0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ยุโรป

 
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
 
ทัวร์ยุโรป ฮังการี สโลวาเกีย ออสเตรีย เช็ค 8วัน5คืน (HG05B)
 เดินทาง : 13-20 พ.ค. 62
 เดินทาง : 20-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 4-11 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 25 มิ.ย. -2 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท
ทัวร์ยุโรป อิตาลี มิลาน สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน4คืน (EK-HG04B)
 เดินทาง : 15-21 พฤษภาคม 2562
ราคาเริ่มต้น : 47,900 บาท
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ (จุงฟราว) เยอรมันนี 8วัน5คืน (EK-HG11B)
 เดินทาง : 15-22 เม.ย. 62
 เดินทาง : 17-24 เม.ย. 62
 เดินทาง : 6-13 พ.ค. 62
 เดินทาง : 13-20 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 52,900 บาท
ทัวร์ยุโรป เยอรมันนี ออสเตรีย เชค ฮังการี 8วัน5คืน (EK-HG05)
 เดินทาง : 22-29 มี.ค., 25 มี.ค.-1 เม.ย.62 
 เดินทาง : 1-8, 2-9, 3-10, 7-14, 8-15, 9-16, 10-17, 17-24 เม.ย. 62
 เดินทาง : 2-9 พ.ค. 62
 เดินทาง : 30 พ.ค. – 6 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 41,900 บาท
 
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อิตาลี DELIGHT ITALY มิลาน เวนิส ชมหอเอนปิซ่า 8วัน 5คืน (EK-HG13)
 เดินทาง : 20-27 มี.ค.62
 เดินทาง : 8-15 เม.ย. 62
 เดินทาง : 9-16 เม.ย. 62
 เดินทาง : 13-20 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 52,900 บาท
ทัวร์สเปน SPAIN HOLA HOLA 7วัน 4คืน (CZMAD02-QR)
 เดินทาง :  20-26 มีนาคม 62
* ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า *
ราคา  : 38,999 บาท
ทัวร์ COOL SWITZERLAND 7วัน 4คืน (EURO8.2-EK)
 เดินทาง : 6-12, 14-20, 19-25, 21-27 มี.ค. 62
 เดินทาง : 27 มี.ค. - 2 เม.ย. / 29 มี.ค. - 4 เม.ย. 62
 เดินทาง : 2-8, 3-9, 11-14 เม.ย. 62
 เดินทาง : 8-14 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 38,888 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส DELIGHT FRANCE #DISNEYLAND PARIS 6วัน3คืน EK (HG10)
 เดินทาง : 25-30 เมษายน 2562
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี 7วัน 4คืน (WQR0107G)
 เดินทาง : 5-11, 12-18, 19-25, 26 มี.ค. - 1 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท

ทัวร์โครเอเชีย THE QUEEN OF ADRIATIC SEA 8วัน 5คืน (CZZAG01)
 เดินทาง : 19-26 มี.ค. 62
 เดินทาง : 3-10, 4-11, 6-13 เม.ย. 62
 เดินทาง : 11-18, 19-26 พ.ค. 62
 เดินทาง : 26 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ค. - 5 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 5-12 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ (เขาทิตลิต) อิตาลี 7วัน 4คืน (EURO2.4-EK)
 เดินทาง : 13-19, 20-26 มี.ค. 62
 เดินทาง : 27 มี.ค. - 2 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์"BENELUX" ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 7วัน 4คืน (EK)
 เดินทาง : 19-25, 20-26, 21-27 มี.ค. 62
 เดินทาง : 28 มี.ค. - 3 เม.ย. 62
 เดินทาง : 30 มี.ค. - 5 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 7วัน 4คืน (EURO 2.4)
 เดินทาง : 20-26 มี.ค. 62
 เดินทาง : 11-17 เม.ย. 62 >>> สงกรานต์
 เดินทาง : 27 มี.ค.  - 2 เม.ย. 62
 เดินทาง : 30 เม.ย. - 6 พ.ค. 62
 เดินทาง : 5-11, 7-13, 17-23, 18-24, 24-30  พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์(เขาทิตลิต) 7วัน 4คืน (EURO6-EK)
 เดินทาง : 26 มี.ค. - 1 เม.ย. 62
 เดินทาง : 28 มี.ค. - 3 เม.ย.62
 เดินทาง : 7-13, 8-14 เม.ย. 62
 เดินทาง : 21-27 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์อิตาลี โรม ฟลอเร้นซ์ ปิซ่า เวนิส มิลาน 7วัน 4คืน (CZFCO02-SQ)
 เดินทาง : 01-07 เม.ย. / 29 เม.ย. - 05 พ.ค. 62
 เดินทาง : 13-19, 20-26 พ.ค. 62
 เดินทาง : 10-16, 24-30 มิ.ย. 62
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์อิตาลี COLORFUL OF CINQUE TERRE ITALY 6วัน 3คืน (CMXP05-EY)
 เดินทาง : 07-12, 21-26 มี.ค. 62
 เดินทาง : 13-18 เม.ย. 62 (วันหยุดสงกรานต์)
 เดินทาง : 17-22 พ.ค. 62
 เดินทาง : 06-11, 21-26 มิ.ย. 62
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์ยุโรป 5 ประเทศ IN LOVE BENLUX 8วัน 5คืน (CZCDG12-EY)
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบริ์ก เยอรมัน เนเธอแลนด์ 
 เดินทาง : 17-24 พฤษภาคม 62
 เดินทาง : 22-29 พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน (EK013A)
 เดินทาง : 3-9 เม.ย. 2562
 เดินทาง : 9-15, 13-19 เม.ย. 2562
 เดินทาง : 2-8, 16-22, 23-29 พ.ค. 2562
ราคาเริ่มต้น : 41,900 บาท
ทัวร์สวิตเซอแลนด์ COOL SWITZERLAND 7วัน 4คืน (EURO8.2-TG)
 เดินทาง : 19-25 มีนาคม 2562
* ไม่รวมค่าวีซ่า *
ราคาเริ่มต้น : 42,888 บาท
ทัวร์อิตาลี TI AMO ITALY 6วัน 3คืน (CZCFO03-TG)
 เดินทาง : 14-19, 21-26 มี.ค. 62
 เดินทาง : 16-21 พ.ค. 62
 เดินทาง : 06-10 มิ.ย. 62
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***
ราคาเริ่มต้น : 42,999 บาท
ทัวร์ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี 8วัน 5คืน (CZVIE03-QR)
 เดินทาง : 11-18 เม.ย. 62
 เดินทาง : 13-20 พ.ค. 62
 เดินทาง : 17-24 มิ.ย. 62
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***
ราคาเริ่มต้น : 42,999 บาท
ทัวร์COOL SWITZERLAND จงฟราวน์ (EURO8.3-EK)
 เดินทาง : 19-25, 21-27, 27 มี.ค. - 2 เม.ย., 29 มี.ค. - 4 เม.ย. 62
 เดินทาง : 2-8, 11-17(สงกรานต์) เม.ย. 62 
ราคาเริ่มต้น : 43,888 บาท
ทัวร์เช็ก ออสเตรีย สโลวัค อังการี HASHTAG EASTERN EUROPE 7วัน4คืน 
 เดินทาง : 20-26  มี.ค. 62
 เดินทาง : 27 มี.ค. - 2 เม.ย. 62
 เดินทาง : 15-21, 22-28 พ.ค. 62
 เดินทาง : 5-11 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 43,991 บาท
ทัวร์The Montparnasse ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (GO3CDG-EK007)
 เดินทาง : 20-26 มี.ค., 27 มี.ค.-2 เม.ย. 62 (เทศกาลดอกไม้)
 เดินทาง : 4-10, 9-15, 10-16 เม.ย. 62 (เทศกาลดอกไม้)
 เดินทาง : 25 เม.ย.-1พ.ค. 62 (เทศกาลดอกไม้)
 เดินทาง : 8-14 พ.ค. 62 (เทศกาลดอกไม้)
 เดินทาง : 15-21 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 43,900 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์(เขาทิตลิต) เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8วัน 5คืน (EURO16-EK)
 เดินทาง : 15-22, 27 มี.ค. - 3 เม.ย. / 30 มี.ค. - 6 เม.ย. 62
 เดินทาง : 3-10, 12-19 / 24 เม.ย. - 1 พ.ค. / 29 เม.ย. - 6 พ.ค. 62
 เดินทาง : 5-12 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 45,555 บาท
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก BELIEVE EAST EUROPE 8วัน5คืน (CZMUC14)
 เดินทาง : 17-24 มีนาคม 2562
ราคาเริ่มต้น : 45,999 บาท
ทัวร์เยอรมนี GRAND GERMANY 7วัน (EK014A)
 เดินทาง : 7-13 มีนาคม 2562
 เดินทาง : 28 มี.ค.-3 เม.ย. 2562
*รวมค่าวีซ่า*
ราคาเริ่มต้น : 44,900 บาท
 
ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ Tulips Festiva 8วัน5คืนEK (HG07)
 เดินทาง : 6-13, 7-14, 14-21 พฤษภาคม 2562
ราคาเริ่มต้น : 45,900 บาท
ทัวร์เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7วัน4คืน (QR204-QR)
 เดินทาง : 1-7, 2-8, เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 46,900 บาท
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7วัน 5คืน (CZAMS03-BR)
 เดินทาง : 22-28 มิ.ย. 62 
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***
ราคาเริ่มต้น : 46,999 บาท
ทัวร์เยอรมนี ออสเตรีย เชค พระราชวังนอยชวานสไตน์ 8วัน (EK007)
 เดินทาง : 2-9, 5-12, 7-14, 8-15, 9-16, 11-18, 13-20 เม.ย. 62
 เดินทาง : 29 เม.ย. – 6 พ.ค. 62
 เดินทาง : 11-18, 18-25 พ.ค.62
 เดินทาง : 25 พ.ค.-1 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 47,900 บาท
ทัวร์Follow Your Dreams อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 7วัน 4คืน (GO3MXP-EK013)
 เดินทาง : 12-18, 19-25 มี.ค. 62
 เดินทาง : วันที่  2-8, 8-14, 12-18 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 47,900 บาท
ทัวร์ Itary Switzerland 8วัน 5คืน (EY803)
 เดินทาง : 11-18, 18-25 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 9-16, 16-23, 23-30 ก.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 49,888 บาท
ทัวร์เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย ฮังการี 9วัน6คืน (GO3FRA-EK016)
 เดินทาง : 20-28 มี.ค. 62
 เดินทาง : 2-10, 10-18 เม.ย. 62
 เดินทาง : 30 เม.ย.-1 พ.ค. 62
 เดินทาง : 31 พ.ค.-8 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8วัน6คืน (PS272)
 เดินทาง : 16-23 เม.ย. 62
 เดินทาง : 21-28 พ.ค. 62
 เดินทาง : 16-23 ก.ค 62 "วันอาสาฬหบูชา, เข้าพรรษา"
 เดินทาง : 10-17 ก.ย. 62
 เดินทาง : 8-15, 22-29 ต.ค. 62
 เดินทาง : 9-26 ธ.ค. 62
 เดินทาง :31 ธ.ค. - 7 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์อิตาลี โรม วาติกัน ฟลอเรนซ์ โบโลญญ่า 8วัน5คืน (TG113)
 เดินทาง : 4-10, 18-24  มี.ค.62
 เดินทาง : 15-21 พ.ค.62
 เดินทาง : 27 พ.ค.-2 มิ.ย.62
 เดินทาง : 24-30 มิ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
 
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ ขึ้นเขาทิตลิส ทะเลสาบเจนีวา 7วัน 4คืน  (TG112)
 เดินทาง : 6-12 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค อังการี สโรวาเกีย 8วัน5คืน (QR205-QR)
 เดินทาง : 23-30 มี.ค. 62
 เดินทาง : 4-11 เม.ย. 62
 เดินทาง : 24 เม.ษ. - 1 พ.ค. 62 
 เดินทาง : 11-18, 15-22 พ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ค. - 5 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 1-8 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค อังการี สโรวาเกีย 8D5N (QR203-QR)
 เดินทาง : 19-26 มี.ค. 62
 เดินทาง : 26 มี.ค. - 2 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8วัน 5คืน (GO3VIE-BR002)
 เดินทาง : 1-8, 18-25 เม.ย. 62                     
 เดินทาง : 11-18, 18-25 พ.ค. 62
 เดินทาง : 1-8, 8-15, 15-22 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์ FIN EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน (QR206-QR)
 เดินทาง : 24 เม.ย - 1 พ.ค. 62
 เดินทาง : 2-9, 11-18, 15-22 พ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ค. - 5 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 1-8 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ WINTER CHARMING 7วัน 4คืน (TG)
 เดินทาง : 23-29 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 49,990 บาท
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ TURBO WEST EUROPE 8วัน 5คืน (CZMUC13-SQ)
 เดินทาง : 12-19 มีนาคม 2562
 เดินทาง : 8-15 เมษายน 2562
 เดินทาง : 12-19 เมษายน 2562
 เดินทาง : 15-22 พฤษภาคม 2562
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***
ราคาเริ่มต้น : 49,999 บาท
ทัวร์เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย READY EAST EUROPE 8วัน 5คืน (CZMUC12-TG)
 เดินทาง : 16-23, 23-30 มี.ค. 62
 เดินทาง : 9-16, 12-19, 13-20, 14-21 เม.ย. 62
 เดินทาง : 4-11, 13-20, 18-25 พ.ค. 62
 เดินทาง : 8-15, 15-22 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 49,999 บาท
ทัวร์โคเอเซีย 7วัน 4คืน (EURO18-EK)
 เดินทาง : 11-14 เม.ย. 62 (สงกรานต์)
ราคาเริ่มต้น : 49,999 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี  ปารีส-โรม 9วัน (EK009)
 เดินทาง : 20-28 มี.ค. 62
 เดินทาง : 9-17, 11-19 เม.ย. 62 (สงกรานต์)
 เดินทาง : 26 เม.ย. - 4 พ.ค. 62
 เดินทาง : 15-23 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 51,900 บาท
ทัวร์สเปน โปรตุเกส 9วัน 6คืน EK  (HG15)
 เดินทาง : 8-16 เมษายน  62
 เดินทาง : 17-25 พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 52,900 บาท
ทัวร์DUO SWITZERLAND 7วัน 4คืน (EK008A)
 เดินทาง : 21-27, 25-31 มี.ค. 62
 เดินทาง : 5-11, 9-15 (สงกรานต์), 24-30 เม.ย. 62
 เดินทาง : 8-14 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 59,900 บาท
ทัวร์เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์ เยอรมัน FLOWER LOOMING BENELUX 7วัน 4คืน   (CZBRU03-TG)
 เดินทาง : 17-23 เม.ย. 62
 เดินทาง : 04-10 พ.ค. 62
 เดินทาง : 08-14 พ.ค. 62
 เดินทาง : 13-19 พ.ค. 62
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***
ราคาเริ่มต้น : 52,999 บาท
ทัวร์โมร็อกโก DESERT MOROCCO 9วัน 6คืน (CZCMN01-QR)
 เดินทาง : 09-17, 23-31 มี.ค. 62
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***
ราคาเริ่มต้น : 52,999 บาท
ทัวร์อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8วัน 5คืน (CZMPX02-SQ)
 เดินทาง : 17-24 มี.ค. / 28 มี.ค. - 04 เม.ย. 62
 เดินทาง : 04-11, 12-19 เม.ย. / 26 เม.ย. - 03 พ.ค. 62
 เดินทาง : 09-16, 16-23 พ.ค. 62
 เดินทาง : 06-13 มิ.ย. 62
***รวมค่าวีซ่าแล้ว***
ราคาเริ่มต้น : 53,999 บาท
ทัวร์ยุโรป ROMANTIC SWITZERLAND 7วัน 4คืน (CZZHR02-SQ)
 เดินทาง : 13-19 มี.ค. / 27 มี.ค. - 02 เม.ย. 62
 เดินทาง : 01-07 , 15-21 พ.ค. 62
 เดินทาง : 12-18 มิ.ย. 62
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***
ราคาเริ่มต้น : 53,999 บาท
ทัวร์เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย FAIRYTALE CASTLE  8วัน 5คืน (TG)
 เดินทาง : 11-18 มี.ค 62
 
ราคาเริ่มต้น : 53,990 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ฏ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 8วัน 5คืน (CZCDG04-QR)
 เดินทาง : 17-24, 20-27 มี.ค. 62
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***

ราคาเริ่มต้น : 55,999 บาท

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอแลนด์ 8วัน 5คืน (TG111)
 เดินทาง : 25 มี.ค.-1 เม.ย.62
 เดินทาง : 22-29 เม.ย.62
 เดินทาง : 6-13, 13-20, 20-27 พ.ค.62
 เดินทาง : 27 พ.ค.-3 มิ.ย.62
 เดินทาง : 10-17 มิ.ย.62
 เดินทาง : 24 มิ.ย. - 01 ก.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 55,900 บาท
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา 8วัน 5คืน (WQR0308M)
 เดินทาง : 1-8, 10-17, 21-28, 24-31 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 55,900 บาท
ทัวร์ยุโรป EASY ENCHANTED SWITZERLAND - ITALY 7วัน 4คืน (TG)
 เดินทาง : 8-14 เม.ย. 62 >>> (วันสงกรานต์)
 เดินทาง : 13-19 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 55,990 บาท
ทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8วัน 5คืน (CZARN03-TG)
 เดินทาง : 23-30 มี.ค. 62
 เดินทาง : 09-16, 10-17, 11-18, 12-19 เม.ย. 62
 เดินทาง : 24 เม.ย. - 01 พ.ค. 62
 เดินทาง : 04-11, 13-20, 18-25 พ.ค. 62
 เดินทาง : 08-15, 15-22, 22-29 มิ.ย. 62
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***
ราคาเริ่มต้น : 55,999 บาท
ทัวร์สวิตเซอแลนด์ ROMANTIC SWISS ALPS 7วัน 4คืน (GO3-EK001)
 เดินทาง : 5-11, 19-25 มี.ค. 62
 เดินทาง : 2-8, 6-12 เม.ย. 62
 เดินทาง : 12-18 เม.ย. 62
 เดินทาง : 24-30 เม.ย. 62
 เดินทาง : 5-11, 15-21 พ.ค. 62
**ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500 บ.*
ราคาเริ่มต้น : 57,900 บาท
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี เขาทิตลิส 9วัน (EK009A) 
 เดินทาง : 10-18 เมษายน 62
 เดินทาง : 27 เม.ย.-2 พ.ค.62
 เดินทาง : 16-24 พ.ค.62
*ไม่รวมวีซ่า 3,500 บ.
ราคาเริ่มต้น : 57,900 บาท
ทัวร์อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 8วัน5คืน PROMOTION (WQR0108J)
 เดินทาง : ​12-19 มี.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 59,900 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส NORMANDY - PARIS   8วัน 5คืน (TG005)
 เดินทาง : 5-12, 8-15, 10-17, 12-19, 30 เม.ย. - 7 พ.ค. 62
 เดินทาง : 5-12, 13-20, 31 พ.ค. - 7 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 24 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 59,900 บาท
ทัวร์สวีเดน นอร์เย์ เดนมาร์ก พักบนเรือสำราญ DFDS 8วัน  (EK004)
 เดินทาง : 3-10 เม.ย.62
 เดินทาง : 12-19 เม.ย.62
 เดินทาง :  13-20 พ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 59,900 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส สวิส EASY SONGKRAN JUNGFRAUJOCH 7วัน 4คืน (QR)
 เดินทาง : 13-19 เม.ย. 62
** ไม่รวมค่าวีซ่า 4,000 บาท **
ราคา  : 59,990 บาท
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน6คืน (EY301-EY)
 เดินทาง : 8-16 เม.ย. 62
 เดินทาง : 24 เม.ย. - 2 พ.ค. 62
    เดินทาง : 15-23 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 59,900 บาท
ทัวร์เยอรมัน–เชค–สโลวัค–ฮังการี–ออสเตรีย  9วัน 6คืน  (TG)
 เดินทาง : 22–30 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 59,999 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์(จุงฟราวน์) อิตาลี 9วัน 6คืน (EURO4.1-EK)
 เดินทาง : 9-17, 16-24 ก.พ. 62
 เดินทาง : 2-10, 16-24, 31 มี.ค. - 8 เม.ย. 62
 เดินทาง : 8-16, 12-20, 13-21 เม.ย. 62 (สงกรานต์)
 เดินทาง : 18-26 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 61,999 บาท
ทัวร์เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์ เยอรมัน FLOWER ROMANCE BENELUX 8วัน 5คืน  (CZBRU02-TG)
 เดินทาง : 10-17 เมษายน 2562 *สงกรานต์ 2562*
 เดินทาง : 12-19 เมษายน 2562 *สงกรานต์ 2562
*ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500-4,000 บ.
ราคาเริ่มต้น : 62,999 บาท
ทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8วัน 5คืน (CZARN03-TG)
 เดินทาง : 09-16 เม.ย. 62
 เดินทาง : 10-17 เม.ย. 62
 เดินทาง : 11-18 เม.ย. 62
 เดินทาง : 12-19 เม.ย. 62
***ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า***
ราคาเริ่มต้น : 65,999 บาท
ทัวร์สวิตเซอแลนด์ GLACIER SWITZERLAND 7วัน4คืน (GO3ZRH-TG005)
 เดินทาง : 6-12 ก.พ. 62
 เดินทาง : 4-10, 18-24 มี.ค. 62
 เดินทาง : 24-30 พ.ค. 62
 เดินทาง : 1-7, 13-19 มิ.ย. 62 
ราคาเริ่มต้น : 65,999 บาท
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Delight Switzerland (เที่ยว 2 เขา ทิตลิส+จุงฟราว) 8วัน5คืน (HG11-EK)
 เดินทาง : 4-11 มี.ค. 62
 เดินทาง : 25 มี.ค. – 1 เม.ย. 62
 เดินทาง : 1-8, 8-15 เม.ย. 62
 เดินทาง : 24 เม.ย. – 1 พ.ค. 62
 เดินทาง : 29 เม.ย. – 6 พ.ค. 62
 เดินทาง : 14-21 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 69,900 บาท
ทัวร์อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี-ออสเตรีย 4 COUNTRIES IN LOVE 10วัน7คืน (FCO-TG003)
 เดินทาง : 23 ก.พ. - 4 มี.ค. 62
 เดินทาง : 9-18 มี.ค. 62
 เดินทาง : 4-13, 18-27 เม.ย. 62
 เดินทาง : 25 เม.ย.-4 พ.ค. 62
 เดินทาง : 2-11, 16-25 พ.ค.,
 เดินทาง : 30 พ.ค.-8 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 6-15 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 75,900 บาท
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ SWITZERLAND GRAND TOUR 9วัน 6คืน (TG001)
 เดินทาง : 5-13 ก.พ. 62
 เดินทาง : 2-10, 7-15, 23-31 มี.ค. 62
 เดินทาง : 2-10, 5-13 เม.ย. 62
 เดินทาง : 18-26 เม.ย., 24 เม.ย.-2 พ.ค. 62
 เดินทาง : 5-13, 12-20, 16-24 พ.ค. 62
 เดินทาง : 27 มิ.ย.-5 ก.ค. 62
*ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500 บาท *
ราคาเริ่มต้น : 76,900 บาท
ทัวร์สวิตเซอแลนด์ GLACIER EXPRESS GRAND TOUR SWITZERLAND 10วัน7คืน (GO3ZRH-TG004)
 เดินทาง : 15-24 มี.ค. 62
 เดินทาง : 2-11, 6-15, 13-22, 18-27  เม.ย. 62
 เดินทาง : 25 เม.ย.-4 พ.ค., 30 เม.ย.-9 พ.ค. 62
 เดินทาง : 13-22 พ.ค. 62
 เดินทาง : 24 มิ.ย.-3 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 79,900 บาท