0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์พูซาน

ทัวร์เกาะเชจู (๋JEJU) ทัวร์พูซาน (BUSAN)
 
ทัวร์เกาหลี ปูซาน BUSAN PLUS JOY WINTER  4วัน2คืน ZE
 เดินทาง : ธันวาคม 61 - กุมภาพันธ์ 62
 เดินทาง : ธันวาคม 61
 เดินทาง : มกราคม 62
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 62
*ราคาโปรโมชั่น ลด 3,000บาท ตามเงื่อนไข*

ราคาเริ่มต้น : 13,300 บาท

ทัวร์เกาหลี ปูซาน 5วัน3คืน  (P10-KE)
 เดินทาง : 7-11, 17-21, 28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62 (ปีใหม่)
 เดินทาง : 4-8, 14-18 ม.ค. 62
 เดินทาง : 1-5, 11-15 ก.พ. 62
 เดินทาง : 1-5, 11-15 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 21,900 บาท