0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์สิงคโปร์

 
ทัวร์สิงคโปร์ FLOW SINGAPORE PLUS 3วัน2คืน (SL) บินเช้า-กลับดึก
 เดินทาง : 14-16, 15-17, 16-18, 21-23, 22-24, 23-25, 28-30 พ.ย.62
 เดินทาง : 29 พ.ย.- 1 ธ.ค.62, 30 พ.ย.-2 ธ.ค.62
 เดินทาง : 01-03, 06-08, 07-09, 12-14, 13-15, 14-16, 15-17, 19-21, 20-22 ธ.ค.62
 เดินทาง : 21-23, 22-24, 26-28 ธ.ค.63 
 เดินทาง : 03-05, 04-06, 05-07, 10-12, 11-13, 12-14, 16-18, 17-19, 18-20 ม.ค.63
 เดินทาง : 23-25, 24-26, 25-27, 30 ม.ค.-1 ก.พ.63, 31 ม.ค.-2 ก.พ.63
 เดินทาง : 01-03, 03-05, 04-06, 06-08, 13-15, 14-16, 15-17, 20-22, 21-23 ก.พ.63
 เดินทาง : 22-24, 27-29 ก.พ.63, 28 ก.พ.-1 มี.ค.63, 29 ก.พ.-2 มี.ค.63
 เดินทาง : 05-07, 06-08, 07-09, 08-10, 12-14, 13-15, 14-16, 15-17, 19-21 มี.ค.63
 เดินทาง : 20-22, 21-23, 22-24, 26-28, 27-29, 28-30, 29-31 มีนาคม 2563
 เดินทาง :  เมษายน - พฤษภาคม 2563
ราคาเริ่มต้น : 8,888 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ SO SHIOK THAI LION AIR 3วัน2คืน (SL) บินเช้า-กลับดึก
 เดินทาง : พฤศจิกายน 62
 เดินทาง : ธันวาคม 62
 เดินทาง : มกราคม 63
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 63
 เดินทาง : มีนาคม 63
 เดินทาง : เมษายน 63
 เดินทาง : พฤษภาคม 63
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SUPER SAVE 3วัน2คืน (3K002)
 เดินทาง : 02-04, 09-11, 16-18, 23-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 08-10, 14-16, 28-30, 29-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 63
ขึ้นสนามบินสุวรรณภูมิ บินเช้า-กลับค่ำ 
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล ENRICH 3วัน2คืน (3K) บินเช้า-กลับค่ำ
 เดินทาง : 12-14, 18-20 ต.ค. 62
 เดินทาง : 22-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28-30 ธ.ค. 62
ขึ้นสนามบินสุวรรณภูมิ 
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ SO SHIOK 3วัน2คืน (FD) บินเช้า-กลับดึก
 เดินทาง : 08-10 ธันวาคม 62 *วันหยุดรัฐธรรมนูญ*
อิสระฟรีเดย์ 1วัน หรือซื้อออฟชั่น ยูนิเวอร์แซล +2,000 บาท
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ SO SHIOK 3วัน2คืน TR (บินเช้า-กลับเย็น)
 เดินทาง : 30 ธ.ค. -1 ม.ค. 63  วันหยุดปีใหม่
 เดินทาง : 08-10, 14-16 ก.พ. 63
 เดินทาง : 6-8, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23, 27-29, 28-30 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3วัน2คืน SQ (ZSIN02)
 เดินทาง : 01-03, 02-04, 08-10, 09-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย.-1 ธ.ค., 30 พ.ย.-2 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 05-07, 06-08, 07-09, 13-15, 14-16, 21-23, 27-29, 28-30, 29-31 ธ.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เลสโก สิงโตทะเล 3วัน2คืน SQ (ZSIN03)
 เดินทาง : 02-04, 03-05, 04-06, 09-11, 10-12, 11-13, 16-18, 17-19, 18-20 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ม.ค. - 01 ก.พ. / 31 ม.ค. - 02 ก.พ. 63
 เดินทาง : 01-03, 06-08, 07-09, 08-10, 15-17, 20-22, 21-23, 22-24, 27-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ. - 01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 07-09, 12-14, 13-15, 14-16, 19-21, 20-22, 21-23, 26-28, 27-29 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ SAVE PRICE ฟรีเดย์  3วัน 2คืน (SQ002)
 เดินทาง : 16-18, 22-24, 23-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย.-01 ธ.ค. , 30 พ.ย.-02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 05-07, 06-08, 07-09, 08-10, 13-15, 14-16, 20-22 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ MAGNIFICENT 4วัน3คืน SL
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 2 พ.ย. 62
 เดินทาง : 7-10, 14-17, 21-24, 28 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 5-8, 7-10, 12-15, 13-16, 19-22, 20-23, 28-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 63 
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 63 
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 3 ม.ค. 63 
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ SO GOOD รวม Universal Studio 3วัน 2คืน (SQ001)
 เดินทาง : 01-03, 02-04, 08-10, 09-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. , 30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 05-07, 06-08, 07-09, 08-10, 13-15, 14-16, 20-22, 27-29 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28-30, 29-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ 2 THEME PARK (ยูนิเวอร์เเซล + LEGO LAND) 4วัน3คืน TR
 เดินทาง : 28-31 ธ.ค.62
 เดินทาง : 29 ธ.ค.-1 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ SYMBOLIC SINGPORE 3วัน2คืน (SQ) บินเช้า-กลับเย็น
 เดินทาง : 01-03, 08-10, 15-17 พ.ย.62
 เดินทาง : 29 พ.ย.- 1 ธ.ค.62 
 เดินทาง : 06-08, 07-09, 13-15, 20-22, 21-23, 28-30, 29-31 ธ.ค.62 
 เดินทาง : 30 ธ.ค.- 2 ม.ค.63
 เดินทาง : 31 ธ.ค.- 3 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY UNIVERSAL (รวมบัตร) Singapore Flyer 4วัน 3คืน (SQ)
 เดินทาง : 03-06, 11-14, 19-22, 24-27 ต.ค.62 
 เดินทาง : 07-10, 14-17, 21-24 พ.ย., 28 พ.ย.-1 ธ.ค.62 
 เดินทาง : 05-08, 07-10, 12-15, 19-22, 28-31 ธ.ค.62 D
 ปีใหม่  : 29 ธ.ค.- 1 ม.ค., 30 ธ.ค.- 2 ม.ค., 31 ธ.ค.-3 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 26,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล (รวมบัตรแล้ว) Singapore Flyer เที่ยวครบ กินดี พักหรู 4วัน3คืน TG
 เดินทาง : 29 ธ.ค.- 1 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท