0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรปตะวันออก- ตะวันตก
 
ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส เริดไหมคะ 6วัน3คืน (EY753)
 เดินทาง : 05-10, 19-24 ก.พ. 63
 เดินทาง : 03-08, 17-22 มี.ค. 63
 เดินทาง : 30 เม.ย. - 05 พ.ค. 63
 เดินทาง : 12-17, 26-31 พ.ค. 63
 เดินทาง : 09-14, 23-27 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส ไปซิคะ ปารีส 5วัน3คืน (WY112)
 เดินทาง : 12-16 เมษายน 63
** ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า **
ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING  6วัน 3คืน (PEU02-KU)
 เดินทาง : 07-12 ธ.ค. 62
** ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า **
ราคาเริ่มต้น : 31,999 บาท
ทัวร์ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย 7วัน 4คืน (TG991)
 เดินทาง : 06-12, 20-26 ก.พ. 63
 เดินทาง : 27 ก.พ. - 04 มี.ค. 63
 เดินทาง : 12-18, 19-25 มี.ค. 63
 เดินทาง : 22-28 เม.ย. 63
 เดินทาง : 13-19 พ.ค. 63
 เดินทาง : 10-16, 17-23 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 35,888 บาท
ทัวร์ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 7วัน QR (WQR0207V)
 เดินทาง : 05-11, 07-13, 10-16 ธ.ค. 62
เดินทาง : 16-22, 21-27, 23-29 ม.ค. 63
 เดินทาง : 28 ม.ค.- 03 ก.พ. 63
 เดินทาง : 06-12, 11-17, 13-19, 18-24, 20-26 ก.พ. 63
 เดินทาง : 10-16, 17-23, 19-25, 21-27, 24-30 มี.ค. 63
 เดินทาง : 26 มี.ค.- 01 เม.ย. , 28 มี.ค.- 03 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 35,900 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก เยอรมัน 6วัน 3คืน (ZVIE07-BR)
 เดินทาง : 02-07 พ.ย. 62
 เดินทาง : 21-26 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63
 
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอแลนด์ 8วัน 5คืน (ZCDG20)
 เดินทาง : 14-21 มี.ค. 63
 เดินทาง : 09-16 พ.ค. 63
 เดินทาง : 30 พ.ค. - 06 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย  สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน 4คืน (EK013A)
 เดินทาง : 04-10 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 40,900 บาท
ทัวร์เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอเเลนด์ 7วัน 4คืน EK (EK005)
 เดินทาง : 18-24 มี.ค.63
 เดินทาง : 24-30 มี.ค.63
 เดินทาง : 26 มี.ค.-01 เม.ย.63
 เดินทาง : 27 มี.ค. -02 เม.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 40,900 บาท
ทัวร์ฮังการี ออสเตรีย เชค 8วัน5คืน EK (EK15B)
 เดินทาง : 25 ธ.ค.- 1 ม.ค.63
 เดินทาง :26 ธ.ค.- 2 ม.ค.63
 เดินทาง :29 ธ.ค.- 5 ม.ค.63
 เดินทาง :21-28, 30 ม.ค.-6 ก.พ.63
 เดินทาง :05-12, 19-26 ก.พ.63
 เดินทาง :04-11, 11-18, 18-25 มี.ค.63
 เดินทาง :25 มี.ค.-1เม.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 40,900 บาท
ทัวร์โปแลนด์ วอร์ซอ 7วัน 4คืน (EURO10)
 เดินทาง : 26 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค. - 2 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 42,999 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 8วัน คืน (ZCDG19)
 เดินทาง : 10-17, 11-15 เม.ย. 63
 เดินทาง : 25 เม.ย. - 2 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 42,999 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันตก เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม เลสโก ซีรีส 7วัน 4คืน (ZAMS06-BR)
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 06 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 26 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 42,999 บาท
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน4คืน EK (EK018)
 เดินทาง : 23-29 ม.ค.63
 เดินทาง : 06-12,  20-26 ก.พ.63
 เดินทาง : 05-11, 21-27 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 43,900 บาท
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน (QR208)
 เดินทาง : 07-14, 21-28 พ.ย. 62 >> ลดราคา 39,900 บ.
 เดินทาง : 04-11 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 13-20, 20-27 ก.พ. 63 
 เดินทาง : 06-13, 20-27 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 44,900 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส PRO GRAND FRANCE ROMANCE 7วัน 4คืน (PEU01-TG)
 เดินทาง : 01-07, 08-14, 15-21 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 05-11, 12-18, 19-28 ม.ค. / 26 ม.ค. - 01 ก.พ. 63
 เดินทาง : 02-08, 09-15, 16-22, 23-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 01-07, 08-14, 15-21, 22-28 มี.ค. / 29 มี.ค. - 04 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 44,900  บาท
 
ทัวร์สวิตเซอแลนด์ ทิตลิส 7วัน 4คืน (TG992)
 เดินทาง : 03-09, 17-23 มี.ค. 63
 เดินทาง : 05-11, 19-25 พ.ค. 63
 เดินทาง : 02-08, 16-22 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 45,888 บาท
ทัวร์เยอรมัน มิวนิค ปราสาทนอยชวานสไตน์  7วัน4คืน EK (EK014A)
 เดินทาง : 29 ธ.ค.-  04 ม.ค. 63
 เดินทาง : 13-19 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 45,900 บาท
ทัวร์เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ EASY CHRISTMAS MARKET EUROPE 7วัน 4คืน (CX)
 เดินทาง : 24-30 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 45,990  บาท
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8วัน5คืน (EK007)
 เดินทาง : 25 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 05 ม.ค. 63
 เดินทาง : 22-29 ม.ค. 63
 เดินทาง : 06-13, 20-27 ก.พ. 63
 เดินทาง : 11-18 มี.ค. 63
 เดินทาง : 25 มี.ค. - 01 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 45,900 บาท
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค เบิร์น เลสโก รักสุดใจทิตลิส 7วัน 4คืน (ZZRH11)
 เดินทาง : 06-12 มี.ค. 63
 เดินทาง : 08-14 พ.ค. 63
 เดินทาง : 29 พ.ค. - 04 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 45,999 บาท
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 8วัน 5คืน (QR)
 เดินทาง : 03-10 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 25 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 15-25 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 47,990 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก เลสโก ซุกสปิตเซ่ 8วัน 5คืน (ZMUC22-TG)
 เดินทาง : 03-10 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 05 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 47,999 บาท
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8วัน 6คืน (PS272)
 เดินทาง : 19-26 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 07 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส EUROPE LOVE LOVE 9วัน 6คืน (TG994)
 เดินทาง : 03-11 มี.ค. 63
 เดินทาง : 05-12, 19-27 พ.ค. 63
 เดินทาง : 02-10, 16-24 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี (ปารีส-โรม) 9วัน 6คืน EK (EK009)
 เดินทาง : 23-31 ม.ค.63
 เดินทาง : 06-14, 20-28 ก.พ.63
 เดินทาง : 01-09, 15-23, 22-30 มี.ค.63
 เดินทาง : 28 มี.ค.-5 เม.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
 
ทัวร์เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ  9วัน6คืน TG (FRA-TG020)
 เดินทาง : 07-15 ก.พ. 63
 เดินทาง : 05-13, 10-18, 11-19, 21-29 เม.ย. 63
 เดินทาง :  01-09, 12-20 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส สวิส เยอรมัน 8วัน 5คืน (ZCDG16-SQ)
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 49,999 บาท
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอแลนด์ ทิตลิส ฝรั่งเศส 8วัน 5คืน (SQ-MXP08)
 เดินทาง : 10-17 พฤศจิกายน 62
 เดินทาง : 24 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 05 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 49,999 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส สวิตฯ เยอรมัน เลสโก หลงรักทิตลิส 8วัน 5คืน (ZCDG18-SQ)
 เดินทาง : 07-14 ก.พ. 63
 เดินทาง : 01-08 มี.ค. 63
 เดินทาง : 14-21 เม.ย. 63
 เดินทาง : 02-09 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 49,999 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เลสโก เนปจูน 7วัน 4คืน (ZCDG15-TG)
 เดินทาง : 08-14, 22-28 พ.ย. 62
 เดินทาง : 04-10 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 49,999 บาท
 
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก เลสโก พิชิตรักซุกสปิตเซ่ 8วัน 5คืน (ZMUC25-TG)
 เดินทาง : 26 ก.พ. - 04 มี.ค. 63
 เดินทาง : 27 มี.ค. - 03 เม.ย. 63
 เดินทาง : 09-16 พ.ค. 63
 เดินทาง : 30 พ.ค. - 06 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 02-09, 13-20 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 49,999 บาท
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน 5คืน (TG712)
 เดินทาง : 22-29 ต.ค.62
 เดินทาง : 11-18 พ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 51,900 บาท
ทัวร์แกรนด์ออสเตรีย 8วัน (WC-WQR1408V) 
 เดินทาง : 04-11 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-08 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 06 ม.ค. 63
 เดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 53,900 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันตก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เลสโก รักเธอเคอเคนฮอฟ 9วัน 6คืน (ZFRA01)
 เดินทาง : 31 มี.ค. - 08 เม.ย. 63
 เดินทาง : 02-10, 03-11 พ..ค. 63 
ราคาเริ่มต้น : 52,999 บาท
ทัวร์เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ มินิ ลิขิตรัก 8 วัน  (WC-WQR0308L)
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 07 ม.ค. 63
 เดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 มี.ค. - 04 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 53,900 บาท
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เขาจุงฟราว 7วัน 4คืน SQ (ZHR08)
 เดินทาง : 17-23 พ.ย. 62
 เดินทาง : 05-11 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63 * วันหยุดปีใหม่*
นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว #ชมเมืองเซอร์แมท #พิเศษ !! เมนูชิสฟองดูว์ 
ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่าประมาณ 3,500 บาท
ราคาเริ่มต้น : 53,999 บาท
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ยอดเขาจุงฟราว และ ยอดเขากลาเซียร์ 3000 7วัน 4คืน (EK008A)
 เดินทาง : 29 พ.ย.- 05 ธ.ค.62
 เดินทาง : 04-10 ธ.ค.62
 เดินทาง : 26 ธ.ค.- 01 ม.ค.63
 เดินทาง : 18-24 ก.พ.63
 เดินทาง : 19-25 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 54,900 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ จุงฟราว ฝรั่งเศส 8วัน 5คืน (TG-ZMXP10)
 เดินทาง : 08-15, 22-29 พ.ย. 62
 เดินทาง : 04-11, 20-27 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 06 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 55,999 บาท
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 8วัน (WTG0209M)
 เดินทาง : 01-09, 03-11, 04-12, 05-13, 06-14 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 55,900 บาท
 
ทัวร์อิตาลี GRAND ITALY ฉลองเทศกาลปีใหม่ 9วัน 6คืน (EUR004_EK)
 เดินทาง : 27 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63 
ราคาเริ่มต้น : 57,900 บาท
ทัวร์บินตรง อิตาลี สวิต (จุงฟราว) ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน (WTG0109J)
 เดินทาง : 23 พ.ย. – 01 ธ.ค., 28 พ.ย. – 06 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-09, 02-10, 03-11, 04-12, 05-13, 06-14 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. – 05 ม.ค. 63, 29 ธ.ค. – 06 ม.ค. 63 (ปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 69,900 บาท
ทัวร์เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี 9วัน 6คืน (EUR001_TG)
 เดินทาง : 17-25 ม.ค. 63
 เดินทาง : 06-14 ก.พ. 63
 เดินทาง : 08-16, 13-21 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 59,900 บาท
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 8วัน (WQR0108J)
 เดินทาง : 19-26, 22-29 พ.ย.62 
 เดินทาง : 25 พ.ย.-02 ธ.ค., 27 พ.ย.-04 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 59,900 บาท
ทัวร์เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 8วัน5คืน TG (FRA-TG002) 
 เดินทาง : 27 ธ.ค.- 3 ม.ค.63
 เดินทาง : 28 ธ.ค.- 4 ม.ค.63
 เดินทาง : 29 ธ.ค.- 5 ม.ค.63
 เดินทาง : 30 ธ.ค.- 6 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 62,900 บาท
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ บินตรง 8วัน 5คืน TG (HTG02)
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 06 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 06-13, 13-20, 20-27 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 65,900 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันตก เยอรมัน ลิกเตนสไตน์ สวิต ฝรั่งเศส เลสโก บีเทลจุส 8วัน 5คืน (TG-ZMUC20)
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 69,999 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9วัน 6คืน (EUR003-TG)
 เดินทาง : 25 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 79,900 บาท
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เขาแมทเธอร์ฮอร์น 10วัน (WC-WPTG1110M)
 เดินทาง : 26 ม.ค. – 4 ก.พ. 63
 เดินทาง : 07 – 16 ก.พ. 63
 เดินทาง : 20 – 29 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 113,900 บาท
ทัวร์ยุโรปใต้
 
ทัวร์สเปน บาร์เซโลน่า มาดริด 7วัน4คืน (CX)
 เดินทาง : 06-12 ก.พ. 63
 เดินทาง : 25 ก.พ. - 2 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 38,990 บาท
ทัวร์อิตาลี มิลาน เวนิส เจนัว โรม 7วัน 4คืน (ZMXP12-EY)
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 05 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 24-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 5 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 38,999 บาท
ทัวร์อิตาลี โรม วาติกัน ปิซ่า เวนิส มิลาน 7วัน4คืน (QR209)
 เดินทาง : 14-20 ก.พ.63
 เดินทาง : 05-11 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท
ทัวร์โครเอเชีย ซาเกร็บ ซาดอร์ สปลิท เลสโก ซีฟิอัส 7วัน 4คืน (ZZAG02-QR)
 เดินทาง : 26 ม.ค. - 01 ก.พ. 63
 เดินทาง : 02-08, 07-13, 09-15, 16-22 ก.พ. 63
 เดินทาง : 15-21 มี.ค. 63
 เดินทาง : 29 ก.พ. - 04 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์สเปน บาร์เซโลนา ซาราโกซา มาดริด เลสโก โฮลา โฮลา 7วัน 4คืน (ZBNC01-CX)
 เดินทาง : 06-12 ก.พ. 63
 เดินทาง : 07-13 มี.ค. 63 
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์อิตาลี โรม วาติกัน เลสโก กอนโกลารอรัก 7วัน 4คืน (ZFCO05)
 เดินทาง : 16-22 ก.พ.63
 เดินทาง : 22-28 มี.ค.63
 เดินทาง : 12-18 เม.ย.63
 เดินทาง : 26 เม.ย. - 02 พ.ค.63
 เดินทาง : 31 พ.ค. - 06 มิ.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์โครเอเชีย ซาเกร็บ มหาวิหารแห่งซาตาร์  นั่งกระเช้า Hill SRD 8วัน5คืน (EK021)
 เดินทาง : 23-30 ม.ค.63
 เดินทาง : 06-13, 20-27 ก.พ.63
 เดินทาง : 05-12, 19-26 มี.ค.63
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***
ราคาเริ่มต้น : 43,900 บาท
ทัวร์แกรนด์ โครเอเชีย 8วัน 5คืน (WQR1608Z)
 เดินทาง : 09-16, 23-30 ต.ค.62
 เดินทาง : 06-13, 20-27 พ.ย.62
 เดินทาง : 04-11, 07-14 ธ.ค.62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. -  4 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 52,900 บาท
ทัวร์โปรตุเกส สเปน 10วัน 7คืน (EK001)
 เดินทาง : 11-20 พ.ย. 62
 เดินทาง : 25 พ.ย.- 4 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค.- 8 ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 55,900 บาท
ทัวร์แกรนด์อิตาลี 9วัน 6คืน (WQR1209M)
 เดินทาง : 02-10, 03-11, 06-14, 10-18 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค.-04 ม.ค. , 29 ธ.ค.-06 ม.ค. , 30 ธ.ค.-07 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 54,900 บาท
ทัวร์สเปน โปรตุเกส 9วัน 6คืน (WQR0809L)
 เดินทาง : 01-09, 08-16, 15-23, 22-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. 62  - 05 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ธ.ค. 62 - 06 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. 62 - 07 ม.ค. 63
 เดินทาง : 05-13, 19-27 ม.ค. 63
 เดินทาง : 02-10, 16-24 ก.พ. , 23 ก.พ. - 02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-09, 15-23 มี.ค. , 29 มี.ค. - 06 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 55,900 บาท
 
ทัวร์ยุโรปเหนือ 
 
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก เลสโก อโฟรไดท์ 8วัน 5คืน (ZARN07-QR)
 เดินทาง : 21-28 ก.พ. 63
 เดินทาง : 06-13 มี.ค. 63
 เดินทาง : 27 มี.ค. - 03 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 55,999 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก เลสโก ไดโอนี่ 8วัน 5คืน (ZARN06-QR)
 เดินทาง : 31 ม.ค. - 07 ก.พ. 63
 เดินทาง : 04-11, 14-21 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ. - 06 มี.ค. 63
 เดินทาง : 13-20 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 43,999 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8วัน5คืน (ZARN05)
 เดินทาง : 16-23 พ.ย. 62
 เดินทาง : 03-10, 09-16 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 52,999 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10วัน 7คืน EK (EK016)
 เดินทาง : 07-16 ก.พ.63
 เดินทาง : 06-15 มี.ค.63
 เดินทาง : 13-22 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 65,900 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย ฟินแลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 9วัน6คืน (QR902)
 เดินทาง : 22-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 25 ก.พ. - 04 มี.ค. 63
 เดินทาง : 13-21 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 65,900 บาท