0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย Delight Moscow 6วัน 3คืน (HG01B-EK)
 เดินทาง : 16-21 เม.ย. 62
 เดินทาง : 7-12, 8-13, 15-20, 18-23, 22-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 28 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 31,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย WINDY RUSSIA มอสโคว์ นิวเยรูซาเล็ม 6วัน3คืน (CZDME07-EY)
 เดินทาง : 21–26 มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 34,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย GOOD DEAL RUSSIA มอสโคว์-ซากอร์ส 6วัน3คืน (CZDME05-EY)
 เดินทาง : 26 เม.ย.-1 พ.ค. 62
 เดินทาง : 30 เม.ย.-5 พ.ค. 62
 เดินทาง : 7–12, 16–21, 23–28 พ.ค. 62
 เดินทาง : 11 -16 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 31,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย VDNKH PAVILLION AND MOSCOW ZAGOSK มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส 6วัน 3คืน (DME-EK014)
 เดินทาง : 3-8, 24-29 เม.ย. 62
 เดินทาง : 7-12, 15-20, 22-27 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 32,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย ANGELA RUSSIA รัสเซีย ซากอร์ส นิวเยรูซาเล็ม 7วัน 4คืน (CZDME14-SQ)
 เดินทาง : 29 เม.ย.- 5 พ.ค. 62
 เดินทาง : 08–14, 15–21, 22–28 พ.ค. 62
 เดินทาง : 5–11 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 27 มิ.ย.- 3 ก.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 36,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโก ซากอส จัตุรัสแดง นั่งเมโทรชมสถานีรถไฟใต้ดิน 6วัน3คืน (EK001A)
 เดินทาง : 3-8, 24-29 เม.ย. 62
 เดินทาง : 1-6, 15-20 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 37,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย WOW WOW RUSSIA มอสโคว์ ซากอร์ส 8วัน 5คืน (CZDME04-EY)
 เดินทาง : 01-08 เม.ย. 62 
 
ราคา  : 37,999 บาท
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ RUSSIA บินตรงสู่มอสโคว 5วัน 3คืน (DME02-SU)
 เดินทาง : 11 - 15, 12 - 16, 13 - 17  เม.ย. 62  (พีเรียดสงกรานต์)
 เดินทาง : 09 - 13, 23 - 27  พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 42,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ RUSSIA บินตรงสู่มอสโคว - ซาร์กอร์ส 5วัน 3คืน (DME02-TG)
 เดินทาง : 04 - 08 มี.ค. 62
 เดินทาง : 06 - 10, 25 - 29 มี.ค. 62
 เดินทาง : 24 - 28 เม.ย. 62
 เดินทาง : 22 - 26 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 42,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย เย็นสุดขั้ว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มอสโคว์ 6วัน4คืน (KC932)
 เดินทาง : 9-14, 22-27, ก.พ. 62
 เดินทาง : 25-30 เม.ย. 62
 เดินทาง : 9-14 พ.ค. 62 "วันพืชมงคล"
 เดินทาง : 23-28, 25-30 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 45,555 บาท
ทัวร์รัสเซีย เย็นสดชื่น มอสโคว์ เซนปีเตอร์สเบิร์ก 6วัน 4คืน (SMRS14-KC)
 เดินทาง : 9-14, 22-27 ก.พ. 62
 เดินทาง : 25-30 เม.ย. 62
 เดินทาง : 9-14, 23-28, 25-30 พ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 45,555 บาท

ทัวร์รัสเซีย ABSOLUTE RUSSIA มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน 5คืน (DME06-EY)
 เดินทาง : 17-24 มี.ค.62 ราคา 39,999 (ลด 10,000)
 เดินทาง : 7–14, 14–21 เม.ย. 62
 เดินทาง : 27 เม.ย. – 04 พ.ค. 62
 เดินทาง : 08–15, 17–24, 22–29 พ.ค. 62
 เดินทาง : 27 พ.ค. – 03 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 03 – 10 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 46,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ RUSSIA บินเข้ามอสโคว์ - บินออกเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ท 7วัน 5คืน (DME01-TG)
 เดินทาง : 08-14, 19-มี.ค.62
 เดินทาง : 02-08, 18-24 เม.ย.62
 เดินทาง : 03-09 พ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 48,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ RUSSIA มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ท 6วัน 4คืน (DME01-TG)
 เดินทาง : 09 - 14, 23 - 28 ก.พ.62
 เดินทาง : 16 - 21 มี.ค.62
 เดินทาง : 04 - 09, 18 - 23 พ.ค.62 
ราคาเริ่มต้น : 48,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ RUSSIA มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ท 8วัน 5คืน (DME03-QR)
 เดินทาง : 11-18, 21-28 มี.ค. 62   
 เดินทาง : 8-15 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย เซนปีเตอร์สเบิร์ท Discovery Russia 8วัน 5คืน (HG03-EK)
 เดินทาง : 22-29 มี.ค. 62
 เดินทาง : 8-15, 15-22, 22-29 พ.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย เซนปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน 5คืน (CZDME02)
 เดินทาง : 8-14 เม.ย. 62
 เดินทาง : 4-10, 8-14, 11-17, 13-19, 18-24, 25-31 พ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 51,999 บาท

ทัวร์รัสเซีย AURORA HUNTER 7วัน 5คืน (SMRS12-KC)
 เดินทาง : 4-10, 11-17, 18-24 ก.พ. 62
 เดินทาง : 4-10 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 52,555 บาท

ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ RUSSIA บินตรงสู่มอสโคว์ + บินภายใน 2 ขา 6วัน 4คืน (DME06-SU)
 เดินทาง : 11-16, 12-17, 13-18 เม.ย. 62   (พีเรียดสงกรานต์)
ราคาเริ่มต้น : 52,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ RUSSIA มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ท 8วัน 5คืน (DME031-QR)
 เดินทาง : 08-15, 11-18, 15-22, 18-25 เม.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 53,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย The Russian Empire and Dinner Cruise [มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8วัน 5คืน (DME-EK013)
 เดินทาง : 3-10, 7-14, 17-24 เม.ย. 62 
 เดินทาง : 24 เม.ย. - 1 พ.ค. 62
 เดินทาง : 15-22, 22-29 พ.ค. 62
 เดินทาง : 26 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62 
 เดินทาง : 28 พ.ค. - 4 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 53,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก CLASSIC RUSSIA 7วัน5คืน (TG-DME006)
 เดินทาง : 13-19, 25-31 มี.ค. 62
 เดินทาง : 6-12, 8-14, 13-19 เม.ย. 62
 เดินทาง : 5-11, 12-18, 19-25 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 26 มิ.ย.-2 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 54,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ RUSSIA บินตรงสู่มอสโคว์ + บินภายใน 1 ขา  7วัน 5คืน (DME07-SU)
 เดินทาง : 11-17, 13-19 เม.ย. 62 (พีเรียดสงกรานต์)
ราคาเริ่มต้น : 55,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ RUSSIA บินตรงสู่มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  7วัน 5คืน (DME08-TG)
 เดินทาง : 30 มี.ค. - 05 เม.ย.62
 เดินทาง : 08-14 เม.ย.62
 เดินทาง : 11-17, 25-31 พ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 55,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7วัน 5คืน (TG202)
 เดินทาง : 6-12, 13-19 มี.ค. 62
 เดินทาง : 17-23, 24-30 เม.ย. 62
 เดินทาง : 8-14, 22-28 พ.ค. 62
 เดินทาง : 5-11, 19-25 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 55,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก นั่งรถไฟ Sapsan 8วัน 5คืน (EK002)
 เดินทาง : 3-10, 7-14, 8-15, 9-16, 10-17, 12-19 เม.ย.62
 เดินทาง : 27 เม.ย. – 4 พ.ค. 2562
 เดินทาง : 1-8, 15-22, 22-29 พ.ค.62
 เดินทาง : 28 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2562
ราคาเริ่มต้น : 57,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย DELUXE RUSSIA มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเปิร์ก 7วัน5คืน (CZSVO01)
 เดินทาง :17-23 พ.ค. 2562
ราคาเริ่มต้น : 56,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก SOVIET AND THE GALAXY 7วัน5คืน (TG-DME007)
 เดินทาง : 6-12, 8-14, 13-19 เม.ย. 62
 เดินทาง : 5-11, 12-18, 19-25 มิ.ย.62 
 เดินทาง : 26 มิ.ย.-2 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 65,900 บาท
ทัวร์มหัศจรรย์ รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ 7วัน 5คืน (BIDME05-TG)
 เดินทาง : 9-15 ก.พ. 62
 เดินทาง : 13-19 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 62,900 บาท