0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์อังกฤษ

    
ทัวร์อังกฤษ SUPER SAVE 6วัน 3คืน (CZLHR02)
 เดินทาง : 2-7, 23-28 มี.ค. 62
 เดินทาง : 5-10, 6-11, 12-17 เม.ย. 62
 เดินทาง : 8-13 มิ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท

ทัวร์อังกฤษ PRO UK FULL FREE SUMMER 7วัน 4คืน (PUK07-MH)
 เดินทาง : 11-17 17-23 พ.ค. 62
 เดินทาง : 18-24 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 19-25 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 38,900 บาท
ทัวร์อังกฤษ ENGLAND-DESIGN YOUR OWN  7วัน4คืน (LHR-BI001)
 เดินทาง : 25 ก.พ. - 3 มี.ค.62
 เดินทาง : 11-17 มี.ค. 62
 เดินทาง : 1-7, 8-14 เม.ย. 62
 เดินทาง : 29 เม.ย.-5 พ.ค. 62
 เดินทาง : 13-19 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 38,900 บาท
ทัวร์อังกฤษ LONDON FREE STYLE อังกฤษ-ลอนดอน 7วัน 4คืน (LGW-CA001)
 เดินทาง : 21-27 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 39,888 บาท
ทัวร์อังกฤษ NON STOP ENGLAND สโตนเฮ้นจ์ บาธ ลอนดอน 6วัน 3คืน (CZLHR01-TG)
 เดินทาง : 22-27 มี.ค. 62
 เดินทาง : 14-19, 23-28 เม.ย. / 26 เม.ย. - 01 พ.ค. 62
 เดินทาง : 10-15, 17-22, 25-30 มิ.ย. 62
***ราคาไม่รวมค่าวีซ่า***

ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท

ทัวร์อังกฤษ SOUTHERN ENGLAND WALE 7วัน 4คืน (CZLHR03-BI)
 เดินทาง : 17-23 พ.ค. 62
 เดินทาง : 18-24 พ.ค. 62
***ราคาไม่รวมค่าวีซ่า***

ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท

ทัวร์อังกฤษ PRO MADE IN THE UK 7วัน 4คืน (PUK05-MH)
 เดินทาง : 11-17 พ.ค. 62
 เดินทาง : 19-25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 20-26 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 42,900 บาท
ทัวร์อังกฤษ Bicester Village Outle ลอนดอน-สโตนเฮนจ์-บาธ-เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ 6วัน 3คืน (PUK01)
 เดินทาง : 11-16 เม.ย. 62 >>> พีเรียดสงกรานต์
ราคาเริ่มต้น : 45,900 บาท
ทัวร์อังกฤษ HAPPINESS OF ENGLAND 7วัน 4คืน (SQ-MAN01)
 เดินทาง : 26 ก.พ. - 04 มี.ค. 62
 เดินทาง : 12-18 มี.ค. / 26 มี.ค. - 01 เม.ย. 62
 เดินทาง : 06-12, 11-17, 12-18 เม.ย. 62
 เดินทาง : 09-15, 17-23 พ.ค. 62
 เดินทาง : 04-10 มิ.ย. / 25 มิ.ย. - 01 ก.ค. 62
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***

ราคาเริ่มต้น : 45,999 บาท

ทัวร์อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลล์ WIZARD OF UNITED KINGDOM 8วัน 5คืน (CZEDI04-QR)
 เดินทาง : 12-19 ก.พ. 62
 เดินทาง : 19-26 มี.ค. 62
***ราคาไม่รวมค่าวีซ่า***

ราคาเริ่มต้น : 52,999 บาท

ทัวร์อังกฤษ เวลส์ บรูไน 8วัน 5คืน (CZLHR04-BI)
 เดินทาง : 09-16 เม.ย. 62
 เดินทาง : 30 เม.ย. - 07 พ.ค. 62
***ราคาไม่รวมค่าวีซ่า***

ราคาเริ่มต้น : 52,999 บาท

ทัวร์อังกฤษ COZY ENGLAND 6วัน4คืน (LHR-UL002) 
 เดินทาง : 12-17 เม.ย.62 เทศกาลสงกรานต์
 เดินทาง : 18-23 พ.ค. 62
 เดินทาง : 14-19 มิ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 55,900 บาท
ทัวร์อังกฤษ ENGLAND AND WALES ROMANTIC COTSWOLD 7วัน 4คืน (LHR-BI003)
 เดินทาง : 1-7, 8-14 เม.ย. 62             
 เดินทาง : 29 เม.ย.-5 พ.ค. 62
 เดินทาง : 13-19 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 55,900 บาท
ทัวร์Taste of Burger & Lobster อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 9วัน 6คืน (LHR-TG006)
 เดินทาง : 9-17, 17-25 มี.ค. 62
 เดินทาง : 5-13, 12-20 เม.ย. 62
 เดินทาง : 25 เม.ย.-3 พ.ค. 62
 เดินทาง : 3-11, 16-24, 17-25 พ.ค. 62
 เดินทาง : 31 พ.ค.-8 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 11-19, 21-29 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 63,900 บาท
ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สกอตแลน IMPERIAL LONDON 9วัน 6คืน (LHR-TG004)
 เดินทาง : 9-17 มี.ค. 62
 เดินทาง : 5-13, 12-20 เม.ย. 62
 เดินทาง : 25 เม.ย. - 3 พ.ค. 62
 เดินทาง : 3-11, 16-24, 17-25 พ.ค. 62
 เดินทาง : 31 พ.ค. - 8 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 11-19, 21-29 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 65,900 บาท
ทัวร์อังกฤษ-สกอตแลนด์ENGLAND AND SCOTLAND 10วัน7คืน (EDI-EK001)
 เดินทาง : 13-22, 20-29 มี.ค. 62  
 เดินทาง : 6-15, 10-19 เม.ย. 62
 เดินทาง : 8- 17, 22-31 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 65,900 บาท
ทัวร์อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลล์ สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด 9วัน (EK012)
 เดินทาง : 8-16 เม.ย. 2562
 เดินทาง : 13-21 เม.ย. 2562
 เดินทาง : 17-25 พ.ค. 2562
*รวมค่าวีซ่าแล้ว*
ราคาเริ่มต้น : 65,900 บาท
ทัวร์อังกฤษ GRAND UK 9วัน 6คืน (QR206-QR)
 เดินทาง : 11 - 19 เม.ย. 62
 เดินทาง : 04 - 12 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 65,900 บาท
ทัวร์สกอตแลนด์ อังกฤษ ไอร์แลนด์ SCOTLAND ENGLAND AND IRELAND10วัน 7คืน (EDI-EK002)
 เดินทาง : 6-15, 10-19 เม.ย. 62
 เดินทาง : 8- 17, 22-31 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 69,900 บาท
ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ ENGLAND, ENGLISH AND BRITISH MUSEUM 9วัน7คืน (GO3LHR-BR003)
 เดินทาง : 11-19 ก.พ. 62
 เดินทาง : 6-14 มี.ค. 62
 เดินทาง : 12-20 พ.ค. 62
 เดินทาง : 4-12, 12-20 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 69,900 บาท
ทัวร์อังกฤษ เวลส์ENGLAND AND WALES  8วัน 5คืน (LHR-TG001)
 เดินทาง : 11-18 เม.ย.62
 เดินทาง : 30 เม.ย.-7 พ.ค. 62
 เดินทาง : 5-12 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 65,900 บาท
ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ Check in – Windsor  10วัน 7คืน (GO3LHR-TG005)
 เดินทาง : 1-10, 22-31 มี.ค. 62
 เดินทาง : 6-15, 11-20, 30 เม.ย.- 9 พ.ค. 62
 เดินทาง : 10-19 พ.ค., 24 พ.ค.- 2 มิ.ย. 62
 เดินทาง :  7-16 มิ.ย., 28 มิ.ย.-7 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 72,900 บาท