0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์มาเลเซีย

 
ทัวร์มาเลเซีย-เก็นติ้ง THE FLASH MALAYSIA ตะลุย4 เมืองไฮไลท์ 3วัน 2คืน (MH)
 เดินทาง : 19-21, 25-27, 26-28 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-03, 08-10, 15-17, 22-24 พ.ย. 62, 29 พ.ย - 01 ธ.ค 62
 เดินทาง : 05-07, 08-10, 13-15, 14-16, 21-23, 28-30, 29-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค - 01 ม.ค 63 , 31 ธ.ค - 02 ม.ค 63
 เดินทาง : 01-03 ม.ค. 63

ราคาเริ่มต้น : 6,999 บาท

ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เกนติ้ง ถนนศิลปะ HILIGHT OF MALAYSIA  4วัน3คืน  (SL+OD)
 เดินทาง : 18-21, 24-27 ต.ค.62
 เดินทาง : 21-24 พ.ย.62
 เดินทาง : 05-08, 28-31 ธ.ค.62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. -01 ม.ค.63, 30 ธ.ค. -02 ม.ค.63
 เดินทาง : 16-19 ม.ค.63
 เดินทาง : 07-10 ก.พ.63
 เดินทาง : 12-15, 19-22, 26-29 มี.ค. 63
 
 เดินทาง : 03-06, 11-14, 12-15, 13-16 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์มาเลเชีย เชียร์ไทยไปบอลโลก 3วัน 2คืน (MH)
 เดินทาง : 13-15 พ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 11,499 บาท
ทัวร์มาเลเชีย เชียร์ไทยไปบอลโลก 3วัน 2คืน (MH)
 เดินทาง : 14-16 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,499 บาท
ทัวร์มาเลเซีย โคตา คินาบาลู 3วัน 2คืน (FD)
 เดินทาง : 10-12 ก.ย. 62
 เดินทาง : 17-19 ต.ค. 62
ราคา : 15,555 บาท
ทัวร์มาเลเซีย - สิงคโปร์ เที่ยว 2 ประเทศ 
ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ DUO PLUS 4วัน 3คืน (AK/TR)
 เดินทาง : 19-22, 24-27 ต.ค. 62
 เดินทาง : 21-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 7-10, 12-15, 19-22, 27-30, 28-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค.63
 เดินทาง : 31 ธ.ค. 62 – 3 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท