0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์รัสเซีย

​  
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6วัน 3คืน (VKO01-W5)
 เดินทาง : 08-13, 15-20 มิ.ย. / 29 มิ.ย. - 4 ก.ค. 62
 เดินทาง : 06-11, 13-18 ก.ค. / 27 ก.ค. - 01 ส.ค. 62
 เดินทาง : 10-15, 17-22 ส.ค. 62
 เดินทาง : 07-12, 12-17, 21-26 ก.ย. 62
 เดินทาง : 05-10 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 27,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6วัน 3คืน (W51178)
 เดินทาง : 1-6, 15-20, 29 มิ.ย. - 4 ก.ค. 62
 เดินทาง : 13-18, 27 ก.ค. - 1 ส.ค. 62
 เดินทาง : 10-15, 24-29 ส.ค. 62
 เดินทาง : 7-12, 12-17, 21-26 ก.ย. 62
 เดินทาง : 12-17, 19-24 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 29,555 บาท
ทัวร์รัสเซีย Delight Moscow 6วัน 3คืน (HG01B-EK)
 เดินทาง : 22-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 28 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 31,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย GOOD DEAL RUSSIA มอสโคว์-ซากอร์ส 6วัน3คืน (CZDME05-EY)
 เดินทาง : 23–28 พ.ค. 62
 เดินทาง : 11 -16 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 31,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย VDNKH PAVILLION AND MOSCOW ZAGOSK มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส 6วัน 3คืน (DME-EK014)
 เดินทาง : 22-27 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 32,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเล็ม เลสโกช็อคโกแลตเปลี่ยนสี 6วัน 3คืน (ZDME06)
 เดินทาง : 14-19, 17-22, 21-26 ก.ย. 62 
 เดินทาง : 28 ก.ย. – 03 ต.ค. 62
 เดินทาง : 05 - 10, 09 - 14 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 33,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม เลสโกช็อคโกแลตปั่น 6วัน 3คืน (ZDME05)
 เดินทาง : 02-07, 12-17, 13-18 ก.ค. 62
 เดินทาง : 27 ก.ค. – 01 ส.ค. 62
 เดินทาง : 07-12, 10-15, 20-25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 31 ส.ค. – 05 ก.ย. 62
 เดินทาง : 07 – 12 ก.ย. 62
 เดินทาง : 11-16, 19-24, 26-31 ต.ค. 62
 เดินทาง : 05-10, 12-17 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 33,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย ANGELA RUSSIA รัสเซีย ซากอร์ส นิวเยรูซาเล็ม 7วัน 4คืน (CZDME14-SQ)
 เดินทาง : 22–28 พ.ค. 62
 เดินทาง : 5–11 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 27 มิ.ย.- 3 ก.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 36,999 บาท
 
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน 5คืน (VKO02-W5)
 เดินทาง : 03-10, 10-17, 17-24 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 15-22 ก.ค. / 29 ก.ค. - 05 ส.ค. 62
 เดินทาง : 12-19 ส.ค. / 26 ส.ค. - 02 ก.ย. 62
 เดินทาง : 09-16, 16-23 ก.ย. / 07 - 14 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 37,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์ มอสโคว์ 7วัน 4คืน (W51204)
 เดินทาง : 1-7, 15-21, 22-28 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 6-12, 20-26 ก.ค. 62
 เดินทาง : 3-9, 17-23, 31 ส.ค. - 6 ก.ย. 62
 เดินทาง : 14-20, 21-27 ก.ย. 62
 เดินทาง : 5-11, 19-25 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 40,555 บาท
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ RUSSIA บินตรงสู่มอสโคว 5วัน 3คืน (DME02-SU)
 เดินทาง : 23 - 27  พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 42,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ RUSSIA บินตรงสู่มอสโคว - ซาร์กอร์ส 5วัน 3คืน (DME02-TG)
 เดินทาง : 22 - 26 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 42,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย เย็นสุดขั้ว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มอสโคว์ 6วัน4คืน (KC932)

 เดินทาง : 23-28, 25-30 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 45,555 บาท
ทัวร์รัสเซีย เย็นสดชื่น มอสโคว์ เซนปีเตอร์สเบิร์ก 6วัน 4คืน (SMRS14-KC)
 เดินทาง : 23-28, 25-30 พ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 45,555 บาท

ทัวร์รัสเซีย ABSOLUTE RUSSIA มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน 5คืน (DME06-EY)
 เดินทาง : 22–29 พ.ค. 62
 เดินทาง : 27 พ.ค. – 03 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 03 – 10 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 46,999 บาท
  
ทัวร์รัสเซีย เซนปีเตอร์สเบิร์ท Discovery Russia 8วัน 5คืน (HG03-EK)
 เดินทาง : 22-29 พ.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย เซนปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน 5คืน (CZDME02)
 เดินทาง : 25-31 พ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 51,999 บาท

 
ทัวร์รัสเซีย The Russian Empire and Dinner Cruise [มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8วัน 5คืน (DME-EK013)
 เดินทาง : 22-29 พ.ค. 62
 เดินทาง : 26 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62 
 เดินทาง : 28 พ.ค. - 4 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 53,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7วัน 5คืน (TG202)
 เดินทาง : 22-28 พ.ค. 62
 เดินทาง : 5-11, 19-25 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 55,900 บาท
 
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก นั่งรถไฟ Sapsan 8วัน 5คืน (EK002)
 เดินทาง : 22-29 พ.ค.62
 เดินทาง : 28 พ.ค.-4 มิ.ย. 2562
ราคาเริ่มต้น : 57,900 บาท
 
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน 5คืน (ZDME02)
 เดินทาง : 01-07, 05-11, 08-14, 12-18, 15-21, 19-25, 22-28 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 26 มิ.ย. – 02 ก.ค. 62
 เดินทาง : 14 – 20 ส.ค. 62
 เดินทาง : 28 ส.ค. – 03 ก.ย. 62
 เดินทาง : 04 – 10 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 56,999 บาท
 
ทัวร์รัสเซีย มอสโกว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน5คืน (ZDME03)
 เดินทาง : 11-17, 14-20, 18-24 ก.ย. 62
 เดินทาง : 25 ก.ย. -01 ต.ค. 62
 เดินทาง : 28 ก.ย.-04 ต.ค. 62
 เดินทาง : 09-15, 12-18, 14-20 ต.ค. 62
 เดินทาง : 16-22 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 57,999 บาท