0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ฟุกุโอกะ

 เดินทาง :

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์โอซาก้า,นาโกย่า

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ฟุกุโอกะ

ทัวร์โอกินาว่า

ทัวร์โตเกียว-โอซาก้า

   
ทัวร์ฟุกุโอกะ นางาซากิ ซากะ เลสโก ฟุกุโอกะ เพลินสีสัน 5วัน 3คืน (ZFUK02-SL)
 เดินทาง : 24-28 ต.ค.62
 เดินทาง : 25-29 ต.ค.62
 เดินทาง : 26-30 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ โอฮาโย 5วัน 3คืน (FUK01-XJ)
 เดินทาง : 16-20 ต.ค. 62
 เดินทาง : 19-23 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์ฟุกุโอกะ NICE TO MEET U 5วัน3คืน SL (PJP71)
 เดินทาง : 01-05, 05-09, 07-11, 09-13, 13-17, 15-19, 19-23, 21-25, 23-27 พ.ย.62
 เดินทาง : 27 พ.ย.-1 ธ.ค.62,  29 พ.ย.-3 ธ.ค.62
 เดินทาง : 03-07, 05-09, 07-11, 09-13, 11-15, 13-17, 17-21, 19-23, 21-25 ธ.ค.62
 เดินทาง : 25-29, 27-31 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA LUXURY เปปปุ หมูบ้านยุฟุอิน 5วัน 3คืน (FUK09-TG)
 เดินทาง : 23-27 ต.ค. 62
 เดินทาง : 06-10 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 36,900 บาท
ทัวร์ญีปุ่น ฟุกุโอกะ นางาซากิ 5วัน3คืน SL (FUK01)
 เดินทาง : 18-22 ต.ค.62
 เดินทาง : 20-24 ต.ค.62
 เดินทาง : 23-27 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 23,999 บาท
ทัวร์ฟุกุโอกะ คิวชู รถไฟคิตตี้ คาวาอี้ 6วัน 4คืน  TG (TG001)
 เดินทาง : 22-27 ต.ค.62
 เดินทาง : 19-24 พ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 43,900 บาท