0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์อินเดีย

          
ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล SPECIAL TIME (QE2JAI-XW001)
 เดินทาง : 23-27, 30 พ.ค. – 03 มิ.ย.62
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24, 27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 16-20, 25-29 ก.ค. 62 
 เดินทาง : 08-12, 15-19, 22-26 ส.ค. 62 
 เดินทาง : 29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62 
 เดินทาง : 12-16, 19-23, 26-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 03-07, 10-14, 22-26 ต.ค. 62                                                                               
ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท
ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาส ชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2คืน (GO2JAI)
 เดินทาง : 25-28 ต.ค. 62   
ราคาเริ่มต้น : 16,888 บาท
ทัวร์มหัศจรรย์พุทธคยา พาราณสี นมัสการ 2 สังเวชนียสถาน 4วัน 3คืน (GAY01)
 เดินทาง : 27-30 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 15-18, 22-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 06-09, 13-16, 20-23, 27-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 03-06, 10-13, 17-20, 24-27 ม.ค 63 
 เดินทาง : 31 ม.ค. -  03 ก.พ.63
ราคาเริ่มต้น : 18,900 บาท
ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 5วัน3คืน (ZDEL01)
 เดินทาง : 13-17, 26-30, 13-17, 20-24 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย.- 01 ต.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18 – 22 ต.ค. 62
 เดินทาง : 20-24, 25-29 ต.ค. 62
 เดินทาง : 08-12, 15-19, 22-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย.-03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 06-10, 07-11, 13 -17 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์อินเดีย ไหว้พระ อิ่มบุญ 4 สังเวชนีสถาน  6วัน 5คืน (GAY-FD002)
 เดินทาง : 27 ต.ค- 1 พ.ย. 62
 เดินทาง : 10-15, 24-29 พ.ย. 62
 เดินทาง : 1-6, 8-13 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 5-10, 12-17, 19-24, 26-31 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 22,888 บาท
ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ ทัชมาฮาล 5วัน 3คืน (BT-DEL01)
 เดินทาง : 13-17, 27 มิ.ย. - 01 ก.ค. 62
 เดินทาง : 11-15 ก.ค. 62
 เดินทาง : 22-26 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 25,900 บาท
ทัวร์อินเดีย ไหว้พระ อิ่มบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6วัน 5คืน (GO2GAY-FD002)
 เดินทาง : 27 ต.ค - 01 พ.ย.  62
 เดินทาง : 10-15, 24-29 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-06, 08-13 ธ.ค. 62
 เดินทาง :  05-10, 12-17, 19-24, 26-31 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 22,888 บาท
ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ อัตรา เดลี 6วัน4คืน (ZDEL02)
 เดินทาง : 12-17, 25-30 ก.ค. 62
 เดินทาง : 15-20 ส.ค. 62
 เดินทาง : 29 ส.ค. -03 ก.ย. 62 
ราคาเริ่มต้น : 28,999 บาท