0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์พม่า

 
ทัวร์พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้ 1 วัน (RGN-PM03 FD )
 เดินทาง : 22, 29 พ.ค. 62
 เดินทาง : 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 3, 4, 10, 11, 18, 24, 25, 31 ก.ย. 62 
 เดินทาง : 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ส.ค. 62
 เดินทาง : 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 3,499 บาท
ทัวร์พม่า ไหว้พระ 7วัด 1วัน (RGN-PM02 DD)
 เดินทาง : 23, 30 พ.ค. 62
 เดินทาง : 20 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 11, 25 ก.ค. 62
 เดินทาง : 8, 22 ส.ค. 62
 เดินทาง : 26 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 3,990 บาท
 
ทัวร์ HASHTAG MYANMAR 1วัน (AG HASHTAG -FD)
 เดินทาง : 16, 30 พ.ค. 62
 เดินทาง : 06, 20 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 25 ก.ค. 62
 เดินทาง : 15, 29 ส.ค. 62
 เดินทาง : 05, 26 ก.ย. 62
 เดินทาง : 03, 24 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 3,999 บาท
ทัวร์มหัศจรรย์ MYANMAR ไหว้พระ 4 วัดดัง 1 วัน (JT01)
 เดินทาง : 30 พ.ค. 62
 เดินทาง : 06, 13, 20, 27 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 04, 11, 25 ก.ค. 62
 เดินทาง : 01, 08, 15, 22, 29 ส.ค. 62
 เดินทาง : 05, 12, 19, 26 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 3,999 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด 2วัน1คืน (9DD)
 เดินทาง : 01-02, 08-09 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 17-18, 31 ส.ค. -01 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 6,776 บาท
ทัวร์มหัศจรรย์ พม่า สักการะ9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2วัน 1คืน (MMR014-DD)
 เดินทาง : 11-12, 25-26 พ.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 6,900 บาท
ทัวร์ HASHTAG อิ่มบุญพม่า 2วัน 1คืน (AG HASHTAG-FD)
 เดินทาง : 14-15 พ.ค.62
 เดินทาง : 11-12 มิ.ย.62
 เดินทาง : 16-17 ก.ค.62
 เดินทาง : 17-18 ก.ย.62
 เดินทาง : 8-9 ,22-23 , 29-30 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 6,999 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา ไหว้พระ 9 วัด 2วัน1คืน (ZRGN03)
 เดินทาง : 17-18, 25-26 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 6,999 บาท
ทัวร์พม่า ไหว้พระ เสริมบารมี 2วัน 1คืน (QE1RGN-PG002)
 เดินทาง : 11-12, 17-18, 24-25, 25-26 พ.ค. 62
 เดินทาง : 31 พ.ค.-1 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 01-02 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 8-9, 15-16, 22-23, 29-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 5-6, 6-7, 12-13, 13-14, 19-20, 20-21, 26-27 ก.ค. 62
 เดินทาง : 2-3, 3-4, 16-17, 17-18, 23-24, 24-25, 30-31 ส.ค.
 เดินทาง : 11-12 ส.ค. 62
 เดินทาง : 31 ส.ค.–1 ก.ย. 62
 เดินทาง : 6-7, 7-8, 13-14, 14-15, 20-21, 21-22, 27-28, 28-29 ก.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 7,900 บาท
ทัวร์พม่า GLORY MYANMAR 2วัน 1คืน (RGN10-FD)
 เดินทาง : 18-19, 19-20, 25-26 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3วัน 2คืน (ZRGN05)
 เดินทาง : 19-21, 23-25, 24-26, 25-27, 26-28 พ.ค. 62
 เดินทาง : 30 พ.ค. – 01 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท
 
ทัวร์โปรจัดให้ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 3วัน 2คืน (MMR04-SL)
 เดินทาง : 23-25, 24-26 พ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 9,900 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน 3วัน 2คืน (BZRGN01-8M) 
 เดินทาง : 17-19, 18-20 พ.ค. 62
 เดินทาง : 19-21, 23-25, 24-26 , 25-27 , 26-28 พ.ค. 62
 เดินทาง : 30 พ.ค. 62, -1 มิ.ย. 62, 31 พ.ค. 62, -2 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 7-9, 8-10, 13-15, 14-16, 15-17, 20-22 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 21-23, 22-24, 27-29, 28-30, 29 มิ.ย. 62, -1 ก.ค. 62
 เดินทาง : 4-6, 5-7, 6-8, 12-14, 13-15, 14-16, 15-17
 เดินทาง : 16-18, 19-21, 20-22, 26-28, 27-29, 28 – 30 ก.ค. 62
 เดินทาง : 2-4, 3-5, 9-11, 11-13, 16-18, 17-19, 23-25, 24-26, 29-31 ส.ค. 62,
 เดินทาง : 30 ส.ค. 62, -1 ก.ย.62, 31 ส.ค. 62, -2 ก.ย. 62
 เดินทาง : 5-7,6-8 ,7-9, 12-14, 13-15, 14-16, 19-21, 20-22, 21-23 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง HELLO MYANMAR พักหรู 5 ดาว 3วัน 2คืน (HL02-FD)
 เดินทาง : 24-26, 25-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 08-10, 15-17, 22-24 มิ.ย. / 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 62
 เดินทาง : 12-14, 14-16, 26-28, 27-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 03-05, 09-11, 16-18, 23-25 ส.ค. / 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
 เดินทาง :06-08, 13-15, 20-22, 27-29 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,555 บาท
ทัวร์พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน 3วัน 2คืน (MMR04-FD)
 เดินทาง : 17-19, 31 พ.ค. - 2 มิ.ย.62
 เดินทาง : 14-16, 21-23 ,28-30 มิ.ย.62
 เดินทาง : 5-7, 6-8 ,12-14, 13-15, 19-21, 20-22, 26-28, 27-29 ก.ค.62
 เดินทาง : 2-4, 9-11, 10-12, 17-19, 24- 26 ส.ค.62 
 เดินทาง : 31-2 ก.ย.62
 เดินทาง : 7-9, 14-16, 21-23, 28-30 ก.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์พม่า 5 ดาวย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน (MMR04-DD)
 เดินทาง : 17-19, 18-20, 24-26, 25-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 1-3, 7-9, 14-16, 21-23, 28-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 5-7, 12-14, 19-21, 26-28 ก.ค. 62
 เดินทาง : 2-4, 3-5, 9-11, 10-12, 16-18, 23-25 ส.ค. 62 
 เดินทาง : 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์ มหัศจรรย์ MYANMAR โปรน้องดี 3วัน 2คืน (MMR021)
 เดินทาง : 31 พ.ค.- 2 มิ.ย.62
 เดินทาง : 14-16, 21-23, 28-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 05-07, 12-14, 19-21, 27-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 02-04, 10-12, 16-18, 23-25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 20-22, 27-29 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์พม่า EASY LUCKY IN MYANMAR 3วัน 2คืน (8M)
 เดินทาง : 19-21, 24-26 พ.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง VINTAGE MYANMAR 3วัน 2คืน (VT02-FD)
 เดินทาง : 17-19, 18-20, 24-26, 25-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 8-10, 15-17, 22-24 มิ.ย. / 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 62
 เดินทาง : 12-14, 14-16, 26-28, 27-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 03-05, 09-11, 16-18, 23-25 ส.ค. / 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 20-22, 27-29 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง POPPULAR MYANMAR พักหรู 5 ดาว 3วัน 2คืน (PL02-FD)
 เดินทาง : 17-19, 18-20, 24-26, 25-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 08-10, 15-17, 22-24 มิ.ย. / 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 62
 เดินทาง : 12-14, 14-16, 26-28, 27-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 03-05, 09-11, 16-18, 23-25 ส.ค. / 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 13-15, 20-22, 27-29 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
 
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ 4วัน3คืน (BZMDL04)
 เดินทาง : 27-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 26-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 09-12 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน (GO1CNXRGN-PG004)
 เดินทาง : 18- 20 พ.ค. 62 
 เดินทาง : 07-09  มิ.ย. 62 
 เดินทาง : 15-17 ก.ค. 62 
 เดินทาง : 10-12 ส.ค. 62
 เดินทาง : 13-15 ก.ย. 62 
 เดินทาง : 11- 13, 18 -20 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท
 
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุง 4วัน (MMR05 PG)
 เดินทาง : 24-27 พ.ค.62
 เดินทาง : 31-03, 14-17, 21-24 มิ.ย.62
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 13-16, 26-29 ก.ค.62
 เดินทาง : 09-12, 23-26 ส.ค.62
 เดินทาง : 30 ส.ค.62 -02 ก.ย.62
 เดินทาง : 06-09, 20-23, 27-30 ก.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท
 
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน3คืน (MMR05-FD)
 เดินทาง : 18-21 พ.ค.62
 เดินทาง : 01-04, 22-25 มิ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท
ทัวร์พุกาม มัณฑะเลย์ 
 
ทัวร์มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ LUCKY MANDALAY BAGAN 3วัน 2คืน (MDL01)
 เดินทาง : 14-16, 28-30 มิถุนายน 2562
 เดินทาง : 15-17, 26-28 กรกฎาคม 2562
 เดินทาง : 10-12 สิงหาคม 2562
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
 
ทัวร์ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน 3คืน (MMR051-PG)
 เดินทาง : 31 พ.ค. - 3 มิ.ย.62
 เดินทาง : 14-17, 21-24 มิ.ย.62
 เดินทาง : 5-8, 12-15, 13-16, 26-29 ก.ค.62
 เดินทาง : 9-12, 23-26 ส.ค.62
 เดินทาง : 30 ส.ค. - 2 ก.ย.62
 เดินทาง : 6-9, 20-23, 27-30 ก.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ 4วัน 3คืน (BZMDL04-FD)
 เดินทาง : 13-16, 27-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 26-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 9-12 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์  4วัน 3คืน (ZDML05-PG)
 เดินทาง : 14-17, 21-24, 28 มิ.ย. – 1 ก.ค. 62
 เดินทาง : 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 2-5, 9-12, 16-19, 23-26, 30 ส.ค. - 2 ก.ย. 62
 เดินทาง : 6-9, 13-16, 20-23, 27 ก.ย. - 30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 3-6, 4-7, 10-13, 11-14, 17-20, 18-21, 24-27, 25-28, 31 ต.ค. -3 พ.ย. 62
 เดินทาง : 1-4, 7-10, 8-11, 14-17, 15-18, 21-24, 22-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62, 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 5-8, 6-9, 7-10, 12-15, 13-16, 14-17, 19-22, 20-23, 21-24 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 26-29, 27-30, 28-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. – 01 ม.ค. , 30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์มัณฑะเลย์ ล่องเรือชมสายนํ้า ทะเลสาบอินเล 3วัน2คืน (MMR061-FD)
 เดินทาง : 06-08, 20-22 ก.ค.62
 เดินทาง : 03-05, 16-18, 23-25 ส.ค.62
 เดินทาง : 30 ส.ค.62 -01 ก.ย.62
 เดินทาง : 06-08, 20-22 ก.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท