0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์อินเดีย

   
ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2 คืน (WE001)
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 08-11, 09-12, 15-18, 23-26 พฤศจิกายน 61
 เดินทาง : 13-16 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 14-17 ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
 
ทัวร์อินเดีย ชุยปุระ อัครา เดลี 5วัน 3คืน (CZDEL01-9W)
 เดินทาง : 25-29 ม.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 15-19, 16-20, 22-26 ก.พ. 62
 เดินทาง : 08-12, 15-19, 22-26 มี.ค. 62
 เดินทาง : 29 มี.ค. - 02 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท

ทัวร์อินเดีย บินตรง ไหว้พระ 4สังเวชนียสถาน 7วัน 6คืน (FD001)
 เดินทาง :  31 ธ.ค.61 – 06 ม.ค. 62
 เดินทาง : 14-20 ม.ค. 62
 เดินทาง : 18-24 ก.พ. 62
 เดินทาง : 04-10 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 25,888 บาท
ทัวร์อินเดีย เนปาล เขาคิชฌกูฏอินเดีย เนปาล เขาคิชฌกูฏ 8วัน 7คืน (ฺB3-001)
 เดินทาง : 12-19 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 02-09 ม.ค. 62
 เดินทาง : 23-30 ม.ค. 62
 เดินทาง : 30 ม.ค. – 06 ก.พ. 62
ราคาเริ่มต้น : 34,888 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ Summer in Kashmir อักรา ทัชมาฮาล 6วัน 4คืน (SG003)
 เดินทาง : 22-27 มีนาคม 2562
 เดินทาง : 29 มีนาคม – 03 เมษายน 2562
 เดินทาง : 06-11, 11-16, 12-17, 13-18 เมษายน 2562
 เดินทาง : 27 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562
 เดินทาง : 03-08 พฤษภาคม 2562
ราคาเริ่มต้น : 28,888  บาท