก.พ. 2562
 เดินทาง : 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27 ก.พ.62
 เดินทาง : 26 ก.พ. – 2 มี.ค.62, 27 ก.พ.-3 มี.ค.62, 28 ก.พ. – 4 มี.ค.62
 เดินทาง : 1-5, 2-6, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 12-16, 13-17, 14-18 มี.ค.62
 เดินทาง : 15-19, 16-20, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 26-30 มี.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 26,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด WINTER FESTIVAL (ฟรีเดย์ 1 วัน) 5วัน 3คืน (XJ113)
 เดินทาง : 6-10, 7-11, 12-16, 14-18, 19-23 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62 / 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 62 / 31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 62
 เดินทาง : 9-13, 11-15, 16-20 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 27,888 บาท

 
ทัวร์ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง Ice Breaker Hokkaido 5วัน 3คืน (XJ114)
 เดินทาง : 23-27, 25-29 มกราคม 62, 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 62
 เดินทาง : 13-17,15-19, 20-24 กุมภาพันธ์ 62, 27ก.พ.– 3 มี.ค.62
 เดินทาง : 6-10, 13-17, 15-19, 20-24, 22-26, 26-30 มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 28,900 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ซุปตาร์ แฟนคลับ ตามกรี๊ด  6วัน 4คืน (XJ89)
 เดินทาง : 4-9, 5-10, 6-11, 7-12, 8-13, 9-14, 10-15, 11-16, 12-17 ม.ค. 62
 เดินทาง : 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29, 25-30 มี.ค. 62
 

ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท

ทัวร์ฮอกไกโด สกี ฟินเวอร์ ฟรีเดย์ 1วัน 5วัน3คืน (XJ53-B01)
 เดินทาง : 6-10 ธันวาคม 2561
 เดินทาง : 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2562
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด  HELLO WINTER พาเที่ยวทุกวัน พาเหรดเพนกวิน 5วัน 3คืน (HOK004-XJ)
 เดินทาง : 6-10, 19-23 ธ.ค.61
 เดินทาง : 28 ธ.ค.-1 ม.ค.62 ***ปีใหม่***
 เดินทาง : 16-20 ม.ค.62
 เดินทาง : 30 ม.ค.-3 ก.พ.62
 เดินทาง : 2-6, 6-10, 13-17, 20-24 ก.พ.62
 เดินทาง : 6-10,13-17 มี.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 31,888 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด PRO HOKKAIDO พาเหรดเพนกวิ้น 4วัน 3คืน (PJP31A-TG)
 เดินทาง : 10-13, 17-20, 24-27 มกราคม 2562
 เดินทาง : 31 ม.ค. - 03 ก.พ. 62
 เดินทาง : 14-17 กุมภาพันธ์ 2562, 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 62
 เดินทาง : 7-10, 14-17ม 21-24 มีนาคม 2562
ราคาเริ่มต้น : 35,888 บาาท
ทัวร์ฮอกไกโด PRO HOKKAIDO FEEL GOOD พาเที่ยวทุกวัน 4วัน 3คืน (PJP31-TG)
 เดินทาง : 13-16 ธันวาคม 2561
 เดินทาง : 20-23 ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น : 35,888 บาท
 
ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO TOWN IN TOWN 5วัน 3คืน (TG-JJP32)
 เดินทาง : 08-12, 09-13, 10-14, 15-19, 16-20, 17-21, 22-26 พ.ย. 61
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. / 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. / 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 15-19 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 35,999 บาท

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO FURANO ซุปตาร์ ฮีโร่ 5วัน 3คืน (TG48)
 เดินทาง : 03-07, 16-20, 17-21, 18-22, 20-24 ธ.ค. 61
 

ราคาเริ่มต้น : 36,388 บาท

ทัวร์ฮอกไกโด  SNOW BALL ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวิน 5วัน 3คืน (XJ CTSNY)
 เดินทาง : 6-10 ธันวาคม 61
 

ราคาเริ่มต้น : 36,900 บาท

ทัวร์ฮอกไกโด ลานสกี สวนสัตว์อาซาฮียาม่า พักสกีรีสอร์ท 5วัน 3คืน XJ-(JGCTS No.1)
 เดินทาง : 7-11 ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น : 36,900 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE IN LOVE 5วัน 4คืน (TGCTS02)
 เดินทาง : 2-6 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 9-13 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 16-20 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 23-27 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 37,888 บาท

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO MONBETSU ซุปตาร์ ICE BREAKER  5วัน 3คืน (TG49)
 เดินทาง : มกราคม 62
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 62
 

ราคาเริ่มต้น : 38,888 บาท

ทัวร์ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง สกี สุนัขลากเลื่อน HOKKAIDO MONBETSU 5วัน 3คืน (TG-CTS01)
 เดินทาง : 8-12, 9-13, 1014, 12-16, 13-17, 14-18, 16-20, 19-23 มกราคม 2562 
 เดินทาง : 20-24, 21-25, 25-29, 27-31 มกราคม 2562
 เดินทาง : 28 ม.ค.-1 ก.พ.62, 29 ม.ค.-2 ก.พ.62
 เดินทาง : 11-15, 12-16, 18-22 กุมภาพันธ์ 2562
 เดินทาง : 25 ก.พ.-1 มี.ค.62, 28 ก.พ.-4 มี.ค.
ราคาเริ่มต้น : 39,388 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด PRO HOKKAIDO THE STAR พัก 4ดาว มีออนเซน 5วัน 4คืน (PJP32-TG)
 เดินทาง : 16-20 ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น : 39,888 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE ROMANTIC WINTER 6วัน 4คืน (PJP34-TG)
 เดินทาง : 10-14, 12-16, 16-20, 18-22, 23-27, 25-29 มกราคม 2562
 เดินทาง : 30 ม.ค.- 3 ก.พ.62
 เดินทาง : 13-17, 15-19, 20-24, 22-26 กุมภาพันธ์ 2562
 เดินทาง : 27 ก.พ.-03 มี.ค.62
 เดินทาง : 1-5, 7-11, 9-13, 14-18 มีนาคม 2562 
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด WINTER LOVE IN HOKKAIDO 5วัน 3คืน (HOK05-TG)
 เดินทาง : 7-11 ธ.ค. 61 ราคา 41,999.- 
 เดินทาง : 19-23 ธ.ค. 61 ราคา 40,999.-
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE ROMANTIC WINTER (PJP35-TG)
 เดินทาง : 12-17, 15-20, 19-24, 22-27 ธันวาคม 2561
 เดินทาง : 10-15, 11-16, 16-21, 17-22, 18-23, 23-28, 24-29, 26-31 มกราคม 2562
 เดินทาง : 30 ม.ค.-04 ก.พ.62
 เดินทาง : 14-19, 20-25, 21-26, 23-28 กุมภาพันธ์ 2562, 27 ก.พ.-4 มี.ค.62
 เดินทาง : 1-6, 6-11, 7-12, 9-14, 14-19, 15-20, 16-21 มีนาคม 2562 
ราคาเริ่มต้น : 43,599 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว แกะสลักหิมะอาซาฮิคาวะ 6วัน 4คืน (XJ)
 เดินทาง : 6-10 กุมพาพันธ์ 2562
 เดินทาง : 8-12 กุมภาพันธ์ 2562
ราคาเริ่มต้น : 42,900 บาท