0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์อินเดีย

         
ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ ทัชมาฮาล 4วัน 2คืน (3JAI-FD001)
 เดินทาง : 04-07, 13-16, 20-23, 27-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค.62 - 01 ธ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท
ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ อัครา 4วัน 2คืน (ฺBTJAI01-FD)
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 15-18, 20-23, 22-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 04-07, 06-09, 08-11, 13-16, 15-18, 20-23, 25-28 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท
  
ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา ทัชมาฮาล 5วัน 3คืน (ZJAI01-FD)
 เดินทาง : 09-13, 11-15, 16-20, 18-22, 23-27, 25-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 08-12, 10-14, 15-19, 17-21, 22-26, 24-28 มี.ค. 63
 เดินทาง : 05-09, 07-11, 12-16, 26-30 เม.ย. 63
 เดินทาง : 03-07 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์อินเดีย HERE WE GOทัชมาฮาล ชัยปุระ อัคร  5วัน 3คืน (DELXW001)
 เดินทาง : 21-25, 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 05-09, 12-16, 19-23, 26-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 09-13, 14-18, 16-20, 21-25, 23-27 ม.ค. 63
 เดินทาง : 28 ม.ค. – 1 ก.พ. , 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 63
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 11-15, 13-17, 18-22, 20-24, 25 -29 ก.พ. 62
 เดินทาง : 27 ก.พ.- 2 มี.ค. 63
 เดินทาง : 03-07, 05-09, 10-14, 12-16, 17-21, 19-23, 24-28, 26-30 มี.ค. 63
 เดินทาง : 31 มี.ค.- 4 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 16,990 บาท
ทัวร์อินเดีย พุทธคยา พาราณสี สักการะ 2 สังเวชนียสถาน 4วัน3คืน (ฺBT-GAY01 FD)
 เดินทาง : 22-25 พ.ย. , 29 พ.ย. - 2 ธ.ค.62
 เดินทาง : 06-09, 13-16, 20-23, 27-30 ธ.ค.62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 1 ม.ค.63
 เดินทาง : 03-06, 10-13, 17-20, 24-27 ม.ค.63
 เดินทาง : 31 ม.ค.- 3 ก.พ.63
ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท
ทัวร์อินเดีย ไหว้พระ เสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6วัน 5คืน (GQ3GAY-FD001)
 เดินทาง : 01-06, 08-13 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 05-10, 12-17, 19-24, 26-31 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 5วัน3คืน (ZDEL01)
 เดินทาง : 22-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย.-03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 06-10, 07-11, 13 -17 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
 
ทัวร์อินเดีย 4สังเวชนียสถาน ตามรอยพระพุทธเจ้า 6วัน5คืน (WE)
 เดินทาง : 03-08 ธ.ค.62 
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 3 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 22,222 บาท
ทัวร์อินเดีย ไหว้พระ อิ่มบุญ 4 สังเวชนีสถาน  6วัน 5คืน (GAY-FD002)
 เดินทาง : 24-29 พ.ย. 62
 เดินทาง : 1-6, 8-13 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 5-10, 12-17, 19-24, 26-31 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 22,888 บาท
ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ อัครา 5วัน 3คืน (DEL02-TG)
 เดินทาง : 21-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 02-06 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 22,900 บาท
ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ เนปาล ลุมพินี พุทธคยา สารนาถ กุสินารา 7วัน 6คืน (GAY02_FD)
 เดินทาง : 25 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 16-22 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 13-19 ม.ค. 63
 เดินทาง : 27 ม.ค. - 02 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 24,900 บาท
ทัวร์อินเดีย เดลลี ชัยปุระ ทัชมาฮาล 5วัน 3คืน (3DEL-TG003) 
 เดินทาง : 21-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 05-09, 06-10, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง :  28 ธ.ค. 62 -01 ม.ค. 63 
ราคาเริ่มต้น : 24,911 บาท
ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ เดลลี 5วัน 3คืน (3DEL-TG002)
 เดินทาง : 21-25 พ.ย. 62 
 เดินทาง : 05-09, 06-10, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63     
ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท
ทัวร์อินเดีย เนปาล นมัสเต 8วัน 7คืน (3GAY-FD002)
 เดินทาง : 29 ธ.ค. 62 - 05 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท
ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ เดลี 6วัน 3คืน (SXR-TG01V)
 เดินทาง : 04-09 ธ.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 28,999 บาท