0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์อเมริกา

    
ทัวร์อเมริกาตะวันตก ESSENCE WAST AMERICA 8วัน 5คืน (CZONT01-CI)
 เดินทาง : 27 เม.ย. - 04 พ.ค. 62
 เดินทาง : 18-25 พ.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 69,999 บาท
ทัวร์อเมริกาตะวันออก 9วัน 5คืน (CZIAD01)
 เดินทาง : 14-22 ก.พ. 62
 เดินทาง : 21-29 มี.ค. 62
 เดินทาง : 11-19 เม.ย. 62
 เดินทาง : 15-23 พ.ค. 62
 เดินทาง : 19-27 มิ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 69,999 บาท

ทัวร์อเมริกาตะวันตก DASHING  WEST  AMERICA  8วัน 5คืน (LAX01-CX)
 เดินทาง : 19-26 ก.พ. 62
 เดินทาง : 19-26 มี.ค. 62
 เดินทาง : 9-16 เม.ย. 62
 เดินทาง : 14-21 พ.ค. 62
 เดินทาง : 11-18 มิ.ย. 62
**ไม่รวมค่าวีซ่า 8,000 บาท**

ราคาเริ่มต้น : 72,999 บาท

ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซาน ฟรานซิสโก – ลาส เวกัส – แอลเอ 10วัน6คืน (GO3SFO-MU001)
 เดินทาง : 20 ก.พ. - 1 มี.ค. 62
 เดินทาง : 4-13, 18-26,  มี.ค. 62
 เดินทาง : 1-10, 15-24 เม.ย. 62
 เดินทาง : 6-15, 20-29 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 75,900 บาท
ทัวร์อเมริกา แคนาดา โทรอนโต นิวยอร์ก 9วัน 6คืน (YYZ01)
 เดินทาง : 10-18 เม.ย. 62
 เดินทาง : 30 เม.ย. - 8 พ.ค. 62
 เดินทาง : 14-22 พ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 82,999 บาท