0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์รัสเซีย

      
ทัวร์รัสเซีย COLORFUL AUTUMN 6วัน 3คืน (SMRS13-W5)
 เดินทาง : 6-11, 12-17, 19-24, 27 ก.ย. - 2 ต.ค. 61
 เดินทาง : 1-6, 5-10 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 29,555 บาท

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA GOOD DEAL มอสโคว์ ซากอร์ส 6วัน 3คืน (DME05-EY)
 เดินทาง :  27 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 6 - 11,9-14, 12-17 ธันวาคม 2561
 เดินทาง : 28 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
 เดินทาง : 29 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562

ราคาเริ่มต้น : 29,988 บาท

 
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส จัดจ้าน 6วัน 3คืน (SMRS11-QR)
 เดินทาง : 11-16, 14-19, 23-28, 30 พ.ย. - 5 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 5-10, 13-18 ธ.ค. 61
 

ราคาเริ่มต้น : 32,555 บาท

 
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ส นิวเยรูซาเล็ม 7วัน 4คืน (DME14-SQ)
 เดินทาง : 12-18 ก.ย. 61
 เดินทาง : 24-30 ต.ค. 61
 เดินทาง : 14-20 พ.ย. 61
 เดินทาง : 05-10 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 27 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 36,888 บาท

     
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 5วัน 3คืน (TG93)
 เดินทาง : 22-26 ส.ค. 61
 เดินทาง : 5-9, 12-16 ก.ย. 61
 เดินทาง : 7-11, 21-25 พ.ย. 61
 เดินทาง : 12-16 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 38,998 บาท

  
ทัวร์รัสเซีย HASHTAG RUSSIA มอสโคว์ ซากอร์ส 5วัน 3คืน (TG)
 เดินทาง : 07-11, 14-18, 21-25 พ.ย. 61
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 05-09, 12-16, 19-23 ธ.ค. 61
 

ราคาเริ่มต้น : 39,991 บาท

ทัวร์รัสเซีย เย็นสดชื่น มอสโคว์ เซนปีเตอร์สเบิร์ก 6วัน 4คืน (SMRS14-KC)
 เดินทาง : 13-18, 27 ต.ค. - 01 พ.ย. 61
 เดินทาง : 10-15, 24-29 พ.ย. 61
 เดินทาง : 08-13 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 17-22, 31 ม.ค. - 5 ก.พ. 62
 เดินทาง : 21-26 ก.พ. 62

ราคาเริ่มต้น : 45,555 บาท

  
ทัวร์รัสเซีย ABSOLUTE RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8วัน 5คืน (EY-DME06)
 เดินทาง : 16-23, 23-30 ก.ย. 61
 เดินทาง : 9-16, 13-20, 17-24, 20-27 ต.ค. 61
 เดินทาง : 03-10 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 48,888 บาท

  
ทัวร์รัสเซีย แกรนด์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8วัน 5คืน (HY)
 เดินทาง : 12-19 ก.ย. 61
 เดินทาง : 10-17, 17-24 ต.ค. 61
 เดินทาง : 07-14, 14-21 พ.ย. 61
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 05 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 19-26 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA IN LOVE นั่งรถไฟความเร็วสูง 8วัน 5คืน (QR-LED01)
 เดินทาง : 27 ก.ย. - 01 ต.ค. / 28 ก.ย. - 05 ต.ค. 61
 เดินทาง : 03-10, 10-17, 15-22, 17-24, 24-31 ต.ค. 61
 เดินทาง : 31 ต.ค. - 07 พ.ย. 61 
 เดินทาง : 02-09, 04-11 พ.ย. 61

ราคาเริ่มต้น : 49,999 บาท

ทัวร์รัสเซีย AURORA HUNTER 7วัน 5คืน (SMRS12-KC)
 เดินทาง : 9-15, 16-22, 17-23, 25 พ.ย. - 1 ธ.ค. / 30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 7-13, 9-15 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 21-27, 28 ม.ค. - 3 ก.พ. 62
 เดินทาง : 4-10, 11-17, 18-24 ก.พ. 62
 เดินทาง : 4-10 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 52,555 บาท

ทัวร์รัสเซีย WONDERFUL มอสโคว์ 6วัน 4คืน (DME03-TG)
 เดินทาง : 15 - 20 ก.ย. / 13 - 18 ต.ค. 61
 เดินทาง : 20 - 25 ต.ค. / 10 - 15 พ.ย. / 1 - 6 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 8 - 13 ธ.ค. / 27 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 3 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 52,888 บาท

  
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก นั่งรถไฟความเร็วสูง 6วัน 4คืน (RUS01-TG)
 เดินทาง : 06-11, 18-23 ต.ค. 61
 เดินทาง : 03-08, 17-22 พ.ย. 61
 เดินทาง : 08-13, 22-27 ธ.ค. 61
 

ราคาเริ่มต้น : 54,900 บาท

   
ทัวร์รัสเซีย HILIGHT RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7วัน 5คืน (TG-DME02)
 เดินทาง : 08-14, 10-16, 17-23, 20-26, 22-28 ต.ค. 61
 เดินทาง : 27 ต.ค. - 02 พ.ย. 61
 เดินทาง : 07-12 พ.ย. 61

ราคาเริ่มต้น : 57,888 บาท

      
ทัวร์รัสเซีย AURORA IN RUSSIA มหัศจรรย์แสงเหนือ 7วัน 5คืน (TG-DME12)
 เดินทาง : 03-09, 05-11, 08-14 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 10-16, 12-18, 22-28 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 04 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)
 

ราคาเริ่มต้น : 65,999 บาท

 
ทัวร์รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7วัน 5คืน (TG94)
 เดินทาง : 05-11, 19-25 พ.ย. 61
 เดินทาง : 26 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 03-09, 10-16, 24-30 ธ.ค. 61
 

ราคา : 69,900 บาท

ทัวร์รัสเซีย HASHTAG RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7วัน 5คืน (TG)
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 04 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)
 

ราคา : 69,991 บาท