0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ลาว

 
ทัวร์หลวงพระบาง ตักบาตร 3วัน2คืน WE (WE301)
 เดินทาง : 24-26 ม.ค.63 
 เดินทาง : 31ม.ค-2ก.พ.63
 เดินทาง : 07-09, 14-16, 21-23 ก.พ.63
 เดินทาง : 28ก.พ-1มี.ค.63
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 20-22 มี.ค.63 
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท
ทัวร์ลาว สะบายดี หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (FD311)
 เดินทาง : 07-09, 14-16, 21-23, 28-30 มี.ค. 63
 เดินทาง : 12-14, 13-15, 14-16, 25-27 เม.ย. 63 
 เดินทาง : 03-05, 09-11, 16-18, 23-25 พ.ค. 63 
 เดินทาง : 30 พ.ค.-01 มิ.ย. 63 
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 20-22, 27-29 มิ.ย. 63 
 เดินทาง : 11-13, 18-20 ก.ค. 63 
 เดินทาง : 01-03, 15-17, 22-24, 29-31 ส.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท
ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (LAO01-FD)
 เดินทาง : 06-08, 08-10, 13-15, 20-22, 29-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (LAO01-PG)
 เดินทาง : 14-16 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ.-01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 13-15 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-03, 02-04, 09-11, 29-31 พ.ค. 63
 เดินทาง : 03-05, 05-07, 19-21 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (LAO02-FD)
 เดินทาง : 11-13, 18-20, 25-27 ม.ค. 63
 เดินทาง : 01-03, 15-17 ก.พ. 63
 เดินทาง : 07-09, 21-23 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-06, 11-13, 12-14, 13-15 เม.ย. 63
 เดินทาง : 02-04, 16-18 พ.ค. 63
 เดินทาง : 30 พ.ค.-01 มิ.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ วังเวียง เวียงจันทร์ บลูลากูน 3วัน 2คืน (LAO03-PG)
 เดินทาง : 28-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท