0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์พม่า

 
ทัวร์พม่า มูเตลู บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เต็มวัน 1วัน (RGN-DD005)
 เดินทาง : ตุลาคม 61
 เดินทาง : พฤศจิกายน 61

ราคาเริ่มต้น : 4,900 บาท

ทัวร์พม่า ไหว้พระ 9วัด นอนโรงแรม 5 ดาว 3วัน 2คืน (PMM011-8M)
 เดินทาง : 2-3, 4-5, 9-10, 11-12, 17-18, 24-25  ต.ค.61
 

ราคาเริ่มต้น : 6,500 บาท

ทัวร์พม่า สักการะ ๙ สิ่งศักดิ์สิทธิ์  2วัน 1คืน (MMR014-DD)
 เดินทาง : 2-3, 9-10 ต.ค. 61
 เดินทาง : 6-7, 13-14, 20-21, 27-28 พ.ย. 61
 เดินทาง : 11-12, 18-19 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 6,900 บาท

ทัวร์พม่า HASHTAG MYANMAR ไหว้พระขอพร 1 วัน (ไปเช้า - กลับดึก)
 เดินทาง : 4, 18, 30 ต.ค. 61
 เดินทาง : 8, 22 พ.ย. 61
 

ราคา : 4,999 บาท

ทัวร์พม่า โปรสุดคุ้ม ย่างกุ้ง สงหา สิเรียม 2วัน 1คืน (MMR01-DD)
 เดินทาง : 2-3, 9-10 ต.ค. 61
 เดินทาง : 6-7, 13-14, 27-28 พ.ย. 61
 เดินทาง : 11-12, 18-19 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 7,900 บาท

ทัวร์พม่า อิ่มบุญ 2วัน 1คืน (DD)
 เดินทาง : 10-11, 17-18, 24-25 ต.ค. 61
 เดินทาง : 31 ต.ค. - 01 พ.ย. 61
 เดินทาง : 07-08, 14-15 พ.ย. 61
 เดินทาง : 12-13, 19-20 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท

ทัวร์พม่า ทันใจ ย่างกุ้ง หงสาวดี 2วัน 1คืน (RGN07-FD)
 เดินทาง : 08-09, 09-10, 30-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62
 เดินทาง : 19-20, 26-27 ม.ค. 62
 เดินทาง : 05-06, 18-19, 23-24 ก.พ. 62
 เดินทาง : 09-10, 16-17, 30-31 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท

ทัวร์พม่า สุขใจ ย่างกุ้ง หงสาวดี 2วัน 1คืน (RGN06-8M)
 เดินทาง : 06-07 ต.ค. 61
 เดินทาง : 03-04, 10-11, 17-18, 24-25 พ.ย. 61
 เดินทาง : 01-02, 09-10, 15-16, 22-23 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 12-13, 18-19, 26-27 ม.ค. 62
 เดินทาง : 04-05, 08-09, 18-19, 23-24 ก.พ. 62
 เดินทาง : 02-03, 09-10 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 8,599 บาท

ทัวร์พม่าไหว้พระ 9 วัด ย่างกุ้ง สิเรียม 3วัน 2คืน (PMM012-UB)
 เดินทาง : 28-30 กันยายน 61
 

ราคาเริ่มต้น :8,888 บาท

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สักการะพระธาตุอินแขวน 2วัน 1คืน (RGN-FD002)
 เดินทาง : 2-3, 16-17 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 6-7, 12-13, 13-14, 20-21, 27-28 ม.ค. 62
 เดินทาง : 2-3, 3-4, 9-10, 10-11, 17-18, 24-25 ก.พ. 62

ราคาเริ่มต้น : 8,900 บาท

ทัวร์พม่า Blessing ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน 3วัน 2คืน (RGN02-FD)
 เดินทาง : 4-6, 5-7, 10-13, 18-20, 19-21, 25-27, 26-28 ต.ค. 61
 เดินทาง : พฤศจิกายน 61
 เดินทาง : ธันวาคม 61

ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท

ทัวร์พม่า Shining ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน 3วัน 2คืน (RGN03-SL)
 เดินทาง : 7-9 ก.ย. 61
 เดินทาง : 21-23 ต.ค. 61
 เดินทาง : 9-11, 16-18, 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 8-10, 14-16, 21-23, 29-31 ธ.ค. / 30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท
ทัวร์พม่า นะโม มัณฑะเลย์  3วัน 2คืน (MDL03-FD)
 เดินทาง : 21-23 ก.ย. 61
 เดินทาง : 12-14, 20-22 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 4วัน 3คืน (MDL04-FD)
 เดินทาง : 13-16, 27-30 ก.ย. 61
 เดินทาง : 11-14, 19-22, 26-29 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท

ทัวร์พม่า โปรจิ๊บจิ๊บ ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3วัน 2คืน ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า (MMR001-DD) 
 เดินทาง : 2-4, 3-5, 9-11, 10-12, 16-18, 23-25, 24-26 พ.ย. / 30พ.ย. -2ธ.ค. 61
 เดินทาง : 1-3, 7-9, 8-10, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24, 28-30, 29-31 ธ.ค. / 31ธ.ค. -2ม.ค. 62
 เดินทาง : 4-6, 5-7, 1-13, 12-14, 18-20, 19-21, 25-27, 26-28 ม.ค. 62
 เดินทาง : 1-3, 2-4, 8-10, 9-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25 ก.พ. 62
 เดินทาง : 1-3, 2-4, 8-10, 9-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์พม่า โปรประหยัด ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3วัน 2คืน (MMR012-DD)
 เดินทาง : 2-4, 3-5, 9-11, 10-12, 16-18, 23-25, 24-26 พ.ย. / 30พ.ย. -2ธ.ค. 61
 เดินทาง : 1-3, 7-9, 8-10, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24, 28-30, 29-31 ธ.ค. / 31ธ.ค. -2ม.ค. 62
 เดินทาง : 4-6, 5-7, 1-13, 12-14, 18-20, 19-21, 25-27, 26-28 ม.ค. 62
 เดินทาง : 1-3, 2-4, 8-10, 9-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25 ก.พ. 62
 เดินทาง : 1-3, 2-4, 8-10, 9-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
ทัวร์พม่า อินแขวน อิ่มใจ 3วัน 2คืน (DD)
 เดินทาง : พฤศจิกายน 61
 เดินทาง : ธันวาคม 61
 เดินทาง : มกราคม 62
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 62
 เดินทาง : มีนาคม 62

ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท

 
ทัวร์พม่า EASY MYANMAR อิ่มบุญ 3วัน 2คืน (DD)

 เดินทาง : 04-06, 05-07, 12-14, 14-16, 20-22, 21-23, 26-28, 27-29 ต.ค. 61
 

ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท

  
ทัวร์พม่า ไหว้พระ 11 วัด ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3วัน 2คืน (PMM012-8M)
 เดินทาง : 21-23  ตุลาคม 2561 (วัดหยุดปิยะ)
 

ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน (MMR004-FD)
 เดินทาง : ตุลาคม 61
 เดินทาง : พฤศจิกายน 61
 เดินทาง : ธันวาคม 61

ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินแขวน 3วัน 2คืน (PMM018-SL)
 เดินทาง : 1-3 ธ.ค.61
 เดินทาง : 2-4 ธ.ค.61
 

ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท

ทัวร์พม่า HASHTAG MINGALABA 3วัน 2คืน (DD)
 เดินทาง : 04-06, 05-07, 13-15, 19-21, 26-28 ต.ค. 61
 เดินทาง : 02-04, 08-10, 16-18, 23-25 พ.ย. / 30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 20-22, 29-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน (FD101)
 เดินทาง : 23-25 พ.ย. 61
 เดินทาง : 03-05, 09-11 ธ.ค. / 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 10-12, 24-26 ม.ค. 62
 เดินทาง : 07-09, 17-19 ก.พ. 62
 เดินทาง : 14-16, 24-26 มี.ค. 62
 เดินทาง : 07-09, 11-13, 14-16 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท

ทัวร์โปร จัดให้ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินแขวน 3วัน 2คืน (MMR04-SL)
  เดินทาง : 5-7, 6-8, 12-14, 13-15, 19-21, 20-22, 21-23, 26-28 ต.ค. 61
 เดินทาง : 2-4, 3-5, 9-11, 10-12, 16-18, 17-19, 23-25, 24-26 พ.ย. 61
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 1-3, 7-9, 8-10, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24, 28-30 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท

ทัวร์พม่า ไหว้พระ 9 วัด พระธาตุอินแขวน หงสา 3วัน 2คืน (PMM016-8M)
 เดินทาง : 12-14 ต.ค.61
 เดินทาง : 19-21 ต.ค.61
 เดินทาง : 21-23 ต.ค.61
ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท

ทัวร์พม่า 4 เมืองดัง ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ 4วัน 3คืน (MMR10-FD)
 เดินทาง : 12-15, 19-22 ต.ค. 61
 เดินทาง : 2-5, 16-19 พ.ย. 61
 เดินทาง : 6-9, 7-10, 14-17, 21-24, 29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62 / 30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62
 เดินทาง : 18-21, 25-28 ม.ค. 62
 เดินทาง : 2-5, 16-19 ก.พ. 62

ราคาเริ่มต้น : 18,900 บาท

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน 3คืน (MMR051-FD)
 เดินทาง : 4-7, 11-14, 12-15, 18-21, 21-24, 25-28 ต.ค. 61
 เดินทาง : 1-4, 8-11, 15-18, 22-25 พ.ย. / 29 พ.ย.- 2 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 6-9, 7-10, 13-16, 20-23, 27-30, 28-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 29ธ.ค. - 1ม.ค. / 30ธ.ค. - 2ม.ค. / 31ธ.ค. - 3ม.ค. 62
 เดินทาง : 3-6, 10-13, 17-20, 24-27 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท