0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์มาเก๊า

 
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ 3วัน 2คืน (MFM-005)
 เดินทาง : 01-03, 08-10, 09-11, 15-17, 16-18 พ.ย. 62
 เดินทาง : 02-04, 07-09, 17-19, 18-20, 19-21 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 2,992 บาท
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3วัน 2คืน (MFM-004)
 เดินทาง : 19-21 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 3,993 บาท
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3วัน 2คืน (CTP7-NX)
 เดินทาง : 22-24, 27-29 พ.ย. 62
 เดินทาง : 05-07, 09-11, 15-17, 22-24 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 4,999 บาท
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ กวางโจว ซุปตาร์ขาซี๊ด 4วัน3คืน FD (MFM02)
 เดินทาง : 27-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย.- 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-07, 11-14, 13-16, 18-21, 21-24, 26-29, 27-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 31 ธ.ค.- 03 ม.ค. 63
 เดินทาง : 04-07, 08-11, 11-14, 15-18 ม.ค. 63
 เดินทาง : 05-08, 06-09, 12-15, 13-16, 15-18, 19-22, 20-23, 22-25, 26-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ.- 02 มี.ค. , 29 ก.พ. - 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-07, 05-08, 07-10, 11-14, 12-15, 14-17, 18-21, 19-22, 21-24 มี.ค. 63
 เดินทาง : 25-28, 26-29, 28-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 02-05, 04-07, 10-13, 15-18, 16-19, 18-21, 23-26, 25-28 เม.ย. 63
 เดินทาง : 29 เม.ย. - 02 พ.ค. , 30 เม.ย. - 03 พ.ค. 63
 เดินทาง : 07-10, 09-12, 13-16, 16-19, 20-23, 21-24, 23-26, 27-30, 28-31 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 6,499 บาท
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3วัน 2คืน (FD312) รวมวีซ่าแล้ว
 เดินทาง : 8-10 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 01 ม.ค.  , 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 6,888 บาท
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3วัน 2คืน (NX82)
 เดินทาง : 08-10, 22-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 20-22 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 6,888 บาท
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3วัน 2คืน (HKTG26-NX)
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 20-22 พ.ย. / 30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 02-04, 11-13, 16-18 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 6,900 บาท
ทัวร์มาเก๊า มาเก๊า จูไห่ กวางโจว ทางเดินกระจก 4วัน 3คืน FD (MFM05)
 เดินทาง : 02-05, 09-12, 16-19, 23-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย.- 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 12-15, 19-22, 21-24 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 03-06 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 8,555 บาท
ทัวร์ม่าเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น 4วัน 3คืน (FDMFM01)
 เดินทาง : 01-04, 06-09, 13-16, 15-18, 20-23, 22-25, 27-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-07, 11-14, 13-16, 18-21, 21-24, 26-29, 27-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 62
 เดินทาง : 04-07, 08-11, 11-14, 15-18 ม.ค. 63
 เดินทาง : 05-08, 06-09, 12-15, 13-16, 15-18, 19-22 ก.พ. 63
 เดินทาง : 20-23, 22-25, 26-29, 28 ก.พ. - 02 มี.ค. , 29 ก.พ. - 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-07, 05-08, 07-10, 11-14 มี.ค. 63
 เดินทาง : 12-15, 14-17, 18-21, 19-22, 21-24, 25-28ล 26-29, 28-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 02-05, 04-07, 10-13, 15-18, 16-19, 18-21, 23-26, 25-28 เม.ย. 63
 เดินทาง : 29 เม.ย. - 02 พ.ค. , 30 เม.ย. - 03 พ.ค. 63
 เดินทาง : 07-10, 09-13, 13-16, 16-19, 20-23, 21-24, 23-26, 27-30, 28-31 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น เปิดตัวซุปตาร์ ขาเลาะ 4วัน 3คืน (FDMFM01)
 เดินทาง : 06-09, 13-16, 15-18, 20-23, 22-25, 27-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 พ.ย.-03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-07, 11-14, 13-16, 18-21, 21-24, 26-29, 27-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
 เดินทาง : 04-07, 08-11, 11-14, 15-18 ม.ค. 63
 เดินทาง : 05-08, 06-09, 12-15, 13-16, 15-18, 19-22, 20-23, 22-25, 26-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ. - 02 มี.ค. / 29 ก.พ. - 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-07, 05-08, 07-10, 11-14, 12-15, 14-17 มี.ค. 63
 เดินทาง : 18-21, 19-22, 21-24, 25-28, 26-29, 28-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 02-05, 04-07, 10-13, 15-18, 16-19, 18-21, 23-26, 25-28 เม.ย. 63
 เดินทาง : 29 เม.ย. - 02 พ.ค. / 30 เม.ย. - 03 พ.ค. 63
 เดินทาง : 07-10, 09-12, 13-16, 16-19, 20-23 พ.ค. 63
 เดินทาง : 21-24, 23-26, 27-30, 28-31 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท
 
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง นอนฮ่องกง 1คืน 3วัน 2คืน (MFM-003)
 เดินทาง : 04-06, 12-14, 14-16 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,889 บาท
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น 4วัน 3คืน (MFM03-FD)
 เดินทาง : 02-05, 07-10, 09-12, 14-17, 16-19, 21-24, 23-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. / 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 12-15, 14-17, 19-22, 20-23, 21-24, 22-25 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 62
 เดินทาง : 01-04, 03-06 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์มาเก๊า ซัวเถา เที่ยว 2 เมืองดัง 4วัน 3คืน 
 เดินทาง : 21-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,899 บาท
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง New YEAR 2020 3วัน 2คืน (MFM04)
 เดินทาง : 28-30, 29-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค.62 - 01 ม.ค. / 31 ธ.ค.62 - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 01-03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท