0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์สิงคโปร์

 
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB FLOW SINGAPORE 3วัน 2คืน (SL)
 เดินทาง : 25-27 พ.ย. / 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 4-6, 11-13, 17-19, 18-20, 19-21, 24-26 ธันวาคม 2561
 เดินทาง : 03-05, 06-08, 10-12, 13-15, 20-22, 24-26, 27-29 มกราคม 2562
 เดินทาง : 14-16, 17-19, 21-23 กุมภาพันธ์ 2562
 เดินทาง : 04-06, 05-07, 11-13, 12-14, 13-15, 14-16, 17-19 มีนาคม 2562
 เดินทาง : 18-20, 19-21, 21-23, 25-27, 26-28, 27-29  มีนาคม 2562

ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท

ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SO SHIOK 3วัน 2คืน (SL)
 เดินทาง : พฤศจิกายน 61
 เดินทาง : ธันวาคม 61
 เดินทาง : มกราคม 62
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 62
 เดินทาง : มีนาคม 62
 เดินทาง : เมษายน 62

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SCOOT AWESOME 3วัน 2คืน (TR)
 เดินทาง : 08-10, 15-17 มี.ค. 62
 เดินทาง : 06-08, 12-14, 13-15, 14-16 เม.ย. 62
 เดินทาง : 27-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 10-12 ส.ค. 62
 เดินทาง : 12-14 ต.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SO SHIOK 3วัน 2คืน (FD)
 เดินทาง : 22-24 ก.พ. 62
 เดินทาง : 01-03, 08-10, 22-24, 29-31 มี.ค. 62
 เดินทาง : 06-08, 19-21, 26-28 เม.ย. 62
 เดินทาง : 03-05, 10-12 พ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท

ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SO SHIOK 3วัน 2คืน (TR)
 เดินทาง : 18-20 ม.ค. / 22-24 ก.พ. 62
 เดินทาง : 01-03, 08-10, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25, 29-31 มี.ค. 62
 เดินทาง : 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 62
 เดินทาง : 06-08, 12-14, 13-15, 14-16, 19-21, 20-22, 26-28, 27-29 เม.ย. 62
 เดินทาง : 03-05, 04-06, 10-12 พ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SUPER FUN ชมโชว์ม่านน้ำ 3วัน 2คืน (SIN14-SQ)
 เดินทาง : 14-16 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 21-23 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SAVE SAVE  3วัน 2คืน (3K)
 เดินทาง : 08-10, 29-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท

ทัวร์สิงคโปร์ SUPER PEAK SINGAPORE 3วัน 2คืน (BZSIN01-SQ)
 เดินทาง : มกราคม 62
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 62
 เดินทาง : มีนาคม 62
 เดินทาง : เมษายน 62
 เดินทาง : พฤษภาคม 62
 เดินทาง : มิถุนายน 62

ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท

ทัวร์สิงคโปร์ SUPER ENJOY SINGAPORE 3วัน 2คืน (SIN15-3K)
 เดินทาง : 01-03, 28-30, 29-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท

ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SO SHIOK 3วัน 2คืน (FD)
 เดินทาง : 29-31 ธ.ค. 61 (วันหยุดปีใหม่)

ราคา : 15,999 บาท

ทัวร์สิงค์โปร์ CELEBRATE IN SINGAPORE 3วัน 2คืน (SIN16-3K)
 เดินทาง : 28-30 ธันวาคม 2561
 เดินทาง : 29-31 ธันวาคม 2561
 เดินทาง : 30 ธันวาคม 61- 1 มกราคม 2562
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ EPIC รวมบัตรยูนิเวอร์แซล  3วัน 2คืน (SQ)
 เดินทาง : 28-30 ธันวาคม 61
 เดินทาง : 29-31 ธันวาคม 61
 เดินทาง : 31 ธันวาคม - 2 มกราคม 62 
ราคาเริ่มต้น : 18,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SYMBOLIC 3วัน 2คืน (SQ)
 เดินทาง : 04-06, 11-13, 18-20, 25-27 ม.ค. 62
 เดินทาง : 01-03, 15-17, 22-24 ก.พ. 62
 เดินทาง : 01-03, 08-10, 15-17, 22-24, 29-31 มี.ค. 62
 เดินทาง : 06-08, 11-13, 12-14, 13-15, 14-16, 15-17, 19-21, 20-22, 26-28, 27-29 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 18,999 บาท

ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SERANADE 3วัน 2คืน (TG)
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคา : 26,999 บาท

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE FULL OPTION 4วัน 3คืน (SQ)
 เดินทาง : 22-25 พ.ย. / 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 28-31 ธ.ค. / 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62
 เดินทาง : 03-06, 10-13, 17-20, 24-27 ม.ค. / 31 ม.ค. - 03 ก.พ. 62
 เดินทาง : 21-24 ก.พ. / 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 62
 เดินทาง : 07-10, 14-17, 21-24, 28-31 มี.ค. 62
 เดินทาง : 05-08, 10-13, 11-14, 12-15, 13-16, 18-21, 25-28 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท