0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์

ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์  
 
ทัวร์มาเลียเซีย-สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ ยูนิเวอร์แซลสิงคโปร์ 4วัน 3คืน (FD97)
 เดินทาง : 12 - 15, 26 - 29 ก.ค. 2561
 เดินทาง : 09 - 12, 23 – 26 ส.ค. 2561
 เดินทาง : 06 - 09, 27 - 30 ก.ย. 2561
 เดินทาง : 11 - 14, 18 - 21, 25 - 28 ต.ค. 2561
 เดินทาง : 15 - 18, 13 - 16 ธ.ค. 2561
ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ SUPER DUO PLUS 4 วัน 3 คืน (AK)
 เดินทาง : 8-11, 22-25 พฤศจิกายน 2561 
 เดินทาง : 28-31 ธันวาคม 2561
 เดินทาง : 29 ธ.ค. -1 ม.ค.62 
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-2 ม.ค.62 
 
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ COMPLETELY 6 วัน 5 คืน (SL)
 เดินทาง : 25-30 มิ.ย. , 8-13 ส.ค. 61
 เดินทาง : 20-25 ก.ย. 61
 เดินทาง : 10-15, 18-23 ต.ค. 61 
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท