0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์มาเก๊า

 
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า So Hot 3วัน 2คืน (MFM-FD012) 
 เดินทาง : 12-14, 13-15, 14-16, 19-21, 20-22 เม.ย. 62
 เดินทาง : 3-5, 4-6, 10-12, 11-13, 18-20, 24-26, 25-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 6,888 บาท
ทัวร์มาเก๊า เหมา เหมา 3วัน 2คืน (QE1MFM-FD001)
 เดินทาง : 10-12, 18-20, 24-26, 25-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 31-02 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 7,777 บาท
ทัวร์มาเก๊า SUMMER IN MACAO 3วัน 2คืน (MFM-NX008)
 เดินทาง : 11-13,  12-14, 13-15, 14-16, 15-17, 19-21, 20-22, 26-28, 27-29 เม.ย. 62 
 เดินทาง : 29 เม.ย. – 1 พ.ค. 62 
 เดินทาง : 30 เม.ย. – 2 พ.ค. 62 
 เดินทาง : 3-5, 4-6, 9-11, 10-12, 11-13, 16-18, 17-19, 18-20, 19-21, 23-25, 24-26, 25-27 พ.ค. 62 
 เดินทาง : 30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 62 
 เดินทาง : 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 62 
 เดินทาง : 1-3, 7-9, 8-10, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24, 28-30  มิ.ย. 62 
 เดินทาง : 29  มิ.ย.- 1 ก.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 7,888 บาท
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง BM  ปริ้นส์ ปริ้นส์ 3วัน 2คืน (BM MFM HKG)
 เดินทาง : 2-4, 3-5, 4-6, 5-7, 6-8, 7-9, 8-10, 10-12, 12-14 มิ.ย. 62     
 เดินทาง : 14-16, 15-17, 17-19, 18-20, 19-21, 21-23, 22-24, 24-26, 28-30 มิ.ย. 62   
ราคาเริ่มต้น : 9,889 บาท
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4วัน3คืน (HKG01-FD)
 เดินทาง : 11–14, 13–16, 18–21, 19–22, 20–23 เม.ย. 62
 เดินทาง : 9–12, 23–26 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4วัน 3คืน (MFM02 FD)
 เดินทาง : 25-28, 26-29, 27-30 เม.ย. 62
 เดินทาง : 2-5, 10-13, 16-19, 23-26, 25-28 พ.ค. 62
 เดินทาง : 30 พ.ค. – 02 มิ.ย.
 เดินทาง : 31 พ.ค. – 03 มิ.ย.
 เดินทาง : 6-9, 13-16, 15-18, 20-23, 22-25, 27-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 4-7, 6-9, 11-14, 13-16, 14-17, 27-30 ก.ค. 62
 เดินทาง : 10-13, 17-20, 22-25, 23-26, 24-27 ส.ค. 62
 เดินทาง : 29 ส.ค. – 01 ก.ย.
 เดินทาง : 30 ส.ค. – 02 ก.ย.
 เดินทาง : 31 ส.ค. – 03 ก.ย.
 เดินทาง : 5-8, 7-10, 12-15, 13-16, 19-22, 21-24 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์มาเก๊าเซินเจิ้น ฮ่องกง 3 เหลี่ยมทองคำ 3วัน 2คืน (MFM-FD009)
 เดินทาง :  12-14, 13-15, 14-16, 19-21, 20-22, 26-28, 27-29 เม.ย. 62
 เดินทาง :  3-5, 4-6, 10-12, 11-13, 18-20, 24-26, 25-27 พ.ค. 62
 เดินทาง :  31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง 4วัน3คืน (MFM-FD010)
 เดินทาง : 12-15, 13-16, 18-21 เม.ย. 62
 เดินทาง : 9-12, 16-19, 23-26 พ.ค. 62
 เดินทาง : 30 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง บะหมี่เป็ดย่าง 3วัน 2คืน (MFMNX08)
 เดินทาง : 1-3, 8-10, 12-14, 14-16, 22-24, 28-30 พ.ค. 62
 เดินทาง : 2-4, 3-5ล 5-7ล 6-8, 7-9, 10-12, 12-14, 17-19, 18-20, 19-21, 24-26 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,899 บาท
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3วัน2คืน (HKG02)
 เดินทาง : 12–14, 14–16, 20–22 เม.ย. 62
 เดินทาง : 11–13 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง เสริมดวง เพิ่มบุญ 3วัน 2คืน (MFM07)
 เดินทาง : 11-13, 12-14, 13-15, 14-16, 15-17 เม.ย. 62   (พีเรียดสงกรานต์)
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท