0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์อียิปต์

 
ทัวร์อียิปต์ ไคโร กีซ่า อเล็กซานเดรีย 6วัน3คืน EY (CAI01)
 เดินทาง : 05-10, 15-20 ก.พ.63
 เดินทาง : 25 ก.พ.-1 มี.ค. 63
 เดินทาง : 10-15, 17-22 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์อียิปต์ EXPROLER DESERT 6วัน 3คืน (PEG01-KU)
 เดินทาง : 03-08, 10-15, 17-22, 24-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 02-07, 09-14, 16-21, 23-28 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 มี.ค.-02 เม.ย. 63
 เดินทาง : 04-09, 11-16, 18-23, 25-30 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์อียิปต์ SUPER PROMOTION 6วัน (SPEG-6DMS)
 เดินทาง : 14-19 มี.ค. 63
 เดินทาง : 4-9 เม.ย. 63
 เดินทาง : 30 เม.ย.-5 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
 
ทัวร์อียิปต์ ไคโร อเล็กซานเดรีย 6วัน 3คืน (ZCAI03-EY)
 เดินทาง : 4-9, 25-30 เม.ย. 63
 เดินทาง : 2-7, 9-14 พ.ค. 63
 เดินทาง : 30 พ.ค. - 04 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 31,999 บาท
ทัวร์อียิปต์ มหาพีระมิดแห่งกีซา 6วัน 3คืน (CAI02_MS)
 เดินทาง : 12-17 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 09-14, 23-28 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 36,900 บาท
ทัวร์อียิปต์ YALLA 6วัน 3คืน (EGPT6D-MS)
 เดินทาง : 14-19 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย.-5 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 26-31 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 36,999 บาท
ทัวร์อียิปต์ SUPER SPECIAL 1 8วัน (SSP8D-WY1)
 เดินทาง : 17-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 26ธ.ค.-02ม.ค. 63
 เดินทาง : 29ธ.ค.-05ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 51,999 บาท
ทัวร์อียิปต์ SUPER SPECIAL 2 8วัน (SSP8D-WY02)
 เดินทาง : 4-11 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 25 ธ.ค.-01 ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 52,888 บาท
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน 8วัน 5คืน (EJ-8D MS)
 เดินทาง : 02-09 พ.ย. 62
 เดินทาง : 03-10, 24-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 31 ธ.ค.-07 ม.ค. 63
 เดินทาง : 09-16 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 59,999 บาท
ทัวร์อียิปต์ GRAND 8วัน 6คืน (EG8D6N-MS)
 เดินทาง : 9-16, 23-30 พ.ย.62
 เดินทาง : 3-10, 7-14 ธ.ค.62
 เดินทาง : 26 ธ.ค.-02 ม.ค.63
 เดินทาง : 28 ธ.ค.-04 ม.ค.63
 เดินทาง : 31 ธ.ค.-07 ม.ค. 53
ราคาเริ่มต้น : 60,999 บาท