0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ลาว

 
ทัวร์หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว 3วัน 2คืน (A03-FD)
 เดินทาง : 20- 22 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 21- 23 ธ.ค. 61 
 เดินทาง : 22-24 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 29-31 ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (LAO01-FD)
 เดินทาง : 1-3, 8-10, 9-11, 15-17, 28-30, 29-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 1 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62
 เดินทาง : 5-7, 12-14, 19-21, 26-28 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท

ทัวร์ลาว HAPPY LUANG PRABANG ด้วยแรงอธิษฐาน 3วัน 2คืน (FD32-S03)
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 06-08, 08-10, 13-15, 14-16  ธ.ค. 61
 เดินทาง : 20-22, 21-23, 22-24, 29-31 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 11,987 บาท

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง  3วัน 2 คืน (LAO01-PG)
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 7-9, 14-16, 21-23, 28-30 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (LAO02-FD)
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 7-9, 8-10, 14-16, 21-23, 28-30, 29-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 1 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62
 เดินทาง : 4-6, 11-13, 18-20, 25-27 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท

ทัวร์เมืองลาว หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (PG002)
 เดินทาง : 19-21 ม.ค. 62
 เดินทาง : 2-4, 8-10, 15-17, 22-24 ก.พ. 62
 เดินทาง : 1-3, 8-10, 23-25 มี.ค. 62
 เดินทาง : 3-15 เม.ย. 62 (สงกรานต์)
ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
ทัวร์สะบายดีเมืองลาว วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (FD002)
 เดินทาง : 25-27 ม.ค. 62
 เดินทาง : 1-3, 8-10, 22-24 ก.พ. 62
 เดินทาง : 1-3, 8-10, 29-31 มี.ค. 62
 เดินทาง : 6-8, 12-14, 13-15(สงกรานต์), 26-28 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท