0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์อังกฤษ

    
ทัวร์อังกฤษ ช้อปปิ้ง 6วัน 3คืน (PUK-MH01)
 เดินทาง : 11-16, 17-24, 25-30 ต.ค. 61
 เดินทาง : 01-06, 08-13, 15-20, 22-27 พ.ย. 61
 เดินทาง : 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 62
***ราคาไม่รวมค่าวีซ่า***

ราคาเริ่มต้น : 35,900 บาท

 
ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ์ อ๊อกซฟอร์ด 6วัน 3คืน (MH93)
 เดินทาง : 13-18 ต.ค. 61
 เดินทาง : 01-06, 08-13 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่) 
 

ราคาเริ่มต้น : 39,333 บาท

ทัวร์อังกฤษ AMAZING LONDON ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน 6วัน 3คืน (MH91)
 เดินทาง : 13 - 18 ต.ค. 2561
 เดินทาง : 23 - 28 ต.ค. / 01 - 06 ธ.ค. 2561

ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท

  
ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ์ บาธ อ๊อกซฟอร์ด 6วัน 3คืน (EY96)
 เดินทาง : 19-24 ก.ย. 61
 เดินทาง : 10-15, 18-23 ต.ค. 61
 เดินทาง : 14-19 พ.ย. 61
 เดินทาง : 05-10 ธ.ค. / 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท

ทัวร์อังกฤษ HAPPY TIME TO LONDON 6วัน 4คืน (UL)
 เดินทาง : 13 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. / 27 ก.ย. 61 - 02 ต.ค. 61
 เดินทาง : 19 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
 เดินทาง : 07 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61
 เดินทาง : 30 พ.ย. 61 - 05 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 39,555 บาท

 
ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน #HASTAG ENGLAND 6วัน 3คืน TG
 เดินทาง : 26 ก.ย.-1 ต.ค. 61
 เดินทาง : 7-12 , 21-26 พ.ย.  61
 เดินทาง : 5-10 , 19-24 ธ.ค. 61
เสาหินสโตนเฮ้นท์ พระราชวังวินเซอร์ หอนาฬิกาบิ๊กเบน มหาวิหารเวสทมินส์เตอร์ สะพานหอคอย พระราชวังบั๊กกิ้งแฮม พิคคาดิลลี่เซอร์คัส  จัตุรัสทราฟัลก้าร์  มหาวิหารเซนต์ปอล 
มหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์  

ราคาเริ่มต้น : 39,991 บาท

     
ทัวร์อังกฤษ เวลส์ 7วัน 4คืน (EK)
 เดินทาง : 04-10 ต.ค. 61
 เดินทาง : 09-15 ต.ค. 61
 

ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท

   
ทัวร์อังกฤษ HAPPINESS OF ENGLAND 7วัน 4คืน (SQ-MAN01)
 เดินทาง : 22-28 ม.ค. 62
 เดินทาง : 05-11 ก.พ. / 26 ก.พ. - 04 มี.ค. 62
 เดินทาง : 12-18 มี.ค. / 26 มี.ค. - 01 เม.ย. 62
 เดินทาง : 06-12, 11-17, 12-18 เม.ย. 62
 เดินทาง : 09-15, 17-23 พ.ค. 62
 เดินทาง : 04-10 มิ.ย. / 25 มิ.ย. - 01 ก.ค. 62
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***

ราคาเริ่มต้น : 45,999 บาท

ทัวร์อังกฤษ MAGIC OF SCOTLAND WALES ENGLAND 9วัน 6คืน (EDI03-QR)
 เดินทาง : 25 ก.ย. - 03 ต.ค. / 27 ก.ย. - 05 ต.ค. 61
 เดินทาง : 02-10, 04-12, 07-15 ต.ค. 61
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***

ราคาเริ่มต้น : 52,999 บาท

ทัวร์อังกฤษ MELODY ENGLAND SCOTLAND WALES 8วัน 5คืน (EDI02-QR)

 เดินทาง : 09-16, 23-30 ก.ย. 61
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***

ราคาเริ่มต้น : 57,888 บาท

ทัวร์อังกฤษ POPULAR GRAND UK อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ 8วัน 5คืน (MH92)
 เดินทาง : 28 ธ.ค. 61 - 04 ม.ค. 62
วันหยุดปีใหม่

ราคาเริ่มต้น : 59,900 บาท