0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์มาเลเซีย

 
ทัวร์มาเลเซีย THE FLASH MALAYSIA ตะลุย 4 เมืองไฮไลท์ 3วัน 2คืน (MH)
 เดินทาง : 12-14, 13-15, 14-16, 19-21, 27-29, 27-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 2-4, 10-12, 16-18, 23-25, 30 ส.ค - 1 ก.ย 62
 เดินทาง : 6-8, 13-15, 20-22, 27-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 4-6, 5-7, 12-14, 18-20, 25-27, 26-28 ต.ค. 62
 เดินทาง : 1-3, 8-10, 15-17, 22-24, 29 พ.ย - 1 ธ.ค 62
 เดินทาง : 5-7, 8-10, 13-15, 14-16, 21-23, 28-30, 29-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค - 1 ม.ค 63 , 31 ธ.ค - 2 ม.ค 63
 เดินทาง : 1-3 ม.ค. 63

ราคาเริ่มต้น : 6,999 บาท

ทัวร์มาเลเซีย SUPERB HILIGHT OF MALAYSIA 4วัน 3คืน (SL/OD)
 เดินทาง : 13-16 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 4-7, 13-16, 26-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 9-12, 22-25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 10-13, 19-22 ก.ย. 62
 เดินทาง : 3-6, 11-14, 17-20, 18-21, 24-27 ต.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

ทัวร์มาเลเซีย โคตา คินาบาลู 3วัน 2คืน (FD)
 เดินทาง : 20-22 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 23-25 ก.ค. 62
 เดินทาง : 24-26 ส.ค. 62
 เดินทาง : 10-12 ก.ย. 62
 เดินทาง : 17-19 ต.ค. 62
ราคา : 15,555 บาท
ทัวร์มาเลเซีย - สิงคโปร์ เที่ยว 2 ประเทศ 
ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ DUO PLUS 4วัน 3คืน (AK/TR)
 เดินทาง : 13-16 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 4-7, 12-15, 13-16, 26-29  ก.ค. 62
 เดินทาง : 9-12, 12-15, 22-25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 3-6, 11-14, 19-22, 24-27 ต.ค. 62
 เดินทาง : 21-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 7-10, 12-15, 19-22, 27-30, 28-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค.63
 เดินทาง : 31 ธ.ค. 62 – 3 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท