0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรปตะวันออก- ตะวันตก
 
ทัวร์ฝรั่งเศส ไปซิคะ ปารีส 5วัน 3คืน (WY112)
 เดินทาง : 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 62
 เดินทาง : 06-10 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 13-17, 27-31 มี.ค. 63
** ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า **
ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท
ทัวร์ฮังการี-ออสเตรีย-เชก 7วัน 4คืน (EURO10.5)
 เดินทาง : 05-11, 19-25 ก.ย. 62
 เดินทาง : 03-09, 10-16, 17-23 ต.ค. 62
 เดินทาง : 07-13 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย.-5 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 33,999 บาท
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส-ริเวียร่า-อิตาลี 6วัน 3คืน (EURO13)
 เดินทาง : 13-18 ก.ย.62
 เดินทาง : 27 ก.ย.-2 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 34,999 บาท
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 7วัน (WQR0207V)
 เดินทาง : 19-25, 24-30 ก.ย., 28 ก.ย.-04 ต.ค. 62
 เดินทาง : 08-14, 6-12, 10-16, 15-21, 05-11, 12-18, 14-20, 21-27 พ.ย.
 เดินทาง : 28 พ.ย.-04 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 05-11, 07-13, 10-16 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 16-22, 21-27, 23-29 ม.ค. 63
 เดินทาง : 28 ม.ค.-03 ก.พ. 63
 เดินทาง : 06-12, 11-17, 13-19, 18-24, 20-26 ก.พ. 63
 เดินทาง : 10-16, 17-23, 19-25, 21-27, 24-30 มี.ค. 63
 เดินทาง : 26 มี.ค.-01 เม.ย. , 28 มี.ค.-03 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 35,900 บาท
ทัวร์ยุโรป ฮังการี สโลวาเกีย ออสเตรีย เช็ค 8วัน5คืน (HG05B)
 เดินทาง : 03-10, 10-17, 17-24 ก.ย. 62
 เดินทาง : 01-08, 08-15, 10-17,15-22,17-24, 22-29 ต.ค. 62
 เดินทาง : 04-11, 15-22, 19-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย.-5 ธ.ค. 62, 30 พ.ย.-7 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-11 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค ฮังการี 8วัน5คืน (HG05)
 เดินทาง : 03-10, 11-18, 12-19, 24-31, 25 ก.ค.-1 ส.ค. 62
 เดินทาง : 07-14, 08-15, 10-17, 21-28 ส.ค. 62
 เดินทาง : 04-11, 11-18 ก.ย. 62
 เดินทาง : 02-09, 03-10, 08-15, 09-16, 10-17, 13-20, 16-23 ต.ค. 62
 เดินทาง : 17-24, 18-25, 20-27, 21-28, 23-30 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท
ทัวร์โมโนสวิตเซอร์แลนด์ 7วัน 4คืน (EURO8.4)
 เดินทาง : 18-24 ก.ย.62 
 เดินทาง : 02-08, 09-15, 12-18, 13-19 ต.ค.62
 เดินทาง : 16-22, 19-25, 23-29 ต.ค.62
 เดินทาง : 06-12,13-19 พ.ย.62
 เดินทาง : 27 พ.ย.-3 ธ.ค.62
 เดินทาง : 04-10, 05-11 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์เบลเยี่ยม-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์ ล่องเรือแม่น้ำไรน์ 7วัน4คืน (EURO16.3)
 เดินทาง : 11-17 ต.ค.62
 เดินทาง : 18-24 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์อิตาลี Italy Saver (มิลาน) 8วัน5คืน EK (HG13B)
 เดินทาง : 19-26, 23-30 ต.ค.62
 เดินทาง : 20-27 พ.ย.62
 เดินทาง : 30 พ.ย-7 ธ.ค.62
 เดินทาง : 05-12 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์ 7วัน4คืน (EK010B)
 เดินทาง : 25 ก.ย.-1 ต.ค.62
 เดินทาง : 04-10, 23-29 ต.ค.62
 เดินทาง : 20-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 05-11 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 40,900 บาท
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย  สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน4คืน (EK013A)
 เดินทาง : 17-23 ก.ค. 62
 เดินทาง : 18-24 ก.ย. 62
 เดินทาง : 10-16, 17-23, 22-28 ต.ค. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย.-6 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-10 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 40,900 บาท
ทัวร์อิตาลี โดโลไมทต์ สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน EK (HG17)
 เดินทาง : 11-18 ก.ย. 62
 เดินทาง : 18-25 ก.ย. 62
 เดินทาง : 25 ก.ย.-2 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 42,900 บาท
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี 9วัน 6คืน (EURO10.7)
 เดินทาง : 06-14, 11-19, 20-28 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 08-16, 22-30 ส.ค. 62
 เดินทาง : 12-20 ก.ย. 62
 เดินทาง : 26 ก.ย. -04 ต.ค. 62
 เดินทาง : 03-11, 10-18, 12-20, 17-15 ต.ค. 62
 เดินทาง : 19-27, 23-31 ต.ค. 62
 เดินทาง : 26 ต.ค. -03 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 42,999 บาท
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 8วัน QR (WQR0208M)
 เดินทาง : 14-21, 18-25, 21-28 ก.ย.62
 เดินทาง : 25 ก.ย.-02 ต.ค., 28 ก.ย.-05 ต.ค.
 เดินทาง : 12-19, 20-27 ต.ค.62
 เดินทาง : 02-09, 06-13, 09-169, 13-20, 16-23, 20-27, 23-30 พ.ย.62
 เดินทาง :  27 พ.ย.-04 ธ.ค., 30 พ.ย.-07 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 43,900 บาท
ทัวร์เยอรมัน พระราชวังนอยชวานสไตน์  7วัน 4คืน (EK014A)
 เดินทาง : 18-24 ต.ค. 62
 เดินทาง : 20-26 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 44,900 บาท
ทัวร์อิตาลี วาติกัน โรม ฟลอเรนซ์ 7วัน 4คืน (TG713)
 เดินทาง : 17-23 ส.ค. 62
 เดินทาง : 26 ก.ย. - 01 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 45,900 บาท
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8วัน5คืน (EK007)
 เดินทาง : 19-26 ก.ย.62
 เดินทาง : 06-13 ต.ค.52
 เดินทาง : 11-18 ต.ค.62
 เดินทาง : 16-23 ต.ค.62
 เดินทาง : 30 พ.ย.-7 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 03-10 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 45,900 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟขึ้นเขาจุงฟราว 7วัน4คืน QR 
 เดินทาง : 21-27 ก.ย. 62
 เดินทาง : 12-18 ต.ค. 62  **วันคล้ายวันสวรรคต ร.9**
 เดินทาง : 20-26 ต.ค. 62 **วันปิยะมหาราช**
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8วัน6คืน (PS272)
 เดินทาง : 16-23 ก.ค 62 "วันอาสาฬหบูชา, เข้าพรรษา"
 เดินทาง : 10-17 ก.ย. 62
 เดินทาง : 8-15, 22-29 ต.ค. 62
 เดินทาง : 9-26 ธ.ค. 62
 เดินทาง :31 ธ.ค. - 7 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน (EK011A)
 เดินทาง : 18-24 ก.ย.62
 เดินทาง : 02-08, 19-25 ต.ค.62
 เดินทาง :13-19 พ.ย.62
 เดินทาง : 30 พ.ย.-6 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-10 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์สวิตเซอแลนด์ เยอรมัน 8วัน5คืน EK (HG11B)
 เดินทาง : 09-16 ส.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ขึ้นเขาทิตลิส 9วัน  (EK009)
 เดินทาง : 10-18 ส.ค.62
 เดินทาง : 12-20 ก.ย.62
 เดินทาง : 26 ก.ย.-4 ต.ค.62
 เดินทาง : 02-10, 8-16, 12-20, 19-27, 20-28 ต.ค.62
 เดินทาง : 09-17 พ.ย. 
 เดินทาง :  23 พ.ย.-1 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์  9วัน (EK013B)
 เดินทาง : 14-22 ส.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 50,900 บาท
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอแลนด์ อิตาลี EASY SCNIC BEAUTY EUROPE 8วัน5คืน (QR)
 เดินทาง : 22-29 ก.ย. 62 
 เดินทาง : 11-18 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 51,990 บาท
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Wow Swiss 7วัน 4คืน (TG714)
 เดินทาง : 21-27  ส.ค 62
 เดินทาง : 04-10  ก.ย 62
 เดินทาง : 22-28  ต.ค. 62
 เดินทาง : 13-19  พ.ย 62
 เดินทาง : 05-11  ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 52,900 บาท
ทัวร์เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ เทศกาลเบียรฺ์ OKTOBERFEST2019  7วัน EK (EK022)
 เดินทาง : 2-8  ตุลาคม 62
ยังไม่รวมวีซ่า 3,500บ.
ราคาเริ่มต้น : 52,900 บาท
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เขาจุงฟราว 7วัน 4คืน SQ (ZHR08)
 เดินทาง : 12-18 ก.ค.62
 เดินทาง : 17-23 พ.ย.62
 เดินทาง : 05-11 ธ.ค.62
 เดินทาง : 27 ธ.ค.-2 ม.ค.63 * วันหยุดปีใหม่*
นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว #ชมเมืองเซอร์แมท #พิเศษ !! เมนูชิสฟองดูว์ 
ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่าประมาณ 3,500 บาท
ราคาเริ่มต้น : 53,999 บาท
ทัวร์สวิตเซอแลนด์ ยอดเขาจุงฟราว และ ยอดเขากลาเซียร์ 3000 7วัน4คืน (EK008A)
 เดินทาง : 06-12 พ.ย.62
 เดินทาง : 29 พ.ย.-5 ธ.ค.62
 เดินทาง : 04-10 ธ.ค. 2562
ราคาเริ่มต้น : 54,900 บาท
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี (WTG0209M)
 เดินทาง : 05-13, 12-20, 19-27  ก.ย.62, 26 ก.ย.-4 ต.ค.62 
 เดินทาง : 03-11, 10-18, 18-26, 21-29, 24ต.ค.-1 พ.ย.62
 เดินทาง : 01-09, 03-11, 18-26 พ.ย.62
 เดินทาง : 01-09, 03-11, 04-12, 05-13, 06-14 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 55,900 บาท
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ชาฟฟ์เฮาเซิน เบิร์น 7วัน 4คืน (ZZRH09)
 เดินทาง : 11-17 ส.ค. 62 
 เดินทาง : 15-21 ก.ย. 62
 
เดินทาง : 13-19 ต.ค. 62
พิชิต 2 เขา "ยอดเขาจุงเฟรา" ตามรอยละครลิขิตรัก ที่ "ยอดเขาฮาร์เดอร์ คูลม์" นั่งกระเช้าลอยฟ้า 2 ชั้น ขึ้นสู่ "ยอดเขาสแตนเชอร์ฮอร์น
ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่าประมาณ 3,500 บาท
ราคาเริ่มต้น : 58,999 บาท
ทัวร์ Italy Swiss France 9วัน 6คืน (TG711)
 เดินทาง : 18-26 ส.ค. 62
 เดินทาง : 10-18 ก.ย 62
ราคาเริ่มต้น : 59,900 บาท
ทัวร์สวิตเซอแลนด์ เยอรมันนี  นั่งรถไฟขึ้นเขาจุงฟราว 8วัน5คืน (HG11B)
 เดินทาง : 05-12, 12-19 พ.ย. 62
 เดินทาง : 26 พ.ย.– 3 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย.- 7 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 06-13 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 26 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 59,900 บาท
ทัวร์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์  DUO SWITZERLAND เที่ยวสองเขา 7วัน (EK008B)
 เดินทาง : 10-16 ต.ค. 62
 เดินทาง : 11-17 ต.ค. 62
 เดินทาง : 18-24 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 59,900 บาท
ทัวร์อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 8วัน (WQR0108J)
 เดินทาง : 13-20, 17-24, 20-27 ก.ย.62
 เดินทาง : 24 ก.ย.-01 ต.ค., 27 ก.ย.-04 ต.ค.62
 เดินทาง : 04-11, 11-18, 18-25, 19-26 ต.ค.62 
 เดินทาง : 01-08, 05-12, 08-15, 12-19, 15-22, 19-26, 22-29 พ.ย.62 
 เดินทาง : 25 พ.ย.-02 ธ.ค., 27 พ.ย.-04 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 59,900 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9วัน 6คืน (EURO4.2)
 เดินทาง : 12-20 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 26 มิ.ย.- 4 ก.ค.62
 เดินทาง : 11-19 ก.ค.62
 เดินทาง : 27 ก.ค. - 4 ส.ค.62
 เดินทาง : 10-18 ส.ค.62
 เดินทาง : 4-12 ก.ย.62
 เดินทาง : 25 ก.ย.-3 ต.ค.62
 เดินทาง : 5-13, 10-18, 12-20, 17-25, 19-27 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 59,999 บาท
ทัวร์บินตรง อิตาลี่ สวิต (จุงฟราว) ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน (WTG0109J)
 เดินทาง : 10-18 ส.ค. 62
 เดินทาง : 7-15, 12-20, 14-22, 21-29 ก.ย., 26 ก.ย. – 4 ต.ค. 62
 เดินทาง : 3-17, 10-18, 17-25, 24 ต.ค. – 1 พ.ย., 31 ต.ค.-08 พ.ย. 62
 เดินทาง : 2-10, 7-15, 9-17, 14-22, 16-24, 21-29 พ.ย. 62
 เดินทาง : 23 พ.ย. – 1 ธ.ค., 28 พ.ย. – 6 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 1-9, 2-10, 3-11, 4-12, 5-13, 6-14 ธ.ค. 62
 
 เดินทาง : 28 ธ.ค. – 5 ม.ค. 63, 29 ธ.ค. – 6 ม.ค. 63 (ปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 69,900 บาท
 
ทัวร์ยุโรปใต้
ทัวร์อิตาลี (มิลาน) 7วัน 4คืน (EURO9)
 เดินทาง : 11-17 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 38,888 บาท
ทัวร์อิตาลี Italy Saver (มิลาน) 8วัน5คืน EK (HG13B)
 เดินทาง : 20-27 พ.ย. 62
 เดินทาง : 05-12 ธ.ค. 62
ยังไม่รวมค่าวีซ่า 3,500 บ.
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท
ทัวร์อิตาลี มิลาน เวนิส 8วัน5คืน (HG13)
 เดินทาง : 15 -22 พ.ย.62
 เดินทาง : 01-05 ธ.ค.62
 เดินทาง : 05-12 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 26 ธ.ค.62- 2 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 40,900 บาท
ทัวร์โมโนสเปน บาเซโลนา โทเลโด มาดริด 7วัน 4คืน (EURO11)
 เดินทาง : 09-15 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์โครเอเชีย CROATIA  7วัน 4คืน (EURO18-EK)
 เดินทาง : 12-18 ก.ค. 62
 เดินทาง : 6-12 ส.ค. 62
 เดินทาง : 17-23 ก.ย. 62
 เดินทาง : 8-14 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์โครเอเชีย ซาเกร็บ ดูบรอฟนิก พลิตวิเซ่ เลสโก ซีฟิอัส 7วัน 4คืน (ZAG02)
 เดินทาง : 17-23 ต.ค. 62
 เดินทาง : 09-15, 16-22, 23-29 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 45,999 บาท
ทัวร์โครเอเชีย ADRIA FANTASIES 8 วัน (EK021)
 เดินทาง : 12-19 ก.ค. 62
 เดินทาง : 13-20 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย. - 4 ต.ค. 62
 เดินทาง : 10-17, 11-18, 17-24 ต.ค. 62
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***
ราคาเริ่มต้น : 45,900 บาท
ทัวร์แกรนด์ โครเอเชีย 8วัน 5คืน (WQR1608Z)
 เดินทาง : 11-18, 18-25 ก.ย. 62
 เดินทาง : 09-16, 23-30 ต.ค. 62
 เดินทาง : 06-13, 20-27 พ.ย. 62
 เดินทาง : 04-11, 07-14 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค.- 04 ม.ค. 2563
ราคาเริ่มต้น : 52,900 บาท
ทัวร์โครเอเชีย ซาเกรบ พลิตวิเซ่ ซาดาร์ CROATIA WONDER 8วัน TK
 เดินทาง : 04-11 ก.ย.62
 เดินทาง : 10-17 ต.ค.62
 เดินทาง : 14-21 พ.ย.62
 เดินทาง : 02-09 ธ.ค.62
รวมวีซ่าแล้ว 
ราคาเริ่มต้น : 53,900 บาท
ทัวร์โครเอเชีย ซาเกรบ พลิตวิเซ่ ซาดาร์ CROATIA WONDER 8วัน EK
 เดินทาง : 04-11 ก.ย.62
 เดินทาง : 10-17 ต.ค.62
รวมวีซ่าแล้ว 
ราคาเริ่มต้น : 56,900 บาท
ทัวร์โครเอเชีย สโลเวเนีย บอสเนีย ใบไม้เปลี่ยนสี 10วัน7คืน OS (WOS1610V)
 เดินทาง : 14-23 ก.ย.62
 เดินทาง : 12-21, 18-27 ต.ค.62
 เดินทาง : 09-18 พ.ย.62
 เดินทาง : 04-13 ธ.ค.62
 เดินทาง : 28 ธ.ค.- 06 ม.ค.62
รวมค่าวีซ่าแล้ว
ราคาเริ่มต้น :86,900 บาท
ทัวร์ยุโรปเหนือ 
                            
ทัวร์เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน 8วัน5คืน EK (HG12B)
 เดินทาง : 04-11 ก.ย. 62
 เดินทาง : 25 ก.ย.-2 ต.ค. 62
 เดินทาง : 26 ก.ค.-2 ส.ค. 62
 เดินทาง : 02-09 ต.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 45,900 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8วัน5คืน (ZARN03)
 เดินทาง : 10-17, 24-31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 07-14, 14-21, 21-28 ก.ย. 62
 เดินทาง : 07-14, 12-19, 19-26, 23-30 ต.ค. 62
 เดินทาง : 02-09, 16-23 พ.ย. 62
 เดินทาง : 03-10, 09-16 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 52,999 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย  สต็อกโฮล์ม ออสโล โคเปนเฮเกน ล่องเรือสำราญ 8วัน5คืน (ARN-TG002)
 เดินทาง : 01-08, 13-20, 19-26 ก.ย. 62
 เดินทาง : 04-11, 17-24 ต.ค. 62
 เดินทาง : 08-15, 22-29 พ.ย. 62
 เดินทาง : 03-10 ธ.ค. 62 
ยังไม่รวมวีซ่า ประมาณ 3,000 บาท
ราคาเริ่มต้น : 59,900 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย ฟินแลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 9วัน6คืน (QR902)
 เดินทาง : 20-28 ก.ย. 62
 เดินทาง : 8-16 ต.ค. 62
 เดินทาง : 8-16, 22-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 25 ก.พ. - 4 มี.ค. 63
 เดินทาง : 13-21 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 65,900 บาท
ทัวร์สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ก ล่องเรือ SOGNEFJORD 8วัน5คืน EK (EURO12)
 เดินทาง : 10-18 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 58,888 บาท
 
ทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 10วัน (EK016)
 เดินทาง : 05-14 ต.ค. 62
 เดินทาง : 08-17 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 65,900 บาท
ทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 10วัน (EK016A)
 เดินทาง : 18-27 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-10 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 95,900 บาท