0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์พม่า

 
ทัวร์พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้ 1วัน (DD)
 เดินทาง : 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 ส.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 2,992 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน...แดนพุทธภูมิ 1วัน (RGN FD01D)
 เดินทาง : 07, 28 ส.ค.
 เดินทาง : 05, 18 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 2,999 บาท
ทัวร์พม่า ยิ้มรับบุญ 1วัน (BZDD001)
 เดินทาง : 2, 3, 4, 9, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 5, 7, 8, 11, 14, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 29 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 3,333 บาท
ทัวร์พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้ 1 วัน (RGN-PM03 FD )
 เดินทาง : 03, 04, 10, 11, 18, 24, 25, 31 ก.ย. 62 
 เดินทาง : 01, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ส.ค. 62
 เดินทาง : 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25, 26 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 3,499 บาท
ทัวร์พม่า ไหว้พระ เที่ยวครบจบวันเดียว 1วัน (PMM01-DD)
 เดินทาง : 04, 11, 12, 14, 23, 25, 26, 27 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01, 02, 03, 08, 15, 16, 17, 22, 23, 29, 30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01, 05, 07, 10, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 11, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 31 ม.ค. 63
 เดินทาง : 01, 02, 07, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28 ก.พ. 63
 เดินทาง : 06, 07, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 3,899 บาท
ทัวร์พม่า ไหว้พระ 7วัด 1วัน (RGN-PM02 DD)
 เดินทาง : 08, 22 ส.ค. 62
 เดินทาง : 26 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 3,990 บาท
ทัวร์ HASHTAG MYANMAR 1วัน (AG HASHTAG -FD)
 เดินทาง : 25 ก.ค. 62
 เดินทาง : 15, 29 ส.ค. 62
 เดินทาง : 05, 26 ก.ย. 62
 เดินทาง : 03, 24 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 3,999 บาท
ทัวร์มหัศจรรย์ MYANMAR ไหว้พระ 4 วัดดัง 1 วัน (JT01)
 เดินทาง : 25 ก.ค. 62
 เดินทาง : 01, 08, 15, 22, 29 ส.ค. 62
 เดินทาง : 05, 12, 19, 26 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 3,999 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม 2 วัน (RGN PV01)
 เดินทาง : 21-22, 22-23, 24-25, 28-29, 29-30 ก.ค. 62
 เดินทาง : 31 ก.ค. - 01 ส.ค. 62
 เดินทาง :  04-05 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 6,299 บาท
ทัวร์พม่า 2วัน 1คืน (DD001)
 เดินทาง : กรกฎาคม - กันยายน 62
ราคาเริ่มต้น : 6,555 บาท
ทัวร์พม่า EASY WISH IN MYANMAR ไหว้พระ 9 วัด 2วัน 1คืน (DD)
 เดินทาง : 02-03, 16-17 ส.ค. / 17-18 ก.ย. 62
 เดินทาง : 11-12 ต.ค. / 12-13 พ.ย. / 17-18 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28-29 ม.ค. / 18-19 ก.พ. / 10-11 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 6,998 บาท
ทัวร์ HASHTAG อิ่มบุญพม่า 2วัน 1คืน (AG HASHTAG-FD)
 เดินทาง : 17-18 ก.ย.62
 เดินทาง : 8-9 ,22-23 , 29-30 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 6,999 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 2วัน 1คืน (RGN SM01)
 เดินทาง : 31 ก.ค. - 01 ส.ค. 62
 เดินทาง : 04-05, 05-06, 07-08, 11-12, 12-13, 14-15 ส.ค. 62
 เดินทาง : 18-19, 19-20, 21-22, 25-26, 26-27, 28-29 ส.ค. 62
 เดินทาง : 01-02, 02-03, 04-05, 08-09, 09-10, 11-12 ก.ย. 62
 เดินทาง : 15-16, 16-17, 18-19, 22-23, 23-24, 25-26, 29-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 30 ก.ย. - 01 ต.ค. 62
 เดินทาง : 02-03, 06-07, 07-08, 09-10, 13-14, 14-15 ต.ค. 62
 เดินทาง : 16-17, 20-21, 21-22, 23-24, 27-28, 28-29, 30-31 ต.ค. 62
 เดินทาง : 03-04, 04-05, 06-07, 10-11, 13-14, 17-18 พ.ย. 62
 เดินทาง : 18-19, 20-21, 24-25, 25-26, 27-28 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 7,499 บาท
 
ทัวร์พม่า สักการะ ๙ สิ่งศักดิ์ 2วัน 1คืน (MMR014-SL)
 เดินทาง : 28-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 04-05, 11-12, 18-19, 25-26 ส.ค. 62
 เดินทาง : 01-02, 08-09, 15-16, 22-23, 29-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-07, 13-14, 20-21, 27-28 ต.ค. 62
 เดินทาง : 03-04, 10-11, 17-18, 24-25 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 7,900 บาท
ทัวร์พม่า ไหว้พระ เสริมบารมี 2วัน 1คืน (QE1RGN-PG002)
 เดินทาง : 02-03, 03-04, 16-17, 17-18, 23-24, 24-25, 30-31 ส.ค.
 เดินทาง : 11-12 ส.ค. / 31 ส.ค.– 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-07, 07-08, 13-14, 14-15, 20-21, 21-22, 27-28, 28-29 ก.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 7,900 บาท
ทัวร์พม่า ไหว้พระ บุญใหญ่ 2วัน 1คืน (GQ1RGN-PG001)
 เดินทาง : 02-03, 03-04, 11-12, 16-17, 17-18, 23-24, 24-25, 30-31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-07, 07-08, 13-14, 14-15, 20-21, 21-22, 27-28, 28-29 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 2วัน 1คืน (8M)
 เดินทาง : 10-11 ส.ค. 62
 เดินทาง : 11-12 ส.ค. 62
 
ราคา : 7,999 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน 2วัน 1คืน (FF01-8M)
 เดินทาง : 10-11 ส.ค. 62
 เดินทาง : 11-12 ส.ค. 62
ราคา : 8,499 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินแขวน 3วัน2คืน 8M (RGN08)
 เดินทาง : 02-04, 03-05, 11-13, 16-18, 17-19, 23-25, 24-26, 29-31 สิงหาคม 62
 เดินทาง : 30 ส.ค.- 1 ก.ย.,,31 ส.ค.- 2 ก.ย. 62
 เดินทาง : 05-07, 06-08, 07-09, 12-14, 13-15, 14-16, 19-21, 20-22, 21-23 กันยายน 62 
ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน (MMR04-SL)
 เดินทาง : 26-28 ก.ค. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 20-22, 27-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 04-06, 11-13, 18-20, 25-27 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,900 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เมืองแปร 3วัน 2คืน (MMR041-DD)
 เดินทาง : 09-11, 10-12, 16-18, 23-25 ส.ค., 30 ส.ค.- 01 ก.ย.62
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 20-22, 27-29 ก.ย.62
 
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3วัน 2คืน (ZRGN06-8M) 
 เดินทาง : 10-12, 11-13, 12-14, 17-19, 19-21, 24-26, 25-27, 26-28 ต.ค. 62
 เดินทาง : 31 ต.ค. - 2 พ.ย. 62
 เดินทาง : 2-4, 7-9, 9-11, 14-16, 21-23, 28-30, 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 5-7, 6-8, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23, 26-28, 27-29, 28-30, 29-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 63 , 31 ธ.ค. – 02 ม.ค.  63
 เดินทาง : 9-11, 10-12, 11-13 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน 3วัน 2คืน (BZRGN01-8M) 
 เดินทาง : 12-14, 13-15, 14-16, 15-17
 เดินทาง : 16-18, 19-21, 20-22, 26-28, 27-29, 28–30 ก.ค. 62
 เดินทาง : 02-04, 03-05, 09-11, 11-13, 16-18, 17-19, 23-25, 24-26, 29-31 ส.ค. 62,
 เดินทาง : 30 ส.ค. - 01 ก.ย. , 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 62
 เดินทาง : 05-07, 06-08 , 07-09, 12-14, 13-15, 14-16, 19-21, 20-22, 21-23 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง HELLO MYANMAR พักหรู 5 ดาว 3วัน 2คืน (HL02-FD)
 เดินทาง : 12-14, 14-16, 26-28, 27-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 03-05, 09-11, 16-18, 23-25 ส.ค. / 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 20-22, 27-29 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,555 บาท
ทัวร์พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน 3วัน 2คืน (MMR04-FD)
 เดินทาง : 12-14, 13-15, 19-21, 20-22, 26-28, 27-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 02-04, 09-11, 10-12, 17-19, 24- 26 ส.ค. 62 
 เดินทาง : 31-02 ก.ย. 62
 เดินทาง : 07-09, 14-16, 21-23, 28-30 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์พม่า 5 ดาวย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน (MMR04-DD)
 เดินทาง : 05-07, 12-14, 19-21, 26-28 ก.ค. 62
 เดินทาง : 02-04, 03-05, 09-11, 10-12, 16-18, 23-25 ส.ค. 62 
 เดินทาง : 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR โปรน้องดี 3วัน 2คืน (MMR021)
 เดินทาง : 05-07, 12-14, 19-21, 27-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 02-04, 10-12, 16-18, 23-25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 20-22, 27-29 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง VINTAGE MYANMAR 3วัน 2คืน (VT02-FD)
 เดินทาง : 12-14, 14-16, 26-28, 27-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 03-05, 09-11, 16-18, 23-25 ส.ค. / 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 20-22, 27-29 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง POPPULAR MYANMAR พักหรู 5 ดาว 3วัน 2คืน (PL02-FD)
 เดินทาง : 12-14, 14-16, 26-28, 27-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 03-05, 09-11, 16-18, 23-25 ส.ค. / 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 13-15, 20-22, 27-29 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3วัน 2คืน (FD-ZRGN04)
 เดินทาง : 03-05, 04-06, 05-07, 18-20 ต.ค. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 01 พ.ย. / 31 ต.ค. - 02 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-03, 08-10, 15-17, 16-18, 21-23, 22-24, 23-25, 28-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 26-28 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 09-11 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน (GO1CNXRGN-PG004)
 เดินทาง : 15-17 ก.ค. 62 
 เดินทาง : 10-12 ส.ค. 62
 เดินทาง : 13-15 ก.ย. 62 
 เดินทาง : 11- 13, 18 -20 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท
   
ทัวร์พุกาม มัณฑะเลย์ 
 
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อังวะ มิงกุน 3วัน 2คืน (MMR03-PG)
 เดินทาง : 30 ส.ค.-01 ก.ย.62
 เดินทาง : 06-08, 20-22 ก.ย.62
 เดินทาง : 04-06, 12-14, 25-27 ต.ค.62
 เดินทาง : 01-03, 22-24, 29พ.ย. -01 ธ.ค.62
 เดินทาง : 06-08, 08-10, 13-15, 20-22, 28-30 ธ.ค.62
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-01 ม.ค.62
 เดินทาง : 31 ธ.ค.-02 ม.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
ทัวร์พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน 4วัน 3คืน (MMR051-FD)
 เดินทาง : 13-16, 14-17, 26-29, 27-30 ก.ค. 62 
 เดินทาง : 3-6, 4-7, 9-12, 10-13, 11-14, 16-19, 18-21, 23-26, 25-28 ส.ค. 62 
 เดินทาง : 30 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 
 เดินทาง : 1-4, 6-9, 8-11, 13-16, 15-18, 20-23 ก.ย. 62   
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ LUCKY MANDALAY BAGAN 3วัน 2คืน (MDL01)
 เดินทาง : 15-17, 26-28 กรกฎาคม 2562
 
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
 
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ 3วัน 2คืน (MDLMMR01-PG)
 เดินทาง : 26-28, 27-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 02-04, 09-11, 10-12, 16-18, 23-25 ส.ค., 30 ส.ค.- 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 20-22, 27-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 04-06, 11-13, 12-14, 18-20, 23-25, 25-27 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-03, 08-10, 15-17, 22-24 พ.ย. , 29 พ.ย.-01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 06-08, 07-09, 13-15, 20-22, 27-29, 28-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค 62 – 01 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
 
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน 3คืน (MMR051-PG)
 เดินทาง : 23-26 ส.ค., 30 ส.ค. - 2 ก.ย.62
 เดินทาง : 6-9, 20-23, 27-30 ก.ย.62
 เดินทาง : 4-7, 11-14, 25-28 ต.ค.62
 เดินทาง : 1-4 พ.ย., 29พ.ย.- 2 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 7-10, 13-16, 20-23, 27-30, 28-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค.-01 ม.ค.63
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-02 ม.ค.63
 เดินทาง : 31 ธ.ค.-03 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน..มัณฑะเลย์ ทะเลเจดีย์แห่งพุกาม 4วัน 3คืน (MDL FD01V)
 เดินทาง : 13-16, 15-18, 28-31 ก.ค. 62
 เดินทาง : 05-08, 09-12, 14-17, 21-24, 28-31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 03-06, 10-13, 11-14, 15-18, 23-26, 25-28 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,990 บาท
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ 4วัน 3คืน (BZMDL04-FD)
 เดินทาง : 26-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 09-12 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์  4วัน 3คืน (ZDML05-PG)
 เดินทาง : 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 2-5, 9-12, 16-19, 23-26, 30 ส.ค. - 2 ก.ย. 62
 เดินทาง : 6-9, 13-16, 20-23, 27 ก.ย. - 30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 3-6, 4-7, 10-13, 11-14, 17-20, 18-21, 24-27, 25-28, 31 ต.ค. -3 พ.ย. 62
 เดินทาง : 1-4, 7-10, 8-11, 14-17, 15-18, 21-24, 22-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62, 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 5-8, 6-9, 7-10, 12-15, 13-16, 14-17, 19-22, 20-23, 21-24 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 26-29, 27-30, 28-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. – 01 ม.ค. , 30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์มัณฑะเลย์ ล่องเรือชมสายนํ้า ทะเลสาบอินเล 3วัน2คืน (MMR061-FD)
 เดินทาง : 06-08, 20-22 ก.ค.62
 เดินทาง : 03-05, 16-18, 23-25 ส.ค.62
 เดินทาง : 30 ส.ค.62 -01 ก.ย.62
 เดินทาง : 06-08, 20-22 ก.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน3คืน (MMR05-FD)
 เดินทาง : 01-04, 22-25 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุง 4วัน (MMR05-PG)
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 13-16, 26-29 ก.ค.62
 เดินทาง : 09-12, 23-26 ส.ค.62
 เดินทาง : 30 ส.ค.62 -02 ก.ย.62
 เดินทาง : 06-09, 20-23, 27-30 ก.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท