0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์อินเดีย

   
ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล อัครา จัยปูร์ 4วัน 2คืน (WE)
 เดินทาง : 17-20, 24-27 ส.ค. 61
 เดินทาง : 7-10, 14-17 ก.ย. 61

ราคาเริ่มต้น : 12,921 บาท

ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2คืน FD-01
 เดินทาง : มิถุนายน - กันยายน 2561
ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย
ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรัก  

ราคาเริ่มต้น : 13,991บาท

 
ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2คืน WE-01
 เดินทาง : มิถุนายน - กันยายน 2561
ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย
ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรัก  

ราคาเริ่มต้น : 15,311 บาท

 
ทัวร์อินเดีย แคชเมีย อักรา ทัชมาฮาล In love Kashmir Tajmahal 7วัน 4คืน SG-03
 เดินทาง : มิถุนายน 61
 เดินทาง : กรกฎาคม 61
 เดินทาง : สิงหาคม 61
 เดินทาง : กันยายน 61
 เดินทาง : ตุลาคม 61

ราคาเริ่มต้น : 20,991 บาท

   
ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ อักรา ทัชมาฮาล SUPER PRICE 7วัน 5คืน TG02
 เดินทาง : 14-20 มิ.ย. 61, 28 มิ.ย.-04 ก.ค. 61
 เดินทาง : 12-18 ก.ค. 61, 26 ก.ค.-01 ส.ค. 61
 เดินทาง : 3-9, 9-15, 23-29 ส.ค. 61
 เดินทาง : 6-12, 21-27 ก.ย. 61, 28 ก.ย.-03 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 35,991 บาท