0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์มาเก๊า

 
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ชิม ช็อป แชะ  3วัน 2คืน (NX)
 เดินทาง : 2-4, 20-22, 23-25, 28-30 ก.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 3,999 บาท
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3วัน 2คืน (NX82)
 เดินทาง : 27-29 ก.ค. / 9-11 ส.ค. 62
 เดินทาง : 13-15, 20-22 ก.ย. 62
 เดินทาง : 11-13, 18-20, 25-27 ต.ค. 62
 เดินทาง : 08-10, 22-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 20-22 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 6,888 บาท
ทัวร์มาเก๊า SUMMER IN MACAO 3วัน 2คืน (MFM-NX008)
 เดินทาง : 14-16, 15-17, 21-23, 22-24, 28-30  มิ.ย. 62 
 เดินทาง : 29  มิ.ย.- 1 ก.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 7,888 บาท
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง BM บรึ้น พักมาเก๊า1คืน/ ฮ่องกง 1 คืน  3วัน 2คืน (NX)
 เดินทาง : 1-3, 2-4, 4-6, 5-7, 6-8, 7-9, 8-10, 9-11 ก.ค. 62
 เดินทาง : 10-12, 13-15, 15-17, 16-18, 17-19, 18-20,19-21 ก.ค. 62
 เดินทาง : 20-22, 21-23, 22-24, 23-25, 24-26 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,889 บาท
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4วัน 3คืน (MFM02 FD)
 เดินทาง : 15-18, 20-23, 22-25, 27-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 4-7, 6-9, 11-14, 13-16, 14-17, 27-30 ก.ค. 62
 เดินทาง : 10-13, 17-20, 22-25, 23-26, 24-27 ส.ค. 62
 เดินทาง : 29 ส.ค. – 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
 เดินทาง : 31 ส.ค. – 03 ก.ย. 62
 เดินทาง : 5-8, 7-10, 12-15, 13-16, 19-22, 21-24 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง วัดแชกง นอนฮ่องกง 2คืน  3วัน2คืน NX
 เดินทาง : 18-20, 24-26, 25-27, 29-31 ก.ค.62 
 เดินทาง : 30 ก.ค.-1 ส.ค., 31 ก.ค.-2 ส.ค.62 
 เดินทาง : 01-03, 03-05, 06-08, 13-15, 15-17, 19-21, 20-22, 25-27, 26-28 ส.ค.62 
 เดินทาง : 30 ส.ค.1 ก.ย., 31 ส.ค.-2 ก.ย.62 
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น 4วัน 3คืน (MFM03-FD)
 เดินทาง : 12-15, 13-16, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23, 24-27, 25-28, 26-29 ต.ค. 62
 เดินทาง : 31 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
 เดินทาง : 02-05, 07-10, 09-12, 14-17, 16-19, 21-24, 23-26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. / 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 12-15, 14-17, 19-22, 20-23, 21-24, 22-25 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 62
 เดินทาง : 01-04, 03-06 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง บะหมี่เป็ดย่าง 3วัน 2คืน (MFMNX08)
 เดินทาง : 17-19, 18-20, 19-21, 24-26 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,899 บาท