0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์รัสเซีย

 
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6วัน 3คืน EY (ZDME07)
 เดินทาง : 05-10, 07-12, 08-13, 15-20, 18-23, 22-27 ก.พ. 63
 เดินทาง : 29 ก.พ. - 05 มี.ค. 63
 เดินทาง : 03-08, 07-12, 10-15, 13-18, 14-19, 17-22, 20-25, 21-26, 24-29 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 มี.ค.- 02 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 27,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซอกอร์ส 6วัน 3คืน (GSDME01-EY)
 เดินทาง : 07-12 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 32,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม 6วัน3คืน QR (ZDME09)
 เดินทาง : 20-25 พ.ย.62 ลด >> 29,999.-
 เดินทาง : 30 พ.ย. -05 ธ.ค.62 ลด >> 29,999.-
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
 
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 5วัน 3คืน (PRS04-WY)
 เดินทาง : 04-08, 06-10 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 33,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ช นิวเยรูซาเรม 7วัน4คืน SQ (ZDME12)
 เดินทาง : 17-23 พ.ย.62 >> 32,999.-
 เดินทาง : 05-11 ธ.ค.62 >> 36,999.-
ราคาเริ่มต้น : 34,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอส Husky Sledding 6วัน3คืน EK (EK001B)
 เดินทาง : 25 ม.ค.- 3 ก.พ.63
ราคาเริ่มต้น : 34,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เปิดตัวซุปตาร์ เรนโบว์ 8วัน 5คืน (VNSVO01)
 เดินทาง : 06-13  ธ.ค. 62 >> 39,888.- 
 เดินทาง : 11-18  ธ.ค. 62
 เดินทาง : 18-25 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 25 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 27 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 38,888 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส HAPPY CAVIAR NEW YEAR 5วัน 3คืน (PRS07-WY)
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
 
ราคา : 39,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน 5คืน (VKO08)
 เดินทาง : 30 พ.ย.-07 ธค. 62
 เดินทาง : 07-14 ธ.ค.62
 เดินทาง : 21-28 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน5คืน EY (ZDME08)
 เดินทาง : 24 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62   39,999 บาท
 เดินทาง : 01-08 ธ.ค.62           39,999 บาท
 เดินทาง : 04-11 ธ.ค. 62          39,999 บาท
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน 5คืน KC (VKO05)
 เดินทาง : 26 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 03-09 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 10-16 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว HASHTAG RUSSIA MOSCOW HUSKY 5วัน3คืน TG 
 เดินทาง : 04-08 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนจ์ปีเตอร์เบิร์ก 6วัน 4คืน (KC911)
 เดินทาง : 16-21 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 14-19 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 42,888 บาท
ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์ HAPPY SNOW-A 6วัน 4คืน (HPSA-6DCK)
 เดินทาง : 05-10, 12-17, 19-24 ต.ค. 62
 เดินทาง : 09-14, 16-21, 23-28 พ.ย. , 30 พ.ย. - 5 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 07-12, 9-14, 14-19, 21-26 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 2 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 41,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก มอสโคว์ 6วัน 4คืน 
 เดินทาง : 05-10 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 42,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส  เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เลสโก สุดฮอตมอสเซนต์ 8วัน 5คืน (ZDME14-QR)
 เดินทาง : 07-14 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 25 ม.ค. - 01 ก.พ. 63
 เดินทาง : 03-10, 08-15, 22-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 14-21, 21-28 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 43,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน 5คืน (VKO10)
 เดินทาง : 30 พ.ย.- 07 ธ.ค. 62 ลดราคา 42,900.-
ราคาเริ่มต้น : 44,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก LUXURY 7วัน 5คืน (DME04)
 เดินทาง : 07-13, 18-24, 21-27 มี.ค. 63
 เดินทาง : 22-28 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 47,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส เซนปีเตอร์เบิร์ก 8วัน 5คืน (GSDME02-EK)
 เดินทาง : 29 ธ.ค.- 05 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน 5คืน (PRS05)
 เดินทาง : 04-10 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 04 ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน5คืน EK (EK002B)
 เดินทาง : 24-31 ม.ค.63
 เดินทาง :  07-14 ก.พ.63
 เดินทาง :  28 ก.พ.- 6 มี.ค.63
 เดินทาง :  13-20 มี.ค.63
 เดินทาง :  20-27 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังเครมลิน 7วัน5คืน SU (ZSVO02)
 เดินทาง : 27 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 49,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก มอสโคว์ 8วัน5คืน (EURO7-EK)
 เดินทาง : 6-13, 14-21 พ.ย. 62
 เดินทาง : 4-11, 6-13 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 49,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน5คืน EK (EK002)
 เดินทาง : 04-11 ธ.ค.62
 เดินทาง : 25 ธ.ค.- 1 ม.ค.63
 เดินทาง : 26 ธ.ค.- 2 ม.ค.63
 เดินทาง : 24-31 ม.ค.63
 เดินทาง : 07-14 ก.พ.63
 เดินทาง : 28 ก.พ.- 6 มี.ค. 63
 เดินทาง : 06-13,  13-20, 20-27 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 52,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน5คืน TG (ZDME15 EP.2)
 เดินทาง : 13-19, 20-26 พ.ย.62
 เดินทาง : 27 พ.ย.- 3 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 07-13, 09-15, 14-20, 21-27 ธ.ค.2
 เดินทาง : 28 ธ.ค.- 3 ม.ค.63
 เดินทาง : 30 ธ.ค.- 5 ม.ค.63
 เดินทาง :  01 -07 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 52,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย AURORA HUNTING 8วัน 5คืน (VKO06)
 เดินทาง : 09-16 ธันวาคม 62
 เดินทาง : 16-23 ธันวาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 55,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย SUPER AURORA 7วัน 5คืน (DME03)
 เดินทาง : 25-31 ม.ค. 63
 เดินทาง : 05-11 ก.พ. 63
 เดินทาง : 04-10, 14-20 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 55,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ มอสโคว์ เมอร์มังส์ 7วัน 5คืน (WY211)
 เดินทาง : 04-10 ก.พ. 63
 เดินทาง : 18-24 ก.พ. 63
 เดินทาง : 10-16 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 59,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ แสงเหนือ 7วัน5คืน TG (DME01)
 เดินทาง : 18-24 ธ.ค.62
 เดินทาง : 21-27 ธ.ค.6
 เดินทาง : 30 ธ.ค.- 05 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 63,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมอร์มังส์ มอสโคว์ 8วัน 6คืน (KC912)
 เดินทาง : 25 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 69,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มังส์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7วัน 5คืน (TG812)
 เดินทาง : 06-12, 20-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 23-29 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 69,900 บาท