0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์พูซาน

*ราคาโปรโมชั่น ลด 3,000บาท ตามเงื่อนไข*
ทัวร์เกาะเชจู (๋JEJU) ทัวร์พูซาน (BUSAN)
 
ทัวร์เกาหลี ปูซาน เชจู เที่ยว 2 เมือง 4วัน 2คืน 
 เดินทาง : 14-17, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 19-22, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 28 มิ.ย. - 01 ก.ค. 62
 เดินทาง : 29 มิ.ย. - 02 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,300 บาท
ทัวร์เกาหลี ปูซาน BUSAN PLUS JOY SPRING  4วัน 2คืน  ZE
*ราคาโปรโมชั่นลดสูงสุด 3,000 บาทจากราคาเต็มตามเงื่อนไข*
 เดินทาง : 15-18, 16-19, 17-20, 18-21 เม.ย.62
 เดินทาง : 19-22, 20-23, 21-24, 22-25, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29 เม.ย.62
 เดินทาง : 27-30, 28 เม.ย.-1 พ.ค., 29 เม.ย.- 2 พ.ค., 30 เม.ย.-3 พ.ค.62
 เดินทาง : 1-4, 2-5, 3-6, 4-7, 5-8, 6-9, 7-10, 8-11, 9-12 พ.ค. 62
 เดินทาง : 10-13, 11-14, 12-15, 13-16, 14-17 พ.ค.62
 เดินทาง : 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22 พ.ค.62
 เดินทาง : 20-23, 21-24, 22-25, 23-26, 24-27, 25-28 พ.ค.62
 เดินทาง : 26-29, 27-30, 28-31, 29 พ.ค.-1 มิ.ย.62 
 เดินทาง : 30 พ.ค.-2 มิ.ย.62, 31 พ.ค.-3 มิ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 11,300 บาท

  
ทัวร์เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู 5วัน3คืน (KTW20)
 เดินทาง : 22-26, 25-29 พ.ค. 62
 เดินทาง : 12-16, 15-19, 19-23, 22-26 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 26-30, 29 มิ.ย.-3 ก.ค. 62
 เดินทาง : 5-9, 12-16, 16-20, 17-21, 20-24 ก.ย. 62
 เดินทาง : 24-28, 27 ก.ย.-01ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-5, 4-8, 8-12, 11-15, 15-19 ต.ค. 62
 เดินทาง : 18-22, 22-26, 25-29, 29 ต.ค.-02 พ.ย.  62
ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
 
ทัวร์เกาหลี DAEGU GYEONGJU BUSAN 5วัน 3คืน
 เดินทาง : 01-05, 08-12, 15-19, 22-26 พ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ค. - 02 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 05-09, 12-16, 19-23, 26-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 03-07, 10-14, 17-21 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท