0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์พม่า

 
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง วันเดียวก็เที่ยวได้  1วัน  (RGN-PM03 FD)
 เดินทาง :18, 19, 25, 26 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 2,990 บาท
ทัวร์พม่า 1วัน วันเดียวก็เที่ยวได้  (DD)
 เดินทาง :15, 17, 19 ก.ย. 62
 เดินทาง :21, 22, 24, 25, 26, 28, 29 ก.ย. 62 
ราคาเริ่มต้น : 2,992 บาท
ทัวร์พม่า 1วัน ไปเช้า-กลับดึก เจดีย์ชเวดากอง DD
 เดินทาง :08, 09, 10, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 29, 30, 31 ต.ค. 62
* ราคานี้ไม่รวมค่าทิป 2,000 บาท *
ราคาเริ่มต้น : 2,992 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เติมบุญ ทันใจ 1วัน (FD03V)
 เดินทาง :09, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 30 ก.ย. 62
 เดินทาง :01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 28, 29, 30 ต.ค. 62
 เดินทาง :04, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 2,999 บาท
ทัวร์มหัศจรรย์ พม่า ไหว้พระ 5วัดดัง  1วัน (JT01-SL)
 เดินทาง :30 , 31 ต.ค. 62
 เดินทาง :02 , 07 , 09 , 14 , 16 , 21 , 23 , 28 , 30 พ.ย. 62
 เดินทาง :07 , 12 , 14 , 19 , 21 , 26 , 28 ธ.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 2,999 บาท
ทัวร์พม่า ยิ้มรับบุญ 1วัน (BZDD001)
 เดินทาง :15, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 29 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 3,333 บาท
ทัวร์พม่า ไหว้พระ เที่ยวครบจบวันเดียว 1วัน (PMM01-DD)
 เดินทาง :04, 11, 12, 14, 23, 25, 26, 27 ต.ค. 62
 เดินทาง :01, 02, 03, 08, 15, 16, 17, 22, 23, 29, 30 พ.ย. 62
 เดินทาง :01, 05, 07, 10, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31 ธ.ค. 62
 เดินทาง :11, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 31 ม.ค. 63
 เดินทาง :01, 02, 07, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28 ก.พ. 63
 เดินทาง :06, 07, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 3,899 บาท
ทัวร์พม่า ไหว้พระ 7วัด 1วัน (RGN-PM02 DD)
 เดินทาง :26 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 3,990 บาท
ทัวร์พม่า 1วัน ตรงเสาร์-อาทิตย์ DD
 เดินทาง :05, 06, 19, 20, 23 ตุลาคม 62 
* ไม่รวมค่าทิป 1,500 บาท *

 
ราคาเริ่มต้น : 3,993 บาท
ทัวร์ HASHTAG MYANMAR 1วัน (AG HASHTAG -FD)
 เดินทาง :26 ก.ย. 62
 เดินทาง :03, 24 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 3,999 บาท
ทัวร์พม่า เจดีย์เวดากอง เทพทันใจ 2วัน1คืน (DD)
 เดินทาง :14-15, 21-22, 28-29 ก.ย. 62 
 เดินทาง :05-06, 19-20 ต.ค. 62
บินเช้า - กลับดึก
ราคาเริ่มต้น : 5,995 บาท
ทัวร์พม่า 2วัน 1คืน (DD001)
 เดินทาง : กันยายน 62
ราคาเริ่มต้น : 6,555 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อิ่มบุญ ไหว้พระ 9 วัด 2วัน 1คืน (RGN001A)
 เดินทาง : 21-22 ก.ย. 62
ราคา : 6,900 บาท
ทัวร์พม่า EASY WISH IN MYANMAR ไหว้พระ 9 วัด 2วัน 1คืน (DD)
 เดินทาง :17-18 ก.ย. 62
 เดินทาง :11-12 ต.ค. / 12-13 พ.ย. / 17-18 ธ.ค. 62
 เดินทาง :28-29 ม.ค. / 18-19 ก.พ. / 10-11 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 6,998 บาท
ทัวร์ HASHTAG อิ่มบุญพม่า 2วัน 1คืน (AG HASHTAG-FD)
 เดินทาง :17-18 ก.ย.62
 เดินทาง :08-09, 22-23, 29-30 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 6,999 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 2วัน 1คืน (RGN SM01)
 เดินทาง :15-16, 16-17, 18-19, 22-23, 23-24, 25-26, 29-30 ก.ย. 62
 เดินทาง :30 ก.ย. - 01 ต.ค. 62
 เดินทาง :02-03, 06-07, 07-08, 09-10, 13-14, 14-15 ต.ค. 62
 เดินทาง :16-17, 20-21, 21-22, 23-24, 27-28, 28-29, 30-31 ต.ค. 62
 เดินทาง :03-04, 04-05, 06-07, 10-11, 13-14, 17-18 พ.ย. 62
 เดินทาง :18-19, 20-21, 24-25, 25-26, 27-28 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 7,499 บาท
ทัวร์พม่า สักการะ ๙ สิ่งศักดิ์ 2วัน 1คืน (MMR014-SL)
 เดินทาง :15-16, 22-23, 29-30 ก.ย. 62
 เดินทาง :06-07, 13-14, 20-21, 27-28 ต.ค. 62
 เดินทาง :03-04, 10-11, 17-18, 24-25 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 7,900 บาท
ทัวร์พม่า ไหว้พระ เสริมบารมี 2วัน 1คืน (QE1RGN-PG002)
 เดินทาง :20-21, 21-22, 27-28, 28-29 ก.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 7,900 บาท
ทัวร์พม่า ไหว้พระ บุญใหญ่ 2วัน 1คืน (GQ1RGN-PG001)
 เดินทาง :20-21, 21-22, 27-28, 28-29 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินแขวน 3วัน2คืน 8M (RGN08)
 เดินทาง :19-21, 26-28, 28-30 ก.ย. 62 
 เดินทาง :29 ก.ย. - 1 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน (MMR04-SL)
 เดินทาง : 03-05, 04-06, 10-12, 11-13, 17-19, 18-20, 24-26, 25-27 ต.ค. 62
 เดินทาง : 31 ต.ค. - 02 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-03, 06-08, 07-09, 08-10, 14-16, 15-17, 20-22, 21-23 พ.ย. 62
 เดินทาง : 22-24, 28-30 พ.ย. , 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 02-04, 05-07, 12-14, 13-15, 19-21, 20-22, 26-28, 27-29 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,900 บาท
ทัวร์พม่า โปรเทใจ ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน (TJ01-FD)
 เดินทาง :20-22, 27-29 ก.ย. 62
 เดินทาง :04-06, 11-13 ต.ค. 62
 เดินทาง :01-03, 02-04, 08-10, 09-11, 15-17, 16-18 พ.ย. 62
 เดินทาง :22-24, 23-25 พ.ย. 62
 เดินทาง :29 พ.ย. - 01 ธ.ค. , 30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง :05-07, 06-08, 07-09, 08-10, 13-15, 14-16 ธ.ค. 62
 เดินทาง :20-22, 21-23, 28-30, 29-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง :30 ธ.ค. - 01 ม.ค. , 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง :04-06, 11-13, 18-20, 25-27 ม.ค. 63
 เดินทาง :01-03 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3วัน 2คืน (ZRGN06-8M) 
 เดินทาง :10-12, 11-13, 12-14, 17-19, 19-21, 24-26, 25-27, 26-28 ต.ค. 62
 เดินทาง :31 ต.ค. - 2 พ.ย. 62
 เดินทาง :2-4, 7-9, 9-11, 14-16, 21-23, 28-30, 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62
 เดินทาง :5-7, 6-8, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23, 26-28, 27-29, 28-30, 29-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง :30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 63 , 31 ธ.ค. – 02 ม.ค.  63
 เดินทาง :9-11, 10-12, 11-13 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์มหัศจรรย์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน (MMR04-DD)
 เดินทาง : 11-13 ต.ค. 62
 เดินทาง : 18-20 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง HELLO MYANMAR พักหรู 5 ดาว 3วัน 2คืน (HL02-FD)
 เดินทาง :20-22, 27-29 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,555 บาท
ทัวร์พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน 3วัน 2คืน (MMR04-FD)
 เดินทาง :12-14 ต.ค. 62
 เดินทาง :02-04, 09-11, 16-18, 23-25 พ.ย. , 30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง :05-07, 06-08, 07-09, 08-10, 13-15, 14-16, 20-22 ธ.ค. 62
 เดินทาง :21-23, 27-29, 28-30, 29-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง :30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63 , 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง :10-12, 17-19, 24-26 ม.ค. , 31 ม.ค. - 02 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง VINTAGE MYANMAR 3วัน 2คืน (VT02-FD)
 เดินทาง :13-15, 20-22, 27-29 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR โปรน้องดี 3วัน 2คืน (MMR021)
 เดินทาง :27-29 ก.ย. 62
 เดินทาง :12-14, 25-27 ต.ค. 62
 เดินทาง :01-03, 08-10, 15-17, 22-24 พ.ย. 62
 เดินทาง :29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง :05-07, 06-08, 08-10, 13-15, 20-22, 27-29, 28-30, 29-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง :30 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง POPPULAR MYANMAR พักหรู 5 ดาว 3วัน 2คืน (PL02-FD)
 เดินทาง :13-15, 20-22, 27-29 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3วัน 2คืน (FD-ZRGN04)
 เดินทาง :03-05, 04-06, 05-07, 18-20 ต.ค. 62
 เดินทาง :30 ต.ค. - 01 พ.ย. / 31 ต.ค. - 02 พ.ย. 62
 เดินทาง :01-03, 08-10, 15-17, 16-18, 21-23, 22-24, 23-25, 28-30 พ.ย. 62
 เดินทาง :29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง :26-28 ธ.ค. 62
 เดินทาง :09-11 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน (GO1CNXRGN-PG004)
 เดินทาง :11- 13, 18 -20 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท
   
ทัวร์พุกาม มัณฑะเลย์ 
 
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ มินกุน 3วัน 2คืน WE
 เดินทาง : 02-04  พ.ย.62
 เดินทาง : 09-11 พ.ย.62
 เดินทาง : 16-18  พ.ย.62
 เดินทาง : 23-25  พ.ย.62
 เดินทาง : 30 พ.ย.-2 ธ.ค.62 
ราคาเริ่มต้น : 8,888 บาท
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 3วัน 2คืน WE
 เดินทาง : 02-04  พ.ย.62
 เดินทาง : 09-11 พ.ย.62
 เดินทาง : 16-18  พ.ย.62
 เดินทาง : 23-25  พ.ย.62
 เดินทาง : 30 พ.ย.-2 ธ.ค.62 
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ 3วัน2คืน WE (MDL06)
 เดินทาง : 31 ต.ค.-2 พ.ย. 62
 เดินทาง : 14 – 16 พ.ย.62
 เดินทาง : 28 – 30 พ.ย.62
 เดินทาง : 05 – 07 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 12 – 14 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 19 – 21 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อังวะ มิงกุน 3วัน 2คืน (MMR03-PG)
 เดินทาง : 04-06 ต.ค.62
 เดินทาง : 01-03, 22-24, 29พ.ย. -01 ธ.ค.62
 เดินทาง : 06-08, 08-10, 13-15, 20-22, 28-30 ธ.ค.62
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-01 ม.ค.62
 เดินทาง : 31 ธ.ค.-02 ม.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
ทัวร์มัณฑะเลย์ พุกาม 3วัน 2คืน (MMR052-FD)
 เดินทาง : 18-20, 25-27 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-03, 15-17, 22-24 พ.ย. , 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 13-15, 20-22 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 17-19 ม.ค. , 31 ม.ค. - 02 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
ทัวร์พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน 4วัน 3คืน (MMR051-FD)
 เดินทาง : 15-18, 20-23, 22-25, 26-29, 27-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 03-06, 17-20, 23-26 ต.ค., 31 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
 เดินทาง : 14-17, 21-24 พ.ย., 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 12-15, 19-22, 27-30, 28-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง :29 ธ.ค.62 - 01 ม.ค. , 30 ธ.ค.62 - 02 ม.ค. 63 (ปีใหม่)
 เดินทาง : 16-19 ม.ค., 30 ม.ค. - 02 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ 3วัน 2คืน (MDLMMR01-PG)
 เดินทาง : 13-15, 20-22, 27-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 04-06, 11-13, 12-14, 18-20, 23-25, 25-27 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-03, 08-10, 15-17, 22-24 พ.ย. , 29 พ.ย.-01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 06-08, 07-09, 13-15, 20-22, 27-29, 28-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค 62 – 01 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน 3คืน (MMR051-PG)
 เดินทาง : 20-23, 27-30 ก.ย.62
 เดินทาง : 1-4 พ.ย., 29พ.ย.- 2 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 7-10, 13-16, 20-23, 27-30, 28-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค.-01 ม.ค.63
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-02 ม.ค.63
 เดินทาง : 31 ธ.ค.-03 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน..มัณฑะเลย์ ทะเลเจดีย์แห่งพุกาม 4วัน 3คืน (MDL FD01V)
 เดินทาง : 10-13, 11-14, 15-18, 23-26, 25-28 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,990 บาท
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ 4วัน3คืน WE (MDL07)
 เดินทาง : 23-26 พ.ย.62
 เดินทาง : 30 พ.ย.-3 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 02-05 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 07-10 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 14-17 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์  4วัน 3คืน (ZDML05-PG)
 เดินทาง : 27-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 03-06, 10-13, 17-20, 18-21, 24-27, 25-28, 31 ต.ค. -3 พ.ย. 62
 เดินทาง : 1-4, 7-10, 8-11, 14-17, 15-18, 21-24, 22-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62, 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 5-8, 6-9, 7-10, 12-15, 13-16, 14-17, 19-22, 20-23, 21-24 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 26-29, 27-30, 28-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. – 01 ม.ค. , 30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์มัณฑะเลย์ พุกาม 3วัน 2คืน (MDLRM01-PG)
 เดินทาง : 20-22, 27-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 04-06, 11-13, 12-14, 18-20, 23-25, 25-27 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-03, 08-10, 15-17, 22-24 พ.ย. , 29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 06-08, 07-09, 13-15, 20-22, 27-29, 28-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค 62 – 01 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์มัณฑะเลย์ ล่องเรือชมสายนํ้า ทะเลสาบอินเล 3วัน2คืน (MMR061-FD)
 เดินทาง : 20-22 ก.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุง 4วัน (MMR05-PG)
 เดินทาง : 20-23, 27-30 ก.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท