0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ลาว

 
ทัวร์มหัศจรรย์หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (ฺBT-LAO001-PG)
 เดินทาง : 10-12 พ.ค. 62
 เดินทาง : 31 พ.ค. - 2 มิ.ย.62
 เดินทาง : 14-16, 28-30 มิ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (BT-LAO01-FD)
 เดินทาง : 26-28 เม.ย. 62
 เดินทาง : 3-5, 10-12, 18-20, 24-26 พ.ค. 62
 เดินทาง : 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 7-9, 14-16, 21-23, 28-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 5-7, 12-14, 19-21, 26-28, 27-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 10-12 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ 3วัน 2คืน (BT-LAO02-FD)
 เดินทาง : 4-6, 11-13, 18-20 25-27 พ.ค.62
 เดินทาง : 1-3, 15-17  มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์เมืองลาว หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (PG002)
 เดินทาง : 23-25 มี.ค. 62
 เดินทาง : 3-15 เม.ย. 62 (สงกรานต์)
ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
ทัวร์สะบายดีเมืองลาว วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (FD002)
 เดินทาง : 12-14, 13-15(สงกรานต์), 26-28 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
ทัวร์เยี่ยมยามเมืองลาว หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (GH-GO1LPQ-PG002)
 เดินทาง : 10-12 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
ทัวร์ลาว วังเวียง 3วัน 2คืน (QV)
 เดินทาง : 15-17, 22-24, 29-31 มี.ค. 62
 เดินทาง : 01-03, 05-07, 07-09, 08-10 เม.ย. 62
 เดินทาง : 11-13, 12-14, 14-16, 19-21, 22-28 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์มหัศจรรย์ วังเวียง เวียงจันทน์ 3วัน 2คืน (LAO003-PG)
 เดินทาง : 11-13 พ.ค. 62
 เดินทาง : 1-3  มิ.ย. 62
 เดินทาง : 29 มิ.ย. - 1 ก.ค.62
 เดินทาง : 6-8, 27-29 ก.ค.62
 เดินทาง : 10-12, 24-26 ส.ค. 62
 เดินทาง :7-9, 28-30 ก.ย.62
 เดินทาง : 5-7 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวครบสูตร ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (VTE-PG002)
 เดินทาง : 15-17, 22-24  มี.ค.  62
 เดินทาง : 12-14  เม.ย.  62             
 เดินทาง : 10-12 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์แอ่วเมืองลาว สบายดีหลวงพระบาง 3วัน 2คืน (GH-GO1CNXLPQ-PG002)
 เดินทาง : 16-18 พ.ค. 62
 เดินทาง : 20-22 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 8-10 ส.ค. 62
 เดินทาง : 24-26 ต.ค. 62
 เดินทาง : 21-23 พ.ย. 62
 เดินทาง : 5-7 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์เยี่ยมยามเมืองลาว หลวงพระบาง วังเวียง 4วัน 3คืน (GH-GO1CNXLPQ-PG003)
 เดินทาง : 27-30 ก.ค. 62
 เดินทาง : 10-13 ส.ค. 62
 เดินทาง : 12-15 ต.ค. 62
 เดินทาง : 28-31 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 17,888 บาท