0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์สิงคโปร์

 
ทัวร์สิงคโปร์ FLOW SINGAPORE PLUS 3วัน2คืน (SL) บินเช้า-กลับดึก
  เดินทาง : 5-7, 9-11, 10-12, 11-13, 23-25, 24-26 พ.ค.62
 เดินทาง : 25-27, 26-28 พ.ค.62,  30 พ.ค.-1 มิ.ย., 31 พ.ค.-2 มิ.ย.62
 เดินทาง : 1-3, 2-4, 6-8, 7-9, 8-10, 9-11, 13-15, 14-16, 15-17, 16-18, 20-22 มิ.ย.62
 เดินทาง : 21-23, 22-24, 23-25, 27-29 มิ.ย.62, 29 มิ.ย.-1ก.ค., 30 มิ.ย.- 2 ก.ค.62
 เดินทาง : 4-6, 5-7, 6-8, 7-9, 11-13, 12-14, 18-20, 19-21, 20-22, 21-23 ก.ค.62 
 เดินทาง : 1-3, 2-4, 3-5, 4-6, 15-17,16-18, 17-19, 18-20, 22-24, 23-25 ส.ค.
 เดินทาง : 24-26, 29-31 ส.ค.62, 30 ส.ค.-1 ก.ย., 31 ส.ค.- 2 ก.ย.62
 เดินทาง : กันยายน 62
 เดินทาง : ตุลาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 8,888 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ SCOOT AWESOME 3วัน2คืน TR (บินเย็น กลับดึก)
 เดินทาง : 14-16 มิ.ย.62
 เดินทาง : 27-29 ก.ค.62
 เดินทาง : 10-12 ส.ค.62
 เดินทาง : 12-14 ต.ค.62 
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ SO SHIOK THAI LION AIR 3วัน2คืน (SL) บินเช้า-กลับดึก
 เดินทาง :  5-7, 9-11, 10-12, 11-13, 12-14, 17-19, 18-20 พ.ค.62
 เดินทาง : 23-25, 24-26, 25-27, 26-28 พ.ค.62, 30 พ.ค.-1 มิ.ย., 31 พ.ค.-2 มิ.ย.62
 เดินทาง : 1-3, 2-4, 6-8, 7-9, 8-10, 9-11, 13-15, 14-16, 15-17, 16-18, 20-22 มิ.ย.62
 เดินทาง : 21-23, 22-24, 23-25, 27-29, 28-30 มิ.ย., 29 มิ.ย.-1 ก.ค., 30 มิ.ย.-2 ก.ค.62
 เดินทาง : 4-6, 5-7, 6-8, 7-9, 11-13, 12-14, 13-15, 14-16, 15-17, 18-20 ก.ค.62
 เดินทาง : 19-21, 20-22, 21-23, 26-28, 27-29 ก.ค.62
 เดินทาง : สิงหาคม 62
 เดินทาง : กันยายน 62
 เดินทาง : ตุลาคม 62

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

ทัวร์สิงคโปร์ SO SHIOK 3วัน 2คืน (FD) บินเช้า - กลับดึ
 เดินทาง : 10-12 พ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท

ทัวร์สิงคโปร์ SO SHIOK TR 3วัน2คืน TR (บินเช้า-กลับเย็น)
 เดินทาง : 10-12, 18-20 พ.ค.62
 เดินทาง : 26-28, 27-29 ก.ค.62 
 เดินทาง : 10-12 ส.ค.62
 เดินทาง : 04-06, 12-14, 19-21 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล ENRICH 3วัน2คืน (3K)
 เดินทาง : 10-12, 18-20 พ.ค.62
 เดินทาง : 21-23 มิ.ย.62
 เดินทาง : 05-07, 13-15, 27-29 ก.ค.62 
 เดินทาง : 09-11, 10-12, 23-25 ส.ค.62 
 เดินทาง : 13-15 ก.ย.62
 เดินทาง : 04-06, 05-07, 11-13, 12-14, 18-20 ต.ค.62
 
 เดินทาง : 22-24 พ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ SUPER PEAK SINGAPORE 3วัน2คืน (BZSIN01-SQ) 
 เดินทาง : 30 พ.ค. -1 มิ.ย., 31 พ.ค.-2 มิ.ย. 2562
 เดินทาง : 1-3, 13-15, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24, 27-29,28-30 มิถุนายน 62
 เดินทาง : 29 มิ.ย.-1 ก.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3วัน 2คืน (ZSIN02)
 เดินทาง : 5-7, 6-8, 12-14, 13-15, 15-17, 16-18, 19-21, 20-22, 26-28, 27-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 2-4, 3-5, 9-11, 10-12, 16-18, 17-19, 23-25, 24-26 ส.ค. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 // 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 62
 เดินทาง : 6-8, 7-9, 13-15, 14-16, 27-29, 28-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 4-6, 5-7, 11-13, 12-14, 19-21, 25-27, 26-28 ต.ค. 62
 เดินทาง : 1-3, 2-4, 8-10, 9-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 // 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 5-7, 6-8, 7-9, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23, 27-29, 28-30, 29-31 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ MAGNIFICENT 4วัน3คืน (SL) บินเย็น - กลับเช้า
 เดินทาง : 09-12, 17-20, 23-26, 24-27 พ.ค.62, 30 พ.ค.-2 มิ.ย.62 MAY 2019
 เดินทาง : 06-09, 13-16, 20-23, 27-30 มิ.ย.62
 เดินทาง : 04-07, 12-15, 13-16, 18-21, 26-29 ก.ค.62 
 เดินทาง : 01-04, 09-12, 15-18, 22-25 ส.ค.62, 29 ส.ค.- 1 ก.ย.62
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 26-29 ก.ย.62
 เดินทาง : 03-06, 11-14, 17-20, 24-27 ต.ค.62, 30 ต.ค.-3 พ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
 
ทัวร์สิงคโปร์ ดูบอล ICC สเปอร์ - ยูเวนตุส 3วัน 2คืน (SL)
 เดินทาง : 21-23 ก.ค. 62
 
ราคา : 14,444 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ กรุ๊ปพิเศษ! ชมการแข่งขัน ICC CUP SINGAPORE 2019 3วัน2คืน (SL)
 เดินทาง : 19-21 ก.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
 
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์ กรุ๊ปพิเศษ! ชมการแข่งขัน ICC CUP SINGAPORE 2019 3วัน2คืน (SL)
 เดินทาง : 20-22 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ SYMBOLIC SINGPORE 3วัน2คืน (SQ) บินเช้า-กลับเย็น
 เดินทาง : 10-12, 11-13, 18-20, 24-26 พ.ค.62, 31 พ.ค.-2 มิ.ย.62 
 เดินทาง : 07-09, 14-16, 21-23, 28-30 มิ.ย.62  
 เดินทาง : 05-07, 12-14, 19-21, 27-29 ก.ค.62 
 เดินทาง : 02-04, 10-12, 16-18, 23-25 ส.ค.62, 30 ส.ค.-1 ก.ย.62 
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 27-29 ก.ย.62 
 เดินทาง : 04-06, 12-14, 18-20, 19-21, 25-27 ต.ค.62 
 เดินทาง : 01-03, 08-10, 15-17, 22-24 พ.ย., 29 พ.ย.- 1 ธ.ค.62 
 เดินทาง : 06-08, 07-09, 13-15, 20-22, 21-23, 28-30, 29-31 ธ.ค.62 
 ปีใหม่   : 30 ธ.ค.- 2 ม.ค., 31 ธ.ค.-3 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY UNIVERSAL (รวมบัตร) Singapore Flyer 4วัน 3คืน (SQ)
 เดินทาง : 09-12, 17-20, 23-26 พ.ค.62, 30 พ.ค.- 2 มิ.ย.62
 เดินทาง : 06-09, 13-16, 20-23, 27-30 มิ.ย.62 
 เดินทาง : 04-07, 12-15, 13-16, 18-20, 26-29 ก.ค.62 
 เดินทาง : 01-04, 09-12, 15-18, 22-25 ส.ค.62 29 ส.ค.-1 ก.ย. 62
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 26-29 ก.ย.62
 เดินทาง : 03-06, 11-14, 19-22, 24-27 ต.ค.62 
 เดินทาง : 07-10, 14-17, 21-24 พ.ย., 28 พ.ย.-1 ธ.ค.62 
 เดินทาง : 05-08, 07-10, 12-15, 19-22, 28-31 ธ.ค.62 D
 ปีใหม่  : 29 ธ.ค.- 1 ม.ค., 30 ธ.ค.- 2 ม.ค., 31 ธ.ค.-3 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 26,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เลโก้แลนด์ TWO THEME PARK 4วัน 3คืน (TR)
 เดินทาง : 09-12, 17-20 พ.ค.62 
 เดินทาง : 13-16, 26-29 ก.ค.62
 เดินทาง : 9-12 ส.ค.62
 เดินทาง : 11-14, 19-22 ต.ต.62
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท