0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ลาว

 
ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (LAO01-FD)
 เดินทาง : 04-06 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-03, 15-17 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 06-08, 08-10, 13-15, 20-22, 28-30, 29-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (LAO01-PG)
 เดินทาง : 20-22 ก.ย. 62
 เดินทาง : 18-20 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-03, 22-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 07-09, 08-10, 13-15, 20-22, 27-29 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (LAO02-FD)
 เดินทาง : 05-07, 11-13, 18-20, 26-28 ต.ค. 62
 เดินทาง : 02-04, 09-11, 16-18, 23-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 05-07, 14-16, 20-22, 28-30, 29-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 11-13, 18-20, 25-27 ม.ค. 63
 เดินทาง :01-03 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ วังเวียง เวียงจันทร์ บลูลากูน 3วัน 2คืน (LAO03-PG)
 เดินทาง : 02-04, 16-18, 23-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 14-16, 21-23, 28-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์แอ่วเมืองลาว สบายดีหลวงพระบาง 3วัน 2คืน (GH-GO1CNXLPQ-PG002)
 เดินทาง : 24-26 ต.ค. 62
 เดินทาง : 21-23 พ.ย. 62
 เดินทาง : 05-07 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์เยี่ยมยามเมืองลาว หลวงพระบาง วังเวียง 4วัน 3คืน (GH-GO1CNXLPQ-PG003)
 เดินทาง : 10-13 ส.ค. 62
 เดินทาง : 12-15 ต.ค. 62
 เดินทาง : 28-31 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 17,888 บาท