0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์อังกฤษ

 
ทัวร์อังกฤษ บาธ ซาลิสบัวรี่ ลอนดอน 6วัน 3คืน (ZLHR05)
 เดินทาง : 13-18, 26-31 ก.ค. 62 
 เดินทาง : 08-13, 11-16, 12-17, 19-24, 22-27, 26-31 ต.ค. 62
 เดินทาง : 05-10, 16-21 พ.ย. 62
 เดินทาง : 24-29 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 28 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ธ.ค. 62 - 05 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์อังกฤษ PRO UK FULL FREE SUMMER 7วัน 4คืน (PUK07-MH)
 เดินทาง : 19-25 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 38,900 บาท
ทัวร์อังกฤษ PRO MADE IN THE UK 7วัน 4คืน (PUK05-MH)
 เดินทาง : 19-25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 20-26 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 42,900 บาท
ทัวร์สกอตแลนด์ เล์ อังกฤษ กลาสโกว์ 9วัน 6คืน (EK012)
 เดินทาง : 8-16 พ.ย.62
 เดินทาง : 29 พ.ย.-7 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-12 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 57,900 บาท
ทัวร์อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลล์ สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด 9วัน (EK012)
 เดินทาง : 20-28 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย.-05 ต.ค. 62
 เดินทาง : 12-20 ต.ค. 62
**รวมค่าวีซ่าแล้ว**
ราคาเริ่มต้น : 59,900 บาท