0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์อเมริกา

    
ทัวร์อเมริกาตะวันออก 9วัน 5คืน (CZIAD01)
 เดินทาง : 19-27 มิ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 69,999 บาท

ทัวร์อเมริกาตะวันตก DASHING  WEST  AMERICA  8วัน 5คืน (LAX01-CX)

 เดินทาง : 11-18 มิ.ย. 62
**ไม่รวมค่าวีซ่า 8,000 บาท**

ราคาเริ่มต้น : 72,999 บาท

ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ทะเลสาบทาโฮ โยเซมิติ ลาสเวกัส ลอสเองเจลิส 10วัน 7 คืน (WCX5010S)
 เดินทาง : 21-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 16-25 ก.ค. 62
 เดินทาง : 03-12 ส.ค. 62
 เดินทาง : 13-22 ก.ย. 62
 เดินทาง : 11-20 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 99,900 บาท