0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระวัดดัง  1วัน (JT01)
 เดินทาง : 4, 18, 25 เม.ย. 62
 เดินทาง : 2, 9, 16, 23, 30 พ.ค. 62
 เดินทาง : 6, 13, 20, 27 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 4,999 บาท
ทัวร์พม่า..ต่อเงินต่อทอง ย่างกุ้ง สิเรียม 2วัน1คืน (GO1RGN-DD013)
 เดินทาง : 23-24  มีนาคม 2562
ราคาเริ่มต้น : 6,666 บาท
ทัวร์มหัศจรรย์ พม่า สักการะ9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2วัน 1คืน (MMR014-DD)
 เดินทาง : 4-5, 11-12, 25-26 พ.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 6,900 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 2วัน 1คืน (SM01-SL)
 เดินทาง : 25-26, 26-27 มี.ค. 62
 
ราคา  : 6,999 บาท
ทัวร์พม่า ทันใจ ย่างกุ้ง หงสาวดี 2วัน 1คืน (RGN07-FD)
 เดินทาง : 30-31 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท

ทัวร์พม่า GLORY MYANMAR 2วัน 1คืน (RGN10-FD)
 เดินทาง : 5-6, 6-7, 20-21, 27-28 เม.ย. 62
 เดินทาง : 11-12, 18-19, 19-20, 25-26 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3วัน 2คืน (BZRGN11-8M)
 เดินทาง : 15-17, 21-23 มี.ค. 62
 เดินทาง : 22-24, 29-31 มี.ค. 62
 เดินทาง : 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท
ทัวร์พม่า เลสโก แต้มบุญ 3วัน 2คืน (ZRGN02-8M)
 เดินทาง : 02-04, 04-06, 07-09, 19-21, 20-22, 22-24 เม.ย. 62
 เดินทาง : 23-25, 24-26, 25-27, 26-28, 28-30 เม.ย. 62
 เดินทาง : 29 เม.ย. - 01 พ.ค. / 30 เม.ย. - 2 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท
ทัวร์ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี 3 วัน 2 คืน (FD04)
 เดินทาง : 09 – 11, 16 – 18 มี.ค. 62
 เดินทาง : 15 – 17 เม.ย. 62 >>>(วันสงกรานต์)
 เดินทาง : 19 - 21, 20 - 22, 27 - 29 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
 
ทัวร์พม่า โปรจิ๊บจิ๊บ ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3วัน 2คืน ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า (MMR001-DD) 
 เดินทาง : 9-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์พม่า โปรประหยัด ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3วัน 2คืน (MMR012-DD)
 เดินทาง :22-24 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
ทัวร์ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน อิ่มใจ 3วัน 2คืน (DD)
 เดินทาง : 10-12, 14-16, 15-17 มี.ค.62
 เดินทาง : 16-18, 17-19, 21-23, 22-24, 23-25, 24-26, 28-30 มี.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3วัน 2คืน (RGN08-SL)
 เดินทาง : 22-24, 23-25, 27-29, 28-30 มี.ค. 62 
 

ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุ 3วัน 2คืน (MMR04-DD)
 เดินทาง : 5-7, 6-8, 12-14, 13-15, 14-16, 19-21, 20-22, 26-28, 27-29 เม.ย 62      
ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3วัน 2คืน (MMR012)
 เดินทาง : 5-7, 12-14, 13-15, 14-16 เม.ย 62 
ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน 3วัน 2คืน (BZRGN01-8M) 
 เดินทาง : เมษายน 62
 เดินทาง : พฤษภาคม 62
 เดินทาง : มิถุนายน 62
 เดินทาง : กรกฎาคม 62
 เดินทาง : สิงหาคม 62
 เดินทาง : กันยายน 62
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง HELLO MYANMAR พักหรู 5 ดาว 3วัน 2คืน (HL02-FD)
 เดินทาง : 06-08, 12-14, 13-15, 14-16, 15-17, 19-21, 20-22 เม.ย. 62
 เดินทาง : 03-05, 04-06, 10-12, 11-13, 17-19, 24-26, 25-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 08-10, 15-17, 22-24 มิ.ย. / 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 62
 เดินทาง : 12-14, 14-16, 26-28, 27-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 03-05, 09-11, 16-18, 23-25 ส.ค. / 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
 เดินทาง :06-08, 13-15, 20-22, 27-29 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,555 บาท
ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สิเรียม  3วัน 2คืน (FD03)
 เดินทาง : 19-21, 20-22, 27-29 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท
ทัวร์โปรจัดให้ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 3วัน 2คืน (MMR04-SL)
 เดินทาง : 2-4, 8-10, 9-11, 14-16, 16-18 มี.ค. 61
 เดินทาง : 21-23, 22-24, 23-25 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์พม่า EASY LUCKY IN MYANMAR 3วัน 2คืน (8M)
 เดินทาง : 07-09, 19-21, 28-30 เม.ย. 62
 เดินทาง : 05-07, 11-13, 19-21, 24-26 พ.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง VINTAGE MYANMAR 3วัน 2คืน (VT02-FD)
 เดินทาง : 12-14, 14-16, 15-17, 19-21, 20-22 เม.ย. 62
 เดินทาง : 03-05, 04-06, 10-12, 11-13, 17-19, 18-20, 24-26, 25-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 8-10, 15-17, 22-24 มิ.ย. / 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 62
 เดินทาง : 12-14, 14-16, 26-28, 27-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 03-05, 09-11, 16-18, 23-25 ส.ค. / 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 20-22, 27-29 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง POPPULAR MYANMAR พักหรู 5 ดาว 3วัน 2คืน (PL02-FD)
 เดินทาง : 12-14, 14-16, 15-17, 19-21, 20-22, 26-28 เม.ย. 62
 เดินทาง : 10-12, 11-13, 17-19, 18-20, 24-26, 25-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 08-10, 15-17, 22-24 มิ.ย. / 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 62
 เดินทาง : 12-14, 14-16, 26-28, 27-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 03-05, 09-11, 16-18, 23-25 ส.ค. / 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 13-15, 20-22, 27-29 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน (FD101)
 เดินทาง : 14-16, 24-26 มี.ค. 62
 เดินทาง : 07-09, 11-13, 14-16 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท

ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5วัน 4คืน (MMR08)
 เดินทาง : 4-8, 11-15, 12-16, 25-29 เม.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 21,900 บาท
ทัวร์พุกาม มัณฑะเลย์ 
 
ทัวร์หลงรัก พุกาม 3วัน 2คืน (MMR052-FD)
 เดินทาง : 6-8, 13-15, 27-29 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3วัน 2คืน (MMR03-PG)
 เดินทาง : 01-03, 08-10, 15-17, 22-24, 29-31 มี.ค. 62
 เดินทาง : 06-08, 12-14, 13-15, 14-16 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ROYAL MANDALAY 4วัน 3คืน (MDL04-FD)
   เดินทาง : 07-10, 14-17, 21-24 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ 3วัน 2คืน (MM01-PG)
 เดินทาง : 1-3, 15-17, 29-31 มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ LUCKY MANDALAY BAGAN 3วัน 2คืน (MDL01)
 เดินทาง : 8-10, 22-24 มีนาคม 2562
 เดินทาง : 5-7, 27-29 เมษายน 2562
 เดินทาง : 10-12, 18-20 พฤษภาคม 2562
 เดินทาง : 14-16, 28-30 มิถุนายน 2562
 เดินทาง : 15-17, 26-28 กรกฎาคม 2562
 เดินทาง : 10-12 สิงหาคม 2562
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
 
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ 4วัน 3คืน (BZMDL04-FD)
 เดินทาง : 4-7 เม.ย. 62
 เดินทาง : 9-12, 16-19 พ.ค. 62
 เดินทาง : 13-16, 27-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 26-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 9-12 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน  4วัน 3คืน (MMR51-PG)
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 13-16, 14-17, 19-22, 26-29 เม.ย 62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน  4วัน 3คืน (MMR051-FD)
  เดินทาง : 27-30 เม.ย 62                      
 เดินทาง : 28-01 พ.ค 62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์มัณฑะเลย์ มนต์เสน่ห์พุกาม... มัณฑะเลย์ พุกาม พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ 4วัน3คืน (PG02)
 เดินทาง :  7-10, 14-17, 21-24, 28-31 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท
ทัวร์พม่า อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล 3วัน 2คืน (MMR061-FD)
 เดินทาง : 30 มี.ค. - 1 เม.ย. 62
 เดินทาง : 14-16 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน  4วัน 3คืน (MMR05-FD)
 เดินทาง : 30 มี.ค. -02 เม.ย 62      
 เดินทาง : 06-09 เม.ย 62      
ราคาเริ่มต้น : 18,900 บาท
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4 วัน (MMR05-PG)
 เดินทาง : 19 - 22, 26 - 29 เม.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท
ทัวร์พม่า 4 เมืองดัง ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ 4วัน 3คืน (MMR10-FD)
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 13-16, 26-29 เม.ย 62      

ราคาเริ่มต้น : 18,900 บาท