0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์มาเลเซีย

ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
 
ทัวร์มาเลเซีย THE FLASH MALAYSIA ตะลุย 4 เมืองไฮไลท์ 3วัน 2คืน (MH)
 เดินทาง : 8-10, 28-30, 29-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62
 เดินทาง : 01-03, 11-13, 18-20, 25-27 ม.ค. 62
 เดินทาง : 15-17, 22-24 ก.พ. 62
 เดินทาง : 02-04, 09-11, 23-25 มี.ค. / 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 62
 เดินทาง : 05-07, 06-08, 11-13, 12-14, 13-15, 14-16, 20-22, 26-28, 27-29 เม.ย. 62
 เดินทาง : 03-05, 04-06, 10-12, 17-19, 18-20, 24-26 พ.ค. 62
 เดินทาง : 14-16, 21-23, 28-30 มิ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 6,999 บาท

 
ทัวร์มาเลเซีย 3วัน 2คืน (MH-KUL002)
 เดินทาง : 10-12, 24-26 พฤศจิกายน 2561
 เดินทาง : 8-10, 28-30, 29-31 ธันวาคม 2561
 เดินทาง :  30 ธันวาคม – 01 มกราคม 2562
 เดินทาง :  31 ธันวาคม – 02 มกราคม 2562

ราคาเริ่มต้น : 7,888 บาท

ทัวร์มาเลเซียคาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาลัมปอร์ 3วัน 2คืน (MH23)
 เดินทาง : 14-16, 21-23 ธันวาคม  2561 
 เดินทาง : 30 ธ.ค. 2561 - 01 ม.ค. 2562
 เดินทาง : 31 ธ.ค. 2561 - 02 ม.ค. 2562

ราคาเริ่มต้น : 8,998 บาท

ทัวร์มาเลเซีย SUPERB HILIGHT OF MALAYSIA 4วัน 3คืน (SL/OD)
 เดินทาง : 07-10, 13-16, 20-23, 27-30, 28-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 62
 เดินทาง : 14-17 ก.พ. / 28 ก.พ. - 01 มี.ค. 62
 เดินทาง : 07-10, 14-17, 21-24, 28-31 มี.ค. 62
 เดินทาง : 05-08, 11-14, 12-15, 13-16, 18-21, 25-28 เม.ย. 62
 เดินทาง : 02-05, 09-12, 17-20 พ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท