0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์อินเดีย

          
ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล SPECIAL TIME (QE2JAI-XW001)
 เดินทาง : 08-12, 15-19, 22-26 ส.ค. 62 
 เดินทาง : 29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62 
 เดินทาง : 12-16, 19-23, 26-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 03-07, 10-14, 22-26 ต.ค. 62                                                                               
ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท
ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ ทัชมาฮาล 4วัน 2คืน (FD001)
 เดินทาง : 25-28 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-04, 22-25 พ.ย. , 29 พ.ย.- 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-07, 13-16, 20-23, 27-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค.62 - 01 ธ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท
ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล รักนิรันดร์ 5วัน 2คืน (GQ2JAI-XW001)
 เดินทาง : 08-12, 15-19, 22-26 ส.ค. 62
 เดินทาง : 29 ส.ค. - 02 ก.ย. 62
 เดินทาง : 12-16, 19-23, 26-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 03-07, 10-14, 22-26 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,990 บาท
ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาส ชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2คืน (GO2JAI)
 เดินทาง : 25-28 ต.ค. 62   
ราคาเริ่มต้น : 16,888 บาท
ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีสมพู 4วัน 2คืน (JAI01)
 เดินทาง : 11-14, 25-28 ส.ค. 62
 เดินทาง : 1-4, 15-18, 29 ก.ย. - 2 ต.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท
ทัวร์มหัศจรรย์พุทธคยา พาราณสี นมัสการ 2 สังเวชนียสถาน 4วัน 3คืน (GAY01)
 เดินทาง : 27-30 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 15-18, 22-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 06-09, 13-16, 20-23, 27-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 03-06, 10-13, 17-20, 24-27 ม.ค 63 
 เดินทาง : 31 ม.ค. -  03 ก.พ.63
ราคาเริ่มต้น : 18,900 บาท
 
ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ INDIA ทัชมาฮาล 5วัน3คืน (DEL02-TG)
 เดินทาง : 22-26 ส.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 19,900 บาท
ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 5วัน3คืน (ZDEL01)
 เดินทาง : 13-17, 26-30, 13-17, 20-24 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย.- 01 ต.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18 – 22 ต.ค. 62
 เดินทาง : 20-24, 25-29 ต.ค. 62
 เดินทาง : 08-12, 15-19, 22-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย.-03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 06-10, 07-11, 13 -17 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์อินเดีย ไหว้พระ เสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6วัน 5คืน (GQ2GAY-FD001)
 เดินทาง : 27 ต.ค. - 01 พ.ย. 62
 เดินทาง : 10-15, 24-29 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-06, 08-13 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 05-10, 12-17, 19-24, 26-31 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์อินเดีย ไหว้พระ อิ่มบุญ 4 สังเวชนีสถาน  6วัน 5คืน (GAY-FD002)
 เดินทาง : 27 ต.ค- 1 พ.ย. 62
 เดินทาง : 10-15, 24-29 พ.ย. 62
 เดินทาง : 1-6, 8-13 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 5-10, 12-17, 19-24, 26-31 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 22,888 บาท
ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ ทัชมาฮาล 5วัน 3คืน (BT-DEL01)
 เดินทาง : 22-26 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 25,900 บาท
ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ I MISS YOU 6วัน 4คืน (GQ2DEL-TG001)
 เดินทาง : 07-12 ก.ย. 62
 เดินทาง : 05-10, 11-16, 12-17, 19-24, 26-31 ต.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 25,900 บาท
ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี  6วัน 4คืน (ZDEL03-TG)
 เดินทาง : 6-11, 13-18, 20-25, 27 ก.ย. - 2 ต.ค. 62
 เดินทาง : 4-9, 10-15, 11-16, 17-22, 18-23, 19-24 ต.ต. 62
 เดินทาง : 25-30, 31 ต.ค. -  5 พ.ย. 62
 เดินทาง : 7-12, 14-19, 21-26, 28 พ.ย. - 3 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 27,999 บาท
ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ อัตรา เดลี 6วัน4คืน (ZDEL02)
 เดินทาง : 15-20 ส.ค. 62
 เดินทาง : 29 ส.ค. -03 ก.ย. 62 
ราคาเริ่มต้น : 28,999 บาท
 
ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ เดลี 6วัน 3คืน (SXR-TG01V)
 เดินทาง : 25-30 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-06, 08-13 พ.ย. 62
 เดินทาง : 04-09 ธ.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 28,999 บาท