0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์อังกฤษ

    
ทัวร์อังกฤษ PRO UK FULL FREE SUMMER 7วัน 4คืน (PUK07-MH)
 เดินทาง : 18-24 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 19-25 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 38,900 บาท
ทัวร์อังกฤษ NON STOP ENGLAND สโตนเฮ้นจ์ บาธ ลอนดอน 6วัน 3คืน (CZLHR01-TG)
 เดินทาง : 25-30 มิ.ย. 62
***ราคาไม่รวมค่าวีซ่า***

ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท

 
ทัวร์อังกฤษ PRO MADE IN THE UK 7วัน 4คืน (PUK05-MH)

 เดินทาง : 19-25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 20-26 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 42,900 บาท
ทัวร์อังกฤษ HAPPINESS OF ENGLAND 7วัน 4คืน (SQ-MAN01)

 เดินทาง : 25 มิ.ย. - 01 ก.ค. 62
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***

ราคาเริ่มต้น : 45,999 บาท

ทัวร์อังกฤษ COZY ENGLAND 6วัน4คืน (LHR-UL002) 

 เดินทาง : 14-19 มิ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 55,900 บาท
ทัวร์อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลล์ สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด 9วัน (EK012)
 เดินทาง : 20-28 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย. - 05 ต.ค. 62
 เดินทาง : 04-12, 12-20, 18-26 ต.ค. 62
**รวมค่าวีซ่าแล้ว**
ราคาเริ่มต้น : 59,900 บาท
ทัวร์Taste of Burger & Lobster อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 9วัน 6คืน (LHR-TG006)
 เดินทาง : 11-19, 21-29 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 63,900 บาท
ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สกอตแลน IMPERIAL LONDON 9วัน 6คืน (LHR-TG004)

 เดินทาง : 11-19, 21-29 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 65,900 บาท
ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 9วัน 6คืน (GO3LHR-TG004)
 เดินทาง : 31 พ.ค. - 08 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 11-19, 21-29 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 67,900 บาท
ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ ENGLAND, ENGLISH AND BRITISH MUSEUM 9วัน7คืน (GO3LHR-BR003)
 เดินทาง : 04-12, 12-20 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 69,900 บาท
ทัวร์อังกฤษ เวลส์ENGLAND AND WALES  8วัน 5คืน (LHR-TG001)
 เดินทาง : 05-12 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 65,900 บาท
ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ Check in – Windsor  10วัน 7คืน (GO3LHR-TG005)
 เดินทาง : 07-16 มิ.ย., 28 มิ.ย. - 07 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 72,900 บาท