0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์อเมริกา

   
ทัวร์อเมริกาตะวันออก 9วัน 5คืน (CZIAD01)
 เดินทาง : 14-22 ก.พ. 62
 เดินทาง : 21-29 มี.ค. 62
 เดินทาง : 11-19 เม.ย. 62
 เดินทาง : 15-23 พ.ค. 62
 เดินทาง : 19-27 มิ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 69,999 บาท

 
ทัวร์อเมริกาตะวันออก  10วัน (WQR5010J)
 เดินทาง : 1-10 ธันวาคม 61
 เดินทาง : 28 ธ.ค. 61 - 6 ม.ค. 62
 

ราคาเริ่มต้น : 72,900 บาท

ทัวร์อเมริกาตะวันตก DASHING  WEST  AMERICA  8วัน 5คืน (LAX01-CX)
 เดินทาง : 19-26 ก.พ. 62
 เดินทาง : 19-26 มี.ค. 62
 เดินทาง : 9-16 เม.ย. 62
 เดินทาง : 14-21 พ.ค. 62
 เดินทาง : 11-18 มิ.ย. 62
**ไม่รวมค่าวีซ่า 8,000 บาท**

ราคาเริ่มต้น : 72,999 บาท

ทัวร์อเมริกา แคนาดา โทรอนโต นิวยอร์ก 9วัน 6คืน (YYZ01)
 เดินทาง : 10-18 เม.ย. 62
 เดินทาง : 30 เม.ย. - 8 พ.ค. 62
 เดินทาง : 14-22 พ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 82,999 บาท

 
ทัวร์อเมริกาตะวันออก นำตกไนแองการ่า วอชิงตัน 10วัน 7คืน (CX)
 เดินทาง : 13-22 ต.ค. 61
 เดินทาง : 14-23 ต.ค. 61
 

ราคาเริ่มต้น : 109,999 บาท

ทัวร์อเมริกาตะวันตก YELLOWSTONE NATIONAL PARK 8วัน 5คืน (BR)
 เดินทาง : 18-28 ก.ย. 61
 เดินทาง : 06-16 พ.ย. 61

ราคาเริ่มต้น : 159,999 บาท