0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ยุโรป

 

ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส MONO PARIS 5วัน3คืน WY (WY11)
 เดินทาง : 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2562
 เดินทาง : 13 - 17 เมษายน 2562
*ไม่รวมค่าวีซ่า 4,500 บ.
ราคาเริ่มต้น : 35,333 บาท
 
ทัวร์ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี CONNECT EAST EUROPE 6วัน 3คืน (CZVIE04-QR)
 เดินทาง : 14-19, 19-24 ก.พ. 62
 เดินทาง : 05-10, 19-24 มี.ค. 62
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***
ราคาเริ่มต้น : 35,999 บาท
ทัวร์ยุโรป เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี QR (WQR0208S)
 เดินทาง : 12-19 ธ.ค.61
 เดินทาง : 22-29 ธ.ค.61
 เดินทาง : 24-31 ธ.ค.61
ราคาเริ่มต้น : 37,900  บาท
ทัวร์ออสเตรีย สโลวาเกีย SWEETY EAST EUROPE 6วัน 3คืน (CZVIE05-BR)
 เดินทาง : 25-30 มี.ค. 62
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***
ราคา : 37,999 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส DELIGHT FRANCE #DISNEYLAND PARIS 6วัน3คืน (HG010-EK)
 เดินทาง : 6-11 กุมภาพันธ์ 2562
 เดินทาง : 13-18 มีนาคม 2562
 เดินทาง : 20-25 มีนาคม 2562
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี 7วัน 4คืน (WQR0107G)
 เดินทาง : 5-11, 12-18, 19-25, 26 ก.พ. - 4 มี.ค. 62
 เดินทาง : 5-11, 12-18, 19-25, 26 มี.ค. - 1 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ (เขาทิตลิต) อิตาลี 7วัน 4คืน (EURO2.4-EK)
 เดินทาง : 13-19 ก.พ. 62
 เดินทาง : 13-19, 20-26 มี.ค. 62
 เดินทาง : 27 มี.ค. - 2 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์"BENELUX" ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 7วัน 4คืน (EK)
 เดินทาง : 19-25, 20-26, 21-27 มี.ค. 62
 เดินทาง : 28 มี.ค. - 3 เม.ย. 62
 เดินทาง : 30 มี.ค. - 5 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์(เขาทิตลิต) 7วัน 4คืน (EURO6-EK)
 เดินทาง : 17-23 ก.พ. 62
 เดินทาง : 13-19, 20-26 มี.ค./ 26 มี.ค. - 1 เม.ย. / 28 มี.ค. - 3 เม.ย. 62
 เดินทาง : 2-8, 7-13, 8-14, 10-16, 11-17(สงกรานต์), 23-29 เม.ย. 62
 เดินทาง : 7-13, 14-20 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์อิตาลี โรม ฟลอเร้นซ์ ปิซ่า เวนิส มิลาน 7วัน 4คืน (CZFCO02-SQ)
 เดินทาง : 21-27 ม.ค. 62
 เดินทาง : 18-24 ก.พ. / 25 ก.พ. - 03 มี.ค. 62
 เดินทาง : 04-10, 11-17 มี.ค. 62
 เดินทาง : 01-07 เม.ย. / 29 เม.ย. - 05 พ.ค. 62
 เดินทาง : 13-19, 20-26 พ.ค. 62
 เดินทาง : 10-16, 24-30 มิ.ย. 62
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์อิตาลี COLORFUL OF CINQUE TERRE ITALY 6วัน 3คืน (CMXP05-EY)
 เดินทาง : 07-12, 21-26 มี.ค. 62
 เดินทาง : 13-18 เม.ย. 62 (วันหยุดสงกรานต์)
 เดินทาง : 17-22 พ.ค. 62
 เดินทาง : 06-11, 21-26 มิ.ย. 62
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์สวิตเซอแลนด์ COOL SWITZERLAND 7วัน 4คืน (EURO8.2-TG)
 เดินทาง : 19-25 มีนาคม 2562
* ไม่รวมค่าวีซ่า *
ราคาเริ่มต้น : 42,888 บาท
 
ทัวร์อิตาลี TI AMO ITALY 6วัน 3คืน (CZCFO03-TG)
 เดินทาง : 07-12 ก.พ. 62
 เดินทาง : 14-19, 21-26 มี.ค. 62
 เดินทาง : 16-21 พ.ค. 62
 เดินทาง : 06-10 มิ.ย. 62
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***
ราคาเริ่มต้น : 42,999 บาท
ทัวร์ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี 8วัน 5คืน (CZVIE03-QR)
 เดินทาง : 11-18 เม.ย. 62
 เดินทาง : 13-20 พ.ค. 62
 เดินทาง : 17-24 มิ.ย. 62
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***
ราคาเริ่มต้น : 42,999 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์(เขาทิตลิต) เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8วัน 5คืน (EURO16-EK)
 เดินทาง : 15-22, 27 มี.ค. - 3 เม.ย. / 30 มี.ค. - 6 เม.ย. 62
 เดินทาง : 3-10, 12-19 / 24 เม.ย. - 1 พ.ค. / 29 เม.ย. - 6 พ.ค. 62
 เดินทาง : 5-12 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 45,555 บาท
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก BELIEVE EAST EUROPE 8วัน5คืน (CZMUC14)
 เดินทาง : 10-17 กุมภาพันธ์ 2562
 เดินทาง : 3-10 มีนาคม 2562
 เดินทาง : 17-24 มีนาคม 2562
ราคาเริ่มต้น : 45,999 บาท
ทัวร์เยอรมนี GRAND GERMANY 7วัน (EK014A)
 เดินทาง : 14-20 กุมภาพันธ์2562
 เดินทาง : 7-13 มีนาคม 2562
 เดินทาง : 28 มี.ค.-3 เม.ย. 2562
*รวมค่าวีซ่า*
ราคาเริ่มต้น : 44,900 บาท
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7วัน 5คืน (CZAMS03-BR)
 เดินทาง : 24-30 ม.ค. 62
 เดินทาง : 22-28 มิ.ย. 62 
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***
ราคาเริ่มต้น : 46,999 บาท
ทัวร์สวิส COOL SWITZERLAND ชม 4 ยอดเขา 7วัน 4คืน (EK)
 เดินทาง : 26 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 03 ม.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 05 ม.ค. 62
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***

ราคา : 48,888 บาท

ทัวร์อิตาลี COOL ITALY ล่องเรือเกาะเวนิส 7วัน 4คืน (EK)
 เดินทาง : 26 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 03 ม.ค. 62
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***

ราคา : 48,888 บาท

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมันนี 8วัน 5คืน (HG11B)
 เดินทาง : 13-20, 18-25 กุมภาพันธ์ 2562
 เดินทาง : 4-11 มีนาคม 2562
 เดินทาง : 25 มี.ค. - 1 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์อิตาลี โรม วาติกัน ฟลอเรนซ์ โบโลญญ่า 8วัน5คืน (TG113)
 เดินทาง : 4-10 ก.พ.62
 เดินทาง : 4-10, 18-24  มี.ค.62
 เดินทาง : 15-21 พ.ค.62
 เดินทาง : 27 พ.ค.-2 มิ.ย.62
 เดินทาง : 24-30 มิ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ WINTER CHARMING 7วัน 4คืน (TG)
 เดินทาง : 15-21 ม.ค. 62
 เดินทาง : 16-22 ก.พ. 62
 เดินทาง : 23-29 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 49,990 บาท
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ TURBO WEST EUROPE 8วัน 5คืน (CZMUC13-SQ)
 เดินทาง : 12-19 กุมภาพันธ์ 2562
 เดินทาง : 12-19 มีนาคม 2562
 เดินทาง : 8-15 เมษายน 2562
 เดินทาง : 12-19 เมษายน 2562
 เดินทาง : 15-22 พฤษภาคม 2562
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***
ราคาเริ่มต้น : 49,999 บาท
ทัวร์เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย READY EAST EUROPE 8วัน 5คืน (CZMUC12-TG)
 เดินทาง : 26 ม.ค. - 02 ก.พ. 62
 เดินทาง : 16-23 ก.พ. 62, 23 ก.พ. - 02 มี.ค. 62
 เดินทาง : 9-16, 16-23, 23-30 มี.ค. 62
 เดินทาง : 9-16, 12-19, 13-20, 14-21 เม.ย. 62
 เดินทาง : 4-11, 13-20, 18-25 พ.ค. 62
 เดินทาง : 8-15, 15-22 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 49,999 บาท
ทัวร์อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอแลนด์ 7วัน 4คืน EK (EURO6)
 เดินทาง : 26 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62
***ราคาไม่รวมค่าวีซ่า***
ราคาเริ่มต้น : 49,999 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี 7วัน 4คืน (EK-EURO 2.4)
 เดินทาง : 27 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 04 ม.ค. 62
***ราคาไม่รวมค่าวีซ่า***

ราคา : 49,999 บาท

ทัวร์โคเอเซีย 7วัน 4คืน (EURO18-EK)
 เดินทาง : 11-14 เม.ย. 62 (สงกรานต์)
 
ราคาเริ่มต้น : 49,999 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7วัน 4คืน (EK010B)
 เดินทาง : 26 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
***ราคาไม่รวมวีซ่า***
ราคาเริ่มต้น : 50,900 บาท
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน (EK013)
 เดินทาง : 26 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. 61 – 4 ม.ค. 62
***ราคาไม่รวมค่าวีซ่า***
ราคาเริ่มต้น : 50,900 บาท
ทัวร์เชค ออสเตรีย ฮังการี ปราสาทปราก 7วัน (EK015)
 เดินทาง : 27 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 62
 **รวมวีซ่าแล้ว**
ราคาเริ่มต้น : 50,900  บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี  ปารีส-โรม 9วัน (EK009)
 เดินทาง : 30 ม.ค.–7 ก.พ. 2562
 เดินทาง : 20-28 มีนาคม 2562
 เดินทาง : 27 มี.ค.-4 เม.ย. 2562
ราคาเริ่มต้น : 51,900 บาท
ทัวร์แกรนด์เยอรมัน แฟรงเฟริตพระราชวังนอยชวานสไตน  7วัน (EK014)
 เดินทาง : 6-12 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 3 ม.ค.62
***ราคารวมค่าวีซ่า***
ราคาเริ่มต้น : 52,900 บาท
ทัวร์เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์ เยอรมัน FLOWER LOOMING BENELUX 7วัน 4คืน   (CZBRU03-TG)
 เดินทาง : 17-23 เมษายน 2562
 เดินทาง : 04-10 พฤษภาคม 2562
 เดินทาง : 08-14 พฤษภาคม 2562
 เดินทาง : 13-19 พฤษภาคม 2562
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***
ราคาเริ่มต้น : 52,999 บาท
ทัวร์อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน 5คืน (EK-EURO 6.1)
 เดินทาง : 28 ธ.ค.- 4 ม.ค. 2562
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***
ราคาเริ่มต้น : 52,999 บาท
ทัวร์โมร็อกโก DESERT MOROCCO 9วัน 6คืน (CZCMN01-QR)
 เดินทาง : 26 ม.ค. - 03 ก.พ. 62
 เดินทาง : 16-24 ก.พ. 62
 เดินทาง : 09-17, 23-31 มี.ค. 62
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***
ราคาเริ่มต้น : 52,999 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ 8วัน 5คืน (CZCDG09-QR)
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 06 ม.ค. 62
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***
ราคา : 53,999 บาท
ทัวร์ยุโรป ROMANTIC SWITZERLAND 7วัน 4คืน (CZZHR02-SQ)
 เดินทาง : 23-29 ม.ค. 62
 เดินทาง : 13-19 ก.พ. 62
 เดินทาง : 13-19 มี.ค. / 27 มี.ค. - 02 เม.ย. 62
 เดินทาง : 01-07 , 15-21 พ.ค. 62
 เดินทาง : 12-18 มิ.ย. 62
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***
ราคาเริ่มต้น : 53,999 บาท
ทัวร์อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8วัน 5คืน (CZMPX02-SQ)
 เดินทาง : 25 ม.ค. - 01 ก.พ. 62
 เดินทาง : 14-21, 21-28 ก.พ. 62
 เดินทาง : 17-24 มี.ค. / 28 มี.ค. - 04 เม.ย. 62
 เดินทาง : 04-11, 12-19 เม.ย. / 26 เม.ย. - 03 พ.ค. 62
 เดินทาง : 09-16, 16-23 พ.ค. 62
 เดินทาง : 06-13 มิ.ย. 62
***รวมค่าวีซ่าแล้ว***
ราคาเริ่มต้น : 53,999 บาท
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี 9วัน 6คืน (EK -EURO10.7)
 เดินทาง : 25 ธ.ค.- 2 ม.ค. 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค.- 4 ม.ค.62
 เดินทาง : 28 ธ.ค.- 5 ม.ค.62
 เดินทาง : 29 ธ.ค.- 6 ม.ค.62
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***
ราคาเริ่มต้น : 54,999 บาท
ทัวร์เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย FAIRYTALE CASTLE  8วัน 5คืน (TG)
 เดินทาง : 28 ม.ค. - 4 ก.พ. 62
 เดินทาง : 17-24 ก.พ. 62
 เดินทาง : 11-18 มี.ค 62
 
ราคาเริ่มต้น : 53,990 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ฏ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 8วัน 5คืน (CZCDG04-QR)
 เดินทาง : 17-24 ก.พ. 62
 เดินทาง : 17-24, 20-27 มี.ค. 62
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***

ราคาเริ่มต้น : 55,999 บาท

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอแลนด์ 8วัน 5คืน (TG111)
 เดินทาง : 28 ม.ค.-4 ก.พ.62
 เดินทาง : 11-18  ก.พ.62
 เดินทาง : 4-11, 11-18, 18-25 มี.ค.62
 เดินทาง : 25 มี.ค.-1 เม.ย.62
 เดินทาง : 15-22, 22-29 เม.ย.62
 เดินทาง : 6-13, 13-20, 20-27 พ.ค.62
 เดินทาง : 27 พ.ค.-3 มิ.ย.62
 เดินทาง : 10-17 มิ.ย.62
 เดินทาง : 24 มิ.ย. - 01 ก.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 55,900 บาท
ทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8วัน 5คืน (CZARN03-TG)
 เดินทาง : 13-20 ก.พ. 62
 เดินทาง : 02-09, 23-30 มี.ค. 62
 เดินทาง : 09-16, 10-17, 11-18, 12-19 เม.ย. 62
 เดินทาง : 24 เม.ย. - 01 พ.ค. 62
 เดินทาง : 04-11, 13-20, 18-25 พ.ค. 62
 เดินทาง : 08-15, 15-22, 22-29 มิ.ย. 62
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***
ราคาเริ่มต้น : 55,999 บาท
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9วัน (TG-WTG0209V)
 เดินทาง : 4-12 พ.ย. 61
 เดินทาง :10-18 พ.ย. 61
 เดินทาง :17-25 พ.ย. 61
 เดินทาง :24 พ.ย.- 2 ธ.ค. 61
***ราคารวมค่าวีซ่า***
ราคาเริ่มต้น : 56,900 บาท
ทัวร์สวิตเซอนแลนด์ ROMANTIC SWISS ALPS 7วัน 4คืน (GO3-EK001)
 เดินทาง : 5-11, 19-25 ก.พ. 62
 เดินทาง : 5-11, 19-25 มี.ค. 62
 เดินทาง : 2-8, 6-12 เม.ย. 62
 เดินทาง : 12-18 เม.ย. 62
 เดินทาง : 24-30 เม.ย. 62
 เดินทาง : 5-11, 15-21 พ.ค. 62
**ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500 บ.*
ราคาเริ่มต้น : 57,900 บาท
ทัวร์โปรตุเกส สเปน 8วัน 5คืน (EK006)
 เดินทาง : 27ธ.ค. 61- 3 ม.ค. 62 
*รวมค่าวีซ่า* 
ราคาเริ่มต้น : 59,900 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ ทิตลิส 7วัน (EK011)
 เดินทาง : 29 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62
*รวมค่าวีซ่าแล้ว*
ราคาเริ่มต้น : 59,900 บาท
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8วัน (EK007)
 เดินทาง : 25 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62
 เดินทาง : 26 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 59,900 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 8วัน 5คืน (EK-EURO12)
 เดินทาง : 26 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***

ราคา : 59,999 บาท

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์(จุงฟราวน์) อิตาลี 9วัน 6คืน (EURO4.1-EK)
 เดินทาง : 9-17, 16-24 ก.พ. 62
 เดินทาง : 2-10, 16-24, 31 มี.ค. - 8 เม.ย. 62
 เดินทาง : 8-16, 12-20, 13-21 เม.ย. 62 (สงกรานต์)
 เดินทาง : 18-26 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 61,999 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี(ปารีส-โรม) 9วัน (EK009)
 เดินทาง : 26 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค. 61 – 4 ม.ค. 62
**ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500 บาท**
ราคาเริ่มต้น : 62,900 บาท
ทัวร์เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์ เยอรมัน FLOWER ROMANCE BENELUX 8วัน 5คืน  (CZBRU02-TG)
 เดินทาง : 10-17 เมษายน 2562 *สงกรานต์ 2562*
 เดินทาง : 12-19 เมษายน 2562 *สงกรานต์ 2562
*ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500-4,000 บ.
ราคาเริ่มต้น : 62,999 บาท
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา 8วัน 5คืน (WQR0308M)
 เดินทาง : 27 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 65,900 บาท
ทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8วัน 5คืน (CZARN03-TG)
 เดินทาง : 09-16 เม.ย. 62
 เดินทาง : 10-17 เม.ย. 62
 เดินทาง : 11-18 เม.ย. 62
 เดินทาง : 12-19 เม.ย. 62
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***
ราคาเริ่มต้น : 65,999 บาท
ทัวร์สวิตเซอแลนด์ GLACIER SWITZERLAND 7วัน4คืน (GO3ZRH-TG005)
 เดินทาง : 18-24 ม.ค. 62
 เดินทาง : 6-12 ก.พ. 62
 เดินทาง : 4-10, 18-24 มี.ค. 62
 เดินทาง : 24-30 พ.ค. 62
 เดินทาง : 1-7, 13-19 มิ.ย. 62 
ราคาเริ่มต้น : 65,999 บาท
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ เจนีวา โลซานน์ เบิร์น อินเทอลาเก้น จุงฟราว 7 วัน (EK008A)
 เดินทาง : 26 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62
 เดินทาง :27 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62
 เดินทาง :28 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 67,900 บาท
ทัวร์Scandinavian สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8วัน 5คืน (EK004) 
 เดินทาง : 26ธ.ค.61–2 ม.ค. 62
*รวมค่าวีซ่าแล้ว*
ราคาเริ่มต้น : 69,900 บาท
ทัวร์เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์ (จุงฟราว)8วัน (TG-WTG0308J)
 เดินทาง : 29 ธ.ค.-5 ม.ค.62 *วันปีใหม่ *
*รวมค่าวีซ่าแล้ว*
ราคาเริ่มต้น : 69,900 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี ยอดเขาจุงฟราวน์ 9วัน 6คืน (EK-EURO 4.1)
 เดินทาง : 25 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 06 ม.ค. 62
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***

ราคา : 73,999 บาท

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ SWITZERLAND GRAND TOUR 9วัน 6คืน (TG001)
 เดินทาง : 5-13 ก.พ. 62
 เดินทาง : 2-10, 7-15, 23-31 มี.ค. 62
 เดินทาง : 2-10, 5-13 เม.ย. 62
 เดินทาง :18-26 เม.ย., 24 เม.ย.-2 พ.ค. 62
 เดินทาง : 5-13, 12-20, 16-24 พ.ค. 62
 เดินทาง : 27 มิ.ย.-5 ก.ค. 62
*ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500 บาท *
ราคาเริ่มต้น : 76,900 บาท
ทัวร์เยอรมนี เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี 9วัน OS (WOS0209H)
 เดินทาง : 27 ธ.ค.- 4 ม.ค. 2562
 เดินทาง : 28 ธ.ค.- 5 ม.ค. 2562
ราคาเริ่มต้น : 77,900 บาท
ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส แวะเที่ยวอียิปต์ 1 วัน 10วัน 7คืน (MS-EURO1)
 เดินทาง : 27 ธ.ค. - 05 ม.ค. 62
***ราคารวมค่าวีซ่าแล้ว***

ราคา : 79,900 บาท

ทัวร์สวิตเซอแลนด์ GLACIER EXPRESS GRAND TOUR SWITZERLAND 10วัน7คืน (GO3ZRH-TG004)
 เดินทาง : 11-20 ม.ค. 62
 เดินทาง : 6-15 ก.พ., 22 ก.พ.-3 มี.ค. 62
 เดินทาง : 15-24 มี.ค. 62
 เดินทาง : 2-11, 6-15, 13-22, 18-27  เม.ย. 62
 เดินทาง : 25 เม.ย.-4 พ.ค., 30 เม.ย.-9 พ.ค. 62
 เดินทาง : 13-22 พ.ค. 62
 เดินทาง : 24 มิ.ย.-3 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 79,900 บาท