0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์มาเก๊า

 
ทัวร์SUPER SAVE มาเก๊า จู่ไห่  3วัน 2คืน (FD008) 
ซื้อ1 แถม1
 เดินทาง : 10-12 พ.ย. 61
 เดินทาง : 17-19 พ.ย. 61
**รวมวีซ่า 144 แล้ว**
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท
ทัวร์มาเก๊า โปรชิวๆ จูไห่ 3วัน 2คืน (FD)
 เดินทาง : 09-11, 10-12, 12-14, 16-18, 17-19 พ.ย.61

ราคาเริ่มต้น : 5,888 บาท

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น เที่ยวครบ 3 เมือง  3วัน 2คืน (FD)
 เดินทาง : 09-11, 10-12, 16-18, 17-19, 23-25, 24-26 พ.ย. 61
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 01-03, 07-09, 09-11, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24, 28-30, 29-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61 (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น : 9,900 บาท

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4วัน 3คืน (FD-MFM01)
 เดินทาง : 08-11, 15-18, 22-25 พ.ย. / 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 06-09, 08-11, 13-16, 20-23 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ผูกด้ายแดงขอเนื้อคู่ 3วัน 2คืน (FD-MFM06)
 เดินทาง : 11-13, 18-20, 25-27 พ.ย. 61
 เดินทาง : 02-04, 09-11, 14-19, 16-18, 21-23, 23-25 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 01-03 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท

ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3วัน 2คืน (HKG02-FD)
 เดินทาง : 09-11, 10-12, 16-18, 17-19 พ.ย. 61

ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท

 
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง ลันเตา 5วัน 4คืน (MFM05-FD)
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)
 

ราคา : 19,999 บาท