0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์มาเลเซีย

 
ทัวร์มาเลเซีย THE FLASH MALAYSIA ตะลุย 4 เมืองไฮไลท์ 3วัน 2คืน (MH)
 เดินทาง : 17-19, 18-20, 24-26 พ.ค. 62
 เดินทาง : 14-16, 21-23, 28-30 มิ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 6,999 บาท

ทัวร์มาเลเซีย PRO MALAYSIA กัวลาฯ-เก็นติ้ง-ปุตราจายา 3วัน 2คืน (PMS11-JW)
 เดินทาง : 18-20, 25-27 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท
ทัวร์มาเลเซีย SUPERB HILIGHT OF MALAYSIA 4วัน 3คืน (SL/OD)
 เดินทาง : 02-05, 09-12, 17-20 พ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

ทัวร์มาเลเซีย โคตา คินาบาลู 3วัน 2คืน (FD)
 เดินทาง : 21-23 พ.ค. 62
 เดินทาง : 20-22 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 23-25 ก.ค. 62
 เดินทาง : 24-26 ส.ค. 62
 เดินทาง : 10-12 ก.ย. 62
 เดินทาง : 17-19 ต.ค. 62
ราคา : 15,555 บาท
ทัวร์มาเลเซีย - สิงคโปร์ เที่ยว 2 ประเทศ 
ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ DUO PLUS 4วัน 3คืน (AK/TR)
 เดินทาง : 17-20, 23-26 พ.ค. 62
 เดินทาง : 13-16 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 4-7, 12-15, 13-16, 26-29  ก.ค. 62
 เดินทาง : 9-12, 12-15, 22-25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 3-6, 11-14, 19-22, 24-27 ต.ค. 62
 เดินทาง : 21-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 7-10, 12-15, 19-22, 27-30, 28-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค.63
 เดินทาง : 31 ธ.ค. 62 – 3 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท