0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์รัสเซีย

​ 
ทัวร์รัสเซีย บาห์เรน บินลัดฟ้าสู่เมืองมอสโคว์ 6วัน 3คืน (DME GF01V)
 เดินทาง : 01-09, 08-13, 15-20, 22-27 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 27,990 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6วัน 3คืน (VKO01-W5)
 เดินทาง : 07-12, 12-17 ก.ย. 62
 เดินทาง : 12-17, 19-24 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 27,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6วัน 3คืน (W51178)
 เดินทาง : 07-12, 12-17, 21-26 ก.ย. 62
 เดินทาง : 12-17, 19-24 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 29,555 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม 5วัน3คืน (ZDME10)
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 14-18, 18-22 ก.ย. 62
 เดินทาง : 09-13, 10-14, 12-16, 16-20 ต.ค. 62
 เดินทาง : 23-27, 26-30 ต.ค. 62
 เดินทาง : 06-10 พ.ย. 62 
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอส หน้ามหาวิทยาลัยมอสโคว์ 6วัน3คืน (EK001A)
 เดินทาง : 15-20 พ.ย.62
 เดินทาง : 06-12 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 32,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว จตุรัสแดง วิหารบาซิล 6วัน3คืน EK (HG01B)
 เดินทาง : 03-08, 24-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 10-15, 18-23 ต.ค. 62
 เดินทาง : 06-11 พ.ย. 62
 เดินทาง : 04-09 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 32,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซอกอร์ส 6วัน 3คืน (GSDME01-EY)
 เดินทาง : 05-10, 12-17, 19-24 ต.ค. 62
 เดินทาง : 07-12 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 32,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 5วัน 3คืน (PRS04-WY)
 เดินทาง : 01-05, 16-20 พ.ย. 62
 เดินทาง : 04-08, 06-10 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 33,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเล็ม เลสโกช็อคโกแลตเปลี่ยนสี 6วัน 3คืน (ZDME06)
 เดินทาง : 09-14 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 33,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม เลสโกช็อคโกแลตปั่น 6วัน 3คืน (ZDME05)
 เดินทาง : 19-24 ต.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 33,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย RUSSIA SUPER MOSCOW ZAGORSK 5วัน3คืน (WY)
 เดินทาง : 21-25 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 34,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย Super มอสโคว์ ซาร์กอร์ส  6วัน 3คืน (ZA)
 เดินทาง : 21-26 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 35,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน4คืน (VK004)
 เดินทาง : 28 ก.ย. -04 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 36,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย บาห์เรน มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน 6คืน (DME GF02V)
 เดินทาง : 16-23, 23-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 30 ก.ย.-07 ต.ค. 62
 เดินทาง : 07-14, 14-21, 21-28 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 37,990 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน 5คืน (VKO02-W5)
 เดินทาง : 09-16, 16-23 ก.ย. / 07 - 14 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 37,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส HAPPY CAVIAR NEW YEAR 5วัน 3คืน (PRS07-WY)
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
 
ราคา : 39,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์ มอสโคว์ 7วัน 4คืน (W51204)
 เดินทาง : 14-20, 21-27 ก.ย. 62
 เดินทาง : 05-11, 19-25 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 40,555 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนจ์ปีเตอร์เบิร์ก 6วัน 4คืน (KC911)
 เดินทาง : 14-19 ก.ย. 62
 เดินทาง : 28 ก.ย. - 03 ต.ค. 62
 เดินทาง : 16-21 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 14-19 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 42,888 บาท
ทัวร์รัสเซีย เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก มอสโคว์ 6วัน 4คืน 
 เดินทาง : 05-10 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 42,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส  เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เลสโก สุดฮอตมอสเซนต์ 8วัน 5คืน (ZDME14-QR)
 เดินทาง : 16-23, 22-29 ต.ค. 62
 เดินทาง : 03-10, 10-17, 13-20 พ.ย. 62
 เดินทาง : 24 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 07-14 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 25 ม.ค. - 01 ก.พ. 63
 เดินทาง : 03-10, 08-15, 22-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 14-21, 21-28 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 43,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เลสโก มอสเซนต์เปลี่ยนสี 8วัน 5คืน (ZDME13-QR)
 เดินทาง : 17-24 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย. - 04 ต.ค. 60
 เดินทาง : 01-08, 08-15, 10-17, 13-20 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 45,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโก เซนปีเตอร์เบิร์ก รถไฟตู้นอน ชมละครสัตว์ 8วัน5คืน EK (HG03)
 เดินทาง : 10-17, 18-25 ก.ย. 62
 เดินทาง : 04-11, 19-26 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-08, 04-11, 08-15, 11-18, 15-22,19-26, 22-29 ต.ค. 62
 เดินทาง : 05-12, 14-21, 20-27 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย. – 5 ธ.ค.62
 เดินทาง : 06-13, 07-14 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 26 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
 เดินทาง : 28 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส เซนปีเตอร์เบิร์ก 8วัน 5คืน (GSDME02-EK)
 เดินทาง : 13-20 ต.ค. , 27 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
 เดินทาง : 03-10, 17-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01 - 08 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค.- 05 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน5คืน (ZDME08)
 เดินทาง : 08-15, 15-22,22-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-13, 13-20, 20-27, 23-30 ต.ค. 62
 เดินทาง : 27 ต.ค. -03 พ.ย. 62
 เดินทาง : 03-10, 17-24, 24 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 
 เดินทาง : 1-8, 4-11, 8-15 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 49,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก มอสโคว์ 8วัน5คืน (T5)
 เดินทาง : 07-14, 21-28 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 49,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก มอสโคว์ 8วัน5คืน (EURO7-EK)
 เดินทาง : 13-20, 25 ก.ย. - 2 ต.ค. 62
 เดินทาง : 2-9, 7-14, 18-25 ต.ค. 62
 เดินทาง : 6-13, 14-21 พ.ย. 62
 เดินทาง : 4-11, 6-13 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 49,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย WOW WOW มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน 5คืน (TK)
 เดินทาง : 20-26 ก.ย. 62
 เดินทาง : 23-29 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 51,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ GREEN RUSSIA AURORA 7วัน 5คืน (KC)
 เดินทาง : 28 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
 เดินทาง : 06-10, 11-17, 18-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 25 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 02-08, 09-15, 16-22, 23-29 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 05 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 52,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอเบิร์ก 8วัน5คืน (EK002)
 เดินทาง : 15-22 พ.ย.62, 29 พ.ย.-6 ธ.ค.62
 เดินทาง : 04-11 ธ.ค.62
 เดินทาง : 25 ธ.ค.-1 ม.ค. 63
 เดินทาง : 26 ธ.ค.-2 ม.ค.63
 เดินทาง : 28 ธ.ค.-4 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 52,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เลสโก ไฮโซ มอสเซนต์ 7วัน 5คืน (ZSVO01-SU)
 เดินทาง : 12-18, 17-23, 18-24 ต.ค. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 06 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 05-11 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 28 ธ.ค. - 03 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 55,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอเบิร์ก 8วัน (EK002A)
 เดินทาง : 04-11, 18-25 ก.ย.62
 เดินทาง : 27 ก.ย.-4 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 57,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอเบิร์ก นั่งรถไฟ SAPSAN 8วัน EK (EK002)
 เดินทาง : 02-09, 09-16,  10-17, 11-18, 15-22, 16-23, 19-26,22-29 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 57,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโกว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน5คืน (ZDME03)
 เดินทาง : 11-17, 14-20, 18-24 ก.ย. 62
 เดินทาง : 25 ก.ย. - 01 ต.ค. 62
 เดินทาง : 28 ก.ย. - 04 ต.ค. 62
 เดินทาง : 09-15, 12-18, 14-20, 16-22 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 57,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย บินตรง เซนต์ปีเตอร์  7วัน5คืน TG (HTG01)
 เดินทาง : 02-08 ต.ค. 62 
 เดินทาง : 30 ต.ค.-5 พ.ย. 62
 เดินทาง : 06-12 พ.ย. 62
 เดินทาง : 13-19 พ.ย. 62
 เดินทาง : 20-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย.-3 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 11-17 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 25-31 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 59,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน5คืน (SU)
 เดินทาง : 21-27 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 60,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย บินตรง มอสโคว์ มูร์มันสค์ ซากอร์ส SUPER COOL 7วัน5คืน TG 
 เดินทาง : 04-10, 11-17, 18-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 25 พ.ย.-1 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 02-08, 09-15, 16-22, 23-29 ธ.ค.62
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-5 ม.ค. 63
 เดินทาง : 06-12, 13-19, 20-26 ม.ค. 63
 เดินทาง : 27 ม.ค.-2 ก.พ. 63
 เดินทาง : 03-09 ก.พ.63
ราคาเริ่มต้น : 66,900 บาท