0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ลาว

 
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว 3วัน 2คืน (FD32-A03)
 เดินทาง : 6-8, 15-17, 22-24, 27-29 กันยายน 61
 เดินทาง : 4-6, 11-13, 12-14, 18-20, 27-29 ตุลาคม 61
 

ราคาเริ่มต้น :7,999 บาท

 
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (LAO01-FD)
 เดินทาง : สิงหาคม 61
 เดินทาง : กันยายน 61 

ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท

 
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง  3วัน 2 คืน (LAO01-PG)
 เดินทาง : สิงหาคม 61
 เดินทาง : กันยายน 61

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท

 
ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (LAO02-FD)
 เดินทาง : สิงหาคม 61
 เดินทาง : กันยายน 61

ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท