0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์รัสเซีย

 
ทัวร์รัสเซีย RUSSIA GOOD DEAL มอสโคว์ ซากอร์ส 6วัน 3คืน (DME05-EY)
 เดินทาง :  27 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 6 - 11,9-14, 12-17 ธันวาคม 2561
 เดินทาง : 28 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
 เดินทาง : 29 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562

ราคาเริ่มต้น : 29,988 บาท

 
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส จัดจ้าน 6วัน 3คืน (SMRS11-QR)
 เดินทาง : 23-28, 30 พ.ย. - 5 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 5-10, 13-18 ธ.ค. 61
 

ราคาเริ่มต้น : 32,555 บาท

 
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ส นิวเยรูซาเล็ม 7วัน 4คืน (DME14-SQ)
 เดินทาง : 05-10 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 27 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 36,888 บาท

     
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 5วัน 3คืน (TG93)
 เดินทาง : 21-25 พ.ย. 61
 เดินทาง : 12-16 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 38,998 บาท

ทัวร์รัสเซีย HASHTAG RUSSIA มอสโคว์ ซากอร์ส 5วัน 3คืน (TG)
 เดินทาง : 21-25 พ.ย. 61
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 05-09, 12-16, 19-23 ธ.ค. 61
 

ราคาเริ่มต้น : 39,991 บาท

ทัวร์ WOW WOW RUSSIA รัสเซีย สุนัขลากเลื่อน 8วัน 5คืน (CZDME04-EY)
 เดินทาง : 3-10 ธันวาคม 61
 เดินทาง : 5-12 ธันวาคม 61

ราคาเริ่มต้น : 37,999 บาท

ทัวร์รัสเซีย เย็นสดชื่น มอสโคว์ เซนปีเตอร์สเบิร์ก 6วัน 4คืน (SMRS14-KC)
 เดินทาง : 24-29 พ.ย. 61
 เดินทาง : 08-13 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 17-22, 31 ม.ค. - 5 ก.พ. 62
 เดินทาง : 21-26 ก.พ. 62

ราคาเริ่มต้น : 45,555 บาท

ทัวร์รัสเซีย GREATEST OF RUSSIA ชมโชว์ละครสัตว์ 8วัน 5คืน (QR-CZDME10)
 เดินทาง : 06-13, 13-20, 23-30 ธันวาคม 2561
 เดินทาง : 25 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 26 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 05 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 06 ม.ค. 62
 เดินทาง : 17-24, 19-26, 21-28, 24-30 มกราคม 2562 / 27 ม.ค. - 03 ก.พ. 62
 เดินทาง : 12-19, 17-24 กุมภาพันธ์ 2562
 เดินทาง : 03-10, 10-17, 17-24 มีนาคม  2562

ราคาเริ่มต้น : 47,999 บาท

ทัวร์รัสเซีย ABSOLUTE RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8วัน 5คืน (EY-DME06)
 เดินทาง : 03-10 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 48,888 บาท

ทัวร์รัสเซีย แกรนด์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8วัน 5คืน (HY)
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 05 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 19-26 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท

ทัวร์รัสเซีย เซนปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน 5คืน (CZDME02)
 เดินทาง : 26 ม.ค.–1 ก.พ. 62, 30 ม.ค.–5 ก.พ. 62
 เดินทาง : 6-12, 9-15, 13-19, 18-24 ก.พ.62, 23 ก.พ. – 1 มี.ค. 62
 เดินทาง : 6-12, 9-15, 8-14, 10-16, 13-19, 15-21, 17-23, 20-26, 24-30 เม.ย. 62
 เดินทาง : 4-10, 8-14, 11-17, 13-19, 18-24, 25-31 พ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 51,999 บาท

ทัวร์รัสเซีย AURORA HUNTER 7วัน 5คืน (SMRS12-KC)
 เดินทาง : 25 พ.ย. - 1 ธ.ค. / 30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 7-13, 9-15 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 21-27, 28 ม.ค. - 3 ก.พ. 62
 เดินทาง : 4-10, 11-17, 18-24 ก.พ. 62
 เดินทาง : 4-10 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 52,555 บาท

ทัวร์รัสเซีย WONDERFUL มอสโคว์ 6วัน 4คืน (DME03-TG)
 เดินทาง : 1 - 6 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 8 - 13 ธ.ค. / 27 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 3 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 52,888 บาท

  
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก นั่งรถไฟความเร็วสูง 6วัน 4คืน (RUS01-TG)
 เดินทาง : 08-13, 22-27 ธ.ค. 61
 

ราคาเริ่มต้น : 54,900 บาท

ทัวร์มหัศจรรย์ รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ 7วัน 5คืน (BIDME05-TG)
 เดินทาง : 26 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
 เดินทาง : 23-29 ม.ค. 62
 เดินทาง : 9-15 ก.พ. 62
 เดินทาง : 13-19 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 62,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย AURORA IN RUSSIA มหัศจรรย์แสงเหนือ 7วัน 5คืน (TG-DME12)
 เดินทาง : 03-09, 05-11, 08-14 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 10-16, 12-18, 22-28 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 04 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)
 

ราคาเริ่มต้น : 65,999 บาท

ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ  AURORA IN RUSSIA 7วัน 5คืนTG (CZDME12)
 เดินทาง : 16-22, 20-26 กุมภาพันธ์ 62
 เดินทาง : 13-19, 16-22, 20-26, 23-29 มีนาคม 62
 

ราคาเริ่มต้น : 65,999 บาท

ทัวร์รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7วัน 5คืน (TG94)
 เดินทาง : 26 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 03-09, 10-16, 24-30 ธ.ค. 61
 

ราคา : 69,900 บาท

ทัวร์รัสเซีย HASHTAG RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7วัน 5คืน (TG)
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 04 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)
 

ราคา : 69,991 บาท