0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์พูซาน

 
ทัวร์เกาะเชจู (๋JEJU) ทัวร์พูซาน (BUSAN)
ทัวร์เกาหลี พูซาน เคียงจู แทกู 5วัน3คืน (TW-KTW21)
 เดินทาง : 14-18, 20-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย.-2 ธ.ค.62
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 18-22, 26-30 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์เกาหลี แทกู เคียงจู ปูซาน 5วัน 3คืน (TAE04-TW)
 เดินทาง : 15-19, 19-23, 20-24, 22-26, 26-30 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
  
ทัวร์แดกู พูซาน 5วัน 3คืน 
 เดินทาง : ธันวาคม 62
 เดินทาง : มกราคม 63
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 63
ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท
ทัวร์เกาหลี แทกู เคียงจู ปูซาน เลสโก สามเมืองหรรษา 5วัน 3คืน (ZDAE01-TW)
 เดินทาง : 20-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
ทัวร์เกาหลี ปูซาน แดกู หมู่บ้านมาบิจอง ตลาดปลาจากัลชี 5วัน3คืน (KE-PUS01)
 เดินทาง : 20-24 พ.ย.62
 เดินทาง :18-22 ธ.ค.62
 เดินทาง :22-26 ม.ค.63
 เดินทาง :19-23 ก.พ.63
 เดินทาง :18-22 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 23,999 บาท