0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ลาว

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (LAO01-FD)
 เดินทาง : 15-17, 22-24, 29-31 มี.ค. 62
 เดินทาง : 5-7, 26-28 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท

ทัวร์เมืองลาว หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (PG002)
 เดินทาง : 23-25 มี.ค. 62
 เดินทาง : 3-15 เม.ย. 62 (สงกรานต์)
ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
ทัวร์สะบายดีเมืองลาว วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (FD002)
 เดินทาง : 29-31 มี.ค. 62
 เดินทาง : 6-8, 12-14, 13-15(สงกรานต์), 26-28 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
ทัวร์ลาว วังเวียง 3วัน 2คืน (QV)
 เดินทาง : 15-17, 22-24, 29-31 มี.ค. 62
 เดินทาง : 01-03, 05-07, 07-09, 08-10 เม.ย. 62
 เดินทาง : 11-13, 12-14, 14-16, 19-21, 22-28 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์มหัศจรรย์ วังเวียง เวียงจันทน์ 3วัน 2คืน (LAOS03-PG)
 เดินทาง : 2-4 มี.ค. 62
 เดินทาง : 30 มี.ค. - 1 เม.ย. 62
 เดินทาง : 20-22 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวครบสูตร ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (VTE-PG002)
 เดินทาง : 15-17, 22-24  มี.ค.  62
 เดินทาง : 12-14  เม.ย.  62             
 เดินทาง : 10-12 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท