0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์มาเลเซีย

 
ทัวร์มาเลเซีย THE FLASH MALAYSIA ตะลุย 4 เมืองไฮไลท์ 3วัน 2คืน (MH)
 เดินทาง : 15-17, 23-25 มี.ค. / 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 62
 เดินทาง : 05-07, 06-08, 11-13, 12-14, 13-15, 14-16, 20-22, 26-28, 27-29 เม.ย. 62
 เดินทาง : 03-05, 04-06, 10-12, 17-19, 18-20, 24-26 พ.ค. 62
 เดินทาง : 14-16, 21-23, 28-30 มิ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 6,999 บาท

ทัวร์มาเลเซีย PRO MALAYSIA กัวลาฯ-เก็นติ้ง-ปุตราจายา 3วัน 2คืน (PMS11-JW)
 เดินทาง : 2-4, 9-11, 16-18, 23-25 มี.ค. 62
 เดินทาง : 30 มี.ค. - 1 เม.ย. 62
 เดินทาง : 6-8, 13-15, 27-29, เม.ย. 62
 เดินทาง : 4-6, 11-13, 18-20, 25-27 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท
ทัวร์มาเลเซีย SUPERB HILIGHT OF MALAYSIA 4วัน 3คืน (SL/OD)
 เดินทาง : 14-17, 21-24, 28-31 มี.ค. 62
 เดินทาง : 05-08, 11-14, 12-15, 13-16, 18-21, 25-28 เม.ย. 62
 เดินทาง : 02-05, 09-12, 17-20 พ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

 
ทัวร์มาลเซีย - สิงคโปร์ เที่ยว 2 ประเทศ 
ทัวร์มาเล- สิงคโปร์ DUO PLUS 3วัน 2คืน (MH) 
 เดินทาง :  14-17, 21-24, 28-31 มี.ค.62
 เดินทาง : 5-8, 11-14, 12-15, 13-16, 18-21, 25-28 เม.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท