0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์พม่า

 
ทัวร์พม่า 1วัน ไปเช้า-กลับดึก (DD-RGN001)
 เดินทาง : 27, 28 พ.ย.62
* ราคานี้ไม่รวมค่าทิป 2,000 บาท *
ราคาเริ่มต้น : 2,992 บาท
ทัวร์พม่า มหาเจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ 1วัน (ไปเช้า-กลับดึก) 1วัน DD (RGN001)
 เดินทาง : 03, 04, 11, 12, 17, 18, 19, 24  ธ.ค. 62
* ราคานี้ไม่รวมค่าทิป 2,000 บาท *
ราคาเริ่มต้น :2,992 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เติมบุญ ทันใจ 1วัน (FD03V)
 เดินทาง : 19, 20, 21, 26, 27, 28 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 2,999 บาท
ทัวร์พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้ ไปเช้า-กลับดึก 1วัน (RGN-001-DD)
 เดินทาง : 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 15 ม.ค. 63
 เดินทาง : 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 2,992 บาท
ทัวร์พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ 1วัน (JT01-SL)
 เดินทาง : 28 พ.ย.62
 เดินทาง : 01, 02, 05, 08, 09, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 29 ธ.ค.62
 เดินทาง : 02, 09, 16, 23, 30 ม.ค.63
 เดินทาง : 06, 13, 20, 27 ก.พ.63
 เดินทาง : 05, 12, 19, 26 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 2,999 บาท
ทัวร์พม่า ไหว้พระเสริมดวง เสริมโชคชะตา บูชามหาเจดีย์ชเวดากอง 1 วัน (PMM03C)
 เดินทาง : 23 พ.ย. 62 
 เดินทาง : 1, 5, 13, 14, 15, 20, 21, 22 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 11, 17, 18, 24, 25, 26, 31 ม.ค. 63
 เดินทาง : 1, 2, 13, 14, 15, 20,  21 , 22 ก.พ. 63
 เดินทาง : 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 2,999 บาท
ทัวร์พม่า ไหว้พระ 7 วัดดัง เที่ยวเต็มวัน (RGN-PM03-FD)
 เดินทาง : 04, 18, 25 มี.ค. 63
 เดินทาง : 30 เม.ย. 63
 เดินทาง : 20, 27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 04, 10, 17, 18, 24, 25 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ก.ค. 63
 เดินทาง : 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27 ส.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 3,499 บาท
ทัวร์พม่า ไหว้พระ 5 วัด เที่ยวเต็มวันมหัศจรรย์มิงกลาบา 1 วัน (PMM03A) 
 เดินทาง : 7, 10, 28, 29, 30, 31 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 4,999 บาท
ทัวร์พม่า ไหว้พระ 5 วัด เที่ยวเต็มวันมหัศจรรย์ ติดวันหยุดไม่ต้องลา 1 วัน (PMM03B)
 เดินทาง : 01, 05, 14, 15, 21, 22 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 11, 18, 19, 25, 26 ม.ค. 63
 เดินทาง : 01, 02, 15, 16, 22, 23 ก.พ. 63
 เดินทาง : 07, 14, 15, 21, 22, 27, 28 มี.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 3,999 บาท
ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน เทพกระซิบ 2วัน 1คืน (RGN-010)
 เดินทาง : 07-08 ธ.ค.62
 เดินทาง : 14-15 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 5,995 บาท
ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ แรงศรัทธา 2วัน1คืน PG (PG004)
 เดินทาง : 04-05, 13-14, 20-21 ธ.ค.62 
ราคาเริ่มต้น : 6,555 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม บูชาเทพทันใจ 2 องค์ 2วัน 1คืน (PMM2B-SL)
 เดินทาง : 08-09, 15-16, 22-23, 29-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 05-06, 12-13, 19-20, 26-27 ม.ค. 63
 เดินทาง : 02-03, 09-10, 16-17, 23-24 ก.พ. 63
 เดินทาง : 01-02, 08-09, 15-16, 22-23, 29-30 มี.ค. 63
 เดินทาง : 05-06, 12-13, 19-20, 26-27 เม.ย. 63
 เดินทาง : 03-04 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 6,588 บาท
ทัวร์พม่า EASY WISH IN MYANMAR ไหว้พระ 9 วัด 2วัน 1คืน (DD)
 เดินทาง : 17-18 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28-29 ม.ค. / 18-19 ก.พ. / 10-11 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 6,998 บาท
ทัวร์พม่า พัก 5 ดาว สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2วัน1คืน SL (BTMMR14-SL)
 เดินทาง : 01-02, 04-05, 11-12, 18-19, 22-23, 25-26, 29-30 ธ.ค.62
 เดินทาง : 05-06, 12-13, 19-20, 26-27 ม.ค.63
 เดินทาง : 02-03, 09-10, 16-17, 23-24 ก.พ.63
 เดินทาง : 01-02, 08-09, 15-16, 22-23, 29-30 มี.ค.63
 เดินทาง : 05-06, 19-20, 26-27 เม.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 6,900 บาท
ทัวร์พม่า พระธาตุอินแขวน (พักบนพระธาตุอินแขวน 1 คืน) 2วัน 1คืน SL (MMR015)
 เดินทาง : 04-05, 25-26 ธ.ค.62
 เดินทาง : 05-06, 12-13, 19-20 ม.ค.63
 เดินทาง : 02-03, 09-10, 16-17, 23-24 ก.พ.63
 เดินทาง : 01-02, 08 -09, 15-16, 22-23, 29-30 มี.ค.63
 เดินทาง : 05-06, 19-20, 26-27 เม.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 6,999 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3วัน2คืน FD (ZRGN11)
 เดินทาง : 16-18, 23-25 ม.ค.63
 เดินทาง : 30 ม.ค.-01 ก.พ.63
 เดินทาง : 13-15, 20-22, 27-29 ก.พ.63
 เดินทาง : 05-07, 11-13, 12-1, 19-21, 26-28 มี.ค.63
 เดินทาง : 01-03, 02-04, 22-24, 23-25 เม.ย.63
 เดินทาง : 29 เม.ย.- 1 พ.ค.63
 เดินทาง : 07-09, 14-16, 21-23, 28-30 พ.ค.63
ตั้งแต่กรุ๊ปที่เดินทาง 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ไฟล์บินขากลับจะเปลี่ยนเป็น

FD258 เวลา 19.25 – 21.15
ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน (BTMMR04-SL)
 เดินทาง : 28-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 03 -05, 10 -12, 17 -19, 24 -26 ม.ค.63
 เดินทาง : 31 ม.ค.-02 ก.พ.63
ราคาเริ่มต้น : 9,900 บาท
 
ทัวร์พม่า โปรเทใจ ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน (TJ01-FD)
 เดินทาง : 05-07, 06-08, 07-09, 08-10, 13-15, 14-16 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 20-22, 21-23, 28-30, 29-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. , 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 04-06, 11-13, 18-20, 25-27 ม.ค. 63
 เดินทาง : 01-03 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3วัน 2คืน (ZRGN06-8M) 
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23, 26-28, 27-29, 28-30, 29-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 63 , 31 ธ.ค. – 02 ม.ค.  63
 เดินทาง : 09-11, 10-12, 11-13 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน (RGN014)
 เดินทาง : 06-08, 20-22 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน นะโม ๕ ดาว 3วัน 2คืน (ZRGN09)
 เดินทาง : 22-24, 28-30 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์พม่า 5 ดาว พระธาตุอินแขวน เทพทันใจ 3วัน2คืน FD (MMR04-FD)
 เดินทาง : 20-22, 27-29, 28 -30, 29 -31 ธ.ค.62
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ธ.ค.-02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 10 -12, 17 -19, 24 -26 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31ม.ค.-02 ก.พ. 63
 เดินทาง : 07-09, 14 -16 ก.พ. 63, 28 ก.พ.-01 มี.ค.63
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 20-22, 27-29 มี.ค.63
 เดินทาง : 04 -06, 10-12, 11-13, 13-15, 24 -26 เม.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์EASY MYANMAR อิ่มบุญ พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน (8M)
 เดินทาง : 24-26, 28-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 03-05, 04-06, 09-11, 15-17, 19-21, 22-24 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 09-11, 12-14, 16-18, 19-21, 26-28 ม.ค. 63
 เดินทาง : 09-11, 13-15, 23-25, 27-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 05-07, 08-11, 19-21, 22-24, 29-31 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พัก 5 ดาว 3วัน2คืน 8M (ZRGN10)
 เดินทาง : 16-18, 17-19, 18-20 ม.ค.63
 เดินทาง :30 ม.ค.- 1 ก.พ. 63, 31 ม.ค.-2 ก.พ.63
 เดินทาง :01-03, 07-09, 08-10, 13-15, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24, 27-29 ก.พ.63
 เดินทาง :28 ก.พ.- 1 มี.ค.63, 29 ก.พ.-02 มี.ค.63
 เดินทาง :06-08, 07-09, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23, 27-29, 28-30 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน (RGN-PG002-PG)
 เดินทาง : 28-30, 29 พ.ย.-01 ธ.ค.62
 เดินทาง : 05-07, 06-08, 07-09, 13-15, 14-16, 19-21, 20-22, 22-24 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ธ.ค.-02 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3วัน 2คืน (FD-ZRGN04)
 เดินทาง : 26-28 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 09-11 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR โปรน้องดี 3วัน 2คืน (MMR021-PG)
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 05-07, 06-08, 08-10, 13-15, 20-22, 27-29, 28-30, 29-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
 
ทัวร์พุกาม มัณฑะเลย์ 
 
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ มินกุน 3วัน 2คืน WE (MDL001)
 เดินทาง : 30 พ.ย.-2 ธ.ค.62 
ราคาเริ่มต้น : 8,888 บาท
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 3วัน 2คืน WE (MDL002)
 เดินทาง : 23-25 พ.ย.62
 เดินทาง : 07-09 ธ.ค.62
 เดินทาง : 14-16 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ 3วัน2คืน WE (MDL06)
 เดินทาง : 14-16 พ.ย.62
 เดินทาง : 28-30 พ.ย.62
 เดินทาง : 05-07 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 12-14 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 19-21 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อังวะ มิงกุน 3วัน 2คืน (BTMMR03-PG)
 เดินทาง :  28-30 ธ.ค.62
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-01 ม.ค.62
 เดินทาง : 31 ธ.ค.-02 ม.ค.62
 เดินทาง : 07-09, 08 -10 ก.พ.63
 เดินทาง : 07-09, 28-30 มี.ค.63
 เดินทาง : 03-05, 04-06, 13-15 เม.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
ทัวร์พม่า หลงรัก...พุกาม ดินแดงแห่งทะเลเจดีย์ 3วัน2คืน (BTMMR052-FD)
 เดินทาง : 22-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 20-22 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 17-19 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ม.ค. - 02 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
 
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ 3วัน 2คืน PG (BTMMR003-PG)
 เดินทาง : 30 ธ.ค.- 01 ม.ค.63
 เดินทาง : 07-09, 08-10 ก.พ.63
 เดินทาง : 07-09, 28-30 มี.ค.63
 เดินทาง : 03-05, 04-06, 13-15 เม.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) 4วัน3คืน (MMR051-FD)
 เดินทาง : 27 -30, 28 -31 ธ.ค.62
 เดินทาง : 29 ธ.ค.- 01 ม.ค.63
 เดินทาง : 30 ธ.ค.- 02 ม.ค.63
 เดินทาง : 16-19 ม.ค.63
 เดินทาง : 07-10, 14-17, 21-24 ก.พ.63
 เดินทาง : 28 ก.พ.-02 มี.ค.63
 เดินทาง : 06-09, 13-16, 20-23, 27-30 มี.ค.63
 เดินทาง : 03-06, 10-13, 11-14, 17-20, 24-27 เม.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
 
ทัวร์พม่า พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา 3วัน2คืน (BTMMR031-PG)
 เดินทาง : 20-22 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 07-09, 08 -10 ก.พ.63
 เดินทาง :07 -09, 28 -30 มี.ค.63
 เดินทาง :03 -05, 04 -06, 13 -15 เม.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ 3วัน 2คืน (MDLMMR01-PG)
 เดินทาง : 01-03, 08-10, 15-17, 22-24 พ.ย. , 29 พ.ย.-01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 06-08, 07-09, 13-15, 20-22, 27-29, 28-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค 62 – 01 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ บันทึกรัก พินอูวิน เสน่ห์โคโลเนียล อมรปุระ สกายน์ 4วัน3คืน (MDL-PG003)
 เดินทาง : 14-17 พ.ย.62
 เดินทาง : 28 พ.ย.- 1 ธ.ค.62
 เดินทาง : 13 -16 ธ.ค.62
 เดินทาง : 20-23 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) 4วัน3คืน (MMR051-PG)
 เดินทาง : 27-30, 28-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค.-01 ม.ค.63
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-02 ม.ค.63
 เดินทาง : 31 ธ.ค.-03 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ 4วัน3คืน WE (ZMDL07)
 เดินทาง : 23-26 พ.ย.62
 เดินทาง : 30 พ.ย.-3 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 02-05 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 07-10 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 14-17 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์  4วัน 3คืน (ZDML05-PG)
 เดินทาง : 15-18, 21-24, 22-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62
เดินทาง : 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 14-17, 19-22, 20-23, 21-24, 26-29, 27-30, 28-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์พม่า มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม 4วัน3คืน (MDL-PG002)
 เดินทาง : 01-04, 07-10, 14-17, 21-24, 22-25 พ.ย.62
 เดินทาง : 28 พ.ย.-01 ธ.ค.62, 29 พ.ย.-02 ธ.ค.62
 เดินทาง : 05-08, 07-10, 12-15, 13-16, 19-22, 20-23 ธ.ค.62
 เดินทาง : 29 ธ.ค.-01 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
ทัวร์มัณฑะเลย์ พุกาม 3วัน 2คืน (MDLRM01-PG)
 เดินทาง : 08-10, 15-17, 22-24 พ.ย. , 29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 06-08, 07-09, 13-15, 20-22, 27-29, 28-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค 62 – 01 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์พม่า พุกาม บากัน นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม 3วัน 2คืน (ฺฺBTMMR055-FD)
 เดินทาง : 13-15 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 31 ม.ค.-02 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 21,900 บาท
ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน ย่างกุ้ง พระธาตุอินแขวน มัณฑะเลย์ 5วัน4คืน (BTMMR08_PG)
 เดินทาง : 28 ธ.ค.- 01 ม.ค.63
 เดินทาง : 09 -13 ม.ค.63
 เดินทาง : 13 -17 ก.พ.63
 เดินทาง : 26 -30 มี.ค.63
 เดินทาง : 02 -06, 10 -14, 12 -16 เม.ย.63
 เดินทาง : 30 เม.ย.- 04 พ.ค.63
 เดินทาง : 28 พ.ค.- 01 มิ.ย.63
 เดินทาง : 25 มิ.ย.- 29 มิ.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท