0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์พม่า

 
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง 1วัน (MMR01-SL)
 เดินทาง : 4, 11, 18, 25 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 8, 15, 22, 29 ม.ค. 62
 เดินทาง : 12, 26 ก.พ. 62
 เดินทาง : 5, 12, 19, 26 มี.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 4,999 บาท
ทัวร์พม่า สักการะ ๙ สิ่งศักดิ์สิทธิ์  2วัน 1คืน (MMR014-DD)

 เดินทาง : 11-12, 18-19 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 6,900 บาท

ทัวร์พม่า สุดจ๊าตต ไหว้พระ 9 วัด  2วัน 1คืน (RGN DD002)
 เดินทาง : พ.ย. 61
 เดินทาง : ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 6,888 บาท

ทัวร์พม่า่ FIVE STAR MYANMAR 2วัน 1คืน (RGN09-SL)
 เดินทาง : 26-27 พ.ย. 61
 เดินทาง : 03-04, 10-11, 17-18, 24-25 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 07-08, 14-15, 21-22, 28-29 ม.ค. 62
 เดินทาง : 18-19, 25-26 ก.พ. 62
 เดินทาง : 04-05, 11-12, 18-19, 25-26 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 6,999 บาท

ทัวร์พม่า โปรสุดคุ้ม ย่างกุ้ง สงหา สิเรียม 2วัน 1คืน (MMR01-DD)
 เดินทาง : 27-28 พ.ย. 61
 เดินทาง : 11-12, 18-19 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 7,900 บาท

ทัวร์พม่า อิ่มบุญ 2วัน 1คืน (DD)
 เดินทาง : 12-13, 19-20 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท

ทัวร์พม่า ทันใจ ย่างกุ้ง หงสาวดี 2วัน 1คืน (RGN07-FD)
 เดินทาง : 08-09, 09-10, 30-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62
 เดินทาง : 19-20, 26-27 ม.ค. 62
 เดินทาง : 05-06, 18-19, 23-24 ก.พ. 62
 เดินทาง : 09-10, 16-17, 30-31 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท

ทัวร์ทัวร์พม่า สุขใจ ย่างกุ้ง หงสาวดี 2วัน 1คืน (RGN06-8M)
 เดินทาง : 24-25 พ.ย. 61
 เดินทาง : 01-02, 09-10, 15-16, 22-23 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 12-13, 18-19, 26-27 ม.ค. 62
 เดินทาง : 04-05, 08-09, 18-19, 23-24 ก.พ. 62
 เดินทาง : 02-03, 09-10 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 8,599 บาท
ทัวร์พม่า Blessing ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน 3วัน 2คืน (RGN02-FD)
 เดินทาง : พฤศจิกายน 61
 เดินทาง : ธันวาคม 61

ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สักการะพระธาตุอินแขวน 2วัน 1คืน (RGN-FD002)
 เดินทาง : 2-3, 16-17 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 6-7, 12-13, 13-14, 20-21, 27-28 ม.ค. 62
 เดินทาง : 2-3, 3-4, 9-10, 10-11, 17-18, 24-25 ก.พ. 62

ราคาเริ่มต้น : 8,900 บาท

 
ทัวร์พม่า Shining ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน 3วัน 2คืน (RGN03-SL)
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 8-10, 14-16, 21-23, 29-31 ธ.ค. / 30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท
ทัวร์ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน (RGN04-8M)
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 8-10, 14-16, 21-23, 28-30, 29-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 1 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62
 เดินทาง : 4-6, 11-13, 18-20, 25-27 ม.ค. 62
 เดินทาง : 8-10, 15-17, 22-24 ก.พ. 62
 เดินทาง : 1-3, 8-10, 15-17, 22-24, 29-31 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

ทัวร์พม่า โปรประหยัด ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3วัน 2คืน (MMR012-DD)
 เดินทาง : 21-23, 22-24, 28-30, 29-31 ธ.ค. / 31ธ.ค. -2ม.ค. 62
 เดินทาง : 4-6, 5-7, 1-13, 12-14, 18-20, 19-21, 25-27, 26-28 ม.ค. 62
 เดินทาง : 1-3, 2-4, 8-10, 9-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25 ก.พ. 62
 เดินทาง : 1-3, 2-4, 8-10, 9-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
ทัวร์พม่า โปรจิ๊บจิ๊บ ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3วัน 2คืน ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า (MMR001-DD) 
 เดินทาง : 15-17, 21-23, 22-24, 28-30, 29-31 ธ.ค. / 31ธ.ค. -2ม.ค. 62
 เดินทาง : 4-6, 5-7, 1-13, 12-14, 18-20, 19-21, 25-27, 26-28 ม.ค. 62
 เดินทาง : 1-3, 2-4, 8-10, 9-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25 ก.พ. 62
 เดินทาง : 1-3, 2-4, 8-10, 9-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน อิ่มใจ 3วัน 2คืน (DD)
 เดินทาง : 24-26, 25-27 พ.ย., 29 พ.ย.-1 ธ.ค., 30 พ.ย.-2 ธ.ค.61 
 เดินทาง : 1-3, 2-4, 6-8, 7-9, 8-10, 9-11, 13-15, 14-16, 16-18 ธ.ค.61
 เดินทาง : 20-22, 23-25, 27-29, 28-30, 29-31, 30 ธ.ค.-1 ม.ค.62  
 เดินทาง : 3-5, 4-6, 5-7, 6-8, 10-12, 11-13, 12-14, 13-15, 17-19 ม.ค.62
 เดินทาง : 18-20, 19-21, 20-22, 24-26, 25-27, 26-28, 27-29 ม.ค.62 
 เดินทาง : 1-3, 2-4, 3-5, 7-9, 8-10, 9-11, 10-12, 14-16, 15-17, 16-18 ก.พ.62
 เดินทาง : 17-19, 21-23, 22-24, 23-25, 24-26 ก.พ.62, 28 ก.พ.-2 มี.ค.62
 เดินทาง : 1-3, 2-4, 3-5, 7-9, 8-10,  9-11, 10-12, 14-16, 15-17 มี.ค.62
 เดินทาง : 16-18, 17-19, 21-23, 22-24, 23-25, 24-26, 28-30 มี.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3วัน 2คืน (RGN08-SL)
 เดินทาง : พฤศจิกายน 61
 เดินทาง : ธันวาคม 61
 เดินทาง : มกราคม 62
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 62
 เดินทาง : มีนาคม 62

ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุ 3วัน 2คืน (MMR04-DD)
 เดินทาง : 30 พ.ย.-2 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 14-16, 22-24 ธันวาคม 61, 30 ธ.ค.- 1 ม.ค. 62, 31 ธ.ค.-2 ม.ค.62
 เดินทาง : 4-6, 5-7, 11-13, 12-14, 18-20, 19-21, 25-27, 26-28 ม.ค.62
 เดินทาง : 1-3, 2-4, 8-10, 9-11, 15-17, 16-18, 22-24,23-25 ก.พ.62
 เดินทาง : 1-3, 2-4, 8-10, 9-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25 มี.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สิเรียม  3วัน 2คืน (FD03)
 เดินทาง : 5-7, 12-14, 18-20, 25-27 ม.ค. 62
 เดินทาง : 5-7, 17-19, 22-24 ก.พ. 62
 เดินทาง : 1-3, 2-4, 8-10, 9-11, 15-17, 16-18 มี.ค. 62
 เดินทาง : 15-17(สงกรานต์), 19-21, 20-22, 27-29 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท
 
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน (MMR004-FD)
 เดินทาง : พฤศจิกายน 61
 เดินทาง : ธันวาคม 61

ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน พัก 5 ดาว 3วัน 2คืน (MMR021-PG)
 เดินทาง : 23-25 พ.ย.61
 เดินทาง : 1-3, 7-9, 8-10, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24, 28-30 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 29-31  ธ.ค. 61
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 1 ม.ค.62 
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินแขวน 3วัน 2คืน (PMM018-SL)
 เดินทาง : 1-3 ธ.ค.61
 เดินทาง : 2-4 ธ.ค.61

ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3วัน 2คืน (8M)
 เดินทาง : 29-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์พม่า HASHTAG MINGALABA 3วัน 2คืน (DD)
 เดินทาง : 23-25 พ.ย. / 30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 20-22, 29-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน (FD101)
 เดินทาง : 23-25 พ.ย. 61
 เดินทาง : 03-05, 09-11 ธ.ค. / 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 10-12, 24-26 ม.ค. 62
 เดินทาง : 07-09, 17-19 ก.พ. 62
 เดินทาง : 14-16, 24-26 มี.ค. 62
 เดินทาง : 07-09, 11-13, 14-16 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท

ทัวร์โปร จัดให้ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินแขวน 3วัน 2คืน (MMR04-SL)
 เดินทาง : 23-25, 24-26 พ.ย. 61
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 1-3, 7-9, 8-10, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24, 28-30 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน (PMM15-UB)
 เดินทาง : 29-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท

ทัวร์พม่า ยุ่งกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน พัก 4ดาว 4วัน 3คืน (MMR02-SL)
 เดินทาง : 29 พ.ย.- 2 ธ.ค.61
 เดินทาง : 7-10 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 28-30 ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเบ็ง 2วัน 1คืน (MMR031-FD)
 เดินทาง : 08-09 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 14-15 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 21-22 ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 6,900 บาท
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ROYAL MANDALAY 4วัน 3คืน (MDL04-FD)
  เดินทาง : 09-12, 22-25 พ.ย. / 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 61
  เดินทาง : 13-16, 20-23 ธ.ค. 61
  เดินทาง : 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 18-21 ม.ค. / 31 ม.ค. - 03 ก.พ. 62
 เดินทาง : 07-10, 21-24 ก.พ. 62
  เดินทาง : 07-10, 14-17, 21-24 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท
ทัวร์มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ LUCKY MANDALAY BAGAN 3วัน 2คืน (MDL01)
 เดินทาง : 23-25 พฤศจิกายน 2561
 เดินทาง : 14-16, 21-23, 29-31 ธันวาคม 2561
 เดินทาง : 25-27 มกราคม 2562
 เดินทาง : 8-10, 22-24 กุมภาพันธ์ 2562
 เดินทาง : 8-10, 22-24 มีนาคม 2562
 เดินทาง : 5-7, 27-29 เมษายน 2562
 เดินทาง : 10-12, 18-20 พฤษภาคม 2562
 เดินทาง : 14-16, 28-30 มิถุนายน 2562
 เดินทาง : 15-17, 26-28 กรกฎาคม 2562
 เดินทาง : 10-12 สิงหาคม 2562
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์พม่า เจาะลึกมัณฑะเลย์ อังวะ มิงกุน 3วัน 2คืน (MMR03-PG)
 เดินทาง : 8-10, 14-16 ธันวาคม 2561
 เดินทาง : 21-23, 28-30 ธันวาคม 2561 
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน 3คืน (MMR051-FD)
 เดินทาง : 27-30, 28-31 ธันวาคม 2561
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 3 ม.ค. 62
 เดินทาง : 3-6 มกราคม 2562

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท

ทัวร์พม่า "หลงรักพุกาม" อมรปุระ  สะพานไม้อูเบ็ง 3วัน 2คืน (MMR052-FD)
 เดินทาง : 28-30 ธันวาคม 2561
 เดินทาง : 30 ธ.ค.- 1 ม.ค.62
 เดินทาง : 31 ธ.ค.- 2 ม.ค.62
 เดินทาง : 12-14, 26-28 มกราคม 2562  
 เดินทาง : 2-4, 16-18, 23-25 กุมภาพันธ์ 2562 
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ มิงกุน 4วัน 3คืน (MMR051-PG)
 เดินทาง :  30 ธันวาคม - 2 มกราคม 2562
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
ทัวร์พม่า 4 เมืองดัง ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ 4วัน 3คืน (MMR10-FD)
 เดินทาง : 14-17 ธันวาคม 2561
 เดินทาง : 16-19 กุมภาพันธ์ 2562

ราคาเริ่มต้น : 18,900 บาท

ทัวร์พม่า "มหัศจรรย์ BAGAN" นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม 3วัน 2คืน (MMR055-FD)
 เดินทาง : 28-30 ธันวาคม 2561
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-1 ม.ค.62,  31 ธ.ค.-2 ม.ค.62
 เดินทาง : 12-14, 26-28 มกราคม 2562 
 เดินทาง : 2-4, 16-18, 23-25 กุมภาพันธ์ 2562 
 เดินทาง : 2- 4, 16-18 มีนาคม 2562
 เดินทาง : 30 มี.ค.- 1 เม.ย.2562
 เดินทาง : 6- 8 เมษายน 2562 
ราคาเริ่มต้น : 21,900 บาท