0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์มาเก๊า
 
ทัวร์มาเก๊า โปรชิวๆ จูไห่ 3วัน 2คืน (FD)
 เดินทาง : 14-16, 15-17, 16-18, 21-23, 22-24 ก.ย. 61
 เดินทาง : 25-27 ต.ค.61
 เดินทาง : 02-04, 03-05, 09-11, 10-12, 12-14, 16-18, 17-19 พ.ย.61

ราคาเริ่มต้น : 5,888 บาท

 
ทัวร์มาเก๊า จูไห่  3วัน 2คืน (MFM-NX002)
 เดินทาง : สิงหาคม 61
 เดินทาง : กันยายน 61
 เดินทาง : ตุลาคม 61

ราคาเริ่มต้น : 6,900 บาท

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ EASY POPULAR IN MACAU 3วัน 2คืน (FD)
 เดินทาง : 17-19, 19-21, 26-28 ส.ค. 61
 เดินทาง : 01-03, 07-09, 08-10, 14-16, 21-23, 22-24 ก.ย. 61
 เดินทาง : 05-07, 06-08, 12-14, 14-16, 20-22, 21-23, 26-28, 27-29 ต.ค. 61
 เดินทาง : 02-04, 03-05, 09-11, 10-12, 16-18, 17-19, 23-25, 24-26 พ.ย. 61
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 02 ธ.ค. / 01-03, 07-09, 09-11, 14-16, 15-17 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 21-23, 22-24, 28-30, 29-31 ธ.ค. / 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 6,900 บาท

ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง 3วัน 2คืน พักฮ่องกง (CSMFMNX07)
 เดินทาง : 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 61
 เดินทาง : 6-8, 9-11, 20-22, 23-25 ก.ย. 61

ราคาเริ่มต้น : 9,899 บาท

    
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4วัน 3คืน (HX-HKG07)
 เดินทาง : 16-19, 23-26 ส.ค. 61
 เดินทาง : 30 ส.ค. - 02 ก.ย. 61
 เดินทาง : 06-09, 27-30 ก.ย. 61
 

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4วัน 3คืน (FD-MFM01)
 เดินทาง : 30 ส.ค. - 02 ก.ย. 61
 เดินทาง : 06-09, 13-16, 20-23 ก.ย. 61
 เดินทาง : 11-14, 14-17, 18-21, 22-25, 25-28, 27-30 ต.ค. 61
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 15-18, 22-25 พ.ย. / 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 06-09, 08-11, 13-16, 20-23 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

 
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ผูกด้ายแดงขอเนื้อคู่ 3วัน 2คืน (FD-MFM06)
 เดินทาง : 02-04, 09-11, 16-18 ก.ย. 61
 เดินทาง : 12-14, 19-21, 21-23, 26-28, 28-30 ต.ค. 61
 เดินทาง : 04-06, 11-13, 18-20, 25-27 พ.ย. 61
 เดินทาง : 02-04, 09-11, 14-19, 16-18, 21-23, 23-25 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 01-03 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3วัน 2คืน (MFM-FD002)
 เดินทาง : 10-12, 11-13, 17-19, 18-20, 24-26 25-27 ส.ค. 61
 เดินทาง : 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 61
 เดินทาง : 1-3, 7-9, 8-10, 14-16, 15-17, 21-23, 21-24, 28-30 ก.ย. 61
 เดินทาง : 29 ก.ย. - 1 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท

ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3วัน 2คืน (HKG02-FD)
 เดินทาง : 07-09, 14-16, 21-23 ก.ย. 61
 เดินทาง : 12-14, 19-21, 26-28, 27-29 ต.ค. 61
 เดินทาง : 02-04, 03-05, 09-11, 10-12, 16-18, 17-19 พ.ย. 61

ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท

  
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง ลันเตา 5วัน 4คืน (MFM05-FD)
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)
 

ราคา : 19,999 บาท