0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์อินเดีย

        
ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี  4วัน 3คืน (GAY01-FD)
 เดินทาง : 15-18, 22-25 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท
ทัวร์อินเดีย ชุยปุระ อัครา เดลี 5วัน 3คืน (CZDEL01-9W)
 เดินทาง : 08-12, 15-19, 22-26 มี.ค. 62
 เดินทาง : 29 มี.ค. - 02 เม.ย. 62
 เดินทาง : 05-09, 06-10, 12-16, 13-17, 19-23, 26-30 เม.ย. 62
 เดินทาง : 28 เม.ย. - 02 พ.ค. 62
 เดินทาง : 03-07, 10-14, 17-21 พ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท

ทัวร์อินเดีย อัมริตสาร์ ธรรมศาลา 4วัน2คืน (GO2ATQ-SG001)
 เดินทาง : 15 - 18 มี.ค. 62
 เดินทาง : 13 - 16 เม.ย. 62  
 เดินทาง : 17 - 20 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 17,888 บาท
ทัวร์อินเดีย เนปาล มหัศจรรย์ 7วัน 6คืน (GAY02-FD)
 เดินทาง : 4-10 มี.ค. 62
 เดินทาง : 18-24 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น :24,900 บาท
ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี 6วัน 4คืน (CZDEL02-9W)
 เดินทาง : 09-14, 14-19, 22-27 มี.ค. 62
 เดินทาง : 29 มี.ค. - 03 เม.ย. 62
 เดินทาง : 06-11, 11-16, 13-18 เม.ย. 62
 เดินทาง : 27 เม.ย. - 02 พ.ค. 62
***ยังไม่รวมค่าวีซ่า***
ราคาเริ่มต้น : 26,999 บาท
ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี 6วัน 4คืน (ZDEL03-9W)
 เดินทาง : 19-24, 20-25 มี.ค. 62
 เดินทาง : 27 มี.ค. - 01 เม.ย. / 28 มี.ค. - 02 เม.ย. 62
 เดินทาง : 09-14, 10-15, 18-23, 19-24 เม.ย. 62
 เดินทาง : 20-25, 23-28, 24-29, 25-30 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 26,999 บาท
ทัวร์อินเดีย Summer in Kashmir อักรา ทัชมาฮาล 6วัน4คืน (GO2SXR-SG003)
 เดินทาง : 15-20 มี.ค. 62
 เดินทาง : 29 มี.ค. - 3 เม.ษ. 62
 เดินทาง : 6-11, 12-17, 13-18 เม.ย. 62
 เดินทาง : 2-8 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 28,888 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ Summer in Kashmir อักรา ทัชมาฮาล 6วัน 4คืน (SG003)
 เดินทาง : 22-27 มี.ค.  62
 เดินทาง : 29 มี.ค. – 03 เม.ย.  62
 เดินทาง : 06-11, 11-16, 12-17, 13-18 เม.ย. 62
 เดินทาง : 27 เม.ย. – 02 พ.ค.  62
 เดินทาง : 03-08 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 28,888  บาท