0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ลาว

 
ทัวร์มหัศจรรย์หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (ฺBT-LAO01-PG)
 เดินทาง : 26-28 ก.ค. 62
 เดินทาง : 2-4, 10-12, 23-25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 20-22 ก.ย. 62
 เดินทาง : 4-6 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (BT-LAO01-FD)
 เดินทาง : 05-07, 12-14, 19-21, 26-28, 27-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 10-12, 23-25, 30 ส.ค. - 1 ก.ย.  62
 เดินทาง : 13-15, 27-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 4-6 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
 
ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวียน หลวงพระบาง 3วัน2คืน (BT-LAOS02-FD)
 เดินทาง : 26-28 ก.ค.62
 เดินทาง : 09-11, 24-26 ส.ค.62
 เดินทาง : 30 ส.ค. -01 ก.ย.62
 เดินทาง : 13-15, 27-29 ก.ย.62
 เดินทาง : 5-7, 11-13, 18-20, 16-28 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์เยี่ยมยามเมืองลาว หลวงพระบาง วังเวียง 4วัน 3คืน (GH-GO1CNXLPQ-PG003)
 เดินทาง : 27-30 ก.ค. 62
 เดินทาง : 10-13 ส.ค. 62
 เดินทาง : 12-15 ต.ค. 62
 เดินทาง : 28-31 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 17,888 บาท
ทัวร์มหัศจรรย์ วังเวียง เวียงจันทน์ 3วัน 2คืน (LAO003-PG)
 เดินทาง : 29 มิ.ย. - 1 ก.ค.62
 เดินทาง : 6-8, 27-29 ก.ค.62
 เดินทาง : 10-12, 24-26 ส.ค. 62
 เดินทาง :7-9, 28-30 ก.ย.62
 เดินทาง : 5-7 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
 
ทัวร์แอ่วเมืองลาว สบายดีหลวงพระบาง 3วัน 2คืน (GH-GO1CNXLPQ-PG002)
 เดินทาง : 20-22 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 8-10 ส.ค. 62
 เดินทาง : 24-26 ต.ค. 62
 เดินทาง : 21-23 พ.ย. 62
 เดินทาง : 5-7 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท