0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์สิงคโปร์

 
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB FLOW SINGAPORE 3วัน 2คืน (SL)
 เดินทาง : 20-22, 23-25, 27-29 ก.ย. / 30 ก.ย. - 2 ต.ค. 61
 เดินทาง : 2-4, 29-31 ต.ค. / 30 ต.ค. - 1 พ.ย. / 31 ต.ค. - 2 พ.ย. 61
 เดินทาง : 1-3, 4-6, 8-10, 11-13, 18-20, 22-24, 25-27 พ.ย. / 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 4-6, 11-13, 17-19, 18-20, 19-21, 24-26 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 03-05, 06-08, 10-12, 13-15, 20-22, 24-26, 27-29 ม.ค. 62
 เดินทาง : 14-16, 17-19, 21-23 ก.พ. 62
 เดินทาง : 04-06, 05-07, 11-13, 12-14, 13-15, 14-16, 17-19 มี.ค. 62
 เดินทาง : 18-20, 19-21, 21-23, 25-27, 26-28, 27-29 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท

ทัวร์สิงคโปร์ FLOW SINGAPORE PLUS  3วัน 2คืน (SL)
 เดินทาง : 20-22, 23-25, 27-29 ก.ย. 61
 เดินทาง : 30 ก.ย. - 2 ต.ค. 61

ราคา : 8,888 บาท

      
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SO SHIOK 3วัน 2คืน (SL)
 เดินทาง : กันยายน 61
 เดินทาง : ตุลาคม 61
 เดินทาง : พฤศจิกายน 61
 เดินทาง : ธันวาคม 61
 เดินทาง : มกราคม 62
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 62 
 เดินทาง : มีนาคม 62

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SUPER FUN ชมโชว์ม่านน้ำ 3วัน 2คืน (SIN14-SQ)
 เดินทาง : 21-23, 28-30 ก.ย. 61
 เดินทาง : 06-08, 12-14, 13-15, 19-21, 20-22, 26-28 ต.ค. 61
 เดินทาง : 02-04, 09-11, 16-18, 17-19, 23-25, 24-26 พ.ย. / 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 01-03, 07-09, 08-10, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24, 28-30, 29-31 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท

  
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SAVE SAVE  3วัน 2คืน (3K)
 เดินทาง : 21-23, 22-24, 28-30 ก.ย. / 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 61
 เดินทาง : 05-07, 06-08, 12-14, 26-28, 27-29 ต.ค. 61
 เดินทาง : 08-10, 29-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SO SHIOK  เที่ยวไฮไลท์ ช้อปปิ้งจุใจ 3วัน 2คืน (FD)
 เดินทาง : 28-30 ก.ย. 61
 เดินทาง : 5-7, 12-14, 13-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9), 19-21, 20-22, 26-28 ต.ค. 61
 เดินทาง : 2-4 พ.ย. 61
 เดินทาง : 29-31 ธ.ค. 61 

ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท

  
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SCOOT AWESOME  3วัน 2คืน (TR)
 เดินทาง : 12-14, 13-15 ต.ค. 61
 เดินทาง : 8-10, 29-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62 / 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 12,555 บาท

 
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SO SHIOK  3 วัน 2 คืน (TR)
 เดินทาง : 5-7, 6-8, 13-15, 19-21, 20-22, 26-28, 27-29 ต.ค. 61
 เดินทาง : 8-10 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท

 
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE MAGNIFICENT ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  4วัน 3คืน (SL)
 เดินทาง : 7-10, 14-17, 21-24 ก.ย. / 28 ก.ย. - 1 ต.ค. 61
 เดินทาง : 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 ต.ค. 61
 เดินทาง : 1-4, 8-11, 15-18, 22-25 พ.ย. / 29 พ.ย.- 2 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 7-11, 13-16, 14-17, 20-23, 21-24, 28-31 ธ.ค. 61
 New Year 2019 : 29 ธ.ค. -1 ม.ค. 62 / 30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท

  
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE EPIC  พักโรงแรม 4 ดาว  3วัน 2คืน (3K)
 เดินทาง : 8-10, 14-16, 28-30 ก.ย. / 29 ก.ย. - 1 ต.ค. 61
 เดินทาง : 5-7, 6-8, 12-14, 13-15, 20-22, 21-23, 26-28, 27-29 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท

    
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE EPIC  พักโรงแรม 4 ดาว  3วัน 2คืน (SL)
 เดินทาง : 2-4, 9-11, 16-18, 23-25 พ.ย. / 30 พ.ย. -2 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 8-10, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24, 27-29, 28-30 ธ.ค. 61
 New Year 2019 : 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62 

ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท

ทัวร์สิงคโปร์ TWO THEME PARK  เที่ยว 2 สวนสนุก 4วัน 3คืน (TR)
 เดินทาง : 20-23 ก.ย. 61
 เดินทาง : 11-14, 20-23 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 18,999 บาท