0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์พูซาน

ทัวร์เกาะเชจู

ทัวร์พูซาน

     
ทัวร์เกาหลี พูซาน BUSAN PLUS + JOY AUTUMN  4วัน 2คืน (ZE)
 เดินทาง : เริ่ม  31 ส.ค. - 9 ธ.ค. 61
 เดินทาง : กันยายน 61
 เดินทาง : ตุลาคม 61
 เดินทาง : พฤศจิกายน 61
* ราคาโปรโมชั่น ลด 3,000บาท ตามเงื่อนไข*

ราคาเริ่มต้น : 11,300 บาท

 
ทัวร์เกาหลี ปูซาน HAPPY KOREA ANN YEONG BUSAN 4วัน 2คืน (7C42-A04)
 เดินทาง : 04-07, 05-08, 06-09, 11-14, 12-15, 13-16 ต.ค. 61
 เดินทาง : 18-21, 19-22, 20-23, 25-28, 26-29, 27-30 ต.ค. 61
 เดินทาง : 01-04, 03-06, 09-12, 10-13, 15-18, 16-19 พ.ย. 61
 เดินทาง : 17-20, 22-25, 23-26, 24-27 พ.ย. / 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 12,987 บาท

 
ทัวร์เกาหลี ปูซาน BUSAN PLUS JOY WINTER  4วัน 2คืน
 เดินทาง : ธันวาคม 61 - กุมภาพันธ์ 62
 เดินทาง : ธันวาคม 61
 เดินทาง : มกราคม 62
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 62
*ราคาโปรโมชั่น ลด 3,000บาท ตามเงื่อนไข*

ราคาเริ่มต้น : 13,300 บาท