0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรปตะวันออก- ตะวันตก
 
ทัวร์ฮังการี-ออสเตรีย-เชก 7วัน4คืน (EURO10.5)
 เดินทาง : 6-12 มิ.ย, 20-26 มิ.ย
 เดินทาง : 5-11ก.ย, 19-25 ก.ย.
 เดินทาง : 3-9, 10-16, 17-23 ต.ค.
 เดินทาง : 7-13 พ.ย. 
 เดินทาง : 29 พ.ย.-5 ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น : 33,999 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส-ริเวียร่า-อิตาลี 6วัน 3คืน (EURO13)
 เดินทาง : 7-12, 20-25  มิ.ย.62
 เดินทาง : 13-18 ก.ย.62
 เดินทาง : 27 ก.ย.-2 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 34,999 บาท
ทัวร์ยุโรป ฮังการี สโลวาเกีย ออสเตรีย เช็ค 8วัน5คืน (HG05B)
 เดินทาง : 4-11 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 25 มิ.ย. -2 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค ฮังการี 8วัน5คืน (HG05)
 เดินทาง : 5-12, 12-19, 19-26, 26 มิ.ย. - 3 ก.ค. 62
 เดินทาง : 3-10, 11-18, 12-19, 24-31, 25 ก.ค.-1 ส.ค. 62
 เดินทาง : 7-14, 8-15, 10-17, 21-28 ส.ค. 62
 เดินทาง : 4-11, 11-18 ก.ย. 62
 เดินทาง : 2-9, 3-10, 8-15, 9-16, 10-17, 13-20, 16-23 ต.ค. 62
 เดินทาง : 17-24, 18-25, 20-27, 21-28, 23-30 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท
ทัวร์โมโนสวิตเซอร์แลนด์ 7วัน 4คืน (EURO8.4)
 เดินทาง : 2-8,9-15,12-18,13-19 ต.ค.62
 เดินทาง : 16-22,19-25,23-29 ต.ค.62
 เดินทาง : 6-12,13-19 พ.ย.62
 เดินทาง : 27 พ.ย.-3 ธ.ค.62
 เดินทาง : 4-10, 5-11 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์เบลเยี่ยม-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์ ล่องเรือแม่น้ำไรน์ 7วัน4คืน (EURO16.3)
 เดินทาง : 11-17 ต.ค.62
 เดินทาง : 18-24 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน4คืน (EY803)
 เดินทาง : 30พ.ค.-05 มิ.ย.62
 เดินทาง : 27มิ.ย.-03 ก.ค.62
 เดินทาง : 11-17 ก.ค.62
 เดินทาง : 25-31 ก.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 46,900 บาท
ทัวร์เช็ก ออสเตรีย สโลวัค อังการี HASHTAG EASTERN EUROPE 7วัน4คืน 
 เดินทาง : 15-21, 22-28 พ.ค. 62
 เดินทาง : 5-11 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 43,991 บาท
ทัวร์ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี 8วัน5คืน QR (CZVIE03)
 เดินทาง : 17-24 มิ.ย. 62
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***
ราคาเริ่มต้น : 42,999 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอแลนด์ TWINKLE FRANCE SWISS 7วัน4คืน TG (CZCDG10)
 เดินทาง : 07-13 มิ.ย. 62 
 เดินทาง : 21-27 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 45,999 บาท
ทัวร์เยอรมนี ออสเตรีย เชค พระราชวังนอยชวานสไตน์ 8วัน (EK007)
 เดินทาง : 25 พ.ค.-1 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 47,900 บาท
ทัวร์ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน 5คืน (EY803)
 เดินทาง : 11-18, 18-25 มิถุนายน 62
  เดินทาง : 09-16, 16-23, 23-30 กรกฎาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 49,888 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน (EK011A)
 เดินทาง : 19-25 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 11-17, 18-24 ก.ย. 62
 เดินทาง : 2-8, 9-12, 23-29 ต.ค. 62
**รวมวีซ่าแล้ว** 
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8วัน6คืน (PS272)
 เดินทาง : 16-23 ก.ค 62 "วันอาสาฬหบูชา, เข้าพรรษา"
 เดินทาง : 10-17 ก.ย. 62
 เดินทาง : 8-15, 22-29 ต.ค. 62
 เดินทาง : 9-26 ธ.ค. 62
 เดินทาง :31 ธ.ค. - 7 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ ขึ้นเขาทิตลิส ทะเลสาบเจนีวา 7วัน 4คืน  (TG112)
 เดินทาง : 6-12 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค อังการี สโรวาเกีย 8วัน5คืน (QR205-QR)
 เดินทาง : 29 พ.ค. - 5 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 1-8 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์ FIN EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน (QR206-QR)
 เดินทาง : 29 พ.ค. - 5 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 1-8 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8วัน 5คืน (GO3VIE-BR002)
 เดินทาง : 1-8, 8-15, 15-22 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7วัน 5คืน BR (CZAMS03)
 เดินทาง : เดินทาง : 22-28 มิ.ย. 62 
**ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***
ราคาเริ่มต้น : 49,999 บาท
ทัวร์เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย READY EAST EUROPE 8วัน 5คืน (CZMUC12-TG)
 เดินทาง : 8-15, 15-22 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 49,999 บาท
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอแลนด์ 8วัน 5คืน (TG111)
 เดินทาง : 27 พ.ค.-3 มิ.ย.62
 เดินทาง : 10-17 มิ.ย.62
 เดินทาง : 24 มิ.ย. - 01 ก.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 55,900 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส NORMANDY - PARIS   8วัน 5คืน (TG005)
 เดินทาง : 31 พ.ค. - 7 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 24 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 59,900 บาท
ทัวร์ Italy Swiss France 9วัน 6คืน (TG711)
 เดินทาง : 18 – 26 ส.ค. 62
 เดินทาง : 10 – 18 ก.ย 62
ราคาเริ่มต้น : 59,900 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9วัน 6คืน (EURO4.2)
 เดินทาง : 12-20 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 26 มิ.ย.- 4 ก.ค.62
 เดินทาง : 11-19 ก.ค.62
 เดินทาง : 27 ก.ค. - 4 ส.ค.62
 เดินทาง : 10-18 ส.ค.62
 เดินทาง : 4-12 ก.ย.62
 เดินทาง : 25 ก.ย.-3 ต.ค.62
 เดินทาง : 5-13, 10-18, 12-20, 17-25, 19-27 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 59,999 บาท
ทัวร์สวิตเซอแลนด์ GLACIER SWITZERLAND 7วัน4คืน (GO3ZRH-TG005)
 เดินทาง : 1-7, 13-19 มิ.ย. 62 
ราคาเริ่มต้น : 65,999 บาท
ทัวร์บินตรง อิตาลี่ สวิต (จุงฟราว) ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน (WTG0109J)
 เดินทาง : 6-14, 13-21, 20-28 มิ.ย., 27 มิ.ย. – 5 ก.ค. 62
 เดินทาง : 10-18 ส.ค. 62
 เดินทาง : 7-15, 12-20, 14-22, 21-29 ก.ย., 26 ก.ย. – 4 ต.ค. 62
 เดินทาง : 3-17, 10-18, 17-25, 24 ต.ค. – 1 พ.ย., 31 ต.ค.-08 พ.ย. 62
 เดินทาง : 2-10, 7-15, 9-17, 14-22, 16-24, 21-29 พ.ย. 62
 เดินทาง : 23 พ.ย. – 1 ธ.ค., 28 พ.ย. – 6 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 1-9, 2-10, 3-11, 4-12, 5-13, 6-14 ธ.ค. 62
 
 เดินทาง : 28 ธ.ค. – 5 ม.ค. 63, 29 ธ.ค. – 6 ม.ค. 63 (ปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 69,900 บาท
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ SWITZERLAND GRAND TOUR 9วัน 6คืน (TG001)
 เดินทาง : 5-13, 12-20, 16-24 พ.ค. 62
 เดินทาง : 27 มิ.ย.-5 ก.ค. 62
*ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500 บาท *
ราคาเริ่มต้น : 76,900 บาท
ทัวร์อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี-ออสเตรีย 4 COUNTRIES IN LOVE 10วัน7คืน (FCO-TG003)
 เดินทาง : 30 พ.ค.-8 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 6-15 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 75,900 บาท
 
ทัวร์สวิตเซอแลนด์ GLACIER EXPRESS GRAND TOUR SWITZERLAND 10วัน7คืน (GO3ZRH-TG004)
 เดินทาง : 24 มิ.ย.-3 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 79,900 บาท
 
ทัวร์ยุโรปใต้
ทัวร์อิตาลี (มิลาน) 7วัน 4คืน (EURO9)
 เดินทาง : 19-25 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 11-17 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 38,888 บาท
ทัวร์โมโนสเปน บาเซโลนา โทเลโด มาดริด 7วัน 4คืน (EURO11)
 เดินทาง : 9-15 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์โครเอเชีย THE QUEEN OF ADRIATIC SEA 8วัน5คืน (CZZAG01)
  เดินทาง : 26 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62
  เดินทาง : 5-12 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์อิตาลี โรม ฟลอเร้นว์ ปิซ่า เวนิส RELAX ITALY  7วัน4คืน SQ (CZFOC02)
 เดินทาง : 10-16 มิ.ย.62
 เดินทาง : 24-30  มิ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์โครเอเชีย ADRIA FANTASIES 8 วัน (EK021)
 เดินทาง : 12-19 ก.ค. 62
 เดินทาง : 13-20 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย. - 4 ต.ค. 62
 เดินทาง : 10-17, 11-18, 17-24 ต.ค. 62
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***
ราคาเริ่มต้น : 45,900 บาท
ทัวร์ยุโรปเหนือ 
                            
ทัวร์เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน 8วัน5คืน EK (HG12B)
 เดินทาง : 12-19 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 4-11 ก.ย. 62
 เดินทาง : 25 ก.ย.-2 ต.ค. 62
 เดินทาง : 26 ก.ค.-2 ส.ค. 62
 เดินทาง : 2-9 ต.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 45,900 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8วัน5คืน (ZARN03)
 เดินทาง : 10-17, 24-31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 07-14, 14-21, 21-28 ก.ย. 62
 เดินทาง : 07-14, 12-19, 19-26, 23-30 ต.ค. 62
 เดินทาง : 02-09, 16-23 พ.ย. 62
 เดินทาง : 03-10, 09-16 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 52,999 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก TRIPLE SCANDINAVIA 8วัน5คืน TG (CZARN03)
 เดินทาง : 22-29 มิถุนายน 62
ราคาเริ่มต้น : 55,999 บาท
ทัวร์สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ก ล่องเรือ SOGNEFJORD 8วัน 5คืน
 เดินทาง : 10-18 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 58,888 บาท
ทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน-นอร์ทเคป 8วัน5คืน
 เดินทาง : 10-17 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 79,999 บาท
ทัวร์ฟินแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน 8วัน5คืน AY (HG19B)
 เดินทาง : 5 - 12 ก.ค. 62
1 ปี มีครั้งเดียว ปรากฎการณ์ธรรมชาติพระอาทิตย์เที่ยงคืน 
ราคาเริ่มต้น : 99,900 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอเวย์สวีเดน ฟินแลนด์ 12วัน (AY001)
 เดินทาง : 3 - 14 ก.ค. 62
1 ปี มีครั้งเดียว ปรากฎการณ์ธรรมชาติพระอาทิตย์เที่ยงคืน 
ราคาเริ่มต้น : 132,900 บาท