0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์พูซาน

 
ทัวร์เกาะเชจู (๋JEJU) ทัวร์พูซาน (BUSAN)
 
ทัวร์เกาหลี ปูซาน เชจู เที่ยว 2 เมือง 4วัน 2คืน 
 เดินทาง : 14-17, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 19-22, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 28 มิ.ย. - 01 ก.ค. 62
 เดินทาง : 29 มิ.ย. - 02 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,300 บาท
ทัวร์เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู 5วัน 3คืน (KTW20)
 เดินทาง : 05-09, 12-16, 16-20, 17-21, 20-24 ก.ย. 62
 เดินทาง : 24-28, 27 ก.ย.- 01 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 04-08, 08-12, 11-15, 15-19 ต.ค. 62
 เดินทาง : 18-22, 22-26, 25-29, 29 ต.ค.- 02 พ.ย.  62
ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
ทัวร์เกาหลี WONDERFUL BUSAN 5วัน 3คืน (LJ)
 เดินทาง : 08-12, 10-14, 12-16 ก.ค. 62
 เดินทาง : 19-23, 21-25, 23-27, 26-30 ส.ค. 62
 เดินทาง : 28 ส.ค. - 01 ก.ย. / 30 ส.ค. - 03 ก.ย. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 04-08, 17-21, 22-26, 24-28, 25-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 29 ก.ย. - 03 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 07-11, 09-13, 13-17, 16-20, 21-25, 23-27 ต.ค. 62
 เดินทาง : 28 ต.ค. - 01 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
 
ทัวร์เกาหลี พูซาน ขึ้นกระเช้าชมวิวทะเล ปูซานทาวเวอร์ 5วัน 3คืน LJ
 เดินทาง : 19-23 สิงหาคม 62
 เดินทาง : 23-27 สิงหาคม 62
 เดินทาง : 30 ส.ค.- 03 ก.ย 62
ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
ทัวร์เกาหลี พูซาน ขึ้นกระเช้าชมวิวทะเล ปูซานทาวเวอร์ 5วัน 3คืน LJ
 เดินทาง : 03-07, 06-10, 09-13, 20-24, 23-27 กันยายน 62
 เดินทาง : 27 ก.ย.-01 ต.ค. 62
 เดินทาง : 30 ก.ย.-04 ต.ค. 62
 เดินทาง : 06-10, 08-12, 11-15, 14-18, 15-19, 18-22, 20-24, 22-26, 25-29 ตุลาคม 62
 เดินทาง : 30 ต.ค.-03 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์เกาหลี HI KOREA DAEGU X BUSAN 5วัน 3คืน (LJ)
 เดินทาง : 15-19, 17-21, 22-26, 24-28 ส.ค. 62
 เดินทาง : 29 ส.ค. - 02 ก.ย. / 31 ส.ค. - 04 ก.ย. 62
 เดินทาง : 05-09, 19-23, 21-25, 26-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 28 ก.ย. - 02 ต.ค. 62
 เดินทาง : 10-14, 12-16, 17-21, 19-23 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท
ทัวร์เกาหลี แทกู เคียงจู ปูซาน 5วัน 3คืน (TAE04-TW)
 เดินทาง : 18-22, 20-24, 23-27, 25-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย. - 01 ต.ค. 62
 เดินทาง : 02-06, 03-07, 04-08, 09-13, 10-14 ต.ค. 62 
 เดินทาง : 11-15, 23-27, 24-28, 25-29 ต.ค. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 04 พ.ย. 62
 เดินทาง : 06-10, 07-11, 08-12, 12-16, 13-17 พ.ย. 62
 เดินทาง : 15-19, 19-23, 20-24, 22-26, 26-30 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท